Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/18

Smiltenē 2018. gada 28. februārī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44. punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Smiltenes novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimenē ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā katram uz Smiltenes novada Bāriņtiesas lēmuma pamata audžuģimenē ievietotam bērnam. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi vai ja bērns audžuģimenē tiek ievietots mēneša vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.".

2. Aizstāt 3. punktā skaitli "241,89" ar skaitli "300,00"

3. Saistošo noteikumu 2. punkts piemērojams ar 2018. gada 1. janvāri.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Smiltenes novada domes 2018. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/18 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabinets 2018. gada 16. janvārī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi), kas paredz, ka pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"" (turpmāk - grozījumi MK noteikumos) 2. punktam noteikumi ir piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar MK noteikumu 43. punktu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam atbilstoši MK noteikumiem (43.1. apakšpunkts).

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ņemot vērā MK noteikumos izdarītos grozījumus, izdarāmi grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 2. punktā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimeņu noteikumi" 43. punktu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam" 2. punkts nosaka katram bērnam izmaksājamo minimālo uzturlīdzekļu apmēru - no bērna piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir 107,50 euro) un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir 129 euro).

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"" pabalsta apmērs par audžuģimenē ievietota bērna aprūpi, nosakot to divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā: līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 215 euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 euro.

Spēkā esošo Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 2. punkts nosaka, ka Smiltenes novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenei ir 170,74 euro par katru audžuģimenē ievietoto Smiltenes novada dzīvesvietu deklarējušo bērnu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"" 2. punktam grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 2. punktā ir paredzēts piemērot ar 2018. gada 1. janvāri.

Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 3. punkts nosaka, ka noslēdzot līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, audžuģimenes loceklim, kurš slēdz līgumu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 241,89 euro apmērā bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei. Noteikumu projekts paredz palielināt pašvaldības atbalstu bērnam, grozot šo punktu un turpmāk paredzot pabalsta apmēru bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei noteikt 300,00 euro apmērā.

Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 3. punkta izmaiņas vienreizējā pabalsta apmērā bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei aktualizētas saistībā ar nepieciešamā atbalsta sniegšanu bērna pirmreizējai ievietošanai audžuģimenē.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"" 2. punktam grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" 2. punktā ir piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē un vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei tiks nodrošināts piešķirto Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Tiek radīta labvēlīgāka vide audžuģimeņu atbalsta sistēmā, palielināta bērna uzturnauda audžuģimenē ievietotam bērnam. Vienreizējā pabalsta apmēra bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei palielināšana dos atbalstu audžuģimenē ievietota bērna vajadzību nodrošināšanai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi sakārto administratīvo procedūru īstenošanu.

Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā "Smiltenes Novada Vēstis" un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar audžuģimenēm un ņemot vērā Smiltenes novada Bāriņtiesas un Smiltenes novada domes Sociālā dienesta iesniegtos priekšlikumus.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 "Par Smiltenes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/18Pieņemts: 28.02.2018.Stājas spēkā: 14.04.2018.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 4 (75), 13.04.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
307286
14.04.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)