Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 219

Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
3. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 122. nr.; 2017, 173. nr.; 2018, 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9. punktā vārdus "invalīdu ratiņos" ar vārdu "ratiņkrēslā".

2. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, drīkst tikai pēc tam, kad tas pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa gājējiem brauktuve jāatbrīvo."

3. Aizstāt 44.1. apakšpunktā standarta numuru "LVS EN 12368:2008 L" ar standarta numuru "LVS EN 12368:2015".

4. Izteikt 92. punktu šādā redakcijā:

"92. Ja ceļš apzīmēts ar 505., 507., 509. vai 510. ceļa zīmi, pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, pārējo transport­līdzekļu vadītājiem aizliegts braukt un apturēt transportlīdzekli šajā joslā, izņemot divriteņu mopēdus un motociklus, taksometrus, attiecīgi reģistrētus elektromobiļus, kuriem uzstādītas speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes, un, ja kāda no minētajām zīmēm uzstādīta kopā ar 824. papildzīmi, - arī velosipēdus."

5. Izteikt 121. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"121. Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt aizliegts:".

6. Izteikt 122. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"122. Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts:".

7. Aizstāt 150. punktā vārdu "tramvaju" ar vārdiem "pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli".

8. Izteikt 183. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pasažieri, kā arī mājas (istabas) dzīvnieki jāpārvadā tā, lai tie netraucētu transport­līdzekļa vadītāju un neierobežotu viņam redzamību."

9. Aizstāt 186. punktā vārdu "riteņkrēsls" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ratiņkrēsls" (attiecīgā locījumā).

10. Papildināt noteikumus ar 189.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"189.4. pasažierus pakaļējā sēdeklī automobilī, ja aiz priekšējās sēdekļu rindas atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa uzstādīts drošības loks."

11. Aizstāt 231. punktā standarta numuru "LVS 77-1:2014" ar standarta numuru "LVS 77-1:2016".

12. Svītrot 234. punktu.

13. Izteikt 246. punktu šādā redakcijā:

"246. Automobiļiem, kurus vada vai kuru pasažieri ir personas ar invaliditāti, kam ir kustību un gaitas traucējumi un kam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, vai automobiļiem, kuru pasažieri ir personas ar I invaliditātes grupu sakarā ar redzes traucējumiem, automobiļa salonā pie priekšējā stikla atļauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju, izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija. Maksu par invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes izsniegšanu sedz pakalpojuma saņēmējs. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte (3. pielikuma 12. punkts) ir tumši zils taisnstūris (garums 148 mm, augstums 106 mm). Kartes aversa kreisajā pusē norādīts kartes derīguma termiņš, izdevējs un kartes sērijas numurs, zem tā attēlota personas ar invaliditāti pazīšanas zīme baltā krāsā, labajā pusē - Latvijas atšķirības zīme "LV", zem tās uzraksts latviešu valodā "Eiropas Kopienas modelis", zem tā ar atstarpi uzraksts latviešu valodā "Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte", zem tā ar atstarpi analogs uzraksts citās Eiropas Savienības valodās. Kartes reversa kreisajā pusē - kartes īpašnieka fotogrāfija, zem tās norādīts personas vārds, uzvārds un paraksts, labajā pusē - informācija latviešu valodā "Šī karte pilnvaro tās īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs"."

14. Izteikt 247. un 248. punktu šādā redakcijā:

"247. Ceļa zīmēm (turpmāk - zīmes) (4. pielikums) jāatbilst standartam LVS 77-1:2016 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2016 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2016 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības".

248. Maināmām informācijas zīmēm (zīmes, kurās sniegto teksta un (vai) simbolu informāciju var mainīt) jāatbilst standartam LVS 77-1:2016 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2016 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2016 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības"."

15. Izteikt 276.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"276.18. 523. zīme "Stāvēšanas aizlieguma zona". Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. zīmi. Zīmes darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;".

16. Izteikt 276.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"276.24. 529. zīme "Stāvvietu zona";".

17. Papildināt 285.18. apakšpunktu aiz vārdiem "kopā ar" ar skaitli un vārdu "529. un".

18. Izteikt 285.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"285.22. 844. papildzīme "Personām ar invaliditāti". Norāda, ka 537. zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;".

19. Papildināt 285.29. apakšpunktu aiz vārdiem "Norāda, ka ar" ar skaitli un vārdu "529. vai".

20. Izteikt 289. punktu šādā redakcijā:

"289. Ceļa apzīmējumiem (5. pielikums) jāatbilst standartu LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi", LVS 85:2016/A1:2018 "Ceļa apzīmējumi" un LVS 93:2006 "Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi" prasībām. Gājēju pārejas tiek projektētas atbilstoši standartam LVS 190-10:2007 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi" un LVS 190-10:2007/A1:2010 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi"."

21. Izteikt 290.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"290.4. 908., 909., 910., 911., 912. un 913. ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu un ceļu satiksmes negadījumu vietas (908. un 910. ceļa apzīmējums - pa kreiso pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 909. un 911. ceļa apzīmējums - pa labo pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 912. ceļa apzīmējums - tālāka braukšana aizliegta; 913. ceļa apzīmējums - ceļa darbu un ceļu satiksmes negadījumu vietas);".

22. Izteikt 290.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"290.8. 919. ceļa apzīmējums norobežo brauktuvi."

23. Izteikt 292.2. un 292.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"292.2. 921. ceļa apzīmējums - dubulta nepārtraukta līnija - sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar trijām vai vairākām braukšanas joslām (izņemot ieskrējiena vai bremzēšanas joslas);

292.3. 922. ceļa apzīmējums - pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir trīs reizes mazāks par atstarpēm starp tām, - sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām braukšanas joslām (izņemotieskrējiena vai bremzēšanas joslas), kā arī apzīmē braukšanas joslu robežas uz ceļiem ar divām vai vairākām braukšanas joslām vienā virzienā;".

24. Aizstāt 292.11. apakšpunktā vārdus "kas brauc pa šķērsojamo ceļu" ar vārdiem "vai citiem ceļu satiksmes dalībniekiem".

25. Izteikt 292.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"292.13. 932. ceļa apzīmējums - divas viena no otras atdalītas platas pārtrauktas šķērslīnijas - apzīmē vietu, kur brauktuvi vai gājēju ceļu šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļa velosipēdiem paredzētā daļa vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš;".

26. Izteikt 292.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"292.16. 937. ceļa apzīmējums norāda atļautos braukšanas virzienus. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;".

27. Papildināt noteikumus ar 292.35., 292.36., 292.37. un 292.38. apakš­punktu šādā redakcijā:

"292.35. 956. ceļa apzīmējums apzīmē brauktuves daļu, kas paredzēta gan velosipēdu, gan pārējo transportlīdzekļu braukšanai;

292.36. 957. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu elektromobiļiem, kur ir pieejama uzlāde;

292.37. 958. ceļa apzīmējums pievērš transportlīdzekļa vadītāja uzmanību atļautā braukšanas ātruma ievērošanai;

292.38. 959. ceļa apzīmējums apzīmē vietu, kur transportlīdzekļiem aizliegts uzbraukt, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas var piespiest transportlīdzekļa vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa apturēšana nepieciešama, lai pagrieztos pa labi, pa kreisi vai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā un palaistu tos ceļu satiksmes dalībniekus, kuriem ir priekšroka."

28. Svītrot 3. pielikuma 3. punktu.

29. Izteikt 4. pielikuma 844. papildzīmes nosaukumu šādā redakcijā: "Personām ar invaliditāti".

30. Papildināt 5. pielikumu ar šādiem 956., 957., 958. un 959. ceļa horizontālo apzīmējumu attēliem:

"
956 957
958 959 "

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 219Pieņemts: 28.05.2019.Stājas spēkā: 31.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 30.05.2019. OP numurs: 2019/108.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
307158
31.05.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"