Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 182

Rīgā 2019. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 22 4. §)
Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
86. panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtību.

II. Šaujamieroču un to būtisko sastāvdaļu, E kategorijas gāzes ieroču, signālieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču marķēšana

2. Ieroču komersants, kas Latvijā izgatavo A, B un C kategorijas medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieročus vai atsevišķas šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas, marķē tās, iestrādājot visās šaujamieroča būtiskajās sastāvdaļās šādu informāciju:

2.1. izgatavotāja nosaukumu vai zīmolu;

2.2. izgatavošanas valsti "Latvija" vai burtus "LV", vai izgatavošanas vietas (pilsētas vai novada) nosaukumu;

2.3. sērijas numuru;

2.4. vismaz pēdējos divus izgatavošanas gada ciparus, ja tie nav sērijas numura daļa;

2.5. modeli ar burtu un ciparu apzīmējumu (ja iespējams).

3. Ja būtiskā sastāvdaļa ir pārāk maza, lai to varētu marķēt atbilstoši šo noteikumu 2. punkta nosacījumiem, tās marķējumā norāda vismaz sērijas numuru vai burtu un ciparu, vai digitālo kodu.

4. Ieroču komersants, kas Latvijā izgatavo A, B un C kategorijas medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieročus, nodrošina, ka šaujamieroču būtisko sastāvdaļu marķēšanā izmanto latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Būtisko sastāvdaļu marķējumā izmantotais ciparu un burtu izmērs ir vismaz 1,6 mm, bet dziļums – vismaz 0,02 mm.

5. Ja būtiskā sastāvdaļa ir pārāk maza, lai to varētu marķēt atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajam ciparu un burtu izmēram, atļauts izmantot mazāku rakstzīmju izmēru.

6. Ieroču komersants, kas Latvijā izgatavo A, B un C kategorijas medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieročus vai atsevišķas šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas, nodrošina (ja tas ir tehniski iespējams), ka šaujamieroču būtisko sastāvdaļu marķējums ir vizuāli redzams bez šaujamieroča izjaukšanas. Marķējums, ko iestrādā uz šaujamieroča rāmja, stobra kārbas vai nolaidējmehānisma kārbas, vienmēr ir vizuāli redzams no šaujamieroča ārpuses bez tās izjaukšanas.

7. Šaujamierocim, kam šaujamieroča rāmis, stobra kārba vai nolaidējmehānisma kārba nav izgatavota no metāla (piemēram, izgatavota no polimēra materiāla), marķējumu iestrādā metāla plāksnē un ievieto to šaujamieroča rāmī, stobra kārbā vai nolaidējmehānisma kārbā. Var izvēlēties arī citu marķēšanas metodi (piemēram, lāzera gravēšanu). Marķējumu minētajās šaujamieroču būtiskajās sastāvdaļās iestrādā, ievērojot līdzvērtīgu drošības līmeni.

8. Metāla plāksnes izmērs ir pietiekami liels, lai iestrādātajam marķējumam, ja nepieciešams, būtu iespējams pievienot papildu marķējumu, ievērojot šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētās minimālās prasības attiecībā uz burtu un ciparu lielumu.

9. Marķētu metāla plāksni iestrādā šaujamieroča rāmī, stobra kārbā vai nolaidējmehānisma kārbā tā, lai to nebūtu iespējams viegli noņemt un tās demontāža izraisītu bojājumus šaujamieroča rāmī, stobra kārbā vai nolaidējmehānisma kārbā.

10. Ieroču komersants, piesakot šaujamierocim vai atsevišķām šaujamieroča būtiskajām sastāvdaļām muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā – vai realizējot Latvijas tirgū Eiropas Savienībā iegādātos šaujamieročus vai atsevišķas to būtiskās sastāvdaļas, nodrošina, ka visas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas ir marķētas un marķējumā ir norādīta vismaz šāda informācija (izņemot gadījumu, ja būtiskā sastāvdaļa ir pārāk maza):

10.1. izgatavotāja nosaukums vai zīmols;

10.2. izgatavošanas valsts vai izgatavošanas vietas nosaukums;

10.3. sērijas numurs;

10.4. vismaz pēdējie divi izgatavošanas gada cipari, ja tie nav sērijas numura daļa;

10.5. modelis ar burtu un ciparu apzīmējumu (ja iespējams).

11. Ieroču komersants šo noteikumu 10. punktā minētās informācijas norādīšanai marķējumā var izmantot latīņu, grieķu vai kirilicas alfabēta burtus, kā arī arābu vai romiešu ciparus. Marķējumā izmantoto ciparu un burtu izmērs atbilst attiecīgi šo noteikumu 4. vai 5. punkta nosacījumiem.

12. Ieroču komersants 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētās šaujamieroču izlaišanas brīvā apgrozībā, bet ne vēlāk kā līdz šaujamieroču realizācijai papildus nodrošina, ka šaujamieroča rāmi, stobra kārbu vai nolaidējmehānisma kārbu, ievērojot attiecīgi šo noteikumu 4. vai 5. punkta nosacījumus, papildus marķē:

12.1. ar burtiem "LV";

12.2. ar vismaz pēdējiem diviem šaujamieroča importēšanas gada cipariem.

13. Ja šaujamieroča būtiskā sastāvdaļa jau ir marķēta, aizliegts veikt jebkādas izmaiņas tās oriģinālajā marķējumā.

14. Ja ieroču komersants pārveido šaujamieroci, ieviešot tehniskas izmaiņas šaujamieroča būtiskajās sastāvdaļās vai ievietojot šaujamierocī jaunu būtisko sastāvdaļu tā, ka mainās ieroča tehniskā kategorija vai tehniskās kategorijas apakšgrupa, uz šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas norāda komersanta nosaukumu vai zīmolu, ievērojot attiecīgi šo noteikumu 4. vai 5. punkta nosacījumus.

15. Valsts un pašvaldību institūcijas, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, nodrošina, ka pirms šaujamieroča vai jebkuras šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas atsavināšanas fiziskām vai juridiskām personām uz šaujamieroča vai tā būtiskās sastāvdaļas esošais oriģinālais marķējums netiek iznīcināts (dzēsts).

16. Ja oriģinālajā marķējumā nav norādes uz valsts vai pašvaldību institūciju, kas ļauj identificēt šaujamieroča vai šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas piederību, pirms šaujamieroča vai šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas atsavināšanas fiziskām vai juridiskām personām marķējumu papildina ar minēto norādi.

17. Ieroču komersants, piesakot šaujamierocim muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā – vai realizējot Latvijas tirgū Eiropas Savienībā iegādātos E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, nodrošina, ka ieročus marķē vismaz ar šādu skaidru un nenodzēšamu informāciju, kas vizuāli redzama bez ieroča izjaukšanas:

17.1. izgatavotāja nosaukums vai zīmols;

17.2. sērijas numurs.

III. Šaujamieroču munīcijas marķēšana

18. Ieroču komersants nodrošina, ka katru sīkāko munīcijas iepakojumu, kam piesaka muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā –, marķē, norādot vismaz šādu informāciju:

18.1. izgatavotāja nosaukums;

18.2. partijas identifikācijas numurs;

18.3. kalibrs;

18.4. veids.

19. Ieroču komersants, kas Latvijā izgatavo A, B un C kategorijas medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroču patronas, nodrošina, ka:

19.1. vītņstobra šaujamieroču patronas marķē, iestrādājot čaulas pamatnē marķējumu ar ciparu – patronas kalibru (kalibra standarta apzīmējumu vai patronas preču nosaukumu) – un ražotāja zīmolu;

19.2. gludstobra šaujamieroču patronas marķē uz pamatnes vai sānu virsmas, norādot kalibru, čaulas garumu, lādiņa veidu un ražotāja zīmolu;

19.3. gludstobra šaujamieroču skrošu patronām norāda skrošu numuru vai renkuļu diametru un čaulas garumu, ja divdesmitā vai lielāka kalibra patronām tas pārsniedz 65 mm, bet 24. kalibra patronām – 63,5 mm;

19.4. gludstobra šaujamieroču patronām ar palielinātu spiedienu ir atšķirības zīme;

19.5. katru sīkāko patronu iepakojumu marķē, norādot vismaz šādu informāciju:

19.5.1. izgatavotāja nosaukums;

19.5.2. partijas identifikācijas numurs;

19.5.3. kalibrs;

19.5.4. veids.

IV. Noslēguma jautājums

20. Šos noteikumus nepiemēro tādu šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes ieroču un signālieroču marķēšanai, kas tika laisti tirgū pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

2) Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/68, ar ko nosaka šaujamieroču un to būtisko daļu marķējumu tehniskās specifikācijas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Iekšlietu ministra vietā –
zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 30.04.2019.Stājas spēkā: 03.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 02.05.2019. OP numurs: 2019/87.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306562
03.05.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)