Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/4

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. februāra lēmumu (protokols Nr. 2, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības
organizēšanas kārtību" 8. un 9. punktu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. Papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 26.9. apakšpunktu;

1.2. Aizstāt 9. punktā vārdus "administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs" ar vārdiem "Centrālās administrācijas amatpersona - Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē - Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants)";

1.3. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti iepriekšējā punktā, var uzlikt šādu administratīvo sodu:

44.1. par 31. un 32. punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no 28 līdz 70 naudas soda vienībām;

44.2. par 34. vai 40. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no 2 līdz 140 naudas soda vienībām;

44.3. par 33. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no 2 līdz 280 naudas soda vienībām;

44.4. par 35. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no 2 līdz 140 naudas soda vienībām."

1.4. Izteikt 1.-5. pielikumu šādā jaunā redakcijā:

"1. pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158

AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI PASTĀVĪGĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____. Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta:  
Darbalaiks:  
Realizējamo preču grupas:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
Īpašie nosacījumi:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 16.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

  /amats, vārds, uzvārds/

Z.v.

 

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
PASTĀVĪGĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____. Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecības organizēšanu pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta:  
Realizējamo preču grupas:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
Īpašie nosacījumi:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 16.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

  /amats, vārds, uzvārds/
Z.v.  

 

3. pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
ĪSLAICĪGAI IELU TIRDZNIECĪBAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____. Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt īslaicīgu ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta:  
Darbalaiks:  
Realizējamo preču grupas:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
Īpašie nosacījumi:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 22.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

  /amats, vārds, uzvārds/
Z.v.  

 

4. pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
ĪSLAICĪGAS IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____. Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanu:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta:  
Realizējamo preču grupas:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
Īpašie nosacījumi:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 22.1. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

  /amats, vārds, uzvārds/
Z.v.  

 

5. pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr. CND/SN/2011/11

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
 

Reģ. Nr. 90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank, kods HABALV22
konts LV11HABA0551030290106

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

Carnikavā, Carnikavas novadā

___.___.____. Nr. _______

Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija atļauj veikt ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai:

Tirdzniecības dalībnieka nosaukums:
 
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību)
 
juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (tai skaitā publiskajai personai)
Tirdzniecības norises vieta:  
Darbalaiks:  
Realizējamo preču grupas:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
Skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana:  
Īpašie nosacījumi:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" 28.1. un 28. punktu un Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms.

  /amats, vārds, uzvārds/
Z.v."  

2. Šo noteikumu 1.3. punkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/4 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas, lai mainītu atļauju izsniegšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīta kārtība atļauju izsniegšanai, nosakot, ka atļaujas izsniedz Carnikavas novada Centrālās administrācijas amatpersonas - Administratīvās komisijas sekretārs un tā prombūtnē - tūrisma informācijas konsultants.

2020. gada 1. janvārī spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - fiziskās un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecībā publiskās vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2019/4Pieņemts: 20.02.2019.Stājas spēkā: 20.03.2019.Zaudē spēku: 02.08.2020.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 293, 19.03.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305742
20.03.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)