Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 77

Rīgā 2019. gada 19. februārī (prot. Nr. 9 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 4., 8. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 250. nr.; 2017, 177. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta 4., 8. un 13. punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.1 kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. dokumentus (kopijas), kas apliecina atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju iesniegumā norādītajai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijai un ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātei, apakšspecialitātei vai papildspecialitātei, pretendējot uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē."

4. Papildināt 9. punktu aiz vārda "profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

5. Papildināt 10. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā pretendents norādījis, ka vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, informācijas institūcijas izziņā iekļauj ziņas par to, vai pretendenta mītnes zemē norādīto profesionālo darbību var veikt nošķirti no pārējām profesijā veicamajām profesionālajām darbībām."

6. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Informācijas institūcija, izvērtējot pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ņem vērā arī pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītību un profesionālās pilnveides izglītību, kuru ieguvi ir apstiprinājušas pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, kurā minētās zināšanas, tālākizglītība vai profesionālās pilnveides izglītība iegūta. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, izvērtē, vai minētās pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība kompensē trūkstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas saskaņā ar reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām."

7. Svītrot 11. punktā skaitļus "54., 55.".

8. Papildināt noteikumus ar 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Saņemot iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, informācijas institūcija vispirms izskata pretendenta iesniegtos dokumentus, kas apliecina pretendenta iegūto profesionālo kvalifikāciju ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā.

11.2 Šo noteikumu 11.1 punktā minētajā gadījumā informācijas institūcija izvērtē pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta vai māsas profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē un informācijas institūcijas izziņā iekļauj atzinumu par pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta vai māsas profesijā un ārsta, zobārsta vai māsas profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, ja pretendents ir iesniedzis kādu no šādiem ārsta, zobārsta vai māsas profesijā iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem:

11.2 1. dokumentu, kas izdots saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 10., 12. vai 14. pantu vai 36. panta 5. vai 6. punktu;

11.2 2. profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kas izsniegta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm par tādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas iegūta valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, un dokumentu, kas apliecina vismaz triju gadu profesionālo pieredzi attiecīgajā profesijā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību izsniegušajā valstī.

11.3 Ja iesniegumā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pretendents nav iesniedzis ārsta, zobārsta vai māsas profesijā izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 10., 12. vai 14. pantu, 36. panta 5. vai 6. punktu vai Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību ārsta palīga profesijā, informācijas institūcija informācijas institūcijas izziņā iekļauj atzinumu par pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā. Informācijas institūcija nevērtē pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

11.4 Šo noteikumu 11.3 punktā minētajā gadījumā informācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc informācijas institūcijas izziņas nosūtīšanas institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības, informē pretendentu par to, ka iesnieguma izskatīšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pretendentam jāiesniedz šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētais dokuments, kā arī tie šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, kuri zaudējuši derīgumu saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 40. panta trešo daļu, pievienojot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā."

9. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Informācijas institūcija pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un informācijas institūcijas izziņu pusotra mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma reģistrēšanas iesniegumu reģistrā pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības."

10. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā pretendents norādījis, ka vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, izvērtē un ņem vērā, vai norādīto daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām var objektīvi nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 45. panta septītās daļas 3. punktu."

11. Papildināt 16. punktu aiz vārdiem "lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ar vārdiem "vai lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

12. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, sagatavo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību (2. vai 3. pielikums) vai likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 41. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām atbilstošu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām."

13. Papildināt 18. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "attiecīgajā reglamentētajā profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

14. Papildināt 18.1. apakšpunktu aiz vārdiem "darbību reglamentētajā profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

15. Papildināt 18.2. apakšpunktu aiz vārdiem "profesionālo darbību reglamentētajā profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

16. Papildināt noteikumus ar 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. maksas apmēru par kvalifikācijas atbilstības pārbaudes vai adaptācijas perioda nodrošināšanu un samaksas veikšanai tās institūcijas bankas kontu, kura izsniedz atzīšanas apliecības."

17. Papildināt 20. punktu aiz vārda "profesijā" ar vārdiem "vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām".

18. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesa laikā informācijas apstrāde, reģistrēšana, uzkrāšana, kā arī informācijas apmaiņa starp pretendentu, informācijas institūciju un institūciju, kas izsniedz atzīšanas apliecības, tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām."

19. Papildināt 1. pielikumu ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. Daļa no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām**

"

20. Izteikt 1. pielikuma piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. * Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgo vārdu "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.

2. ** Ja pretendents profesionālo kvalifikāciju vēlas atzīt attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Iesnieguma 18. un 19. punktu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

21. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 827

Apliecība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām

Paraugs

LATVIJAS REPUBLIKA

<Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības izsniedzējas iestādes pilns nosaukums>

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAS APLIECĪBA

Sērija <XX> Nr.<000000>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>

lēmums Nr. <numurs>

apliecina, ka

<kvalifikācijas ieguvēja vārds, uzvārds>*

ir ieguvis/ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, kas ir atzīta par atbilstošu darbībai

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> profesijā Latvijas Republikā

<daļas no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nosaukums (ģenitīvā)>**

<daļas no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nosaukums pretendenta mītnes valsts oriģinālvalodā>**

<specialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē>***.

Profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajam <otrajam vai trešajam, vai ceturtajam,
vai piektajam> profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Z. v. Iestādes vadītājs (paraksts) <vārds, uzvārds>

Apliecība izsniegta

<vietas nosaukums (lokatīvā)>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (lokatīvā)>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. * Ja personas vārda vai uzvārda ieraksts (atveidojums latviešu valodā) atšķiras no tā oriģinālrakstības, nākamajā rindiņā iekavās ieraksta vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā.

2. ** Ja ir atzīta profesionālā kvalifikācija attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3. *** Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgo vārdu "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu nominatīvā.

4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība ir uz vienas A4 (210 x 297 mm) formāta lapas.

5. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapā teksts ir iespiests, un tas ir identisks visās apliecībās.

6. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

7. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapas izgatavošanas tehniskās specifikācijas (piemēram, papīra marku, krāsu, aizsardzības tīkliņu, iespiešanas veidu) nosaka izglītības un zinātnes ministrs."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 77Pieņemts: 19.02.2019.Stājas spēkā: 22.02.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 21.02.2019. OP numurs: 2019/37.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305032
22.02.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)