Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.153

Rīgā 2018.gada 13.decembrī (prot. Nr.53, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) ar 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.47 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem" (turpmāk - Lēmums) (Latvijas Vēstnesis, 2018, 85.nr) apstiprināja akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Conexus Baltic Grid") dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus un noteica grupētās jaudas produkta, tirgus produkta un virtuālās pretplūsmas produkta tarifu piemērošanas kārtību 2018./2019.gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk - krātuve) ciklā. Vienlaikus Regulators ar Lēmumu noteica AS "Conexus Baltic Grid" tarifu pārskata cikla ietvaros katru gadu līdz 30.decembrim iesniegt Regulatoram aprēķinu par piemērojamo grupētās jaudas produkta tarifu maksimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam atbilstoši Lēmuma 1.pielikumam tarifu pārskata cikla ietvaros katru gadu līdz 1.martam iesniegt Regulatoram aprēķinu par piemērojamo tirgus produkta tarifu minimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam atbilstoši Lēmuma 2.pielikumam un virtuālās pretplūsmas produkta tarifu atbilstoši Lēmuma 3.pielikumam, kā arī līdz 2019.gada 1.februārim iesniegt Regulatoram tarifu aprēķinu ilgtermiņa produktiem, kuri ir garāki par vienu krātuves ciklu.

Regulators 2018.gada 23.oktobrī saņēma AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 23.oktobra iesniegumu Nr.01-7/873 ar informāciju par tirgus produkta tarifu minimālo vērtību, grupētās jaudas produkta tarifu maksimālo vērtību un virtuālās pretplūsmas produkta tarifu vērtību 2019./2020.gada krātuves ciklam (turpmāk - tarifu vērtības), kā arī ilgtermiņa produkta, kas ir garāks par vienu krātuves ciklu (turpmāk - divu gadu grupētās jaudas produkts), tarifa aprēķinu. Regulators 2018.gada 9.novembrī saņēma AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 9.novembra iesniegumu Nr.01-7/928, 2018.gada 7.decembrī saņēma 2018.gada 7.decembra iesniegumu Nr.01-7/986, 2018.gada 11.decembrī saņēma 2018.gada 11.decembra iesniegumu Nr.01-7/997 ar papildu skaidrojumu aprēķinātajām tarifu vērtībām un divu gadu grupētās jaudas produkta nosacījumiem un termiņiem un 2018.gada 12.decembrī saņēma 2018.gada 11.decembra iesniegumu Nr.01-7/1004 par papildu informācijas sniegšanu dabasgāzes uzglabāšanas segmentā (precizēta informācija, kas ietverta 2018.gada 7.decembra iesniegumā Nr.01-7/986).

AS "Conexus Baltic Grid" izteiktais lūgums apstiprināt divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu un ar Lēmumu apstiprināto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtības noteikšana nākamajam - 2019./2020.gada krātuves ciklam ir savstarpēji saistītas lietas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 193.panta otro daļu vienveidīgas lietas tiesa var apvienot, ja šāda apvienošana sekmē administratīvo lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu. Tulkojot šo tiesību normu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajai analoģijas metodei, arī iestāde ir tiesīga apvienot administratīvās lietas, lai lietu izskatītu ātrāk un pareizāk. Līdz ar to Regulators AS "Conexus Baltic Grid" lūgumu apstiprināt divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu un ar Lēmumu apstiprināto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu 2019./2020.gada krātuves ciklam skata kā vienu lietu.

Regulators konstatē

1. AS "Conexus Baltic Grid" divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa projekts (turpmāk - tarifa projekts) ir aprēķināts, ievērojot Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/7 "Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasības, kā arī Lēmumā noteikto un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Conexus Baltic Grid" paziņojumu par tarifa projekta un tarifu vērtību iesniegšanu Regulatorā publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2018.gada 31.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, Nr.215 (6301)) un 2018.gada 1.novembrī - oficiālās publikācijas precizējumus (Latvijas Vēstnesis, Nr.216 (6302)).

3. AS "Conexus Baltic Grid" divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu izstrādāja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr. 715/2009) 15.panta 1. un 2.punkta prasībām.

4. Nepieciešamība noteikt grupētās jaudas produkta tarifu maksimālo vērtību 2019./2020.gada krātuves ciklā, tirgus produkta tarifu minimālo vērtību 2019./2020.gada krātuves ciklā un piemērojamo virtuālās pretplūsmas produkta tarifu 2019./2020.gada krātuves ciklā izriet no Lēmuma. Proti, ar Lēmuma lemjošās daļas 1.punktu Regulators noteica, ka dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskata cikls ir trīs gadi. Secīgi, Regulators apstiprināja AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus nākamajam tarifu pārskata ciklam, vienlaikus Lēmuma lemjošās daļas 3.1., 6.1. un 7.punktā paredzot šo tarifu piemērošanas kārtību 2018./2019.gada krātuves ciklā. Lai nodrošinātu krātuves izmaksu segšanu un tādu tarifu vērtību piemērošanu, kas atbilst faktiskajai situācijai dabasgāzes tirgū, kā arī ievērojot Lēmuma secinošās daļas 12.punktu, Regulatoram ir pamats noteikt tarifu vērtības 2019./2020.gada krātuves ciklā.

5. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2018.gada 9.novembrī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto tarifa projektu un tarifu vērtībām 2019./ 2020.gada krātuves ciklam. Diskusijā piedalījās AS "Conexus Baltic Grid", akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 (turpmāk - AS "Latvijas Gāze"), akciju sabiedrības "AJ Power Gas", vienotais reģistrācijas numurs: 40203049079, juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015, Ekonomikas ministrijas un akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk - AS "Latvenergo") pārstāvji. Diskusijas laikā dalībnieki izteica viedokli un priekšlikumus par iesniegtajām dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu vērtībām un divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu.

6. Regulators 2018.gada 2.novembrī saņēma AS "Latvijas Gāze" 2018.gada 2.novembra iesniegumu Nr.5-9/1244 par tarifu vērtībām, kurā AS "Latvijas Gāze" sniedza savu viedokli un veiktos aprēķinus par tirgus produkta un grupētās jaudas produkta tarifu vērtībām, ņemot vērā Lēmumā noteikto. Saskaņā ar AS "Latvijas Gāze" veiktajiem aprēķiniem, nosakot tirgus produkta tarifu minimālo vērtību 1,37 EUR/MWh, grupētās jaudas produkta tarifu maksimālajai vērtībai būtu jābūt zemākai, jo, AS "Latvijas Gāze" ieskatā, grupētās jaudas produkta ietvaros rezervētā krātuves jauda būs lielāka, salīdzinot ar AS "Conexus Baltic Grid" prognozēto grupētās jaudas produkta ietvaros rezervēto krātuves jaudu.

7. Regulators 2018.gada 9.novembrī saņēma AS "Latvenergo" 2018.gada 9.novembra iesniegumu Nr.01VD00-19/3554 ar viedokli par piedāvāto tirgus produkta tarifu minimālo vērtību. AS "Latvenergo" norāda, ka piedāvātā tirgus produkta tarifu minimālā vērtība neatspoguļo sniegtā dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma ekonomisko vērtību, kas veicinātu krātuves piepildījumu un iesniedza veikto analīzi par tirgus produkta tarifu vērtībām. Papildus AS "Latvenergo" ierosina noteikt, ka krātuves jaudu tirgus produkta ietvaros ir iespējams sākt rezervēt pēc jaunās tirgus produkta tarifu minimālās vērtības 2019./ 2020.gada krātuves ciklā noteikšanas.

8. Regulators 2018.gada 2.novembra vēstulē Nr.2-2.87/3502 pieprasīja AS "Conexus Baltic Grid" iesniegt papildu informāciju. AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 9.novembrī (iesniegums Nr.01-7/928), 2018.gada 7.decembrī (iesniegums Nr.01-7/986), 2018.gada 11.decembrī (iesniegums Nr.01-7/997) un 12.decembrī (iesniegums Nr.01-7/1004) iesniedza Regulatoram pieprasīto papildu informāciju.

9. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

10. Atbilstoši Likuma 20.pantam tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

11. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļu sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja.

12. AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 9.novembra iesniegumā norāda, ka divu gadu grupētās jaudas produkts ir konstantās jaudas produkts - dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojums, kura ilgums ir divi krātuves cikli un kas ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā divus krātuves ciklus, dabasgāzes novietošanu glabāšanai krātuvē, dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros rezervētās krātuves jaudas izmantošanai. Divu gadu grupētās jaudas produkts paredz krātuves jaudas rezervēšanu diviem krātuves cikliem par krātuves jaudas rezervēšanas brīdī spēkā esošu tarifu.

13. AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 12.decembra iesniegumā lūdz noteikt, ka tirgus produkta un grupētās jaudas produkta rezervēšanu ir iespējams veikt līdz ar tarifu vērtību 2019./2020.gada krātuves ciklā stāšanos spēkā, lai nodrošinātu iespēju savlaicīgi uzsākt krātuves jaudas rezervēšanu nākamajam krātuves ciklam.

14. Lēmuma secinošās daļas 1.punkts noteic, ka kopējās uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas tiek segtas, summējot tarifu ieņēmumus no sistēmas operatora sistēmas lietotājiem piedāvātajiem uzglabāšanas pakalpojuma produktiem. Savukārt Lēmuma secinošās daļas 10.punkts paredz noteikt trīs gadu tarifu pārskata cikla (2018./2019.gada - 2020./2021.gada krātuves ciklu periodā) tarifu aprēķinam kopējās tarifu pārskata cikla izmaksas 66 948 tūkst. euro, kas nodrošina dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma kopējo izmaksu stabilitāti, tādējādi veicinot dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu prognozējamību tirgus dalībniekiem.

15. Lēmuma 1.pielikumā ietvertie grupētās jaudas produkta tarifi tabulas veidā tika apstiprināti, ņemot par pamatu grupētās jaudas produkta rezervēšanas apjoma prognozes, par minimālo tabulas sākumpunkta vērtību nosakot 2 000 000 MWh.

16. AS "Conexus Baltic Grid" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu un tarifu vērtības 2019./2020.gada krātuves ciklā pēc iespējas ātrāk.

Regulators secina

1. AS "Conexus Baltic Grid" divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa projekts aprēķināts tādā apmērā, lai kopējie nepieciešamie ieņēmumi no dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma nepārsniegtu sistēmas operatora pamatotās izmaksas, kas attiecinātas uz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu. Tāpat, nosakot divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu diviem krātuves cikliem, tiek vairota noteiktība dabasgāzes tirgū un tiek veicināta krātuves efektīva izmantošana, kā to paredz Metodikas 35.punkts.

2. Divu gadu grupētās jaudas produkts tiek piemērots 2019./2020.gada krātuves ciklā rezervētajai krātuves jaudai, kuru izmanto divus krātuves ciklus - 2019./2020.gadā un 2020./2021.gadā. Divu gadu grupētās jaudas produkts ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā, dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē un dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā.

3. Ievērojot Metodikas 7.punktu, kopējās dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas tiek segtas, summējot tarifu ieņēmumus no sistēmas operatora sistēmas lietotājiem piedāvātā dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma atbilstoši jaudas produkta veidiem.

4. Lai nodrošinātu uzglabāšanas pakalpojuma izmaksu segšanu 2019./2020.gada krātuves ciklā, AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu vērtības 2019./2020.gada krātuves ciklam ir aprēķinājusi, pamatojoties uz prognozēto krātuves izmantotās jaudas apjomu. Prognoze 2019.gada krātuves iesūknēšanas sezonai noteikta atbilstoši Metodikas 2.3.apakšpunktam, proti, kā trīs iepriekšējo krātuves ciklu vidējā izmantotā krātuves jauda. Tarifu vērtības ir noteiktas atbilstoši Lēmumā noteiktajam.

5. Tirgus produkta minimālā vērtība 2019./2020.gadam aprēķināta tā, lai līdzsvarotu tirgus dalībnieku intereses un sistēmas operatora iespējas nodrošināt drošu un ilgtspējīgu krātuves darbību.

6. Ņemot vērā tirgus pieprasījumu, AS "Conexus Baltic Grid" lūgumu un uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos tirgus dalībnieku priekšlikumus, lai dabasgāzes tirgotāji varētu savlaicīgi plānot dabasgāzes piegādes grafikus, ir lietderīgi noteikt, ka tirgus produkts, grupētās jaudas produkts un divu gadu grupētās jaudas produkts ir pieejams pēc iespējas ātrāk - jau pirms iesūknēšanas sezonas sākuma.

7. Aprēķinot grupētās jaudas produkta tarifa maksimālo vērtību, ir ņemta vērā grupētās jaudas produkta rezervēšanas apjoma prognoze, ņemot vērā 2018./2019.gada krātuves iesūknēšanas sezonā iesūknēto dabasgāzes daudzumu un tirgus dalībnieku sniegto informāciju par plānoto iesūknēto dabasgāzes daudzumu 2019./2020.gada iesūknēšanas sezonā.

8. Ar Lēmuma lemjošās daļas 2.punktu apstiprinātie grupētās jaudas produkta tarifi tabulas veidā (Lēmuma 1.pielikums) tika apstiprināti, ņemot vērā prognozes par krātuves jaudas rezervēšanas apjomu grupētās jaudas produkta ietvaros, par minimālo tabulas sākumpunkta vērtību nosakot 2 000 000 MWh. Ievērojot AS "Conexus Baltic Grid" prognozi par krātuves jaudas rezervēšanas apjomu grupētās jaudas produkta ietvaros 2019./2020.gada krātuves ciklā, kas ir mazāks par minēto grupētās jaudas produkta tarifu tabulas sākumpunkta vērtību, ir pamats aprēķināt grupētās jaudas produkta tarifus pie nosacījuma, ja rezervētais krātuves jaudas apjomsgrupētās jaudas produkta ietvaros ir mazāka nekā 2 000 000 MWh. Grupētās jaudas produkta tarifu vērtības ir aprēķinātas saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu un atbilst Likuma 20.pantam.

9. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus, Regulators secina, ka šis administratīvais akts attiecībā uz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu ir nepieciešams, piemērots, vajadzīgs un atbilstošs administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju AS "Conexus Baltic Grid" piemērot Lēmumā apstiprinātos dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus atbilstoši faktiskajai situācijai dabasgāzes tirgū, veicinot krātuves efektīvu izmantošanu un AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas izdevumu segšanu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.1/7 "Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 7., 36. ,39. un 47.3 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļu un Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. uzdot AS "Conexus Baltic Grid" norēķiniem par krātuves jaudas rezervēšanu grupētās jaudas produkta ietvaros piemērot Lēmumā noteiktos grupētās jaudas produkta tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) atbilstoši šā lēmuma pielikumam;

2. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu 2019./2020.gada krātuves ciklā rezervētajai krātuves jaudai, kuru izmanto divus krātuves ciklus - 2019./2020. un 2020./2021.gadā - 4,90056 EUR/MWh /divos krātuves ciklos (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3. uzdot AS "Conexus Baltic Grid" tarifu pārskata cikla ietvaros katru gadu līdz 30.novembrim iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa aprēķinu nākamajam krātuves ciklam;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2019.gada 15.janvārī;

5. noteikt, ka:

5.1. grupētās jaudas produkta tarifa maksimālā vērtība 2019./2020.gada krātuves ciklā ir 3,52056 EUR/MWh/krātuves ciklā (bez pievienotās vērtības nodokļa);

5.2. krātuves jauda grupētās jaudas produkta ietvaros ir pieejama rezervēšanai no 15.janvāra;

5.3. tirgus produkta tarifa minimālā vērtība 2019./2020.gada krātuves ciklā ir 1,38000 EUR/MWh/krātuves ciklā (bez pievienotās vērtības nodokļa);

5.4. krātuves jauda tirgus produkta ietvaros ir pieejama rezervēšanai no 15.janvāra līdz 31.augustam;

5.5. piemērojamais virtuālās pretplūsmas produkta tarifs 2019./2020.gada krātuves ciklā ir 0,48300 EUR/MWh/ krātuves ciklā (bez pievienotās vērtības nodokļa);

6. Lēmuma 6.3.apakšpunktā noteikto tirgus produkta piemērošanas kārtību AS "Conexus Baltic Grid" piemēro no brīža, kad krātuves jauda tirgus produkta ietvaros ir pieejama rezervēšanai;

7. uzdot AS "Conexus Baltic Grid" tarifu pārskata cikla ietvaros katru gadu līdz 30.novembrim iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai aprēķinu par piemērojamo:

7.1. tirgus produkta tarifu minimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam atbilstoši Lēmuma 2.pielikumam;

7.2. virtuālās pretplūsmas produkta tarifu nākamajam krātuves ciklam atbilstoši Lēmuma 3.pielikumam;

7.3. grupētās jaudas produkta tarifu maksimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam atbilstoši šā lēmuma 1.pielikumam;

8. atcelt no 2019.gada 15.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmuma "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 85.nr.) lemjošās daļas 4.punktu, 6.2.apakšpunktu un 8.punktu.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.decembra lēmuma Nr.153 pielikums "Grupētās jaudas produkta tarifs"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 153Pieņemts: 13.12.2018.Stājas spēkā: 13.12.2018.Zaudē spēku: 01.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 14.12.2018. OP numurs: 2018/246.37
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
303684
13.12.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)