Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 775

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 5., 12., 13. punktu
un 25. panta otrās daļas 1., 3. un 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 173. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.1. un 1.2. apakšpunktu aiz vārda "atjauno" ar vārdu "atceļ".

2. Papildināt 1.9. apakšpunktu aiz vārdiem "darbības atļaujas" ar vārdiem "atcelšanas vai".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šajos noteikumos minētos iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu, grozītu, apturētu un atceltu muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, kā arī citu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - regula Nr. 952/2013), 6. panta 1. punktā minētās elektroniskās datu apstrādes metodes (turpmāk - Muitas lēmumu sistēma), izmantojot Muitas likuma 13. panta pirmajā daļā minēto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS)."

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šajos noteikumos minētos iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu, grozītu, apturētu un atceltu apstiprinājumu par preču uzskaites veidu brīvajā zonā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot EDS."

5. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu atļauju izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu izdod (pieņem) un paziņo Muitas lēmumu sistēmā."

6. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par šo noteikumu 3. punktā minēto preču uzskaites veida apstiprināšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu paziņo likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā."

7. Aizstāt 7. punktā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - regula Nr. 952/2013)" ar vārdiem un skaitli "regulas Nr. 952/2013".

8. Svītrot 8. un 9. punktu.

9. Papildināt 1. nodaļu ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja deklarāciju par preču nodošanu muitas noliktavas procedūrai iesniedz persona, kura nav muitas noliktavas atļaujas turētāja, preces tiek izlaistas muitas noliktavas procedūras piemērošanai pēc tam, kad muitas noliktavas atļaujas turētājs EDS ir apliecinājis, ka piekrīt paredzētajai preču novietošanai attiecīgajā muitas noliktavā.

9.2 Ja pagaidu uzglabāšanas vietā, muitas noliktavā un brīvajā zonā tiek konstatēts nezināmas izcelsmes preču pārpalikums, kas nav norādīts komersanta grāmatvedības reģistros, vai preču iztrūkums, uzskata, ka minētajām precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo."

10. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz muitas noliktavas atļauju saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 6. panta 1. punktu un 211. panta 1. punkta "b" apakšpunktu un regulas Nr. 2015/2446 171. panta 1. punkta otro daļu."

11. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja šo noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kura ir tā nekustamā īpašuma kopīpašnieks vai viens no tiesiskajiem valdītājiem, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, iesniegumam pievieno pārējo šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu."

12. Svītrot 15.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "11. un".

13. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. ir izpildītas šajos noteikumos minētās prasības, kā arī regulas Nr. 952/2013, regulas Nr. 2015/2446 un Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - regula Nr. 2015/2447), prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru;".

14. Svītrot 17., 18., 19. un 20. punktu.

15. Aizstāt 22. punktā skaitļus un vārdus "148. pantu, regulas Nr. 2015/2446 2. panta 5. punkta "d" apakšpunktu un 117. pantu" ar skaitļiem un vārdiem "6. panta 1. punktu un 148. pantu un regulas Nr. 2015/2446 117. pantu".

16. Svītrot 24. punktu.

17. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kura ir tā nekustamā īpašuma kopīpašnieks vai viens no tiesiskajiem valdītājiem, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, iesniegumam pievieno pārējo šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu."

18. Svītrot 27.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "23. un".

19. Aizstāt 27.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 2015/2447 un regulas Nr. 2016/341" ar vārdiem un skaitli "un regulas Nr. 2015/2447".

20. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja ir atļauta ārpussavienības preču pārvietošana starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 148. panta 5. punktu un regulas Nr. 2015/2447 193. pantu, Valsts ieņēmumu dienests pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā norāda pagaidu uzglabāšanas vietas vai vietu adreses, uz kurām preces tiek pārvietotas. Preču pārvietošana starp pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijā atļauta vienkāršotā kārtībā, ievadot ziņas par preču nosūtīšanu un saņemšanu EDS."

21. Svītrot 29. punktu.

22. Izteikt 31. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Muitas noliktavas atļaujas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs par visām šo noteikumu 11., 13., 23. un 25. punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņām piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu."

23. Aizstāt 32. punktā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 2015/2447 un regulas Nr. 2016/341" ar vārdiem un skaitli "un regulas Nr. 2015/2447".

24. Aizstāt 33. punktā skaitļus "12., 13., 23., 24." ar skaitļiem "13., 23.".

25. Aizstāt 4. nodaļas nosaukumā vārdus "un anulēšana" ar vārdiem "anulēšana un atcelšana".

26. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju regulas Nr. 952/2013 27. panta 1. punktā minētajā gadījumā."

27. Aizstāt 41. punktā vārdu "anulēt" ar vārdu "atcelt".

28. Aizstāt 41.1. apakšpunktā vārdu "anulēšanu" ar vārdu "atcelšanu".

29. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Atceltās vai anulētās muitas noliktavas atļaujas turētājam ir pienākums regulas Nr. 952/2013 215. panta 1. punktā noteiktajā kārtībā visas saistības ar valsti attiecībā uz muitas noliktavā novietotajām ārpussavienības precēm nokārtot 90 dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas atcelšanu vai anulēšanu stāšanās spēkā."

30. Aizstāt 43. punktā vārdu "Anulētās" ar vārdu "Atceltās".

31. Papildināt noteikumu 4. nodaļu ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Anulētās pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir pienākums visas saistības ar valsti attiecībā uz pagaidu uzglabāšanas vietā novietotajām ārpussavienības precēm nokārtot 90 dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas anulēšanu stāšanās spēkā."

32. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Par ārpussavienības precēm, kuras paredzēts deklarēt pagaidu uzglabāšanai, iesniedz regulas Nr. 952/2013 145. pantā minēto pagaidu uzglabāšanas deklarāciju. Persona, kura uzrāda vai kuras vārdā tiek uzrādītas preces, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz uzraudzības muitas iestādē, kas norādīta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai."

33. Svītrot 45. punktu.

34. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ja persona pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz, izmantojot kādu no regulas Nr. 952/2013 145. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajiem veidiem, tā EDS norāda izmantotā dokumenta numuru, no kura automatizētā veidā tiek pārņemti dati, ko papildina ar trūkstošajām ziņām atbilstoši regulas Nr. 2015/2446 B pielikumā un regulas Nr. 2015/2447 B pielikumā pagaidu uzglabāšanas deklarācijai noteiktajai datu kopai."

35. Papildināt 47. punktu aiz vārdiem "Ja persona" ar vārdiem "pagaidu uzglabāšanas".

36. Izteikt 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"48. Ja pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz persona, kura nav pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja, pagaidu uzglabāšanas deklarācija tiek pieņemta pēc tam, kad persona, kura ir pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja, EDS apliecina, ka piekrīt paredzētajai preču novietošanai attiecīgajā pagaidu uzglabāšanas vietā.

49. Ja pagaidu uzglabāšanas pieteikšanas brīdī EDS nedarbojas, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz uzraudzības muitas iestādē, izmantojot kādu no regulas Nr. 952/2013 145. panta 5. punktā minētajiem dokumentiem (turpmāk - atkāpšanās režīms)."

37. Aizstāt 50. punktā vārdu "deklarācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pagaidu uzglabāšanas deklarācija" (attiecīgā locījumā).

38. Aizstāt 60. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 45. punktā minētās ziņas" ar vārdiem un skaitļiem "ziņas atbilstoši regulas Nr. 2015/2446 B pielikumā un regulas Nr. 2015/2447 B pielikumā pagaidu uzglabāšanas deklarācijai noteiktajai datu kopai".

39. Papildināt 63. punktu aiz vārdiem "turētāja uzskaitē un" ar vārdiem "pagaidu uzglabāšanas".

40. Papildināt 66. punktu aiz vārdiem "Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā" ar vārdiem "kapitālsabiedrība, kura Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā un ir ieguvusi brīvās zonas statusu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā".

41. Izteikt 76. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"76. Valsts ieņēmumu dienests atceļ apstiprinājumu un informē attiecīgi Rīgas brīvostas pārvaldi, Ventspils brīvostas pārvaldi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, ja persona:".

42. Aizstāt 76.2. apakšpunktā vārdu "anulēšanu" ar vārdu "atcelšanu".

43. Svītrot 86. punktu.

44. Papildināt noteikumus ar 92. un 93. punktu šādā redakcijā:

"92. Iesniegumus par muitas noliktavu atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietu atļauju grozīšanu, apturēšanu un atcelšanu, kuras izsniegtas līdz 2017. gada 2. oktobrim, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra vai elektroniskā formā, vai izmantojot EDS.

93. Šo noteikumu 8.1 punkts piemērojams pēc EDS Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa funkcionalitātes jauninātās versijas ieviešanas, bet ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. martu."

45. Svītrot pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 775Pieņemts: 11.12.2018.Stājas spēkā: 14.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 13.12.2018. OP numurs: 2018/245.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303631
14.12.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva