Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts tiek attēlots vēsturiskajā redakcijā.
Konsolidēto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta redakciju skatīt kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmā "Mantojums".

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.128

Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. un 15.pantu:

1. Izslēgt no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 119 (viens simts deviņpadsmit) objektus (pielikums Nr.1).

2. Apstiprināt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu ar redakcionālajām izmaiņām (pielikums Nr.2).

3. Publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdzamo objektu sarakstu.

4. Nepublicēt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kustamo kultūras pieminekļu atrašanās vietu.

Kultūras ministre R.Umblija

Rīgā 1998.gada 29.oktobrī 

2. pielikums

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsardz. Nr. Pieminekļu vērtības grupa Pieminekļu veids
[* - kustami pieminekļi]
Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Pieminekļu (notikumu) datējums
104. Valsts nozīmes Arheoloģija Draudavu senkapi ar krustakmeni Aizkraukles raj., Aiviekstes pag., pie Draudavām
105. Valsts nozīmes Arheoloģija Puduļu pilskalns Aizkraukles raj., Aiviekstes pag., pie Puduļiem
6155. Valsts nozīmes Arhitektūra Aizkraukles luterāņu baznīca Aizkraukles raj., Aizkraukles pag. 1688.,
1899.
106. Valsts nozīmes Arheoloģija Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta Aizkraukles raj., Aizkraukles pag.,
pie bij. Meļķitārēm
107. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Aizkraukles raj., Aizkraukles pag.,
Upurozols - kulta vieta pie Kalnaziediem
108. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizkraukles viduslaiku pils Aizkraukles raj., Aizkraukles pag.,
pie Karikstes ietekas Daugavā
109. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasžagaru senkapi Aizkraukles raj., Aizkraukles pag., pie Lejasžagariem
110. Valsts nozīmes Arheoloģija Bulandu pilskalns Aizkraukles raj., Iršu pag., Iršu upes labajā krastā
starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laiviņām
111. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) Aizkraukles raj., Iršu pag., pie Nomaļiem
7423. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs Aizkraukles raj., Jaunjelgava Daugavas pieteka Rīgas 17.-
ielas pāra numuru puses apbūves ZA pusē, strauts 19.gs.
Rīgas ielas 28. un 17. nama DA pusē, strauts Jelgavas ielas
nepāra numuru puses apbūves D pusē, strauts Jelgavas
ielas 1.nama A pusē. Daugavas kreisais krasts pret straumi
līdz pietekai Rīgas ielas apbūves ZA pusē
112. Valsts nozīmes Arheoloģija Avotiņkalns - pilskalns Aizkraukles raj., Klintaines pag.,
pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem
113. Valsts nozīmes Arheoloģija Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns) Aizkraukles raj., Klintaines pag., pie Kaķkalniem
114. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnapeļņu senkapi Aizkraukles raj., Klintaines pag., pie Kalnapeļņiem
115. Valsts nozīmes Arheoloģija Vīna kalns - pilskalns un senkapi Aizkraukles raj., Klintaines pag., pie Vīnakalniem
2. Valsts nozīmes Vēsture Robežakmens Aizkraukles raj., Klintaines pag., Rīgas - Daugavpils šos. 14.-
120. km, Lejas silā 15.gs.
116. Valsts nozīmes Arheoloģija Oliņkalns - pilskalns Aizkraukles raj., Klintaines pag.,
sala Daugavā iepretim Stukmaņiem
6156. Valsts nozīmes Arhitektūra Stukmaņu muižas apbūve Aizkraukles raj., Klintaines pag., Klintaine, 17. gs.IIp.
Stukmaņu muižā - 20. gs. s.
6157. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecā kungu māja "Sikadele" Aizkraukles raj., Klintaines pag., Klintaine, 18. gs. 2.p.
Stukmaņu muižā
6158. Valsts nozīmes Arhitektūra Ratnīca un zirgu stallis ar torni Aizkraukles raj., Klintaines pag., Klintaine,
Stukmaņu muižā 18. gs. b.
6159. Valsts nozīmes Arhitektūra Klētis (2) Aizkraukles raj., Klintaines pag., Klintaine,
Stukmaņu muižā 18. gs. b.
117. Valsts nozīmes Arheoloģija Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta Aizkraukles raj., Kokneses pag., bij. Pastmuižā
118. Valsts nozīmes Arheoloģija Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta Aizkraukles raj., Kokneses pag., Kokneses parkā
6160. Valsts nozīmes Arhitektūra Kokneses pilsdrupas Aizkraukles raj., Kokneses pag., Kokneses parkā 1209.
1. Valsts nozīmes Vēsture Valodnieka J.Endzelīna dzīves vieta Aizkraukles raj., Kokneses pag., Nākos 1927.
-1961.
2895. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktu gleznojumi (12) Aizkraukles raj., Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā 1700.
2896. Valsts nozīmes Māksla Kancele Aizkraukles raj., Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā 1700.
2897. Valsts nozīmes Māksla Kanceles gleznojumi (7) Aizkraukles raj., Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā 1700.
6094. Valsts nozīmes Arhitektūra "Ķiermeļu" zemnieku sēta Aizkraukles raj., Mazzalves pag., Ķiermelēs 19. gs.
6161. Valsts nozīmes Arhitektūra Neretas luterāņu baznīca Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 1593.
17. gs. s.
2900. Valsts nozīmes Māksla Cilnis fasādē Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 1593.
Neretas luterāņu baznīcā
2901. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 1893.
Neretas luterāņu baznīcā
2904. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne - piemineklis G.Efernam Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 1596.
Neretas luterāņu baznīcā
2905. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne - piemineklis V.Efernam Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 16.gs.b.
Neretas luterāņu baznīcā
2908. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 1900.
Neretas luterāņu baznīcā
2909. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Aizkraukles raj., Neretas pag., Nereta, Rīgas iela 2 , 1900.
Neretas luterāņu baznīcā
6162. Valsts nozīmes Arhitektūra Neretas muižas apbūve Aizkraukles raj., Neretas pag., Neretas muižā 16. gs. b.
18.gs. 19. gs.
6163. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Aizkraukles raj., Neretas pag., Neretas muižā 16. gs. b.
18. gs.
6164. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Aizkraukles raj., Neretas pag., Neretas muižā 18. gs. 2.p.
119. Valsts nozīmes Arheoloģija Muldenieku pilskalns (Upurkalns) Aizkraukles raj., Neretas pag., pie Muldeniekiem
3. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa Aizkraukles raj., Neretas pag., Riekstiņos 1880.
dzīves vieta -1886.
120. Valsts nozīmes Arheoloģija Strobuku pilskalns ar apmetni Aizkraukles raj., Pilskalnes pag., pie Strobukiem
2607. Valsts nozīmes Arheoloģija Gostiņu skansts - viduslaiku Aizkraukles raj., Pļaviņas, Gostiņos pie Skanstupītes
nocietinājums ietekas Daugavā
4. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un Aizkraukles raj., Pļaviņas, Kalna iela 11 1913.-1939.
gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta 1939.-1947.
6165. Valsts nozīmes Arhitektūra Gostiņu luterāņu baznīca Aizkraukles raj., Pļaviņas, Lielā iela 34 1828.
-1830.
122. Valsts nozīmes Arheoloģija Gārsenieku senkapi (Sudrabene) Aizkraukles raj., Seces pag., pie Gārseniekiem
123. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalēju senkapi (Kara kapi) Aizkraukles raj., Seces pag., pie Kalējiem
124. Valsts nozīmes Arheoloģija Salasanču senkapi Aizkraukles raj., Seces pag., pie Salasančiem
125. Valsts nozīmes Arheoloģija Vanagu senkapi Aizkraukles raj., Seces pag., pie Virsaišiem
121. Valsts nozīmes Arheoloģija Sērenes pilskalns Aizkraukles raj., Sērenes pag., pie Pilskalniem
126. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kraukļu akmens - kulta vieta Aizkraukles raj., Skrīveru pag,, pie Kaktiņiem,
Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā
127. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) Aizkraukles raj., Skrīveru pag,, pie Zemkopības
ar senpilsētu un lauks. ekonomikas ZPI
128. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aizkraukles viduslaiku kapsēta Aizkraukles raj., Skrīveru pag,, pie Zemkopības
ar baznīcas vietu un lauks. ekonomikas ZPI
129. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bebru senkapi II (Franču kapi) Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie bij. Bebriem
130. Valsts nozīmes Arheoloģija Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie bij. Bebriem,
un Zīmogakmens - kulta vieta uz ZA no Dangām
131. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dangu Kapu kalns- senkapi Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie Dangām
(Kapu kalniņš)
132. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes) Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie Dangām
133. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasdopeļu senkapi Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie Dopeļu kapsētas,
pie Lejasdopelēm
134. Valsts nozīmes Arheoloģija Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns Aizkraukles raj., Staburaga pag., pie Gauzāniem
5. Valsts nozīmes Vēsture Komponista P.Barisona dzimtās mājas Aizkraukles raj., Staburaga pag., Skudrās 1904.
135. Valsts nozīmes Arheoloģija Ciršu senkapi Aizkraukles raj., Sunākstes pag., pie Ciršiem
136. Valsts nozīmes Arheoloģija Mazlāču senkapi Aizkraukles raj., Sunākstes pag., pie Mazlāčiem
137. Valsts nozīmes Arheoloģija Zilais kalns - pilskalns Aizkraukles raj., Sunākstes pag., pie Rožkalniem
6. Valsts nozīmes Vēsture Režisora A.Amtmaņa - Briedīša Aizkraukles raj., Valles pag., Zvanītāju - Bukās 1885.
dzimtās mājas
2893. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kungs, palīdzi mums, Aizkraukles raj., ... 1943.
mēs grimstam"
2898. Valsts nozīmes *Māksla Sarkofāgs Aizkraukles raj., ... 18.gs.
2906. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna slimniekiem Aizkraukles raj., ... 1771.
2910. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Aizkraukles raj., ... 18.gs.v.
2899. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Golgāta" Aizkraukles raj., ... 1863.
2902. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Aizkraukles raj., ... 1647.
2903. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Aizkraukles raj., ... 17./18.gs.
2907. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Aizkraukles raj., ... 1862.
2894. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustuļi Marks un Toms" Aizkraukles raj., ... 18.gs.IIp.
2615. Vietējās nozīmes Arhitektūra Alsviķu muižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2616. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pils Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 1888.
-1898.
2617. Vietējās nozīmes Arhitektūra Muižkunga māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2618. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2619. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 1846.
2620. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalte Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2621. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2622. Vietējās nozīmes Arhitektūra Smēde - ratnīca Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. b.
2623. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Alsviķu pag., Alsviķu muižā 19. gs. 2.p.
2624. Vietējās nozīmes Arhitektūra Buliņa pusmuižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā 19. gs. v.
2625. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā 19. gs. 2.p.
2626. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā 19. gs. 2.p.
2627. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā 19. gs. 2.p.
2628. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs Alūksnes raj., Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā 1848.
2631. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Karvas muižā 19. gs. 1.p.
2635. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Karvas muižā 1850.
2637. Vietējās nozīmes Arhitektūra Magazīna Alūksnes raj., Alsviķu pag., Karvas muižā 19. gs.
2640. Vietējās nozīmes Arhitektūra Krāgaskalna muižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā 19. gs. v.
2641. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā 19. gs. v.
2643. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts ar slēgto pagalmu Alūksnes raj., Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā 19. gs. v.
2644. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts - šķūnis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā 1846.
2645. Vietējās nozīmes Arhitektūra Nēķenu pusmuižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. 1.p.
2646. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stārasta māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. 1.p.
2647. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stārasta mājas klēts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 1855.
2648. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 1848.
2649. Vietējās nozīmes Arhitektūra Magazīna, vēlāk smēde Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. v.
2650. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. v.
2651. Vietējās nozīmes Arhitektūra Labības šķūnis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. v.
2652. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā 19. gs. v.
138. Valsts nozīmes Arheoloģija Asaru senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Asariem,
Indzera ezera Z krastā
139. Vietējās nozīmes Arheoloģija Atmiņu senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Atmiņām
140. Vietējās nozīmes Arheoloģija Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Burtniekiem
141. Valsts nozīmes Arheoloģija Celensku pilskalns Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Celenskiem
142. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķesteru senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Ķesteriem
144. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš) Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Lielmuceniekiem
un Mētrām
145. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vikutu senkapi (Kapu kalniņš) Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Ošiem (Vikutiem)
156. Valsts nozīmes Arheoloģija Pidiķu senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Pidiķiem Galdasilā
146. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sauspurvu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Sauspurviem
147. Valsts nozīmes Arheoloģija Spīdzenieku pilskalns Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Senpilīm
148. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zušu senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Zušiem
149. Valsts nozīmes Arheoloģija Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš) Alūksnes raj., Alsviķu pag., pie Žīguriem,
Bērtiņu ezera Z krastā
150. Vietējās nozīmes Arheoloģija Putreņu senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., Putreņos pie Ģērmaņiem
2653. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rēzakas muižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 18. gs. b.
19.gs. s.
19. gs. b.
2654. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 19. gs. s.
2655. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķūnis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 19. gs. s.
2656. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 18./19. gs.
1956.
2657. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 19. gs. v.
2658. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka ar pagrabu Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rēzakas muižā 19. gs. v.
151. Valsts nozīmes Arheoloģija Rebeņu senkapi (Kapu kalns) Alūksnes raj., Alsviķu pag., Rebeņos pie Miškām
2660. Valsts nozīmes Arhitektūra "Stāmeru" saiešanas nams Alūksnes raj., Alsviķu pag., Stāmeros 19./20.gs.
152. Valsts nozīmes Arheoloģija Ambrozu senkapi Alūksnes raj., Alsviķu pag., starp Ambroziem un Cerkaziem
153. Valsts nozīmes Arheoloģija Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta Alūksnes raj., Alsviķu pag., starp Atmatām un Sprūšiem
154. Vietējās nozīmes Arheoloģija Medņu Jāņa kalns - kulta vieta Alūksnes raj., Alsviķu pag.,
starp bij. Medņiem un Mūrniekiem
155. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns) Alūksnes raj., Alsviķu pag., starp Graudiem un
Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā
2661. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tūjas muižas apbūve Alūksnes raj., Alsviķu pag., Tūjas muižā 19. gs. v.
2662. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alsviķu pag., Tūjas muižā 19. gs. v.
2663. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Alūksnes raj., Alsviķu pag., Tūjas muižā Dzidrajos 19. gs. v.
2664. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rija - šķūnis Alūksnes raj., Alsviķu pag., Tūjas muižā 19. gs. v.
7424. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs Alūksnes raj., Alūksne Alūksnes parka robeža no vietas 19.gs.
Alūksnes ezera krastā 90 m uz A no granīta obeliska,
Rijukalna iela, Pils iela, VTU "Vidlatauto" R žogs,
O. Vācieša iela, O.Vācieša ielas 8. nams, Pils ielas 70.nams,
Pils iela, Dzirnavu iela, VEF filiāles A žogs, ezera R,
tālāk līnija Z virzienā līdz Miera ielai gar 10.nama R
pusi, Miera ielas apbūve no 13. līdz 19. namam,
ietverot 15a., 15b., 17a.,17b., 17c. namus, Miera iela
ar turpinājumu gar kapsētu līdz galam, līnija DA virzienā
līdz ezeram, līnija D virziena pāri ezeram līdz krastam
90m uz A no granīta obeliska
2685. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 29 1793.
2674. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 70 19. gs. v.
2675. Vietējās nozīmes Arhitektūra Apaļais tornis Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 74 19. gs. v.
2676. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunā pils Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 74 1860.
-1863.
159. Valsts nozīmes Arheoloģija Cepurītes salas apmetne Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Cepurītes salā
160. Valsts nozīmes Arheoloģija Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā
161. Vietējās nozīmes Arheoloģija Alūksnes apmetne Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera krastā, Mellumā
157. Valsts nozīmes Arheoloģija Alūksnes viduslaiku pils Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā
158. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pils salas viduslaiku kapsēta un Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā
viduslaiku nocietinājums
2665. Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes pilsdrupas Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā 1342.
-1702.
2666. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā starp Pils ielu 18. gs. 2.p.
un ezera krastu -19. gs.
2679. Vietējās nozīmes Arhitektūra Brūzis, vēlāk saviesīgās biedrības nams Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Brūža iela 7 19. gs. b.
1927. -1929.
2678. Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes muižas apbūve Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, 18. gs. v.
O. Vācieša iela 2a,8,Brūža 7,Parka 2 Pils 29,33,70,74 18. gs. b.
19. gs.
2682. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecā pils Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, 18. gs. v.
O. Vācieša iela 2a 1793.-1794.
19. gs. s.
2680. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 2a 19. gs. v.
2681. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis, vēlāk proģimnāzija Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 2a 18. gs. 2.p.
1910. -1929.
2683. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 8 19. gs. v.
2684. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts, vēlāk Šlosa rūpnīca Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Parka iela 2 19. gs. v.
1901.
2704. Valsts nozīmes Arhitektūra "Palmu māja" Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 33 18. gs. b.
2677. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jaunais pagrabs (leduspagrabs) Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 74 19. gs. v.
2667. Vietējās nozīmes Arhitektūra Akmens tilts Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 18. gs. b.
2668. Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra paviljons Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 18. gs. b.
2669. Valsts nozīmes Arhitektūra Eola templis Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 18. gs. 2.p.
2670. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kolonāde Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 19. gs. b.
2671. Valsts nozīmes Arhitektūra Mauzolejs Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 1831.
2672. Vietējās nozīmes Arhitektūra Obelisks Fitinghofam Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā 1799.
2673. Valsts nozīmes Arhitektūra Paviljons - rotonda Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes muižas parkā, 1805.
Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Tempļa kalnā -1807.
162. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) Alūksnes raj., Alūksne, Pils un Miera ielas stūrī
- kulta vieta
2686. Vietējās nozīmes Arhitektūra Elevators Alūksnes raj., Alūksne, K.Barona iela 1 1939.
2687. Valsts nozīmes Arhitektūra Banka Alūksnes raj., Alūksne, Brūža iela 1 1927.
-1931.
2688. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Brūža iela 4 19. gs. b.
20. gs. s.
2689. Valsts nozīmes Arhitektūra Ģimnāzija Alūksnes raj., Alūksne, Glika iela 10 1938.
2690. Vietējās nozīmes Arhitektūra Alūksnes pareizticīgo baznīca Alūksnes raj., Alūksne, Helēnas iela 56 1895.
2691. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Jāņkalna iela 8 19. gs. b.
- 20. gs. s.
2692. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Jāņkalna iela 25 20. gs. s.
2693. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecā ģimnāzija Alūksnes raj., Alūksne, Jāņkalna iela 38 1913.
-1914.
2694. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viesnīca "Banchof's Hotell", Alūksnes raj., Alūksne, Jāņkalna iela 51 1910.
vēlāk dzīvojamā ēka" -1912.
2695. Valsts nozīmes Arhitektūra Annas lauksaimniecības Alūksnes raj., Alūksne, Lielā ezera iela 4 1912.
biedrības nams "Ekonomija"
2696. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Lielā ezera iela 7 1934.
2697. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Lielā ezera iela 11 1910.
-1911.
2698. Vietējās nozīmes Arhitektūra Alūksnes pilskrogs "Šloskrogs" Alūksnes raj., Alūksne, Ošu iela 5 19. gs. s.
1932.
2699. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jaunalūksnes pils Alūksnes raj., Alūksne, Ozolu iela 1 19. gs. 2.p.
2700. Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes luterāņu baznīca Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 1781.
-1788.
2915. Valsts nozīmes Māksla Altāris Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 , 18.gs.
Alūksnes luterāņu baznīcā 80.g.
2917. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 , 1885.
Alūksnes luterāņu baznīcā
2918. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (4) Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 , 18.gs.
Alūksnes luterāņu baznīcā 80.g.
2927. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 , 18.gs.
Alūksnes luterāņu baznīcā 80.g.
2928. Valsts nozīmes Māksla Kancele Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 , 18.gs.
Alūksnes luterāņu baznīcā 80.g.
2701. Valsts nozīmes Arhitektūra Veikals Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 25 a 20. gs. s.
2702. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 27 1934.
2703. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka un drukātava Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 27 a 1931.
2935. Valsts nozīmes Māksla Balkona margas Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 33 , 1797.
Alūksnes pils parkā, Palmu mājā
2936. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 33 , 18.gs.b.
Alūksnes pils parkā, Palmu mājā
2705. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Pils iela 68 1933.
-1935.
2706. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Raiņa bulvāris 1 1928.
2707. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Alūksne, Rijukalna iela 9 20. gs. 1.c.
2708. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pareizticīgo draudzes skola Alūksnes raj., Alūksne, Tirgotāju iela 14 1895.
163. Valsts nozīmes Arheoloģija Lupatu senkapi (Kapu kalns, Alūksnes raj., Annas pag., Lupatās
Zviedru kalns)
164. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gulbju krustakmens (Tabakdoze) Alūksnes raj., Annas pag., pie Gulbjiem
- kulta vieta
165. Valsts nozīmes Arheoloģija Mūrnieku senkapi Alūksnes raj., Annas pag., pie Mūrniekiem
166. Valsts nozīmes Arheoloģija Salnu (Trīsenieku) senkapi Alūksnes raj., Annas pag., pie Salnām
(Zviedru kapi) (Saļņiem, Trīseniekiem)
167. Valsts nozīmes Arheoloģija Bundzēnu senkapi Alūksnes raj., Annas pag., starp Bundzeniekiem
(Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigaļiem
168. Valsts nozīmes Arheoloģija Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Alūksnes raj., Annas pag.,
Zviedru kapi) starp Bundzeniekiem un Gaigaļiem
2726. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecannas muižas apbūve Alūksnes raj., Annas pag., Vecannā 19. gs. 1.p.
2727. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu mājas drupas Alūksnes raj., Annas pag., Vecannas muižā 19. gs. 1.p.
2728. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Annas pag., Vecannas muižā 19. gs. 1.p.
2729. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Annas pag., Vecannas muižā 19. gs. 1.p.
2731. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis, vēlāk krogs Alūksnes raj., Annas pag., Vecannas muižā 1844.
2732. Vietējās nozīmes Arhitektūra Apes muižas apbūve Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape 19./20. gs.
169. Vietējās nozīmes Arheoloģija Apes senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes kapos
2733. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā 20. gs. s.
2734. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā 19. gs. b.
2735. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā 19. gs. b.
2736. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā 19. gs. b.
2737. Vietējās nozīmes Arhitektūra Personāla dzīvojamā ēka Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā 20. gs. s.
170. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķiparu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., pie Ķipariem
2738. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lūša krogs Alūksnes raj., Apes p. ar l.t., pie Vidzemes šos. 19. gs. 2.p.
pagrieziena uz Alūksni
7. Valsts nozīmes Vēsture Komponista J.Vītola dzīves vieta Alūksnes raj., Gaujienas pag., Anniņās 1922.
-1944.
171. Valsts nozīmes Arheoloģija Gaujienas viduslaiku pils Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienā
2739. Valsts nozīmes Arhitektūra Gaujienas pilsdrupas Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienā 1238.
2740. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gaujienas veco kapu vārti Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas kapos 19. gs. b.
2741. Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas kapos 1872.
2742. Valsts nozīmes Arhitektūra Gaujienas mācītājmuižas apbūve Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 18. gs. 2.p.
- 19. gs. v.
2743. Valsts nozīmes Arhitektūra Mācītāja māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 1761.
2744. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 1788.
2745. Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 1860.
2746. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 19. gs. v.
2747. Valsts nozīmes Arhitektūra Vāgūzis Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 19. gs. v.
2937. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (5) Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 18.gs.IIp.
2938. Valsts nozīmes Māksla Krāsnis (2) Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā 18.gs.IIp.
2748. Valsts nozīmes Arhitektūra Gaujienas muižas apbūve Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 18. gs. 2.p.
- 19.gs. 1.p.
2749. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunā pils Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 1848.
-1850.
2750. Valsts nozīmes Arhitektūra Muižkunga māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. s.
2751. Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja, vēlāk spirta noliktava Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 18. gs. 2.p.,
1838.
2752. Valsts nozīmes Arhitektūra Staļļi un staļļmeistara māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. 2.p.
2753. Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts, vēlāk ugunsdzēsēju māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 1838.,
1886.
2754. Valsts nozīmes Arhitektūra Siltumnīcas Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. 2.p.
2755. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rija Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. 2.p.
2756. Vietējās nozīmes Arhitektūra Noliktavas (vīnu mājas) drupas Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. b.
2757. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 1788.
2758. Vietējās nozīmes Arhitektūra Leduspagrabs Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. s.
2759. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā 19. gs. 1.p.
2760. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Lauvas mutes" avots Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižas parkā 19. gs. b.
2761. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sūkņa namiņš Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižas parkā 20. gs. 1.p.
2939. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās) Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižas pilī Ap 1860.
172. Vietējās nozīmes Arheoloģija Salaku senkapi Alūksnes raj., Gaujienas pag., starp Līgotņiem un Salakām
173. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gaujienas viduslaiku kapsēta Alūksnes raj., Gaujienas pag., starp pastu un bij. mežniecību
2762. Valsts nozīmes Arhitektūra Zvārtavas muižas apbūve Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. 1.p.,
19. gs. b.
2763. Valsts nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 1881.
2764. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. 1.p.
2765. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. 1.p.
2766. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. 1.p.
2767. Vietējās nozīmes Arhitektūra Staļļi (2 ēkas) Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. 1.p.
2768. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zvārtavas vējdzirnavas Alūksnes raj., Gaujienas pag., Zvārtavas muižā 19. gs. v.
2769. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ilzenes muižas apbūve Alūksnes raj., Ilzenes pag., Ilzenes muižā 18. gs. s.,
20. gs. 1.p.
2770. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Ilzenes pag., Ilzenes muižā 18. gs. s.,
20. gs. 1.p.
2771. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pumpja māja Alūksnes raj., Ilzenes pag., Ilzenes muižā 18. gs. s.
174. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mežsloku senkapi Alūksnes raj., Ilzenes pag., pie Mežslokām
175. Vietējās nozīmes Arheoloģija Garjuru senkapi (Kapu kalns) Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Garjuros
2773. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kolberģa muižas apbūve Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā 18./19. gs.
2774. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķūnis Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā 19. gs. v.
2775. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā 19. gs. s.
2777. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., Lāsberģa muižā 1821.,
1860.
176. Valsts nozīmes Arheoloģija Nametkalns - pilskalns Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., pie bij. Lāsberģa muižas
un Pļavmalām
177. Valsts nozīmes Arheoloģija Raudziņkalns - senkapi Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag., starp Jaunsproģiem,
Zemgaļiem un Smilgām
178. Valsts nozīmes Arheoloģija Siseņu (Garasīmu) pilskalns Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag.,
starp Siseņiem un Garasīmiem
179. Valsts nozīmes Arheoloģija Smiķu senkapi Alūksnes raj., Jaunalūksnes pag.,
starp Smiķiem un Lenkavu
2779. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jaunannas mežmuižas medību pils Alūksnes raj., Jaunannas pag. 20. gs. s.
2780. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunlaicenes muižas medību pils Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Ančkās 19./20. gs.
2781. Valsts nozīmes Arhitektūra Apekalna (Opekalna) luterāņu Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Apekalnā 1774.
-1779.
2814. Vietējās nozīmes Arhitektūra Apekalna draudzes māja Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Apekalnā 18. gs. v.
2940. Valsts nozīmes Māksla Altāris Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., 1774.
Apekalna luterāņu baznīcā
2941. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., ap 1860.
Apekalna luterāņu baznīcā
2942. Valsts nozīmes Māksla Kancele Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., 18.gs.IIp.
Apekalna luterāņu baznīcā
2782. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jaunlaicenes muižas apbūve Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 18. gs. b.
2783. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu mājas gala spārns Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1789.
2784. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1789.
2785. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1847.
2786. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1840.
2787. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts (veļas māja) Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 18. gs. b.
2788. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1852.
2789. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 1870.
2790. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā 18. gs. b.
180. Valsts nozīmes Arheoloģija Rūcu senkapi Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag.,
pie Degumiem un Ozolnieku ezera
182. Valsts nozīmes Arheoloģija Vārņu ezera mītne Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag.,
pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera ) Z galā
181. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielbriežu senkapi (Miroņkalns) Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., pie Lielbriežiem
184. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš) Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., starp bijušajiem
Jaunvārņiem un Ķauķiem
183. Valsts nozīmes Arheoloģija Popju pilskalns Alūksnes raj., Jaunlaicenes pag., starp Popjiem
un Mellikauļiem (Melnkauļiem)
2791. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ates (Otes) ūdensdzirnavas Alūksnes raj., Kalncempju pag., Atē 1795.
2792. Vietējās nozīmes Arhitektūra Otes muižas klēts Alūksnes raj., Kalncempju pag., Atē 18. gs. b.
185. Valsts nozīmes Arheoloģija Nāzupju pilskalns Alūksnes raj., Kalncempju pag.,
Nāzupjos pie Pilskalniem
186. Valsts nozīmes Arheoloģija Malacu senkapi (Upuru vieta) Alūksnes raj., Kalncempju pag., pie Malaciem
187. Valsts nozīmes Arheoloģija Melderpuļķu senkapi Alūksnes raj., Kalncempju pag., pie Melderpuļķiem
188. Valsts nozīmes Arheoloģija Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns) Alūksnes raj., Kalncempju pag., pie Okāniem
189. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pūzupu senkapi Alūksnes raj., Kalncempju pag., pie Pūzupiem
190. Valsts nozīmes Arheoloģija Uranažu senkapi Alūksnes raj., Kalncempju pag., pie Uranažiem
191. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sprīvuļu senkapi Alūksnes raj., Kalncempju pag.,
starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem
192. Vietējās nozīmes Arheoloģija Žagatu senkapi Alūksnes raj., Kalncempju pag., Žagatās
2793. Vietējās nozīmes Arhitektūra Liepnas (Zendiku) kapliča Alūksnes raj., Liepnas pag. 1785.
- 1800.
193. Valsts nozīmes Arheoloģija Kudinavas senkapi Alūksnes raj., Liepnas pag., Kudinavā pie Podniekiem
2794. Vietējās nozīmes Arhitektūra Liepnas muižas brūzis Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnā 19./20. gs.
2795. Valsts nozīmes Arhitektūra Liepnas luterāņu baznīca Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnā 1935.
-1937.
2796. Vietējās nozīmes Arhitektūra Liepnas pareizticīgo baznīca Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnā 19. gs. 2.p.
2944. Valsts nozīmes Māksla Altāris Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā 20.gs.30.g.
2945. Valsts nozīmes Māksla Kancele Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā 20.gs.30.g.
2946. Valsts nozīmes Māksla Soli Alūksnes raj., Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā 20.gs.30.g.
194. Vietējās nozīmes Arheoloģija Franciskopoles senkapi (Vecie kapi) Alūksnes raj., Liepnas pag., pie Franciskopoles
195. Valsts nozīmes Arheoloģija Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi) Alūksnes raj., Liepnas pag., Purnavā pie Asariem
2797. Valsts nozīmes Arhitektūra Ērmaņu muižas kungu māja Alūksnes raj., Malienas pag., Ērmaņos 19. gs. 2.c.
196. Valsts nozīmes Arheoloģija Luņķu senkapi Alūksnes raj., Malienas pag., Luņķos pie Balodīšiem
2798. Vietējās nozīmes Arhitektūra Malienas pagastskola Alūksnes raj., Malienas pag., Malienā 19. gs. v.
197. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) Alūksnes raj., Malienas pag., pie Kopmaņiem un Žīguriem
198. Valsts nozīmes Arheoloģija Naglu senkapi Alūksnes raj., Malienas pag.,
pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem
199. Valsts nozīmes Arheoloģija Beterevas senkapi Alūksnes raj., Mālupes pag., Beterevā
2799. Valsts nozīmes Arhitektūra Saiešanas nams Alūksnes raj., Mālupes pag., Brencos 1900.
2800. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mālupes muižas apbūve Alūksnes raj., Mālupes pag., Mālupes muižā 19./20. gs.
2801. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Mālupes pag., Mālupes muižā 20. gs. s.
2802. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Mālupes pag., Mālupes muižā 19. gs. 2.c.
2803. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mālupes muižas ūdensdzirnavas Alūksnes raj., Mālupes pag., Mālupes muižā 19. gs. 1.c.,
1939.
200. Valsts nozīmes Arheoloģija Tarvu senkapi Alūksnes raj., Mālupes pag., pie Tarvām
201. Valsts nozīmes Arheoloģija Upeskrastu senkapi Alūksnes raj., Mālupes pag., pie Upeskrastiem
2804. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sofijkalna pusmuižas klēts Alūksnes raj., Mālupes pag., Sofijkalnā 19. gs. 2.c.
202. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mellīšu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Mārkalnes pag., Mellīšu ezera Z krastā
203. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ignašu senkapi Alūksnes raj., Mārkalnes pag., Vaidavas upes
labajā krastā pie bij. Ignašu kroga
204. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vuķu senkapi Alūksnes raj., Mārkalnes pag., Vuķos
205. Valsts nozīmes Arheoloģija Fiku senkapi Alūksnes raj., Pededzes pag., Fikos
206. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaseņicu senkapi Alūksnes raj., Pededzes pag., Jaseņicā
207. Vietējās nozīmes Arheoloģija Klementīnes senkapi Alūksnes raj., Pededzes pag., Klementīnē
208. Valsts nozīmes Arheoloģija Stuborovas senkapi (Krāsmata) Alūksnes raj., Pededzes pag., Lielajā Stuborovā
2805. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pededzes pareizticīgo baznīca Alūksnes raj., Pededzes pag., Pededzē 1930.
-1935.
2806. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bormaņmuižas (Trapenes) apbūve Alūksnes raj., Trapenes pag., Bormaņmuižā 18. gs. b.,
19. gs. 1.p.,
20. gs. s.
2807. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Trapenes pag., Bormaņmuižā 18. gs. b.,
19. gs. b.,
20. gs. s.
2808. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Trapenes pag., Bormaņmuižā 19. gs. b.
2809. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Trapenes pag., Bormaņmuižā 19. gs.
2810. Valsts nozīmes Arhitektūra Līzespasta krogs Alūksnes raj., Trapenes pag., Līzespastā 19. gs. 1.p.
2811. Valsts nozīmes Arhitektūra Līzespasta zirgu pasta stacija Alūksnes raj., Trapenes pag., Līzespastā 19. gs. 1.p.
2812. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) Alūksnes raj., Trapenes pag., Mikužos 19. gs. b.
2813. Valsts nozīmes Arhitektūra "Mikužu" saiešanas nams Alūksnes raj., Trapenes pag., Mikužos 19. gs.2.p.
209. Vietējās nozīmes Arheoloģija Naugrubu senkapi Alūksnes raj., Trapenes pag., pie Naugrubiem
210. Vietējās nozīmes Arheoloģija Naugrubu Tinābele - kulta vieta Alūksnes raj., Trapenes pag., pie Naugrubiem
211. Valsts nozīmes Arheoloģija Repju senkapi Alūksnes raj., Trapenes pag., pie Repjiem
212. Valsts nozīmes Arheoloģija Drusku (Kornetu) pilskalns Alūksnes raj., Veclaicenes pag., Druskās,
Pilsezera Z krastā
213. Vietējās nozīmes Arheoloģija Maskaļu senkapi (Kapu kalns) Alūksnes raj., Veclaicenes pag.,
pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)
214. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta Alūksnes raj., Veclaicenes pag.,
pie Dimantiem (Mauliņiem)
215. Valsts nozīmes Arheoloģija Mauliņu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Veclaicenes pag.,
pie Dimantiem (Mauliņiem)
216. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķempju senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Veclaicenes pag.,
pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā
217. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jāņkalnu viduslaiku kapsēta Alūksnes raj., Veclaicenes pag., pie Jāņkalniem
218. Valsts nozīmes Arheoloģija Kūriņkalnu senkapi Alūksnes raj., Veclaicenes pag., pie Kūriņkalniem,
Palpiera ezera A krastā
219. Vietējās nozīmes Arheoloģija Radziņu senkapi (Kapenes) Alūksnes raj., Veclaicenes pag., pie Pūpoliem un Radziņiem
220. Valsts nozīmes Arheoloģija Tilmanu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Veclaicenes pag., pie Tilmaniem (Johansoniem)
221. Valsts nozīmes Arheoloģija Zeņģu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Veclaicenes pag., pie Zeņģiem
222. Valsts nozīmes Arheoloģija Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas Alūksnes raj., Veclaicenes pag.,
akmens - kulta vieta starp Vosviem un Šķepastiem
2815. Vietējās nozīmes Arhitektūra Veclaicenes pareizticīgo baznīca Alūksnes raj., Veclaicenes pag., Veclaicenē 1892.
2816. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sētu grupa - Līvu ciems Alūksnes raj., Virešu pag., Līvēs 19./20. gs.
223. Valsts nozīmes Arheoloģija Šķiņķu senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Virešu pag., pie Šķiņķiem
224. Valsts nozīmes Arheoloģija Vidagas senkapi Alūksnes raj., Virešu pag., pie Rūgiem
225. Valsts nozīmes Arheoloģija Staldu pilskalns Alūksnes raj., Virešu pag., pie Staldām
226. Valsts nozīmes Arheoloģija Vīksnu senkapi Alūksnes raj., Zeltiņu pag., pie bij. Lāčplēšiem
(Vīksnām) pie Medņu pilskalna
227. Valsts nozīmes Arheoloģija Medņu pilskalns Alūksnes raj., Zeltiņu pag., pie Pilskalniem (Medņiem)
un Ceriņiem (Vidutiem)
228. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zeltiņu baznīcas kalns Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņos
(Vecbaznīcas kalns)
2817. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zeltiņu luterāņu baznīca Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņos 1823.
2818. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zeltiņu kapu kapliča Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu kapos 1869.
2819. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zvana krēsls Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu kapu kapličā 1869.
2820. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zeltiņu muižas apbūve Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā 18. gs. b.,
19. gs. s.
2821. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā 19. gs. s.
2822. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis - kučiera māja Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā 18. gs. b.
2823. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zeltiņu muižas krogs Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā 19. gs. v.
2824. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā 1788.
-1789.
229. Valsts nozīmes Arheoloģija Baltkauļu senkapi Alūksnes raj., Ziemeru pag.,
pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem
230. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Alūksnes raj., Ziemeru pag.,
pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm
231. Vietējās nozīmes Arheoloģija Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Alūksnes raj., Ziemeru pag., pie Semeikām
233. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zamanu senkapi Alūksnes raj., Ziemeru pag.,
pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta
234. Valsts nozīmes Arheoloģija Spieķu senkapi Alūksnes raj., Ziemeru pag., starp Spieķiem un
Gailīšiem pie Spieķu ezera
2710. Valsts nozīmes Arhitektūra Ziemera muižas apbūve Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 18. b.
-19.gs. 1.p.
2711. Valsts nozīmes Arhitektūra Kungu māja Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 18. gs. b.
2712. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mežkunga un mežsarga Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. b.
dzīvojamās mājas (2)
2713. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 2.p.
2714. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpotāju māja Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2715. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (3) Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2716. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kambaris Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 2.p.
2717. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2718. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūtis (2) Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. b.,
20. gs. 2.c.
2719. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielā kūts ar uzbrauktuvi Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 1823.,
19. gs. 2.p.
2720. Vietējās nozīmes Arhitektūra Magazīna Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2721. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rija Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2722. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2723. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūdenstornis Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. 1.p.
2724. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 19. gs. b.
2725. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Alūksnes raj., Ziemeru pag., Ziemera muižā 18. gs. b.
- 19. gs. v.
2943. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Alūksnes raj., ... 1791.
2947. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Alūksnes raj., ... 1795.
2911. Valsts nozīmes *Māksla "Kanovas" vāze Alūksnes raj., ... 18.gs.b.
2912. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Atkusnī" Alūksnes raj., ... 20.gs.30.g.
2914. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus kristīšana" Alūksnes raj., ... 18.gs.IIp.
2916. Valsts nozīmes *Māksla Bībele Alūksnes raj., ... 1689.
2919. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Eņģelis" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2920. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kapā guldīšana" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2921. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kapā guldīšana" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2922. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Madonna" Alūksnes raj., ... 18./19.gs.
2923. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Marija Magdalēna" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2924. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Lācars" Alūksnes raj., ... 1776.
2925. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Svētais vakarēdiens" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2926. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Svētais vakarēdiens"
no predellas" Alūksnes raj., ... 18.gs.
2929. Valsts nozīmes *Māksla Kauss, patēna un oblatu kārbiņa Alūksnes raj., ... 1756.
2930. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Alūksnes raj., ... 1836.
2931. Valsts nozīmes *Māksla Lustra Alūksnes raj., ... 18.gs.IIp.
2932. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Alūksnes raj., ... 1849.
2933. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Alūksnes raj., ... 1727.
2934. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Alūksnes raj., ... 1530.
2913. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Vladimiras Dievmāte" rāmī Alūksnes raj., ... ap 1791.
2826. Valsts nozīmes Arhitektūra Baltinavas katoļu baznīca Balvu raj., Baltinavas pag., Baltinavā 1909.,
1920., 1931.
2827. Vietējās nozīmes Arhitektūra Baltinavas muižas parks Balvu raj., Baltinavas pag., Baltinavā 19. gs. 1.p.
2828. Vietējās nozīmes Arhitektūra Brieksīnes kapu kapliča Balvu raj., Baltinavas pag., Brieksīnes kapos 20. gs. s.
2829. Vietējās nozīmes Arhitektūra Duļbovas motordzirnavas un Balvu raj., Baltinavas pag., Duļbovā 20. gs. s.,
saimniecības ēkas (2) 1934.
235. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns) Balvu raj., Baltinavas pag., Ķeišos
236. Valsts nozīmes Arheoloģija Lukstenieku senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Baltinavas pag., Puncuļevā
237. Valsts nozīmes Arheoloģija Puncuļevas pilskalns Balvu raj., Baltinavas pag., Puncuļevā
238. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizelkšņu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Baltinavas pag.,
Puncuļevā pie Puncuļevas kapsētas
239. Valsts nozīmes Arheoloģija Alotāju kalns - pilskalns Balvu raj., Baltinavas pag., Puncuļevā,
Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē
2830. Vietējās nozīmes Arhitektūra Baltinavas pagasta tiesa Balvu raj., Baltinavas pag., Baltinava, Tilžas iela 5 20. gs.30.g.
2831. Valsts nozīmes Arhitektūra Baltinavas pareizticīgo baznīca Balvu raj., Baltinavas pag., Baltinava, Tilžas iela 11 1901.
2832. Valsts nozīmes Arhitektūra Balvu katoļu baznīca Balvu raj., Balvi, Baznīcas iela 3 18. gs.,
1805.
2833. Valsts nozīmes Arhitektūra Balvu luterāņu baznīca Balvu raj., Balvi, Bērzpils iela 17 1913.
-1915.
2834. Vietējās nozīmes Arhitektūra Balvu muižas apbūve Balvu raj., Balvi, Brīvības iela 46 , Balvu muižā 1760.,
1870. -1880.
2835. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Balvu raj., Balvi, Brīvības iela 46 , Balvu muižā 1870. -1880.
2836. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka Balvu raj., Balvi, Teātra iela 2 20. gs.30.g.
240. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Balvu raj., Balvu pag., Lācupē pie Biseniekiem
241. Vietējās nozīmes Arheoloģija Cepures kalns - kulta vieta Balvu raj., Balvu pag., Pilskalna kapos
242. Valsts nozīmes Arheoloģija Pilskalns Balvu raj., Balvu pag., Pilskalnos pie Sarkaņiem
243. Vietējās nozīmes Arheoloģija Moziņķu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Bērzkalnes pag., Moziņķos
244. Valsts nozīmes Arheoloģija Mežariju senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Bērzkalnes pag., pie Mežariju kapsētas
245. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silakrogu viduslaiku kapsēta Balvu raj., Bērzkalnes pag., Silakrogā
2837. Vietējās nozīmes Arhitektūra Palmeras Bukātas sēta Balvu raj., Bērzkalnes pag., Vējavā 19. gs. b.
-20. gs.
2838. Valsts nozīmes Arhitektūra Bērzpils katoļu baznīca Balvu raj., Bērzpils pag., Bērzpilī 1852.
2839. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzpils skola Balvu raj., Bērzpils pag., Bērzpilī 1938.
246. Valsts nozīmes Arheoloģija Berzīnes pilskalns (Starij Zamok) Balvu raj., Bērzpils pag., Bērzpils kapsētā
2840. Valsts nozīmes Arhitektūra Bēržu kapu kapliča Balvu raj., Bērzpils pag., Bēržu kapos 19. gs. 1.p.
2841. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bonifacovas muižas kungu māja Balvu raj., Bērzpils pag., Bonifacovā 19. gs. v.
247. Vietējās nozīmes Arheoloģija Domopoles senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Bērzpils pag., Domopolē
248. Vietējās nozīmes Arheoloģija Golvaru viduslaiku kapsēta Balvu raj., Bērzpils pag., Golvaros pie kapsētas
249. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gribkovas viduslaiku kapsēta
(Kapu kalniņš) Balvu raj., Bērzpils pag., Gribkovā pie Berķeļiem
250. Valsts nozīmes Arheoloģija Ičas apmetne Balvu raj., Bērzpils pag., Ičas upes lejastecē
251. Valsts nozīmes Arheoloģija Upesgala apmetne Balvu raj., Bērzpils pag., Ičas vecupes labajā krastā,
Upesgala līcī
252. Valsts nozīmes Arheoloģija Vārenes kalns - senkapi Balvu raj., Bērzpils pag., pie Bērzpils vidusskolas
253. Vietējās nozīmes Arheoloģija Beļausku senkapi Balvu raj., Bērzpils pag., pie Beļausku fermas
2842. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saksmales kapu kapliča Balvu raj., Bērzpils pag., Saksmales kapos 18./19. gs.
254. Valsts nozīmes Arheoloģija Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa) Balvu raj., Bērzpils pag., Salā
255. Valsts nozīmes Arheoloģija Salas senkapi (Mēra kapi) Balvu raj., Bērzpils pag., Salā
2843. Vietējās nozīmes Arhitektūra Salas zemnieku - zvejnieku sētu Balvu raj., Bērzpils pag., Salā 19. gs. b.
grupa- Salas ciems -20. gs.
2852. Vietējās nozīmes Arhitektūra Krišjāņu krogs ar saimniecības ēku Balvu raj., Krišjāņu pag., Krišjāņos 19. gs. b.
260. Vietējās nozīmes Arheoloģija Krišjāņu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Krišjāņu pag., Krišjāņu centrā
2853. Vietējās nozīmes Arhitektūra Putrānu kapu kapliča Balvu raj., Krišjāņu pag., Putrānu kapos 19. gs. b.
261. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kara kapi - senkapi Balvu raj., Kubuļu pag., Pērkonē
262. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pērkones Zvirbuļu senkapi Balvu raj., Kubuļu pag., Pērkonē pie Zvirbuļiem
263. Valsts nozīmes Arheoloģija Rijnieku senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Kubuļu pag., Pērkonē starp Rijniekiem
un kapsētu, Pērkones ezera Z krastā
264. Valsts nozīmes Arheoloģija Kapūnes senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag., Aizupē pie Sarkangaliem
2854. Vietējās nozīmes Arhitektūra Augustovas katoļu baznīca Balvu raj., Lazdukalna pag., Augustovā 1826.
265. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mastarīgu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Lazdukalna pag., Mastarīgos
266. Valsts nozīmes Arheoloģija Osas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., Osā, Piestiņas upītes krastā
267. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pilskalns Balvu raj., Lazdukalna pag., pie bij. Pilskalniem
268. Valsts nozīmes Arheoloģija Lagažas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., pie Lagažas upes un
Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē
269. Valsts nozīmes Arheoloģija Lieparu senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag., pie Lieparu kapsētas
270. Valsts nozīmes Arheoloģija Slaveitu senkapi Balvu raj., Lazdukalna pag.,
pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas
271. Valsts nozīmes Arheoloģija Piestiņas apmetne Balvu raj., Lazdukalna pag., Piestiņas vecupes
kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas
272. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skubinovas viduslaiku kapsēta Balvu raj., Lazdukalna pag., Skubinovā pie bij. pienotavas
273. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brontu viduslaiku kapsēta Balvu raj., Medņevas pag., Brontos
274. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baznīcas vieta - kulta vieta Balvu raj., Medņevas pag., Kangaros pie kapsētas
275. Valsts nozīmes Arheoloģija Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš) Balvu raj., Medņevas pag., Kangaros,
1 km uz D no Kangaru centra
276. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lašku senkapi (Zviedru kapi) Balvu raj., Medņevas pag., Laškos
278. Vietējās nozīmes Arheoloģija Medņevas senkapi Balvu raj., Medņevas pag., Medņevā
(Stepu kalns, Kara kapi)
279. Vietējās nozīmes Arheoloģija Medņevas viduslaiku kapsēta Balvu raj., Medņevas pag., Medņevā
280. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi) Balvu raj., Medņevas pag., pie Aizgalīnes kapsētas
277. Valsts nozīmes Arheoloģija Loginu senkapi Balvu raj., Medņevas pag., pie Šķilbēnu pagasta Loginiem
281. Vietējās nozīmes Arheoloģija Raču Raganu kalns - kulta vieta Balvu raj., Medņevas pag., Račos pie Līdumniekiem
282. Valsts nozīmes Arheoloģija Skandīnes senkapi Balvu raj., Medņevas pag., Skandīnē
283. Valsts nozīmes Arheoloģija Karaļa kaps - senkapi Balvu raj., Medņevas pag., starp Kangariem un Kozlovu
284. Valsts nozīmes Arheoloģija Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts) Balvu raj., Medņevas pag., starp Kangariem un Kozlovu
285. Vietējās nozīmes Arheoloģija Slotukalna senkapi Balvu raj., Medņevas pag., starp Slotukalnu un Olūtavu
2855. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zenona »udarāna sēta Balvu raj., Rugāju pag., Baldonēs 19. gs. v.
-20. gs.
2856. Vietējās nozīmes Arhitektūra Anastāsijas Losānes sēta Balvu raj., Rugāju pag., Baldonēs 19. gs.40.g.
-20. gs.
2857. Vietējās nozīmes Arhitektūra Annas Lužas sēta Balvu raj., Rugāju pag., Baldonēs 19. gs. b.
2858. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Bērzulejas" Balvu raj., Rugāju pag., Bērzulejās 20. gs. s.
286. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sūra apmetne Balvu raj., Rugāju pag.,
Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas
2859. Vietējās nozīmes Arhitektūra Daudzenes tvaika dzirnavas Balvu raj., Rugāju pag., Daudzenē 20. gs. s.
287. Vietējās nozīmes Arheoloģija Medņu senkapi Balvu raj., Rugāju pag.,
Medņos pie Vārnienas upes tilta
288. Vietējās nozīmes Arheoloģija Melnolīdumu viduslaiku Balvu raj., Rugāju pag., Melnolīdumos,
kapsēta (Kara kapi) Vārnienas upes krastā
289. Valsts nozīmes Arheoloģija Dzirnavsalas apmetne Balvu raj., Rugāju pag., Mieriņos,
Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā
2860. Vietējās nozīmes Arhitektūra Andzelmas Limanānes sēta Balvu raj., Rugāju pag., Nagļos 19. gs. 2.p.
-20. gs.
290. Valsts nozīmes Arheoloģija Čušļu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Rugāju pag., pie Čušļu kapsētas
8320. Vietējās nozīmes Arhitektūra Nagļu (Reibānu) kapu kapliča Balvu raj., Rugāju pag., pie Madonas raj. robežas 19. gs. b.
291. Valsts nozīmes Arheoloģija Mašķu senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Rugāju pag., pie Mašķiem
2861. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pokratas kapu kapliča Balvu raj., Rugāju pag., pie Rugāju - Tilžas ceļa 20. gs.30.g.
297. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķeibenieku senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Rugāju pag., pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem
292. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vēžu senkapi Balvu raj., Rugāju pag., pie Vēžiem
2862. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rugāju pagasta valdes ēka Balvu raj., Rugāju pag., Rugājos 20. gs.30.g.
2863. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rugāju pareizticīgo baznīca Balvu raj., Rugāju pag., Rugājos 1913.
293. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizstirnes senkapi (Vecie kapi) Balvu raj., Rugāju pag., starp Aizstirni un Mazezeriņu
294. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tepenīcas viduslaiku kapsēta Balvu raj., Susāju pag., Tepenīcā pie karjera
2864. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pētera Šaicāna sēta Balvu raj., Susāju pag., Vedeniešos 19. gs. b.
-20. gs.
295. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vedeniešu viduslaiku kapsēta Balvu raj., Susāju pag., Vedeniešos,
Vedas upes kreisajā krastā
256. Valsts nozīmes Arheoloģija Daņilovkas senkapi I, II Balvu raj., Šķilbēnu pag.,
Daņilovkas silā pie Daņilovkas fermas
2954. Valsts nozīmes Māksla Kauss Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnu katoļu baznīcā 1733.
2955. Valsts nozīmes Māksla Monstrance Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnu katoļu baznīcā 1780.,
19.gs.
257. Valsts nozīmes Arheoloģija Dzilnaskalns - senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Šķilbēnu pag., pie Plešovas kapsētas
258. Valsts nozīmes Arheoloģija Mistra kalns - pilskalns Balvu raj., Šķilbēnu pag., Porskovā
2844. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu pagasta nams Balvu raj., Šķilbēnu pag., Rekavā 1938./39.
2845. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rekavas (Polfandera) dzirnavas Balvu raj., Šķilbēnu pag., Rekavā 1932.
2846. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rekavas ambulance Balvu raj., Šķilbēnu pag., Rekavā 20. gs.30.g.
259. Valsts nozīmes Arheoloģija Sauciema senkapi Balvu raj., Šķilbēnu pag., Sauciemā pie Dravām,
Rikas upes labajā krastā
2847. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu (Rekavas) katoļu baznīca Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnos 1922.
2848. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu pareizticīgo baznīca Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnos 1926.
2849. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu muižas apbūve Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnos, Šķilbēnu muižā 19. gs. b.
2850. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Balvu raj., Šķilbēnu pag., Šķilbēnos, Šķilbēnu muižā 19. gs. b.
296. Vietējās nozīmes Arheoloģija Doņikavas senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Tilžas pag., Doņikavā
298. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunlemesnieku senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Tilžas pag., pie Jaunlemesniekiem
2865. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tilžas (Kokorevas) luterāņu baznīca Balvu raj., Tilžas pag., Tilžā 1927.
2866. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tilžas draudzes skola, Balvu raj., Tilžas pag., Tilžā 1895.
vēlāk pareizticīgo baznīca
2867. Valsts nozīmes Arhitektūra Tilžas katoļu baznīca Balvu raj., Tilžas pag., Tilžā 1922.
2868. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tilžas vecais luterāņu draudzes nams Balvu raj., Tilžas pag., Tilžā 1902.
299. Valsts nozīmes Arheoloģija Ezersalas senkapi Balvu raj., Vectilžas pag., pie Ezersalām
300. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lavošnieku viduslaiku kapsēta Balvu raj., Vecumu pag., Lavošniekos
301. Valsts nozīmes Arheoloģija Viļakas viduslaiku pils Balvu raj., Viļaka, Viļakas ezera salā
2869. Valsts nozīmes Arhitektūra Viļakas pilsdrupas Balvu raj., Viļaka, Viļakas ezera salā 1293.,14. gs.
2870. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viļakas muižas apbūve Balvu raj., Viļaka, Viļakas muižā Pils iela 9, 11 19. gs. b.
2872. Vietējās nozīmes Arhitektūra Žogs Balvu raj., Viļaka, Viļakas muižā 19. gs.
2871. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēkas (2) Balvu raj., Viļaka, Viļakas muižā, Pils iela 9 19. gs. b.
2873. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Balvu raj., Viļaka, Viļakas muižā, Pils iela 9,11 19. gs.
2874. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viļakas luterāņu baznīca Balvu raj., Viļaka, Abrenes iela 15 1925.
302. Valsts nozīmes Arheoloģija Viļakas senkapi Balvu raj., Viļaka, Abrenes iela 17
2875. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viļakas katoļu draudzes mācītājmāja Balvu raj., Viļaka, Baznīcas iela 54 19. gs. b.
2876. Valsts nozīmes Arhitektūra Viļakas katoļu baznīca Balvu raj., Viļaka, Baznīcas iela 56 1890. -1891.
2956. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Balvu raj., Viļaka, Baznīcas iela 56 ,
Viļakas katoļu baznīcā 1890.
2957. Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (13) Balvu raj., Viļaka, Baznīcas iela 56 ,
Viļakas katoļu baznīcā 1911.
2877. Valsts nozīmes Arhitektūra Viļakas pareizticīgo baznīca Balvu raj., Viļaka, Eržapoles iela 61 1871. (1868)
2878. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viļakas slimnīcas morgs Balvu raj., Viļaka, Parka iela 2 1890.
2879. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Balvu raj., Viļaka, Pils iela 11 20. gs.30.g.
2880. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vīksnas pareizticīgo baznīca Balvu raj., Vīksnas pag. 20. gs. s.
303. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aizezeres senkapi Balvu raj., Vīksnas pag., Aizezerē
304. Valsts nozīmes Arheoloģija Kauguru kalns - pilskalns Balvu raj., Vīksnas pag., Makšinavā,
Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē
2881. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mežariju vējdzirnavas Balvu raj., Vīksnas pag., Mežarijās 19. gs. b.
305. Vietējās nozīmes Arheoloģija Derdziņu senkapi Balvu raj., Vīksnas pag.,
pie Derdziņu kapsētas un Andžiem
306. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kačupes senkapi (Bābu kalns) Balvu raj., Vīksnas pag.,
pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem
307. Valsts nozīmes Arheoloģija Miezāju senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Vīksnas pag., pie Miezāju kapsētas
308. Valsts nozīmes Arheoloģija Cirnavas senkapi (Kara kapi) Balvu raj., Žīguru pag., Cirnavā (Čornavā),
Viļakas - Katlešu lielceļa labajā pusē
2948. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Apustulis Pāvils" Balvu raj., ... 18.gs.b.
2949. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Apustulis Pēteris" Balvu raj., ... 18.gs.b.
2950. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Balvu raj., ... 18.gs.b.
2951. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Balvu raj., ... 19.gs.b.
2952. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Sv.Jānis Nepomuks" Balvu raj., ... 18.gs.b.
2953. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Balvu raj., ... 1776.
7425. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs Bauskas raj., Bauska Mēmeles upe, Rīgas ielas pāra 15.-19.gs.
numuru puses apbūve no kājinieku tiltiņa pāri Mēmelas
upei līdz Salātu ielai, Salātu iela līdz V.Plūdoņa ielai,
V. Plūdoņa iela līdz Slimnīcas ielai, Slimnīcas iela,
Slimnīcas iela līdz Rijas ielai, Rijas iela līdz Kalna ielai,
Kalna ielas pāra numuru puses apbūve līdz Kalēju ielai,
Kalēju iela līdz Mēmeles upei, Mūsas upe līdz satekai ar
Mēmeles upi, Mēmeles upe, Bauskas pils bijušais
nocietinājuma grāvis
311. Valsts nozīmes Arheoloģija Bauskas viduslaiku pils Bauskas raj., Bauska, Mēmeles un Mūsas satekā
6166. Valsts nozīmes Arhitektūra Bauskas pilsdrupas ar parku Bauskas raj., Bauska, Mēmeles un Mūsas satekā 15. gs. v.,
1590. - 1599.
6167. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Gara luterāņu baznīca Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a 1591.- 1594.,
ar kapliču un žogu. 1623.
2968. Valsts nozīmes Māksla Altāris ar kokgriezumiem Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1699.
Sv. Gara luterāņu baznīcā 1861.
2969. Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu soli Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 18.gs.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2970. Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu solu gali (2) Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1640.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2972. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1766.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2973. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1891.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2981. Valsts nozīmes Māksla Kancele Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1762.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2982. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D.Grothusam Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1599.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2983. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne E.Šrēderei Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 16.gs.IIIc.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2984. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Šmola dzimtai Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 17.gs.IIc.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2985. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Tīzenhauzenam Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 17.gs.s.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2986. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne J.Šulcam Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1593.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2987. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne N.Klotam Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1598.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
2988. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne O.un F.Grothusiem Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 1597.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
3001. Valsts nozīmes Māksla Torņa smailes noslēgums Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 13 a , 17.gs.
Sv. Gara luterāņu baznīcā
6168. Valsts nozīmes Arhitektūra Dreņģeru iebraucamā sēta Bauskas raj., Bauska, V.Plūdoņa iela 26 / 1 19. gs. IIp.
6169. Valsts nozīmes Arhitektūra Rātsnams Bauskas raj., Bauska, Rātslaukums 1 17. - 20. gs.
2959. Valsts nozīmes Māksla Altāris Bauskas raj., Bārbeles pag., Bārbeles luterāņu baznīcā 19.gs.IIp.
6095. Valsts nozīmes Arhitektūra "Evertu" zemnieku sēta Bauskas raj., Bārbeles pag., Evertos 19. gs. 1.p.
309. Valsts nozīmes Arheoloģija Pilveru pilskalns Bauskas raj., Bārbeles pag., pie bij. Pilveriem
un bij. Kapūnēm
310. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunzemju viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Bārbeles pag., pie Garbariem
3004. Valsts nozīmes Māksla Altāri (3) Bauskas raj., Brunavas pag., Brunavas katoļu baznīcā 18.gs.IIIc.
312. Valsts nozīmes Arheoloģija Žluktenes senkapi Bauskas raj., Brunavas pag., pie Birzniekiem un Ievlejām
313. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dzirnavu senkapi Bauskas raj., Brunavas pag., pie Dzirnavām
314. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sviļu kalns - viduslaiku nocietinājums Bauskas raj., Brunavas pag., pie Sviļiem un Būkām
315. Valsts nozīmes Arheoloģija Upenieku senkapi Bauskas raj., Brunavas pag., pie Upeniekiem
8. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka V.Plūdoņa dzimtās mājas Bauskas raj., Ceraukstes pag., Lejeniekos 1874.
316. Valsts nozīmes Arheoloģija Aužeļu pilskalns ar apmetni Bauskas raj., Ceraukstes pag., pie Aužeļiem
317. Valsts nozīmes Arheoloģija Mucenieku dobumakmens Bauskas raj., Ceraukstes pag., pie Muceniekiem
318. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vēju senkapi Bauskas raj., Ceraukstes pag., pie Vējiem
319. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķīķerkalns - viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Ceraukstes pag., pie Žigļu kapsētas
320. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķivuļu apmetne Bauskas raj., Ceraukstes pag., starp Ķivuļiem un Vējiem
6170. Valsts nozīmes Arhitektūra Codes luterāņu baznīca Bauskas raj., Codes pag., Codē 1680.
3006. Valsts nozīmes Māksla Altāris Bauskas raj., Codes pag., Codes luterāņu baznīcā 17.gs.,
20.gs.20.g.
3007. Valsts nozīmes Māksla Kancele Bauskas raj., Codes pag., Codes luterāņu baznīcā 17.gs.IIIc.
321. Valsts nozīmes Arheoloģija Čunkānu - Dreņģeru senkapi Bauskas raj., Codes pag., pie Dreņģeriem
322. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ragaucku apmetne Bauskas raj., Codes pag., pie Ragauckiem
323. Vietējās nozīmes Arheoloģija Velna kalns Bauskas raj., Codes pag., pie Žagarkalnu kapsētas
3010. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Bauskas raj., Codes pag., Code, Codes muižā 18.gs.
3011. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Bauskas raj., Codes pag., Code, Codes muižā 18.gs.
6171. Valsts nozīmes Arhitektūra Codes muižas dzīvojamā ēka Bauskas raj., Codes pag., Code, Codes muižā 18. gs. 2p.,
1870.
3012. Valsts nozīmes Māksla Altāris Bauskas raj., Dāviņu pag., Janču katoļu baznīcā 17.gs.IIIc.
324. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bruknas pilskalns Bauskas raj., Dāviņu pag., pie Bruknām,
bij. Bruknu muižas
325. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielbruknas dzirnavu senkapi Bauskas raj., Dāviņu pag., pie Bruknām,
(Mucenieku dzirnavu kalns) bij. Bruknu muižas
326. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielauziņu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Dāviņu pag., pie Lielauziņiem
327. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kamardes pilskalns Bauskas raj., Gailīšu pag., Mūsas kreisajā krastā
uz Z no Paliepām un Alejniekiem
328. Valsts nozīmes Arheoloģija Kapenieku senkapi Bauskas raj., Gailīšu pag., pie Kapenieku kapsētas
329. Valsts nozīmes Arheoloģija Podiņu senkapi Bauskas raj., Gailīšu pag., pie Podiņu kapsētas
6173. Valsts nozīmes Arhitektūra Iecavas luterāņu baznīca Bauskas raj., Iecavas pag., Iecavā 1641.-1659.,
ar žogu un vārtiem 1874., 1881.
331. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kļavu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Iecavas pag., pie Kļavām
332. Vietējās nozīmes Arheoloģija Klibju viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Iecavas pag., pie Klibjiem
333. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazlēksnu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Iecavas pag., pie Mazlēksnām
334. Valsts nozīmes Arheoloģija Rājumnieku senkapi Bauskas raj., Iecavas pag., pie Rājumniekiem
335. Valsts nozīmes Arheoloģija Rutenieku apmetne Bauskas raj., Iecavas pag., pie Ruteniekiem
336. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sniķeru viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Iecavas pag., pie Sniķeriem
337. Valsts nozīmes Arheoloģija Strēļu senkapi Bauskas raj., Iecavas pag., starp Strēļiem un Lāčiem
330. Vietējās nozīmes Arheoloģija Iecavas viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Iecavas pag., Iecava, Pārupes iela 3 - 4
338. Valsts nozīmes Arheoloģija Bajāru - Jaunzemju senkapi Bauskas raj., Īslīces pag., pie Bajāriem
339. Valsts nozīmes Arheoloģija Ružu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Īslīces pag., pie Ružiem
340. Valsts nozīmes Arheoloģija Spradžu apmetne un senkapi Bauskas raj., Īslīces pag., starp Spradžiem un Pluktiem
341. Valsts nozīmes Arheoloģija Plūdoņu apmetne Bauskas raj., Mežotnes pag., Jumpravmuižas kapsētas teritorijā
342. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jumpravas apmetne Bauskas raj., Mežotnes pag., Jumpravmuižas parkā
343. Valsts nozīmes Arheoloģija Mežotnes centra senkapi Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes centrā
6174. Valsts nozīmes Arhitektūra Mežotnes muižas apbūve Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes muižā 18./19. gs.
6175. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes muižā 1798. - 1802.
6176. Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēkas (2) Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes muižā 1797.-19. gs.
6177. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes muižā 1797.-19. gs.
3021. Valsts nozīmes Māksla Interjera apdare (4 telpās) Bauskas raj., Mežotnes pag., Mežotnes muižas pilī 19.gs.s.,
20.gs.70.g.
344. Valsts nozīmes Arheoloģija Biezo senkapi un apmetne Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Bieziem
345. Vietējās nozīmes Arheoloģija Diduļu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Diduļiem
346. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ļūdēnu apmetne Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Ļūdēniem
347. Vietējās nozīmes Arheoloģija Krauču apmetne Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Kraučiem
348. Valsts nozīmes Arheoloģija Kugrēnu apmetne un senkapi Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Kugrēniem
349. Vietējās nozīmes Arheoloģija Svēderu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Mežotnes pag., pie Upīšiem
350. Vietējās nozīmes Arheoloģija Siepeļņu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Rundāles pag., bij. Siepeļņos
351. Valsts nozīmes Arheoloģija Ziedoņu apmetne un senkapi Bauskas raj., Rundāles pag., Bornsmindes (Ziedoņu) parkā
3023. Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes Bauskas raj., Rundāles pag., Kaucmindes muižas 18.gs.IIp.
dzīv. ēkā
352. Vietējās nozīmes Arheoloģija Cepļu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Rundāles pag., pie Aizupjiem
353. Valsts nozīmes Arheoloģija Līgotņu apmetne Bauskas raj., Rundāles pag., pie Līgotņiem
354. Valsts nozīmes Arheoloģija Mežotnes pilskalns ar senpilsētu Bauskas raj., Rundāles pag., pie Mežotnes baznīcas
355. Valsts nozīmes Arheoloģija Mežotnes senkapi Bauskas raj., Rundāles pag., pie Mežotnes pārceltuves
356. Valsts nozīmes Arheoloģija Vīna kalns - pilskalns Bauskas raj., Rundāles pag., pie Mežotnes pilskalna
3024. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D. un K.Šepingiem Bauskas raj., Rundāles pag., Priedīšu kapos 1592.
3025. Valsts nozīmes Māksla Griestu gleznojumi (7 telpās) Bauskas raj., Rundāles pag., Rundāles pilī 1765.-1769.
3026. Valsts nozīmes Māksla Griestu un sienu mākslinieciskā apdare Bauskas raj., Rundāles pag., Rundāles pilī 1738.-1740.
(29 telpās) 1765.-1769.
3027. Valsts nozīmes Māksla Kāpnes (2) Bauskas raj., Rundāles pag., Rundāles pilī 1738.-1740.
1765.-1769.
3028. Valsts nozīmes Māksla Krāsnis (3) Bauskas raj., Rundāles pag., Rundāles pilī 1765.-1769.
3029. Valsts nozīmes Māksla Parkets (2 telpās) Bauskas raj., Rundāles pag., Rundāles pilī 1765.-1769.
357. Vietējās nozīmes Arheoloģija Smēdes viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Rundāles pag., starp Krūmiņu
un Smēdes fermām
6178. Valsts nozīmes Arhitektūra Rundāles pils apbūves ansamblis Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle 1736.- 1740.,
1764. - 1767.
6180. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 19. gs.
Kaucmindes muižā
6179. Valsts nozīmes Arhitektūra Kaucmindes muižas muižnieka Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, ap 1800.
dzīvojamā ēka Kaucmindes muižā (Saulainē)
6181. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 1736.-1740.
Rundāles pils ansamblī 1763. -1767.
6182. Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka mājiņa Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 18. gs.
Rundāles pils ansamblī
6183. Valsts nozīmes Arhitektūra Krogs un kalpu māja Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, ap 1800.
Rundāles pils ansamblī
6184. Valsts nozīmes Arhitektūra Ledus pagrabs Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 19. gs.
Rundāles pils ansamblī
6185. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 18. gs.
Rundāles pils ansamblī
6186. Valsts nozīmes Arhitektūra Staļļi ar saimniecības piebūvēm Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 18. gs.
Rundāles pils ansamblī
6187. Valsts nozīmes Arhitektūra Vārti un žogs Bauskas raj., Rundāles pag., Pilsrundāle, 18. gs.
Rundāles pils ansamblī
6188. Valsts nozīmes Arhitektūra Skaistkalnes katoļu baznīca Bauskas raj., Skaistkalnes pag., Skaistkalnē 1692.
3030. Valsts nozīmes Māksla Altāris Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 17.gs.b.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3031. Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu soli (20) Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 17.gs.b.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3033. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 17./18.gs.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3034. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 18.gs.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3036. Valsts nozīmes Māksla Kancele Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 17.gs.b.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3038. Valsts nozīmes Māksla Portāls Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 1692.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3039. Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 19.gs.Ic.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3040. Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris ar skulptūrām (2) Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 18.gs.v.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
3041. Valsts nozīmes Māksla Sienu un velvju apdare Bauskas raj., Skaistkalnes pag., 17.gs.b.
Skaistkalnes katoļu baznīcā
6189. Valsts nozīmes Arhitektūra Klosteris Bauskas raj., Skaistkalnes pag.,
Skaistkalnes katoļu baznīcas teritorijā 18./19. gs.
3046. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Bauskas raj., Skaistkalnes pag.,
Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā 19.gs.b.
3047. Valsts nozīmes Māksla Plafonu gleznojumi (2 telpās) Bauskas raj., Skaistkalnes pag.,
Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā 19.gs.b.
358. Vietējās nozīmes Arheoloģija Berķu senkapi (Kapu sala) Bauskas raj., Stelpes pag., pie Berķiem
359. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķuņķu Svētozols - kulta vieta Bauskas raj., Stelpes pag., pie Ķuņķiem
360. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķuņķu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Stelpes pag., pie Ķuņķiem
361. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stengu senkapi (Kara kalniņš) Bauskas raj., Stelpes pag., Pliekšānos
6190. Valsts nozīmes Arhitektūra Bērsteles luterāņu baznīca Bauskas raj., Svitenes pag., Bērstelē 1653.,1861.
3049. Valsts nozīmes Māksla Kancele Bauskas raj., Svitenes pag., Bērsteles luterāņu baznīcā 1653.
362. Valsts nozīmes Arheoloģija Liksmaņu senkapi Bauskas raj., Svitenes pag., pie Gubeņiem un Liksmaņiem
363. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalves senkapi Bauskas raj., Svitenes pag., pie Kalvēm
364. Valsts nozīmes Arheoloģija Melnzemes kalns - apmetne Bauskas raj., Svitenes pag., pie Lediņiem un Ingsteļiem,
Virsītes upes labajā krastā
365. Vietējās nozīmes Arheoloģija Putniņu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Svitenes pag., pie Putniņiem
6191. Valsts nozīmes Arhitektūra Svitenes muižas apbūve Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs. s.
6192. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs. s.
6193. Valsts nozīmes Arhitektūra Kalpu dzīvojamā un saimniecības ēka Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs.
6194. Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs. b.
6195. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs. s.
6196. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižā 19. gs.
3053. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižas dzīv. ēkā 19.gs.s.
3054. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes muižas dzīv. ēkā 19.gs.s.
366. Valsts nozīmes Arheoloģija Svitenes parka senkapi Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes parkā
367. Valsts nozīmes Arheoloģija Čapānu senkapi Bauskas raj., Vecsaules pag., pie Čapāniem,
Mēmeles labajā krastā
368. Valsts nozīmes Arheoloģija Grigaļu senkapi Bauskas raj., Vecsaules pag., pie Grigaļiem un Bāriem
369. Vietējās nozīmes Arheoloģija Likvertenes apmetne Bauskas raj., Vecsaules pag., pie Jaunspārniņiem
un Pārupēm pie Likvertenes strauta
370. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kandratēnu Mēra kalns - Bauskas raj., Vecsaules pag.,
viduslaiku kapsēta pie Kandratēniem un Briežiem
371. Valsts nozīmes Arheoloģija Siliņu senkapi Bauskas raj., Vecsaules pag., pie Siliņu sulu ceha
372. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecsaules viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Vecsaules pag., pie Teikām
(Baznīckalns)
373. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stanišķenu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Vecsaules pag.,
starp Stanišķeniem un Krivackiem
375. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brūzeņu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Vecumnieku pag., pie Brūzeņiem
376. Valsts nozīmes Arheoloģija Depreju senkapi (Zaimu kapi) Bauskas raj., Vecumnieku pag., pie Deprejām
377. Vietējās nozīmes Arheoloģija Čigānu kalns - pilskalns Bauskas raj., Vecumnieku pag., Vecumniekos
3062. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Bauskas raj., Vecumnieku pag., 19.gs.v.
Vecumnieku luterāņu baznīcā
374. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecumnieku viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Vecumnieku pag., Vecumnieki,
Lakstīgalu iela 2
378. Vietējās nozīmes Arheoloģija Galzemju senkapi Bauskas raj., Viesturu pag., pie Galzemjiem
379. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta Bauskas raj., Viesturu pag., pie Mazzeltiņiem
2958. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis M.un M.Odiņiem Bauskas raj., ... 1856.
2960. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Bauskas raj., ... 1766.
2961. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Bauskas raj., ... 18.gs., 1802.
3005. Valsts nozīmes *Māksla Jaunā altāra fragmenti (6) Bauskas raj., ... 18.gs.IIIc.
3008. Valsts nozīmes *Māksla Lustra Bauskas raj., ... 19.gs.IIp.
3009. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Bauskas raj., ... 1769.
3013. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Bauskas raj., ... 18.gs.
3014. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Bauskas raj., ... 17.gs.IIp.
3015. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Bauskas raj., ... 17.gs.IIp.
3016. Valsts nozīmes *Māksla Kapa plāksne Elizabetei B. Bauskas raj., ... 19.gs.s.
3017. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Bauskas raj., ... 1794.
3018. Valsts nozīmes *Māksla Vēja rādītājs Bauskas raj., ... 18.gs.b.
3019. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis "Vecākiem" Bauskas raj., ... 1831.
3020. Valsts nozīmes *Māksla Kapa pieminekļu komplekss Bauskas raj., ... 19.gs.s.
Līdinghauzenu - Volfu ģimenei -19.gs.IIp.,
1867.
3022. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis A.F.Zalcmanim Bauskas raj., ... 1815.
3032. Valsts nozīmes *Māksla Ciborija kauss Bauskas raj., ... 18.gs.
3035. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfija G.Braunam Bauskas raj., ... 18.gs.IIp.
3037. Valsts nozīmes *Māksla Kvēpināmais trauks Bauskas raj., ... 18.gs.IIp.
3042. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Apustulis Pāvils" Bauskas raj., ... 18.gs.s.
3043. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Apustulis Pēteris" Bauskas raj., ... 18.gs.s.
3044. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Madonna ar bērnu" Bauskas raj., ... 17.gs.b.
3045. Valsts nozīmes *Māksla Svečturu pamatnes (2) Bauskas raj., ... 17.gs.b.
3048. Valsts nozīmes *Māksla Durvju klauveklis Bauskas raj., ... 17.gs.v.
3051. Valsts nozīmes *Māksla Vēja rādītājs Bauskas raj., ... 1652., 1860.
3052. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Bauskas raj., ... 1732.
3055. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Ignācijs" Bauskas raj., ... 18.gs.
3056. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Bauskas raj., ... 18.gs.
3057. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Bauskas raj., ... 18.gs.
3058. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.A.Braunam Bauskas raj., ... 1819.
3059. Valsts nozīmes *Māksla Altāra skulptūras (2) Bauskas raj., ... 1845.
3060. Valsts nozīmes *Māksla Altāra svečturi (4) Bauskas raj., ... 1845.
3061. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus pie krusta" Bauskas raj., ... 1845.
3063. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Bauskas raj., ... 18.gs.IIc.
2962. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis A.F.Korfam Bauskas raj., ... 1855.
2963. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis A.Sosnovskim Bauskas raj., ... 1855.
2964. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.Feceram Bauskas raj., ... 1841.
2965. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.Judinam Bauskas raj., ... 1856.
2967. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus pie krusta" Bauskas raj., ... 1860.
2971. Valsts nozīmes *Māksla Biktssols ar gleznām (3) Bauskas raj., ... 1770.
2974. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfija J.Heningam Bauskas raj., ... 1677.
2975. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 1669.
2976. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 17.gs.IIp.
2977. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 1706.
2978. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 1662.
2979. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 1762.
2980. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Bauskas raj., ... 18.gs.
2989. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Bauskas raj., ... 1805. 1822.
2990. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Bauskas raj., ... 1690.
2991. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Bauskas raj., ... 18.gs.
2992. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Bauskas raj., ... 19.gs.s.
2993. Valsts nozīmes *Māksla Lasāmpults Bauskas raj., ... 1689.
2994. Valsts nozīmes *Māksla Lūgšanu sols Bauskas raj., ... 17.gs.b.
2995. Valsts nozīmes *Māksla Lūgšanu sols ar gleznojumiem (5) Bauskas raj., ... 1688.
2996. Valsts nozīmes *Māksla Patēna Bauskas raj., ... 1822.
2997. Valsts nozīmes *Māksla Patēna Bauskas raj., ... 1690.
2998. Valsts nozīmes *Māksla Sienas svečturis Bauskas raj., ... 1665.
2999. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Bauskas raj., ... 17.gs.
3000. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Bauskas raj., ... 1663.
3002. Valsts nozīmes *Māksla Vēja rādītājs Bauskas raj., ... 17.gs.Ip.
3003. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Bauskas raj., ... 1699.
2966. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.V.Krauklingam Bauskas raj., ... 1805.
380. Valsts nozīmes Arheoloģija Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš) Cēsu raj., Amatas pag., pie Bērzkalniem,
Melderupītes labajā krastā
381. Valsts nozīmes Arheoloģija Doļu pilskalns Cēsu raj., Amatas pag., pie Doļiem, Amatas kreisajā krastā
382. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš) Cēsu raj., Amatas pag., pie Jaunkauļiem
383. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaikūņu senkapi Cēsu raj., Amatas pag., pie Kaikūņiem
384. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un Cēsu raj., Amatas pag., pie Kalnasīļiem
baznīcas vieta (Svētais kalns)
385. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rēveļu senkapi un kulta vieta Cēsu raj., Amatas pag., pie Kalnasīļiem
386. Valsts nozīmes Arheoloģija Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš) Cēsu raj., Amatas pag., pie Kurmjiem
387. Vietējās nozīmes Arheoloģija Olnieku viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Amatas pag., pie Olniekiem
388. Vietējās nozīmes Arheoloģija Palmēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Amatas pag., pie Palmēniem
389. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rencēnu muižas viduslaiku Cēsu raj., Amatas pag., Rencēnu muižas parkā
kapsēta (Mēra kalniņš)
7426. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs Cēsu raj., Cēsis, Vaļņu ielas nepāra numuru puses 13.-19.gs.
apbūve, Gaujas iela, Gaujas ielas 6. nams,
Palasta ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 25. namam,
Palasta iela, Lenču iela, Lenču ielas 6. nams,
Maija parka Z, A un D robeža, Vienības laukuma
1.nams, Raunas ielas 14.nams, Raunas ielas nepāra
numuru puses apbūve no 15.nama
390. Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi Cēsu raj., Cēsis, pie dzelzceļa stacijas
391. Vietējās nozīmes Arheoloģija Siļķu viduslaiku apmetne Cēsu raj., Cēsis, pie Siļķēm
392. Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu viduslaiku pils Cēsu raj., Cēsis, Pils parkā
393. Valsts nozīmes Arheoloģija Riekstu kalns - pilskalns Cēsu raj., Cēsis, Pils parkā
6206. Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu viduslaiku pils drupas ar Cēsu raj., Cēsis, Pils parkā 1207.,
3 priekšpiļu nocietinājumu mūriem 13.-15. gs.
394. Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu senpilsēta Cēsu raj., Cēsis, pilsētas vēsturiskajā centrā
6197. Valsts nozīmes Arhitektūra Pilsētas nocietinājumu mūru fragmenti Cēsu raj., Cēsis, Vaļņu iela 12a,16,18,20,22, Palasta iela 14. gs.
9. Valsts nozīmes Vēsture Bērzaines ģimnāzija Cēsu raj., Cēsis, Bērzaines iela 60 1825.-1915.
6198. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Cēsu raj., Cēsis, Gaujas iela 6 18. gs. IIp.
3066. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Cēsis, Lielā Līvu iela 9 18.gs.IIp.
395. Vietējās nozīmes Arheoloģija Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Cēsis, Palasta iela 22
6199. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ruckas muižas apbūve Cēsu raj., Cēsis, Piebalgas iela 19 , Ruckas muižā 18. gs.
- 20. gs. 60. g.
6200. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Cēsu raj., Cēsis, Piebalgas iela 19 , Ruckas muižā 18. gs.
- 20. gs. s.
6201. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks ar parka arhitektūru Cēsu raj., Cēsis, Piebalgas iela 19 , Ruckas muižā 18. gs.
-20. gs. s.
6202. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Cēsu raj., Cēsis, Piebalgas iela 19 , Ruckas muižā 18. - 19. gs.
6203. Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu vecās un jaunās pils apbūves Cēsu raj., Cēsis, Pils iela 9 1207.,
ansamblis ar parku 13. - 15. gs.
6204. Valsts nozīmes Arhitektūra Ratnīca - stallis Cēsu raj., Cēsis, Pils iela 9 18. gs.
6205. Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka Cēsu raj., Cēsis, Pils iela 9 13. -18. gs.
6207. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Cēsis, Pils iela 9 18. gs.
3067. Valsts nozīmes Māksla Panno Cēsu raj., Cēsis, Priežu iela 5 / 7 1936.
3068. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Cēsis, Raunas iela 11 19.gs.b.
3069. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Cēsis, Raunas iela 11 19.gs.b.
3070. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Cēsis, Raunas iela 11 19.gs.b.
396. Vietējās nozīmes Arheoloģija Konventa laukuma viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Cēsis, Raunas iela 14
6208. Valsts nozīmes Arhitektūra Rātsnams ar piebūvi un sarga mājiņu Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 7 1767.
3071. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 15 18.gs.b.
3072. Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 15 18.gs.b.
6209. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 15 ap 1800.
3073. Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 16 18./19.gs.
6210. Valsts nozīmes Arhitektūra Tirgotāja nams Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 16 1788.
3074. Valsts nozīmes Māksla Sienas gleznojums Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 19 c 20.gs.Itr.
10. Valsts nozīmes Vēsture Komponista A.Kalniņa dzimtās mājas Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 24 1879.
6211. Valsts nozīmes Arhitektūra Kultūras biedrības "Harmonija" ēka Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 24 18. gs.
3075. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 47 18.gs.b.
6212. Valsts nozīmes Arhitektūra "Princešu nams", dzīvojamā ēka Cēsu raj., Cēsis, Rīgas iela 47 18. gs.
11. Valsts nozīmes Vēsture Cēsu apriņķa skola Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 6 19.gs.s.
-1915.
6213. Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu apriņķa skola Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 6 1805.
6214. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Jāņa luterāņu baznīca Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 1281.-1284.,
1853.
3077. Valsts nozīmes Māksla Altāris Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1858.
3078. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1907.
3079. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1907.
3083. Valsts nozīmes Māksla Kancele Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1754.
3084. Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis J.Nideckim Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1587.
3085. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.19) Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1470.
3086. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.20) Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1482.
3087. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.25) Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1415.
3088. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne A.Pjenacekai Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1591.
3089. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D.Lodem Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1518.
3090. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne H.Brigenejam Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1549.
Hāzenkampam
3091. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne J.Freitāgam Loringhofenam Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1494.
3092. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne M.Zēgebādenai Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1441.
3093. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne O.Šenkingam Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā ap 1593.
3094. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksnes fragments V.Pletenbergam Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1535.
3095. Valsts nozīmes Māksla Kapenes fasāde Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 18.gs.Ip.
3098. Valsts nozīmes Māksla Piemineklis V.Pletenbergam Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1855.
3099. Valsts nozīmes Māksla Portāls ar pūķu figūrām (2) Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 15.gs.
3103. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 19.gs.b.
ap 1884.
3104. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 1938.
3105. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Cēsu raj., Cēsis, Skolas iela 8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā 19.gs.b.
ap 1884.
397. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Cēsis, Torņa iela 2 a
398. Valsts nozīmes Arheoloģija Āraišu ezerpils Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišu ezera saliņā
399. Vietējās nozīmes Arheoloģija Krustkalnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drabešu pag., 300 m ZA Krustkalniem
(Zviedru kapi)
400. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejaspeļu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., 400 m no Lejaspeļiem
6216. Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu muzejparka vēsturiskā apbūve Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos 13. -20. gs.
401. Valsts nozīmes Arheoloģija Āraišu viduslaiku pils un apmetne Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišu ezera krastā
6230. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzirnavnieka māja Cēsu raj., Drabešu pag., Drabešu muižā, Vējdzirnavās 19. gs. v.
6231. Valsts nozīmes Arhitektūra Vējdzirnavas Cēsu raj., Drabešu pag., Drabešu muižā, Vējdzirnavās 19. gs. v.
3107. Valsts nozīmes Māksla Krāsnis (2) Cēsu raj., Drabešu pag., Drabešu muižas pilī 18.gs.IIp.
3108. Valsts nozīmes Māksla Krāsns - kamīns Cēsu raj., Drabešu pag., Drabešu muižas pilī 18.gs.IIp.
6226. Valsts nozīmes Arhitektūra "Melturu" dzīvojamā rija Cēsu raj., Drabešu pag., Melturos 19. gs.
402. Valsts nozīmes Arheoloģija Ainavu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Ainavām
403. Vietējās nozīmes Arheoloģija Uplantu apmetne Cēsu raj., Drabešu pag., pie bij. Uplantiem
404. Vietējās nozīmes Arheoloģija Uplantu krustakmens Cēsu raj., Drabešu pag., pie bij. Uplantiem
405. Vietējās nozīmes Arheoloģija Uplantu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drabešu pag., pie bij. Uplantiem
406. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnaastīšu apmetne Cēsu raj., Drabešu pag., pie Kalnaastītēm
407. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnamežiņu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Kalnamežiņiem
408. Vietējās nozīmes Arheoloģija Liepiņu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Liepiņiem
409. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazruku viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drabešu pag., pie Mazrukiem
410. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rakstu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Rakstiem
411. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rakstu krustakmeņi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Rakstupītes un pie Rakstiem
412. Vietējās nozīmes Arheoloģija Simtēnu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Simtēniem
413. Valsts nozīmes Arheoloģija Vāļu senkapi Cēsu raj., Drabešu pag., pie Vāļiem
414. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veclauču viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drabešu pag., pie Veclaučiem
415. Vietējās nozīmes Arheoloģija Virgabaļu apmetne Cēsu raj., Drabešu pag., pie Virgabaļiem
6217. Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu luterāņu baznīca Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos 13. -18. gs.
3109. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos, Āraišu luterāņu baznīcā 1904.
3112. Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (2) Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos, Āraišu luterāņu baznīcā 1939.
416. Vietējās nozīmes Arheoloģija Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos,
Āraišu luterāņu baznīcas teritorijā
6227. Valsts nozīmes Arhitektūra Vāveres kroga apbūve Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā 19. gs. 1.p.
6228. Valsts nozīmes Arhitektūra Kalēja mājiņa Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā 19. gs.
6229. Valsts nozīmes Arhitektūra Kroga ēka Cēsu raj., Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā 19. gs. 1.p.
3115. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 18.gs.IIIc.
3116. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 18.gs.IIIc.
6218. Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu mācītājmuižas apbūve ar parku Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 18. -19. gs.
6219. Valsts nozīmes Arhitektūra Mācītāja māja Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 1783. -1786.
6220. Valsts nozīmes Arhitektūra Mācību māja Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 19. gs.
6221. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 19. gs.
6222. Valsts nozīmes Arhitektūra Ledus pagrabs Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 18. gs.
6223. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis un vāgūzis Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 18. gs.
6224. Valsts nozīmes Arhitektūra Lopu kūts ar gubeni Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā 19. gs.
6225. Valsts nozīmes Arhitektūra Brušu pusmuižas apbūve Cēsu raj., Drabešu pag., Drabeši, Brušos 19. gs. 1.p.
-20. gs. s.
417. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) Cēsu raj., Drustu pag., 1,5 km no Mīlakšiem,
Briņģu-Mīlakšu ceļa kreisajā pusē
418. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ješķu senkapi Cēsu raj., Drustu pag., 300 m A Ješķiem
419. Valsts nozīmes Arheoloģija Auļukalna ezera mītne Cēsu raj., Drustu pag., Auļukalna ezera A daļā uz D no pussalas
3117. Valsts nozīmes Māksla Altāris Cēsu raj., Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā 19.gs.30.g.
3118. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas Cēsu raj., Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā 19.gs.30.g.
3119. Valsts nozīmes Māksla Kancele Cēsu raj., Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā 19.gs.30.g.
420. Valsts nozīmes Arheoloģija Dūķu ezera mītne Cēsu raj., Drustu pag., Dūķu ezera A daļā, sēklī pie krasta
6232. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gatartas muižas apbūve Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs.
6233. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 1823.-1824.
6236. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs.1.p.
6237. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs. s.
6238. Valsts nozīmes Arhitektūra Magazīna Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs. s.
6239. Vietējās nozīmes Arhitektūra Leduspagrabs Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs.v.
6240. Valsts nozīmes Arhitektūra Kundziņkrogs Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs. 1.p.
6241. Vietējās nozīmes Arhitektūra Putnu māja Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs.1.p.
6245. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Cēsu raj., Drustu pag., Gatartas muižā 19. gs.
422. Valsts nozīmes Arheoloģija Jauntēvenēnu senkapi Cēsu raj., Drustu pag., pie bij. Jauntēvenēniem un Rideļiem
423. Vietējās nozīmes Arheoloģija Valstskalnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drustu pag., pie bij. Valstskalniem
424. Vietējās nozīmes Arheoloģija Drustu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drustu pag., pie Drustu aptiekas
425. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķeveru senkapi Cēsu raj., Drustu pag., pie Ķeveriem
426. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ješku senkapi (Kapu kalniņš) Cēsu raj., Drustu pag., pie Ješkām
427. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnastādiņu senkapi I,II Cēsu raj., Drustu pag., pie Kalnastādiņiem
428. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mindaugu viduslaiku kapsēta I Cēsu raj., Drustu pag., pie Mindaugiem
(Kapīni) un II (Bedru kalniņš)
429. Vietējās nozīmes Arheoloģija Oškalnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drustu pag., pie Oškalniem
430. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skripstu senkapi Cēsu raj., Drustu pag., pie Skripstiem
431. Vietējās nozīmes Arheoloģija Žvīguru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Drustu pag., pie Žvīguriem
6246. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzērbenes luterāņu baznīca Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenē 1839.-1842.
432. Valsts nozīmes Arheoloģija Augstais kalns - pilskalns Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes centrā
3120. Valsts nozīmes Māksla Altāris Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā 19.gs.40.g.
3121. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā 19.gs.40.g.
3122. Valsts nozīmes Māksla Kancele Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā 19.gs.40.g.
433. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dzērbenes viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Dzērbenes pag.,
Dzērbenes luterāņu baznīcas teritorijā
3123. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes mācītājmuižā 18.gs.
434. Valsts nozīmes Arheoloģija Dzērbenes viduslaiku pils Cēsu raj., Dzērbenes pag., Dzērbenes muižā
435. Valsts nozīmes Arheoloģija Elku kalna senkapi Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Elkiem
436. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķētu pilskalns Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Ķētiem
437. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunvepru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Jaunvepriem
438. Valsts nozīmes Arheoloģija Krustiņu senkapi (Mantas kalniņš) Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Krustiņiem
439. Valsts nozīmes Arheoloģija Pavēņu pilskalns (Lielais Elka kalns) Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Pavēņiem
440. Vietējās nozīmes Arheoloģija Žvirguļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Dzērbenes pag., pie Žvirguļiem
441. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi) Cēsu raj., Inešu pag., Inešu ezera krastā pie Inesiešiem
442. Vietējās nozīmes Arheoloģija Akmentiņu viduslaiku kapsēta un Cēsu raj., Inešu pag., pie Akmentiņiem
nostāstu vieta (Asins ieleja)
443. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baldiešēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Baldiešēniem
(Kapu kalniņš)
444. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ezēnu apmetne Cēsu raj., Inešu pag., pie Ezēniem
445. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ļavēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Ļavēniem
446. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķemeru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Ķemeriem
447. Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi) Cēsu raj., Inešu pag., pie Jāņkalniem
448. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jauncelmu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Jauncelmiem
449. Valsts nozīmes Arheoloģija Pīļupītes apmetne Cēsu raj., Inešu pag., pie Jēkuļiem,
pie Pīļupītes ietekas Ineša ezerā
450. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejaskaibēnu viduslaiku Cēsu raj., Inešu pag., pie Lejas Kaibēniem
kapsēta (Kapu kalniņš)
451. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejasbeķeru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Lejasbeķeriem
452. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejasburkānu pilskalns Cēsu raj., Inešu pag., pie Lejasburkāniem
453. Valsts nozīmes Arheoloģija Lodēnu senkapi Cēsu raj., Inešu pag., pie Lodēniem
454. Valsts nozīmes Arheoloģija Orizoru senkapi Cēsu raj., Inešu pag., pie Orizoriem
455. Vietējās nozīmes Arheoloģija Paulēnu senkapi Cēsu raj., Inešu pag., pie Paulēniem
456. Vietējās nozīmes Arheoloģija Spietēnu viduslaiku kapsēta I,II Cēsu raj., Inešu pag., pie Spietēniem
457. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tožiņu viduslaiku kapsēta (Baudzīte) Cēsu raj., Inešu pag., pie Tožiņiem
458. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vaišļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Inešu pag., pie Vaišļiem
459. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecdauguņu senkapi (Smēdes kalniņš) Cēsu raj., Inešu pag., pie Vecdauguņiem
460. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecdauguņu viduslaiku Cēsu raj., Inešu pag., pie Vecdauguņiem
kapsēta (Kapu kalns)
461. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas mācītājmuižas senkapi Cēsu raj., Inešu pag., Rudumu (bij. mācītājmuižas) dārzā
462. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gaigaļu apmetne I,II Cēsu raj., Inešu pag., starp Gaigaļiem un Pūpoliem
6247. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecpiebalgas muižas apbūve Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 19. gs.
6248. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 19. gs. 1.c.
6251. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 19.gs.
6252. Valsts nozīmes Arhitektūra Magazīna Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 1810.g.
6254. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 18. -19. gs.
6256. Valsts nozīmes Arhitektūra Leduspagrabs Cēsu raj., Inešu pag., Vecpiebalgas muižā 19. gs.
463. Valsts nozīmes Arheoloģija Bricu ezera mītne Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Bricu ezera DA daļā, saliņā
464. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bricu apmetne Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Bricu ezera DA krastā
iepretī Bricu ezera mītnei
12. Valsts nozīmes Vēsture Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas, Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Jāņskolā 1875.
Jaunpiebalgas pagastskola
465. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunpiebalgas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgā starp
ar bij.Zvanu priedi Cieres kalnā mūzikas skolu, ēdnīcu un Cieres kalnu
3124. Valsts nozīmes Māksla Altāris Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā 19.gs.b.
3125. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā 1914.
3127. Valsts nozīmes Māksla Kancele Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā 19.gs.b.
466. Valsts nozīmes Arheoloģija Ezerbricu senkapi (Kara kapi) Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Ezerbriciem
467. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jānēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Jānēniem
468. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunģeistu viduslaiku kapsēta
(Butkas kalniņš) Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Jaunģeistiem
469. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunpiebalgas senkapi (Zviedru kapi) Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Jaunpiebalgas kapsētas
470. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielmežu dobumakmens - kulta vieta Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Kalnalielmežiem
471. Valsts nozīmes Arheoloģija Mazķūģu senkapi Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Mazķūģiem
(Naudas kalniņš, Lazdu kalniņš)
472. Valsts nozīmes Arheoloģija Tīrumviekšeļu pilskalns
(Dobu kalns, Krāsns augša) Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Tīrumviekšeļiem
473. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tīrumviekšeļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Tīrumviekšeļiem
474. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tirznieku senkapi Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Tirzniekiem
475. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta
(Kapu kalns) ar zvanu priedi Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., pie Vecviekšeļiem
476. Valsts nozīmes Arheoloģija Tūlijas pilskalns Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Tūlijas upītes
kreisajā krastā pie Vecjānēniem
13. Valsts nozīmes Vēsture Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas Cēsu raj., Jaunpiebalgas pag., Vecviņķos 1887.
477. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bumbu senkapi Cēsu raj., Kaives pag., pie Bumbām
478. Valsts nozīmes Arheoloģija Šinku senkapi (Akmens kapi) Cēsu raj., Kaives pag., pie Šinkām
479. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķizēnu svētavots, svētbirzs - kulta vieta Cēsu raj., Kaives pag., pie Ķizēniem
480. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kaļķēnu viduslaiku kapsēta (Raga kalns) Cēsu raj., Kaives pag., pie Kaļķēniem
481. Valsts nozīmes Arheoloģija Urbju senkapi Cēsu raj., Kaives pag., pie Urbjiem
14. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta Cēsu raj., Liepas pag., Kalāčos 1867.-1892.
482. Vietējās nozīmes Arheoloģija Liepas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Liepas pag., Liepas muižā
483. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brasliņu senkapi Cēsu raj., Liepas pag., pie Braslām
484. Valsts nozīmes Arheoloģija Liepas Lielās Ellītes ala Cēsu raj., Liepas pag., pie Liepas pagastnama ēkas
ar avotu - kulta vieta
15. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieka P.Rozīša dzīves vieta Cēsu raj., Liepas pag., Vecauduļos 1888.-1937.
7427. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Līgatnes papīrfabrikas ciemata Cēsu raj., Līgatne, Dārza iela, ceļš no Līgatnes stacijas 19.gs.
vēsturiskais centrs uz Gaujasleju, Gaujas ielas nepāra numuru puses apbūve,
taka A virzienā līdz Līgatnes upei pie papīrfabrikas
Z vārtiem, Līgatnes upes labais krasts virzienā pret
straumi, papīrfabrikas teritorijas A robeža, Pilsoņu
iela, kapsētas A robeža, līnija DR virzienā līdz Līgatnes
upei, Līgatnes upe virzienā pa straumi, parka ar
estrādi D robeža, dīķa D krasts, Dārza iela
485. Valsts nozīmes Arheoloģija Līgatnes pilskalns Cēsu raj., Līgatne, 400 m no Cēsu ielas
3130. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Cēsu raj., Līgatne, Centra kapu kapličā 1905.
3131. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Cēsu raj., Līgatne, Kultūras namā 20.gs.50.g.
486. Valsts nozīmes Arheoloģija Zanderu senkapi Cēsu raj., Līgatnes pag., 400 m uz ZR
no Zanderu kapsētas kapličas
487. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ratnieku senkapi Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Briņķiem
488. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnamuižnieku viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Kalnamuižniekiem
489. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnatītmaņu pilskalns Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Kalnatītmaņiem
490. Vietējās nozīmes Arheoloģija Incēnu viduslaiku kapsēta un Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Lielincēniem
kapelas vieta (Kapu kalniņš)
491. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecsprinkšļu senkapi Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Sprinkšļu dzirnavām,
Līgatnes upītes kreisajā krastā
492. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upesmuižnieku viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Līgatnes pag., pie Upesmuižniekiem
493. Vietējās nozīmes Arheoloģija Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta Cēsu raj., Mārsnēnu pag., pie Austriņiem
494. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Cēsu raj., Mārsnēnu pag., pie Dambjiem
495. Vietējās nozīmes Arheoloģija Plēpju senkapi Cēsu raj., Mārsnēnu pag., pie Plēpjiem
496. Vietējās nozīmes Arheoloģija Salu senkapi (Velna klēpis) Cēsu raj., Mārsnēnu pag., pie Salām
497. Valsts nozīmes Arheoloģija Nītaures pilskalns (Vaļņa kalns) Cēsu raj., Nītaures pag., 1 km no Nītaures,
Ieriķu ceļa malā, Mergupes labajā krastā
498. Valsts nozīmes Arheoloģija Annasmuižas senkapi (Vasu kalns) Cēsu raj., Nītaures pag., Nītaures - Līgatnes ceļa
8. km pie Akmeņkalniem
499. Valsts nozīmes Arheoloģija Nītaures viduslaiku pils Cēsu raj., Nītaures pag., Nītaures centrā
500. Valsts nozīmes Arheoloģija Asaru senkapi Cēsu raj., Nītaures pag., pie Asaru ezera
501. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mergupju viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Nītaures pag., pie Mergupjiem
(Kapu kalns, Zviedru kalns)
502. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecsārtēnu senkapi I,II (Sārta kalns) Cēsu raj., Nītaures pag., pie Vecsārtēniem
503. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķēču pilskalns Cēsu raj., Nītaures pag., pie Vieļavu fermas
3136. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā 18.gs.IIp.
3137. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) Cēsu raj., Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā 18.gs.IIp.
3138. Valsts nozīmes Māksla Mansarda logu apdare Cēsu raj., Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā 18.gs.b.
3139. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Priekuļu pag., Jaunraunas muižas
pārvaldn. mājā 18.gs.IIp.
16. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa Cēsu raj., Priekuļu pag., Leukādijās 1866.
dzīves vieta un kaps -1950.
504. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rubeņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Priekuļu pag., pie Rubeņiem
505. Valsts nozīmes Arheoloģija Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne Cēsu raj., Priekuļu pag., starp Piļiem,
un kulta akmens Kampiem un Ģūģeriem
6258. Valsts nozīmes Arhitektūra Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka Cēsu raj., Priekuļu pag., Priekuļi, Jāņmuižā 18. gs. b.,
19.gs.b.
506. Vietējās nozīmes Arheoloģija Auciema viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raiskuma pag., Auciema centrā,
Cēsu - Limbažu šosejas kreisajā pusē
507. Valsts nozīmes Arheoloģija Avotiņu senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Avotiņiem
508. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baķu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Baķiem
509. Valsts nozīmes Arheoloģija Zeltiņu senkapi (Vējakroga senkapi) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie bij. Zeltiņiem, tag. Kalnsētām
510. Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsnieku senkapi (Kuplais kalniņš) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Cēsniekiem
511. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dimdu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Dimdām
(Vecais kapsētas tīrums)
512. Valsts nozīmes Arheoloģija Dumpju senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Dumpjiem
513. Vietējās nozīmes Arheoloģija Emerķu viduslaiku kapsēta
(Kapu kalniņš) ar krustakmeņiem Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Emerķiem
514. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gailoņu viduslaiku kapsēta (Ozolkalniņš) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Gailonēm
515. Valsts nozīmes Arheoloģija Gribžu senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Gribžām
516. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunmežciema viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Jaunmežciema grantsbedrēm
517. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rūju viduslaiku kapsēta (Lielais kalns) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Jaunrūjām
518. Vietējās nozīmes Arheoloģija Teņņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Jaunteņņiem
519. Valsts nozīmes Arheoloģija Kvēpenes pilskalns Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Kvēpeniem
520. Valsts nozīmes Arheoloģija Laiviņu senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Laiviņiem
521. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rideļu senkapi I (Miroņu kalniņš),II Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Rideļiem
522. Valsts nozīmes Arheoloģija Ureles pilskalns (Baznīcas kalns) Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Rozēm
523. Valsts nozīmes Arheoloģija Strīķupītes senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Strīķupītes ietekas Gaujā
524. Valsts nozīmes Arheoloģija Zaļkalnu senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., pie Zaļkalniem
6259. Valsts nozīmes Arhitektūra Raiskuma pagastnama, pagastskolas, Cēsu raj., Raiskuma pag., Raiskumā 19. gs. 2.p.
saimniecības ēku apbūve ar parku
525. Valsts nozīmes Arheoloģija Bundes senkapi (Krievu, Zviedru kapi) Cēsu raj., Raiskuma pag., starp Bundēm un Mežciemiem
526. Valsts nozīmes Arheoloģija Sveķu Sila senkapi Cēsu raj., Raiskuma pag., Sveķu silā
6260. Valsts nozīmes Arhitektūra Ungurmuižas apbūve ar parku Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs. 1.p.
6261. Valsts nozīmes Arhitektūra Muižnieka dzīvojamā ēka Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 1732.,
18. gs.50.g.
6262. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6263. Valsts nozīmes Arhitektūra Tējas namiņš Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6264. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis - vāgūzis Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 19. gs.
6265. Valsts nozīmes Arhitektūra Pagrabs Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6266. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6267. Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6268. Valsts nozīmes Arhitektūra Krogs Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs. b.
6269. Valsts nozīmes Arhitektūra Alus brūzis Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6270. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzirnavu māja Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
6271. Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 1760.
6272. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižā 18. gs.
3140. Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes - vārti Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā 1769.
3141. Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis H.J.Kampenhauzenai Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā 18.gs.70.g.
3142. Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis S.Kampenhauzenai Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā 18.gs.90.g.
3143. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.
3144. Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.
3145. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare, Cēsu raj., Raiskuma pag., 18.gs. II un
griestu veidojums Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā IIIc. 19.gs.b.
3146. Valsts nozīmes Māksla Kāpnes Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.
3147. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.IIp.
3148. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.IIp.
3149. Valsts nozīmes Māksla Sienu un griestu gleznojumi Cēsu raj., Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā 18.gs.50.g.
527. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) Cēsu raj., Raunas pag., pie Alksnīšiem (Jaundānieliem)
528. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baložkalnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raunas pag., pie Baložkalniem
529. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raunas pag., pie Jaunlaiviņām
ar krustakmeni
530. Vietējās nozīmes Arheoloģija Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) Cēsu raj., Raunas pag., pie Krieviņiem (bij. Krieviņkroga)
531. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielķipju viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raunas pag., pie Lielķipjiem
532. Valsts nozīmes Arheoloģija Mūru senkapi Cēsu raj., Raunas pag., pie Mūriem
533. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) Cēsu raj., Raunas pag., pie Pakuļiem
534. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rimšu senkapi Cēsu raj., Raunas pag., pie Rimšām
535. Vietējās nozīmes Arheoloģija Strīķeļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raunas pag., pie Strīķeļu kroga
536. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stuķu skansts - viduslaiku nocietinājums Cēsu raj., Raunas pag., pie Stuķiem
537. Valsts nozīmes Arheoloģija Upmaļu senkapi Cēsu raj., Raunas pag., pie Upmaļiem
538. Valsts nozīmes Arheoloģija Vilciņu senkapi (Kapu noriņa) Cēsu raj., Raunas pag., pie Vilciņiem
6273. Valsts nozīmes Arhitektūra Raunas luterāņu baznīca ar žogu Cēsu raj., Raunas pag., Raunā 13. gs. b.,
1691.-1692.,
1736., 1803.
-1804., 1936.
-1937.
539. Vietējās nozīmes Arheoloģija Raunas baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Raunas pag., Raunā pie luterāņu baznīcas
540. Vietējās nozīmes Arheoloģija Raunas senkapi un viduslaiku Cēsu raj., Raunas pag.,
kapsēta ar krustakmeni Raunā, bij. mācītājmuižas dārzā
541. Valsts nozīmes Arheoloģija Raunas viduslaiku pils ar pilsētu Cēsu raj., Raunas pag., Raunas centrā
542. Valsts nozīmes Arheoloģija Tanīskalns - pilskalns Cēsu raj., Raunas pag., Raunas centrā
3159. Valsts nozīmes Māksla Kancele Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 18.gs.IIp.
3155. Valsts nozīmes Māksla Altāris Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 18.gs.IIp.
3156. Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Ādams un Ieva" Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 16.gs.
3157. Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Golgāta" Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 13./14.gs.
3158. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 1908.
3160. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Grāvem Cēsu raj., Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā 1654.
543. Vietējās nozīmes Arheoloģija Drapmaņu Baznīcas kalns - kulta vieta Cēsu raj., Skujenes pag., pie Drapmaņiem
544. Valsts nozīmes Arheoloģija Ģībēnu senkapi Cēsu raj., Skujenes pag., pie Ģībēniem
545. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķiberes senkapi (Ķiberes kalniņš) Cēsu raj., Skujenes pag., pie Ķiberēm
546. Vietējās nozīmes Arheoloģija Māļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Skujenes pag., pie Māļiem
547. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sišu senkapi Cēsu raj., Skujenes pag., pie Sišiem
548. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skujenes baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Skujenes pag., pie Skujenes luterāņu baznīcas
549. Valsts nozīmes Arheoloģija Taurupju senkapi Cēsu raj., Skujenes pag., pie Vidustaurupēm
550. Valsts nozīmes Arheoloģija Skujenes viduslaiku pils Cēsu raj., Skujenes pag., Skujenes centrā pie luterāņu baznīcas
3161. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Skujenes pag., Skujenes luterāņu baznīcā 1903.
551. Valsts nozīmes Arheoloģija Drapmaņu senkapi Cēsu raj., Skujenes pag., starp Drapmaņiem un Drapmaņu ezeru
552. Valsts nozīmes Arheoloģija Pulles senkapi Cēsu raj., Stalbes pag., Mazā Unguru ezera R krastā
553. Vietējās nozīmes Arheoloģija Cīruļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., pie Cīruļiem
554. Vietējās nozīmes Arheoloģija Īvantu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., pie Īvantiem
555. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunsīmanēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., pie Jaunsīmanēniem
556. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lapaiņu senkapi Cēsu raj., Stalbes pag., pie Lapaiņiem
557. Vietējās nozīmes Arheoloģija Līņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., pie Līņiem
558. Vietējās nozīmes Arheoloģija Muskaru - Žagaru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., pie Muskariem un Žagariem
559. Valsts nozīmes Arheoloģija Rozbeķu viduslaiku pils Cēsu raj., Stalbes pag., Rozulā pie Vecmuižniekiem
560. Valsts nozīmes Arheoloģija Īvantu senkapi Cēsu raj., Stalbes pag., Rozulā, Elles purva malā pie Īvantiem
561. Valsts nozīmes Arheoloģija Salu senkapi Cēsu raj., Stalbes pag., starp bij. Vecsalām un Jaunsalām
562. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dimdu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Stalbes pag., starp Dimdām un Zaķiem
(Beikas kalniņš) pie tilta Braslas upes krastā
563. Valsts nozīmes Arheoloģija Batarejas kalns - pilskalns Cēsu raj., Straupes pag.,
Braslas upes kreisajā krastā pie Pilskalniem
564. Valsts nozīmes Arheoloģija Panūtes kalns - pilskalns (Krančkalns) Cēsu raj., Straupes pag., Braslas upes labajā krastā pie Panūtēm
3165. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktu gleznojumi (14) Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 17.gs.b.
3166. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1911.
3167. Valsts nozīmes Māksla Kancele ar gleznojumiem (7) Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1739.
3168. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Rozenam Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1590.
3169. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne K.G.Lēvenvoldem Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1735.
3171. Valsts nozīmes Māksla Siju apgleznojums Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 18.gs.s.
3172. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Golgāta" Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1944.
3173. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Kristus dzimšana" Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā 1944.
3174. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes mācītājmuižā 18.gs.IIp.
565. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielstraupes baznīcas viduslaiku Cēsu raj., Straupes pag., Lielstraupes pils parkā
kapsēta ar krustakmeni
6215. Valsts nozīmes Arhitektūra Mazstraupes pils ar parku Cēsu raj., Straupes pag., Mazstraupes muižā 15. gs.,
18. gs., 20. gs.
567. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baukalna senkapi (Zviedru kapi) Cēsu raj., Straupes pag., pie Batarejas kalna - pilskalna
568. Vietējās nozīmes Arheoloģija Eiķēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Straupes pag., pie Eiķēnu ezera
569. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielgaujmaļu senkapi (Zviedru kapi) Cēsu raj., Straupes pag., pie Gaujmaļiem
570. Vietējās nozīmes Arheoloģija Imaku viduslaiku Cēsu raj., Straupes pag., pie Imakām
kapsēta (Kapsētas kalniņš)
571. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jāņkalnu viduslaiku kapsēta (Jāņa kalniņš) Cēsu raj., Straupes pag., pie Jāņkalniem
572. Valsts nozīmes Arheoloģija Jātnieku senkapi Cēsu raj., Straupes pag., pie Jātniekiem
(Kapu kalniņš, Krievu kalns)
573. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lapaiņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Straupes pag., pie Lapaiņiem
574. Valsts nozīmes Arheoloģija Pūricu senkapi I (Kapu kalns,
Lībiešu kapi), II (Turku kapi) Cēsu raj., Straupes pag., pie Pūricām
575. Valsts nozīmes Arheoloģija Vējiņu pilskalns Cēsu raj., Straupes pag., pie Vējiņiem
576. Valsts nozīmes Arheoloģija Zvejnieku senkapi Cēsu raj., Straupes pag., pie Zvejniekiem
577. Valsts nozīmes Arheoloģija Ērgļu kalni - pilskalns Cēsu raj., Straupes pag., starp Riebiņu
un Eiķenu ezeriem
578. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baukalna viduslaiku kapsēta un Cēsu raj., Straupes pag., Valmieras - Rīgas
baznīcas vieta šosejas labajā pusē pie Baukalniem
6274. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes zirgu pasta stacija Cēsu raj., Straupes pag., Vecpastā 18. gs.
566. Valsts nozīmes Arheoloģija Mazstraupes viduslaiku pils Cēsu raj., Straupes pag., Straupe
579. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielstraupes viduslaiku pils Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, Lielstraupē
6275. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes pils un baznīcas apbūve Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, Lielstraupē 14. gs., 1723.,
pēc1906.
6276. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes senpilsētas un Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, Lielstraupē 14. gs.
nocietinājumu sistēmas paliekas
6278. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes luterāņu baznīca Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, Lielstraupē 13. gs.g.,
1723.
3177. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, Lielstraupes pilī 20.gs.s.
6277. Valsts nozīmes Arhitektūra Zvanu tornis Cēsu raj., Straupes pag., Straupe, pie Lielstraupes pils 18. gs.
3178. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Taurenes pag., Apšu luterāņu baznīcā 18.gs.
580. Valsts nozīmes Arheoloģija Bānūžu pilskalns Cēsu raj., Taurenes pag., Bānūžu ezera ZR krastā pie
Ceļupītes iztekas no ezera
581. Valsts nozīmes Arheoloģija Nēķina senkapi Cēsu raj., Taurenes pag., Cēsu - Vecpiebalgas un
Taurenes - Dzērbenes ceļu krustojumā
6279. Valsts nozīmes Arhitektūra Apšu (Lodes) luterāņu baznīca Cēsu raj., Taurenes pag., Lodē 1780.
3180. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Cēsu raj., Taurenes pag., Lodes muižas dzīv. ēkā 19.gs.Ip.
582. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bānūžu Svētavots - kulta vieta Cēsu raj., Taurenes pag., pļavā starp Bānūžu
ezeru un Skujenes - Dzērbenes lielceļu
583. Vietējās nozīmes Arheoloģija Andrupu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Taurenes pag., pie Andrupiem
584. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bērcēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Taurenes pag., pie Bērcēniem
585. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejstupu pilskalns Cēsu raj., Taurenes pag., pie Brēdiķiem un Lejstupiem
586. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gambu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Cēsu raj., Taurenes pag., pie Gambām
587. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dunkupes viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Taurenes pag., pie grantsbedrēm
(Kapu kalniņš)
588. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejas Lībiešu senkapi (Akmeņkalns) Cēsu raj., Taurenes pag., pie Lejas Lībiešiem
589. Valsts nozīmes Arheoloģija Lībiešu apmetne Cēsu raj., Taurenes pag., pie Lībiešiem
590. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silenieku pilskalns Cēsu raj., Taurenes pag., pie Sileniekiem
591. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunruntu viduslaiku kapsēta (Kauliņkalns) Cēsu raj., Taurenes pag., pie Veclejruntēm
592. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zaļkalnu senkapi (Kapu kalns) Cēsu raj., Taurenes pag., pie Zaļkalniem
593. Valsts nozīmes Arheoloģija Šķesteru senkapi (Miroņu kalniņš) Cēsu raj., Vaives pag., pie Šķesteriem
594. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunītes viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vaives pag., pie Jaunītēm
595. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalauzu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vaives pag., pie Kalauzām
(Priežu kalniņš, Miroņu kalniņš)
596. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalauzu senkapi Cēsu raj., Vaives pag., pie Kalnakalauzām
597. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnamieriņu viduslaiku kapsēta
(Kungu kapi) Cēsu raj., Vaives pag., pie Kalnamieriņiem
598. Valsts nozīmes Arheoloģija Pūtēju senkapi (Rijas kalns) Cēsu raj., Vaives pag., pie Pūtējiem
599. Valsts nozīmes Arheoloģija Sārumkalns - pilskalns Cēsu raj., Vaives pag., pie Sārumiem,
Vaives upes labajā krastā
600. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veclejas Daudziešu viduslaiku Cēsu raj., Vaives pag., pie Veclejas Daudziešiem
kapsēta (Mēra kalniņš)
601. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veitu senkapi I, II, III Cēsu raj., Vaives pag., pie Veitiem
6280. Valsts nozīmes Arhitektūra Veismaņu muižas apbūve Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs.
6281. Valsts nozīmes Arhitektūra Muižnieka dzīvojamā ēka Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 2.p.
6282. Valsts nozīmes Arhitektūra Muižkunga māja Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6283. Valsts nozīmes Arhitektūra Modernieku māja Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6284. Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6285. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6286. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts, veļas žāvētava, pagrabs Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6287. Valsts nozīmes Arhitektūra Magazīna Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6288. Valsts nozīmes Arhitektūra Brūzis Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6289. Valsts nozīmes Arhitektūra Ratnīca Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6290. Valsts nozīmes Arhitektūra Rija Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6291. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6292. Valsts nozīmes Arhitektūra Aitu kūts, vēlāk kalpu māja Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6293. Valsts nozīmes Arhitektūra Kūtis Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6294. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Cēsu raj., Vaives pag., Veismaņu muižā 19. gs. 1.p.
6297. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku-amatnieku sētu Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vēveros 19., 20. gs.
grupa- Vēveru ciems
6295. Valsts nozīmes Arhitektūra "Jauncelmu" dzīvojamā māja Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Jauncelmos 19. gs.1.p.
17. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Kaikašos 1884.
18. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Kalna Kaibēnos 19.gs.b.
dzīves un darba vieta - 20.gs.20.g.
6296. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Kalna Mūrnieki" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Kalna Mūrniekos 19. gs.
6097. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Kalnvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Kalnavēveros 19. gs.
602. Vietējās nozīmes Arheoloģija Raskumu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Bērziņiem (bij. Raskumiem)
603. Valsts nozīmes Arheoloģija Cepļu apmetne I,II Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie bij. Cepļiem,
Alauksta ezera krastā
604. Valsts nozīmes Arheoloģija Ļūdiņu senkapi Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Jaunļūdiņiem
605. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunmietiņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Jaunmietiņiem
(Kauliņu kalns)
606. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunvīļumu senkapi (Velna klēpis) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Jaunvīļumiem
607. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaunvīļumu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Jaunvīļumiem
(Kapu kalniņš)
608. Vietējās nozīmes Arheoloģija Viduskaibēnu apmetne Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Kalna Kaibēniem
609. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnaraskumu apmetne Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Kalnaraskumiem
610. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Lejas Kaibēniem
(Kapu kalniņš)
611. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasģibuļu senkapi (Runas kalns) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Lejasģibuļiem
612. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veckaupēnu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Lejaskaupēniem
(Kapu kalniņš)
613. Valsts nozīmes Arheoloģija Raskumu senkapi (Pulksteņa kalniņš) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Lejasraskumiem
614. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mietiņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Mietiņiem
615. Vietējās nozīmes Arheoloģija Purgaiļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Purgaiļiem
616. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tauna apmetne Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Purgaiļiem
617. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ragaiņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Ragaiņiem
618. Valsts nozīmes Arheoloģija Saulgožu senkapi (Velna kreklājs) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Saulgožiem
619. Valsts nozīmes Arheoloģija Tašķēnu senkapi Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Tašķēniem
620. Valsts nozīmes Arheoloģija Zēniņu viduslaiku kapsēta (Vergu kapi) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Tašķēniem
621. Valsts nozīmes Arheoloģija Zēniņu senkapi (Augstīšu kalns) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Zēniņiem
622. Vietējās nozīmes Arheoloģija Žvirbuļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., pie Žvirbuļiem
(Kapu kalniņš)
623. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas pilskalns (Griškas kalns) Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā
624. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas viduslaiku pils Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā
625. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas baznīcas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā ap baznīcu
6096. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Jaunvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Jaunvēveros 19. gs.2.p.
6098. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Lejasvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Lejasvēveros 19. gs.2.p.,
20.gs.s.
6099. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Lielvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Lielvēveros 19. gs.v.
6100. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku- amatnieku sēta "Mazvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Mazvēveros 20. gs.s.
6101. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Streinvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Streinvēveros 19. gs.2.p.
6102. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Vecvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vecvēveros 19. gs.2.p.
6103. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Virolvēveri" Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Virolvēveros 19. gs.,
20. gs. s.
626. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) Cēsu raj., Veselavas pag., pie Lielpintuļiem (Lielkājām)
627. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silabulu Velnakmens - kulta vieta Cēsu raj., Veselavas pag., pie Silabulēm
628. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vengāru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Veselavas pag., pie Vengārēm
629. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veselavas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Veselavas pag., pie Veselavas kapsētas
630. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ļūkānu ezera mītne Cēsu raj., Zaubes pag., Ļūkānu ezera ZA daļā
631. Vietējās nozīmes Arheoloģija Annas muižas senkapi (Baznīcas kalns) Cēsu raj., Zaubes pag., Ķūžu ezera krastā pie Rubeņiem
632. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ozolkalna senkapi Cēsu raj., Zaubes pag.,
Ozolkalnā pie Ļūkānu ezera pie Lejasļūkāniem
633. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bērzmuižas viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Zaubes pag., pie Jaundzintariem
634. Vietējās nozīmes Arheoloģija Roķēnu viduslaiku kapsēta (Čūsku kalniņš) Cēsu raj., Zaubes pag., pie Roķēniem
635. Valsts nozīmes Arheoloģija Zaubes viduslaiku pils Cēsu raj., Zaubes pag., Zaubes centrā
636. Valsts nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna senkapi (Velna klēpis) Cēsu raj., Zosēnu pag., Kāpurkalna ezera krastā pie Oļiem
637. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna Māras akmens - kulta vieta Cēsu raj., Zosēnu pag., Kāpurkalna ezera ZA krastā
638. Vietējās nozīmes Arheoloģija Muciņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Muciņām
639. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna senkapi (Ievu kalniņš) Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Oļiem
640. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ormaņu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Ormaņiem
641. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stepeļu viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Stepeļiem
642. Vietējās nozīmes Arheoloģija Migļu viduslaiku kapsēta (Skaneles, Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Vecmigļiem
Skanules kalns) un baznīcas vieta
643. Valsts nozīmes Arheoloģija Vieķu pilskalns Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Vieķiem
644. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zeikaru viduslaiku kapsēta Cēsu raj., Zosēnu pag., pie Zeikariem
421. Vietējās nozīmes *Arheoloģija Mīlākšu krustakmens Cēsu raj., ...
3064. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis J.Ozolam Cēsu raj., ... 1931.
3065. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Cēsu raj., ... 1927.
3106. Valsts nozīmes *Māksla Kapa plāksne M.K.M. Šulcai Cēsu raj., ... 19.gs.v.
3110. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Cēsu raj., ... 1791.
3111. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Cēsu raj., ... 18.gs.IIp.
3113. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Cēsu raj., ... 1687.
3126. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturi (2) Cēsu raj., ... 19.gs.b.
3128. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Cēsu raj., ... 18.gs.IIp.
3129. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Cēsu raj., ... 1930.
3132. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Cēsu raj., ... 1937.
3133. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Cēsu raj., ... 18.gs.
3134. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Cēsu raj., ... 1767.
3135. Valsts nozīmes *Māksla Patēna Cēsu raj., ... 1767.
3150. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Cēsu raj., ... 1933.
3151. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis Ā.Jendem Cēsu raj., ... 1942.
3152. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis Krēsliņu ģimenei Cēsu raj., ... 20.gs.IIc.
3153. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis P.Rimšam Cēsu raj., ... 1908.
3154. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Golgāta" Cēsu raj., ... 1858.
3162. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Cēsu raj., ... 18.gs.IIc.
3163. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Cēsu raj., ... 18.gs.IIc.
3164. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Cēsu raj., ... 1772.
3170. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Cēsu raj., ... 1636. 1666.
1739.
3175. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Cēsu raj., ... 1779.
3176. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Cēsu raj., ... 1931.
3179. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Cēsu raj., ... 18.gs.
3181. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis Kronvaldu Atim Cēsu raj., ... 1893.
3182. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis R.un M.Kaudzītēm Cēsu raj., ... 1934.
3076. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Golgāta" Cēsu raj., ... 1858.
3080. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfija Hiršheitiem un Fēgezakiem Cēsu raj., ... 1690.
3081. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus pie krusta" Cēsu raj., ... 17./18.gs.
3082. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Cēsu raj., ... 1781.
3096. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Cēsu raj., ... 18.gs.Ip.
3097. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Cēsu raj., ... 19.gs.IIc.
3100. Valsts nozīmes *Māksla Svečturis Cēsu raj., ... 18.gs.s.
3101. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Cēsu raj., ... 17.gs.b.
3102. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Cēsu raj., ... 1851.
7428. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Daugavpils cietoksnis ar priekštilta Daugavpils, Nocietinājumu sistēmas ārējā robeža 1810.g.,
nocietinājumu. Daugavas labajā krastā, Daugavas kreisajā krastā, Lielā iela 1 19.gs.1.p.
7429. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs Daugavpils, Rīgas iela no Daugavas ielas līdz Cietokšņa ielai, 19.gs.
Cietokšņa iela līdz Sakņu ielai, Sakņu iela līdz Stacijas ielai,
Stacijas iela līdz Lāčplēša ielai, Lāčplēša iela līdz
Viestura ielai, Viestura iela līdz Raiņa ielai, Raiņa iela līdz
Alejas ielai, Alejas iela līdz 18.novembra ielai, 18.novembra
iela līdz Daugavas ielai, Daugavas iela līdz Rīgas ielai
4686. Valsts nozīmes Arhitektūra Priekštilta nocietinājumi ar Daugavpils, Daugavas kreisajā krastā 19. gs. s.
atsevišķām būvēm
4687. Valsts nozīmes Arhitektūra Daugavpils cietokšņa apbūve Daugavpils, Daugavas labajā krastā 1810. -1833.
4688. Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra vārti Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4689. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 1 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4690. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.103 Pulvera noliktava Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4691. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 11 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4692. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.117 Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4693. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 13 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4694. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 14 Apgabala inženieru pārvalde Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4695. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.155 Kareivju kazarmas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4696. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 16 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4697. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 17 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4698. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 18 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4699. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 2 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4700. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 21 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4701. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 22 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4702. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 23 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4703. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 24 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4704. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 25 Ēka medicīnas darbiniekiem Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4705. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 27 Artilērijas arsenāls Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4706. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 28 Kareivju kazarmas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4707. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 3 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4708. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 30 Noliktavas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4709. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 31 Kareivju kazarmas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4710. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 34 Kareivju kazarmas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4711. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 35 Inženieru darbnīcas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4712. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 37 Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4713. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 38 Klosteris Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4714. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 39 Artilērijas smēde Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4715. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 40 Kara hospitālis Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4716. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 45 Kareivju kazarmas Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4717. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 5 Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4718. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 50 Inženierarsenāls Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4719. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 52 Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4720. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 7 Oficieru nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4721. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 8 Komandanta nams Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4722. Valsts nozīmes Arhitektūra Mihaila vārti Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4723. Valsts nozīmes Arhitektūra Nikolaja vārti Daugavpils, Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī 1810. -1833.
4724. Valsts nozīmes Arhitektūra Dinaburgas valsts iestāžu 3 ēkas Daugavpils, Ģimnāzijas ielā 27, Lāčplēša ielā 20, 19. gs. s.
Vienības ielā 20
4725. Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca Daugavpils, Mežciemā, Garnizona kapos 1897.
4726. Vietējās nozīmes Arhitektūra Preču stacijas pārvaldes ēka Daugavpils, 1.Preču iela 30 a 1873. -1874.
4727. Vietējās nozīmes Arhitektūra Elektrības stacija Daugavpils, 18.Novembra iela 2 1911.
4728. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 37 19./20. gs.
4729. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pilsētas slimnīca Daugavpils, 18.Novembra iela 41 1881.
4730. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 45 19. gs. b.
4731. Vietējās nozīmes Arhitektūra Cietums Daugavpils, 18.Novembra iela 66 1863.
4732. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 68 1932.
4733. Valsts nozīmes Arhitektūra Daugavpils luterāņu baznīca Daugavpils, 18.Novembra iela 68 a 1893.
4734. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 90 19. gs. b.
4735. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 95 19. gs. b.
4736. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 96 19. gs. b.
4737. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 98 19. gs. b.
4738. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, 18.Novembra iela 113 19. gs. b.
4739. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Alejas iela 7 19. gs. b.
4740. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Alejas iela 12 19. gs. b.
4741. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Alejas iela 64 1897.
4742. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Alejas iela 71 1910.
4743. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Alejas iela 76 1896.
4744. Valsts nozīmes Arhitektūra Grīvas katoļu baznīca Daugavpils, Baznīcas iela 28 1889.
3185. Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (3) Daugavpils, Baznīcas iela 28 , Grīvas katoļu baznīcā 1889.
4745. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 10 19. gs. b.
4746. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 20 19. gs. b.
4747. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 28 1913.
4748. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 35 19./20. gs.
4749. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 37 1900.
4750. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sinagoga Daugavpils, Cietokšņa iela 38 19. gs. v.
4751. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 39 19./20. gs.
4752. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Cietokšņa iela 41 19./20. gs.
4755. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Daugavas iela 8 20. gs. s.
4756. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) Daugavpils, Daugavas iela 22 , 24 19. gs. b.
4757. Valsts nozīmes Arhitektūra Mežciema ārstnieciskā ūdens Daugavpils, Daugavas iela 131 , Mežciemā 1883.
procedūru dziedinātava
4758. Valsts nozīmes Arhitektūra Sanatorija Daugavpils, Daugavas iela 131 , Mežciemā 1883.
4759. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūdens procedūru ēka Daugavpils, Daugavas iela 131 , Mežciemā 1883.
4760. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Februāra iela 24 1907.
4761. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Februāra iela 33 1905.
4763. Valsts nozīmes Arhitektūra Banka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 4 1932.
4764. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 5 20. gs. s.
4765. Vietējās nozīmes Arhitektūra Banka, tagad dzīvojamā ēka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 6 1911.
4766. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 11 19. gs. b.
4767. Valsts nozīmes Arhitektūra Valsts banka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12 19. gs. b.
4768. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 14 19. gs. b.
4769. Valsts nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Ģimnāzijas iela 27 1828. -1830.
4770. Valsts nozīmes Arhitektūra Pilsētas ģimnāzija Daugavpils, Ģimnāzijas iela 32 1835. -1840.
4771. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Imantas iela 45 1880.
4772. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Imantas iela 47 19. gs. 2.p.
4773. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Institūta iela 1 / 3 19. gs. b.
4774. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka Daugavpils, Institūta iela 1 / 3 19. gs. 2.p.
4775. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gaikovas (Gajokas) vecticībnieku Daugavpils, Jaunā iela 5 1886.
kopienas lūgšanu nams
4776. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Kauņas iela 25 1900.
4777. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca Daugavpils, Klusā iela 15 1894.
4778. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Krāslavas iela 68 20. gs. s.
4779. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 6 / 8 19./20. gs.
4780. Valsts nozīmes Arhitektūra Viesnīca, vēlāk sabiedriska ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 10 19. gs. 2.p.
4781. Valsts nozīmes Arhitektūra Administrativa ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 20 1828. -1830.
4782. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 22 19. gs.80.g.
4783. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 24 1890.
4784. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sinagoga Daugavpils, Lāčplēša iela 39 19. gs. b.
4785. Vietējās nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Lāčplēša iela 42 19. gs. b.
4786. Vietējās nozīmes Arhitektūra Grīvas proģimnāzija Daugavpils, Lielā iela 43 1875. -1876.
4754. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pilsētas slimnīca (2 ēkas ) Daugavpils, Lielā Dārza iela 60 / 62 1870.
4787. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecforštates (Staroforštates) Daugavpils, Līksnas iela 38 20. gs. s.
vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
4762. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca Daugavpils, Ļermontova iela 15 19. gs. 2.p.
4753. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Mazā Dārza iela 3 19. gs.90.g.
19. Valsts nozīmes Vēsture Aktiera S.Mihoelsa dzimtās mājas Daugavpils, S.Mihoelsa iela 4 1890.
4788. Vietējās nozīmes Arhitektūra Savrupmāja Daugavpils, Muzeja iela 2 1890.
4789. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Muzeja iela 5 1880.
4790. Valsts nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, Muzeja iela 6 1880.
4799. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Muzeja iela 7 19. gs. b.
4791. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Nometņu iela 8 19. gs. b.
4792. Valsts nozīmes Arhitektūra Vasarnīca Daugavpils, Parka iela 30 , Mežciemā 19. gs. b.
4794. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunavas Marijas katoļu baznīca Daugavpils, A.Pumpura iela 11 a 1905.
3196. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Daugavpils, A.Pumpura iela 11 a , Jaunavas 1909.
Marijas katoļu baznīcā
4793. Vietējās nozīmes Arhitektūra 1.vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Daugavpils, Puškina iela 16 a 1908. -1928.
4795. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Raiņa iela 2 19. gs. b.
4796. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ugunsdzēsēju depo Daugavpils, Rīgas iela 1 / 3 1876.
4797. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 6 1860. -1880.
4798. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 8 1883.
4800. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 16 19./20. gs.
4801. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Pētera katoļu baznīca Daugavpils, Rīgas iela 39 1848.,
1924., 1948.
4802. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 61 1860.
4803. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 64 19. gs.80.g.
4804. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 69 19. gs. b.
4805. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Rīgas iela 71 / 73 19. gs. b.
4806. Vietējās nozīmes Arhitektūra Veikalu ēka Daugavpils, Sakņu iela 20 1901.
4807. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Sakņu iela 36 19. gs. b.
4808. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Sakņu iela 46 1859.
4809. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pasts, vēlāk skolotāju institūts Daugavpils, Saules iela 1 / 3 19. gs. b.
4810. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 17 19. gs. b.
4811. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 19 19. gs. b.
4812. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 35 , /Cietokšņa 44 19. gs. v.
4813. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 37 19. gs. v.
4814. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ebreju skola Daugavpils, Saules iela 38 19./20. gs.
4815. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 41 20. gs. s.
4816. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 42 19. gs. b.
4817. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 55 20. gs. s.
4818. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Saules iela 57 19. gs. b.
3212. Valsts nozīmes Māksla Evanģēlijs iesējumā Daugavpils, Sēlijas iela 56 , Grīvas vecticībnieku 1606.
kopienas lūgšanu namā
4820. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Stacijas iela 65 / 67 19./20. gs.
4821. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Stacijas iela 69 1900.
4822. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīca Daugavpils, Tautas iela 2 1905.
3232. Valsts nozīmes Māksla Ikonostass Daugavpils, Tautas iela 2 , Sv. Borisa un
Gļeba pareizticīgo baznīcā ap 1905.
4823. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka Daugavpils, Tautas iela 7 19. gs.60.g.
4824. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Teātra iela 15 / 17 19. gs. b.
4825. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Teātra iela 19 1847.
4826. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Tirgus iela 2 b 1932.
4827. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sūkņu stacija Daugavpils, Ūdensvada iela 3 1889.
4828. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sūkņu stacijas personāla ēka Daugavpils, Ūdensvada iela 3 1910.
4829. Valsts nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka Daugavpils, K.Valdemāra iela 1 19. gs. b.
4830. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, K.Valdemāra iela 10 19. gs. b.
4831. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sieviešu ģimnāzija Daugavpils, K.Valdemāra iela 19 19./20. gs.
4832. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pilsētas pamatskola Daugavpils, K.Valdemāra iela 37 19. gs. b.
4833. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, K.Valdemāra iela 41 19. gs. b.
4834. Vietējās nozīmes Arhitektūra Savrupmāja Daugavpils, Varšavas iela 17 20. gs. s.
4835. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ebreju skola Daugavpils, Varšavas iela 23 1901.
4836. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka Daugavpils, Varšavas iela 30 19./20. gs.
4837. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Varšavas iela 43 20. gs. s.
4838. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sarkanā Krusta slimnīca Daugavpils, Varšavas iela 43 a 1913.
4840. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Daugavpils, Vienības iela 3 19. gs.80.g.
4841. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas Daugavpils, Vienības iela 15 / 17 19. gs. 1.p.
4842. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka ar mūra žogu Daugavpils, Vienības iela 20 1828. -1830.
4839. Valsts nozīmes Arhitektūra Vienības nams Daugavpils, Vienības laukums 1936. -1937.
4843. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca Daugavpils, Zeltkalna iela 52 20. gs. 20.
-30.g.
3213. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Andrejs" Daugavpils, ... 1823.
3214. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Bartolomejs" Daugavpils, ... 19.gs.20.g.
3215. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Filips" Daugavpils, ... 1823.
3216. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Jānis" Daugavpils, ... 1823.
3217. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Jēkabs" Daugavpils, ... 1823.
3218. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Lukass" Daugavpils, ... 1823.
3219. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Matejs" Daugavpils, ... 1823.
3220. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Sīmanis Zelots" Daugavpils, ... 19.gs.20.g.
3221. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Toms" Daugavpils, ... 1823.
3222. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Arhistratēģis Mihails" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3223. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmātes aizmigšana" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3224. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Erceņģelis Gabriels" Daugavpils, ... 1826.
3225. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Erceņģelis Mihails" Daugavpils, ... 1823.
3226. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Jānis Kristītājs Tuksneša Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
eņģelis ar apustuļiem Pēteri un Pāvilu"
3227. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus augšāmcelšanās" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3228. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus Visuvaldnieks tronī" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3229. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.Paraskeva Piektdiena Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
ar svētajiem malās"
3230. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Svētā Paternība" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3231. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Svētā Trīsvienība" Daugavpils, ... 19.gs.Itr.
3233. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmāte" Daugavpils, ... 1905.
3234. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Jānis Kristītājs" Daugavpils, ... 1905.
3235. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus" Daugavpils, ... 1905.
3236. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Marijas pasludināšana" Daugavpils, ... 1905.
3237. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.Nikolajs" Daugavpils, ... 1905.
3190. Valsts nozīmes *Māksla Baznīcas karogs - ikona "Sv.Nikolajs" Daugavpils, ... 19.gs.IIp.
ar rizu, "Sv.Lūkass" 18.gs.?
3191. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Četri evanģēlisti" Daugavpils, ... 16.gs.?
3192. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus dzimšana ar Daugavpils, ... 18.gs.Ip.
dzīves aprakstu"
3193. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus" Daugavpils, ... 18.gs.
3194. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Pārnēsājamā baznīciņa" Daugavpils, ... 19.gs.Ip.
3195. Valsts nozīmes *Māksla Stihiru grāmata iesējumā Daugavpils, ... 18./19.gs.
3183. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Daugavpils, ... 1790.
3184. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Daugavpils, ... 1720.
3197. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Svētā ģimene" Daugavpils, ... 19.gs.
3186. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Astoņu meldiju grāmata" Daugavpils, ... 1617.
3187. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Baznīcas nolikums" iesējumā Daugavpils, ... 1641.
3188. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dvēsele atstāj miesu" Daugavpils, ... 19.gs.IIItr.
3189. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sirdsskaidrais Ipātijs" Daugavpils, ... 17.gs.?
3198. Valsts nozīmes *Māksla Evanģēlijs iesējumā Daugavpils, ... 1575.
3199. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Astoņu meldiju grāmata" Daugavpils, ... 1594.
3200. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Baznīcas dziedājumu grāmata" Daugavpils, ... 1905.
3201. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja aprīlim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3202. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja augustam" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.IIp.
3203. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja decembrim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3204. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja februārim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3205. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja janvārim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3206. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja jūlijam" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.IIp.
3207. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja jūnijam" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.IIp.
3208. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja maijam" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3209. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja novembrim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3210. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja oktobrim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3211. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Mineja septembrim" rāmītī Daugavpils, ... 17.gs.
3238. Valsts nozīmes Māksla Altāris Daugavpils raj., Ambeļu pag., Ambeļu katoļu baznīcā 18.gs.b.
646. Valsts nozīmes Arheoloģija Galvānu senkapi Daugavpils raj., Ambeļu pag., Galvānos
647. Valsts nozīmes Arheoloģija Gņilojas Ručejas senkapi Daugavpils raj., Ambeļu pag., Gņilojā Ručejā
648. Valsts nozīmes Arheoloģija Leperu pilskalns Daugavpils raj., Ambeļu pag., Lauku Leperos
649. Vietējās nozīmes Arheoloģija Leperu senkapi Daugavpils raj., Ambeļu pag., Lauku Leperos
650. Valsts nozīmes Arheoloģija Baranaukas pilskalns Daugavpils raj., Ambeļu pag., Lielbaranauskā
651. Valsts nozīmes Arheoloģija Skromaņu Greitas kalns - pilskalns Daugavpils raj., Ambeļu pag., Skromaņos
652. Valsts nozīmes Arheoloģija Skromaņu senkapi Daugavpils raj., Ambeļu pag., Skromaņos
653. Valsts nozīmes Arheoloģija Kampānu - Kusiņu viduslaiku kapsēta Daugavpils raj., Ambeļu pag., starp Kampāniem un
Mazajiem Kusiņiem
654. Valsts nozīmes Arheoloģija Melnais kalns - pilskalns Daugavpils raj., Ambeļu pag., starp Putāniem un Greižām
655. Valsts nozīmes Arheoloģija Ubodišķu viduslaiku kapsēta Daugavpils raj., Ambeļu pag., Ubodišķos
656. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecstupelišķu senkapi Daugavpils raj., Ambeļu pag., Vecstupelišķos
3244. Valsts nozīmes Māksla Altāri (3) Daugavpils raj., Bebrenes pag., Bebrenes katoļu baznīcā 18.gs.b.
658. Valsts nozīmes Arheoloģija Dagu senkapi Daugavpils raj., Bebrenes pag., pie Dagiem
657. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bebrenes senkapi Daugavpils raj., Bebrenes pag., pie Dainām
659. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ezeru senkapi (Franču kapi) Daugavpils raj., Bebrenes pag., pie Ezeriem
660. Valsts nozīmes Arheoloģija Ilzes pilskalns Daugavpils raj., Bebrenes pag., starp Biteniekiem
un Mālniekiem
661. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brentelišķu viduslaiku kapsēta Daugavpils raj., Biķernieku pag., Brentelišķos
662. Valsts nozīmes Arheoloģija Piparu senkapi Daugavpils raj., Dubnas pag., Piparos
663. Valsts nozīmes Arheoloģija Svilišķu pilskalns Daugavpils raj., Dubnas pag., Svilišķos
664. Valsts nozīmes Arheoloģija Dvietes apmetne Daugavpils raj., Dvietes pag., pie Niedrēm,
Dvietes upes labajā kr. pie iztekas no Dvietes ezera
3249. Valsts nozīmes Māksla Altāris Daugavpils raj., Eglaines pag., Eglainē, ap 1800.
Lašu luterāņu baznīcā
3250. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Daugavpils raj., Eglaines pag., Eglainē, ap 1805.
Lašu luterāņu baznīcā
3251. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Daugavpils raj., Eglaines pag., Eglainē, ap 1805.
Lašu luterāņu baznīcā 1924.
3253. Valsts nozīmes Māksla Kancele Daugavpils raj., Eglaines pag., Eglainē, ap 1800.
Lašu luterāņu baznīcā
666. Valsts nozīmes Arheoloģija Lašu pilskalns Daugavpils raj., Eglaines pag., pie Eglaines krejotavas
20. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Daugavpils raj., Kalkūnes pag., Birķeneļos 1872.-1879.
667. Valsts nozīmes Arheoloģija Kilušku senkapi Daugavpils raj., Kalkūnes pag., Kiluškos, pie Grantiņiem
668. Valsts nozīmes Arheoloģija Baltkāju pilskalns (Napoleonova Daugavpils raj., Kalkūnes pag., Kiluškos,
gora) ar apmetni starp Laukugaļiem un Silmaļiem
669. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķīšu senkapi Daugavpils raj., Kalupes pag., Ķīšos (Ķeišos)
3258. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare un iekārta Daugavpils raj., Kalupes pag., Kalupes katoļu baznīcā 1882. 1913.
671. Vietējās nozīmes Arheoloģija Klajumu senkapi (Zviedru kapi) Daugavpils raj., Laucesas pag., pie Klajumiem
672. Valsts nozīmes Arheoloģija Janušanu senkapi Daugavpils raj., Līksnas pag., Janušanos
3263. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Daugavpils raj., Līksnas pag., Līksnas katoļu baznīcā 1931.
673. Vietējās nozīmes Arheoloģija Muntišķu senkapi (Mēra kapi) Daugavpils raj., Līksnas pag., Muntišķos
674. Vietējās nozīmes Arheoloģija Senkapi Daugavpils raj., Līksnas pag., Ribakos
675. Valsts nozīmes Arheoloģija Markovas pilskalns Daugavpils raj., Naujenes pag., Markovā
676. Vietējās nozīmes Arheoloģija Melderišķu senkapi Daugavpils raj., Naujenes pag., Melderišķos
677. Valsts nozīmes Arheoloģija Nitišu senkapi Daugavpils raj., Naujenes pag., Nitišos
678. Valsts nozīmes Arheoloģija Rudanu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Daugavpils raj., Naujenes pag., Rudanos
679. Vietējās nozīmes Arheoloģija Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne Daugavpils raj., Naujenes pag., Slutišķos
680. Valsts nozīmes Arheoloģija Dinaburgas viduslaiku pils Daugavpils raj., Naujenes pag., Vecpilī
681. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecračinas pilskalns Daugavpils raj., Naujenes pag., Vecračinā
682. Vietējās nozīmes Arheoloģija Židinas senkapi Daugavpils raj., Naujenes pag., Židinā
683. Vietējās nozīmes Arheoloģija Buivīšu pilskalns (Vecie kapi) Daugavpils raj., Nīcgales pag., Buivīšos
684. Vietējās nozīmes Arheoloģija Malagala apmetne Daugavpils raj., Nīcgales pag., Malagalos
685. Vietējās nozīmes Arheoloģija Nīcgales Lielais akmens Daugavpils raj., Nīcgales pag., starp Nīcgali un Vārkavu
686. Valsts nozīmes Arheoloģija Palazdiņu pilskalns Daugavpils raj., Pilskalnes pag., Liellazdās
687. Valsts nozīmes Arheoloģija Zamečkas pilskalns (Ozolkalns) Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Avotiņiem un Stādiņiem
688. Vietējās nozīmes Arheoloģija Grantiņu senkapi (Priežu kalniņš) Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Grantiņiem
689. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnišķu (Dvietes) pilskalns Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Kalnājiem (Speķiem)
690. Valsts nozīmes Arheoloģija Lapsukalns - pilskalns Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Paradīzēm (Rajām)
691. Valsts nozīmes Arheoloģija Rurānu Batarejas kalns - Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Rurāniem
pilskalns un senkapi
692. Valsts nozīmes Arheoloģija Sidrabiņu pilskalns (Šantas kalns) Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Sidrabiņiem (Kankariem)
693. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sidrabiņu senkapi Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Sidrabiņiem (Kankariem)
694. Vietējās nozīmes Arheoloģija Varoņu senkapi Daugavpils raj., Pilskalnes pag., pie Varoņiem un Grantiņiem
695. Valsts nozīmes Arheoloģija Melnaiskalns - pilskalns un apmetne Daugavpils raj., Pilskalnes pag., starp Senčiem un Ķirškalniem
3266. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekta fragmenti Daugavpils raj., Salienas pag., Jaunbornes katoļu baznīcā 17.gs.v.
696. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kerkūzu apmetne Daugavpils raj., Salienas pag., Kerkūzos
697. Valsts nozīmes Arheoloģija Janomoles senkapi Daugavpils raj., Salienas pag., pie bij. Janomoles
698. Valsts nozīmes Arheoloģija Upīšu viduslaiku kapsēta
(Staroje kladbišče) Daugavpils raj., Salienas pag., pie bij. Upīšiem
699. Vietējās nozīmes Arheoloģija Līdaku apmetne Daugavpils raj., Salienas pag., pie Līdakām
700. Vietējās nozīmes Arheoloģija Voicišķu senkapi (Poļskoje kladbišče) Daugavpils raj., Skrudalienas pag., pie Pļaviņām
3268. Valsts nozīmes Māksla Cara vārti Daugavpils raj., Skrudalienas pag., 19.gs.Itr.
Skrudalienas pareizticīgo baznīcā
7430. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Subates pilsētas vēsturiskais centrs Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata Tirgus 16.-19.gs.
laukuma Z puses apbūve, Brīvības ielas pāra numuru
puses apbūve, Brīvības iela 100m DR virzienā no 28. nama,
aleja DA virzienā līdz ezeram, līnija A virzienā pāri
ezeram līdz Baznīcas ielas 41.namam, Baznīcas ielas
nepāra numuru puses apbūve, Ilūkstes ielas pāra numuru
puses apbūve, aleja no Ilūkstes ielas 10.nama līdz Pētera
ielas 1.namam, līnija ZA virzienā līdz bij. ebreju kapsētas
A stūrim, kapsētas A un Z robeža, līnija ZR virzienā
pāri ezeram līdz Upes ielas 24.namam, līnija R virzienā
līdz Ziemeļu ielas 4. namam, Ziemeļu ielas pāra numuru
puses apbūve, Domes ielas nepāra numuru puses apbūve
līdz 51.namam, Ganību ielas apbūve, Domes ielas nepāra
numuru puses apbūve no 49.nama līdz Tirgus laukumam
6299. Valsts nozīmes Arhitektūra Subates luterāņu baznīca Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, Baznīcas iela 32 1685.
3280. Valsts nozīmes Māksla Altārdaļas sētiņa Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, 18.gs.s.
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā
3281. Valsts nozīmes Māksla Altāris Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata,
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā 18.gs.s.
3283. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktas un prospekts Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, 18.gs.s.
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā 19.gs. 1853.
3284. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, 1853.
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā
3285. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, 19.gs.
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā
3289. Valsts nozīmes Māksla Kancele Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Subata, 18.gs.s.
Baznīcas iela 32 , Subates luterāņu baznīcā
6298. Valsts nozīmes Arhitektūra Baltmuižas kungu māja ar parku Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Indrānos 1801.,
19. gs. 2.p.
3278. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Indrānos, 19.gs.Ip.
Baltmuižas kungu mājā
3279. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Indrānos, 19.gs.Ip.
Baltmuižas kungu mājā
701. Valsts nozīmes Arheoloģija Paškānu (Bārenes) pilskalns Daugavpils raj., Subates p. ar l.t., Paškānos pie Upītēm
702. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaķīšu pilskalns (Zamok) Daugavpils raj., Sventes pag., Kaķīšos
703. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaķīšu senkapi Daugavpils raj., Sventes pag., Kaķīšos
704. Valsts nozīmes Arheoloģija Arāju pilskalns (Zamok) Daugavpils raj., Sventes pag., pie Arājiem
705. Valsts nozīmes Arheoloģija Āpšukalns - pilskalns Daugavpils raj., Sventes pag., pie Rūķīšiem
706. Valsts nozīmes Arheoloģija Sudmaļu pilskalns (Zamok) Daugavpils raj., Sventes pag., pie Sudmaļiem
707. Valsts nozīmes Arheoloģija Timšānu pilskalns (Zamok) Daugavpils raj., Sventes pag., pie Timšāniem
708. Vietējās nozīmes Arheoloģija Turību senkapi Daugavpils raj., Sventes pag., pie Turībām
665. Vietējās nozīmes Arheoloģija Elkšņu senkapi (Franču kapi, Kungu kapi) Daugavpils raj., Šēderes pag., pie Elkšņiem
6300. Valsts nozīmes Arhitektūra Elerņas (Elkšnu) katoļu baznīca Daugavpils raj., Tabores pag., Elerņā 1651.,
ar mūra žogu 18. gs.
3304. Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Marijas pasludināšana" Daugavpils raj., Tabores pag., 17.gs.v.
Elerņas (Elkšņu) katoļu baznīcā
709. Valsts nozīmes Arheoloģija Ellernas Āboltiņu apmetne Daugavpils raj., Tabores pag., pie Āboltiņiem
710. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lipikišķu senkapi Daugavpils raj., Tabores pag., pie Lipikišķu Ozoliem
711. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mednieku viduslaiku kapsēta Daugavpils raj., Tabores pag.,
starp Medniekiem un Sviklišķiem
712. Valsts nozīmes Arheoloģija Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns Daugavpils raj., Tabores pag., Lasenbekā,
(Gorodoks) ar apmetni Lasenbekas muižā
713. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sarkaņu senkapi Daugavpils raj., Vaboles pag., Sarkaņos
714. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sīķeles apmetne Daugavpils raj., Vecsalienas pag., Sīķelē, Daugavas krastā
715. Valsts nozīmes Arheoloģija Špogu senkapi Daugavpils raj., Višķu pag., Špogos,
Daugavpils-Rēzeknes šosejas kreisajā pusē
716. Valsts nozīmes Arheoloģija Ezerstarpu senkapi Daugavpils raj., Višķu pag., Ezerstarpās
717. Valsts nozīmes Arheoloģija Maskavas pilskalns (Gorodok) Daugavpils raj., Višķu pag., Maskavā
718. Valsts nozīmes Arheoloģija Maskavas senkapi Daugavpils raj., Višķu pag., Maskavā
719. Valsts nozīmes Arheoloģija Ostrovas senkapi Daugavpils raj., Višķu pag., Ostrovā
720. Valsts nozīmes Arheoloģija Višķu pilskalns (Gorodok) Daugavpils raj., Višķu pag., Ostrovā
721. Valsts nozīmes Arheoloģija Višķu senkapi Daugavpils raj., Višķu pag., pie Višķu tehnikuma 1. māc. korpusa
722. Valsts nozīmes Arheoloģija Zabornajas (Podgurjes) pilskalns Daugavpils raj., Višķu pag., starp Zabornaju un Podgurji
(Napoleona reduts, Gorodok)
723. Vietējās nozīmes Arheoloģija Višķu viduslaiku kapsēta Daugavpils raj., Višķu pag., Višķos
(Baznīcas kapi) un baznīcas vieta
3320. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Daugavpils raj., Višķu pag., Krāslavas iela 2 , 1937.
Višķos, Višķu katoļu baznīcā
3324. Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris Daugavpils raj., Višķu pag., Krāslavas iela 2 , 18.gs.s.
Višķos, Višķu katoļu baznīcā
3239. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Golgāta" Daugavpils raj., ... 18.gs.b.
3240. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Francisks Ksaverijs" Daugavpils raj., ... 18.gs.IIp.
3241. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Jānis Nepomuks" Daugavpils raj., ... 18.gs.IIp.
3242. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Svētais" Daugavpils raj., ... 18.gs.IIp.
3243. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Daugavpils raj., ... 1874.
3245. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Madonna ar bērnu
ziedu vainagā" Daugavpils raj., ... 18.gs.
3246. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Daugavpils raj., ... 19.gs.
3247. Valsts nozīmes *Māksla Evanģēlijs iesējumā Daugavpils raj., ... 1575.
3248. Valsts nozīmes *Māksla Evanģēlijs iesējumā Daugavpils raj., ... 1828.
3252. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Augšāmcelšanās" Daugavpils raj., ... 17.gs.
3254. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Daugavpils raj., ... 19.gs.v.
3255. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Astoņu meldiju Daugavpils raj., ... 17.gs.
grāmata" iesējumā
3257. Valsts nozīmes *Māksla Vējrādis Daugavpils raj., ... 1649.
3259. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Daugavpils raj., ... 19.gs.v.
3260. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Astoņu meldiju grāmata" Daugavpils raj., ... 19.gs.
iesējumā
3261. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Jānis Kristītājs Spārnotais" Daugavpils raj., ... 19.gs.b.
ar vainadziņu
3262. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Pestītājs ar eņģeļiem" Daugavpils raj., ... 1911.
ar vainadziņu
3264. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Mineja oktobrim" iesējumā Daugavpils raj., ... 1608.
3265. Valsts nozīmes *Māksla Relikvārijs Daugavpils raj., ... 19.gs.s.
3267. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis Sivicku ģimenei Daugavpils raj., ... 19.gs.v.
3269. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Jānis" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3270. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Lukass" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3271. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Marks" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3272. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Apustulis Matejs" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3273. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmāte" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3274. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Erceņģelis Gabriels" Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3275. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Svētais vakarēdiens" rāmī Daugavpils raj., ... 19.gs.Itr.
3276. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Pestītājs ar eņģeļiem" Daugavpils raj., ... 1914.
3277. Valsts nozīmes *Māksla Evanģēlijs iesējumā Daugavpils raj., ... 1651. 1795.
3305. Valsts nozīmes *Māksla Relikvārijs Daugavpils raj., ... 18.gs.b.
3306. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Daugavpils raj., ... 18.gs.b.
3307. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis H.G.Nīmanim Daugavpils raj., ... 1874.
3308. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Svētais vakarēdiens" Daugavpils raj., ... 19.gs.
3309. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Bogoļubskas Dievmāte" Daugavpils raj., ... 18.gs.Ip.
3310. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmāte un erceņģelis Mihails" Daugavpils raj., ... 18.gs.IIItr.
3311. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Jānis Kristītājs un erceņģelis Daugavpils raj., ... 18.gs.IIItr.
Gabriels"
3312. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Jānis Kristītājs" Daugavpils raj., ... 18.gs.Ip.
3313. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus dzimšana" Daugavpils raj., ... 18./19.gs.
3314. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus" Daugavpils raj., ... 18.gs.Ip.
3315. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Pravietis Zaharijs" Daugavpils raj., ... 18./19.gs.
3316. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Pravietis Zālamans" Daugavpils raj., ... 18./19.gs.
3317. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.apustulis Andrejs un Daugavpils raj., ... 18.gs.IIItr.
Svētā Trīsvienība"
3318. Valsts nozīmes *Māksla Grāmata "Psalmu grāmata" iesējumā Daugavpils raj., ... 1651.
3319. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.Nikolajs ar dzīves ainām" Daugavpils raj., ... 19.gs.
3256. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (7) Daugavpils raj., ... 1768.
3321. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Dievmāte" ar rizu Daugavpils raj., ... 17.gs.IIp.
18.gs.
3322. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus Ecce Homo" Daugavpils raj., ... 18./19.gs.
3323. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Daugavpils raj., ... 1860.
3302. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Daugavpils raj., ... 1782.
3303. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Daugavpils raj., ... 1782.
3295. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Daugavpils raj., ... 1749.
3296. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Sv.Augustīns" Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3297. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Sv.Gregors" Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3298. Valsts nozīmes *Māksla Skulpturāla grupa "Golgāta" Daugavpils raj., ... 18.gs.b.
3299. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūras "Eņģeļi" (2) Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3300. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūras centrālajā altārī (4) Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3301. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (4) Daugavpils raj., ... 18.gs.
3282. Valsts nozīmes *Māksla Biktssols Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3286. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfija J.Brinkenai Daugavpils raj., ... 1792.
3287. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfijas rāmis Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3288. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Daugavpils raj., ... 17.gs.
3290. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauka pamatne Daugavpils raj., ... 18.gs.s.
3291. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Daugavpils raj., ... 17.gs.
3292. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Daugavpils raj., ... 1661.
3293. Valsts nozīmes *Māksla Ziedojumu lādīte ar postamentu Daugavpils raj., ... 18.gs.
3294. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Daugavpils raj., ... 1682.
4844. Valsts nozīmes Arhitektūra Annenieku kapliča Dobeles raj., Annenieku pag., Anneniekos 18. gs. 2.p.
4845. Valsts nozīmes Arhitektūra Annenieku luterāņu baznīca Dobeles raj., Annenieku pag., Anneniekos 18./19. gs.
724. Valsts nozīmes Arheoloģija Cibēnu senkapi (Kapeņu kalniņš) Dobeles raj., Annenieku pag., Kapeņu ezera Z krastā pie Ružām
725. Vietējās nozīmes Arheoloģija Avotiņu senkapi Dobeles raj., Annenieku pag., pie Avotiņiem
726. Valsts nozīmes Arheoloģija Ozolkalna senkapi ar upurakmeni Dobeles raj., Annenieku pag., pie bij. Cibēniem un Ružām
4846. Vietējās nozīmes Arhitektūra Annas muižas apbūve Dobeles raj., Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā 18. gs. b.
19./20. gs.
4847. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā 18./19. gs.
4848. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā 19./20. gs.
727. Valsts nozīmes Arheoloģija Auces senkapi Dobeles raj., Auce, LLU "Vecauce" augļu dārzā
4850. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecauces luterāņu baznīca Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 5 1865. -1866.
4849. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 19. gs. v.
4851. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecauces muižas apbūve Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 19. gs.
4852. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 1839. -1843.
4853. Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 19. gs. v.
4854. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 19. gs. 2.p.
4855. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielā klēts Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 18./19. gs.
4856. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Dobeles raj., Auce, Akadēmijas iela 11 , Vecauces muižā 19. gs. 2.p.
3325. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Dobeles raj., Auce, Jelgavas iela 1 20.gs.
4857. Valsts nozīmes Arhitektūra Mežmuižas apbūve Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs.
4858. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. 2.p.
4859. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. 2.p.
4860. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. 2.p.
4861. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. 2.p.
4862. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzirnavas Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. 2.p.
4863. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 19. gs. v.
3326. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne M.un A.Šrēderēm Dobeles raj., Augstkalnes pag., 1710.
Mežmuižas luterāņu baznīcā
728. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazpelvežu apmetne Dobeles raj., Augstkalnes pag., pie bij. Mazpelvežiem
729. Valsts nozīmes Arheoloģija Kauliņu senkapi Dobeles raj., Augstkalnes pag., pie Kauliņiem
730. Valsts nozīmes Arheoloģija Priedulāju senkapi Dobeles raj., Augstkalnes pag., pie Priedulājiem
731. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rubeņu senkapi Dobeles raj., Augstkalnes pag., pie Rubeņiem
4864. Valsts nozīmes Arhitektūra Mežmuižas luterāņu baznīca Dobeles raj., Augstkalnes pag., Mežmuižā 1648.
4865. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielbērzes kapu kapliča Dobeles raj., Auru pag., Lielbērzē 19. gs. 1.p.
732. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kviešu apmetne Dobeles raj., Auru pag., pie Kviešiem un Pavāriņiem,
Sesaviņas labajā krastā
733. Vietējās nozīmes Arheoloģija Oškalnu senkapi (Zviedru kapi) Dobeles raj., Auru pag., pie Oškalniem
734. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pēkaiņu senkapi Dobeles raj., Auru pag., pie Pēkaiņiem
735. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baukaišu senkapi Dobeles raj., Bēnes pag., pie Baukaišiem
736. Valsts nozīmes Arheoloģija Ceriņu senkapi Dobeles raj., Bēnes pag., pie bij. Ceriņiem, pie Vilku fermas
737. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaijukroga senkapi Dobeles raj., Bēnes pag., pie bij. Kaijukroga
738. Valsts nozīmes Arheoloģija Liekņu senkapi Dobeles raj., Bēnes pag., pie bij. Liekņiem
739. Valsts nozīmes Arheoloģija Ritumu apmetne Dobeles raj., Bēnes pag., pie Ritumiem
4869. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bēnes muižas apbūve Dobeles raj., Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā 3 19. gs. 2.p.
4870. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā 3 19. gs. 2.p.
4871. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzirnavas Dobeles raj., Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā 3 19. gs. 2.p.
4879. Valsts nozīmes Arhitektūra Bērzes luterāņu baznīca Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzē 18. gs. v.
19. gs. v.
4880. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzes muižas apbūve Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes muižā 19. gs.
4881. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja " Saulieši " Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes muižā 20. gs.30.g.
4882. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes muižā 1857.
4883. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes muižā 19. gs. v.
4876. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzes ūdensdzirnavu apbūve Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās 19. gs. 2.p.
4877. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzirnavas Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās 1863.
4878. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās 1892.
4884. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kreijas muižas kungu māja Dobeles raj., Bērzes pag., Kreijās 18. gs. 2.p.
740. Vietējās nozīmes Arheoloģija Strazdu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Dobeles raj., Bērzes pag., pie Strazdiem
4872. Valsts nozīmes Arhitektūra Virkus muižas apbūve Dobeles raj., Bērzes pag., Virkus muižā 18./19. gs.
4885. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Bērzes pag., Virkus muižā 18. gs. v.
4886. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča Dobeles raj., Bērzes pag., Virkus muižā 19. gs. 2.p.
4887. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka Dobeles raj., Bērzes pag., Virkus muižā 18. gs. v.
19. gs. v.
4888. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Bērzes pag., Virkus muižā 18. gs. b.
4875. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzes kapliča Dobeles raj., Bērzes pag., Bērze, pie Bērzes luterāņu baznīcas 1935.
4891. Valsts nozīmes Arhitektūra Bikstu ūdensdzirnavas Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstos, Palejās 18./19. gs.
741. Vietējās nozīmes Arheoloģija Smiltnieku pilskalns Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu mežn.,
Silkalnu iec. 159. kv.,1 km DA no Ezerlūķu pilskalna
4892. Valsts nozīmes Arhitektūra Bikstu muižas apbūve Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 19. gs.
4893. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 1865.
4894. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 18./19. gs.
4895. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 1863.
4896. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts, vēlāk kalpu māja Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 19. gs. 2.p.
4897. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Bikstu pag., Bikstu muižā 19. gs. v.
742. Valsts nozīmes Arheoloģija Audaru senkapi Dobeles raj., Bikstu pag., pie Audariem
743. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejascīsku apmetne Dobeles raj., Bikstu pag., pie Lejascīskām
744. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zvirgzdu senkapi Dobeles raj., Bikstu pag., pie Ropēniem
(Zviedru kapi, Kapu birzs)
745. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vērpju senkapi Dobeles raj., Bikstu pag., pie Vērpjiem
4890. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bikstu dzelzceļa stacija Dobeles raj., Bikstu pag., Vecbikstos 1932.
746. Valsts nozīmes Arheoloģija Ezerlūķu pilskalns Dobeles raj., Bikstu pag.,
Zebrus ezera A krastā pie Ezerlūķiem
4898. Vietējās nozīmes Arhitektūra Upesmuižas apbūve Dobeles raj., Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā 19. gs. 1.p.
4899. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā 19. gs. 1.p.
4900. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Dobeles raj., Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā 19. gs. 1.p.
4901. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūtis (2) Dobeles raj., Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā 19. gs. 1.p.
4902. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā 19. gs. v.
747. Valsts nozīmes Arheoloģija Atvašu senkapi Dobeles raj., Bukaišu pag., pie Atvasēm
748. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bukaišu senkapi Dobeles raj., Bukaišu pag., pie Bukaišu ambulances
749. Valsts nozīmes Arheoloģija Kvietu senkapi Dobeles raj., Bukaišu pag., pie Kvietēm
750. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielogļu senkapi Dobeles raj., Bukaišu pag., pie Lielogļiem
751. Valsts nozīmes Arheoloģija Strīkaišu senkapi Dobeles raj., Bukaišu pag., pie Strīkaišiem
7431. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs Dobeles raj., Dobele, Francmaņa un Baznīcas ielas 16.-19.gs.
pāra numuru puses apbūve, Zaļā iela, līnija paralēli
Tirgus laukuma DR robežai 25m attālumā no tās,
Skolas iela, Viestura ielas nepāra numuru puses apbūve,
Bērze, upē ietekošais strautiņš D no stadiona, Tērvetes
iela, Īles iela, līnija parelēli Tērvetes ielai 95m R
virzienā no tās līdz Ādama ielai, 280m gara līnija
R virzienā, līnija paralēli tiltam 100m uz ZA no tā,
Uzvaras iela, Brīvības iela līdz Francmaņa ielai
752. Valsts nozīmes Arheoloģija Dobeles pilskalns ar priekšpili Dobeles raj., Dobele, Bērzes upes labajā krastā
un viduslaiku pils
4903. Valsts nozīmes Arhitektūra Livonijas ordeņa pilsdrupas Dobeles raj., Dobele, Bērzes upes labajā krastā 1335. -1347.
753. Valsts nozīmes Arheoloģija Dobeles senpilsēta Dobeles raj., Dobele, Bērzes upes labajā krastā,
uz D un R no Dobeles pilskalna
4904. Valsts nozīmes Arhitektūra Latviešu biedrības nams Dobeles raj., Dobele, Baznīcas iela 6 1939.
4905. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecā aptieka Dobeles raj., Dobele, Baznīcas iela 12 1806. 1929.
4907. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 2 / 1 19. gs. v.
4908. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 2 / 2 19. gs. v.
4909. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagasta nams Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 3 a 19. gs. v.
4906. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dobeles un apkārtnes slimnīca Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 11 1919.
4910. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vācu mācītājmuižas apbūve Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 50 19. gs. s.
4911. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 50 19. gs. s.
4912. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 50 19. gs. v.
4913. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Dobele, Brīvības iela 50 19. gs. 2.p.
4914. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Dobeles raj., Dobele, Dzirnavu iela 2 1940.
4915. Vietējās nozīmes Arhitektūra Savrupmāja Dobeles raj., Dobele, Miera iela 15 1936.
4916. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Dobeles raj., Dobele, Skolas iela 2 19./20. gs.
4917. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūdens tornis Dobeles raj., Dobele, Stacijas iela 1929.
4918. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dobeles dzelzceļa stacija Dobeles raj., Dobele, Stacijas iela 7 1929.
4919. Valsts nozīmes Arhitektūra Dobeles luterāņu baznīca Dobeles raj., Dobele, Tirgus laukums 1 1495., 1595.,
1907.
3329. Valsts nozīmes Māksla Epitāfija F.Drahenfelsam Dobeles raj., Dobele, Tirgus laukums 1 , 17.gs.s.
Dobeles luterāņu baznīcā
3331. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne A.Tīzenhauzenai Dobeles raj., Dobele, Tirgus laukums 1 , 1648.
Dobeles luterāņu baznīcā
754. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dobeles baznīcas viduslaiku kapsēta Dobeles raj., Dobele, Tirgus laukums 1 ,
pie Dobeles luterāņu baznīcas
4920. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Dobele, Tirgus laukums 2 19. gs. v.
4921. Valsts nozīmes Arhitektūra Zirgu pasta stacija Dobeles raj., Dobele, Viestura iela 12 18. gs. s.
4922. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Dobeles raj., Dobele, Zaļā iela 15 19. gs. 2.p.
755. Valsts nozīmes Arheoloģija Bāļu - Šķērstaiņu senkapi un apmetne Dobeles raj., Dobeles pag., pie Bāļām un Šķērstaiņiem
756. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zilā kalna senkapi Dobeles raj., Dobeles pag., pie bij. Gobām
757. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ošu senkapi Dobeles raj., Dobeles pag., pie Ošiem
4889. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzbeķes muižas apbūve Dobeles raj., Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā 19. gs. v.
4873. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Dobeles raj., Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā 19. gs. v.
4874. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts ar dzīvokli Dobeles raj., Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā 19. gs. v.
4923. Valsts nozīmes Arhitektūra Īles luterāņu baznīca Dobeles raj., Īles pag., Īlē 18. gs. v.
758. Valsts nozīmes Arheoloģija Īles meža senkapi Dobeles raj., Īles pag., Īles mežniec.
Kalnu iec. 102. kv. pie Jankām
4924. Valsts nozīmes Arhitektūra Īles muižas apbūve Dobeles raj., Īles pag., Īles muižā 19. gs. 1.p.
20. gs. 1.p.
4925. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Īles pag., Īles muižā 19. gs. v.
4926. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sanatorijas direktora māja Dobeles raj., Īles pag., Īles muižā 20. gs.30.g.
4927. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sanatorijas sauļotava Dobeles raj., Īles pag., Īles muižā 20. gs.30.g.
4928. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Īles pag., Īles muižā 19. gs. v.
759. Valsts nozīmes Arheoloģija Tēšaiņu senkapi Dobeles raj., Īles pag., pie bij. Tēšaiņiem
760. Valsts nozīmes Arheoloģija Gailīšu senkapi Dobeles raj., Īles pag., pie Rogām un bij. Gailīšiem
761. Valsts nozīmes Arheoloģija Spārnu kalns - pilskalns Dobeles raj., Īles pag., Spārnu ezera A krastā pie Guntiņām
4929. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stirnas muižas apbūve Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs.
20. gs. s.
4930. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. 2.p.
4931. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. s.
4932. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vējdzirnavas Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. v.
4933. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. 1.p.
4934. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. v.
4935. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Īles pag., Stirnas muižā 19. gs. 2.p.
4936. Valsts nozīmes Arhitektūra Lustes muižas pils Dobeles raj., Jaunbērzes pag., Lustes muižā 18. gs. 2.p.
6104. Valsts nozīmes Arhitektūra "Celmbāļu" klēts Dobeles raj., Jaunbērzes pag., Celmbāļās 1761.g.
4937. Vietējās nozīmes Arhitektūra Glūdas luterāņu baznīca Dobeles raj., Krimūnu pag., Glūdā 1848.
4938. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielauces luterāņu baznīca Dobeles raj., Lielauces pag. 1748.
3339. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
3340. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
3341. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
3342. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
3343. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
3344. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauces muižas pilī 20.gs.s.
762. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zviedru skanste (Garais kalns) Dobeles raj., Lielauces pag., pie bij. Bļodniekiem
763. Valsts nozīmes Arheoloģija Sodiņu pēdakmens - kulta vieta Dobeles raj., Lielauces pag., pie bij. Sodiņiem
764. Valsts nozīmes Arheoloģija Dīcmaņu - Pilsingu senkapi Dobeles raj., Lielauces pag., pie Dīcmaņiem un Pilsingiem
4939. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielauces muižas apbūve Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. 1.p.
20. gs. s.
4940. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. 1.p.
20. gs. s.
4941. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. v.
4942. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabi (2) Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. v.
4943. Vietējās nozīmes Arhitektūra Čiekuru kalte Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. b.
4944. Valsts nozīmes Arhitektūra Tiltiņš Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. b.
4945. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā 19. gs. v.
765. Valsts nozīmes Arheoloģija Pokaiņu senkapi (Metamais kalns) Dobeles raj., Naudītes pag., Bēnes mežniec. Naudītes iec.
9. kv. pie Caunām
766. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpokaiņu senkapi I, II ( Kapiņu kalns) Dobeles raj., Naudītes pag., Īles mežniec. Zeltiņu iec.
pie Vecpokaiņiem
767. Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņogānu senkapi Dobeles raj., Naudītes pag., pie bij. Mauriem
768. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ogānu pilskalns Dobeles raj., Naudītes pag., pie bij. Ogāniem
769. Valsts nozīmes Arheoloģija Dēliņkalns - pilskalns Dobeles raj., Naudītes pag., pie Lejasdēliņiem
770. Valsts nozīmes Arheoloģija Spurīšu apmetne Dobeles raj., Naudītes pag., pie Spurīšiem
771. Vietējās nozīmes Arheoloģija Soda kalniņš - nostāstu vieta Dobeles raj., Naudītes pag., pie Susuriem
4946. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecapguldes muižas apbūve Dobeles raj., Naudītes pag., Vecapguldes muižā 18. gs. 2.p.
4947. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Dobeles raj., Naudītes pag., Vecapguldes muižā 18. gs. 2.p.
4948. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Dobeles raj., Naudītes pag., Vecapguldes muižā 18. gs. 2.p.
20. gs. s.
3345. Valsts nozīmes Māksla Balkona margas Dobeles raj., Naudītes pag., Vecapguldes muižas pilī 18.gs.b.
4949. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielapguldes muižas apbūve Dobeles raj., Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā 19. gs. 1.p.
4950. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā 19. gs. 1.p.
4951. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Dobeles raj., Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā 19. gs. 1.p.
4952. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Dobeles raj., Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā 19. gs. 1.p.
4953. Vietējās nozīmes Arhitektūra Penkules luterāņu baznīca Dobeles raj., Penkules pag., Penkulē (1691.)
1865., 1878.
772. Valsts nozīmes Arheoloģija Laģu apmetne Dobeles raj., Penkules pag., pie Dzintariem,
abpus Kroņauces - Auces šosejai
773. Valsts nozīmes Arheoloģija Kamradžu pilskalns (Cepļa kalns) Dobeles raj., Penkules pag., pie Kamradžiem
774. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķūru apmetne Dobeles raj., Penkules pag., starp Ķūriem un Jaunzemjiem
775. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķūru senkapi Dobeles raj., Penkules pag., starp Ķūriem,
Mazlūsveriem un Jaunzemjiem
776. Valsts nozīmes Arheoloģija Ruņģu apmetne Dobeles raj., Penkules pag., starp Ruņģiem un Dravniekiem
777. Valsts nozīmes Arheoloģija Kamradžu senkapi Dobeles raj., Penkules pag., Z no Kamradžiem
4954. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ālaves muižas apbūve Dobeles raj., Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā 19. gs. 2.p.
4955. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Dobeles raj., Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā 19. gs. 2.p.
4956. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis - kūts Dobeles raj., Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā 19. gs. 2.p.
4959. Valsts nozīmes Arhitektūra Sanatorija "Tērvete" un parks Dobeles raj., Tērvetes pag. 1930. -1934.,
20. gs.
4957. Valsts nozīmes Arhitektūra Kalnamuižas luterāņu baznīca Dobeles raj., Tērvetes pag., Kalnamuiža 1640., 1814.
4958. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tērvetes ūdensdzirnavas Dobeles raj., Tērvetes pag., Kalnamuiža 19. gs. 1.p.
778. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķesteru senkapi Dobeles raj., Tērvetes pag., pie bij. Ķesteriem
779. Vietējās nozīmes Arheoloģija Līgu senkapi un kultakmens Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Līgām
780. Valsts nozīmes Arheoloģija Maztišu senkapi Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Maztišām
781. Valsts nozīmes Arheoloģija Pļavnieku apmetne un senkapi Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Pļavniekiem
782. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sapņu senkapi Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Sapņiem
783. Valsts nozīmes Arheoloģija Stūru senkapi Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Stūriem, Z un A no grantsbedrēm
784. Valsts nozīmes Arheoloģija Tērvetes viduslaiku pils Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Tērvetes pilskalna
785. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upurakmens Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Tērvetes skolas
3346. Valsts nozīmes Māksla Ciļņi (2) Dobeles raj., Tērvetes pag., sanatorijā "Tērvete" 20.gs.30.g.
786. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tērvetes sanatorijas dārza Dobeles raj., Tērvetes pag.,
viduslaiku kapsēta sanatorijas "Tērvete" dārzā
21. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieces A.Brigaderes dzīves vieta Dobeles raj., Tērvetes pag., Sprīdīšos 1922.-1933.
4960. Valsts nozīmes Arhitektūra Pālenu dzimtas kapliča Dobeles raj., Tērvetes pag., Tērvetes kapos 1906.
787. Valsts nozīmes Arheoloģija Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) Dobeles raj., Tērvetes pag., Tērvetes upes krastā
un senpilsēta
788. Valsts nozīmes Arheoloģija Klosterkalns - pilskalns Dobeles raj., Tērvetes pag., Tērvetes upes kreisajā krastā
789. Valsts nozīmes Arheoloģija Zviedru kalns (Svētkalns) - viduslaiku pils Dobeles raj., Tērvetes pag., Tērvetes upes labajā krastā
4961. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecstēgules muižas kungu māja Dobeles raj., Tērvetes pag., Vecstēgulē 18. gs. 2.p.
4962. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sniķeres luterāņu baznīca Dobeles raj., Ukru pag., Sniķerē 19. gs. 1.p.
790. Valsts nozīmes Arheoloģija Incēnu (Dobes) pilskalns Dobeles raj., Vītiņu pag., pie bij. Incēniem,
Avīksnes upes kreisajā krastā
791. Valsts nozīmes Arheoloģija Grīnertu senkapi Dobeles raj., Vītiņu pag., pie Grīnertiem
792. Valsts nozīmes Arheoloģija Meža kalns - pilskalns Dobeles raj., Vītiņu pag., pie Incēnu pilskalna,
Avīksnes upes labajā krastā
793. Valsts nozīmes Arheoloģija Elkukalns - kulta vieta Dobeles raj., Zebrenes pag., Bikstu mežn.
Silkalnu iec. 162. kv., Svētezera Z krastā
794. Valsts nozīmes Arheoloģija Grabu kapu senkapi Dobeles raj., Zebrenes pag., pie Grabu kapsētas
795. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaupju senkapi Dobeles raj., Zebrenes pag., pie Kaupju veikala, bij. Rēderiem
3327. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Dobeles raj., ... 1684. 1845.
3328. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Dobeles raj., ... 1744.
3347. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.Helmanim Dobeles raj., ... 1937.
3348. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis T.Lēnertam Dobeles raj., ... 1841.
3330. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturi (2) Dobeles raj., ... 1845.
3332. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Dobeles raj., ... 1748.
3333. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Dobeles raj., ... 18.gs.IIc.
3334. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauka pamatne Dobeles raj., ... 18.gs.
3335. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Dobeles raj., ... 1849.
3336. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Dobeles raj., ... 1851.
3337. Valsts nozīmes *Māksla Lāde Dobeles raj., ... 17.gs.
3338. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Dobeles raj., ... 1847.
4963. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Gulbenes raj., Beļavas pag., Puķeskalnos 20. gs. 20.g.
4964. Vietējās nozīmes Arhitektūra Augulienas muižas apbūve Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienā 18. gs.
- 20. gs. s
4965. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienas muižā 20. gs. s.
4966. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (2) Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienas muižā 19. gs. IVc.
4967. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienas muižā 18 . gs. 2.p.
4968. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienas muižā 18. gs. 2.p.
4969. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Beļavas pag., Augulienas muižā 19./20. gs.
4970. Valsts nozīmes Arhitektūra Beļavas muižas apbūve Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižā 18. -19. gs.
4971. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižā ap 1750.
1912. 1925.
4972. Vietējās nozīmes Arhitektūra Siernīca Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižā 19. gs. b.
4973. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižā 18./19. gs.
3349. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (8) Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.
3350. Valsts nozīmes Māksla Flīzītes (28) Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.
3351. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18./19.gs.
3352. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.IIp.
3353. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.IIIc.
3354. Valsts nozīmes Māksla Krāsns - kamīns Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.
3355. Valsts nozīmes Māksla Sienas skapis Gulbenes raj., Beļavas pag., Beļavas muižas pilī 18.gs.
796. Valsts nozīmes Arheoloģija Lisas ezera mītne Gulbenes raj., Beļavas pag., Lisas ezera Z galā
4974. Vietējās nozīmes Arhitektūra Blomes muižas apbūve Gulbenes raj., Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā 19. gs.
4975. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā 19. gs. IIIc.
4976. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā 19. gs. 1.p.
797. Valsts nozīmes Arheoloģija Andzēnu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Andzēniem
798. Vietējās nozīmes Arheoloģija Atvašu svētliepas - kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Atvasēm
800. Valsts nozīmes Arheoloģija Liedskalnu senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag.,
(Kantora kalns, Kapu kalns) pie bij. Beļavas pamatskolas
799. Vietējās nozīmes Arheoloģija Beļavas senkapi (Planku kalns, Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Ceriņiem
Zviedru kapi)
801. Valsts nozīmes Arheoloģija Beļavas pilskalns Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Ilgupjiem
802. Vietējās nozīmes Arheoloģija Juru upurozoli - kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Juriem
803. Valsts nozīmes Arheoloģija Krimu senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Krimiem
804. Valsts nozīmes Arheoloģija Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Kubulniekiem
805. Valsts nozīmes Arheoloģija Lazdu kalns - pilskalns un senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Lazdukalniem
(Grantskalniņš)
806. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upurkalniņš - kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Līgotņiem
807. Valsts nozīmes Arheoloģija Pērļu kalns - senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Pērļukalniem
808. Vietējās nozīmes Arheoloģija Putniņu senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Putniņiem
809. Valsts nozīmes Arheoloģija Bērzu kalniņš - senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Veccīruļiem
810. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Veccīruļiem
811. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecmeišu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Vecmeišiem
812. Valsts nozīmes Arheoloģija Dumpurnieku senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Dumpuriekiem un Dumpjiem
813. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunletu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Jaunletēm un Velmaņiem
814. Valsts nozīmes Arheoloģija Rutkastes kalns - pilskalns Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Līkanšiem,
Rutkastēm un Vārpām
6105. Valsts nozīmes Arhitektūra "Burtnieku" dzīvojamā rija Gulbenes raj., Beļavas pag., Burtniekos 19.gs.2.p.
4977. Vietējās nozīmes Arhitektūra Naglenes (Naglienas) muižas apbūve Gulbenes raj., Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā 19. gs. 1.p.
4978. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā 19. gs. 1.p.
4979. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā 19. gs. 1.p.
4980. Vietējās nozīmes Arhitektūra Krogs Gulbenes raj., Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā 1881.
4981. Vietējās nozīmes Arhitektūra Krapas muižas apbūve Gulbenes raj., Daukstu pag., Krapas muižā 19. gs. 2.p.
4982. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Gulbenes raj., Daukstu pag., Krapas muižā 19. gs. IVc.
4983. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Daukstu pag., Krapas muižā 19. gs. 2.p.
4984. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Gulbenes raj., Daukstu pag., Krapas muižā 19. gs. b.
815. Valsts nozīmes Arheoloģija Kanderu senkapi (Kapu kalns) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Kanderiem
816. Valsts nozīmes Arheoloģija Priedkalnu senkapi Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Priedkalniem
817. Valsts nozīmes Arheoloģija Rāviju senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Rāvijām un Priedniekiem
818. Valsts nozīmes Arheoloģija Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Rožkalniem
819. Valsts nozīmes Arheoloģija Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Zaļumiem
820. Valsts nozīmes Arheoloģija Krapas pilskalns Gulbenes raj., Daukstu pag., starp Liepiņām un Purmaļiem
4985. Vietējās nozīmes Arhitektūra Druvienas muižas apbūve Gulbenes raj., Druvienas pag., Druvienas muižā 19./20. gs.
4986. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Druvienas pag., Druvienas muižā 19. gs. 2.p.
20. gs. 20.g.
4987. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja, kūts un stallis Gulbenes raj., Druvienas pag., Druvienas muižā 19. gs. 2.p.
ap iekšējo pagalmu
22. Valsts nozīmes Vēsture Druvienas pagastskola Gulbenes raj., Druvienas pag., Mazvasaraudžos 19.gs.b.
- 20.gs.s.
821. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silmaču viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Druvienas pag., pie Silmačiem
822. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ziemeļu senkapi Gulbenes raj., Druvienas pag., pie Ziemeļiem
4988. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pērļa ūdensdzirnavas Gulbenes raj., Druvienas pag., Pērlē 19. gs. 2.p.
4990. Vietējās nozīmes Arhitektūra Galgauskas pamatskola Gulbenes raj., Galgauskas pag. Galgauskā 1937.g.
823. Valsts nozīmes Arheoloģija Narātu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie bij. Narātiem
825. Valsts nozīmes Arheoloģija Bļodas kalns - pilskalns Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Kaijām
826. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ausenes pilskalns Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Lazdukalniem
827. Valsts nozīmes Arheoloģija Tīcānu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Tīcāniem
4989. Vietējās nozīmes Arhitektūra Galgauskas dziedāšanas biedrības nams Gulbenes raj., Galgauskas pag., Galgauskā 1924.
4991. Vietējās nozīmes Arhitektūra Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja Gulbenes raj., Galgauskas pag., Galgauskā, ap 1850.
pareizticīgo baznīca Galgauskas muižā -1860.
4992. Vietējās nozīmes Arhitektūra Galgauskas muižas apbūve Gulbenes raj., Galgauskas pag., Galgauskā, 19. gs. s.
Galgauskas muižā - 19. gs. b.
4993. Vietējās nozīmes Arhitektūra Meldera māja Gulbenes raj., Galgauskas pag., Galgauskā, ap 1900.
Galgauskas muižā
4994. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Gulbenes raj., Galgauskas pag., Galgauskā, 19. gs. 1.c.
Galgauskas muižā
828. Valsts nozīmes Arheoloģija Gulbenes viduslaiku pils Gulbenes raj., Gulbene, Krustalīces upes krastā
4996. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecgulbenes muižas apbūve Gulbenes raj., Gulbene, Vecgulbenes muižā Brīvības 19. gs.
iela 2,5,9,12,13,16,18,20,22, Parka 10,31, Pils 2, 3, 5
5010. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Gulbene, Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
4995. Valsts nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa ierēdņu Gulbenes raj., Gulbene, Viestura ielā 20, 1920.
kolonijas ēkas (6) 22,24,29,29a,35 -1921.
5003. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 9 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
4997. Valsts nozīmes Arhitektūra Baltā pils Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 12 , Vecgulbenes muižā 1763.
19. gs. v.
-70.g.
5012. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mūra tilts Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 13, 19. gs. v.
pie luterāņu baznīcas, pār Krustalīces upi
5011. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecgulbenes luterāņu baznīca Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 13 , 1838. -1843.
Vecgulbenes muižā
5002. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 16 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5008. Valsts nozīmes Arhitektūra Manēža Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 18 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5006. Vietējās nozīmes Arhitektūra Siernīca Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 20 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5004. Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 22 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5005. Valsts nozīmes Arhitektūra Lopu virtuve Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 22 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5013. Valsts nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa stacija Gulbenes raj., Gulbene, Dzelzceļa iela 8 1925. -1926.
5014. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gulbenes pilsētas pamatskola Gulbenes raj., Gulbene, Līkā iela 21 1934.
5015. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gulbenes draudzes kapu kapliča Gulbenes raj., Gulbene, Miera iela 12 1922.
5000. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mežsarga māja Gulbenes raj., Gulbene, Ozolu iela 4 , Vecgulbenes muižā 19. gs. b.
4998. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sarkanā pils Gulbenes raj., Gulbene, Parka iela 10 , Vecgulbenes muižā 19. gs. 2.p.
5007. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vešūzis Gulbenes raj., Gulbene, Parka iela 31 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5001. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja Gulbenes raj., Gulbene, Pils iela 2 , Vecgulbenes muižā 19. gs.70.g.
4999. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Gulbenes raj., Gulbene, Pils iela 3 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5009. Valsts nozīmes Arhitektūra Oranžērija Gulbenes raj., Gulbene, Pils iela 5 , Vecgulbenes muižā 19. gs. v.
5016. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lauksaimniecibas krājaizdevumu Gulbenes raj., Gulbene, Rīgas iela 69 1927.
sabiedrības nams, vēlāk
Latvijas bankas nodaļa
5017. Valsts nozīmes Arhitektūra Gulbenes valsts komerc- un arodskola Gulbenes raj., Gulbene, Skolas iela 10 1927.
5018. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa Tējas nams Gulbenes raj., Gulbene, Viestura iela 21 20. gs. s.
5032. Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbenes muižā 19. gs. b.
829. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aizupju senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Aizupjiem
830. Valsts nozīmes Arheoloģija Liedes kalni - pilskalns, Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Kalnakalviešiem
apmetne un kulta vieta
831. Valsts nozīmes Arheoloģija Struņķu senkapi (Akmens krasti) Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Struņķiem
832. Valsts nozīmes Arheoloģija Sēliešu senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., starp Aizupjiem un Sēliešiem
833. Valsts nozīmes Arheoloģija Liednieku senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag.,
starp Liedniekiem un Sauleskalniem
5019. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaungulbenes muižas apbūve Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. -20. gs.
Jaungulbenes muižā
5020. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs.30.g.
Jaungulbenes muižā 1900. -1903.
5021. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Bišu māja", vēlāk "Leļļu māja" Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. b.
Jaungulbenes muižā 1886.?
5022. Valsts nozīmes Arhitektūra "Velna vārti" un mākslīgās pilsdrupas Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1889.
Jaungulbenes muižā
5023. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ceļa rādītājs Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. b.
Jaungulbenes muižā
5024. Valsts nozīmes Arhitektūra Ugunsdzēsēju māja Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. 1.p.
Jaungulbenes muižā
5025. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja ar dārza inventāra Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1886.
noliktavu un kūts Jaungulbenes muižā
5026. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19./20. gs.
Jaungulbenes muižā
5027. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapela, tagad Jaungulbenes Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1904.g.
luterāņu baznīca Jaungulbenes muižā
5028. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalēja māja ar smēdi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1887.
Jaungulbenes muižā
5029. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1879.
Jaungulbenes muižā
5030. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vešas māja Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. 2.p.
Jaungulbenes muižā
5031. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. 2.p.
Jaungulbenes muižā
5033. Valsts nozīmes Arhitektūra Obelisks Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1879.
Jaungulbenes muižā
5034. Valsts nozīmes Arhitektūra Parādes pagalma vārti Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 20. gs. s.
Jaungulbenes muižā
5035. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parka žogs Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 20. gs. s.
Jaungulbenes muižā
5036. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks ar parka arhitektūru Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs.
Jaungulbenes muižā
5037. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. 1.p.
Jaungulbenes muižā
5038. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs un saimniecības ēka Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 19. gs. 2.p.
Jaungulbenes muižā
5039. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sarga mājiņa Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 20. gs. s.
Jaungulbenes muižā 1907.?
5040. Valsts nozīmes Arhitektūra Staļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., Jaungulbene, 1894.
Jaungulbenes muižā
5041. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lejas (Jānūžu) ūdensdzirnavas Gulbenes raj., Lejasciema pag., Jānūžos 20. gs. s.
5043. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mālmuižas apbūve Gulbenes raj., Lejasciema pag., Mālmuižā 19. gs. 1.p.
19. gs. b.
5044. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Lejasciema pag., Mālmuižā 19. gs. b.
5045. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Lejasciema pag., Mālmuižā 19. gs. 1.p.
834. Valsts nozīmes Arheoloģija Aļļu senkapi (Kapu kalns) Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Aļļiem
836. Valsts nozīmes Arheoloģija Ceļmalnieku senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Ceļmalniekiem
837. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ģindu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Ģindiem
838. Valsts nozīmes Arheoloģija Krāču pilskalns Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Lejaskrācēm
839. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lināju senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Linājiem
840. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zviedru ceļš Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Linājiem
841. Valsts nozīmes Arheoloģija Melderu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Melderiem
842. Vietējās nozīmes Arheoloģija Senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie pienotavas
835. Vietējās nozīmes Arheoloģija Poļu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Puidzuļiem
843. Valsts nozīmes Arheoloģija Vigubu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Vigubiem
5046. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sinoles muižas apbūve Gulbenes raj., Lejasciema pag., Sinolē 19. gs. b.
844. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bozenieku viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Lejasciema pag.,
(Kapu kalniņš) starp Krampāniem un Bozeniekiem
6106. Valsts nozīmes Arhitektūra Podnieka Mazkalniņa Gulbenes raj., Lejasciema pag.,
dzīvojamā ēka - darbnīca Lejasciems, Kalēju iela 6 19.gs.b.
5049. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Gulbenes raj., Lejasciema pag., Lejasciems, Rīgas iela 3 19. gs. b.
5050. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka Gulbenes raj., Lejasciema pag., Lejasciems, Rīgas iela 20 19. gs. 1.p.
5047. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Lejasciema pag., Sinole, Sinoles muižā 19. gs. b.
5048. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūdensdzirnavas Gulbenes raj., Lejasciema pag., Sinole, Sinoles muižā 1872.
5051. Vietējās nozīmes Arhitektūra Litenes kapu kapliča Gulbenes raj., Litenes pag., Litenes kapos 20. gs.30.g.
847. Valsts nozīmes Arheoloģija Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Litenes pag.,
pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē
6144. Vietējās nozīmes Arheoloģija Grīvu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Litenes pag., pie Grīvām
848. Valsts nozīmes Arheoloģija Podnieku senkapi (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Litenes pag., pie Siliņiem
849. Valsts nozīmes Arheoloģija Lešķu senkapi (Kapu tīrums) Gulbenes raj., Litenes pag., starp Lešķiem un Jaunlešķiem
5052. Valsts nozīmes Arhitektūra Litenes muižas apbūve Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. s.
19. gs. b.
5053. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 1.p.
1961.
5054. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 2.c.
5055. Vietējās nozīmes Arhitektūra Aptieka Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 2.p.
5056. Vietējās nozīmes Arhitektūra Šķūnis Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 2.p.
5057. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19./20. gs.
5058. Vietējās nozīmes Arhitektūra Magazīnas klēts Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 1.p.
5059. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. 2.p.
5060. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 1821.
5061. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vešūzis Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā 19. gs. s.
5062. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Gulbenes raj., Litenes pag., Litene, Litenes muižā, Jaunlitenē 3 19. gs. v.
845. Valsts nozīmes Arheoloģija Ušuru senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Līgo pag., pie Ezeriešiem
846. Valsts nozīmes Arheoloģija Ušuru ezera mītne Gulbenes raj., Līgo pag., Ušuru ezera Līņsalā
5063. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lizuma muižas apbūve Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizumā 19. gs. 2.c.
850. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Briciem
851. Valsts nozīmes Arheoloģija Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem
852. Valsts nozīmes Arheoloģija Uriekstes pilskalns Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Lāčukaktiem un Zemgaļiem
853. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pietiņu senkapi Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Pietiņiem
5070. Valsts nozīmes Arhitektūra Velēnas luterāņu baznīca Gulbenes raj., Lizuma pag., Velēnā 1898.
5071. Vietējās nozīmes Arhitektūra Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas Gulbenes raj., Lizuma pag., Velēnā 19. gs.
3357. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Gulbenes raj., Lizuma pag., Velēnas luterāņu baznīcā 1898.
5064. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 19. gs.60.g.
5065. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 19. gs. 2.c.
5066. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (2) Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 19. gs. 2.p.
5067. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 19. gs. v.
5068. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 1876.
5069. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā 19. gs.
5072. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lācītes ūdensdzirnavas Gulbenes raj., Rankas pag., Lācītē 19. gs. 2.p.
5073. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stadula Gulbenes raj., Rankas pag., Lācītes ūdensdzirnavās 19. gs. 2.p.
854. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rankas viduslaiku baznīcas vieta Gulbenes raj., Rankas pag., pie Bierņiem
855. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brantu senkapi Gulbenes raj., Rankas pag., pie Dārziņiem (Brantiem)
856. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Kalnakaudzēm
857. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Pāpāniem
858. Valsts nozīmes Arheoloģija Sejatu senkapi (Krakaliņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Rudeņiem
859. Valsts nozīmes Arheoloģija Silaješku pilskalns (Velna kalns) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Sileniekiem
860. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veczīladžu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Rankas pag., pie Veczīladžiem
(Kapu kalniņš)
5074. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rankas pagasta Lutera skola, Gulbenes raj., Rankas pag., Rankā 1887.
tagad Rankas pamatskola
5075. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rankas kapu kapliča Gulbenes raj., Rankas pag., Rankas kapos 20. gs. s.
5082. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rankas pagasta Elizabetes skola, Gulbenes raj., Rankas pag., Rēveļos 1880.
tagad Rēveļu pamatskola
861. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaudžu pilskalns Gulbenes raj., Rankas pag.,
starp Pilskalniem un Tīrumsiliešiem
5076. Valsts nozīmes Arhitektūra Rankas muižas apbūve Gulbenes raj., Rankas pag., Ranka, Rankas muižā 18. -19. gs.
5077. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Rankas pag., Ranka, Rankas muižā 18. gs. b.
5078. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (2) Gulbenes raj., Rankas pag., Ranka, Rankas muižā 19. gs. 1.p.
5079. Vietējās nozīmes Arhitektūra Laidars Gulbenes raj., Rankas pag., Ranka, Rankas muižā 19. gs. 2.p.
5081. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja Gulbenes raj., Rankas pag., Ranka, Rankas muižā 19. gs. 1.p.
862. Valsts nozīmes Arheoloģija Skolu senkapi Gulbenes raj., Stāmerienas pag., pie Skolām
863. Valsts nozīmes Arheoloģija Smoņu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stāmerienas pag., pie Smiltniekiem (bij. Smoņiem)
3365. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmerienas muižas pilī 20.gs.s.
5083. Valsts nozīmes Arhitektūra Kalnamuižas apbūve Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā 18. -19. gs.
5084. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā ap 1765.
20. gs. s.
5085. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā 19. gs. b.
5086. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā 19. gs.
5087. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā 19. gs. v.
5088. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vešūzis Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā 19. gs. b.
5089. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stāmerienas pamatskola Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena 1923.
5090. Valsts nozīmes Arhitektūra Stāmerienas pareizticīgo baznīca Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena ap 1904.
5091. Valsts nozīmes Arhitektūra Stāmerienas muižas apbūve Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena, 19./20. gs.
Stāmerienas muižā
5092. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena, 19. gs.
Stāmerienas muižā 1908.
5093. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena, 19. gs. b.
Stāmerienas muižā
5094. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena, 19. gs. v.
Stāmerienas muižā
5095. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmeriena, 19. gs.
Stāmerienas muižā
5096. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stāmerienas pagasta valdes ēka Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 29 19./20. gs.
5097. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka ar veikalu Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 32 20. gs. 20.g.
5098. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka ar veikalu Gulbenes raj., Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 36 20. gs. 20.g.
864. Valsts nozīmes Arheoloģija Antanu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stradu pag., pie Antaniem
865. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stradu pag., starp Jaunpommeriem,
Aizpuriem un Kapeniešiem
24. Valsts nozīmes Vēsture Mākslinieka J.Madernieka dzimtās mājas Gulbenes raj., Stradu pag., Vecmaderniekos 19.gs.b.
6107. Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Dziesnieki" Gulbenes raj., Stradu pag., Vecdziesniekos 19.gs.2.p.,
20.gs.s.
6108. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Madernieki" Gulbenes raj., Stradu pag., Vecmaderniekos 19. gs.b.
23. Valsts nozīmes Vēsture Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas Gulbenes raj., Tirzas pag., Krācēs 1862.
866. Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Jāņukalniem
867. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejasvīndedžu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Lejasvīndedžiem
868. Valsts nozīmes Arheoloģija Tirzas svētavots - kulta vieta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Zvanulejām
869. Valsts nozīmes Arheoloģija Zvanuleju senkapi Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Zvanulejām
870. Vietējās nozīmes Arheoloģija Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes) Gulbenes raj., Tirzas pag., starp Niedrēm un Pumpuriem
5103. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ceimerna dzimtas kapliča Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcas teritorijā 1781.
871. Valsts nozīmes Arheoloģija Tirzas viduslaiku pils Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirzas muižā
5105. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dūnīša krogs Gulbenes raj., Tirzas pag., Vecadulienā 1870.
5106. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecadulienas muižas kapliča Gulbenes raj., Tirzas pag., Vecadulienā 20. gs. s.
5100. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tirzas - Velēnas lauksaimniecības Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirza 1911.
biedrības nams
5101. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tirzas Lejas krogs Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirza 19./20. gs.
5102. Valsts nozīmes Arhitektūra Tirzas luterāņu baznīca Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirza 1826.
5099. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tirzas muižas apbūve Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirza, Tirzas muižā 19. gs. b.
5104. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis ar dzīvokli Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirza, Tirzas muižā 19. gs. v.
3358. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Golgāta" Gulbenes raj., ... 19.gs.s.
3359. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Gulbenes raj., ... 18.gs.IIp.
3360. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Gulbenes raj., ... 1763.
3361. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Gulbenes raj., ... 18.gs.IIc.
3362. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Gulbenes raj., ... 1795.
3363. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kannas (2) Gulbenes raj., ... 1824.
3364. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Gulbenes raj., ... 1752.
3366. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus Ģetzemanes dārzā" Gulbenes raj., ... 1849.
3367. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Gulbenes raj., ... 1775.
3368. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Gulbenes raj., ... 1775.
3369. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Gulbenes raj., ... 1778.
3356. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus pie krusta un Gulbenes raj., ... 1791.
Svētais vakarēdiens"
7433. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs Jelgava, Lapskalna ielas pāra numuru puses apbūve 18.-19.gs.
no Kazarmes ielas līdz Uzvaras ielai, Uzvaras ielas
pāra numuru puses apbūve, Ausekļa iela līdz Dobeles
ielai, Ausekļa ielas nepāra numuru puses apbūve no
Dobeles ielas līdz K.Barona ielai, K.Barona iela, Lielā
iela, Slimnīcas iela, Vaļņu ielas pāra numuru puses apbūve
no Slimnīcas ielas līdz Pētera ielai, Pētera iela līdz Raiņa ielai,
Pētera ielas nepāra numuru puses apbūve no Raiņa ielas
līdz Vaļņu ielai, Vaļņu ielas pāra numuru puses apbūve
no Pētera ielas līdz Mātera ielai, Mātera iela līdz Raiņa ielai,
Raiņa iela līdz Katoļu ielai, Katoļu iela līdz sporta laukumam,
sporta laukuma robeža, Akadēmijas iela līdz Vaļņu ielai,
Vaļņu iela līdz Mātera ielai, Mātera ielas nepāra numuru puses
apbūve no 35.nama līdz Jāņa ielai, Jāņa iela, Pasta iela,
Zirgu iela, Mātera iela, Ūdensvada iela, Pētera ielas pāra
numuru puses apbūve no 26.nama līdz Pavasara ielai,
Pavasara iela, Skolas iela, Raiņa ielas nepāra numuru puses
apbūve, Filozofu ielas apbūve no 1. līdz 5.namam,
Filozofu ielas apbūve no 6. līdz 2.namam, Raiņa ielas
pāra numuru puses apbūve līdz Sakņudārza ielai, Sakņudārza
ielas nepāra numuru puses apbūve, Dambja iela, Lielā iela,
Mazās Dambja ielas pāra numuru puses apbūve, Ganību
iela, Kazarmes iela līdz Lapskalna ielai
982. Vietējās nozīmes Arheoloģija Naudas (Dieva) kalniņš, Jelgava, 4. līnijā pie šķidro atkritumu izgāztuves
Laupītāju pils - nostāstu vieta
5107. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Kalnabūriņi" Jelgava, Būriņu ceļā 8a 1830.
5108. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Trīsvienības baznīcas tornis Jelgava, Akadēmijas iela 1 1688. 1862.
5109. Valsts nozīmes Arhitektūra "Academia Petrina" Jelgava, Akadēmijas iela 10 1773. -1775.
1951.
5110. Valsts nozīmes Arhitektūra Jelgavas pareizticīgo katedrāle Jelgava, Akadēmijas iela 12 19. gs. b.
5111. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Akadēmijas iela 22 20. gs. s.
5112. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Akadēmijas iela 26 20. gs. s.
5113. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Akadēmijas iela 28 20. gs. s.
5114. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, J.Asara iela 3 20. gs. s.
5115. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, J.Asara iela 7 19. gs. 2.p.
5116. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Augusta iela 1 1910.
5117. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Ausekļa iela 15 1910.
5118. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Ausekļa iela 24 1910.
5119. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Ausekļa iela 46 1910.
5120. Vietējās nozīmes Arhitektūra Savrupmāja Jelgava, Ausekļa iela 54 1937.
5121. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Ausekļa iela 70 1890.
5122. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča, vēlāk Jelgavas vecticībnieku Jelgava, Bauskas šoseja 8 19. gs. 2.p.
kopienas lūgšanu nams 20. gs. 3.c.
5123. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dambja iela 7 19. gs. v.
5124. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dambja iela 17 ap 1800.
5127. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles iela 22 1940.
5128. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles iela 30 1910.
5129. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles iela 32 1906.
5130. Valsts nozīmes Arhitektūra Arodskola Jelgava, Dobeles iela 41 19.gs.b.,
20. gs.s.
5131. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles iela 68 19. gs. b.
5125. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles šoseja 2 19. gs. 1.p.
5126. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Dobeles šoseja 3 19. gs. 1.p.
5132. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča, vēlāk Dievmātes atdusas Jelgava, Dzirnavu iela 1 1890.
pareizticīgo baznīca 20. gs.50.g.
5133. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka, tagad A.Alunāna muzejs Jelgava, Filozofu iela 3 20. gs. s.
5134. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Filozofu iela 9 1910.
5135. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Filozofu iela 11 20. gs. s.
5136. Valsts nozīmes Arhitektūra Ģintermuižas, vēlāk slimnīcas apbūve Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 19. gs. b.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā -20. gs.30.g.
5137. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Nr. 13 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1898.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5138. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Nr. 14 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1913.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5139. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Nr. 16 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1895.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5140. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 1 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1900.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5141. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 15 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1900.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5142. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 19 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1900.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5143. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 2 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1902.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5144. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 3 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1904.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5145. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 4 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1910.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5146. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slimnīcas korpuss Nr. 5 Jelgava, Filozofu iela 69 , Jelgavas 1902.
psihoneiroloģiskajā slimnīcā
5147. Vietējās nozīmes Arhitektūra Izstādes paviljons, vēlāk kultūras nams Jelgava, Garozas iela 15 1937. 1984.
5149. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Annas luterāņu baznīca Jelgava, Jaunatnes iela 1 1619. -1621.
1638. -1641.
20. gs.
5148. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Jāņa luterāņu baznīca Jelgava, Jāņa iela 1 1845. -1847.
1882.
5150. Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Jura katoļu baznīca Jelgava, Katoļu iela 11 1907.
5151. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Kazarmes iela 1 a 19. gs. b.
5152. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka un noliktava Jelgava, Kazarmes iela 27 19. gs. 1.p.
5153. Valsts nozīmes Arhitektūra Jelgavas pils ar parku Jelgava, Lielā iela 2 1738. -1740.
1763. -1772.
1937. 1956.
-1960
3415. Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Berga portrets" Jelgava, Lielā iela 2 , Jelgavas pilī 20.gs.30.g.
3416. Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare Jelgava, Lielā iela 2 , Jelgavas pilī 1737.
1738.-1739.
3757. Valsts nozīmes Māksla Vārtu kalums Jelgava, Lielā iela 2 , Jelgavas pilī 19.gs.b.
5154. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kafejnīca, vēlāk klubs Jelgava, Lielā iela 4 1938. -1939.
5155. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viesnīca Jelgava, Lielā iela 6 1939.
5156. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Jelgava, Mātera iela 44 1937.
5157. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Miezītes ceļš 70 20. gs. s.
28. Valsts nozīmes Vēsture Dramaturga Ā.Alunāna dzīves vieta Jelgava, L.Paegles iela 3 1910.-1912.
29. Valsts nozīmes Vēsture Dramaturga Ā.Alunāna kaps Jelgava, Pasta iela , Alunāna parkā 1912.
5158. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Jāņa lut. baznīcas draudzes nams Jelgava, Pētera iela 4 20. gs. s.
5159. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Pētera iela 5 19. gs. 2.p.
5160. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Pētera iela 10 19. gs. 2.p.
5161. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pasts Jelgava, Raiņa iela 14 1938.
5162. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Raiņa iela 36 1912.
5163. Valsts nozīmes Arhitektūra Valdekas pils Jelgava, Rīgas iela 22 19. gs. 2.p.
5164. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Skolotāju iela 2 20. gs. s.
5165. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Skolotāju iela 4 20. gs. s.
5166. Valsts nozīmes Arhitektūra Jelgavas reālskola Jelgava, Svētes iela 18 1900.
5167. Vietējās nozīmes Arhitektūra 7. dienas adventistu draudzes Jelgava, Svētes iela 25 1934.
lūgšanu nams 1955.
5168. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Uzvaras iela 49 19. gs. 2.p.
5169. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Uzvaras iela 49 a 19. gs. 2.p.
5170. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Villa Medem" ar dārzu Jelgava, Uzvaras iela 55 1818. 1835.
-1836.1952.
5171. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vaļņu iela 18 1910., 1953.
5172. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vārpu iela 16 ap 1900.
5173. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vārpu iela 18 ap 1900.
5174. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vārpu iela 20 1880.
5175. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 25 19. gs. b.
5176. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 27 lit. 1 19. gs. b.
5177. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 27 lit. 2 19. gs. b.
5181. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 29 lit. 1 20. gs. s.
5178. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 29 lit. 2 19. gs. s.
5179. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 29 lit. 3 19. gs. 2.p.
5180. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 29 lit. 4 19. gs. 2.p.
5182. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka un noliktava Jelgava, Vecpilsētas iela 74 18. gs. 2.p.
19. gs. s.
5183. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 76 19. gs. b.
5184. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 78 19. gs. b.
5185. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Vecpilsētas iela 84 18. gs. s.
5186. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgava, Viestura iela 11 19. gs. b.
3417. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis Ā.Alunānam Jelgava, ... 1913.
3405. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmātes atdusa" Jelgava, ... 18.gs.b.
1831.
3406. Valsts nozīmes *Māksla Sakramenta glabātuve Jelgava, ... 1776.
3407. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Golgāta" Jelgava, ... 1865.
3408. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārba Jelgava, ... 20.gs.Itr.
3409. Valsts nozīmes *Māksla Patēna Jelgava, ... 20.gs.Itr.
3410. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Jelgava, ... 20.gs.Itr.
3411. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus un samāriete" Jelgava, ... ap 1910.
3412. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Jelgava, ... 1845.
3413. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Jelgava, ... 18.gs.
3414. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Jelgava, ... 1735.
3404. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis K.L.Tečam Jelgava, ... 18.gs.b.
5187. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dalbes luterāņu baznīca Jelgavas raj., Cenu pag., Dalbē 1869.
983. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazsilgraužu senkapi (Zviedru kapi) Jelgavas raj., Cenu pag., pie Mazsilgraužiem
984. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silgraužu skansts Jelgavas raj., Cenu pag., pie Mazsilgraužiem
985. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bluķu skansts Jelgavas raj., Cenu pag., pie Upmaļiem
5188. Vietējās nozīmes Arhitektūra Teteles muižas tornis Jelgavas raj., Cenu pag., Teteles skolā 1840.? 1992.
5204. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Elejas pag., Elejas muižā 19. gs. s. -
1912.
5189. Vietējās nozīmes Arhitektūra Meitenes dzelzsceļa stacija Jelgavas raj., Elejas pag., Meitenē 1922.
5190. Valsts nozīmes Arhitektūra Sesavas luterāņu baznīca Jelgavas raj., Elejas pag., Sesavā 1633. 17.
-19. gs.
5191. Valsts nozīmes Arhitektūra Sesavas mācītājmāja un dārzs Jelgavas raj., Elejas pag., Sesavā pēc 1768.,
19.gs.
3423. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts Jelgavas raj., Elejas pag., Sesavas luterāņu baznīcā 1789.-1793.
3424. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Jelgavas raj., Elejas pag., Sesavas luterāņu baznīcā 1789.-1793.
1860.
3426. Valsts nozīmes Māksla Kancele Jelgavas raj., Elejas pag., Sesavas luterāņu baznīcā 18.gs.v.
5192. Valsts nozīmes Arhitektūra Elejas muižas apbūve Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs.
5193. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils galvenā korpusa drupas Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 1806. -1810.
5194. Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5195. Valsts nozīmes Arhitektūra Akas (4) Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. v.
5196. Valsts nozīmes Arhitektūra Apaļais paviljons (rotonda) Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5197. Valsts nozīmes Arhitektūra Brūzis Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5198. Valsts nozīmes Arhitektūra Dārzniecības ēkas (2) Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. v.
5199. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
1958.
5200. Valsts nozīmes Arhitektūra Laidars - kalpu māja Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5201. Valsts nozīmes Arhitektūra Mūra žogs Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5202. Valsts nozīmes Arhitektūra Tējas namiņš Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 19. gs. s.
5203. Valsts nozīmes Arhitektūra Vārti un ieejas tiltiņš ar dekoratīvām Jelgavas raj., Elejas pag., Elejā, Elejas muižā 1912.
skulptūrām
5205. Valsts nozīmes Arhitektūra Bramberģes muižas apbūve ar parku Jelgavas raj., Glūdas pag., Bramberģes muižā 16. gs. b.
19. gs.
5206. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Jelgavas raj., Glūdas pag., Bramberģes muižā 17. gs. s.
19. gs.
5207. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Glūdas pag., Bramberģes muižā 18. gs.
5208. Valsts nozīmes Arhitektūra Vārti un aizsardzības sistēmas paliekas Jelgavas raj., Glūdas pag., Bramberģes muižā 16. gs. b.
18. gs.
5209. Vietējās nozīmes Arhitektūra Glūdas dzelzceļa stacijas ēkas (2) Jelgavas raj., Glūdas pag., Glūdā 1927.
5210. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Pūri" Jelgavas raj., Glūdas pag., Glūdā, Pūros ap 1920.
987. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķīšu senkapi Jelgavas raj., Glūdas pag., starp Ķīšiem un Spārēm
5211. Vietējās nozīmes Arhitektūra Auces pusmuižas apbuve Jelgavas raj., Glūdas pag., Aučos, Auces pusmuižā 1849.
19. gs. b.
5212. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Glūdas pag., Aučos, Auces pusmuižā 1849.
5213. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Jelgavas raj., Glūdas pag., Aučos, Auces pusmuižā 19. gs. b.
5214. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dandāles mācītājmuižas klēts Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Bajāros 19. gs. b.
5215. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērzukrogs Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Bērzukrogā 19. gs. v.
5216. Valsts nozīmes Arhitektūra Franksesavas muižas apbūve Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Franksesavas muižā 18. gs. 2.p.
19. gs. 2.p.
5217. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalte Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Franksesavas muižā 19. gs. 2.p.
5218. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Franksesavas muižā 18. gs. 2.p.
5219. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jaunsvirlaukas muižas kungu māja Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Jaunsvirlaukā 19. gs. v.
988. Valsts nozīmes Arheoloģija Ciemaldes senkapi Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., pie Ciemaldes kapsētas
989. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dainu senkapi Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., pie Dainām
990. Vietējās nozīmes Arheoloģija Šauvu senkapi Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., pie Šauvām
991. Valsts nozīmes Arheoloģija Kakužēnu senkapi Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., pie Kakužēniem,
(Miķeļkalniņš, Mīklaskalniņš) uz D no Īslīces upes ietekas Lielupē
992. Valsts nozīmes Arheoloģija Pūcēnu apmetne Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., pie Pūcēm un Vimbām
993. Valsts nozīmes Arheoloģija Gaideļu - Viduču senkapi Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Svitenes upes labajā
krastā pie Šauvām
5220. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vecsvirlaukas skola Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Vecsvirlaukā 19. gs. b.
5221. Vietējās nozīmes Arhitektūra Staļģenes muižas apbūve ar parku Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Staļģenē, Staļģenes muižā 18. gs. b.
19. gs. v.
5222. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kungu māja Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Staļģenē, Staļģenes muižā 18. gs. b.
19. gs. s.
5223. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., Staļģenē, Staļģenes muižā 19. gs. v.
994. Valsts nozīmes Arheoloģija Čurilu - Jaunzemu apmetne Jelgavas raj., Lielplatones pag., pie Čurilām un Jaunzemiem
995. Valsts nozīmes Arheoloģija Skulmēnu apmetne Jelgavas raj., Lielplatones pag., pie Skulmēniem
996. Valsts nozīmes Arheoloģija Staņuvēnu senkapi Jelgavas raj., Lielplatones pag., pie Staņuvēniem
5224. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Lielčurilas" Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielčurilās 19. gs. v.
5225. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielplatones muižas apbūve Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, 19. gs. s.
Lielplatones muižā - 19. gs. b.
5226. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 1845. -1860.
5227. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 19. gs. b.
5228. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 19. gs. v.
5229. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 19. gs. v.
5230. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rija Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 19. gs. v.
5231. Vietējās nozīmes Arhitektūra Smēde ar dzīvokli Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, Lielplatones muižā 19. gs. v.
5232. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, 19. gs. s.
Lielplatones muižā - 19. gs. b.
5233. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vešūzis Jelgavas raj., Lielplatones pag., Lielplatonē, 19. gs. b.
Lielplatones muižas parkā
5234. Valsts nozīmes Arhitektūra Līvbērzes katoļu baznīca Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzē 1684.
5235. Valsts nozīmes Arhitektūra Līvbērzes krogs Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzē 18. gs. 1.p.
5236. Valsts nozīmes Arhitektūra Upesmuižas labības klēts Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzē 1837.
3429. Valsts nozīmes Māksla Altāris Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzes katoļu baznīcā 18.gs.IIc.
3432. Valsts nozīmes Māksla Gleznojums uz dzegas Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzes katoļu baznīcā 17./18.gs.
3433. Valsts nozīmes Māksla Kancele Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzes katoļu baznīcā 18.gs.IIc.
3435. Valsts nozīmes Māksla Torņa smailes noslēgums Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvbērzes katoļu baznīcā 17./18.gs.
5237. Valsts nozīmes Arhitektūra Līvbērzes muižas kungu māja Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Līvēs 18. gs.
5238. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Kuzmas Brakši" Jelgavas raj., Līvbērzes pag., Mežniecībā 1938.
997. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunplatones senkapi Jelgavas raj., Platones pag.,
Jaunplatonē pie Ausekļiem un Ošiem
5239. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielvircavas luterāņu baznīca Jelgavas raj., Platones pag., Lielvircavā 16./17. gs.
5240. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielvircavas muižas kungu māja Jelgavas raj., Platones pag., Lielvircavā 18. gs. b.
19. gs. v.
5241. Valsts nozīmes Arhitektūra Pēterlauku vējdzirnavas Jelgavas raj., Platones pag., Pēterlaukos 1860. -1870.
998. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lielvircavas senkapi (Viesuļkalns) Jelgavas raj., Platones pag., pie Tomēniem,
Vircavas upes kreisajā krastā
999. Valsts nozīmes Arheoloģija Zoltneru apmetne Jelgavas raj., Platones pag., starp Zoltneriem un Tomēniem
30. Valsts nozīmes Vēsture Mākslas zinātnieka K.Eliasa un Jelgavas raj., Platones pag., Zīlēnos 1887.
gleznotāja Ģ.Eliasa dzimtas mājas
5242. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bērvircavas muižas kungu māja un parks Jelgavas raj., Sesavas pag., Bērvircavā 19. gs. b.
5243. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielsesavas muižas kungu māja Jelgavas raj., Sesavas pag., Lielsesavā 1802.
1833. -1835.
1000. Valsts nozīmes Arheoloģija Blūmfeldu apmetne Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Blūmfeldiem
1001. Valsts nozīmes Arheoloģija Ežu senkapi Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Ežu kapsētas un Miltiņiem
1002. Valsts nozīmes Arheoloģija Krauju senkapi Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Kraujām
1003. Valsts nozīmes Arheoloģija Libartu apmetne Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Libartiem
1004. Vietējās nozīmes Arheoloģija Osīšu senkapi Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Osīšiem
1005. Valsts nozīmes Arheoloģija Līču apmetne Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Saulīšiem
1006. Valsts nozīmes Arheoloģija Līču pilskalns (Sesku kalns) Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Saulīšiem
1007. Valsts nozīmes Arheoloģija Bābukalna senkapi Jelgavas raj., Sesavas pag., pie Silmačiem
5244. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skursteņmuižas apbūve Jelgavas raj., Sesavas pag., Skursteņmuižā 19. gs. 1.p.
5245. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja Jelgavas raj., Sesavas pag., Skursteņmuižā 19. gs. 1.p.
5246. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja "Baltais ērbērģis" Jelgavas raj., Sesavas pag., Skursteņmuižā 19. gs. 1.p.
5247. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Sesavas pag., Skursteņmuižā 19. gs. s.
1008. Valsts nozīmes Arheoloģija Latu apmetne Jelgavas raj., Sesavas pag., starp Latiem un Rogām
1009. Valsts nozīmes Arheoloģija Stundu apmetne Jelgavas raj., Sesavas pag., Vircavas upes labajā
krastā pie Stundu kapsētas
5248. Vietējās nozīmes Arhitektūra Auču muižas pils Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Aučos 19. gs.90.g.
5249. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja "Billītes" Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Billītēs 19. gs. b.
1936.
5250. Vietējās nozīmes Arhitektūra Emburgas vējdzirnavas Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Emburgā 19. gs. 2.p.
5251. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja "Upenieki" Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Emburgā, Upeniekos 1827.?
5252. Vietējās nozīmes Arhitektūra Garozas dzelzceļa stacija Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Garozā 1906.
1010. Vietējās nozīmes Arheoloģija Diduļu senkapi Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Diduļiem
1011. Valsts nozīmes Arheoloģija Emburgas pilskalns Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Emburgas pasta
1012. Vietējās nozīmes Arheoloģija Emburgas vējdzirnavu senkapi Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Krīpēniem
1013. Vietējās nozīmes Arheoloģija Namiķu skansts Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Namiķiem
1014. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pūķu senkapi Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Pūķiem
1015. Vietējās nozīmes Arheoloģija Speltu apmetne Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Speltēm
1016. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sveņķīšu skansts Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Sveņķīšiem
1017. Valsts nozīmes Arheoloģija Tuču apmetne Jelgavas raj., Sidrabenes pag., pie Tučiem
5253. Vietējās nozīmes Arhitektūra Salgales luterāņu baznīcas drupas Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Salgalē 17. gs. b.
5254. Valsts nozīmes Arhitektūra Salgales mācītājmāja Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Salgalē 19. gs. 1.p.
1018. Vietējās nozīmes Arheoloģija Purva Rapu senkapi Jelgavas raj., Svētes pag., pie Dzelmēm
1019. Vietējās nozīmes Arheoloģija Galiņu senkapi Jelgavas raj., Svētes pag., pie Galiņu kapsētas, 18. gs. 1.p.
Svētes upes labajā krastā
5255. Valsts nozīmes Arhitektūra Svētes muižas pils Jelgavas raj., Svētes pag., Svētē 18. gs. 2.p.
5256. Vietējās nozīmes Arhitektūra Svētes pagasta skola Jelgavas raj., Svētes pag., Svētē 19. gs. b.
5257. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalnciema (Klīves) luterāņu baznīca Jelgavas raj., Valgundes pag., Kalnciemā 1854.
5258. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalnciema skola Jelgavas raj., Valgundes pag., Kalnciemā 1924.
31. Valsts nozīmes Vēsture Kaujas vieta - Ložmetējkalns Jelgavas raj., Valgundes pag., Klīves mežniec. 7. kv. 1916.-1917.
1020. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kapsargu senkapi Jelgavas raj., Valgundes pag., pie Kapsargiem
5259. Valsts nozīmes Arhitektūra Rīgas pareizticīgo sieviešu klostera apbūve Jelgavas raj., Valgundes pag., Valgundē 1897.
3440. Valsts nozīmes Māksla Cara vārti Jelgavas raj., Valgundes pag., Valgundē, 19.gs.IIIc.
Jāņa Trepinieka pareizticīgo baznīcā
5260. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jāņa Trepinieka pareizticīgo baznīca Jelgavas raj., Valgundes pag., Valgundē, 1897.
Rīgas pareizticīgo sieviešu klosterī
5261. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapella Jelgavas raj., Valgundes pag., Valgundē, 1897.
Rīgas pareizticīgo sieviešu klosterī
5262. Valsts nozīmes Arhitektūra Kristus apskaidrošanās Jelgavas raj., Valgundes pag., Valgundē, 1897.
pareizticīgo baznīca Rīgas pareizticīgo sieviešu klosterī
5263. Valsts nozīmes Arhitektūra Blankenfeldes muižas apbūve Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs. s.
- 19. gs. b.
5264. Valsts nozīmes Arhitektūra Kungu māja Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs.
5265. Valsts nozīmes Arhitektūra Dārza rīku mājiņa Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs. s.
5266. Valsts nozīmes Arhitektūra Kalpu māja ar caurbrauktuvi Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 18. gs. b.
19. gs. s.
5267. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts (spīķeris) Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs. b.
5268. Vietējās nozīmes Arhitektūra Brūzis Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs. v.
5269. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs. v.
5270. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā 19. gs.
5271. Vietējās nozīmes Arhitektūra (Vēja) krogs Jelgavas raj., Vilces pag., Blankenfeldes muižā, Vējos 1874.
5272. Vietējās nozīmes Arhitektūra Berķenes (Bērķenes) ūdensdzirnavas Jelgavas raj., Vilces pag., Lielberķenē 19. gs.
5273. Vietējās nozīmes Arhitektūra Berķenes muižas kungu māja Jelgavas raj., Vilces pag., Lielberķenē, Plāteros 19. gs. v.
5274. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mūrmuižas dzirnavas Jelgavas raj., Vilces pag., Mūrmuižā 19. gs. b.
5275. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mūrmuižas dzirnavu dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Vilces pag., Mūrmuižā 1907.
1021. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skanstveidīgs nocietinājums Jelgavas raj., Vilces pag., pie Sidrabes upes,
Vilces mežn. 158. kv. pie Celmiem un Robežniekiem
1022. Valsts nozīmes Arheoloģija Silakalns (Augstais kalns) - pilskalns Jelgavas raj., Vilces pag., pie Sila kapsētas
1023. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mūrmuižas senkapi Jelgavas raj., Vilces pag., pie Vairogiem
1024. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vilces parka senkapi Jelgavas raj., Vilces pag., pie Vilces skolas
1025. Valsts nozīmes Arheoloģija Vilces pilskalns Jelgavas raj., Vilces pag., Vilces mežniecības 51. kv.,
Vilces un Rukūzes upju satekā
5276. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viensētas "Sniedzes" apbūve Jelgavas raj., Vilces pag., Sniedzēs 20. gs. s.
5277. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Vilces pag., Sniedzēs 20. gs. s.
5278. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Jelgavas raj., Vilces pag., Sniedzēs 1900.
5280. Valsts nozīmes Arhitektūra Vilces muižas apbūve Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā 18. gs. 2.p.
19. gs. 2.c.
5281. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā 18. gs. v.
5282. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalte Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā 1884.
5283. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā 19. gs. v.
5284. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā, Bračos 19. gs. 2.p.
5285. Vietējās nozīmes Arhitektūra Smēde Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižā, Zālītēs 1826.
3448. Valsts nozīmes Māksla Portāls ar cilni "Ģerbonis" Jelgavas raj., Vilces pag., Vilcē, Vilces muižas pilī 18.gs.v.
5286. Valsts nozīmes Arhitektūra Kroņvircavas muižas apbūve Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 17. gs. -19. gs.
5287. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils mūru atliekas Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 17. gs. b.
19. gs.
5288. Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 18. gs. 2.p.
19. gs.
5289. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka - muižas virtuve Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 19. gs.
5290. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts - magazīna Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 19. gs. 2.p.
5291. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts - stallis Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 18. gs. b.
-19. gs.
5292. Valsts nozīmes Arhitektūra "Kavalieru māja" Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 17. gs.
18. gs. 2.p.
5293. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Vircavas pag., Kroņvircavas muižā 1693.
-19. gs. s.
1026. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecdunduru apmetne Jelgavas raj., Vircavas pag., pie Dunduru fermas
1027. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecdunduru senkapi Jelgavas raj., Vircavas pag., pie Dunduru fermas
1028. Valsts nozīmes Arheoloģija Grīvnieku apmetne Jelgavas raj., Vircavas pag., pie Grīvniekiem
1029. Valsts nozīmes Arheoloģija Mazroķu senkapi Jelgavas raj., Vircavas pag., pie Roķiem,
Sesavas upes kreisajā krastā
5294. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kulpju muižas klēts Jelgavas raj., Vircavas pag., Tūbās 18. gs. 1.p.
19. gs. 1.p.
5295. Vietējās nozīmes Arhitektūra Oglaines muižas apbūve Jelgavas raj., Vircavas pag., Oglainē, Oglaines muižā 19. gs. v.
5296. Vietējās nozīmes Arhitektūra Labības šķūnis Jelgavas raj., Vircavas pag., Oglainē, Oglaines muižā 19. gs.
5297. Vietējās nozīmes Arhitektūra Labības noliktava Jelgavas raj., Vircavas pag., Oglainē, Oglaines muižā 19. gs. v.
5298. Valsts nozīmes Arhitektūra Abgunstes muižas apbūve Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Abgunstes muižā 18. gs. b.
- 19. gs. b.
5299. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Abgunstes muižā 1780.
pēc 1905.
5300. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Abgunstes muižā 18. gs. b.
5301. Vietējās nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Abgunstes muižā 19. gs. s.
19. gs. b.
5302. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūziņu dzirnavnieka māja Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Bērziņos 1928.
32. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieces Aspazijas dzimtās mājas Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Daukšās 1865.
5303. Vietējās nozīmes Arhitektūra Gauriņu kapu kapliča Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Gauriņu kapos 1870.
1030. Valsts nozīmes Arheoloģija Būdnieku senkapi un apmetne Jelgavas raj., Zaļenieku pag., pie bij. Būdniekiem
1031. Vietējās nozīmes Arheoloģija Gauriņu apmetne Jelgavas raj., Zaļenieku pag., pie bij. Gauriņiem
1032. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bušu apmetne Jelgavas raj., Zaļenieku pag., pie Bušām
1033. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķēķu senkapi Jelgavas raj., Zaļenieku pag., pie Ķēķiem
1034. Valsts nozīmes Arheoloģija Zaļās muižas senkapi Jelgavas raj., Zaļenieku pag.,
pie Zaļenieku pagastnama, Tērvetes upes labajā krastā
1035. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kaiju senkapi Jelgavas raj., Zaļenieku pag., starp Kaijām un
Viltapām pie Kaiju autobusu pieturas
5311. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ūziņu vējdzirnavas Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Ūziņos 1880.
3450. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku luterāņu baznīcā 1862.
3457. Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (2) Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku luterāņu baznīcā 1873.
5312. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zaļenieku mācītājmuižas apbūve Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku mācītājmuižā 19. gs.
5313. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku mācītājmuižā 19. gs. s.
5314. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku mācītājmuižā 19. gs. v.
5315. Valsts nozīmes Arhitektūra Zaļenieku muižas apbūve Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 18. gs. b.
- 20. gs. s.
5316. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1768. -1775.
5317. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zaļenieku muižas kalpu ciemata apbūve Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 19. gs. v.
5318. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Līkā māja" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 19. gs. s
5319. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalēja māja Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 19. gs. b.
5320. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1860.
5321. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1860.
5322. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Līkās mājas" kūts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1902.
5323. Valsts nozīmes Arhitektūra Zirgu staļļi (2) Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1768. -1775.
19. gs. s.
5324. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 19. gs. v.
5325. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 1860.
5326. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižā 18./19. gs.
3458. Valsts nozīmes Māksla Griestu gleznojums Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižas pilī 19.gs.IIp.
3459. Valsts nozīmes Māksla Griestu gleznojums Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižas pilī 19.gs.60.g.
3460. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižas pilī 19.gs.60.g.
3461. Valsts nozīmes Māksla Sienu gleznojums Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļenieku muižas pilī 18.gs.IIIc.
5304. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Kalnmačas" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Kalnmačās 19. gs.
8309. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Kalnmaču" kalpu māja Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Kalnmačās 19. gs.b.
8310. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Kalnmačās 19. gs. v.
8311. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kalpu māja "Kalnmaču ērbērģis" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Kalnmačās 19. gs.v.
8312. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Kalnmaču" klēts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Kalnmačās 19. gs. v.
5305. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Lieldimzēni" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 20. gs. s.
8313. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 20. gs. s.
8314. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts - ratnīca Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 20. gs. s.
8315. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kūts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 1926.
8316. Vietējās nozīmes Arhitektūra "Lieldimzēnu" kūts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 20. gs. s.
8317. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pirts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Lieldimzēnos 20. gs. s.
5306. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Meņģeļi" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Meņģeļos 19. gs. b.
5307. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viensētas "Milleri" apbūve Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Milleros 19. gs. b.
- 20. gs. s.
5308. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klēts Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Milleros 1908.
5309. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pagrabs Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Milleros 19. gs. b.
5310. Vietējās nozīmes Arhitektūra Mežsarga sēta "Saulgrieži" Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Saulgriežos 19. gs. b.
- 20. gs. s.
8318. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Saulgriežos 1927.
8319. Vietējās nozīmes Arhitektūra Klētiņa Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Saulgriežos 19. gs. b.
5327. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zaļenieku biedrības nams Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļeniekos 1893.
5328. Valsts nozīmes Arhitektūra Zaļenieku luterāņu baznīca Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļeniekos 1824. -1872.
5329. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zaļenieku veco kapu kapliča Jelgavas raj., Zaļenieku pag., Zaļeniekos 19. gs. v.
986. Vietējās nozīmes *Arheoloģija Elejas muižas dobumakmens - kulta vieta Jelgavas raj., ...
3418. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus svētī bērnus" Jelgavas raj., ... 1926.
3419. Valsts nozīmes *Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem Jelgavas raj., ... 1937.
3420. Valsts nozīmes *Māksla Kolonu kapiteļi un bāzes (4) Jelgavas raj., ... 19.gs.s.
3421. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus debesbraukšana" Jelgavas raj., ... 1860.
3422. Valsts nozīmes *Māksla Biktssols Jelgavas raj., ... 18.gs.v.
3425. Valsts nozīmes *Māksla Epitāfija Jelgavas raj., ... 1699.
3427. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Jelgavas raj., ... 1687. 1781.
3428. Valsts nozīmes *Māksla Kapa plāksne Medemiem Jelgavas raj., ... 19.gs.Ic.
3430. Valsts nozīmes *Māksla Biktssols ar gleznojumiem (2) Jelgavas raj., ... 18.gs.IIc.
3431. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus" Jelgavas raj., ... 18.gs.Ip.
3434. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauka ietvars Jelgavas raj., ... 18.gs.s.
3436. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Jelgavas raj., ... 1683.
3437. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Jelgavas raj., ... 20.gs.II.c.
3438. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus augšāmcelšanās" Jelgavas raj., ... 1895.
3439. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Tolgskas Dievmāte" ar rizu Jelgavas raj., ... 1786.
3441. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Dievmāte" Jelgavas raj., ... 19.gs.Ip.
3442. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Erceņģelis Gabriēls" Jelgavas raj., ... 19.gs.Ip.
3443. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Evaņģēlists Jānis" Jelgavas raj., ... 19.gs.Ip.
3444. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Evaņģēlists Marks" Jelgavas raj., ... 19.gs.Ip.
3445. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Evaņģēlists Matejs" Jelgavas raj., ... 19.gs.Ip.
3446. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Evaņģēlists Lukass" Jelgavas raj., ... 19.gs.IIp.
3447. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Fjodorovas Dievmāte" ar rizu Jelgavas raj., ... 19.gs.b.
1766. 1799.
20.gs.s.
3449. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis J.Gaujam Jelgavas raj., ... 1912.
3451. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Jelgavas raj., ... 17.gs.
3452. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Jelgavas raj., ... 1773.
3453. Valsts nozīmes *Māksla Oblatu kārbiņa Jelgavas raj., ... 1748.
3454. Valsts nozīmes *Māksla Upurtrauks Jelgavas raj., ... 1769.
3455. Valsts nozīmes *Māksla Vāzes (2) Jelgavas raj., ... 20.gs.30.g.
3456. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Jelgavas raj., ... 18.gs.IIp.
878. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rācenāju senkapi Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., pie bij. Rācenājiem
879. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kaparnieku senkapi Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., pie Kaparniekiem
880. Vietējās nozīmes Arheoloģija Saltupju Svētavots - kulta vieta Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., pie Mīkļiem,
Susejas upes kreisajā krastā
881. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stūraģeidānu senkapi Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., pie Stūraģeidāniem
882. Valsts nozīmes Arheoloģija Susējas (Aknīstes) pilskalns Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t.,
pie Susējas upes un Saltupes satekas
25. Valsts nozīmes Vēsture Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., Skardupītēs 1901.
883. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ulasu Airīšu senkapi ar krustakmeni Jēkabpils raj., Aknīstes p. ar l.t., Ulasos pie Airītēm
3370. Valsts nozīmes Māksla Altāra barjera Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 18.gs.Ic.
3373. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 19.gs.20.g.
3374. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 19.gs.20.g.
3375. Valsts nozīmes Māksla Kancele Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 18.gs.Ic.
3379. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Kristus debesbraukšana" Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 1909.
3380. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Kristus dzimšana" Jēkabpils raj., Asares pag., Asares luterāņu baznīcā 1909.
884. Vietējās nozīmes Arheoloģija Krastiņu Karātavu kalns - soda vieta,
vidusl.kapsēta un vidusl.nocietinājums Jēkabpils raj., Asares pag., pie Krastiņiem
6109. Valsts nozīmes Arhitektūra Skola, tag. "Baltkalnu" dzīvojamā ēka Jēkabpils raj., Asares pag., Baltkalnos 19.gs.2.p.
6301. Valsts nozīmes Arhitektūra Marinzejas muižas apbūve ar parku Jēkabpils raj., Atašienes pag., Marinzejā 1845. -1847.
6302. Valsts nozīmes Arhitektūra Parks Jēkabpils raj., Atašienes pag., Marinzejas muižā 19. gs.
6303. Valsts nozīmes Arhitektūra Pils Jēkabpils raj., Atašienes pag., Marinzejas muižā 1845. -1847.
885. Valsts nozīmes Arheoloģija Stalīdznieku senkapi Jēkabpils raj., Atašienes pag., pie Stalīdzāniem
872. Valsts nozīmes Arheoloģija Barankroga senkapi Jēkabpils raj., Ābeļu pag., Ābeļu mežniecībā, Lašos
873. Vietējās nozīmes Arheoloģija Delvenieku senkapi Jēkabpils raj., Ābeļu pag., pie Delveniekiem
874. Valsts nozīmes Arheoloģija Kauprenieku senkapi Jēkabpils raj., Ābeļu pag., pie Kaupreniekiem,
Daugavas Ābeļu salā
875. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaupres pilskalns Jēkabpils raj., Ābeļu pag., pie Kaupreniekiem,
Daugavas Ābeļu salā
876. Valsts nozīmes Arheoloģija Reiņu senkapi un apmetne Jēkabpils raj., Ābeļu pag., pie Reiņiem
877. Vietējās nozīmes Arheoloģija Smilktiņu senkapi Jēkabpils raj., Ābeļu pag., pie Smilktiņiem
3381. Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne A.Velinkam Jēkabpils raj., Dignājas pag., Dignājas luterāņu baznīcā 1575.
886. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dignājas baznīcas apmetne un senkapi Jēkabpils raj., Dignājas pag., pie Dignājas luterāņu baznīcas
887. Valsts nozīmes Arheoloģija Avotiņu apmetne Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Avotiņiem
888. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dobkalnu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Dobkalniem
889. Valsts nozīmes Arheoloģija Drancānu apmetne Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Drancāniem
890. Valsts nozīmes Arheoloģija Galenieku apmetne Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Galeniekiem
891. Valsts nozīmes Arheoloģija Dignājas pilskalns un apmetne Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Kusiņiem un Bāliņiem
892. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ružu senkapi Jēkabpils raj., Dunavas pag., pie Ružiem
893. Vietējās nozīmes Arheoloģija Strautmaļu senkapi Jēkabpils raj., Dunavas pag., Sudrabkalnā pie kapsētas
26. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Jēkabpils raj., Dunavas pag., Tadenavā 1865.-1869.
894. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dukurānu senkapi Jēkabpils raj., Elkšņu pag., Klaucē pie Dukurāniem
895. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kļaužu apmetne Jēkabpils raj., Elkšņu pag., pie bij. Kļaužiem un Grantiņiem
896. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upenieku senkapi Jēkabpils raj., Elkšņu pag., pie Plūdoņiem (Upeniekiem)
897. Vietējās nozīmes Arheoloģija Plūmju viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Elkšņu pag., pie Plūmēm
898. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sīļu senkapi Jēkabpils raj., Elkšņu pag., pie Sīļiem
899. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sīpolu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Elkšņu pag., pie Sīpoliem
900. Valsts nozīmes Arheoloģija Saukas pilskalns Jēkabpils raj., Elkšņu pag., Saukas ezera krastā pie Griptāniem
3385. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Jēkabpils raj., Gārsenes pag., Gārsenes luterāņu baznīcā 1906.
3387. Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (2) Jēkabpils raj., Gārsenes pag., Gārsenes luterāņu baznīcā 1904.
3388. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Jēkabpils raj., Gārsenes pag., Gārsenes muižā 19.gs.
901. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kurmišku pilskalns Jēkabpils raj., Gārsenes pag., pie bij. Kurmiškiem, Lāčupītes krastā
902. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rancānu senkapi Jēkabpils raj., Gārsenes pag., pie bij. Rancāniem
903. Valsts nozīmes Arheoloģija Krastu apmetne Jēkabpils raj., Gārsenes pag., pie Krastiem
7432. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs Jēkabpils raj., Jēkabpils 1) BIJUŠĀS KRUSTPILS 14.gs.,16.
PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA. Daugavas labais krasts, -19.gs.,
Dzirnupīte (Donaviņa), Dzirnavu dīķis, vecie aizsarggrāvji
uz Z un A no pils līdz Daugavai, Daugavas labais krasts,
Krustpils parka DA robeža, Rīgas ielas pāra numuru
puses apbūve līdz Rīgas ielas 142.namam, Krasta ielas
izeja uz Rīgas ielu līdz Daugavai. 2) JĒKABPILS
PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA. Daugavas kreisais krasts,
Viestura iela no Daugavas līdz Brīvības ielai, Brīvības
iela līdz Dambja ielai, A.Pormaļa ielas nepāra numuru
puses apbūve no Dambja ielas līdz Zaļai ielai, Zaļā iela
līdz Blaumaņa ielai, Blaumaņa iela līdz Daugavai
6307. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamo ēku komplekss Jēkabpils raj., Jēkabpils, Pasta iela 81, 83, 85, 87 19. gs. 2.p.
6308. Valsts nozīmes Arhitektūra Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211a, 214 13. -19. gs.
27. Valsts nozīmes Vēsture Mākslinieku O. un U. Skulmju dzīves vieta Jēkabpils raj., Jēkabpils, Brīvības iela 26 19.gs.b.
- 20.gs.s.
6304. Valsts nozīmes Arhitektūra Uniātu baznīca Jēkabpils raj., Jēkabpils, Brīvības iela 167 1783.
6305. Valsts nozīmes Arhitektūra Nikolaja klostera baznīca ar žogu Jēkabpils raj., Jēkabpils, Brīvības iela 200 1774.,
19. gs. v.
6306. Valsts nozīmes Arhitektūra Apriņķa skola Jēkabpils raj., Jēkabpils, Pasta iela 1 1820.
3389. Valsts nozīmes Māksla Altāris Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 19.gs.Ic.
Krustpils luterāņu baznīcā
3390. Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Ģerbonis" un piemiņas plāksne Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 19.gs.Ic.
Krustpils luterāņu baznīcā
3391. Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 1818.
Krustpils luterāņu baznīcā
3392. Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 19.gs.Ic.
Krustpils luterāņu baznīcā
3393. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 19.gs.Ic.
Krustpils luterāņu baznīcā
3394. Valsts nozīmes Māksla Piemiņas plāksne ar Korfu ģerboni Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , 1686.
Krustpils luterāņu baznīcā
3395. Valsts nozīmes Māksla Portāls ar cilni un durvju komplekts Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 211 a , ap 1818.
Krustpils luterāņu baznīcā
904. Valsts nozīmes Arheoloģija Krustpils viduslaiku pils Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 214 , Krustpilī
905. Valsts nozīmes Arheoloģija Minsteru senkapi Jēkabpils raj., Kalna pag., pie bij. Minsteriem
906. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķiocu senkapi Jēkabpils raj., Kalna pag., pie Ķiociem
907. Vietējās nozīmes Arheoloģija Biržu pilskalns Jēkabpils raj., Kalna pag., pie Pilskalniem
908. Vietējās nozīmes Arheoloģija Staģu senkapi Jēkabpils raj., Krustpils pag., pie bij. Staģiem
909. Vietējās nozīmes Arheoloģija Spunģēnu senkapi Jēkabpils raj., Krustpils pag., pie Spunģēniem
910. Valsts nozīmes Arheoloģija Dzirkaļu pilskalns ar apmetni un Jēkabpils raj., Kūku pag., Dzirkaļos pie Pilskalniem
Baznīckalnu
911. Valsts nozīmes Arheoloģija Asotes pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Kūku pag., pie Gravāniem
912. Valsts nozīmes Arheoloģija Daugavas Oglenieku senkapi Jēkabpils raj., Kūku pag., pie Ogleniekiem
913. Valsts nozīmes Arheoloģija Ribāku senkapi Jēkabpils raj., Kūku pag., pie Ribākiem
914. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kūkupasiles senkapi Jēkabpils raj., Kūku pag., starp Kūkupasilēm un Podniekiem
915. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stradu senkapi Jēkabpils raj., Leimaņu pag., Strados
916. Valsts nozīmes Arheoloģija Spilvu senkapi Jēkabpils raj., Mežāres pag., pie Spilvām
917. Valsts nozīmes Arheoloģija Bērzkalnu senkapi Jēkabpils raj., Mežāres pag., starp Ķīvēm un bij. Bērzkalniem
918. Valsts nozīmes Arheoloģija Krīgānu ezersalas apmetne un senkapi Jēkabpils raj., Rites pag., Krīgānu ezera salā
919. Valsts nozīmes Arheoloģija Stupeļu kalns - pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Rites pag., pie bij. Kalnastupeļiem
un kulta akmeni
920. Valsts nozīmes Arheoloģija Dievalu senkapi Jēkabpils raj., Rites pag., pie Dīvuļiem
921. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķebēnu senkapi Jēkabpils raj., Rites pag., pie Ķebēniem
922. Valsts nozīmes Arheoloģija Kņāvukalns - pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Rites pag., pie Kņāviem un Drīzumiem
923. Valsts nozīmes Arheoloģija Svilbānu apmetne Jēkabpils raj., Rites pag., pie Svilbāniem
924. Valsts nozīmes Arheoloģija Stūreļu senkapi Jēkabpils raj., Rites pag., pie Ucēniem
925. Valsts nozīmes Arheoloģija Margaskalns - pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Rites pag., pie Ziemeļiem
926. Valsts nozīmes Arheoloģija Dronku apmetne Jēkabpils raj., Rubenes pag.,
Dronku ezera A krastā pie Dronkām
927. Valsts nozīmes Arheoloģija Slates senkapi Jēkabpils raj., Rubenes pag., Mežgales mežniec.
Lapsu iec. Slates silā
928. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zesercelmu senkapi Jēkabpils raj., Rubenes pag., pie bij. Zesercelmiem
929. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta Jēkabpils raj., Rubenes pag., pie Ģevrāniem un Atpūtām
930. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lubiņu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Rubenes pag., pie Lubiņām
931. Valsts nozīmes Arheoloģija Rubiķu sila senkapi Jēkabpils raj., Rubenes pag., pie Rubiķiem
932. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaldabruņas pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Rubenes pag., pie Sēļu kapsētas
933. Valsts nozīmes Arheoloģija Priednieku senkapi Jēkabpils raj., Salas pag., pie Priedniekiem
934. Valsts nozīmes Arheoloģija Stuburu apmetne Jēkabpils raj., Salas pag., pie Stuburiem
935. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bincānu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Saukas pag., pie Bincāniem
936. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bungātāju viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Saukas pag., pie Bungātājiem
937. Vietējās nozīmes Arheoloģija Klūgu upurakmens - kulta un cepļa vieta Jēkabpils raj., Saukas pag., pie Klūgām
938. Valsts nozīmes Arheoloģija Ratulānu senkapi Jēkabpils raj., Saukas pag., pie Ratulāniem
939. Valsts nozīmes Arheoloģija Skosu pilskalns ar apmetni Jēkabpils raj., Saukas pag., pie Skosām
940. Valsts nozīmes Arheoloģija Sēlpils pilskalns un viduslaiku pils Jēkabpils raj., Sēlpils pag.,
Daugavas salā pret Sēlpils luterāņu baznīcu
941. Valsts nozīmes Arheoloģija Avenu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Aveniem
942. Valsts nozīmes Arheoloģija Babrānu pilskalns Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Babrāniem
943. Valsts nozīmes Arheoloģija Jozupu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Baltezeriem
944. Valsts nozīmes Arheoloģija Baltiņu apmetne I un Velna akmens - Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Baltiņiem
kulta vieta
945. Valsts nozīmes Arheoloģija Baltiņu apmetne II Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Baltiņiem
946. Vietējās nozīmes Arheoloģija Baltiņu svētavots Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Baltiņiem
947. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kukaiņu senvieta Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie bij. Kukaiņiem
948. Vietējās nozīmes Arheoloģija Dārziņu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Dārziņiem
949. Valsts nozīmes Arheoloģija Čakstēnu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Čakstēniem
950. Valsts nozīmes Arheoloģija Ezernieku Velna akmens - kulta vieta Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Ezerniekiem
951. Valsts nozīmes Arheoloģija Gretu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Gretēm
952. Valsts nozīmes Arheoloģija Priekšānu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Grīvniekiem (Priekšāniem)
953. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķilānu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Ķilāniem
954. Valsts nozīmes Arheoloģija Īlenānu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Īlenāniem
955. Valsts nozīmes Arheoloģija Krustlīču senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Krustlīčiem
956. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejasplāteru senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Lejasplāteriem
957. Vietējās nozīmes Arheoloģija Magoņu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Magonēm
958. Valsts nozīmes Arheoloģija Sudrabkalns - pilskalns Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Pormaļiem
959. Valsts nozīmes Arheoloģija Vizbuļu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Sēlpils luterāņu baznīcas
960. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sidrabiņu senkapi Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Sidrabiņiem (Jērcēniem)
961. Valsts nozīmes Arheoloģija Speldžu apmetne Jēkabpils raj., Sēlpils pag., pie Speldžiem
962. Valsts nozīmes Arheoloģija Medīlu senkapi Jēkabpils raj., Variešu pag., Medīlās
963. Vietējās nozīmes Arheoloģija Spilvu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Variešu pag., pie Spilvām
964. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silabebru senkapi Jēkabpils raj., Variešu pag., Silabebros
965. Vietējās nozīmes Arheoloģija Trākšu senkapi Jēkabpils raj., Variešu pag., Trākšos
6309. Valsts nozīmes Arhitektūra Vārenbrokas muižas dzīvojamā ēka Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., Vārnava, Vārnava 19. gs.
966. Valsts nozīmes Arheoloģija Maizīšu pilskalns Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie bij. Maizītēm
967. Vietējās nozīmes Arheoloģija Čupļu senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Čupļiem
968. Valsts nozīmes Arheoloģija Galvānu senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Galvāniem
969. Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasmucenieku senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Jaunluksēm
970. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnadegļu senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Kalnadegļiem
971. Valsts nozīmes Arheoloģija Kūliņu pilskalns Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Pilskalniem
972. Vietējās nozīmes Arheoloģija Plūdu apmetne un senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Plūdiem
973. Valsts nozīmes Arheoloģija Sērpiņu pilskalns Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Rasām un bij. Sērpiņiem
974. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vilciņu apmetne Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Vilciņiem
975. Valsts nozīmes Arheoloģija Zīlīšu senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t., pie Zīlīšiem
976. Valsts nozīmes Arheoloģija Diemantu senkapi Jēkabpils raj., Viesītes p. ar l.t.,
starp Zīlīšiem un bij. Diemantiem
977. Vietējās nozīmes Arheoloģija Trepes senkapi Jēkabpils raj., Vīpes pag., 1,3 km uz DR no
Trepes dzelzceļa stacijas
978. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ezerķiķauku senkapi Jēkabpils raj., Vīpes pag., Ezerķiķauku kapsētā
979. Vietējās nozīmes Arheoloģija Landzānu viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Vīpes pag., pie Landzānu kapsētas
980. Vietējās nozīmes Arheoloģija Žagaru viduslaiku kapsēta Jēkabpils raj., Vīpes pag., pie Žagariem
981. Valsts nozīmes Arheoloģija Antūžu apmetne Jēkabpils raj., Zasas pag., pie Antūžiem
6310. Valsts nozīmes Arhitektūra Zasas luterāņu baznīca Jēkabpils raj., Zasas pag., Zasā 1750.
3371. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus augšāmcelšanās" Jēkabpils raj., ... 1853.
3372. Valsts nozīmes *Māksla Bībele Jēkabpils raj., ... 1765.
3376. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Jēkabpils raj., ... 1834.
3377. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (2) Jēkabpils raj., ... 1748.
3378. Valsts nozīmes *Māksla Vīna kanna Jēkabpils raj., ... 1834.
3382. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (4) Jēkabpils raj., ... 18.gs.
3383. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus pie krusta" Jēkabpils raj., ... 1861.
3384. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis J.Bruneram Jēkabpils raj., ... 1933.
3386. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauks Jēkabpils raj., ... 1735.
3397. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus debesbraukšana" Jēkabpils raj., ... 1844.
3398. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis E.Milleram Jēkabpils raj., ... 1929.
3399. Valsts nozīmes *Māksla Kauss un patēna Jēkabpils raj., ... 1771.
3400. Valsts nozīmes *Māksla Kokgriezums "Eņģeļu galvas" (2) Jēkabpils raj., ... 18.gs.Ip.
3401. Valsts nozīmes *Māksla Kristāmtrauka pamatne Jēkabpils raj., ... 18.gs.Ic.
3402. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Jēkabpils raj., ... 18.gs.Ic.
3403. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Lieldienu Kristus" Jēkabpils raj., ... 18.gs.Ic.
3396. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Augstteicamā Dievmāte" Jēkabpils raj., ... 19.gs.Ip.
6083. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru- Jūrmala, Kļavu iela no Dubultu prospekta līdz jūras krastam, 19.gs. Ic.
Lielupes vasarnīcu rajoni jūras krasts līdz Smiltenes ielas 3/5 gruntsgabalam, 20.gs.
to ietverot,un tā robežas pagarinājumam jūras virzienā,
šis turpinājums un minētā gruntsgabala robeža līdz
Smiltenes ielai, no Smiltenes ielas Dzintaru prospekta
apbūves nepāru numuru gruntsgabalu aizmugures robeža
līdz Kr.Barona ielai, Kr.Barona iela līdz Bulduru
prospekta apbūves nepāra numuru gruntsgabalu aizmugures
robežai, šī robeža līdz 13.līnijai, 13.līnija līdz E.Birznieka-
Upīša prospekta apbūves nepāru numuru gruntsgabalu
aizmugures robežai, šī robeža līdz 18.līnijai, 18.līnija
līdz apbūvēto gruntsgabalu un kāpu meža robežai, šī robeža
līdz 26.līnijas pagarinājumam jūras virzienā, pagarinājums
un 26.līnija līdz Meža prospektam, Meža prospekts līdz
Bauskas ielas taisnvirziena turpinājumam pāri dzelzceļam,
šis turpinājums un Bauskas iela līdz Stendes ielai, Stendes
iela līdz Jasmīnu ielai, Jasmīna iela un tās taisnvirziena
turpinājums pāri dzelzceļam līdz Meža prospektam, Meža
prospekts līdz 4.līnijai, 4.līnija līdz Edinburgas prospektam,
Edinburgas prospekts līdz Piestātnes ielai, Piestātnes iela
līdz Meža prospektam, Meža prospekts līdz līnijai, ko veido
K.Barona ielas apbūves pāra numuru gruntsgabalu aizmugures
robeža, šī līnija līdz Dzintaru prospekta apbūves pāra numuru
gruntsgabalu aizmugures robežai, šī robeža līdz Turaidas
ielas apbūves nepāra numuru gruntsgabalu aizmugures robežai,
šī robeža līdz Meža prospektam, Meža prospekts līdz
Dikļu ielai, Dikļu iela līdz dzelzceļam, dzelzceļš līdz Dubultu
prospekta pagarinājumam dzelzceļa virzienā, pagarinājums un
Dubultu prospekts līdz Slokas ielai, Slokas iela līdz Dubultu
prospekta apbūves pāra numuru gruntsgabalu aizmugures
robežai, šī robeža līdz Ceriņu ielai, Ceriņu iela līdz Dubultu
prospektam, Dubultu prospekts līdz Kļavu ielai
6084. Vietējās nozīmes Pilsētbūvniecība Dzintaru-Bulduru vasarnīcu kvartāli Jūrmala, Kr. Barona ielas apbūves pāra numuru 20.gs.s.,
gruntsgabalu aizmugures robeža no Rīgas ielas līdz dzelzceļam, 20./30.g.
dzelzceļš līdz Muižas ielai, Muižas iela līdz Rīgas ielai,
Rīgas iela līdz Kr. Barona ielas apbūves pāra numuru
gruntsgabalu aizmugures robežai
6085. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Ķemeru kūrorts Jūrmala, Robežu iela no Alejas ielas līdz Durbes ielai, 1835.
Durbes iela līdz Ķemeru parka vēsturiskai robežai, šī 19.gs.b.
robeža, ietverot Ķemeru parku, līdz Tūristu ielai, 20.gs
Tūristu iela līdz E. Dārziņa ielai, E. Dārziņa iela līdz
Katedrāles ielai, Katedrāles iela līdz Alejas ielas apbūves
nepāra numuru gruntsgabalu aizmugures robežai, šī robeža
līdz Senatnes ielai, Senatnes iela līdz Robežu ielai
6086. Vietējās nozīmes Pilsētbūvniecība Kauguru zvejniekciems Jūrmala, Jūras krastā tā vēsturiskajās robežās 19.gs.v.
19/20.gs.m
6087. Vietējās nozīmes Pilsētbūvniecība Majoru-Dzintaru vasarnīcu kvartāli Jūrmala, Jaunā iela no Ormaņu ielas līdz Straumes 19.gs.s.b.,
ielai, Straumes iela līdz Lielupes krastam, Lielupes krasts 20.gs.s.
līdz dzelzceļam, dzelzceļš līdz Pētera ielai, Pētera iela
līdz Rīgas ielai, Rīgas iela līdz Zvaigžņu ielai, Zvaigžņu
iela līdz Ķemeru ielai, Ķemeru iela līdz Turaidas ielai
Turaidas iela līdz Ormaņu ielai, Ormaņu iela līdz Jaunai ielai
6088. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Priedaines vasarnīcu rajons Jūrmala, Starp Upmalas, Salaspils, Mangaļu un Spilves 20.gs.s.,
ielām 20.-30.g.
6089. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Slokas vēsturiskais centrs Jūrmala, Audēju ielas pagarinājums Lielupes virzienā 18.gs.
un Audēju iela no Lielupes krasta līdz Dzirnavu ielas -20.gs. s.
apbūves nepāra numuru gruntsgabalu aizmugures robežai,
šī robeža līdz Raiņa ielas apbūves nepāra numuru
gruntsgabalu aizmugures robežai, šī robeža līdz Ventspils
šosejai, Ventspils šoseja līdz Raiņa ielas apbūves pāra
numuru gruntsgabalu aizmugures robežai, šī robeža līdz
Dzirnavu ielas apbūves nepāra numuru gruntsgabalu
aizmugures robežai, šī robeža līdz 47.numura gruntsgabalam,
to ietverot, šī robeža un 42.numura gruntsgabala robeža
līdz Lielupes krastam, Lielupes krastmala līdz Audēju ielas
pagarinājumam Lielupes virzienā
6090. Vietējās nozīmes Pilsētbūvniecība Stirnu rags Jūrmala, Vikingu ielas 22.numura gruntsgabala, 19.gs.b.
to ietverot, robeža no Lielupes krasta līdz Vikingu ielai, 20.gs.s.
Vikingu iela līdz Lāču ielai, Lāču iela līdz tās 10.numura
gruntsgabala, to ietverot, robežai, šī robeža un tās turpinājums
līdz Lielupes krastam, Lielupes krasts līdz Vikingu ielas
22.numura gruntsgabala robežai
6091. Vietējās nozīmes Pilsētbūvniecība Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu Jūrmala, Skautu iela no Dāvja ielas līdz dzelzceļam, 20.gs.s.
kvartāli dzelzceļš līdz Dārzu ielai, Dārzu iela līdz Vasaras ielas
apbūves pāra numuru gruntsgabalu aizmugures robežai,
šī robeža līdz Valtera prospektam, Valtera prospekts
līdz Dāvja ielai, Dāvja iela līdz Skautu ielai
6092. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru- Jūrmala, Skautu ielas pagarinājums jūras virzienā no 19.gs. v.
Jaundubultu vasarnīcu rajons Kāpu ielas līdz jūras krastam, jūras krasts līdz Upes ielas - 20.gs.s.
pagarinājumam jūras virzienā, šis pagarinājums un Upes
iela līdz apbūvēto gruntsgabalu un kāpu meža robežai,
šī robeža līdz Līgatnes ielai, Līgatnes iela līdz Dubultu
prospektam, Dubultu prospekts līdz Svētes ielai, Svētes iela
līdz Strēlnieku prospektam, Strēlnieku prospekts līdz
Rāznas ielai, Rāznas iela līdz Poruka prospektam, Poruka
prospekts līdz Upes ielas apbūves nepāra numuru
gruntsgabalu aizmugures robežai, šī robeža līdz dzelzceļam,
no dzelzceļa Ezera iela līdz Ģertrūdes prospektam,
Ģertrūdes prospekts līdz Kalēju ielai, Kalēju iela līdz Mellužu
prospekta apbūves pāra numuru gruntsgabalu aizmugures
robežai, šī robeža līdz Žubītes ielai, Žubītes iela līdz
Mellužu prospektam, Mellužu prospekts līdz Strazdu ielai
Strazdu iela līdz Kāpu ielas apbūves pāra numuru gruntsgabalu
aizmugures robežai, šī robeža līdz Vēju ielai, Vēju iela
līdz Kāpu ielai, Kāpu iela līdz Skautu ielai
6093. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Vecbulduru zvejniekciems un Jūrmala , Krūzes iela no Lielupes krasta līdz Viestura ielai, 19.gs.s.
vasarnīcu rajons Viestura iela līdz Siguldas ielai, Siguldas iela līdz 19./20.gs.m
12. numura gruntsgabala,to ietverot, robežai, šī robeža
un tās turpinājums upes virzienā līdz Lielupes krastam
Lielupes krasts līdz Krūzes ielai
5332. Valsts nozīmes Arhitektūra Asaru dzelzceļa stacija Jūrmala, Asaros 1926.
5333. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Blaumaņa iela 15 lit. 1 (Slokas ielā 2/4, lit. 1) 20. gs. s.
5334. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bulduru dzelzceļa stacija Jūrmala, Bulduros 1947.
5335. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ķemeru dzelzceļa stacija Jūrmala, Ķemeros 1922.
20. gs.40.g.
5337. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lielupes dzelzceļa stacija Jūrmala, Lielupē ap 1913.
2083. Valsts nozīmes Arheoloģija Babītes pilskalns (Poļu kalns) Jūrmala, pie Babītes pagasta Strēlniekiem
5338. Valsts nozīmes Arhitektūra Priedaines dzelzceļa stacija Jūrmala, Priedainē 1938.
5339. Vietējās nozīmes Arhitektūra Pumpuru dzelzceļa stacija Jūrmala, Pumpuros 20. gs. s.
5341. Valsts nozīmes Arhitektūra Ķemeru parks ar parka arhitektūru Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un E. Dārziņa ielas 1838. 19. gs.
2.p. 20. gs.
1.p.
5342. Valsts nozīmes Arhitektūra Paviljons - rotonda Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 1928.
E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā
5343. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sēravota paviljons Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 19./20. gs.
E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā
5344. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tiltiņš ar akmens mūra caurteku Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 20. gs. s.
E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā
5345. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tiltiņš ar betona margām Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 20. gs.
E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā 20.g.
5346. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tiltiņi ar metāla margām (10) Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 19./20. gs.
E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā
5347. Valsts nozīmes Arhitektūra Piemineklis Ķemeru kūrorta Jūrmala, Tūristu, Durbes, Katedrāles un 1861.
dibinātājiem un direktoriem E. Dārziņa ielas, Ķemeru parkā
5348. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vaivaru dzelzceļa stacija ar stacijas tualeti Jūrmala, Vaivaros 1911.
5349. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Viļņu ielā 3, (Tilta ielā 23) 19./20. gs.
5350. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, 18.līnija 1 20. gs.
20. -30.g.
5351. Vietējās nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Jūrmala, 18.līnija 1 20. gs.
20. -30.g.
5330. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, 19.līnija 1 1928.
5352. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, 19.līnija 2 20. gs. s.
5392. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, 2.līnija 1 20. gs. s.
5355. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Acāliju iela 5 20. gs. s.
5356. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Aglonas iela 1 lit. 1 1910.
5357. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Aglonas iela 2 lit. 2 20. gs. s.
5359. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Alejas iela 6 20. gs. 20.g.
5360. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Amatas iela 2 lit. 2 19. gs. b.
5361. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Amatas iela 4 lit. 1 ap 1880.
5362. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Andreja iela 9 20. gs. s.
5364. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Artūra iela 2 1913. -1914.
5363. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Ārijas iela 4 20. gs. s.
5365. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Ātrā iela 7 lit. 2 19./20. gs.
5366. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Ātrā iela 12 lit. 1 1902.
5367. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Ātrā iela 14 lit. 1 20. gs. s.
5368. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Ātrā iela 16 lit. 1 19./20. gs.
5369. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Babītes iela 1 lit. 3 19. gs. 2.p.
5370. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kr.Barona iela 4 19. gs. b.
5371. Valsts nozīmes Arhitektūra Bulduru luterāņu baznīca Jūrmala, Kr.Barona iela 6 1889. 1896.
5372. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kr.Barona iela 13 20. gs. s.
5373. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Baznīcas iela 2 lit. 1 1912.
3462. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Jūrmala, Baznīcas iela 4 20.gs.Ip.
3463. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Jūrmala, Baznīcas iela 4 20.gs.Ip.
5374. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Baznīcas iela 4 20. gs. s.
5375. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Baznīcas iela 6 20. gs. s.
5376. Valsts nozīmes Arhitektūra Dubultu luterāņu baznīca Jūrmala, Baznīcas iela 13 1909.
5377. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Baznīcas iela 28 1922.
5378. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, E.Birznieka - Upīša iela 7 lit. 1 20. gs.30.g.
5380. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, E.Birznieka - Upīša iela 13 lit. 1 20. gs. 20.g. s.
33. Valsts nozīmes Vēsture Rakstnieka A.Birkerta dzīves vieta Jūrmala, E.Birznieka - Upīša iela 15 1927.-1971.
5381. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Blaumaņa iela 5 19./20. gs.
5382. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Blaumaņa iela 7 19. gs. 2.p.
5383. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Blaumaņa iela 15 lit. 4 19. gs. s.
5384. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Braslas iela 4 lit. 2 ap 1880.
5385. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Brīvības prospekts 76 1920. -1930.
5386. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Brīvības prospekts 96 20. gs. s.
5388. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 1 1903.
5389. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 5 a 19. gs. b.
5390. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 7 20. gs. 20.g. s.
5391. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 10 20. gs. s.
5393. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Bulduru prospekts 13 20. gs. s.
5394. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā un aptiekas ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 17 lit. 4 20. gs. s.
5395. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viesnīca - kazino Jūrmala, Bulduru prospekts 33 1907. 1911.
5396. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Bulduru prospekts 36 19. gs. b.
5397. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 41 lit. 3 20. gs. s.
5398. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 53 lit. 1 20. gs. s.
5399. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 55 lit. 3 20. gs. s.
5400. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 58 lit. 1 20. gs. s.
5401. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 61 20. gs. s.
5402. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 69 20. gs. s.
5403. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 71 20. gs. s.
5404. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 79 20. gs. 20.g.
5405. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Bulduru prospekts 80 lit. 1 ap 1890.
5407. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Bulduru prospekts 82 / 84 lit. 1 20. gs. s.
5406. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 82 / 84 lit. 4 19. gs. b.
5408. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 86 lit. 2 20. gs. s.
5409. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 93 20. gs.30.g.
8322. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja Jūrmala, Bulduru prospekts 98 a 20. gs. 30. g.
5410. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 101 ap 1930.
5411. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 105 20. gs. 20.g.
5412. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 106 lit. 3 ap 1930.
5413. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 106 lit. 6 ap 1930.
5414. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 124 1930.
5415. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 128 20. gs. 20.g.
5416. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 130 20. gs.30.g.
5417. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 135 lit. 1 ap 1910.
5418. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Bulduru prospekts 138 20. gs. 20.g.
5419. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Burtnieku iela 16 ap 1930.
5420. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Buru iela 6 ap 1880.
5421. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sinagoga Jūrmala, Ceriņu iela 12 1903.
5422. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Ceriņu iela 16 20. gs. s.
5430. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Daugavpils iela 6 19. gs.80.g.
5425. Vietējās nozīmes Arhitektūra Peldu iestāde Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 19. gs. b.
1924.
5426. Valsts nozīmes Arhitektūra Ūdenstornis Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 1929.
5427. Valsts nozīmes Arhitektūra Viesnīca Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 1936.
3465. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare bibliotēkā Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 , bij. Ķemeru viesnīcā 20.gs.30.g.
3466. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare ēdamzālē Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 , bij. Ķemeru viesnīcā 20.gs.
30.-50.g.
3467. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare hallē Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 , bij. Ķemeru viesnīcā 20.gs.30.g.
3468. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare vestibilā Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 , bij. Ķemeru viesnīcā 20.gs.30.g.
3469. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare "Rozā salonā" Jūrmala, E.Dārziņa iela 28 , bij. Ķemeru viesnīcā 20.gs.
30.-50.g.
5424. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dārzu iela 10 lit. 1 1910.
5428. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dārzu iela 10 lit. 2 20. gs. s.
5431. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Dubultu prospekts 18 lit. 1 1906.
5432. Valsts nozīmes Arhitektūra Krājaizdevu sabiedrības ēka Jūrmala, Dubultu prospekts 19 1911.
5433. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dubultu prospekts 37 lit. 4 1905.
5434. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dubultu prospekts 45 1930.
5435. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dubultu prospekts 62 lit. 1 20. gs. s.
5358. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dubultu prospekts 67 lit. 2 1906.
5436. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dubultu prospekts 107 20. gs. s.
5437. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dubultu prospekts 117 lit. 1 ap 1880.
5438. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dubultu prospekts 121 20. gs. s.
5439. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dubultu prospekts 125 20. gs. s.
5440. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sanatorija Jūrmala, Durbes iela 2 20. gs.
20./30.g.
5441. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Dzelzceļa iela 3 lit. 1 20. gs. s.
5442. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Dzelzceļa iela 19 lit. 1 20. gs. s.
5444. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 3 lit. 1 1930.
5445. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Dzintaru prospekts 7 lit. 2 20. gs. s.
5446. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Dzintaru prospekts 14 lit. 3 20. gs. s.
3471. Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes (5) Jūrmala, Dzintaru prospekts 18 20.gs.20.g.
3472. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (10 telpās) Jūrmala, Dzintaru prospekts 18 20.gs.20.g.
3473. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Jūrmala, Dzintaru prospekts 18 20.gs.20.g.
3474. Valsts nozīmes Māksla Kamīns Jūrmala, Dzintaru prospekts 18 20.gs.20.g.
5447. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 18 20. gs. 20.g.
5448. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 27 20. gs. 20.g.
5449. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Dzintaru prospekts 27 20. gs. s.
5450. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 29 lit.1 20. gs. s.
5451. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Dzintaru prospekts 41 lit. 3 19. gs. b.
5452. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 49 lit. 1 20. gs. s.
5453. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 51 1909.
3470. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās) Jūrmala, Dzintaru prospekts 52 / 54 19./20.gs.
5443. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 52 / 54 1883.
5454. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 58 lit. 1 19./20. gs.
5455. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 72 lit. 1 ap 1910.
5456. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 72 lit. 2 ap 1910.
5457. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzintaru prospekts 74 lit. 3 20. gs. s.
5458. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Dzirnavu iela 37 ap 1890.
5460. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Edinburgas prospekts 35 lit. 1 20. gs. s.
5555. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Edinburgas prospekts 47 lit.2 20. gs. s.
5461. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Edinburgas prospekts 65 lit. 1 20. gs. s.
5462. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Eiženijas iela 2 20. gs. s.
5463. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Eiženijas iela 7 20. gs. 20.g.
5464. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Eiženijas iela 8 20. gs.30.g.
5465. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Ernesta iela 3 20. gs. s.
5467. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Ezera iela 20 1911.
5466. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Ezera iela 26 20. gs. s.
5468. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Gončarova prospekts 8 / 10 lit. 1 ap 1930.
5469. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Grāvju iela 2 20. gs. s.
5470. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Iecavas iela 3 lit. 1 1909.
5471. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Jaunā iela 6 20. gs. s.
5472. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jaunā iela 10 20. gs. s.
5473. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Jaunā iela 19 20. gs. s.
5474. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jaunā iela 25 lit. 2 19./20. gs.
5475. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Jaunā iela 39 20. gs. s.
5476. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Jēkaba iela 3 lit. 1 1910.
5477. Valsts nozīmes Arhitektūra Viesnīcas ēka Jūrmala, Jomas iela 29 1925.
5336. Vietējās nozīmes Arhitektūra Viesnīcas administrācijas ēka Jūrmala, Jomas iela 29 , (Ātrā ielā 9) 1925.
5478. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tirgotava Jūrmala, Jomas iela 36 lit. 1 19./20. gs.
5479. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Jomas iela 39 20. gs. s.
5480. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tirgotava Jūrmala, Jomas iela 40 19./20. gs.
5481. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Jomas iela 41 20. gs. s.
5482. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jomas iela 42 lit. 3 20. gs. s.
5483. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Jomas iela 43 1863.?
5484. Vietējās nozīmes Arhitektūra Veikals Jūrmala, Jomas iela 44 20. gs. s.
5485. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Jomas iela 46 20. gs. 1.c.
5486. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Jomas iela 48 20. gs. 1.c.
5487. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā un veikalu ēka Jūrmala, Jomas iela 50 20. gs. 1.c.
5488. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Jomas iela 55 20. gs. s.
5489. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jomas iela 56 20. gs. s.
5490. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - veikals Jūrmala, Jomas iela 78 lit. 1-2 20. gs. s.
5491. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Jomas iela 82 20. gs. s.
5492. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - tirgotava Jūrmala, Jomas iela 92 lit. 1 1911.
5493. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - tirgotava Jūrmala, Jomas iela 92 lit. 2 20. gs. s.
5494. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 2 ap 1909.
5495. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 3 1897.
5496. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 4 ap 1930.
5497. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 6 1913.
5498. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 8 1913.
3475. Valsts nozīmes Māksla Balkona un terases margas Jūrmala, Jūras iela 13 / 15 1936.
3476. Valsts nozīmes Māksla Sēta Jūrmala, Jūras iela 13 / 15 20.gs.30.g.
5499. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 13 / 15 20. gs.30.g. b.
5500. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 14 1924.
5502. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 28 lit. 1 19./20. gs.
5503. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 29 20. gs. s.
5504. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 30 20. gs. s
5505. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 31 19. gs. 2.p.
5506. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 33 lit. 1 1900.
5507. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 34 20. gs. s.
5510. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 37 1900.
5508. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Jūras iela 38 20. gs. s.
5509. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 39 korp. 1 1900.
5511. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas - vasarnīcas apbūve Jūrmala, Jūras iela 47 20. gs. s
5512. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Jūras iela 47 20. gs. s.
5513. Vietējās nozīmes Arhitektūra Paviljons Jūrmala, Jūras iela 47 20. gs. s.
5514. Vietējās nozīmes Arhitektūra Stallis ar ratnīcu Jūrmala, Jūras iela 47 20. gs. s.
5515. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vasarnīca Jūrmala, Jūras iela 47 20. gs. s.
5516. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Jūras iela 56 lit. 2 20. gs. s.
5517. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 57 lit. 1 20. gs. s
5518. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Jūras iela 61 lit. 1 1910.
5519. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kadiķu iela 14 20. gs. s.
5589. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kalmju iela 3 20. gs.30.g.
5520. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, O.Kalpaka prospekts 24 20. gs. 20.g.
5521. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, O.Kalpaka prospekts 30 lit. 2 ap 1920.
5522. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, O.Kalpaka prospekts 30 lit. 5 ap 1920.
5542. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Karogu iela 3 20. gs. s.
5543. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Karogu iela 9 20. gs. s.
5544. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Karogu iela 10 1914.
5546. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo Jūrmala, Katedrāles iela 1 , Ķemeru parkā 1893.
baznīca
5547. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kaudzīšu iela 9 lit. 1 20. gs. s.
5523. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 20 20. gs. s.
5524. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 27 20. gs. 20.g.
5525. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 37 lit. 1 ap 1925.
5526. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 62 20. gs. s.
5527. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 65 20. gs. s.
34. Valsts nozīmes Vēsture Komponista, profesora A.Kalniņa Jūrmala, Kāpu iela 71 1879.
dzīves vieta -1951.
5528. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 77 20. gs.30.g.
5530. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 83 20. gs. s.
5531. Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča Jūrmala, Kāpu iela 85 , Asaru kapos 1909.
5532. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 102 20. gs. s.
5533. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 110 19. gs.80.g.
5534. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 111 / 113 ap 1900.
5535. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Kāpu iela 119 20. gs. s.
5536. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Kāpu iela 127 20. gs. s.
5538. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Kāpu iela 137 / 139 lit. 1 20. gs. s.
5537. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Kāpu iela 137 / 139 lit. 2 20. gs. s.
5539. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Kāpu iela 143 20. gs. s.
5540. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 145 lit. 1 20. gs. s.
5541. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kāpu iela 153 / 155 lit. 1 20. gs. s.
5545. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Kārsas iela 9 1908.
5549. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Kļavu iela 5 1906.
5550. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Konkordijas iela 5 20. gs. s.
5551. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Konkordijas iela 6 20. gs. s.
5552. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Konkordijas iela 19 19./20. gs.
5553. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Konkordijas iela 58 20. gs. s.
5554. Valsts nozīmes Arhitektūra Majoru muižas dzīvojamā ēka Jūrmala, Konkordijas iela 66 ap 1910.
3480. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) Jūrmala, Konkordijas iela 66 , Majoru muižā 20.gs.Ic.
5556. Valsts nozīmes Arhitektūra Skola Jūrmala, Kronvalda iela 8 1934.
8323. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Kuģu iela 9 lit. 4 20. gs. s.
5557. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Liedaga iela 7 lit. 2 20. gs. s.
5558. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Liedaga iela 18 lit. 1 19./20. gs.
5559. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Liedaga iela 18 lit. 2 19./20. gs.
5560. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Liedaga iela 20 lit. 1 1898.
5561. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas apbūve Jūrmala, Lielais prospekts 2 20. gs. s.
5563. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lielais prospekts 2 lit. 1 20. gs. s.
5564. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Lielais prospekts 2 lit. 5 20. gs. s.
5562. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dārza mājas (2) Jūrmala, Lielais prospekts 2 lit.2,4 20. gs. s.
5565. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lielais prospekts 15 20. gs. s.
5566. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lielais prospekts 16 ap 1910.
5567. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lielais prospekts 24 ap 1910.
5568. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča Jūrmala, Lielupes iela , Jaundubultu kapos 1934.
5569. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lienes iela 6 lit. 2 19./20. gs.
5570. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pasts Jūrmala, Lienes iela 7 20. gs. s.
5572. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lienes iela 29 a 19./20. gs.
5573. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lienes iela 31 20. gs. s.
5574. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lienes iela 33 lit. 2 20. gs. s.
5575. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Lienes iela 38 1907.
5576. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Līgatnes iela 2 lit. 1 20. gs. s.
5577. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Līgatnes iela 6 a 20. gs. s.
5578. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Ludzas iela 1 20. gs. s.
5579. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Marijas iela 5 ap 1900.
5580. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mārupes iela 3 ap 1910.
5581. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mārupes iela 11 1916.
5582. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 1 lit. 1 ap 1930.
5584. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 19 lit. 3 20. gs. s.
35. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieces Aspazijas dzīves vieta Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 20 1929.-1943.
5585. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 20 20. gs. s.
5586. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 21 20. gs. s.
5587. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 23 lit. 5 20. gs. s.
5588. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 25 lit. 1 20. gs. s.
5590. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 34 lit. 2 1904.
5591. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 35 lit. 1 20. gs. s.
5592. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 36 lit. 1 19. gs. b.
5593. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 38 20. gs. s.
5594. Vietējās nozīmes Arhitektūra Tornis ar galeriju Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 43 1928.
5595. Vietējās nozīmes Arhitektūra Vārti un mūra sēta Jūrmala, Z.Meierovica prospekts 43 20. gs. s.
5598. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mellužu prospekts 1 lit. 2 19./20. gs.
5599. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Mellužu prospekts 3 lit. 2 20. gs. s.
5596. Vietējās nozīmes Arhitektūra Brīvdabas estrāde Jūrmala, Mellužu prospekts 8 / 10 1930.
5600. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mellužu prospekts 28 1936.
5601. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Mellužu prospekts 37 lit. 1 20. gs. s.
5602. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mellužu prospekts 57 1937.
5603. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - tirgotava Jūrmala, Mellužu prospekts 80 20. gs. s.
5604. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mellužu prospekts 82 1915.
5605. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 5 20. gs. s.
5353. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Meža prospekts 14 , lit.3 20. gs. s.
5606. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Meža prospekts 14 lit.1 20. gs. s.
5607. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Meža prospekts 18 lit. 1 20. gs. s.
5609. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Meža prospekts 18 lit. 2 20. gs. s.
5608. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Meža prospekts 18 lit. 4 20. gs. s.
5610. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Meža prospekts 28 ap 1910.
36. Valsts nozīmes Vēsture Ārsta, profesora P.Stradiņa dzīves vieta Jūrmala, Meža prospekts 50 1939.-1958.
5611. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 58 20. gs.30.g.
5612. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 59 lit. 2 20. gs. s.
5734. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Meža prospekts 61 20. gs. s.
5613. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 75 ap 1930.
5614. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 77 lit. 1 ap 1925.
5615. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Meža prospekts 77 lit. 2 ap 1925.
5616. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 103 lit. 4 20. gs.30.g.
5617. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Meža prospekts 131 1934.
5618. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mežsargu iela 12 a lit. 1 20. gs. s.
5619. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mirdzas iela 3 20. gs. 20.g.
5620. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Mirdzas iela 5 / 7 20. gs. s.
5621. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Muižas iela 14 lit.1 20. gs. s.
5655. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Muižas iela 14 lit.2 20. gs. s.
5622. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Muižas iela 15 1910.
5625. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Olaines iela 5 20. gs. 1.c.
5626. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Olgas iela 7 20. gs. s.
5627. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Olgas iela 17 20. gs. s.
5628. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Olgas iela 20 lit. 1 ap 1910.
5623. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā un saimniecības ēkas Jūrmala, Oļģerta iela 4 19. gs. v.
5624. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Oļģerta iela 15 20. gs. s.
5629. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Omnibusa iela 11 lit. 1 19. gs. b.
5630. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Omnibusa iela 12 19. gs. 2.p.
5631. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Otīlijas iela 3 lit. 1 19. gs. b.
5632. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Pētera iela 13 a 20. gs. s.
5633. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Piestātnes iela 6 20. gs. s.
5634. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Piestātnes iela 19 20. gs. s.
5635. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Piestātnes iela 19 a 20. gs. s.
5636. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Pils iela 7 20. gs. s.
5637. Vietējās nozīmes Arhitektūra Rāceņa peldu iestāde Jūrmala, Pilsoņu iela 1 20. gs. s.
5638. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Pilsoņu iela 7 / 9 lit. 2 1914.
5639. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Pilsoņu iela 7 / 9 lit. 4 1912.
5640. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Pilsoņu iela 8 lit. 1 20. gs. s.
5641. Vietējās nozīmes Arhitektūra Majoru katoļu baznīca Jūrmala, Pilsoņu iela 32 1889.
5642. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, J.Pliekšāna iela 1 19. gs. 2.p.
37. Valsts nozīmes Vēsture Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Jūrmala, J.Pliekšāna iela 7 1927.-1929.
5643. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, J.Pliekšāna iela 31 19./20. gs.
5644. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, J.Pliekšāna iela 41 lit. 4 20. gs. s.
5645. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, J.Pliekšāna iela 41 lit. 5 20. gs. s.
5646. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Poruka prospekts 27 1926.
5647. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Poruka prospekts 39 lit. 1 1914.
5648. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Poruka prospekts 43 lit. 1 ap 1912.
5649. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Poruka prospekts 45 lit. 1 ap 1925.
8324. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja Jūrmala, Poruka prospekts 87 lit. 3 ap 1920.
5650. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Promenādes iela 3 lit. 4 ap 1925.
5652. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Puķu iela 28 lit. 1 20. gs. s.
5653. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Pūpolu iela 3 20. gs. s.
5654. Vietējās nozīmes Arhitektūra Slokas luterāņu baznīca Jūrmala, Raiņa iela 4 1854. 1869.
1903.
3482. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktu gleznojumi (12) Jūrmala, Raiņa iela 4 , Slokas luterāņu baznīcā 18.gs.40.g.
3483. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Jūrmala, Raiņa iela 4 , Slokas luterāņu baznīcā 1911.
5656. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rēzeknes pulka iela 9 1915.
5657. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Rīgas iela 4 20. gs. s.
5658. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - tirgotava Jūrmala, Rīgas iela 7 lit. 1-2 1900. 1910.
5659. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Robežu iela 2 20. gs. s.
5660. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Robežu iela 21 20. gs. s.
5661. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rotas iela 3 lit. 1 20. gs. 20.g.
5662. Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka Jūrmala, Rotas iela 3 lit. 2 20. gs. 20.g.
5663. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rotas iela 4 ap 1930.
5664. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rotas iela 8 ap 1930.
5665. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rotas iela 15 ap 1930.
5666. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Rucavas iela 1 20. gs. s.
5669. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Saules iela 21 20. gs.
20. -30.g.
5671. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Selgas iela 5 19. gs. v.
5423. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca un Jūrmala, Semafora iela 3 20. gs. s.
saimniecības ēka
5672. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Senatnes iela 10 19./20. gs.
5670. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ķemeru katoļu baznīca Jūrmala, Sēravotu iela 10 a 1899.
5673. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Silu iela 4 / 8 20. gs. s.
5674. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Skolotāju iela 7 ap 1926.
5675. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Skolotāju iela 11 lit. 1 19./20. gs.
5340. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Slokas iela 3 lit 1 , (Liedaga ielā 9, lit. 1) 1902.
5676. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Slokas iela 6 20. gs. s.
5677. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Smilšu iela 4 20. gs. s.
5678. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Smilšu iela 5 19./20. gs.
5679. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Smilšu iela 10 19./20. gs.
5682. Valsts nozīmes Arhitektūra Maksimoviča peldu iestāde Jūrmala, Smiltenes iela 3 / 5 lit. 1 1906.
5681. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Smiltenes iela 3 / 5 lit. 2 20. gs. s.
5680. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Smiltenes iela 3 / 5 lit. 3 20. gs. s.
5529. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Stacijas iela 1 20. gs. 20.g. s.
5683. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Stendes iela 11 20. gs. s.
5684. Vietējās nozīmes Arhitektūra Sv.kņaza Vladimira Dubultu Jūrmala, Strēlnieku prospekts 26 1896.
pareizticīgo baznīca
5685. Vietējās nozīmes Arhitektūra Ģimnāzija Jūrmala, Strēlnieku prospekts 32 1909.
5686. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Strēlnieku prospekts 58 lit. 3 ap 1900.
5687. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Strēlnieku prospekts 62 lit. 5 ap 1910.
5688. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Strēlnieku prospekts 62 lit. 6 20. gs. s.
5689. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Strēlnieku prospekts 64 lit. 4 ap 1910.
5692. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Strēlnieku prospekts 76 lit. 3 ap 1910.
5693. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Strēlnieku prospekts 78 lit. 2 ap 1906.
5694. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Strēlnieku prospekts 78 lit. 7 1910. 1926.
5695. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Strēlnieku prospekts 84 lit. 2 ap 1920.
5696. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Strēlnieku prospekts 90 lit. 3 1925.
5697. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Strēlnieku prospekts 92 ap 1920.
5698. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Sūnu iela 2 a 20. gs. s.
5700. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Teātra iela 17 20. gs. s.
5701. Vietējās nozīmes Arhitektūra Jūras paviljons ar terasi Jūrmala, Tirgoņu iela 1 1909.
5702. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Tirgoņu iela 4 lit. 2 20. gs. s.
5703. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Tirgoņu iela 18 lit. 1 20. gs. s.
5704. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Tirgoņu iela 25 lit. 1 20. gs. s.
5705. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Jūrmala, Tukuma iela 10 1932.
5707. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzintaru koncertzāle Jūrmala, Turaidas iela 1 1936. 1960.
3490. Valsts nozīmes Māksla Sienas gleznojumi (3) Jūrmala, Turaidas iela 1 , Dzintaru koncertzālē 1936.
5706. Vietējās nozīmes Arhitektūra Lapene Jūrmala, Turaidas iela 2 20. gs.30.g.
5708. Vietējās nozīmes Arhitektūra Restorāns "Lido" Jūrmala, Turaidas iela 8 20. gs. s.
20. gs.30.g.
5709. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Turaidas iela 13 20. gs. 20.g.
5711. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Turaidas iela 31 lit. 1 1929.
5712. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Turaidas iela 43 lit. 1 20. gs. s.
5713. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Turaidas iela 45 20. gs. s.
5714. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Turaidas iela 52 lit. 1 20. gs. s.
5715. Valsts nozīmes Arhitektūra Restorāns "Jautrais ods" Jūrmala, Tūristu iela 15 1933.g.
5716. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Undīnes iela 9 20. gs. s.
5718. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Upes iela 45 lit. 1 20. gs. s.
5717. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Upes iela 45 lit. 2 20. gs. s.
5667. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, A.Upīša iela 13 lit. 2 20. gs. s.
5668. Valsts nozīmes Arhitektūra Ķemeru luterāņu baznīca Jūrmala, A.Upīša iela 18 1896.
5719. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Upmalas iela 8 lit. 1 20. gs.30.g.
5720. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Vaidavas iela 3 lit. 1-3 20. gs. s.
5721. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Valtera prospekts 11 20. gs. s.
5722. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Valtera prospekts 12 lit. 1 20. gs. s.
5723. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vanagu iela 11 lit. 1 19./20. gs.
5724. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vanagu iela 11 lit. 3 20. gs. s.
5725. Vietējās nozīmes Arhitektūra Kapliča Jūrmala, Varoņu iela , Slokas kapos 1939.
5726. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vasaras iela 50 20. gs.
20. -30.g.
5727. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vasaras iela 53 a 20. gs. 20.g.
5728. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Vasaras iela 55 20. gs. s.
5729. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Ventas iela 8 lit. 1 1936. -1938.
5331. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Vidus iela 10 19./20. gs.
5730. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vidus prospekts 32 lit. 1 20. gs. 20.g.
5732. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Vidus prospekts 43 lit. 1 ap 1910.
5733. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vidus prospekts 55 lit. 1 ap 1900.
5735. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Vienības prospekts 12 20. gs. s.
5736. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Vienības prospekts 20 lit. 2 20. gs. s.
5737. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 24 lit. 2 20. gs. s.
5738. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 24 lit. 3 20. gs. s.
5739. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 25 lit. 1 ap 1930.
5740. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 26 lit. 1 20. gs. s.
5741. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 27 lit. 1 20. gs. s.
5742. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 28 lit. 1 20. gs. 20.g.
5743. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Vienības prospekts 32 19. gs. b.
5744. Vietējās nozīmes Arhitektūra Bulduru muižas klēts Jūrmala, Viestura prospekts 6 19. gs. b.
5745. Vietējās nozīmes Arhitektūra Skola Jūrmala, Viestura prospekts 6 1911.
5746. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Viktorijas iela 10 lit. 5 20. gs. s.
5747. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Viktorijas iela 12 19./20. gs.
5748. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Viktorijas iela 28 lit. 4 19./20. gs.
5749. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Viktorijas iela 42 lit. 2 19. gs. b.
5750. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca Jūrmala, Viktorijas iela 47 lit. 1 20. gs. s.
5751. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - pansija Jūrmala, Viktorijas iela 60 20. gs. s.
5752. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Viktorijas iela 61 lit. 3 20. gs. s.
5753. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Zemgales iela 4 ap 1909.
5754. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - tirgotava Jūrmala, Zemgales iela 24 lit. 1 20. gs. s.
5755. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Zemgales iela 58 20. gs. 20.g.
5756. Vietējās nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka Jūrmala, Zīlīšu iela 10 20. gs. 20.g.
3477. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kristus Valdnieks" Jūrmala, ... 18./19.gs.
3478. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Tihvinas Dievmāte" ar rizu Jūrmala, ... 19.gs.Ip.
1781.
3479. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Tihvinas Dievmāte" ar rizu Jūrmala, ... 19.gs.s.
3481. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Kristus svētī bērnus" Jūrmala, ... 20.gs.30.g.
3484. Valsts nozīmes *Māksla Galdiņš Jūrmala, ... 18.gs.Ip.
3485. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Jūrmala, ... 1518.
3486. Valsts nozīmes *Māksla Kapa piemineklis P. un A.Birkertiem Jūrmala, ... 1962.
3464. Valsts nozīmes *Māksla Griestu lukturis Jūrmala, ... 1749.
3487. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Kazaņas Dievmāte" ar rizu Jūrmala, ... 19.gs.Ip.
3488. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.Zosima un Sv.Savatijs" ar rizu Jūrmala, ... 19.gs.v.
3489. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Jūrmala, ... 1807.
1036. Valsts nozīmes Arheoloģija Andeņu senkapi Krāslavas raj., Andrupenes pag., Andeņos, starp Ņemčinas
un Kazimirovas ezeriem
1037. Valsts nozīmes Arheoloģija Brīveru Garadkas kalns - pilskalns Krāslavas raj., Andrupenes pag., Brīveros
3496. Valsts nozīmes Māksla Zārki (4) ar apbedījuma inventāru Krāslavas raj., Andrupenes pag., Okras katoļu baznīcā 19. gs.
2.c. - 3.c.
1038. Vietējās nozīmes Arheoloģija Stalidzānu senkapi Krāslavas raj., Andrupenes pag., Stalidzānos
1039. Valsts nozīmes Arheoloģija Stalidzānu Svilušais kalns Krāslavas raj., Andrupenes pag., Stalidzānos
(Kara kapi) - pilskalns
1040. Valsts nozīmes Arheoloģija Dauguļu Kapču kalns (Gorodok) - pilskalns Krāslavas raj., Andzeļu pag., Dauguļos
1041. Valsts nozīmes Arheoloģija Jukumu Grumuškas kalns - pilskalns I Krāslavas raj., Andzeļu pag., Jukumos
1042. Valsts nozīmes Arheoloģija Jukumu Grumuškas kalns - pilskalns II Krāslavas raj., Andzeļu pag., Jukumos
1043. Vietējās nozīmes Arheoloģija Karaļu senkapi (Krievu kapi) Krāslavas raj., Andzeļu pag., Karaļos
1044. Valsts nozīmes Arheoloģija Kulakovas senkapi un apmetne Krāslavas raj., Andzeļu pag., Kulakovā
1045. Valsts nozīmes Arheoloģija Rokoļu senkapi (Kapču kalns) Krāslavas raj., Andzeļu pag., Rokoļos
1046. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rokoļu viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Krāslavas raj., Andzeļu pag., Rokoļos
1047. Vietējās nozīmes Arheoloģija Tālo Klismetu viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Andzeļu pag., Tālajos Klismetos
1048. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizpuru apmetne Krāslavas raj., Asūnes pag., Aizpuros
1049. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aprobaucu apmetne un viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Asūnes pag., Aprobaucos
1050. Vietējās nozīmes Arheoloģija Asūnes viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Asūnes pag., Asūnē
(Baznīcas kalniņš)
1051. Valsts nozīmes Arheoloģija Klabauču pilskalns (Čornaja gora) Krāslavas raj., Asūnes pag., Klabaučos
1052. Vietējās nozīmes Arheoloģija Klabauču senkapi (Turku kapi) Krāslavas raj., Asūnes pag., Klabaučos
1053. Valsts nozīmes Arheoloģija Reiņu pilskalns (Perečkas kalns) Krāslavas raj., Asūnes pag., Reiņos
6145. Vietējās nozīmes Arheoloģija Reiņu pilskalns Krāslavas raj., Asūnes pag., Reiņos
6311. Valsts nozīmes Arhitektūra Aulejas katoļu baznīca Krāslavas raj., Aulejas pag., Aulejā 1709.,
19. gs. b.
3498. Valsts nozīmes Māksla Altāris Krāslavas raj., Aulejas pag., Aulejas katoļu baznīcā 18.gs.Ip.
1054. Valsts nozīmes Arheoloģija Bleideļu senkapi (Kapu kalns) Krāslavas raj., Aulejas pag., Bleideļos
1055. Valsts nozīmes Arheoloģija Braslavas pilskalns Krāslavas raj., Aulejas pag., Braslavā
1056. Valsts nozīmes Arheoloģija Braslavas senkapi (Pagraba kalniņš) Krāslavas raj., Aulejas pag., Braslavā
1057. Valsts nozīmes Arheoloģija Krugeru senkapi Krāslavas raj., Aulejas pag., Krugeros
1058. Valsts nozīmes Arheoloģija Kuharu senkapi (Mēra kapi, Kopmale) Krāslavas raj., Aulejas pag., Kuharos
1059. Valsts nozīmes Arheoloģija Mateju senkapi (Senču kapi, Kara kapi) Krāslavas raj., Aulejas pag., Matejos
1060. Valsts nozīmes Arheoloģija Aulejas apmetne Krāslavas raj., Aulejas pag., pie Aulejas skolas
1061. Valsts nozīmes Arheoloģija Rubanu senkapi Krāslavas raj., Aulejas pag., Rubanos
1062. Valsts nozīmes Arheoloģija Žaunerānu pilskalns ar apmetni un senkapi Krāslavas raj., Aulejas pag., Žaunerānos
1063. Valsts nozīmes Arheoloģija Fridrihovas pilskalns (Gorodok) Krāslavas raj., Bērziņu pag., Fridrihovā
1064. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kozlaukas viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Bērziņu pag., Kozlaukā
(Franču kapi)
1065. Valsts nozīmes Arheoloģija Andžānu pilskalns Krāslavas raj., Bērziņu pag., Lielajos Andžānos
1066. Valsts nozīmes Arheoloģija Andžānu senkapi (Vecie kapi) Krāslavas raj., Bērziņu pag., Lielajos Andžānos
1067. Valsts nozīmes Arheoloģija Lubānes kalns - pilskalns Krāslavas raj., Dagda, Lubānes ezera Z krastā
6312. Valsts nozīmes Arhitektūra Dagdas katoļu baznīca ar žogu Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 18. gs. 3.c.
3505. Valsts nozīmes Māksla Altāris Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 18.gs.IIp.
3506. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 1928.
3507. Valsts nozīmes Māksla Kancele Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 18.gs.v.
3508. Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis J.A.Hilzenam Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 1767.
3511. Valsts nozīmes Māksla Sānu altāri (2) Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 18.gs.IIIc.
3512. Valsts nozīmes Māksla Skulptūru grupa "Kristus kristīšana" Krāslavas raj., Dagda, Alejas iela 2 , Dagdas katoļu baznīcā 18.gs.IIp.
1068. Vietējās nozīmes Arheoloģija Alžinovas apmetne Krāslavas raj., Dagdas pag., Alžinovā
1069. Valsts nozīmes Arheoloģija Niperu senkapi Krāslavas raj., Dagdas pag., pie Guščinas upes tilta
1070. Valsts nozīmes Arheoloģija Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Krāslavas raj., Dagdas pag., pie Obiteļu upes iztekas no Ežezera
1071. Valsts nozīmes Arheoloģija Dagdas pilskalns (Zamok) ar apmetni Krāslavas raj., Dagdas pag., Purpļos
1082. Valsts nozīmes Arheoloģija Pustoškas Baterijas kalns - pilskalns Krāslavas raj., Ezernieku pag., bij. Pustoškā
6315. Valsts nozīmes Arhitektūra Bukmuižas katoļu baznīca ar žogu Krāslavas raj., Ezernieku pag., Bukmuižā 1829.,
19. gs. Ip.
3520. Valsts nozīmes Māksla Altāris Krāslavas raj., Ezernieku pag., Bukmuižas katoļu baznīcā 19.gs.Ip.
3525. Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare Krāslavas raj., Ezernieku pag., Jaundomas muižas dzīv. ēkā 19.gs.Ip.
1083. Valsts nozīmes Arheoloģija Jurkovas senkapi (Turku kalns) Krāslavas raj., Ezernieku pag., Jurkovā
1084. Valsts nozīmes Arheoloģija Lieltirševas senkapi (Šauskalns) Krāslavas raj., Ezernieku pag., Lieltirševā
1085. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lieltirševas viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Ezernieku pag., Lieltirševā
(Kapu kalns)
1086. Valsts nozīmes Arheoloģija Piļoru senkapi I,II Krāslavas raj., Ezernieku pag., Piļoros pie Iļjina
un Andžāna mājām
1087. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pontagu senkapi (Katoļu kapi) Krāslavas raj., Ezernieku pag., Pontagos
1088. Valsts nozīmes Arheoloģija Ūdrāju pilskalns (Dubovka, Ozolkalns) Krāslavas raj., Ezernieku pag., Ūdrājos
ar apmetni
1089. Vietējās nozīmes Arheoloģija Akmeņicas senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Grāveru pag., Akmeņicā
1090. Valsts nozīmes Arheoloģija Belogrudovas - Egļu pilskalns Krāslavas raj., Grāveru pag., Belogrudovā
1091. Valsts nozīmes Arheoloģija Belogrudovas - Egļu senkapi Krāslavas raj., Grāveru pag., Belogrudovā
1092. Vietējās nozīmes Arheoloģija Grabauščinas viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Grāveru pag., Grabauščinā
(Franču kapi)
1093. Valsts nozīmes Arheoloģija Grāveru senkapi I (Kazakov ostrov) Krāslavas raj., Grāveru pag., Grāveros pie mežsarga mājām
1094. Valsts nozīmes Arheoloģija Grāveru senkapi II (Dolgaja luka) Krāslavas raj., Grāveru pag., Grāveros pie mežsarga mājām
1095. Valsts nozīmes Arheoloģija Rageļu pilskalns Krāslavas raj., Grāveru pag., Rageļu kapsētā
1096. Valsts nozīmes Arheoloģija Slobodas Piļikovaja gora - pilskalns Krāslavas raj., Grāveru pag., Slobodā
1097. Valsts nozīmes Arheoloģija Slobodas Starij Zamok - pilskalns Krāslavas raj., Grāveru pag., Slobodā
1101. Valsts nozīmes Arheoloģija Gorodiščes pilskalns ar apmetni Krāslavas raj., Indras pag., Gorodiščē
1102. Valsts nozīmes Arheoloģija Gorodiščes senkapi Krāslavas raj., Indras pag., Gorodiščē
1103. Valsts nozīmes Arheoloģija Ostrovnas pilskalns Krāslavas raj., Indras pag., Ostrovnā
1104. Valsts nozīmes Arheoloģija Udinavas pilskalns (Ostrov, Zamščina) Krāslavas raj., Indras pag., Udinavā
1105. Valsts nozīmes Arheoloģija Izvaltas (Berezaukas) pilskalns ar apmetni Krāslavas raj., Izvaltas pag., Berzinē
1106. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalna Bāliņu senkapi Krāslavas raj., Izvaltas pag., Kalna Bāliņos
1107. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielo Truļu senkapi I Krāslavas raj., Izvaltas pag., Lielajos Truļos
1108. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielo Truļu senkapi II Krāslavas raj., Izvaltas pag., Lielajos Truļos
1109. Valsts nozīmes Arheoloģija Ondzuļu senkapi (Kara kapi) Krāslavas raj., Izvaltas pag., Mazajos Ondzuļos
1110. Valsts nozīmes Arheoloģija Murānu pilskalns Krāslavas raj., Izvaltas pag., Mazmurānos
1111. Valsts nozīmes Arheoloģija Undrukānu senkapi Krāslavas raj., Izvaltas pag., Undrukānos
1112. Vietējās nozīmes Arheoloģija Andžānu apmetne Krāslavas raj., Kalniešu pag., Andžānos
1113. Valsts nozīmes Arheoloģija Dauguļu apmetne un viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Kalniešu pag., Dauguļos
(Franču kapi)
1114. Valsts nozīmes Arheoloģija Dubrovkas senkapi Krāslavas raj., Kalniešu pag., Dubrovkā
(Upura kalniņš, Mogiļņiks)
6316. Valsts nozīmes Arhitektūra Indricas katoļu baznīca ar žogu Krāslavas raj., Kalniešu pag., Indricā 1655.-1658.,
un zvanu torni 1698.,
19gs.v.
3531. Valsts nozīmes Māksla Altāris Krāslavas raj., Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā 18.gs.s.
3536. Valsts nozīmes Māksla Kancele Krāslavas raj., Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā 17.gs.IIp.
3537. Valsts nozīmes Māksla Kreisais sānu altāris Krāslavas raj., Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā 18.gs.s.
18.gs.v.
3539. Valsts nozīmes Māksla Labējais sānu altāris Krāslavas raj., Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā 18.gs.v.
1115. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejas Vikaņu senkapi Krāslavas raj., Kalniešu pag., Lejas Vikaņos
1116. Vietējās nozīmes Arheoloģija Indricas nocietinātās muižas vieta Krāslavas raj., Kalniešu pag., Lielindricā
1117. Vietējās nozīmes Arheoloģija Livčānu viduslaiku kapsēta (Senču kapi) Krāslavas raj., Kalniešu pag., Livčānos
1118. Valsts nozīmes Arheoloģija Peļņiku Stāvais kalns (Krutaja gora) - Krāslavas raj., Kalniešu pag., Peļņikos
pilskalns
1119. Valsts nozīmes Arheoloģija Podgurjes senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Kalniešu pag., Podgurjē
1120. Valsts nozīmes Arheoloģija Stirnu senkapi Krāslavas raj., Kalniešu pag., Ringu kapsētā,
Stirnu ezera R krastā
1121. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skradaļu senkapi Krāslavas raj., Kalniešu pag., Skradaļos
1122. Vietējās nozīmes Arheoloģija Slobodas apmetne Krāslavas raj., Kalniešu pag., Slobodā
6110. Vietējās nozīmes Arhitektūra Zvejnieku- zemnieku sētu grupa Krāslavas raj., Kaplavas pag. Kaplavas ciemā 19.gs.
Kaplavas ciemā: Soskovskas Marijas,
Jefimova Ignatija, Višņevska Valentīna,
Rukmanes Annas sētas
1123. Valsts nozīmes Arheoloģija Aizvējiņu pilskalns Krāslavas raj., Kaplavas pag., pie Aizvējiņiem
1124. Vietējās nozīmes Arheoloģija Novaseļcu apmetne Krāslavas raj., Kaplavas pag., pie Novaseļciem
1125. Vietējās nozīmes Arheoloģija Podvinku Baznīcas kalns - viduslaiku Krāslavas raj., Kaplavas pag., pie Podvinkām
kapsēta un baznīcas vieta
1126. Valsts nozīmes Arheoloģija Podvinku senkapi Krāslavas raj., Kaplavas pag., pie Podvinkām
1127. Vietējās nozīmes Arheoloģija Priedaines viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Kaplavas pag.,
(Franču kapi) pie Priedaines mežniecības
1128. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaplavas (Vecbornes) pilskalns Krāslavas raj., Kaplavas pag., pie Salienas pag.
(Zamkovaja gora,Paņenkova gora) Pilskalniem un bij. Zamkiem
1129. Valsts nozīmes Arheoloģija Varnaviču senkapi Krāslavas raj., Kaplavas pag., starp Kapariem,
Dukišiem un Lāčplēšiem
1130. Valsts nozīmes Arheoloģija Daugaviešu senkapi Krāslavas raj., Kaplavas pag.,
starp Podvinkām un Daugaviešiem
3544. Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare zālē Krāslavas raj., Kaplavas pag., Vecbornes muižas dzīv. ēkā 19.gs.b.
1131. Valsts nozīmes Arheoloģija Blaževiču pilskalns ar apmetni Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Blaževičos
1132. Valsts nozīmes Arheoloģija Eizbahovas senkapi Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Eizbahovā
1133. Valsts nozīmes Arheoloģija Geraminovas senkapi Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Geraminovā
1134. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunokras (Jaunakras) senkapi Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Jaunokrā
1135. Valsts nozīmes Arheoloģija Okras pilskalns Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Jaunokrā
1136. Valsts nozīmes Arheoloģija Livanoviču senkapi Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Livanovičos
1137. Valsts nozīmes Arheoloģija Releņģu - Reļenku senkapi Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Reļenkos
1138. Valsts nozīmes Arheoloģija Stanovišķu pilskalns Krāslavas raj., Kastuļinas pag., Stanovišķos
1139. Valsts nozīmes Arheoloģija Bantenišķu Gaisa kalns - pilskalns Krāslavas raj., Kombuļu pag., Bantenišķos
1140. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bantenišķu viduslaiku kapsēta (Grāfu kapi) Krāslavas raj., Kombuļu pag., Bantenišķos
1141. Valsts nozīmes Arheoloģija Škutānu senkapi (Turku kapi, Kara kapi) Krāslavas raj., Kombuļu pag., Škutānos
1142. Valsts nozīmes Arheoloģija Jadlovcu Baterijas kalns - pilskalns Krāslavas raj., Kombuļu pag., Jadlovcos
1143. Valsts nozīmes Arheoloģija Jadlovcu senkapi Krāslavas raj., Kombuļu pag., Jadlovcos
1144. Valsts nozīmes Arheoloģija Kakta Plintu senkapi Krāslavas raj., Kombuļu pag., Kakta Plintos
(Kara kalns, Kara kapi)
1145. Valsts nozīmes Arheoloģija Kombuļu senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Kombuļu pag., Kombuļos
1146. Valsts nozīmes Arheoloģija Sauleskalns - kulta vieta Krāslavas raj., Kombuļu pag., Lielajos Unguros
1147. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielo Ziemaišu apmetne I Krāslavas raj., Kombuļu pag., Lielajos Ziemaišos,
uz DR no kapsētas
1148. Valsts nozīmes Arheoloģija Lielo Ziemaišu apmetne II Krāslavas raj., Kombuļu pag., Lielajos Ziemaišos,
uz DR no kapsētas
1149. Valsts nozīmes Arheoloģija Pītrānu - Vanagu senkapi (Holēras kalns) Krāslavas raj., Kombuļu pag., starp Pītrāniem un Vanagiem
1150. Valsts nozīmes Arheoloģija Timošku senkapi (Kapu kalns) Krāslavas raj., Kombuļu pag., Timoškos
1151. Valsts nozīmes Arheoloģija Bogdanu pilskalns Krāslavas raj., Konstantinovas pag., Bogdanos
1152. Valsts nozīmes Arheoloģija Kubulnišķu senkapi II (Napoleona kapi) Krāslavas raj., Konstantinovas pag., Bogdanos
1153. Valsts nozīmes Arheoloģija Kubulnišķu senkapi I Krāslavas raj., Konstantinovas pag.,
Kubulnišķos pie Utāna mājām
1154. Valsts nozīmes Arheoloģija Slobodas senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Konstantinovas pag., pie Dagdas pag. Slobodas
1155. Valsts nozīmes Arheoloģija Saldu Piliņgore - pilskalns un senkapi Krāslavas raj., Konstantinovas pag., Saldos
7434. Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs Krāslavas raj., Krāslava, Krāslavas upīte no Rīgas ielas 18.gs.
līdz ietekai Daugavā, Daugavas labais krasts līdz Ratušas
ielai, Ratušas iela, Rīgas iela no Ratušas ielas līdz
Lāčplēša ielai, Lāčplēša ielas pāra numuru puses apbūve
līdz Jaunajai ielai, Jaunā iela līdz Brīvības ielai,
Brīvības iela līdz Vienības ielai, Vienības iela līdz 12.namam,
Vienības ielas apbūve no 12. līdz 2.namam (Baznīcas ielai),
Baznīcas ielas nepāra numuru puses apbūve līdz Raiņa
ielai, Raiņa iela, Pils iela līdz Aglonas ielai, Aglonas iela
līdz Rīgas ielai, Rīgas iela līdz Krāslavas upītei
1156. Valsts nozīmes Arheoloģija Krāslavas pilskalns (Šokolādes kalns) Krāslavas raj., Krāslava, Jāņupes kreisajā krastā pie
vecā Sauleskalna ceļa
6319. Valsts nozīmes Arhitektūra Krāslavas katoļu baznīca ar žogu, Krāslavas raj., Krāslava, Baznīcas iela 2 1755.
vārtiem, zvanu torni un klostera ēkām -1767.
3546. Valsts nozīmes Māksla Altāris ar gleznojumiem Krāslavas raj., Krāslava, Baznīcas iela 2 , 18.gs.IIIc.
Krāslavas katoļu baznīcā
3559. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Krāslavas raj., Krāslava, Baznīcas iela 2 , 18.gs.IVc.
Krāslavas katoļu baznīcā
6320. Valsts nozīmes Arhitektūra Aptieka un saimniecības ēka ar žogu Krāslavas raj., Krāslava, Brīvības iela 6 , 8 18. gs.,
un vārtiem 19.gs.1p.
6322. Valsts nozīmes Arhitektūra Krāslavas pils bibliotēkas ēka Krāslavas raj., Krāslava, Grāfu Plāteru iela 13 1759.
6321. Valsts nozīmes Arhitektūra Krāslavas pils apbūve ar parku un Krāslavas raj., Krāslava, Pils iela 6 1736.-1776.,
parka arhitektūru 18.gs.b.,
19.gs.b.
3564. Valsts nozīmes Māksla Sienu gleznojumi Krāslavas raj., Krāslava, Pils iela 6 , Krāslavas pilī 18.gs.IIIc.
-19.gs.s.
6323. Valsts nozīmes Arhitektūra Zirgu pasta stacija Krāslavas raj., Krāslava, Rīgas iela 32 19. gs. s.
6318. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) Krāslavas raj., Krāslava, Rīgas iela 59 a, 61, 61a 18. gs.2.p.,
19.gs.2.p.,
20.gs.s.
6317. Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (3) Krāslavas raj., Krāslava, Rīgas iela 63 18. gs.
1157. Valsts nozīmes Arheoloģija Aišpuru (Gereņu) senkapi Krāslavas raj., Krāslavas pag., Aišpuros
1158. Valsts nozīmes Arheoloģija Krīviņu senkapi (Franču kapi) un apmetne Krāslavas raj., Krāslavas pag., Krīviņos
1159. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejas Krumpānu senkapi Krāslavas raj., Krāslavas pag., Lejas Krumpānos
(Naudas kalniņš, Ubagu kalniņš)
1160. Valsts nozīmes Arheoloģija Pastoru senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Krāslavas pag., Pastoros
1098. Valsts nozīmes Arheoloģija Mīsnīku pilskalns (Zamščina) Krāslavas raj., Ķepovas pag., Mīsnīkos
1099. Vietējās nozīmes Arheoloģija Posovas senkapi (Kapu kalniņš) Krāslavas raj., Ķepovas pag., Posovā pie Liepājniekiem
1100. Valsts nozīmes Arheoloģija Vorzovas senkapi Krāslavas raj., Ķepovas pag., Vorzovā
1161. Valsts nozīmes Arheoloģija Aleksandrovas senkapi (Kara kapi) Krāslavas raj., Piedrujas pag., Aleksandrovā
1162. Vietējās nozīmes Arheoloģija Fiļipovas viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Piedrujas pag., Fiļipovā
1163. Valsts nozīmes Arheoloģija Kiseļevcu senkapi I Krāslavas raj., Piedrujas pag., Kiseļevcos pie Kiseļevcu kapsētas
6146. Valsts nozīmes Arheoloģija Kiseļevcu senkapi II Krāslavas raj., Piedrujas pag., Kiseļevcos, 1,3 km
uz ZR no Kiseļevcu kapsētas
1164. Valsts nozīmes Arheoloģija Krivaseļcu senkapi Krāslavas raj., Piedrujas pag., Krivaseļcos
1165. Valsts nozīmes Arheoloģija Lupandu senkapi Krāslavas raj., Piedrujas pag., Lupandos
1166. Vietējās nozīmes Arheoloģija Marku senkapi un apmetne Krāslavas raj., Piedrujas pag., Markos
1167. Valsts nozīmes Arheoloģija Kuļbovas senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Piedrujas pag., pie Kuļbovas pansionāta
6324. Valsts nozīmes Arhitektūra Piedrujas katoļu baznīca ar žogu Krāslavas raj., Piedrujas pag., Piedrujā 1759.
un vārtiem - 1774.
3565. Valsts nozīmes Māksla Altāra gleznojums Krāslavas raj., Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā 18.gs.IIIc.
3569. Valsts nozīmes Māksla Kancele Krāslavas raj., Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā 19.gs.s.
3570. Valsts nozīmes Māksla Sānu altāri (2) Krāslavas raj., Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā 18.gs.IIIc.
1168. Valsts nozīmes Arheoloģija Gromiku senkapi Krāslavas raj., Robežnieku pag., Gromikos
1169. Vietējās nozīmes Arheoloģija Nikšiņu Razbojevo gora Krāslavas raj., Robežnieku pag., Nikšiņos
1170. Valsts nozīmes Arheoloģija Podļeškovas senkapi (Vecie kapi) Krāslavas raj., Robežnieku pag., Podļeškovā
1171. Valsts nozīmes Arheoloģija Porečjes senkapi Krāslavas raj., Robežnieku pag., Porečjē
1172. Valsts nozīmes Arheoloģija Robežnieku (Pustiņas) pilskalns Krāslavas raj., Robežnieku pag., Robežniekos
1173. Vietējās nozīmes Arheoloģija Robežnieku viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Robežnieku pag., Robežniekos
1174. Vietējās nozīmes Arheoloģija Skuku viduslaiku kapsēta (Franču kapi) Krāslavas raj., Robežnieku pag., Skukos
1175. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ikažencu viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Robežnieku pag.,
(Franču kapi, Gajoks) starp Ikaženciem un Zulovu
1176. Valsts nozīmes Arheoloģija Čenčupu senkapi (Kara kalns) Krāslavas raj., Skaistas pag., Čenčupos
1177. Valsts nozīmes Arheoloģija Ekšu pilskalns (Gorodok) ar apmetni Krāslavas raj., Skaistas pag., Ekšos
1178. Valsts nozīmes Arheoloģija Ekšu Pilskalniņš - pilskalns Krāslavas raj., Skaistas pag., Ekšos, Stirnu ezera Z krastā
1179. Valsts nozīmes Arheoloģija Grundānu pilskalns ar apmetni Krāslavas raj., Skaistas pag., Grundānos
1180. Valsts nozīmes Arheoloģija Ļaksu pilskalns (Piļisovka) Krāslavas raj., Skaistas pag., Ļaksos
1181. Vietējās nozīmes Arheoloģija Katoļnieku viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Skaistas pag., Katoļniekos,
(Turku kapi) un apmetne Dridza ezera Z krastā
1182. Valsts nozīmes Arheoloģija Kulinišķu senkapi I Krāslavas raj., Skaistas pag., Kulinišķos
1183. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kulinišķu senkapi II Krāslavas raj., Skaistas pag., Kulinišķos, Dridza ezera A krastā
1184. Valsts nozīmes Arheoloģija Skaistas senkapi Krāslavas raj., Skaistas pag., pie bij. Skaistas muižas
1185. Valsts nozīmes Arheoloģija Tenīsa senkapi Krāslavas raj., Skaistas pag., Tenīsa ezera Z krastā
1186. Valsts nozīmes Arheoloģija Vanagišku senkapi (Franču kapi) Krāslavas raj., Skaistas pag., Vanagiškos
1187. Valsts nozīmes Arheoloģija Zukulišku senkapi (Ķešiņu, Franču kapi) Krāslavas raj., Skaistas pag., Zukuliškos
1188. Valsts nozīmes Arheoloģija Muranišķu apmetne un senkapi (Cīmota) Krāslavas raj., Svariņu pag., Muranišķos pie kapsētas
1189. Vietējās nozīmes Arheoloģija Neikšānu senkapi Krāslavas raj., Svariņu pag., Neikšānos
1190. Valsts nozīmes Arheoloģija Reiņiku senkapi Krāslavas raj., Svariņu pag., Reiņikos
1191. Valsts nozīmes Arheoloģija Rubenaucu pilskalns Krāslavas raj., Svariņu pag., Rubenaucos
1192. Valsts nozīmes Arheoloģija Babrauščinas pilskalns Krāslavas raj., Svariņu pag., starp Babrauščinu un Špogevu
1193. Vietējās nozīmes Arheoloģija Borisovkas (Dobroščinas) senkapi Krāslavas raj., Svariņu pag.,
(Kara, Franču kapi, Ostrovok) starp Borisovku un Dobroščinu
1194. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veizinišķu apmetne Krāslavas raj., Svariņu pag., Veizinišķos
6313. Valsts nozīmes Arhitektūra Landskoronas katoļu baznīca ar žogu un Krāslavas raj., Šķaunes pag., Šķaunē 1828.
diviem zvanu torņiem
1072. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazurovas viduslaiku apmetne un kapsēta Krāslavas raj., Šķaunes pag., Mazurovā
1073. Valsts nozīmes Arheoloģija Greivu apmetne I,II Krāslavas raj., Šķaunes pag., pie Malabriciem
1074. Valsts nozīmes Arheoloģija Poliščinas pilskalns (Gorodok) Krāslavas raj., Šķaunes pag., Poliščinā
1075. Valsts nozīmes Arheoloģija Rubuļu pilskalns Krāslavas raj., Šķaunes pag., Rubuļos
1076. Valsts nozīmes Arheoloģija Rudņu senkapi Krāslavas raj., Šķaunes pag., starp Rudņu un Lanskiem
3513. Valsts nozīmes Māksla Altāris Krāslavas raj., Šķaunes pag., Šķaune, 19.gs.Ip.
Landskoronas katoļu baznīcā
3517. Valsts nozīmes Māksla Vitrāža Krāslavas raj., Šķaunes pag., Šķaune, 19.gs.IIp.
Landskoronas katoļu baznīcā
1077. Valsts nozīmes Arheoloģija Brīveru senkapi Krāslavas raj., Šķeltovas pag., Brīveros
1078. Valsts nozīmes Arheoloģija Brīveru pilskalns (Gorodok) un apmetne Krāslavas raj., Šķeltovas pag.,
Brīveros pie Upes Kudiņu dzirnavām
6314. Valsts nozīmes Arhitektūra Šķeltovas pareizticīgo baznīca Krāslavas raj., Šķeltovas pag., Šķeltovā 1836.
1079. Valsts nozīmes Arheoloģija Peipiņu apmetne Krāslavas raj., Šķeltovas pag., Peipiņos
1080. Valsts nozīmes Arheoloģija Ekstu senkapi Krāslavas raj., Šķeltovas pag., pie Ekstu kapsētas, Bor - Ekstos
1081. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upes Kudiņu apmetne Krāslavas raj., Šķeltovas pag., Upes Kudiņos
6111. Vietējās nozīmes Arhitektūra Plostnieku- zvejnieku sētu grupa Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Augstinišķu 19.gs.
Augustinišķu ciemā: Aelitas Šķitovas, zvejnieku ciemā
Valerijas Servutes, Vilhelma Žuravska,
Viktora Vitkovska sētas
1195. Valsts nozīmes Arheoloģija Dunsku senkapi (Mēra kapi, Turku kapi) Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Dunskos
1196. Valsts nozīmes Arheoloģija Škerskānu senkapi Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Škerskānos
1197. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejas Romuļu senkapi Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Lejas Romuļos
(Kapu kalns, Turku kapi)
1198. Vietējās nozīmes Arheoloģija Svētais avots - kulta vieta Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Lielajos Muļķos
1199. Valsts nozīmes Arheoloģija Misjūnu senkapi Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Mišūnos
1200. Vietējās nozīmes Arheoloģija Odigiancu senkapi Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Odigiancos
(Ubogu kalns, Kapu kalns)
1201. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rakutu viduslaiku kapsēta Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Rakutos
1202. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vilmaņu apmetne un viduslaiku Krāslavas raj., Ūdrīšu pag., Vilmaņos
kapsēta (Kapu pļaviņa)
3491. Valsts nozīmes *Māksla Feretrons ar gleznām (2) Krāslavas raj., ... 19.gs.Ic.
3492. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Madonna ar bērnu Krāslavas raj., ... 19.gs.Ip.
un Sv.Kazimirs"
3493. Valsts nozīmes *Māksla Lustra Krāslavas raj., ... 19.gs.IIc.
3494. Valsts nozīmes *Māksla Monstrance Krāslavas raj., ... 1848.
3495. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Kristus pie staba" Krāslavas raj., ... 18.gs.
3497. Valsts nozīmes *Māksla Evaņģēlijs ar gravīrām (4) iesējumā Krāslavas raj., ... 17.gs.
3499. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Bezvainīgā Jaunava Marija" Krāslavas raj., ... 19.gs.s.
3500. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Marija Magdalēna" ar rizu Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3501. Valsts nozīmes *Māksla Misāle ar gravīrām Krāslavas raj., ... 1726.
3502. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Garīdznieks" Krāslavas raj., ... 18.gs.
3503. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Garīdznieks" Krāslavas raj., ... 18.gs.
3504. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Krāslavas raj., ... 1739.
3514. Valsts nozīmes *Māksla Ciborija kauss Krāslavas raj., ... 19.gs.IIIc.
3515. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "M.Karņicka portrets" Krāslavas raj., ... 19.gs.IIc.
3516. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "S.Karņickas portrets" Krāslavas raj., ... 19.gs.IIc.
3518. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Krāslavas raj., ... 1768.
3519. Valsts nozīmes *Māksla Monstrance Krāslavas raj., ... 18.gs.IIc.
3521. Valsts nozīmes *Māksla Feretrons ar gleznām (2) Krāslavas raj., ... 19.gs.v.
3522. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Jāzeps ar bērnu" Krāslavas raj., ... 1904.
3523. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Sv.Pāvils" Krāslavas raj., ... 19.gs.Ip.
3524. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūra "Sv.Pēteris" Krāslavas raj., ... 19.gs.Ip.
3526. Valsts nozīmes *Māksla Svečturi (4) Krāslavas raj., ... 1795.
3527. Valsts nozīmes *Māksla Svečturis Krāslavas raj., ... 18.gs.b.
3528. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Dievmātes kronēšana" ar rizu Krāslavas raj., ... 18.gs.b.
3529. Valsts nozīmes *Māksla Ciborija kauss Krāslavas raj., ... 18.gs. 20.gs.
3530. Valsts nozīmes *Māksla Relikvārijs Krāslavas raj., ... 18.gs.v.
3532. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus kristīšana" Krāslavas raj., ... 19.gs.Ic.
3533. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Madonna ar bērnu" ar rizu Krāslavas raj., ... 18./19.gs.
3534. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Helēna" Krāslavas raj., ... 18.gs.b.
3535. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Marija Magdalēna" Krāslavas raj., ... 18.gs.v.
3538. Valsts nozīmes *Māksla Krucifikss Krāslavas raj., ... 18.gs.
3540. Valsts nozīmes *Māksla Skulptūras "Eņģeļi" (2) Krāslavas raj., ... 18.gs.
3541. Valsts nozīmes *Māksla Tabernākuls Krāslavas raj., ... 18.gs.IIc.
3542. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Pēteris" Krāslavas raj., ... 1789.
3543. Valsts nozīmes *Māksla Ikona "Sv.Juris" Krāslavas raj., ... 18.gs.80.g.
3566. Valsts nozīmes *Māksla Biktssoli (2) Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3567. Valsts nozīmes *Māksla Ciborija kauss Krāslavas raj., ... 1646.
3568. Valsts nozīmes *Māksla Feretrons Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3571. Valsts nozīmes *Māksla Ūdenstvertne Krāslavas raj., ... 1768.
3572. Valsts nozīmes *Māksla Kauss Krāslavas raj., ... 18./19.gs.
3573. Valsts nozīmes *Māksla Zvans Krāslavas raj., ... 1768.
3574. Valsts nozīmes *Māksla Misāle ar gravīrām Krāslavas raj., ... 1786.
3575. Valsts nozīmes *Māksla Monstrance Krāslavas raj., ... 18.gs.v.
3576. Valsts nozīmes *Māksla Tabernākuls Krāslavas raj., ... 18.gs.IIc.
3509. Valsts nozīmes *Māksla Monstrance Krāslavas raj., ... 18.gs.IIc.
3510. Valsts nozīmes *Māksla Sakristejas bufete Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3545. Valsts nozīmes *Māksla Altārglezna "Sv.Ludvigs dodas Krāslavas raj., ... 1884.
krusta karā"
3547. Valsts nozīmes *Māksla Biktssoli (2) Krāslavas raj., ... 18.gs.v.
3548. Valsts nozīmes *Māksla Biktssols ar monogrammu Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3549. Valsts nozīmes *Māksla Feretrons Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3550. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "A.Plāteres portrets" Krāslavas raj., ... 18.gs.IIIc.
3551. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "K.Plātera portrets" Krāslavas raj., ... 18.gs.IIIc.
3552. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Kristus sirds" ar rizu Krāslavas raj., ... 1824. 1888.
3553. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Mācītāja Jalovecka portrets" Krāslavas raj., ... 19.gs.IIp.
3554. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Madonna ar bērnu" ar rizu Krāslavas raj., ... 1824.
3555. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Staņislavs" Krāslavas raj., ... 19.gs.Ic.
3556. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Sv.Vincents ar bērnu" Krāslavas raj., ... 1871.
3557. Valsts nozīmes *Māksla Glezna "Svētā Trīsvienība" Krāslavas raj., ... 1871.
3558. Valsts nozīmes *Māksla Kancele Krāslavas raj., ... 18.gs.IIIc.
3560. Valsts nozīmes *Māksla Monstrance Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3561. Valsts nozīmes *Māksla Ornāts Krāslavas raj., ... 18./19.gs.
3562. Valsts nozīmes *Māksla Sakristejas bufete Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
3563. Valsts nozīmes *Māksla Sakristejas bufete Krāslavas raj., ... 18.gs.IIp.
6325. Valsts nozīmes Arhitektūra Alsungas katoļu baznīca Kuldīgas raj., Alsungas pag., Alsungā 16. gs.
6326. Valsts nozīmes Arhitektūra Alsungas pils Kuldīgas raj., Alsungas pag., Alsungā 14. gs. -
16. gs.
1203. Valsts nozīmes Arheoloģija Dižgabala kalns - pilskalns Kuldīgas raj., Alsungas pag., Alsungā, starp Pils ielu
un Dzirnavu ezeru
3578. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas raj., Alsungas pag., Alsungas katoļu baznīcā 19.gs.v.
1893.
1204. Vietējās nozīmes Arheoloģija Grīnbergu senkapi Kuldīgas raj., Alsungas pag., pie Grīnbergiem un Dzirniekiem
1205. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ķīšu senkapi Kuldīgas raj., Alsungas pag., pie Ķīšiem un Skaidrājiem
1206. Vietējās nozīmes Arheoloģija Mazreģu viduslaiku kapsēta Kuldīgas raj., Alsungas pag., pie Mazreģiem
1207. Valsts nozīmes Arheoloģija Todaižu (Leiškalnu) pilskalns ar apmetni Kuldīgas raj., Alsungas pag., pie Zundēm un
bij. Leiškalniem, Pilsezera krastā
1208. Vietējās nozīmes Arheoloģija Jaungaiļu senkapi (Sauleskalns) Kuldīgas raj., Alsungas pag., starp Jaungaiļiem,
Zvaigžņiem un Pikšiem
1209. Valsts nozīmes Arheoloģija Kalniņu senkapi Kuldīgas raj., Alsungas pag., Kuršu iela 2 , Alsungā
1210. Valsts nozīmes Arheoloģija Ēdoles viduslaiku pils Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdolē
6327. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēdoles pils ar nocietinājuma Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdolē 13. gs.,
grāvjiem un parku 1836.,
19. gs. s.
6328. Valsts nozīmes Arhitektūra Ēdoles luterāņu baznīca un kapliča Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdolē 1648.
19. gs. 1.p.
1211. Valsts nozīmes Arheoloģija Ēdoles senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdolē pie baznīcas
3582. Valsts nozīmes Māksla Altāris Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdoles luterāņu baznīcā 17.gs.v.
3584. Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdoles luterāņu baznīcā 1784.
18.gs.IIp.
3585. Valsts nozīmes Māksla Ērģeles Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdoles luterāņu baznīcā 1786. 1902.
3588. Valsts nozīmes Māksla Kancele Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdoles luterāņu baznīcā 17.gs.v.
3594. Valsts nozīmes Māksla Luktas ar gleznojumiem (10) Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdoles luterāņu baznīcā 17.gs.s.
-18.gs.IIp.
3599. Valsts nozīmes Māksla Kāpnes Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Lielīvandes muižā 18.gs.b.
1213. Valsts nozīmes Arheoloģija Ķaupu senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Ķaupiem
1214. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pūjalgu pilskalns Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Pūjalgām
1215. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pūjalgu Baznīcas kalns - kulta vieta Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Pūjalgu pilskalna
1216. Vietējās nozīmes Arheoloģija Sedļu senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Sedļiem
1217. Vietējās nozīmes Arheoloģija Smiltnieku senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Smiltniekiem
1218. Valsts nozīmes Arheoloģija Strazdiņu senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Strazdiņiem
1219. Vietējās nozīmes Arheoloģija Struju senkapi Kuldīgas raj., Ēdoles pag., pie Strujām
1220. Valsts nozīmes Arheoloģija Basu pilskalns Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Baļļām un Varkaļiem
1221. Vietējās nozīmes Arheoloģija Biļļu senkapi Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Biļļiem un Valkiem
1222. Vietējās nozīmes Arheoloģija Guļu senkapi Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Guļiem
1223. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ģēģeru senkapi Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Ģēģeriem
1224. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aniņu senkapi Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Kalnanniņām un bij. Aniņām
1225. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lancenieku senkapi Kuldīgas raj., Gudenieku pag., pie Muceniekiem un
bij. Lanceniekiem
6334. Valsts nozīmes Arhitektūra Īvandes luterāņu baznīca Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvandē 1815. -1816.
6335. Valsts nozīmes Arhitektūra Īvandes ūdensdzirnavas ar iekārtu Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvandē 1842.
1212. Valsts nozīmes Arheoloģija Vecmuižas (Īvandes) pilskalns Kuldīgas raj., Īvandes pag., pie Avotiem
6329. Valsts nozīmes Arhitektūra Lielīvandes muižas apbūve Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvande, Lielīvandes muižā 18. gs. b.
-20. gs.s.
6330. Valsts nozīmes Arhitektūra Vecā dzīvojamā ēka Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvande, Lielīvandes muižā 18. gs.b.
6331. Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunā dzīvojamā ēka Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvande, Lielīvandes muižā 19.gs.I.p.,
1913.
6332. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvande, Lielīvandes muižā 18. gs. b.
6333. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis Kuldīgas raj., Īvandes pag., Īvande, Lielīvandes muižā 18. gs. b.
6336. Valsts nozīmes Arhitektūra Kabiles luterāņu baznīca Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabilē 1652.
3608. Valsts nozīmes Māksla Griestu dekoratīvā apdare Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabiles muižas dzīv. ēkā 18.gs.IIp.
3609. Valsts nozīmes Māksla Krāsns Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabiles muižas dzīv. ēkā 20.gs.s.
1230. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kabiles pilskalns Kuldīgas raj., Kabiles pag., pie Pilskalniem
6337. Valsts nozīmes Arhitektūra Kabiles muižas apbūve Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabile, Kabiles muižā 18.gs.
-19.gs.v.
6338. Valsts nozīmes Arhitektūra Muižas dzīvojamā ēka Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabile, Kabiles muižā 18. gs.III.c.
6339. Valsts nozīmes Arhitektūra Mežkunga māja Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabile, Kabiles muižā 18. gs.III.c.
6340. Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabile, Kabiles muižā 18. gs.III.c.
6341. Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts Kuldīgas raj., Kabiles pag., Kabile, Kabiles muižā 19. gs.v.
6343. Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis<