Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.137

Rīgā 2018.gada 29.novembrī (prot. Nr.51, 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTENEKO" katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 23.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTENEKO", vienotais reģistrācijas numurs: 40003350097, juridiskā adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 29, LV-1079 (turpmāk - SIA "BALTENEKO"), katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifu projektu (2018.gada 20.jūlijs) un 2018.gada 31.jūlijā, 26.septembrī, 22.oktobrī un 15.novembrī - papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2018.gada 30.jūlijs, 2018.gada 25.septembris Nr.2-09/18, 2018.gada 19.oktobris Nr.1-10/18, 2018.gada 14.novembris Nr.1-11/18) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "BALTENEKO" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2018.gada 2.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 152.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties. Līdz ar to Regulators veica grozījumus Metodikā, paredzot iespēju noteikt tarifu piemērošanas kārtību atvērtajā dabasgāzes tirgū pēc 2017.gada 3.aprīļa.

4. Ņemot vērā, ka SIA "BALTENEKO" visu saražoto siltumenerģiju pārdod citam siltumapgādes komersantam, SIA "BALTENEKO" atbilst Metodikas 10.2.apakšpunktā minētajam.

5. Metodikas 43.5punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

6. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu, Regulators secina, ka minētās kārtības noteikšana ir nepieciešama, piemērota, vajadzīga un atbilstoša šā administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju SIA "BALTENEKO" piemērot apstiprinātos siltumenerģijas ražošanas tarifus atvērtā dabasgāzes tirgus apstākļos atbilstoši noslēgtajam dabasgāzes piegādes līgumam un lietotājiem būt informētiem par kārtējā mēnesī piemērojamo ražošanas tarifu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "BALTENEKO" siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

8. SIA "BALTENEKO" pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi tika uzaicināts, bet padomes sēdē nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11., 14.punktu, 2.9., 10.2., 31.22.apakšpunktu, 43.1 un 43.5punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu un 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "BALTENEKO" katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām dabasgāzes cenām:

Dabasgāzes cena (bez akcīzes nodokļa), EUR/MWh Siltumenerģijas ražošanas tarifs (Attekas iela 43, Ādaži), EUR/MWh
13,50 31,42
14,00 32,00
14,50 32,57
15,00 33,15
15,50 33,73
16,00 34,31
16,50 34,89
17,00 35,47
17,50 36,04
18,00 36,62
18,50 37,20
19,00 37,78
19,50 38,36
20,00 38,93
20,50 39,51
21,00 40,09
21,50 40,67
22,00 41,25
22,50 41,83
23,00 42,40
23,50 42,98
24,00 43,56
24,50 44,14
25,00 44,72
25,50 45,29
26,00 45,87
26,50 46,45
27,00 47,03
27,50 47,61
28,00 48,18
28,50 48,76
29,00 49,34
29,50 49,92
30,00 50,50
30,50 51,08
31,00 51,65
31,50 52,23
32,00 52,81
32,50 53,39
33,00 53,97
33,50 54,54
34,00 55,12
34,50 55,70
35,00 56,28
35,50 56,86
36,00 57,44
36,50 58,01
37,00 58,59
37,50 59,17
38,00 59,75
38,50 60,33
39,00 60,90
39,50 61,48
40,00 62,06
40,50 62,64
41,00 63,22
41,50 63,79
42,00 64,37
42,50 64,95
43,00 65,53
43,50 66,11

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;

3. uzdot SIA "BALTENEKO", piemērojot katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifu, ņemt vērā konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu un iepriekšējā periodā (viens mēnesis vai vairāki) piemēroto un faktisko dabasgāzes cenu šādā kārtībā:

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifa piemērošanas pirmajā periodā (viens mēnesis vai vairāki) un periodā, kad netiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas ražošanas tarifs atbilst tam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas ražošanas tarifam, pie kura dabasgāzes cena ir aritmētiski vistuvāk konkrētajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai;

3.2. siltumenerģijas ražošanas tarifa piemērošanas periodā, kad tiek pielietota iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas ražošanas tarifs nosakāms, saskaitot 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunktā minētās komponentes un pielīdzinot aritmētiski tuvākajam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas ražošanas tarifam. Saskaitāmās komponentes:

3.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifa aprēķina komponente (EUR/MWh), kas aprēķināta, pamatojoties uz apstiprinātajā tarifā iekļautajām izmaksām, iekļaujot konkrētajā mēnesī aktuālo dabasgāzes cenu;

3.2.2. apstiprinātajā siltumenerģijas ražošanas tarifā iekļautā akcīzes nodokļa komponente;

3.2.3. dabasgāzes izmaiņu kompensācijas komponente (EUR/MWh) - iepriekšējā perioda faktisko cenu un iepriekšējā periodā piemērojamā siltumenerģijas ražošanas tarifa atbilstošo cenu starpības reizinājums ar iepriekšējā perioda faktiskajiem apjomiem, kas attiecināti uz iepriekšējā periodā lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu. Vairāku piegādātāju gadījumā faktisko dabasgāzes cenu nosaka kā vidējo svērto dabasgāzes cenu atkarībā no faktiski patērētā dabasgāzes apjoma;

4. uzdot SIA "BALTENEKO" šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto aprēķinu veikt, ja iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas ražošanas tarifā, un noteikt, ka SIA "BALTENEKO" ir tiesīga veikt šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto aprēķinu, ja iepriekšējā perioda faktiskā dabasgāzes cena ir augstāka nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas ražošanas tarifā;

5. uzdot SIA "BALTENEKO" iesniegt Regulatoram šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā minētos aprēķinus ("Excel" formātā) līdz mēneša trešajai darbdienai, ja plānotas piemērojamā siltumenerģijas ražošanas tarifa izmaiņas;

6. uzdot SIA "BALTENEKO" iesniegt Regulatoram līdz mēneša trešajai darbdienai informāciju par katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotajai siltumenerģijai iepriekšējā mēnesī patērētās dabasgāzes apjomu (tūkst.nm3 un MWh) un dabasgāzes cenām (atsevišķi norādot dabasgāzes cenas un sistēmas pakalpojumu cenas) un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomu;

7. uzdot SIA "BALTENEKO" informāciju par kārtējā mēnesī piemērojamo katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai ievietot savā tīmekļvietnē un vienlaicīgi informēt Regulatoru un pašvaldību, nosūtot informāciju ievietošanai Regulatora un pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī Regulatoram iesniegt dokumentu, kas apliecina aktuālo dabasgāzes cenu;

8. uzdot SIA "BALTENEKO" informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu triju darbdienu laikā pēc jauna līguma noslēgšanas, iesniedzot līguma kopiju un informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli;

9. atcelt no 2019.gada 1.janvāra Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2008.gada 16.septembra lēmuma (protokols Nr.1.2/08-12, § 1.8.) 1.punktu par SIA "BALTENEKO" apstiprinātajiem ražošanas tarifiem katlumājā Attekas ielā 43 (uz lēmuma pieņemšanas brīdi: Attekas ielā 24), Ādažos, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 30.novembra lēmumu Nr.141 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTENEKO" saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 240.nr.) daļā par SIA "BALTENEKO" noteikto piemērošanas kārtību katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās siltumenerģijas tarifiem.

Ja mainās tarifu un tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu, noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTENEKO" katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, saražotās .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 137Pieņemts: 29.11.2018.Stājas spēkā: 29.11.2018.Zaudē spēku: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 30.11.2018. OP numurs: 2018/236.33
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
303388
29.11.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)