Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 636

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 53 46. §)

Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2018.-2023. gadam

1. Saskaņā ar Augstskolu likuma 76.1 panta trešo daļu apstiprināt Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānā 2018.-2023. gadam noteikto rīcību ar nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta piekto daļu un 42. panta 2.4 daļu atļaut pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos nekustamos īpašumus un pēc to atsavināšanas iegūtos finanšu līdzekļus novirzīt Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rakstu mājas Torņakalnā, Rīgā, būvniecības aizdevuma atmaksai.

3. Noteikt Latvijas Universitāti par atbildīgo institūciju šā rīkojuma pielikumā minēto nekustamo īpašumu novērtēšanā un atsavināšanas organizēšanā.

4. Visi ieņēmumi no šā rīkojuma pielikumā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas pēc Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 208 "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība" 13. punktā minēto atsavināšanas izdevumu segšanas tiek ieskaitīti valsts budžetā. Pēc šā rīkojuma pielikumā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta 2.4 daļai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu, nosakot, kādā apmērā attiecīgie valsts budžetā ieskaitītie līdzekļi tiek novirzīti Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rakstu mājas Torņakalnā, Rīgā, būvniecības aizdevuma atmaksai.

5. Latvijas Universitātei veikt nepieciešamās darbības, lai no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 115 0123) Tālivalža ielā 1B, Rīgā, Burtnieku ielā 1, Rīgā, nodalītu atsevišķā nekustamajā īpašumā būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 115 0123 001) un tās uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 115 0123) daļu.

6. Latvijas Universitātei saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības rakstisku piekrišanu zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 057 0024) Hermaņa ielā 19, Rīgā, atsavināšanai.

7. Latvijas Universitātei veikt nepieciešamās darbības, lai no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 093 003) Jūrmalas gatvē 76, Rīgā, nodalītu atsevišķos nekustamajos īpašumos būves (būves kadastra apzīmējums 0100 093 0003 017) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 093 0003) daļu un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 093 0003 022) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 093 0003) daļu.

8. Latvijas Universitātei pirms šā rīkojuma pielikumā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas veikt nepieciešamās darbības, lai:

8.1. grozītu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 28971 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1, paredzot, ka aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus, noteikts būvei (būves kadastra apzīmējums 0100 115 0123 002) Tālivalža ielā 1B, Rīgā, un tās apsaimniekošanai nepieciešamajai zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 115 0123) Tālivalža ielā 1B, Rīgā, daļai;

8.2. dzēstu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000432799 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 3.1, nodalījuma Nr. 100000302083 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1, nodalījuma Nr. 100000077660 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1, nodalījuma Nr. 100000073747 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1, nodalījuma Nr. 100000345976 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1, nodalījuma Nr. 100000301381 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1 un nodalījuma Nr. 100000085068 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1;

8.3. pēc šā rīkojuma 6. punktā minētās piekrišanas saņemšanas dzēstu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 948 II daļas 2. iedaļas ierakstus Nr. 1.1 un Nr. 1.2.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 

(Ministru kabineta 2018. gada 27.novembra rīkojums Nr. 636)

Pārdodamie nekustamie īpašumi

Nr.
p.k.
Nekustamā īpašuma objekta veids Nekustamā īpašuma objekta atrašanās vieta Nekustamā īpašuma objekta statuss Nekustamā īpašuma objekta ieguves veids, persona, no kuras iegūts nekustamais īpašums Bilances vērtība Stāvoklis un apraksts Tiesību aprobežojumi Esošais lietošanas vai izmantošanas mērķis Plānotā turpmākā rīcība, lietošanas vai izmantošanas mērķis Veiktie ieguldījumi, to apjoms un avots Plānotie ieguldījumi un to avots nekustamā īpašuma uzturēšanai Atsavināšanas pamatojums un veids Persona, kurai plānots atsavināt nekustamo īpašumu Plānotais atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu turpmākais izlietojums
Veids Nosaukums Adrese Kadastra numurs Kadastra apzīmējums Platība (m2)
1. Zeme Zeme Rīga, Tālivalža iela 1B 0100-115-0123 0100-115-0123 5 722 Īpašums Ministru kabineta (turpmāk - MK) 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā 473 845 1/2 zemes vienības VAS "Latvenergo" filiālei"Rīgas elektrotīkli"piederoši divi ievadi, kabeļu tīkli. Rīgas gāzes saimniecībai "Rīgas gāze" piederošs gāzes vads. Telekomunikācijas. AS "Rīgas siltums" siltumtīkli ar aizsardzības zonu. Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fonda līdzekļus. Dienesta viesnīca Atsavināt     Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Dienesta viesnīca,1211 - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 186 telpu grupas Rīga, Burtnieku iela 1 0100-115-0123-001 5 005 304 055 Būves fiziskais nolietojums 40%
2. Zeme Zeme Rīga, Jūrmalas gatve 60 0100-093-2042 0100-093-2042 4 172 Īpašums MK 03.04.2017. rīkojums Nr.164, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā     Nekustamo īpašumu apgrūtina uz nekustamo īpašumu Jūrmalas gatve 60 (zemesgrāmatu nodalījuma Nr.8389) nostiprinātie apgrūtinājumi. Mācību ēka Atsavināt 12473.57 - LU līdzekļi 50000 - LU līdzekļi Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Mācību iestāde, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 8 telpu grupas Rīga, Imantas 7.līnija 1 0100-593-0182 0100-093-2031-001 7 207.7 662 701 Būves fiziskais nolietojums 20% Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar hipotēku, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai īstenotu ES līdzfinansētus projektus.
3. Zeme Zeme Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-0003 0100-093-0003 78 859 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts LU personā 673 237   Aizsargjosla gar Jūrmalas gatves ielu. VAS "Latvenergo" filiālei "Rīgas elektrotīkli"piederošie kabeļu tīkli. A/S "Rīgas siltums"siltumtīkli. Zemes gabala teritorijā izbūvētas "Lattelekom" telekomunikācijas. Ēka - mācību ražošanas darbnīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - "Anniņmuižas dzīvojamā ēka". Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fonda līdzekļus. Mācību ēka/ Dienesta viesnīca Atsavināt 178104.93 - LU līdzekļi 0 Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Augstskola, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 4 telpu grupas Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-001 3 621.9 204 199 Būves fiziskais nolietojums 40%
Būve Mācību ražošanas darbnīca, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 3 telpu grupas Rīga, Jūrmalas gatve 76 k-3 0100-093-003-002 983.7 11 895 Būves fiziskais nolietojums 70%
Būve Dienesta viesnīca,1211 -Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 6 telpu grupas Rīga, Jūrmalas gatve 76 k-2 0100-093-003-003 2 364.8 94 848 Būves fiziskais nolietojums 45%
Būve Katlu māja, 1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-004 82.4 1 155 Būves fiziskais nolietojums 70%
Būve Šķūnis, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-011 87.2 - Būves fiziskais nolietojums 65%
Būve Mācību un laboratoriju korpuss - jaunbūve,1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 10 telpu grupas Rīga, Jūrmalas gatve 76 k-1 0100-093-003-015 12 285.3 1 756 356 Būves fiziskais nolietojums 25%
Būve Angārs, 1252 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-018 300.0 314 Būves fiziskais nolietojums 40%
Būve Angārs, 1252 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-019 300.0 266 Būves fiziskais nolietojums 30%
Būve Šķūnis, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-020 237.0 - Būves fiziskais nolietojums 55%
Būve Sardzes ēka, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Jūrmalas gatve 76 0100-093-003-021 14.4 - Būves fiziskais nolietojums 50%
4. Zeme Zeme Rīga, Hermaņa iela 19 0100-057-0024 0100-057-0024 37 143 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369 (Latvijas valsts LU personā), RD 15.12.2015. lēmums Nr.3351, 04.10.2016. akts par nekustamā īpašuma Hermaņa iela 19, nodošanu bez atlīdzības LU Nr.RD-16-607-lī (Rīgas pilsētas pašvaldība) 616 261   Atrodas daļēji apbūves un apstādījumu teritorijā un daļēji jauktas apbūves teritorijā. Zemesgabala daļa 34 m2 atrodas Zeļļu ielas sarkano līniju robežās, kur nav pieļaujama kapitālā apbūve.Satiksmes josla 603m2 platībā, kas paredzēta kustības nodrošināšanai no Zeļļu ielas puses. Elektrisko tīklu kabeļu līnija un to aizsargjosla 114 m2 platībā. Elektrisko tīklu transformatoru apakšstacijas TP1629 aizsargjosla 14 m2 platībā. Noteikts aizliegums bez Rīgas pilsētas pašvaldības rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts, lai apgūtu ES fondu līdzekļus. Pašteces kanalizācijas vadu aizsargjosla, elektrisko sakaru kabeļu gaisvadu līniju aizsargjoslas, nepiederošu būvju daļas, gāzesvadu aizsargjoslas. Noteikts aizliegums nekustamu īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fonda līdzekļus. Mācību ēka/ Dienesta viesnīca Atsavināt 440272.98 - LU līdzekļi 0 Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Mācību ēka, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 3 telpu grupas Rīga, Zeļļu iela 25 0100-557-0050 0100-057-0024-001 3 610.4 362 567 Būves fiziskais nolietojums 55%
Būve Mācību korpuss, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Zeļļu iela 29 0100-057-0024-002 125.8 3 647 Būves fiziskais nolietojums 55%
Būve Dienesta viesnīca, 1211 - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 125 telpu grupas Rīga, Zeļļu iela 27 0100-057-0024-003 3 220.6 104 380 Būves fiziskais nolietojums 15%
Būve Saimniecības ēka, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Zeļļu iela 23 k-1 0100-057-0024-005 33.7 1 458 Būves fiziskais nolietojums 5%
Būve Garāža, 1242 - Garāžu ēkas, 5 telpu grupas Rīga, Zeļļu iela 33 0100-057-0024-009 144.1 - Būves fiziskais nolietojums 60%
Būve Garāža, 1242 - Garāžu ēkas, 2 telpu grupas Rīga, Zeļļu iela 31 0100-057-0024-010 93.9 - Būves fiziskais nolietojums 65%
Būve Mehāniskā darbnīca, 1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Hermaņa iela 19 0100-057-0024-023 638.9 4 139 Būves fiziskais nolietojums 55%
Būve Mācību ēka, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Zeļļu iela 23 0100-057-0024-025 2 698.5 293 025 Būves fiziskais nolietojums 9%
5. Zeme Zeme Rīga, Lauvas iela 4 0100-046-2018 0100-046-2018 15 319 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā 461 674   Elektrisko tīklu aizsargjosla 405 m2 platībā. Telekomunikācijas. Siltumtīklu aizsargjosla 434 m2 platībā. Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fonda līdzekļus. Mācību ēka Atsavināt 12018.24 - LU līdzekļi 25000 - LU līdzekļi Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Mācību- laboratorijas korpuss, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas Rīga, Lauvas iela 4 0100-046-2003-006 8 102.7 377 522 Būves fiziskais nolietojums 25%
6. Zeme Zeme Rīga, Skanstes iela 3 0100-017-0063 0100-017-0063 4 244 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts LU personā 318 841   Rīgas elektrotīkliem piederošs ievads. Sarkanā līnija 25 m2. Siltumtīklu aizsargjosla 1106 m2. Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 9m2. Pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizācijas tīklu aizsargjosla. Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar hipotēku, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fondu līdzekļus. Nomas objekts Atsavināt 345.55 - LU līdzekļi 0 Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Garāža, 1242 - Garāžu ēkas, 5 telpu grupas Rīga, Skanstes iela 3 0100-025-0198-001 751.9 2 000 Būves fiziskais nolietojums 20%
Būve Katlu māja, 1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas, 3 telpu grupas Rīga, Skanstes iela 3 0100-025-0198-002 84.8   Būves fiziskais nolietojums 20%
Būve Sargu māja, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Skanstes iela 3 0100-025-0198-003 7.3 549 Būves fiziskais nolietojums 20%
Būve Garāža, 1242 - Garāžu ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Skanstes iela 3 0100-025-2039-004 54.7 4 944 Būves fiziskais nolietojums 5%
Būve Sadzīves ēka, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas ēkas, 2 telpu grupas Rīga, Skanstes iela 3 0100-025-2039-005 133.3 25 381 Būves fiziskais nolietojums 5%
7. Zeme Zeme Rīga, Aspazijas bulvāris 5 0100-005-0093 0100-005-0093 5 122 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts LU personā 1 061 075   Īpašums atrodas Rīgas vēsturiskā centra - valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā - 5122 m2. Aizsargjosla gar telekomunikāciju līniju. Rīgas elektrotīklu komunikācijas. Zemes gabala daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās 57 m2. A/S "Rīgas siltums" siltumtīkli. Zemes īpašumam nepiederoša būve ar kad.apz.0100-005-0093-004. Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar hipotēku, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fondu līdzekļus. Mācību ēka Atsavināt 362065.44 - LU līdzekļi 100000 - LU līdzekļi Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Augstskola, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 19 telpu grupas Rīga, Aspazijas bulvāris 5 0100-005-0093-001 14 481.2 393 061 Būves fiziskais nolietojums 60%
Būve Kantora ēka, 1220 - Biroju ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Aspazijas bulvāris 5 0100-005-0093-002 223.4 7 119 Būves fiziskais nolietojums 65%
Būve Garāža, 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Aspazijas bulvāris 5 0100-005-0093-003 21.3 1 059 Būves fiziskais nolietojums 55%
Būve Noliktava, 1252 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi, 1 telpu grupa Rīga, Aspazijas bulvāris 5 0100-005-0093-005 14.6 269 Būves fiziskais nolietojums 50%
Būve Kafejnīca, 1221 -Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 1 telpu grupa Rīga, Aspazijas bulvāris 5B 0100-505-0009 0100-005-0093-004 104.6 01.08.2002. Likvidējamā uzņēmuma Latvijas Universitātes Valsts sabiedriskās ēdināšanas apvienības Likvidācijas komisijas lēmums Nr.2 39 130 Būves fiziskais nolietojums 50% Nostiprinātas nomas tiesības uz 99 gadiem - līdz 21.02.2101. Kafejnīca
8. Zeme Zeme Rīga, Visvalža iela 4A 0100-031-0126 0100-031-0126 7 151 Īpašums MK 23.07.2014. rīkojums Nr.369, Latvijas valsts LU personā 610 497   Noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar hipotēku, izņemot, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu ES fondu līdzekļus. Mācību ēka Atsavināt 55046.83 - LU līdzekļi 0 Nepieciešami līdzekļi jaunas infrastruktūras izveidē Torņakalnā, publiska izsole Jebkura fiziska vai juridiska persona Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecības aizdevuma atmaksai
Būve Augstskola, 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, 9 telpu grupas Rīga, Visvalža iela 4A 0100-031-0126-001 5 984.8 539 639 Būves fiziskais nolietojums 30%

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 636Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 27.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 30.11.2018. OP numurs: 2018/236.17
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303373
27.11.2018
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva