Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 719

Rīgā 2018. gada 27. novembrī (prot. Nr. 56 35. §)
Kārtība, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi

(Noteikumu nosaukums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 345 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmo un otro daļu
un Administratīvās atbildības likuma 75. panta otro daļu
(Grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā, kā arī konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi;

1.2. kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm;

1.3. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas pārbaužu un narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanu, kā arī to personu loku, kuras sedz minētos izdevumus;

1.4. kārtību, kādā par izdevumiem, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, informē iestādi, kuras amatpersona pieņem nolēmumu par sodu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

II. Alkohola koncentrācijas pārbaude izelpas gaisā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

2. Alkohola koncentrāciju izelpas gaisā transportlīdzekļa vadītājam pārbauda Valsts policijas darbinieks vai – uz valsts robežas – Valsts robežsardzes darbinieks (turpmāk – darbinieks), izmantojot portatīvo mērierīci alkohola koncentrācijas noteikšanai (turpmāk – mēraparāts). Ievērojot normatīvajos aktos par mēraparātiem noteiktās prasības, mēraparāta uzrādītā alkohola koncentrācija izelpas gaisā ir pielīdzināma alkohola koncentrācijai asinīs. Pārbaudes rezultātus norāda transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokolā (turpmāk – protokols) (2. pielikums).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

3. Pirms tiek veikta transportlīdzekļa vadītāja pārbaude alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpas gaisā, darbinieks informē transportlīdzekļa vadītāju par administratīvo atbildību, ja transportlīdzekļa vadītājs atsakās no minētās pārbaudes veikšanas.

(MK 21.04.2020. noteikumu Nr. 221 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

4. Ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpas gaisā nav iespējams veikt, transportlīdzekļa vadītāju pēc iespējas ātrāk nogādā tuvākajā šo noteikumu 1. pielikumā minētajā ārstniecības iestādē, kurā tiek veikta transportlīdzekļa vadītāja medicīniskā pārbaude.

(MK 21.04.2020. noteikumu Nr. 221 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

5. Ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpas gaisā nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs atsakās no minētās pārbaudes vai nepiekrīt tās rezultātiem, darbinieks izdara attiecīgu ierakstu protokolā.

(MK 21.04.2020. noteikumu Nr. 221 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

6. Transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpas gaisā veic, izdarot divus mērījumus ar 15–20 minūšu intervālu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

7. Ja pirmajā mērījumā konstatē, ka alkohola koncentrācija izelpas gaisā ir mazāka nekā Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, otru mērījumu neveic un protokolu nesastāda.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

8. Ja abos mērījumos konstatē, ka alkohola koncentrācija izelpas gaisā ir vienāda ar Ceļu satiksmes likumā noteikto alkohola koncentrāciju asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, vai lielāka par to, darbinieks aizpilda protokolu un paraksta to. Protokolam pievieno mēraparāta izdrukas, kas apliecina protokolā norādītos mērījumus.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

9. Transportlīdzekļa vadītāja paraksts darbinieka aizpildītajā protokolā apliecina, ka transportlīdzekļa vadītājs ir iepazinies ar pārbaudes rezultātiem un tiem piekrīt.

10. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

III. Medicīniskās pārbaudes kārtība

11. Medicīniskā pārbaude ir alkohola koncentrācijas noteikšana transportlīdzekļa vadītāja asinīs vai izelpas gaisā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam kādā no šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

12. Medicīniskā pārbaude ietver:

12.1. alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas faktu pārbaudi, pamatojoties uz pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja sniegto informāciju un objektīviem datiem;

12.2. ārējā izskata (tai skaitā miesas bojājumu esības vai neesības), psihiskā un emocionālā stāvokļa, uzvedības, runas, veģetatīvi somatiskā stāvokļa un kustību koordinācijas pārbaudi;

12.3. alkohola koncentrācijas noteikšanu izelpas gaisā, kā arī alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas fakta laboratorisku noteikšanu un medicīniskās pārbaudes rezultātu fiksēšanu medicīniskās pārbaudes protokolā atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

13. Medicīnisko pārbaudi, pamatojoties uz darbinieka izsniegto nosūtījumu (3. pielikums), veic:

13.1. ja darbiniekam ir pamatotas aizdomas par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

13.2. saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu.

(Grozīts ar MK 21.04.2020. noteikumiem Nr. 221)

14. Medicīnisko pārbaudi veic sertificēts narkologs vai citas specialitātes sertificēts ārsts (turpmāk – ārsts) kādā no šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm, kas nodrošina medicīniskās pārbaudes veikšanu, ievērojot alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanas medicīnisko tehnoloģiju.

15. Pirms medicīniskās pārbaudes veikšanas ārsts, pamatojoties uz personu apliecinošiem dokumentiem, transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai darbinieka iegūto informāciju, pārliecinās par pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja identitāti. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību informāciju par transportlīdzekļa vadītāju reģistrē personu reģistrācijas žurnālā, kurām noteikta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme (turpmāk – reģistrācijas žurnāls), transportlīdzekļa vadītājam piešķir numuru un sastāda medicīniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros.

16. Nosakot alkohola koncentrāciju izelpas gaisā, izdara divus mērījumus ar 15–20 minūšu intervālu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

17. Lai laboratoriski noteiktu alkohola koncentrāciju bioloģiskā vidē (asinīs, urīnā vai siekalās), izmanto enzimatīvo imūnmetodi vai gāzu hromatogrāfijas metodi. Ja ārsts uzskata, ka tas ir nepieciešams, laboratoriskos izmeklējumus veic divās dažādās bioloģiskajās vidēs.

18. Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, medicīniskajā pārbaudē nosaka klīniskos simptomus un veic bioloģiskās vides laboratoriskos izmeklējumus.

19. Lai bioloģiskajā vidē noteiktu narkotiskās vai citas apreibinošās vielas, sertificēti tiesu eksperti, kas apguvuši ķīmiski toksikoloģisko izpēti narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai, veic ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus, izmantojot ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas metodes.

20. Veicot medicīnisko pārbaudi narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai, ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus veic divās dažādās bioloģiskajās vidēs, ja ārsts uzskata, ka tas ir nepieciešams.

21. Materiālu paraugus (izņemot urīnu) laboratoriskiem izmeklējumiem saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu ņem ārstniecības personas un darbinieka klātbūtnē. Urīna paraugus ņem ārstniecības personas uzraudzībā.

22. Datus par materiālu paraugu ņemšanu ieraksta reģistrācijas žurnālā.

23. Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs atsakās no medicīniskās pārbaudes vai atsakās veikt mērījumus alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpas gaisā vai nodot asins paraugu laboratoriskiem izmeklējumiem, vai mēģina veikt darbības, kas var mainīt medicīniskās pārbaudes galīgo rezultātu, ārsts šo faktu ieraksta medicīniskās pārbaudes protokolā. Par citas bioloģiskās vides paraugu (urīns, siekalas) nodošanu lemj ārsts. Atzinumu sniedz, ja iespējams, ņemot vērā klīniskās izmeklēšanas rezultātus, un norāda, ka atzinuma pamatā ir klīniskā simptomātika. Pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs parakstās medicīniskās pārbaudes protokolā par atteikšanos no pārbaudes.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

24. Lai noteiktu alkohola koncentrāciju bioloģiskajā vidē, materiālu paraugus laboratoriskai izmeklēšanai nodod kopā ar nosūtījumu alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (5. pielikums). Nosūtījumā norāda pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu, adresi, lietas apstākļus, ņemtā parauga nosaukumu, parauga kārtas numuru (protokola numuru atbilstoši reģistrācijas žurnālam), ņemšanas datumu un laiku, ādas apstrādes veidu, parauga glabāšanas apstākļus, tās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu, kura ņēma paraugu, kā arī nosūtītājiestādes nosaukumu.

25. Lai noteiktu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, materiālu paraugus ķīmiski toksikoloģiskajai izmeklēšanai nodod kopā ar nosūtījumu ķīmiski toksikoloģiskajai izmeklēšanai (6. pielikums). Nosūtījumā norāda pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu, adresi, nosūtītājiestādi, tās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu, kura ņēma paraugus, paraugu ņemšanas datumu un laiku, materiālu uzskaitījumu, izmeklēšanas mērķi, norādot vielu vai vielas grupu, īsu lietas apstākļu aprakstu, medicīniskās apskates rezultātus, paraugu ņemšanas un glabāšanas apstākļus, protokola numuru un adresi, uz kuru nosūtāma atbilde.

26. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas ārsts, kurš veicis medicīnisko pārbaudi, sniedz atzinumu, ierakstot to medicīniskās pārbaudes protokolā (divos eksemplāros) un reģistrācijas žurnālā.

27. Medicīniskās pārbaudes protokolā detalizēti apraksta rezultātus, kas iegūti, veicot šo noteikumu 12., 16., 17. un 18. punktā minētās darbības, un apstiprina vismaz vienu no šādiem atzinumiem:

27.1. nav konstatēta alkohola koncentrācija asinīs;

27.2. nav konstatēta narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme;

27.3. ir konstatēta alkohola koncentrācija asinīs (norādot promiles);

27.4. ir konstatēts alkohola reibums klīniski;

27.5. ir konstatēta alkohola koncentrācija izelpas gaisā (norādot promiles);

27.6. ir konstatēta narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme;

27.7. ir konstatēta narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme klīniski;

27.8. nav konstatēta alkohola koncentrācija asinīs vai izelpas gaisā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme, bet ir novērojami funkcionālā stāvokļa traucējumi, līdz ar to nav ieteicama transportlīdzekļa vadīšana;

27.9. ir konstatēta gan alkohola koncentrācija asinīs vai izelpas gaisā (norādot promiles), gan narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme (vienlaikus);

27.10. ir konstatēts konkrētas vielas lietošanas fakts, bet nav konstatēta narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme;

27.11. atteikšanās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs, kā arī izelpas gaisā;

27.12. atteikšanās no medicīniskās pārbaudes narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes noteikšanai bioloģiskajā vidē.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

28. Medicīniskās pārbaudes rezultātus pārbaudītajam transportlīdzekļa vadītājam izsniedz pēc rakstveida pieprasījuma. Rakstveida medicīniskās pārbaudes atzinumu (izziņu) var saņemt tikai pēc laboratorisko izmeklējumu veikšanas un rezultātu saņemšanas.

29. Pārbaudītais transportlīdzekļa vadītājs medicīniskās pārbaudes protokolā ar parakstu apliecina, ka viņam veikta medicīniskā pārbaude. Ja pārbaudītais transportlīdzekļa vadītājs atsakās vai nav spējīgs parakstīties, ārsts izdara attiecīgu ierakstu medicīniskās pārbaudes protokolā.

30. Vienu medicīniskās pārbaudes protokola eksemplāru ārstniecības iestāde nodod Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, bet otru uzglabā piecus gadus.

31. Ja transportlīdzekļa vadītājs ir cietis ceļu satiksmes negadījumā un nogādāts ārstniecības iestādē medicīniskās palīdzības saņemšanai, darbiniekam nav jāsastāda šo noteikumu 24. vai 25. punktā minētais nosūtījums medicīniskās pārbaudes veikšanai, bet ārsts, kurš sniedz medicīnisko palīdzību, ambulatorā vai stacionārā pacienta medicīniskajā kartē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību norāda, vai transportlīdzekļa vadītājam ir konstatētas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas klīniskās pazīmes, kā arī norāda datus par bioloģiskās vides paraugu ņemšanu konkrētās vielas noteikšanai.

32. Šo noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā ārstniecības iestāde nodrošina bioloģiskās vides paraugu ņemšanu, uzglabāšanu un laboratorisku izmeklējumu veikšanu, lai noteiktu alkohola un – atbilstoši konstatētajām klīniskajām pazīmēm – arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespējamo klātbūtni.

33. Ja transportlīdzekļa vadītājam, kurš cietis ceļu satiksmes negadījumā, ir konstatētas narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas klīniskās pazīmes, bioloģiskās vides laboratoriskos izmeklējumus narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veic šo noteikumu 19. punktā minētās personas.

34. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

35. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

36. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

III1. Medicīniskās pārbaudes izdevumu aprēķināšanas un segšanas kārtība

(Nodaļa MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 345 redakcijā)

36.1 Alkohola koncentrācijas pārbaužu un narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes medicīnisko pārbaužu izdevumu apmēru nosaka ārsts, kas veic medicīnisko pārbaudi, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprinātu cenrādi un atbilstoši faktiski veiktajām pārbaudēm, kas norādītas medicīniskās pārbaudes protokolā un tam pievienotajos dokumentos.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 345 redakcijā)

36.2 Medicīniskās pārbaudes izdevumus sedz iestāde, kuras darbinieks nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju uz medicīnisko pārbaudi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 345 redakcijā)

36.3 Ja iestāde, kuras darbinieks nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju uz medicīnisko pārbaudi, nosūta materiālus par iespējamo administratīvo pārkāpumu pēc piekritības citai iestādei, materiāliem pievieno šo noteikumu 36.punktā minētos procesuālos izdevumus apliecinošos dokumentus un informāciju par valsts budžeta kontu, kurā iemaksājami procesuālie izdevumi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 345 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 8. nr.; 2007, 11., 206. nr.; 2008, 61. nr.; 2009, 205. nr.; 2011, 154. nr.; 2013, 174. nr.).

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719
Ārstniecības iestādes, kurās veic medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai

1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs".

2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"".

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca".

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca".

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca".

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca".

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca".

8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika".

9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca".

10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca".

11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca".

12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs".

13. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca".

14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca".

15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca".

16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs".

17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca".

18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca".

19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība".

21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca".

22. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca".

23. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca".

Veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719
Transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokols
Nr. _______
   
(datums) (pārbaudes vieta)
Es, ,
 (iestāde, amats, vārds, uzvārds) 
izmantojot mēraparātu ,
 (nosaukums, numurs un pēdējais testēšanas datums) 
pārbaudīju transportlīdzekļa vadītāju ,
 (vārds, uzvārds) 
personas kods - ,
vadītāja apliecība (vai personu apliecinošs dokuments) ,
 (sērija un numurs) 
izdevējvalsts , 
kurš(-a) vadīja transportlīdzekli .
 (marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs) 
Pirmais mērījums:sākts 20__. gada ___.___________ plkst. ______
 pabeigts 20__. gada ___. ___________ plkst. ______
Mēraparāta nolasījums ____________ promiles
Otrais mērījums:sākts 20__. gada ___.___________ plkst. ______
 pabeigts 20__. gada ___. ___________ plkst. ______
Mēraparāta nolasījums ____________ promiles
Protokolam pievienotas mēraparāta mērījumu izdrukas Nr. ______ un Nr. ______
Amatpersona  
 (paraksts) 
   
Šo protokola daļu aizpilda pārbaudītā persona
Es, , esmu iepazinies(-usies) ar pārbaudes rezultātiem un tiem piekrītu.
 (vārds, uzvārds) 
Pārbaudītā persona  
 (paraksts) 
Veselības ministre Anda Čakša
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719
Transportlīdzekļa vadītāja nosūtījums
uz medicīnisko pārbaudi
   
(iestādes nosaukums) (ārstniecības iestādes nosaukums)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi" 13. punktu lūdzu veikt medicīnisko pārbaudi
 ,
(vārds, uzvārds) 
personas kods - ,
adrese 
Medicīniskās pārbaudes veikšanas iemesli:
noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietusi(-šas) persona(-as)
aizdomas par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
cits iemesls 
  (norādīt)
Pēc pārbaudes veikšanas medicīniskās pārbaudes protokolu lūdzu izsniegt
 
20__. gada ___.__________
 
(amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Veselības ministre Anda Čakša
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719
Materiālu paraugu ņemšana laboratoriskiem izmeklējumiem un to glabāšana

I. Materiālu paraugu ņemšana alkohola noteikšanai bioloģiskā vidē un to glabāšana

1. Asins paraugam ņem līdz 20 ml asiņu no virspusējās vēnas vakutainerā, kas apstrādāts ar heparīnu.

2. Punkcijas vietā ādu apstrādā ar furacilīna šķīdumu (1:5000), rivanola šķīdumu (1:500) vai citu spirtu nesaturošu dezinfekcijas šķīdumu. Aizliegts ādu apstrādāt ar ēteri un spirta šķīdumiem.

3. Uzreiz pēc asins parauga ņemšanas vakutainera saturu vairākas reizes viegli sakrata.

4. Urīna paraugam ņem līdz 20 ml urīna sausā, vienreizējas lietošanas konteinerā, atstājot iespējami mazāk gaisa virs parauga virsmas. Konteineru hermētiski noslēdz.

5. Siekalu paraugam ņem līdz 10 ml siekalu sausā, vienreizējas lietošanas konteinerā, atstājot iespējami mazāk gaisa virs parauga virsmas. Konteineru hermētiski noslēdz.

6. Konteinerus un vakutainerus ar paraugiem apzīmogo un glabā ledusskapī, kur temperatūra nav augstāka par 4°C.

7. Uz katra konteinera un vakutainera ir etiķete ar parauga numuru, ņemšanas datumu un laiku, pārbaudāmās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu.

8. Pēc laboratoriskiem izmeklējumiem atlikušo izmeklējamā parauga daļu hermētiski aizvāko un 70 dienas glabā ledusskapī, kur temperatūra nav augstāka par 4°C. Pēc minētā termiņa paraugu iznīcina un sastāda norakstīšanas protokolu.

II. Materiālu paraugu ņemšana ķīmiski toksikoloģiskai izmeklēšanai un to glabāšana

9. Urīna paraugam ņem līdz 200 ml urīna sausā, vienreizējas lietošanas konteinerā. Konteineru hermētiski noslēdz ar vāciņu. Urīna paraugiem nav nepieciešami konservanti.

10. Asins paraugam ņem līdz 30 ml asiņu no virspusējās vēnas vakutainerā, kas apstrādāts ar heparīnu.

11. Punkcijas vietā ādu apstrādā ar furacilīna šķīdumu (1:5000), rivanola šķīdumu (1:500) vai citu spirtu nesaturošu dezinfekcijas šķīdumu. Aizliegts ādu apstrādāt ar ēteri un spirta šķīdumiem.

12. Uzreiz pēc asins parauga ņemšanas vakutainera saturu vairākas reizes viegli sakrata.

13. Siekalu paraugam ņem līdz 10 ml siekalu no personas, par kuru ir aizdomas par narkotisko vielu smēķēšanu vai kontaktu ar narkotiskajām vielām.

14. Pēc siekalu parauga ņemšanas mutes dobumu izskalo ar 10–20 ml 70 % etilspirta (lai nepieļautu rīšanu, spirtu piesātina ar nātrija hlorīdu).

15. Siekalas un šā pielikuma 14. punktā minēto noskalojumu sajauc kopā vienā konteinerā.

16. Šā pielikuma 13. punktā minētajā gadījumā pārbaudāmai personai pēc darbinieka pieprasījuma ņem arī nomazgājumus no rokām, mutes un deguna. Nomazgājumus no delnas un roku pirkstiem, mutes un deguna iegūst, tos noberžot ar vates vai marles tamponu, kas samērcēts 70 % etilspirtā un izžāvēts. Tamponus ar nomazgājumiem no rokām, mutes un deguna ņem un iepako katru atsevišķi, nepieļaujot savstarpēju saskari.

17. Tamponu iesaiņo atsevišķi no noskalojumiem un siekalām (uz izmeklēšanu nosūta arī atsevišķi iesaiņotu tīru vates vai marles tamponu –kontrolparaugu, kas iemērcēts 70 % etilspirtā un izžāvēts).

18. Siekalu paraugu un noskalojumus ņem pēc personas izmeklēšanas un pēc paraugu ņemšanas alkohola koncentrācijas noteikšanai. Līdz paraugu ņemšanai personai nav atļauts dzert vai mazgāt rokas.

19. Bioloģiskās vides paraugus konteineros un vakutaineros no materiālu paraugu ņemšanas dienas glabā ledusskapī 70 dienas. Pirmās 35 dienas materiālu paraugus glabā ledusskapī, kur temperatūra nav augstāka par 4°C, pārējās 35 dienas materiālu paraugus ievieto ledusskapī saldējamā kamerā (mīnus 18°C). Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pamatota rakstiska pieprasījuma, ja nepieciešama ilgāka glabāšana, materiālu paraugus uzglabā ledusskapī saldējamā kamerā (mīnus 18°C). Pēc minētā termiņa beigām materiāla paraugus iznīcina un sastāda norakstīšanas protokolu.

20. Uz katra konteinera un vakutainera ir etiķete ar parauga numuru, ņemšanas datumu un laiku, pārbaudāmās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu.

Veselības ministre Anda Čakša
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719

(Pielikums grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 345)

Nosūtījums alkohola noteikšanai bioloģiskā vidē
Lūdzu izmeklēt
asinis
urīnu
siekalas
Persona 
 (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas gads un datums)
  
(transportlīdzekļa vadītāja norādītā adrese)
Lietas apstākļi 
  
Medicīniskās pārbaudes protokols Nr. ______, sastādīts 20___. gada ___._________, vai slimības vēstures Nr. _____.
Izelpas gaisā konstatētā alkohola koncentrācija ______‰
Nosūtītājs 
Paraugi ņemti 20___. gada___._______ plkst. _______
ārstniecības persona 
 (vārds, uzvārds – salasāmi)
Punkcijas vieta līdz asins parauga ņemšanai apstrādāta ar 
Paraugi glabāti istabas temperatūrā/ledusskapī (vajadzīgo pasvītrot)
Paraugi ņemti vakutainerā, kas apstrādāts ar heparīnu
Lietoti spirtu saturoši medikamenti 
 (nosaukums, daudzums)
Ārsts 
 (vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
20__. gada ___.__________ 
  
(ārstniecības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs)
  
Paraugi – asinis    urīns   siekalas   – nogādāti laboratorijā
20___. gada ___.___________ plkst. _______, paraugu Nr. 
 (atbilstoši laboratorijas žurnālam)
  
(nogādātājs, materiālu paraugu apraksts,
  
to bojājumi un citas pazīmes)
Saņēmējs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Veselības ministre Anda Čakša
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr. 719
Nosūtījums ķīmiski toksikoloģiskai izmeklēšanai
Lūdzu izmeklēt 
 (parauga nosaukums)
Persona 
 (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas gads un datums)
  
(transportlīdzekļa vadītāja norādītā adrese)
Izmeklēšanas mērķis 
 (norādīt vielu un vielas grupu)
Lietas apstākļi 
  
Medicīniskās apskates dati 
 (injekcijas pēdas un citas pazīmes, klīniskā diagnoze)
Lietoti medikamenti 
 (nosaukums, daudzums)
Medicīniskās pārbaudes protokols Nr ._____, sastādīts 20__. gada ___.__________, vai slimības vēstures Nr. ______.
Nosūtītājs 
Paraugi ņemti 20__. gada___._________ plkst. ______
ārstniecības persona 
 (vārds, uzvārds – salasāmi)
Punkcijas vieta līdz asins parauga ņemšanai apstrādāta ar 
Paraugi glabāti istabas temperatūrā/ledusskapī (vajadzīgo pasvītrot)
Paraugi ņemti vakutainerā, kas apstrādāts ar heparīnu
Ārsts 
 (vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
20__. gada___.__________ 
  
(ārstniecības iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs)
  
Paraugi nogādāti laboratorijā
 (nosaukums, daudzums) 
20___. gada___.___________ plkst ._______, paraugu Nr.  
 (atbilstoši laboratorijas žurnālam)
  
(nogādātājs, iesaiņojuma, zīmogu defekti un citas pazīmes)
Saņēmējs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 719Pieņemts: 27.11.2018.Stājas spēkā: 30.11.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 29.11.2018. OP numurs: 2018/235.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
303332
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2020","iso_value":"2020\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2018","iso_value":"2018\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-22.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)