Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.55

Rīgā 2018.gada 31.oktobrī (prot. Nr.35, 81.§)

Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
36.1pantu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām" 10.panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu,
14.panta astoto daļu, 15.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.133) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 atsevišķi dzīvojoša persona - pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, vai vairākas šādas personas, kurām nav apgādnieka vai kuras dzīvo atsevišķi no saviem apgādniekiem;".

2. Svītrot 2.9.apakšpunktu.

3. Svītrot 12.2. un 12.3.apakšpunktā vārdus "maksas par gāzi, elektrību,".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Personas atteikums no dzīvojamās telpas, kas pieder pašvaldībai, bet atrodas ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas, tiek pieņemts kā pamatots."

5. Papildināt 14.4. un 14.5.apakšpunktu aiz vārdiem "ņemot vērā" ar vārdiem "ģimenes ārsta izziņu un".

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. personai, kurai nepieciešams servisa dzīvoklis, - līdz servisa dzīvokļa saņemšanai, ņemot vērā ģimenes ārsta izziņu un SD atzinumu par personas veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem."

7. Aizstāt 16.punktā vārdus "uz divu gadu termiņu" ar vārdiem "uz laiku līdz diviem gadiem".

8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Personas, kuru ģimenes locekļiem izīrēta dzīvojamā telpa pašvaldības palīdzības ietvaros, netiek iekļautas īres līgumā kā ģimenes locekļi."

9. Papildināt 19.4.apakšpunktu aiz vārdiem "dzīvojamo telpu Rīgā" ar vārdiem ", ja sniegts SD atzinums par servisa dzīvokļa nepieciešamību".

10. Papildināt 20.4.apakšpunktu aiz vārda "lēmuma" ar vārdiem "vai invaliditātes apliecības".

11. Svītrot 20.7.apakšpunktu.

12. Svītrot 20.8.apakšpunktā vārdus "un izziņas no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" un elektrības piegādes pakalpojumu sniedzēja par veikto attiecīgā pakalpojuma apmaksu".

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10. ģimenes ārsta izziņa par to, ka persona pārvietojas ar riteņkrēsla palīdzību vai slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām."

14. Svītrot 21.2. un 21.3.apakšpunktā vārdus "maksas par gāzi, elektrību,".

15. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Sociālo dzīvokli piedāvā īrēt 1.reģistrā reģistrētajām pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, ievērojot šādus kritērijus:".

16. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Piedāvājot sociālo dzīvokli atbilstoši noteikumu 25.punktā noteiktajiem kritērijiem, tiek ņemts vērā:

26.1 ģimenes ārsta atzinums par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3.punktā minētajām slimībām;

26.2. ģimenes ārsta un SD atzinums par to, ka personai ir noteikumu 1.pielikuma 4.punktā minētie veselības traucējumi."

17. Papildināt saistošos noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Noteikumu 19.1.1.apakšpunkta kārtībā reģistrētām personām, kuras tiek izliktas no sociālā dzīvokļa, piedāvā īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu ar nosacījumu, ka netiek piedāvāta dzīvojamā telpa ar lielāku istabu skaitu nekā tā, kas personu lietošanā bija līdz izlikšanai, ievērojot noteikumu 27.punktā minētos kritērijus."

18. Svītrot 31.punktu.

19. Papildināt 33.3.apakšpunktu aiz vārda "lēmuma" ar vārdiem "vai invaliditātes apliecības".

20. Svītrot 50.2.apakšpunktā vārdus "un izziņas no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" un elektrības piegādes pakalpojumu sniedzēja par veikto attiecīgā pakalpojuma apmaksu".

21. Svītrot 50.3.apakšpunktu.

22. Papildināt saistošos noteikumus ar 50.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.5. izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušie bērni turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu."

23. Svītrot 51.4. un 51.5.apakšpunktā vārdus "maksas par gāzi, elektrību,".

24. Svītrot 62.punktu.

25. Svītrot 65.2.apakšpunktā vārdus ", pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni),".

26. Izteikt 65.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.4. īrē servisa dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats; piedāvājot apmaiņu tiek ņemti vērā noteikumu 57. un 58.punktā minētie kritēriji;".

27. Svītrot 65.5.apakšpunktu.

28. Izteikt 65.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.7. īrē sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 57. un 58.punktā minētie kritēriji;".

29. Svītrot 65.8.apakšpunktu.

30. Izteikt 65.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.9. īrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, ja ir samazinājies ģimenes locekļu skaits; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 57. un 58.punktā minētie kritēriji."

31. Svītrot 65.10.apakšpunktu.

32. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Personas reģistrācijai 9.reģistrā jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa dzīvojamās mājas pirmajā stāvā un/vai persona pārvietojas riteņkrēslā."

33. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai 1.reģistrā reģistrētajām (19.1.5. un 19.1.10.apakšpunktā minētajām) personām, kā arī 2., 3., 6., 7., 8.reģistrā reģistrētajām personām šādās proporcijās (kopā 15 dzīvokļi): 1; 1; 3; 2; 5; 3, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

69.1. 1.reģistrā reģistrētajām (19.1.5. un 19.1.10.apakšpunktā minētajām) personām un 29.punktā minētajā gadījumā, ievērojot noteikumu 28.punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15); ja tādu nav, attiecīgo dzīvojamo telpu piedāvā noteikumu 59.2.1.apakšpunktā minētajām personām;

69.2. 2.reģistrā reģistrētajām personām (1 dzīvoklis no 15):

69.2.1. noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

69.2.2. ja 2.reģistrā nav personu, kurām ir tiesības pretendēt uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētie dzīvokļi tiek piedāvāti 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

69.3. 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā (3 dzīvokļi no 15);

69.4. 6.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā (2 dzīvokļi no 15), ievērojot noteikumu 52. un 53.punktā minētos kritērijus un nosacījumus; ja 6.reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā noteikumu 59.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

69.5. 7.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 57. un 58.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (5 dzīvokļi no 15):

69.5.1. vienu dzīvokli lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

69.5.2. vienu dzīvokli piedāvā repatriantiem, politiski represētajām personām vai ģimenēm, kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni;

69.5.3. trīs dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

69.5.4. ja nav noteikumu 69.5.1. un 69.5.2.apakšpunktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus reģistrācijas secībā piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

69.6. 8.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 63. un 64.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (3 dzīvokļi no 15), šādā secībā:

69.6.1. divus dzīvokļus piedāvā noteikumu 59.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā; ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 59.1. un 59.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

69.6.2. vienu dzīvokli piedāvā noteikumu 59.1. un 59.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā; ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 59.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā."

34. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Sociālos dzīvokļus un sociālās dzīvojamās telpas 1.reģistrā reģistrētajām un noteikumu 65.2.apakšpunktā minētajām personām piedāvā, ievērojot šim reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

72.1. sociālos dzīvokļus:

72.1.1. pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuru īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu, vai gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde ir atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierādīs īrniekam citu dzīvojamo telpu;

72.1.2. pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras pagaidām uzturas patversmē, jo zaudējušas dzīvojamo telpu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

72.1.3. noteikumu 65.2.apakšpunktā minētajām personām;

72.1.4. noteikumu 19.1.8., 19.1.9.apakšpunktā minētājām personām;

72.1.5. personām, kuras vienlaicīgi reģistrētas 8.reģistrā;

72.1.6. personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem, lēmumu pieņemšanas secībā;

72.1.7. politiski represētajām personām;

72.1.8. reģistrācijas secībā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

72.2. sociālās dzīvojamās telpas:

72.2.1. pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un kuru īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu, vai gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde ir atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierādīs īrniekam citu dzīvojamo telpu;

72.2.2. personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns, un šīs personas pagaidām uzturas patversmē, jo zaudējušas dzīvojamo telpu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

72.2.3. noteikumu 65.2.apakšpunktā minētajām personām;

72.2.4. personām, kuras vienlaicīgi reģistrētas 8.reģistrā, ievērojot noteikumu 64.2.apakšpunktā minētos nosacījumus;

72.2.5. personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem, lēmumu pieņemšanas secībā;

72.2.6. ģimenēm, kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni vai personām, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti;

72.2.7. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām."

35. Aizstāt 85.punktā vārdus "Centra rajona tiesā" ar vārdiem "Vidzemes priekšpilsētas tiesā".

36. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

3.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.153
(Rīgas domes 2018.gada 31.oktobra
saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

Vienošanās starp denacionalizētās mājas īrnieku, viņa ģimenes locekļiem un namīpašnieku par īrētā dzīvokļa atbrīvošanas kārtību

Rīgā    
  (datums)  
Mēs, denacionalizētā nama Rīgā,
     
(adrese)
dzīvokļa Nr.___ īrnieks un ģimenes locekļi, kuri reģistrēti palīdzības
     
(palīdzības veids)
saņemšanai:
           
(vārds)   (uzvārds)   (personas kods)  
           
(vārds)   (uzvārds)   (personas kods)  
           
(vārds)   (uzvārds)   (personas kods)  
           
(vārds)   (uzvārds)   (personas kods)  
          ,
(vārds)   (uzvārds)   (personas kods)  
un nama Rīgā,
,
(adrese)
likumīgais īpašnieks (pilnvarotais pārstāvis)
(vārds) (uzvārds) (personas kods)
vienojamies, ka pēc palīdzības saņemšanas izbeidzam ___.___._____. noslēgto dzīvojamās telpas Rīgā,
,
(adrese)
īres līgumu (īres līgumiskās attiecības) un atbrīvojam šo dzīvojamo telpu līdz ___.___.201__., kā arī deklarējam savu dzīvesvietu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu.
(paraksts un tā atšifrējums)
(paraksts un tā atšifrējums)
(paraksts un tā atšifrējums)
(paraksts un tā atšifrējums)
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Vienošanos paraksta īrnieks un viņa ģimenes locekļi, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Informēšana par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67474700, elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, dati par dzīvesvietu, dati par laulāto un bērniem, sociālo statusu, nekustamo īpašumu, ziņas par veselības stāvokli, tiesu nolēmumi, izziņas no izglītības iestādēm) apstrādes mērķis: palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldības dzīvojamā fonda valdījuma īstenošana un tā administrēšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto funkciju izpilde (likums "Par dzīvojamo telpu īri", likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", Administratīvā procesa likums).

Personas datu saņēmēji: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana un uzraudzība), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (APC) (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat šo iesniegumu APC).

Personas datus glabā saskaņā ar Arhīvu likumu.

Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi.

(paraksti, atšifrējums, datums)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.55 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas dome 2015.gada 9.jūnijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Saistošajos noteikumos "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) iestrādāta norma par personu informēšanu par viņu datu apstrādi sakarā ar grozījumiem normatīvajos aktos par personu datu aizsardzību, mainītas dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvājumu proporcijas pa reģistriem, mainīta sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu piedāvājumu secība, kā arī veikti vairāki tehniski precizējumi. Lai uzlabotu administratīvo procesu iestādē un vienkāršotu palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanas procesu iedzīvotājiem, pārskatīts iesniedzamo dokumentu apjoms.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā - izpildi un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.panta 1., 2., 4., 7.punktā noteiktās palīdzības sniegšanu, Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikta personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība. Ņemot vērā izmaiņas pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu skaitā starp reģistriem, nepieciešams mainīt dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvājuma proporcijas pa reģistriem. Ņemot vērā strauji pieaugošo 8.reģistrā reģistrēto personu skaitu, nepieciešams mainīt sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu piedāvājumu secību. Lai uzlabotu administratīvo procesu iestādē, nepieciešams samazināt iesniedzamo dokumentu skaitu un precizēt atsevišķas normas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem un Rīgas domes Labklājības departamenta saņemtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 55Pieņemts: 31.10.2018.Stājas spēkā: 29.11.2018.Zaudē spēku: 29.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 28.11.2018. OP numurs: 2018/234.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
303313
29.11.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)