Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 711

Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma
26. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 202. nr.; 2007, 187. nr.; 2008, 92. nr.; 2009, 149. nr.; 2011, 129. nr.; 2013, 83. nr.; 2016, 27. nr.; 2017, 158. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.6.2 un 2.6.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6.2 Polārais kodekss - starptautiskais kodekss kuģiem, kurus ekspluatē polārajos ūdeņos;

2.6.3 polārie ūdeņi - Arktikas ūdeņi un (vai) Antarktikas reģions, kas definēts 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija) XIV/1.2.-XIV/1.4. noteikumā;".

2. Izteikt 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja mainījies jūrnieka vārds vai uzvārds, jūrnieks Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām un Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz tam jaunu kvalifikācijas sertifikātu ar jaunu reģistrācijas numuru, saglabājot iepriekšējā kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu."

3. Papildināt 3. nodaļu ar 15.4, 15.5 un 15.6 punktu šādā redakcijā:

"15.4 Lai pirmo reizi vai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz vai uzrāda šajos noteikumos noteiktos dokumentus, Latvijas Jūrnieku reģistrs sagatavo attiecīgu iesniegumu un pretendents ar parakstu apliecina tajā norādīto ziņu pareizību. Minētais neattiecas uz šo noteikumu 114. punktā norādīto dokumentu iesniegšanu.

15.5 Lai iegūtu kvalifikācijas sertifikātā ievietojamo jūrnieka sejas digitālo attēlu, Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrnieku nofotografē vai ārkārtas gadījumos, kas radušies tehnisku iemeslu dēļ, ir tiesīgs pieprasīt jūrniekam iesniegt vienu fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

15.6 Jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši Latvijas Republikā izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam. Ja jūrniekam nav Latvijas Republikā izdota personu apliecinoša dokumenta, jūrnieka vārdu un uzvārdu kvalifikācijas sertifikātā norāda atbilstoši ārvalsts kompetento iestāžu izdotajā personu apliecinošā dokumentā norādītajam personvārdam latīņalfabētiskajā transliterācijā saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikto transliterācijas tabulu."

4. Aizstāt 16. punktā skaitļus un vārdus "1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija)" ar vārdiem "SOLAS konvencijas".

5. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

29.1. ārsta atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

29.2. profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

29.3. GMDSS kursu apliecību;

29.4. esošo kompetences sertifikātu un apstiprinājumu, ja tāds ir."

6. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Lai pretendenta kvalifikācijas sertifikātu izsniegtu atkārtoti, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot šo noteikumu 29. punktā minētos dokumentus."

7. Aizstāt 48.3. apakšpunktā vārdus "Starptautiskās Kuģošanas federācijas izstrādātā un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas ieteiktā vai Latvijas Jūrnieku reģistra izstrādātā tipveida jūras prakses grāmatā" ar vārdiem "Latvijas Jūrnieku reģistra izstrādātā tipveida vai ekvivalentā jūras prakses grāmatā".

8. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Prasības, pretendējot uz kuģa pavāra kvalifikāciju:

53.1. izglītība:

53.1.1. apgūta akreditēta kuģa pavāra profesionālās izglītības programma; vai

53.1.2. apgūta akreditēta pavāra profesionālās izglītības programma un kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā;

53.2. jūras cenzs ‒ četri mēneši uz kuģiem jūrā stjuarta vai praktikanta amatā un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa vērtējums;

53.3. kompetence atbilst pavāra profesijas standarta, kuģa pavāra profesionālās kvalifikācijas un STCW konvencijas Kodeksa A-VI/1 standarta prasībām."

9. Aizstāt 60.2.1. apakšpunktā tekstu "Prakse ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā sardzes mehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā" ar tekstu "Prakse tiek dokumentēta prakses grāmatā un ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā sardzes mehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā".

10. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Prasības, pretendējot uz kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķa kvalifikāciju:

62.1. izglītība:

62.1.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa programma vai ekvivalenta programma; vai

62.1.2. apgūta akreditēta aukstumiekārtu sistēmu tehniķa profesionālās izglītības programma un kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma;

62.2. jūras cenzs - vismaz četri mēneši uz kuģiem, izpildot prakses programmu saldēšanas iekārtu mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā;

62.3. kompetence atbilst refrižeratorkuģu un sašķidrinātās gāzes tankkuģu specifikai, aukstumiekārtu sistēmu tehniķa profesijas standarta un kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas prasībām."

11. Svītrot 63.1.apakšpunktā vārdus "elektroautomātikas mehāniķa".

12. Aizstāt 63.2.1. apakšpunktā tekstu "Prakse ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā elektromehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā" ar tekstu "Prakse tiek dokumentēta prakses grāmatā un ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā elektromehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā".

13. Aizstāt 65.3. apakšpunktā vārdus "sardzes motorista amatā" ar vārdiem "mašīnkomandas sastāvā pēc sardzes motorista kvalifikācijas iegūšanas".

14. Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Prasības, pretendējot uz kuģa elektriķa kvalifikāciju:

66.1. izglītība:

66.1.1. apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa elektriķa profesionālās izglītības programma; vai

66.1.2. apgūta akreditēta elektrotehniķa profesionālās izglītības programma un kuģa elektriķa profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/7 standarta prasībām; vai

66.1.3 pabeigtas divu gadu studijas akreditētā un Satiksmes ministrijas sertificētā profesionālās izglītības programmā, kura atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/6 un B-III/6 standarta prasībām; vai

66.1.4. vismaz 12 mēnešu praktiskā apmācība mašīnkomandas sastāvā uz kuģa jūrā un saņemts kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa pozitīvs vērtējums;

66.2. jūras cenzs:

66.2.1. vismaz triju mēnešu prakse jūrā mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, izpildot prakses programmu un dokumentējot to prakses grāmatā; vai

66.2.2. vismaz sešu mēnešu prakse jūrā mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;

66.3. kompetence atbilst STCW konvencijas Kodeksa A-III/7 standarta prasībām."

15. Izteikt 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Kompetences pārbaudi pieprasītās kvalifikācijas saņemšanai pretendents kārto ne vairāk kā trīs reizes sešu mēnešu laikā pēc šajos noteikumos noteikto dokumentu iesniegšanas Latvijas Jūrnieku reģistrā. Ja pretendents šajā termiņā nenokārto kompetences pārbaudi, viņš ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pēdējās kompetences pārbaudes atkārtoti iesniedz dokumentus Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kārto kompetences pārbaudi. Šajā laikā viņš drīkst pretendēt uz zemāku kvalifikāciju. Ja vērtēšanas komisija konstatē nepietiekamu pretendenta kompetences līmeni, tā ir tiesīga noteikt, lai pretendents atkārtoti apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu attiecīgo mācību kursu programmu vai atkārtoti nokārto datorizēto testu."

16. Izteikt 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.2 Jūrniekam pēc šo noteikumu 82. punktā minēto prasību izpildes un dokumentu autentiskuma pārbaudes Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz tankkuģu prasmju sertifikātu (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja jūrnieks vismaz trīs mēnešus pēdējo piecu gadu laikā nav strādājis uz attiecīga tipa tankkuģa, tankkuģu prasmju sertifikātu izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, ņemot vērā naftas un ķīmijas tankkuģu pamatkursa vai sašķidrinātās gāzes tankkuģu pamatkursa apguves dokumentārā apliecinājuma izsniegšanas datumu."

17. Aizstāt 85.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. punkta" ar skaitli un vārdu "3. punkta".

18. Izteikt 85.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.3. kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, otrais mehāniķis un tas apkalpes loceklis, kurš ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju, apgūst pasažieru un kravas drošības mācību kursu programmu atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/2 standarta 5. punkta prasībām;".

19. Aizstāt 85.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "3. punkta" ar skaitli un vārdu "4. punkta".

20. Papildināt noteikumus ar 12.2.2 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"12.2.2 Prasības personālam uz kuģiem polārajos ūdeņos

86.10 Lai pretendents saņemtu pamata pakāpes prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, tas apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Pamatapmācības kurss darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos" (turpmāk - pamatkurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 1. punktā minētajām prasībām.

86.11 Lai strādātu uz kuģiem polārajos ūdeņos, kuģa kapteinim, vecākajam stūrmanim un sardzes stūrmanim nepieciešams pamata pakāpes prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.

86.12 Lai pretendents saņemtu paplašinātās pakāpes prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, tas atbilst šādām prasībām:

86.12 1. šo noteikumu 86.10 punktā minētajām prasībām;

86.12 2. jūras cenzs - vismaz divi mēneši kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos;

86.12 3. ir apguvis Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Paplašinātā apmācība darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos" (turpmāk - paplašinātais kurss) atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 2. punktā minētajām prasībām.

86.13 Lai strādātu uz kuģiem polārajos ūdeņos, kuģa kapteinim un vecākajam stūrmanim nepieciešams paplašinātās pakāpes prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos.

86.14 Pēc pamatkursa vai paplašinātā kursa sekmīgas beigšanas izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz jūrniekam beztermiņa dokumentāru apliecinājumu ar ierakstu par atbilstību STCW konvencijas Kodeksa A-V/4 standarta 1. vai 2. punktā minētajām prasībām.

86.15 Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 86.10 vai 86.12 punktā minēto prasību izpildes un dokumentu autentiskuma pārbaudes izsniedz jūrniekam prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam.

86.16 Lai prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos saņemtu atkārtoti, jūrnieks atbilst šādām prasībām:

86.16 1. esošais prasmju sertifikāts darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas prasībām;

86.16 2. pēdējo piecu gadu laikā jūrnieks atkārtoti apguvis mācību kursu programmu atbilstoši šo noteikumu 86.10 punktā vai 86.12 3. apakšpunktā minētajām prasībām vai tā jūras cenzs ir vismaz divi mēneši pēdējo piecu gadu laikā kuģa kapteiņa vai klāja virsnieka amatā uz kuģiem polārajos ūdeņos vai tiem līdzvērtīgos apstākļos.

86.17 Lai saņemtu prasmju sertifikātu darbam uz kuģiem polārajos ūdeņos, pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu par šo noteikumu 86.10, 86.12 un 86.16 punktā minēto prasību izpildi."

21. Svītrot 96.1, 97.2 un 97.4 punktu.

22. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

98.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

98.2. esošo kvalifikācijas sertifikātu;

98.3. jūras cenzu apliecinošu dokumentu (piemēram, braukšanas apliecība, ieraksts jūrnieka grāmatiņā);

98.4. dokumentārus apliecinājumus un prasmju apliecības, kas apstiprina speciālās kompetences prasību apguvi atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā minētajām prasībām."

23. Aizstāt 100. punktā vārdus "trešajā valstī" ar vārdiem "ārvalstī".

24. Izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Lai atkārtoti saņemtu kvalifikācijas sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

107.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

107.2. esošo kvalifikācijas sertifikātu;

107.3. jūrniecības profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu;

107.4. dokumentārus apliecinājumus un prasmju apliecības, kas apstiprina speciālās kompetences prasību apguvi atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā minētajām prasībām;

107.5. jūras cenzu apliecinošu dokumentu (piemēram, braukšanas apliecība, ieraksts jūrnieka grāmatiņā)."

25. Izteikt 114.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"114.2. vienu fotogrāfiju vai jūrnieka sejas digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām;".

26. Papildināt noteikumus ar 114.1 punktu šādā redakcijā:

"114.1 Lai pārbaudītu šo noteikumu 114. punktā minēto dokumentu autentiskumu un derīgumu, piemēro šo noteikumu 100. un 101. punktā minētos nosacījumus."

27. Izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu (12. pielikums), pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinoša dokumenta un jūrniecības profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

153.1. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

153.2. esošo kvalifikācijas sertifikātu (ja tāds ir);

153.3. jūras cenzu apliecinošu dokumentu;

153.4. speciālās apmācības kursu apliecības atbilstoši šo noteikumu 22. nodaļas prasībām."

28. Izteikt 154.1 punktu šādā redakcijā:

"154.1 Vērtēšanas komisija novērtē zvejas kuģa personāla kompetenci saskaņā ar STCW-F konvencijā noteiktajiem kritērijiem un metodiku. Termiņus, kādos kārtojama kompetences pārbaude, nosaka atbilstoši šo noteikumu 79.1 punktā minētajām prasībām. Pēc kompetences novērtēšanas noformē vērtēšanas protokolu (8. pielikums) atbilstoši šo noteikumu 80. punktā minētajām prasībām."

29. Izteikt 160. punktu šādā redakcijā:

"160. Lai atkārtoti saņemtu kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts.):

160.1. esošo kompetences sertifikātu;

160.2. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

160.3. speciālās apmācības kursu apliecības, kas nepieciešamas attiecīgās kvalifikācijas iegūšanai;

160.4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu."

30. Izteikt 197. punktu šādā redakcijā:

"197. Lai saņemtu nacionālo kompetences sertifikātu, pretendents Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 15.4 punktā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinoša dokumenta un izglītību vai apmācību kursu apguvi apliecinoša dokumenta oriģinālu, kā arī šādu dokumentu oriģinālus (ja dokuments nav reģistrēts Latvijas Jūrnieku reģistra sertificēšanas datu bāzē vai tā autentiskums nav pārbaudīts):

197.1. esošo kompetences sertifikātu;

197.2. drošības pamatkursa kompetences apliecinājumu;

197.3. atzinumu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;

197.4. jūras cenzu apliecinošu dokumentu. Jūras cenzu izvērtē atbilstoši šo noteikumu 102. punktam."

31. Svītrot 199. punktā vārdu "ostu".

32. 208. punktā:

32.1. svītrot pirmajā teikumā vārdu "nozagšanas";

32.2. svītrot trešajā teikumā vārdus "Nozagšanas vai".

33. Svītrot 214. punktā vārdu un skaitli "un 204.7. ".

34. Papildināt noteikumus ar 240. punktu šādā redakcijā:

"240. Šo noteikumu 53.1.2., 62.1.2. un 66.1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā."

35. Aizstāt 1. pielikumā tekstu:

"Izsniegšanas datums

Date of issue (d. m. y.)"

ar tekstu

"Izsniegšanas datums

Date of issue (d. m. y.)

Derīguma termiņš

Date of expiry (d. m. y.)".

36. Svītrot 4. pielikumu.

37. Izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 895

Speciālās kompetences prasības atbilstoši jūrnieka kvalifikācijai

1. Prasības kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

1. tabula

Nr. p. k. Kvalifikācijas sertifikāts Obligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Drošības pamatkurss
(A-VI/1)
Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana (A-VI/2) Paplašinātā apmācība
ugunsdzēšanā (A-VI/3)
Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)
Medicīniskā aprūpe
(A-VI/4)
Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) universālais operators
(A-IV/2)
Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) operators atbilstoši kuģošanas rajonam
(A-IV/2)
Radiolokatora (RADAR) informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana ekspluatācijas līmenī
(A-II/1,2,3)
Radiolokatora (RADAR) un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana, tiltiņa komandas darbs, meklēšana un glābšana vadības līmenī (A-II/1,2,3) ECDIS
(A-II/1, A-II/2)
Kuģa tiltiņa resursu vadība
(A-II/1, A-II/2)
1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem + + +   + +     + +* +
2. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT + + +   + +     + +* +
3. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā + + + +   +     + +* +
4. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā + + + +     + +   +*  
5. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā +   + +     + +   +*  
6. Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT +     +     +        
7. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem + + +   + +     + +* +
8. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT + + +   + +     + +* +
9. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem + + + +   +   +   +* +
10. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā + + + +     + +   +*  
11. Bocmanis + +                  
12. Kvalificēts sardzes matrozis + +                  
13. Sardzes matrozis +                    
14. Kuģa pavārs +                    
15. Stjuarts +                    

Piezīme.* Ja jūrnieks nav apguvis ECDIS mācību kursu programmu un nav saņēmis dokumentāru apliecinājumu, kvalifikācijas sertifikātā raksta - "nav derīgs darbam uz kuģiem, aprīkotiem ar ECDIS".

2. Prasības noteikta tipa kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

2. tabula

Nr. p. k. Kvalifikācijas sertifikāts Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-1-1)
Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-2-1)
Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-2)
Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-3)
Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-2-2)
Pasažieru pūļa vadības kurss
(A-V/2.3)
Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss
(A-V/2.4)
Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss (A-V/2.5)
1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem + + + + + + + +
2. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT + + + + + + + +
3. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, piekrastes kuģošanā + + + + + + + +
4. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā + + + + + + + +
5. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā + + + + + + + +
6. Kuģa vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 50 BT           + +* +**
7. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem + + + + + + + +
8. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT + + + + + + + +
9. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem + +       + +* +**
10. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā + +       + +* +**
11. Bocmanis + +       + +* +**
12. Kvalificēts sardzes matrozis + +       + +* +**
13. Sardzes matrozis + +       + +* +**
14. Kuģa pavārs + +       +    
15. Stjuarts + +       +    

Piezīmes.

1. * Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

3. Prasības kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

3. tabula

Nr. p. k. Kvalifikācijas sertifikāts Obligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Drošības pamatkurss
(A-VI/1)
Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana (A-VI/2) Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā
(A-VI/3)
Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)
Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/1)
Mašīntelpas resursu vadība
(A-III/1, A-III/2)
Elektromehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/6)
1. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku + + + +   +  
2. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW + + + +   +  
3. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku + + + +   +  
4. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW + + + +   +  
5. Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku + + + + +* +  
6. Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW +            
7. Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis +            
8. Kuģu elektromehāniķis + + + +     +*
9. Kuģa elektriķis +            
10. Kuģa tehniķis +            
11. Sūkņu mašīnists +            
12. Kvalificēts sardzes motorists +            
13. Sardzes motorists +            
14. Virpotājs, metinātājs, atslēdznieks +            

Piezīme. * Ja mācību kursu programma nav apgūta izglītības programmas ietvaros.

4. Prasības noteikta tipa kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

4. tabula

Nr. p. k. Kvalifikācijas sertifikāts Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts
Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-1-1)
Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-2-1)
Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-2)
Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-3)
Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-2-2)
Pasažieru pūļa vadības kurss
(A-V/2.3)
Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss
(A-V/2.4)
Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss (A-V/2.5)
1. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku + + + + + + + +
2. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW + + + + + + + +
3. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku + + + + + + + +
4. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW + + + + + + + +
5. Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku + +       + +* +**
6. Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW + +       + +* +**
7. Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis + +     + + +* +**
8. Kuģu elektromehāniķis + +       + +* +**
9. Kuģa elektriķis + +       + +* +**
10. Kuģa tehniķis + +       + +* +**
11. Sūkņu mašīnists + + + + + + +*  
12. Kvalificēts sardzes motorists + +       + +*  
13. Sardzes motorists + +       + +*  
14. Virpotājs, metinātājs, remontatslēdznieks + +       + +*  

Piezīmes.

1. * Ja jūrnieks trauksmju sarakstā norīkots uzņemties atbildību par pasažieru drošību avārijas situācijās.

2. ** Ja jūrnieks ir atbildīgs par pasažieru uzkāpšanu uz ro-ro pasažieru kuģa un nokāpšanu no tā, par kravas iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu vai par kuģa korpusa hermetizāciju.

38. Aizstāt 11. pielikumā vārdus un skaitļus "5. Divas fotogrāfijas 3,5 x 4,5 cm" ar vārdiem un skaitļiem "5. Viena fotogrāfija 3,5 x 4,5 cm vai personas sejas digitālais attēls" un vārdus un skaitļus "5. Two photographs 3,5 x 4,5 cm" ar vārdiem un skaitļiem "5. One photography 3.5x4.5 cm or personʼs face digital image".

39. Izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:

"15. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 895

Iesnieguma paraugs
kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistram
Maritime Administration of Latvia, Registry of Seamen

Iesniegums kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanai
Application for an Endorsement Attesting the Recognition of a Certificate

Ziņas par pretendentu
Candidate's information
Vārds
Name

 

Uzvārds
Surname

 

Jūrnieka grāmatiņas numurs
Seaman's book No.

 

Dzimšanas datums
Date of birth

 

Dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs
Home address, phone number

 

Lūdzu izsniegt kompetences sertifikāta vai prasmju sertifikāta, kurš izsniegts

I hereby apply for Endorsement attesting the recognition of a certificate issued by

  , atzīšanas apstiprinājumu
(izdevējvalsts/issuing State)  
 
(kompetences sertifikātā vai prasmju sertifikātā norādītā kvalifikācija/
capacity of the certificate of competency or the certificate of proficiency
)

Pievienoju šādus dokumentus vai to kopijas:

The following documents or their copies are enclosed:

Nr. p. k. Dokuments/Document Dokumenta reģistrācijas numurs/
No. of document
Kopija/
Copy - K
Oriģināls/ Original - O
1. Personu apliecinošs dokuments/Identity document   K
2. Kompetences sertifikāts un apstiprinājums/Certificate of Competency & Endorsement   K
3. Prasmju sertifikāts (izsniegts saskaņā ar STCW not. V/1-1 un
V/1-2)/Certificate of Proficiency (issued according to STCW reg. V/1-1 and V/1-2)
  K
4. Medicīnas sertifikāts/Seaman's Physical Examination Certificate   K
5. Viena fotogrāfija (3,5 x 4,5 cm) vai pretendenta sejas digitālais attēls/ One photo (3,5 x 4,5 cm) or face digital image    
6. Citi dokumenti/Other documents    

 

Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
In case of untruthful information the responsibility is provided by the laws and regulations of the Republic of Latvia.

Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs, pārbaudot iesniegto dokumentu autentiskumu un derīgumu, pieprasa informāciju dokumentu izdevējiestādēm un citu valstu kompetentajām iestādēm, izmantojot elektronisko pastu.
The Registry of Seamen of the Maritime Administration of Latvia verifying the authenticity and validity of documents submitted, requests information from the issuing authorities of documents and competent authorities of other countries via electronic mail.

Pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka ārvalstī sertificēts kuģa kapteinis, vecākais stūrmanis, vecākais mehāniķis, kā arī otrais mehāniķis, kurš pretendē uz kompetences sertifikāta atzīšanas apstiprinājuma saņemšanu, pārzina Latvijas Republikas tiesību normas jūrniecības nozarē.

By signing this application, the candidate or the ship-owner's representative confirms that the ship's master, chief officer, chief engineer officer and second engineer officer certified abroad (in a foreign country) and applying for the issue of Endorsement attesting the recognition of a certificate of competency has a good knowledge of maritime legislation norms of the Republic of Latvia.

     
Iesniegšanas datums*/
Date of application
  Pretendenta vai kuģa īpašnieka pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts*/
Name, surname and signature of the candidate or the ship-owner's representative

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "iesniegšanas datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note: * the document particulars 'date of application' and 'signature' shall not be completed, if the electronic document has been drawn up in accordance with the laws and regulations regarding the drawing up of electronic documents.

 

Latvijas Jūrnieku reģistra ieraksti
For remarks of personnel of Latvian Registry of Seamen

Izsniegts atzīšanas apstiprinājums Nr.__________________________

Izsniegšanas datums     Derīguma termiņš  

 

Sertificēšanas daļas inspektors      
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Datums ____________________________ Nr. ____________________________

Izziņa: datums _______________________ Nr. ____________________________"

40. Svītrot 16. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 711Pieņemts: 21.11.2018.Stājas spēkā: 24.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 23.11.2018. OP numurs: 2018/231.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303221
24.11.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)