Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu

1. pants. 2018. gada 8. jūnijā Viļņā, Lietuvā, parakstītais Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 6. panta 6.2. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms līgums angļu un latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

 

AGREEMENT
AMONG
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON THE AUTOMATIC ACADEMIC RECOGNITION OF QUALIFICATIONS CONCERNING HIGHER EDUCATION

The Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as - the Parties)

having regard to the provisions of the Council of Europe and UNESCO Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, signed on 11 April 1997 in Lisbon (hereinafter referred to as - the Lisbon Recognition Convention) (ETS No 165),

having regard to the implementation of the subsidiary texts to the Lisbon Recognition Convention, adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee,

having regard to the implementation of the Bologna tools, such as the Diploma Supplement, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), qualifications frameworks, and others, which facilitate recognition within the three Baltic States,

having regard to the development of the external and internal quality assurance mechanisms based on the Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (hereinafter referred to as - the ESG),

considering the successful implementation of the Agreement among the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Academic Recognition of Educational Qualifications in the Baltic Educational Space signed in Tallinn on 18 February 2000,

acting according to the national legislation of the states of the Parties,

aiming to develop cooperation between higher education and research institutions of the states of the Parties and to promote academic mobility,

aware of the significance of the mutual recognition of qualifications concerning higher education,

have agreed as follows:

Article 1. Objectives and Scope of the Agreement

1.1. This Agreement aims to facilitate recognition of qualifications concerning higher education, for academic purposes, and to promote exchange of information on education systems of the states of the Parties.

1.2. The provisions of this Agreement shall apply to automatic academic recognition of qualifications concerning higher education encompassing qualifications giving access to higher education and higher education qualifications, which belong to the education systems of the states of the Parties and are awarded by competent institutions in accordance with the national legislation of the respective state.

1.3. The automatic academic recognition shall apply to qualifications concerning higher education covered by the Table of Comparability in the Annex to this Agreement (hereinafter referred to as - the Table of Comparability) and awarded in the states of the Parties after this Agreement enters into force.

1.4. This Agreement shall not affect the application of national and international legislation of the states of the Parties regulating professional recognition. However, the provisions of this Agreement may facilitate decisions on recognition, for professional purposes, of qualifications belonging to the education systems of the states of the Parties.

1.5. Recognition of qualifications concerning higher education that are not covered by the Table of Comparability and recognition of periods of study shall be carried out in accordance with the principles of the Lisbon Recognition Convention, its subsidiary texts, and applicable legislation of the states of the Parties.

Article 2. Definitions

2.1. In this Agreement, the following terms shall have the following meaning:

2.1.1. "qualification giving access to higher education":

2.1.1.1. in the Republic of Estonia: general secondary education qualification gümnaasiumi lõputunnistus and vocational secondary education qualification kutsekeskhariduse lõputunnistus awarded by competent institutions in accordance with the national legislation;

2.1.1.2. in the Republic of Latvia: general secondary education qualification atestāts par vispārējo vidējo izglītību and vocational secondary education qualification diploms par profesionālo vidējo izglītību awarded by competent institutions in accordance with the national legislation;

2.1.1.3. in the Republic of Lithuania: secondary education qualification attested by brandos atestatas awarded by competent institutions in accordance with the national legislation;

2.1.2. "higher education qualifications":

2.1.2.1. In the Republic of Estonia: rakenduskõrghariduse diplom, bakalaureus, magister, arstikraad, hambaarstikraad, farmaatsiamagister, loomaarstikraad, arhitektuurimagister, tehnikateaduse magister, haridusteaduse magister and doktor awarded by recognised higher education institutions in accordance with the national legislation;

2.1.2.2. In the Republic of Latvia: profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, bakalaura diploms, maģistra diploms, profesionālā maģistra diploms, profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija), doktora diploms awarded by recognised higher education institutions in accordance with the national legislation;

2.1.2.3. in the Republic of Lithuania: profesinis bakalauras, bakalauras, magistras, mokslo daktaras, and meno daktaras awarded by recognised higher education and research institutions in accordance with the national legislation.

2.2. Other terms shall be used as defined by the Lisbon Recognition Convention.

Article 3. General Provisions for Automatic Academic Recognition

3.1. A qualification concerning higher education awarded in the state of one of the Parties, which meets the conditions outlined in Article 4 of this Agreement, shall be automatically considered comparable to a qualification placed on the same level in the other states of the Parties in accordance with the Table of Comparability without any additional formalities.

3.2. In terms of access to higher education programmes or employment, the automatic academic recognition of the qualifications provisioned under this Agreement shall refer only to fulfilment of general academic requirements in terms of the required level of the qualification. It shall have no effect on the fulfilment of specific admission requirements posed by higher education institutions and/or employers for recruitment purposes.

Article 4. Conditions for Automatic Academic Recognition

Provisions regarding automatic academic recognition of Article 3 of this Agreement shall only apply to quality assured higher education qualifications. This means that the awarding institution and/or the programme, which led to the award of the qualification, had to be accredited by an external quality assurance agency, which applies the principles of the ESG, at the time of the award of the qualification.

Article 5. Information Provision and Exchange

5.1. The Parties shall make information about this Agreement and its effects widely available to the general public. Information about this Agreement and its text shall be available on the websites of the national ENIC/NARIC offices of each of the states.

5.2. The national ENIC/NARIC offices shall provide information on the education systems of the states and application of this Agreement to the parties concerned.

5.3. The Parties shall draw up a list of higher education institutions and/or programmes recognised and accredited in accordance with the legislation of the states. The lists shall be publicly available:

5.3.1. for the Republic of Estonia at: www.archimedes.ee/enic;

5.3.2. for the Republic of Latvia at: www.aic.lv;

5.3.3. for the Republic of Lithuania at www.aikos.smm.lt.

Article 6. Entry into Force, Amendment, and Termination

6.1. Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement among the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Academic Recognition of Educational Qualifications in the Baltic Educational Space, signed in Tallinn on 18 February 2000, shall be terminated.

6.2. This Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Depositary of the last written notification by the Parties through diplomatic channels confirming that the national legal procedures for the entry into force of this Agreement have been completed. The Government of the Republic of Latvia shall act as the depositary of this Agreement.

6.3. This Agreement may be amended through mutual written agreement of the Parties. The amendments shall be documented in separate protocols, which shall constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure set out in Article 6.2 of this Agreement.

6.4. Each of the Parties can denounce this Agreement in writing by giving a written notification thereof to the Depositary through diplomatic channels. This Agreement shall cease to be in force 6 months after the date of the receipt by the Depositary of such notification. After one of the Parties denounces this Agreement, it shall remain in force for the other two Parties.

Signed in Vilnius on 8 June 2018, in a single copy in the Estonian, Latvian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic, which shall be deposited into the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of this Agreement to all Parties. In case of divergence of interpretation, the text in the English language shall prevail.

     

For the
Government of the Republic of Estonia
Minister of Education and Research
Mailis Reps

For the
Government of the Republic of Latvia
Minister of Education and Science
Kārlis Šadurskis

For the
Government of the Republic of Lithuania
Minister of Education and Science
Jurgita Petrauskiene

 

Annex to
the Agreement among the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Automatic Academic Recognition of the Qualifications Concerning Higher Education

TABLE OF COMPARABILITY

European Qualifications Framework level

Republic of Estonia

Republic of Latvia

Republic of Lithuania

Title of qualification Estonian Qualifications Framework level Title of qualification Latvian Qualifications Framework level Title of qualification

Lithuanian Qualifications Framework level

4

Gümnaasiumi lõputunnistus;

Kutsekeskhariduse lõputunnistus

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Secondary education attested by Brandos atestatas

4

6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās

profesionālās kvalifikācijas diploms

6

Profesinis bakalauras

6

6

Bakalaureus

6

Bakalaura diploms

6

Bakalauras

6

7

Magister;

Arstikraad;

Hambaarstikraad;

Farmaatsiamagister;

Loomaarstikraad;

Arhitektuurimagister;

Tehnikateaduse magister;

Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

7

8

Doktor

8

Doktora diploms

8

Mokslo daktaras

Meno daktaras

8

 

IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS,
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN
LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
LĪGUMS
PAR KVALIFIKĀCIJU, KAS SAISTĪTAS AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU, AUTOMĀTISKU AKADĒMISKO ATZĪŠANU

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā - Puses),

Ņemot vērā noteikumus, kas sniegti Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Eiropas reģiona konvencijā par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību, kas parakstīta 1997. gada 11. aprīlī Lisabonā (turpmāk tekstā - Lisabonas konvencija par kvalifikāciju atzīšanu) (ELS Nr. 165),

ņemot vērā, ka ir īstenoti Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu papildu tiesību akti, ko pieņēmusi Lisabonas konvencija par kvalifikāciju atzīšanu komiteja,

ņemot vērā, ka ir īstenota Boloņas instrumentu, tādu kā diploma pielikuma, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS), kvalifikāciju ietvarstruktūras un citu instrumentu ieviešana, kas veicina atzīšanu trijās Baltijas valstīs,

ņemot vērā ārēju un iekšēju kvalitātes nodrošināšanas mehānismu pilnveidošanu, pamatojoties uz standartiem un pamatnostādnēm attiecībā uz izglītības kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā (turpmāk tekstā - ESG),

ņemot vērā, ka sekmīgi tika īstenots Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā, kas parakstīts Tallinā 2000. gada 18. februārī,

kas darbojas saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem tiesību aktiem,

ar mērķi attīstīt Pušu valstu augstākās izglītības un pētniecības iestāžu sadarbību un veicināt akadēmisko mobilitāti,

izprotot kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, savstarpējas atzīšanas nozīmību,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants Līguma mērķi un piemērošanas joma

1.1. Šī līguma mērķis ir veicināt kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, savstarpēju atzīšanu akadēmiskiem mērķiem un veicināt informācijas apmaiņu par Pušu valstu izglītības sistēmām.

1.2. Šī līguma noteikumus piemēro to kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātiskai akadēmiskai atzīšanai, ietverot kvalifikācijas, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, un augstākās izglītības kvalifikācijas, kas pieder Pušu valstu izglītības sistēmām un ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar katras attiecīgās valsts nacionālajiem tiesību aktiem.

1.3. Automātisko akadēmisko atzīšanu piemēro kvalifikācijām, kas saistītas ar augstāko izglītību un kas sniegtas Līguma pielikumā esošajā Salīdzināmības tabulā (turpmāk tekstā - Salīdzināmības tabula) un piešķirtas Pušu valstīs pēc šī līguma stāšanās spēkā.

1.4. Šis līgums neskar Pušu valstu to nacionālo un starptautisko tiesību aktu piemērošanu, kas reglamentē profesionālo atzīšanu. Tomēr šī līguma noteikumi var veicināt lēmumu pieņemšanu par to kvalifikāciju atzīšanu profesionāliem mērķiem, kas attiecas uz Pušu valstu izglītības sistēmām.

1.5. To kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, atzīšanu, bet kas nav iekļauta Salīdzināmības tabulā, un studiju perioda atzīšanu veic saskaņā ar principiem, kas noteikti Lisabonas konvencijā par kvalifikāciju atzīšanu, tās papildu tiesību aktos un attiecīgajos Pušu valstu tiesību aktos.

2. pants Definīcijas

2.1. Šajā līgumā turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

2.1.1. "kvalifikācija, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību":

2.1.1.1. Igaunijas Republikā: vispārējās vidējās izglītības kvalifikācija gümnaasiumi lõputunnistus un profesionālās vidējās izglītības kvalifikācija kutsekeskhariduse lõputunnistus, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.1.2. Latvijas Republikā: vispārējās vidējās izglītības kvalifikācija atestāts par vispārējo vidējo izglītību un profesionālās vidējās izglītības kvalifikācija diploms par profesionālo vidējo izglītību, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.1.3. Lietuvas Republikā: vidējās izglītības kvalifikācija, ko apliecina ar brandos atestatas, ko piešķir kompetentās iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2. "augstākās izglītības kvalifikācijas":

2.1.2.1. Igaunijas Republikā: rakenduskõrghariduse diplom, bakalaureus, magister, arstikraad, hambaarstikraad, farmaatsiamagister, loomaarstikraad, arhitektuurimagister, tehnikateaduse magister, haridusteaduse magister un doktor, ko piešķir atzītas augstākās izglītības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2.2. Latvijas Republikā: profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms, bakalaura diploms, maģistra diploms, profesionālā maģistra diploms, profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija), doktora diploms, ko piešķir atzītas augstākās izglītības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;

2.1.2.3. Lietuvas Republikā: profesinis bakalauras, bakalauras, magistras, mokslo daktaras un meno daktaras, ko piešķir atzītas augstākās izglītības un pētniecības iestādes saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

2.2. Citus terminus izmanto, kā definēts Lisabonas konvencijā par kvalifikāciju atzīšanu.

3. pants Automātiskas akadēmiskās atzīšanas vispārējie noteikumi

3.1. Kvalifikācija, kas saistītas ar augstāko izglītību un kas piešķirta vienas Puses valstī un kas atbilst šī līguma 4. pantā minētajiem nosacījumiem, bez jebkādām papildu formalitātēm tiek automātiski uzskatīta par salīdzināmu ar tāda paša līmeņa kvalifikāciju citā Pušu valstī saskaņā ar Salīdzināmības tabulu.

3.2. Augstākās izglītības programmu vai darba pieejamības ziņā šajā līgumā noteiktā automātiskā kvalifikāciju akadēmiskā atzīšana attiecas vienīgi uz vispārējo akadēmisko prasību izpildi saistībā ar prasīto kvalifikācijas līmeni. Tā neietekmē īpašu prasību izpildi attiecībā uz iestāšanos, ko nosaka augstākās izglītības iestādes un/vai darba devēji algošanas nolūkā.

4. pants Automātiskās akadēmiskās atzīšanas nosacījumi

Noteikumi par šī līguma 3. pantā noteikto automātisko akadēmisko atzīšanu attiecas vienīgi uz augstākās izglītības kvalifikācijām, kuru kvalitāte ir nodrošināta. Tas nozīmē, ka iestādei, kas piešķir kvalifikāciju, un/vai programmai, par kuru piešķir kvalifikāciju, ir jābūt akreditētai, ko nodrošina ārēja kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas piemēro ESG principus kvalifikācijas piešķiršanas laikā.

5. pants Informācijas sniegšana un apmaiņa

5.1. Puses nodrošina, ka informācija par šo līgumu un tā darbību ir plaši pieejama sabiedrībai. Informācijai par šo līgumu un tā tekstam ir jābūt pieejamam katras valsts nacionālā ENIC/NARIC biroja tīmekļa vietnē.

5.2. Nacionālie ENIC/NARIC biroji sniedz informāciju attiecīgajām pusēm par valstu izglītības sistēmām un šī līguma piemērošanu.

5.3. Puses izveido sarakstu, kurā iekļauj augstākās izglītības iestādes un/vai programmas, kas atzītas un akreditētas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Šiem sarakstiem ir jābūt publiski pieejamiem:

5.3.1. Igaunijas Republikai vietnē: www.archimedes.ee/enic;

5.3.2. Latvijas Republikai vietnē: www.aic.lv;

5.3.3. Lietuvas Republikai vietnē: www.aikos.smm.lt.

6. pants Stāšanās spēkā, grozījumi un izbeigšana

6.1. Ar šī līguma spēkā stāšanos spēku zaudē Tallinā 2000. gada 18. februārī parakstītais Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā.

6.2. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo Pušu rakstisko paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apstiprina, ka valstu juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā, ir pabeigtas. Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī līguma Depozitārijs.

6.3. Šo līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumus dokumentē atsevišķos protokolos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie stājas spēkā saskaņā ar šī līguma 6.2. punktā noteikto procedūru.

6.4. Katra no Pusēm šo līgumu var denonsēt rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem, par to paziņojot Depozitārijam. Šis līgums zaudē spēku pēc 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad Depozitārijs ir saņēmis šādu paziņojumu. Kad viena no Pusēm denonsē šo līgumu, tas paliek spēkā pārējām divām Pusēm.

Parakstīts Viļņā 2018. gada 8. jūnijā vienā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās, visiem tekstiem ir vienāds spēks, un tas tiek glabāts Depozitārija arhīvā. Depozitārijs nosūta apliecinātas Līguma kopijas visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

     

Igaunijas Republikas valdības vārdā
izglītības un pētniecības ministre
Mailis Reps

Latvijas Republikas valdības vārdā
izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis

Lietuvas Republikas valdības vārdā
izglītības un zinātnes ministre
Jurgita Petrauskiene

 

Pielikums
Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumam par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu

SALĪDZINĀMĪBAS TABULA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Igaunijas Republika

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

Kvalifikācijas nosaukums Igaunijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Lietuvas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

4

Gümnaasiumi lõputunnistus;

Kutsekeskhariduse lõputunnistus

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Vidējā izglītība, kas atestēta ar Brandos atestatas

4

6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās

profesionālās kvalifikācijas diploms

6

Profesinis bakalauras

6

6

Bakalaureus;

6

Bakalaura diploms;

6

Bakalauras

6

7

Magister;

Arstikraad;

Hambaarstikraad;

Farmaatsiamagister;

Loomaarstikraad;

Arhitektuurimagister;

Tehnikateaduse magister;

Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

7

8

Doktor

8

Doktora diploms

8

Mokslo daktaras

Meno daktaras

8

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.11.2018.Stājas spēkā: 15.11.2018.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP numurs: 2018/225.36
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302984
15.11.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)