Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

Rīgā 2018. gada 4. septembrī (prot. Nr. 41 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 215. nr.; 2015, 103., 237. nr.; 2016, 200., 251. nr.; 2017, 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. nodaļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru), lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā fiziskās personas datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām."

2. Izteikt 5.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. stratēģisks projekts ir projekts, kas tiek īstenots lauksaimniecības produktu pārstrādē pēc vienotas sistēmas - ar saliedētību lauksaimniecības nozares produktu ražošanas un pārstrādes jomā, lai veicinātu lauksaimniecības un tās pārstrādes produktu cenu stabilizēšanu, konkurētspēju un produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam;".

3. Papildināt 11.1.2, 11.1.2 1. un 11.1.2 2. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "11.1. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un 11.1 punktā".

4. Izteikt 11.2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.2.1. uzbūvējot vai pārbūvējot vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves;".

5. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un (vai) vienu vienotu uzņēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks nekā 50 000 001 euro, papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem mērķiem izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

11.1 1. projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 procentiem lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa;

11.1 2. pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentam, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, vismaz par sešiem procentiem palielinās darbavietu skaits, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu."

6. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir izmaksāts mazāks publiskais finansējums. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan izmaksātā publiskā finansējuma apmērs, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir:

18.1.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā - atbalsta pretendentam, kuram projekta īstenošanai paredzētas mazākas attiecināmās izmaksas;

18.1.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā - atbalsta pretendentam, kuram ir lielāks koeficients kritēriju grupā par iemaksātajām sociālā nodokļa iemaksām;".

7. Svītrot 23. un 24. punktu.

8. Papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.3 Investīcijām atbalstu piešķir, ja pretendents dzīvnieku novietnē izpilda nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Šo prasību nepiemēro gados jaunam lauksaimniekam, kas saimniecību dibinājis ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas."

9. Papildināt 27.2 8. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "vai 13. panta "a" vai "b" apakšpunktā".

10. Svītrot 27.2 14. un 27.2 18. apakšpunktu.

11. Papildināt 32.1.5. apakšpunktu aiz vārdiem "meža zemē" ar vārdiem un skaitli "ietverot lauksaimniecības zemi, ja lauksaimniecības zemē plānotās meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksas nav lielākas par 30 % no kopējām projekta meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksām un projektā plānotā".

12. Aizstāt 37. punktā vārdus "apjomu neierobežo" ar vārdiem un skaitli "apmērs ir līdz 10 000 000 euro".

13. Papildināt 52.2. apakšpunktu aiz vārdiem "pārbūves izmaksas" ar vārdiem "un būvmateriālu izmaksas".

14. Papildināt noteikumus ar 53.2 punktu šādā redakcijā:

"53.2 Drenu sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksas nepārsniedz 20 procentus no šo noteikumu 53. punktā minētajām projekta izmaksām. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu."

15. Aizstāt 55. punktā vārdus "Lauku atbalsta dienestā" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā".

16. Izteikt 55.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.1. projekta iesniegumu;".

17. Svītrot 55.4., 55.6.1., 55.6.3. un 55.6.5. apakšpunktā vārdus "(uzrādot oriģinālu)".

18. Svītrot 56.6. apakšpunktu.

19. Svītrot 56.7.1. apakšpunktu.

20. Svītrot 56.8.3. apakšpunktā vārdus "(uzrādot oriģinālu)".

21. Aizstāt 56.8.5. apakšpunktā vārdus "zinātniskās institūcijas" ar vārdiem "Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas".

22. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Lai saņemtu šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus, kā arī šo noteikumu 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību pretendents kontroles institūcijas tīmekļvietnē ir iekļauts pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku reģistrā vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā."

23. Papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ja atbalsta pretendents plāno īstenot stratēģisko projektu, Lauku atbalsta dienests pieprasa Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajai padomei atzinumu par stratēģiskā projekta atbilstību šo noteikumu 5.11. apakšpunktam. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome atzinumu par stratēģiskā projekta atbilstību izsniedz Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

24. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Atbalsta saņēmējs (izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju), sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, par pilno noslēgto gadu un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (11. pielikums)."

25. Izteikt 1. pielikuma B.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"B.1. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un tā ieguldījums LAP mērķa virzienos un horizontālajās prioritātēs

Individuālais mērķis Mērķa virziens un horizontālā prioritāte* Paskaidrojums
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares vismaz par 5 % vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai arī par 5 % tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vai pēdējiem trim noslēgtajiem gadiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem) 2A   Piemēram:

• neto apgrozījums;

• apsaimniekotās LIZ platības ha;

• lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

• saražotās produkcijas apjoms;

• izmaksu samazinājums uz 1 ha apsaimniekotās LIZ vai uz 1 saražoto produkcijas vienību

Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares trešajā vai sestajā** noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 % no projekta investīciju apmēra 2A Neto apgrozījums
Infrastruktūras uzlabošana lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai 2A 4.3. apakšpasākuma mērķis (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, laukumu un pievadceļu būvniecība un pārbūve)
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 5 % vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai arī par 5 % tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem) 3A Piemēram:

• neto apgrozījums;

• saražotās produkcijas apjoms;

• izmaksu samazinājums uz 1 saražoto produkcijas vienību;

• saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz 1 uzņēmumā nodarbināto

Jaunajiem pārstrādes uzņēmumiem neto apgrozījums trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 % no projekta investīciju apmēra 3A   Neto apgrozījums
Nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana - ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā 3A
(HP-V)
Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas iekārtām un tehniku.

Ja tiek paredzētas attiecīgās investīcijas vides mērķiem, tad B.2. tabulā nav jānorāda sasniedzamo mērķu detalizēts apraksts un plānotie rādītāji

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana - uzbūvētas jaunas vai atjaunotas vai pārbūvētas esošās būves, panākot 20 % enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai (pierādāms ar energoauditu vai energoefektivitātes aprēķinu) 5B
(HP-K)
Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar energoefektīvu būvju būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi lauksaimniecībā un pārstrādē
Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana - ieviestas tehnoloģijas SEG un/vai amonjaka emisijas samazinājumam 5D
(HP-K)
Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar:

• precīzajām tehnoloģijām lopkopībā un augkopībā;

• vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju izbūvi un pārbūvi;

• iekārtām, kurās fosilais kurināmais tiek aizstāts ar atjaunojamiem energoresursiem

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vismaz par 10 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apmēra vai arī par 10 % palielina ražošanas efektivitāti vai biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem) 2A Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā
Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma vai arī par 10 % palielina fizisko ražošanas apjomu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem) 3A Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā
Uzlabo dzīvnieku labturības apstākļus vai iegulda investīcijas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas 2A Mērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā

* B.12. tabulā jānorāda katras izdevumu pozīcijas atbilstība izvēlētajam mērķim (piemēram, traktors - 2A, kūtsmēslu krātuve - 5D, būvniecība - 2A).

** Sestajā gadā sasniedz rādītājus, ja projekts tiek īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ja ierīko ilggadīgos stādījumus.

Ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā, atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā 50 000 001 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus un (vai) vienu vienotu uzņēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, papildus minētajiem mērķiem izpilda vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

Papildu nosacījums Jā/Nē
Projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 % lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa  
Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentam, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, darbavietu skaits palielinās vismaz par sešiem procentiem, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu "

26. Papildināt 1. pielikuma B.3. apakšnodaļu ar B.3.4. rindu šādā redakcijā:

"B.3.4. Pasākumā tiek īstenots stratēģisks projekts  
 
Ja pretendents īsteno stratēģisku projektu, apraksta plānotā projekta ieviešanas nepieciešamību, ietekmi uz pārstrādes un lauksaimniecības nozari un projekta ekonomisko lietderību

"

27. Izteikt 1. pielikuma B.13. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"B.13. Projektu īstenos:

  Papildu atbalsta intensitāte (%)
jaunais lauksaimnieks, īstenojot būvju būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi  
jaunais lauksaimnieks, ja projektā investīcijas tiks ieguldītas pamatlīdzekļu iegādē bez būvniecības vai pārbūves  
lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus  
sasniedzot mērķi 5B, projekta rezultātā energoefektivitāte tiks palielināta vismaz par 20 %  
biodrošības pasākumu ieviešanai - cūkkopības un putnkopības nozarē  
graudu kaltei, ja izmanto atjaunojamos energoresursus  
projektam, kas nodrošina Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk - noteikumi Nr. 600) 11.2.2.3. un 11.2.2.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, un meteostaciju izveidošanai ilggadīgajiem stādījumiem  
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, būvēm un tehnikai augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē  
graudu novākšanas kombaina iegādei  
kūtsmēslu krātuves izbūvei vai pārbūvei  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus  
pārstrādes uzņēmums, kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kuri atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem  
pārstrādes uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)  
inovācijas ieviešanai projekta rezultātā  
lai projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei tiktu izmantoti vismaz 90 % atbalsta pretendenta saražotās lauksaimniecības produkcijas "

28. Izteikt 1. pielikuma B.18.1., B.18.2., B.18.3. un B.18.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"B.18.1. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 15 15  
2. Projektā paredzēti biodrošības pasākumi Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē2 5 5  
3. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.3 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 20 30
Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 10
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Iemaksātās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
6. Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators, integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām - dalība pārtikas kvalitātes shēmā 10 10  
7. Investīciju ieguldīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumā: projektā paredzēts sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķi Saimniecībām, kurās ir ne vairāk kā 50 liellopu vienību 20 20
Saimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 liellopu vienību 10
8. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 euro 15 15
150 001-500 000 euro 10
vairāk par 500 001 euro 5
Kopā5 135  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D - 70 000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu - 20.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

5 Noteikumu Nr. 600 25.2 punktā minētajiem projektiem kritērijus aprēķina, ņemot vērā visus kopprojekta dalībnieku punktus kopā.

B.18.2. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegti kopā ar projekta iesniegumu 10 10  
2. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un noteikumu Nr. 600 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam kritērijā piešķir maksimālo punktu skaitu.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20  
3. Iemaksātās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas, garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators 10 10  
6. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
Kopā 95  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.3. Atlases kritēriji pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" kooperatīvajām sabiedrībām

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegti kopā ar projekta iesniegumu 10 10  
2. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar sabiedrības biedriem salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un noteikumu Nr. 600 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam kritērijā piešķir maksimālo punktu skaitu.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20  
3. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu 20  
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā Bioloģiski sertificēts kooperatīvs 5 5  
6. Kooperatīvās sabiedrības apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 50 000 euro 10 10
Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 50 000 euro 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15  
Kopā 105  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar sabiedrības biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007-2013 pasākumos "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.4. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1. Projektā paredzēti būvniecības darbi Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievadceļu būvniecībai un pārbūvei 30 30  
2. Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 20 20
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 10
3. Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolētās drenāžas akas un mākslīgos mitrājus 30 30  
4. Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē 15 15  
5. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 50 000 euro 15 15
50 001-150 000 euro 10
vairāk par 150 001 euro 5
Kopā 110  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti"

29. Papildināt C.4. apakšnodaļu aiz vārdiem "saimniecisko darbību" ar vārdiem "(attiecas uz atbalsta pretendentiem, kas negatavo gada pārskatus)".

30. Izteikt 1. pielikuma D.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1. Projekta iesnieguma pilns komplekts ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C1., C.2., C.3. un C.4. sadaļu      
2. Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, - projektiem, kuru attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 euro1      
3. Ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus (izņemot kredītu) un attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 euro, - dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību1      
Ja projektu iesniedz 4.1. un 4.2. apakšpasākumā
4. Sertificēta speciālista izsniegts ēkas energoaudita pārskats ar energoefektivitātes aprēķinu (noteikumu Nr. 600 16. pielikums) vai nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta uzņēmumu energoauditora atzinums brīvā formā, vai SEG un (vai) amonjaka emisijas aprēķins (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 13. un 14. pielikumu)      
5. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, ja bijis ietekmes uz vidi novērtējums1      
Ja projektu iesniedz 4.1. apakšpasākumā
6. Skiču projekts (projektā iekļaujot plānoto stādījumu izvietojuma skici, kopējo platību, plānotās sugas, attālumu starp rindām un augiem, stādījumu skaitu) - ja plānots ierīkot ilggadīgos stādījumus      
7. Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņots biodrošības plāns      
8. Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums, ka projektā plānotās investīcijas uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus      
9. Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem - ja plānots iegādāties transporta puspiekabes2      
10. Informācija par lauksaimniecības un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem (iesniedz kooperatīvās sabiedrības)      
11. Ja projektu īsteno gados jauns lauksaimnieks, - izglītību apliecinošs dokuments vai izziņa no mācību iestādes      
Ja projektu iesniedz 4.2. apakšpasākumā
12. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai      
13. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība notiks, īstenojot projektu, un kuru atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu      
14. Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, pēdējā inventarizācijas lieta un iekārtu izvietojuma shēma      
15. Dokumenti, kas pierāda pamatizejvielu nodrošinājumu      
16. Sadarbības līgums par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu      
17. Marķējumi no pārtikas produktiem, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem      
18. Atzinums par projekta plānotās inovācijas atbilstību      
Ja projektu iesniedz 4.3. apakšpasākumā
19. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums (ja projekta iesniegumam nav pievienots tehniskais projekts)      
20. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu - projektiem, kam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro      
21. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu un noslēguma vai novērtējuma ziņojums, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums      
22. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts apliecinājums par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana notiek īpaši aizsargājamās dabas teritorijās      
23. Tiesisko valdījumu apliecinošs dokuments par zemi, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi, ja zeme nav pretendenta īpašumā      
24. Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos      
25. Apliecinājums par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvējamo vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu      
Ja projektu iesniedz 4.1. un 4.3. apakšpasākumā
26. Notariāli apliecināts līgums starp kopprojekta dalībniekiem (ja tiek īstenots kopprojekts)      
Ja jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu3
27. Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu      
Ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, - iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti3
28. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija      
29. Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem      
30. Vērtēšanas ziņojums (cenu aptaujas gadījumā) vai atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti4      
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem
31. Zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopija vai apliecinājums par zemesgrāmatā ierakstītām apbūves tiesībām, ja projektā plānota jauna būvniecība      
32. Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts3      
33. Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem)3      
34. Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3      
35. Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1      
36. Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3      
37. Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi5      
Citi iesniegtie dokumenti
38.        

Piezīmes.

1 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2 Var iesniegt līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim.

3 Var iesniegt sešu mēnešu laikā (saistībā ar valsts nozīmes meliorācijas sistēmām - ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pēdējās iepirkuma procedūras pabeigšanas) pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (attiecas uz iepirkuma dokumentiem par izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, kā arī arhitektu, inženieru, konsultantu u. c. honorāriem, kuri ietilpst vispārējās izmaksās).

4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

5 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumu Nr. 600 3.1 punktu.

     
(datums)      
Atbalsta pretendents
  (vārds, uzvārds, paraksts)"

31. Izteikt 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 15 15
2. Projektā paredzēti biodrošības pasākumi Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē2 5 5
3. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk - noteikumi Nr. 600) 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.3 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 20 30
Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā 10
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Iemaksātās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
6. Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators, integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām - dalība pārtikas kvalitātes shēmā 10 10
7. Investīciju ieguldīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumā: projektā paredzēts sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķi Saimniecībām, kurās ir ne vairāk kā 50 liellopu vienību 20 20
Saimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 liellopu vienību 10
8. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 euro 15 15
150 001-500 000 euro 10
vairāk par 500 001 euro 5
Kopā5 135
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D - 70 000

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu - 20.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

5 Noteikumu Nr. 600 25.2 punktā minētajiem projektiem kritērijus aprēķina, ņemot vērā visus kopprojekta dalībnieku punktus kopā.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 10 10
2. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk - noteikumi Nr. 600) 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
3. Iemaksātās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operators Atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators 10 10
6. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
Kopā 95
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B - pirmajā gadā, C - otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji kooperatīvajām sabiedrībām pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 10 10
2. Saņemtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007-2013 pasākumos "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk - noteikumi Nr. 600) 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.) Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 20
3. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu 20
4. Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu) Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 20 25
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi 25
5. Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā Bioloģiski sertificēts kooperatīvs 5 5
6. Kooperatīvās sabiedrības apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 50 000 euro 10 10
Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 50 000 euro 5
7. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 15
Kopā 95
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B + C) / 2 x 10, kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C - pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;

D - pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007-2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projektā paredzēti būvniecības darbi Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievedceļu būvniecībai un pārbūvei 30 30
2. Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana Projekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 20 20
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām 10
3. Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementi Projekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolētās drenāžas akas un mākslīgos mitrājus 30 30
4. Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē 15 15
5. Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 50 000 euro 15 15
50 001-150 000 euro 10
vairāk par 150 001 euro 5
Kopā 110
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

Nr.
p. k.
Apakšpasākumi un to darbības Pretendents Attiecināmo izmaksu apmērs (euro)
I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
1. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve1 Lauku saimniecība un pārstrādes uzņēmums, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu 2 000 000
t. sk. pamatlīdzekļu iegāde2 700 000
2. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde Jauna lauku saimniecība un jaunie lauksaimnieki, kas plāno pārņemt, nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu 150 000
3. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde3 Jaunie lauksaimnieki 400 000
II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
4. Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve5 Pārstrādes uzņēmums, t. sk. kooperatīvā sabiedrība 5 000 000
Nozares stratēģiskie projekti6 5 000 001-10 000 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos 100 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu 300 000
Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai 200 000
Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja vismaz vienam tā valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir vismaz 250 000 euro un uzņēmumā nav uzsākts maksātnespējas process 500 000
Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai7 2 000 000
III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
5. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t. sk. meliorācijas objektam pieguloša brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma) Lauku saimniecība, fiziska vai juridiska persona - saimnieciskās darbības veicējs, kura īpašumā ir mežs, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība) 300 000
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs bez ierobežojuma
6. Lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievedceļi) attīstība - būvniecība, pārbūve Lauksaimnieki 50 000
Kooperatīvā sabiedrība 300 000

Piezīmes.

1 Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi - attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par piecām reizēm, turklāt attiecināmo izmaksu apmērs pamatlīdzekļu iegādei - vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai - ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha - mazāka par 210 000 euro.)

2 Ja projektā iegādājas tikai pamatlīdzekļus - attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai - ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha - mazāka par 210 000 euro.)

3 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 7. punktā minēto finansējumu. Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi - attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par piecām reizēm, turklāt attiecināmo izmaksu apmērs pamatlīdzekļu iegādei - vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai - ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha - mazāka par 210 000 euro.) Attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādi - attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai - ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha - mazāka par 210 000 euro.) Pretendentam ir iespēja pieteikties uz šā pielikuma 1. punktā minēto finansējumu (pieejamo maksimālo finansējumu, ieskaitot šā pielikuma 3. punktā minēto finansējumu), nepiemērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti jaunajiem lauksaimniekiem.

4 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 5. un 7. punktā minēto finansējumu.

5 Attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk par piecām reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura mērķis ir izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu.)

6 Tai skaitā tāda projekta attiecināmās izmaksas, kuram nav stratēģiska projekta statuss. Plānošanas periodā pretendents īsteno vienu nozares stratēģisku projektu.

7 Attiecināmo izmaksu apmērs lauku saimniecībai nepārsniedz neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk par piecām reizēm, ja jaunā pārstrādes uzņēmuma pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt, un ja pārstrādes uzņēmumā tiek pārstrādāti vismaz 70 % no atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjoma.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Atbalsta intensitāte
(procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

Nr.
p. k.
Attiecināmo izmaksu veids Atbalsta pretendenta (t. sk. kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)
01 līdz
70 000
70 001-
1 000 000
1 000 001-
50 000 000
vairāk par
50 000 001
I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"2
1. Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana 40 % 40 % 40 % 40 % -
Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, veicot būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ierīkojot ilggadīgos stādījumus. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem 20 % 20 % 10 % - -
Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus - 10 % 10 % 10 % -
Papildu atbalsta intensitāte Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk - noteikumi Nr. 600) 11.2.2.1. apakšpunktā minētajām investīcijām un amonjaka emisiju samazināšanai lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs (piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei) 20 % 20 % 20 % 20 % -
Papildu atbalsta intensitāte būvei un iekārtām, kas nodrošina noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, ja projekts tiek īstenots noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %) - 10 % 10 % 10 %  
Papildu atbalsta intensitāte biodrošības pasākumos, ja projektu īsteno cūkkopības un putnkopības nozarē - 10 % 10 % 10 % -
2. Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, ja investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei bez būvniecības vai pārbūves. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem 10 % 10 % 10 % - -
3. Papildu atbalsta intensitāte, ja projektā paredzētajai graudu kaltei izmanto atjaunojamos energoresursus - 10 % 10 % 10 % -
4. Papildu atbalsta intensitāte investīcijām, kas nodrošina noteikumu Nr. 600 11.2.2.3. un 11.2.2.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, un meteostaciju izveidošanai - 10 % 10 % 10 % -
5. Papildu atbalsta intensitāte stādījumu iegādei, ierīkošanai, būvēm un tehnikai, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē, un graudaugu novākšanas kombaina iegādei - 10 % 10 % 10 % -
6. Saimniecībā pirmā lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja visi pārējie Eiropas Savienības finansētajā projektā iegādātie traktori ir vecāki par 10 gadiem 40 % 40 % 40 % 40 % -
7. Lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja pretendents nav saņēmis finansējumu un uzņēmies saistības jauna traktora iegādei LAP 2014-2020 pasākumos 30 % 30 % 20 % 20 % -
8. Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamus traktorus), iekārtu un graudu kombainu iegāde (ja pretendents nav saņēmis finansējumu un uzņēmies saistības graudu kombaina iegādei LAP 2014-2020 pasākumos) 40 % 40 % 40 % 30 % -
9. Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētā transporta iegāde kooperatīviem - 40 % 40 % 40 % 40 %
10. Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamus traktorus) un iekārtu iegāde kooperatīvajām sabiedrībām - 25 % 25 % 25 % 25 %
II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"3
11. Būves un iekārtas 40 % 40 % 40 % 30 % 30 %
12. Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus - 10 % 10 % 10 % 10 %
13. Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 10. pielikumu) - 10 % 10 % 10 % 10 %
14. Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %) - 10 % 10 % 10 % 10 %
15. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)4 - 10 % 10 % 10 % 10 %
16. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā tiek ieviesta inovācija4 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
17. Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām) vismaz 90 % apmērā tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
18. Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos5 - 50 % 40 %6 - -
III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
19. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
20. Noteikumu Nr. 600 12. pielikumā minēto videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
21. Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
22. Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
23. Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
24. Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
25. Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, tostarp jaunajiem lauksaimniekiem 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Piezīmes.

1 Jauna pārstrādes uzņēmuma vai lauku saimniecības dibināšana.

2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Ja projektu īsteno jaunie lauksaimnieki vai ja projektu īsteno apgabalā, kurā ir dabas un citi specifiski ierobežojumi, un projektā plāno sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķi, kā arī ja projektu īsteno amonjaka emisiju samazināšanai lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs (piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei), atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 %. Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota līdz 400 000 euro attiecināmajām izmaksām. Atbalsta intensitāte valsts zinātniskajām institūcijām ir 50 %.

3 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Pretendentiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 %, bet lielajiem komersantiem - 35 %.

4 Lielāku atbalsta intensitāti nevar iegūt atbalsta pretendenti, kuriem projekta īstenošanas rezultātā iegūtais gala produkts ir minēts noteikumu Nr. 600 27.2. apakšpunktā.

5 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.

6 Uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 euro."

32. Izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem (galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem)

Nr.
p. k.
Būves tips Mērvienība Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN) Būvmateriāli
1. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

189,00 104,00
2. Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

211,00 116,00
3. Noliktavas un glabātavas:      
3.1. lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu produkcijas uzglabāšanas pagrabi

euro/m3

186,00 117,00
3.2. graudu uzglabāšanas būves ar horizontālu slodzi uzņemošām sienu konstrukcijām (angāri)

euro/m2

261,00 100,00
3.3. dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves un noliktavas

euro/m2

595,00 326,00
4. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 °C)

euro/m3

236,00 144,00
5. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz -8 °C)

euro/m3

241,00 149,00
6. Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no -8 līdz -25 °C)

euro/m3

249,00 156,00
7. Dzīvnieku novietnes:
7.1. sivēnmāšu novietnes

euro/m2

508,00 278,00
7.2. gaļas liellopu novietnes

euro/m2

318,00 111,00
7.3. piena mājas

euro/m2

479,00 234,00
7.4. piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

455,00 150,00
8. Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

58,00 32,00
9. Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves

euro/m3

35,00 19,00
10. Virszemes metāla konstrukciju kūtsmēslu krātuves

euro/m3

46,00 24,00
11. Siltumnīcas:
11.1. vasaras un tuneļveida

euro/m2

58,00 32,00
11.2. apsildāmās

euro/m2

331,00 154,00
12. Kautuves

euro/m2

598,00 328,00
13. Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

743,00 408,00
14. Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

662,00 363,00
15. Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

581,00 319,00
16. Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

388,00 212,00
17. Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,30  
18. Labiekārtošanas izmaksas:     13,20
18.1. betonēti laukumi

euro/m2

43,00 24,00
18.2. asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām

euro/m2

43,00 23,00
18.3. grants seguma laukumi

euro/m2

17,00 9,00
18.4. dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

20,00 11,00
18.5. zāliena ierīkošana

euro/m2

2,00 1,00
19. Skābbarības tvertnes

euro/m3

74,00 39,50
20. Apsildāmās garāžas un remontdarbnīcas

euro/m2

360,00 150,00
21. Administratīvās telpas

euro/m2

403,00 207,00
22. Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

64,00 42,00
23. Žogi (preventīvai aizsardzībai):      
23.1. betona stabu/koka vairogu žogs, hmax = 1,65 m

euro/tek. m

60,00 44,00
23.2. vieglas konstrukcijas žogs, hmax = 2,0 m

euro/tek. m

37,50 26,00
23.3. briežu dārza nožogojums, hmax 2,8 m

euro/tek. m

34,00 23,30"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 565Pieņemts: 04.09.2018.Stājas spēkā: 15.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 14.09.2018. OP numurs: 2018/183.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301604
15.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)