Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 536

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otrās daļas 6. punktu
un 22. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2015, 218. nr.; 2016, 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta otrās daļas 6. punktu un 22. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.4. un 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā atkritumu poligona apsaimniekotājs veic atkritumu poligonā apglabāto atkritumu sastāva, masas un tilpuma mērījumus;

1.5. kritērijus, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai."

3. Papildināt noteikumus ar 22.1, 22.2 un 22.3 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja atkritumu poligons atrodas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā, ugunsdzēsības ūdens patēriņu viena ugunsgrēka dzēšanai nodrošina ne mazāk kā 35 litri sekundē. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensapgādes ārējā inženiertīklā izvieto tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsību no vismaz diviem ugunsdzēsības hidrantiem un lai attālums no atkritumu poligona līdz tiem būtu ne vairāk kā 200 metri.

22.2 Ja atkritumu poligons neatrodas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā, atkritumu poligona ugunsdzēsībai nepieciešamo ūdeni nodrošina no divām slēgtām vai atklātām mākslīgām ūdenskrātuvēm, kuras izvieto atkritumu poligona pretējās pusēs ne tuvāk par 30 metriem no malējās atkritumu krautnes, ņemot vērā kopējo nepieciešamo ūdens daudzumu. Mākslīgo ūdenskrātuvju ūdens apjomu aprēķina, ņemot vērā ārējās ūdensapgādes ugunsdzēsības ūdens patēriņu - 35 litri sekundē - un ugunsgrēka dzēšanas ilgumu - trīs stundas. Maksimālais ugunsdzēsības ūdens krājuma atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt 72 stundas.

22.3 Ja atkritumus, kurus to mitruma pakāpes un kaloritātes dēļ var klasificēt kā viegli degošus, paredzēts uzglabāt virs zemes (pirms to turpmākās apstrādes, apglabāšanas vai izvešanas no atkritumu poligona teritorijas), atkritumu poligona teritorijā vienas krautnes pieļaujamā platība nedrīkst pārsniegt 2000 m2, bet augstums - 8 metrus. Starp krautnēm nodrošina 10 metrus platas atstarpes. Ja atkritumu poligona teritorijā tiek uzglabāti tādi atkritumi, kuri degot vai temperatūras ietekmē veido kūstošu masu (vielu sajaukumu), izveido apvaļņojumus, lai nepieļautu šīs masas aizplūšanu ārpus apvaļņojuma."

4. Izteikt 36. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pirms atkritumu pieņemšanas operators no atkritumu piegādātāja saņem atkritumu aprakstu (1. pielikums), kurā ir sniegts apliecinājums, ka piegādātie atkritumi atbilst atkritumu poligona darbībai izsniegtās atļaujas (A vai B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai) nosacījumiem un šo noteikumu 4.2., 4.3. vai 4.4. apakšnodaļā minētajiem atkritumu pieņemšanas kritērijiem attiecīgajai atkritumu poligonu kategorijai, bet, ja atkritumu poligonā pieņem sadzīves atkritumus, - kritērijiem, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai, ja atkritumu sagatavošana apglabāšanai nav veikta atkritumu poligonā."

5. Papildināt noteikumus ar 37.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.4. kritērijiem, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai."

6. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Operators pirms un pēc atkritumu izkraušanas atkritumu poligonā nodrošina atkritumu vizuālu pārbaudi, lai noteiktu piegādāto atkritumu atbilstību:

38.1. atkritumu aprakstam;

38.2. šo noteikumu 4.2., 4.3. vai 4.4. apakšnodaļā minētajiem atkritumu pieņemšanas kritērijiem;

38.3. ja tiek izkrauti sadzīves atkritumi, - šo noteikumu 58.1 punktā minētajam kritērijam, pēc kura konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai."

7. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Lai noteiktu atkritumu sastāvu un atbilstību kritērijiem, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai, operators nodrošina sadzīves atkritumu paraugu ņemšanu un sadzīves atkritumu sastāva noteikšanu atbilstoši šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļai."

8. Papildināt noteikumus ar 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 un 44.5 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Atkritumu poligonā apglabāto atkritumu masu nosaka, sverot atkritumus un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajā kontrolpunktā.

44.2 Atkritumu poligonā apglabāto atkritumu tilpumu nosaka, reizi gadā veicot apglabāto atkritumu slāņa topogrāfisko uzmērīšanu vai izmantojot citus tehniskus līdzekļus, piemēram, bezpilota gaisa kuģi vai citu veidu lidaparātus, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi atbilstoši normatīvajiem aktiem par aviāciju.

44.3 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem standartizācijas jomā to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā minēto prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti). Nacionālā standartizācijas institūcija savā oficiālajā tīmekļvietnē publicē sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā un kurus var piemērot šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā minēto prasību izpildei.

44.4 Operators nodrošina, ka šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā minēto atkritumu paraugu ņemšanu un atkritumu sastāva mērījumus veic, izmantojot metodes, kas nodrošina, ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi. Ja izmantotās metodes atbilst piemērojamo standartu prasībām, tās uzskatāmas par atbilstošām šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā minēto prasību izpildei.

44.5 Operators nodrošina šo noteikumu 56.10 punktā minēto atkritumu sastāva mērījumus četras reizes gadā šādos pārskata periodos:

44.5 1. par laikposmu no kārtējā gada 1. janvāra līdz kārtējā gada 30. martam;

44.5 2. par laikposmu no kārtējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 30. jūnijam;

44.5 3. par laikposmu no kārtējā gada 1. jūlija līdz kārtējā gada 30. septembrim;

44.5 4. par laikposmu no kārtējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 31. decembrim."

9. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Divu mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām operators iesniedz gada pārskatu pārvaldē. Gada pārskatā apkopo šādu informāciju:

47.1. atkritumu daudzums (tonnās) un veidi (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus), kas pārskata gada laikā atkritumu poligonā:

47.1.1. pieņemti;

47.1.2. apglabāti;

47.2. atkritumu poligona atkritumu krātuves aizpildītā un neaizpildītā ietilpība tonnās un kubikmetros;

47.3. atkritumu poligonā apglabāto atkritumu tilpums kubikmetros;

47.4. no atkritumu poligona izvesto atkritumu vai otrreizēji izmantojamo materiālu daudzums un veidi;

47.5. no atkritumu poligona izvesto atkritumu vai otrreizēji izmantojamo materiālu pārstrādes, uzglabāšanas vai apglabāšanas vietas;

47.6. atkritumu poligonā uzstādītās poligonu gāzes savākšanas sistēmas darbība un savāktais gāzes apjoms un sastāvs;

47.7. infiltrāta tilpuma mērījumu un sastāva analīžu rezultāti un no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vidē novadīto notekūdeņu analīžu rezultāti;

47.8. atkritumu poligona apkārtējās teritorijas vides parametru mērījumi un to rezultāti atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam;

47.9. informācija par operatora veiktajiem sadzīves atkritumu sastāva mērījumiem un to rezultātiem atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma III daļai;

47.10. šo noteikumu 56.2 punktā minētā sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas plāna kopija;

47.11. informācija par apglabāto sadzīves atkritumu atbilstību kritērijiem, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma III daļai."

10. Papildināt noteikumus ar 4.1.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.1.1 Sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas un atkritumu sastāva noteikšanas būtiskās prasības

56.2 Operators nodrošina, ka katru gadu līdz 30. martam tiek sastādīts sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas plāns attiecīgajam kalendāra gadam. Plānā norāda:

56.2 1. sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas vietas adresi;

56.2 2. sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas datumu;

56.2 3. analizējamo sadzīves atkritumu paraugu skaitu un svaru;

56.2 4. sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas metodi saskaņā ar šo noteikumu 56.5 punktu;

56.2 5. sadzīves atkritumu paraugu sagatavošanas metodi saskaņā ar šo noteikumu 56.6 punktu.

56.3 Operators nodrošina, ka atkritumu poligonā ievestā sadzīves atkritumu krava pirms parauga ņemšanas tiek nosvērta un reģistrēts atkritumu kravas svars, kā arī tiek veikta šo noteikumu 38. punktā minētā pārbaude.

56.4 Reģistrētā sadzīves atkritumu krava tiek nosūtīta uz iepriekš izvēlētu sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas un šķirošanas vietu atkritumu poligonā.

56.5 Sadzīves atkritumu paraugu ņemšanai no sadzīves atkritumu kravas izmanto vienu no šādām metodēm:

56.5 1. sadzīves atkritumu paraugus ņem no izlases kārtā izvēlēta noteikta skaita kravu noteiktā laika periodā;

56.5 2. sadzīves atkritumu paraugus ņem no visām atkritumu kravām noteiktā laika periodā.

56.6 Sadzīves atkritumu paraugu sagatavošanai izmanto vienu no šādām metodēm:

56.6 1. sadzīves atkritumu kravu, no kuras tiks ņemts sadzīves atkritumu paraugs, izkrauj koniskā kaudzē un ar divām iedomātām līnijām vertikāli sadala četrās vienādās daļās. Divas pretējās koniskās kaudzes ceturtdaļas sajauc kopā vienā paraugā koniskā kaudzē, kuru atkal ar divām iedomātām līnijām vertikāli sadala četrās vienādās daļās, bet divas atlikušās ceturtdaļas turpmākajās darbībās neiekļauj. Minētās darbības atkārto, līdz sasniegts šo noteikumu 56.7 punktā minētais sadzīves atkritumu parauga lielums;

56.6 2. sadzīves atkritumu kravu, no kuras tiks ņemts sadzīves atkritumu paraugs, izkrauj un izlīdzina aptuveni 50 cm biezā slānī. Sadzīves atkritumu kravu ar divām iedomātām līnijām sadala četrās vienādās daļās. Divas pretējās kaudzes ceturtdaļas sajauc kopā vienā paraugā, kuru atkal ar divām iedomātām līnijām vertikāli sadala četrās vienādās daļās, bet divas atlikušās ceturtdaļas turpmākajās darbībās neiekļauj. Minētās darbības atkārto, līdz sasniegts šo noteikumu 56.7 punktā minētais sadzīves atkritumu parauga lielums.

56.7 No katras sadzīves atkritumu kravas sagatavojamā sadzīves atkritumu parauga lielums ir no 100 līdz 250 kilogramiem.

56.8 Operators nodrošina nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu no kopējās sadzīves atkritumu kravas paņemt reprezentatīvu sadzīves atkritumu paraugu atbilstoši šo noteikumu 56.5 un 56.6 punktā minētajām sadzīves atkritumu parauga ņemšanas un sagatavošanas metodēm.

56.9 Sadzīves atkritumu paraugu manuāli šķiro atbilstoši šo noteikumu 56.10 punktā minētajām sadzīves atkritumu frakcijām. Pēc sašķirošanas katras sadzīves atkritumu frakcijas atkritumus nosver un reģistrē to svaru.

56.10 Nosakot apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvu, sadzīves atkritumus šķiro šādās frakcijās:

56.10 1. papīrs un papīru saturoši atkritumi (piemēram, iepakojums, kartons, tetrapakas, jaukti papīra un kartona atkritumi);

56.10 2. plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (piemēram, iepakojums, plēve, jaukti plastmasas atkritumi);

56.10 3. stikls un stiklu saturoši atkritumi;

56.10 4. metālus saturoši atkritumi;

56.10 5. bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi;

56.10 6. būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi;

56.10 7. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;

56.10 8. bateriju un akumulatoru atkritumi;

56.10 9. tekstila atkritumi;

56.10 10. liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm);

56.10 11. smalkā frakcija (sadzīves atkritumu izmēri mazāki par 10 mm);

56.10 12. pārējie sadzīves atkritumi, kuri neatbilst šajā punktā minētajām frakcijām.

56.11 Katrai šo noteikumu 56.10 punktā minētajai sadzīves atkritumu frakcijai nosaka tās procentuālo īpatsvaru katrā sadzīves atkritumu paraugā, izmantojot šādu formulu:

K= V x 100%, kur
M

 K - sadzīves atkritumu frakcijas procentuālais īpatsvars;

V - sadzīves atkritumu frakcijas materiāla svars tonnās;

M - kopējais sadzīves atkritumu parauga svars tonnās.

56.12 Katras sadzīves atkritumu frakcijas materiāla vidējo procentuālo īpatsvaru apglabātajos atkritumos aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

- vidējais sadzīves atkritumu frakcijas materiāla procentuālais īpatsvars;

n - sadzīves atkritumu paraugu skaits attiecīgajā paraugu ņemšanas posmā;

- aprēķinātais sadzīves atkritumu frakcijas procentuālais īpatsvars sadzīves atkritumu paraugos attiecīgajā paraugu ņemšanas posmā.

56.13 Operators nodrošina, ka šo noteikumu 39. punktā minētās laboratorijas vai institūcijas:

56.13 1. ņem šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā minēto sadzīves atkritumu paraugus;

56.13 2. nosaka sadzīves atkritumu sastāvu atbilstoši šo noteikumu 4.1.1 apakšnodaļai;

56.13 3. nosaka apglabājamo sadzīves atkritumu atbilstību šo noteikumu 58.1 punktā minētajam kritērijam, pēc kura nosaka, vai sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai."

11. Izteikt 4.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"4.2. Kritēriji atkritumu pieņemšanai sadzīves atkritumu poligonos un kritēriji, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai".

12. Izteikt 57.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. sadzīves atkritumus, kuri atbilst šo noteikumu 58.1 punktā minētajam kritērijam;".

13. Izteikt 57.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. jebkuras citas izcelsmes sadzīves atkritumus, kas atbilst šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem atkritumu pieņemšanas kritērijiem un šo noteikumu 58.1 punktā noteiktajam kritērijam."

14. Papildināt noteikumus ar 58.1 un 58.2 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Sadzīves atkritumus uzskata par sagatavotiem apglabāšanai, ja šo noteikumu 56.10 5. apakšpunktā minēto sadzīves atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars nepārsniedz 20 % attiecīgajā pārskata periodā.

58.2 Operators nodrošina, ka šo noteikumu 56.10 5. apakšpunktā minēto sadzīves atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars apglabāšanai sagatavotajos sadzīves atkritumos nepārsniedz 20 % no kopējās atkritumu poligonā apglabātās atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā."

15. Papildināt noteikumus ar 84.1 punktu:

"84.1 Pazemes ūdens ķīmiskā sastāva analīžu rezultātus, kas iegūti vides stāvokļa monitoringā pirmo reizi pēc attiecīgās izgāztuves, atkritumu poligona vai tā daļas rekultivācijas, uzskata par fona rādītājiem, attiecībā pret kuriem pārvalde vērtē, vai rekultivētā izgāztuve, rekultivētais atkritumu poligons vai tā daļa ir radījusi pazemes ūdens piesārņojuma līmeņa paaugstināšanos pēc rekultivācijas."

16. Papildināt noteikumus ar 91., 92., 93. un 94. punktu šādā redakcijā:

"91. Noteikumu 22.1, 22.2 un 22.3 punktu piemēro atkritumu poligoniem, kuri nodoti ekspluatācijā pēc 2019. gada 1. janvāra.

92. Noteikumu 44.4 punkts un 4.1.1 apakšnodaļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

93. Operators gada pārskatā par 2018. gadu neiekļauj šo noteikumu 47.8., 47.9. un 47.10. apakšpunktā minēto informāciju.

94. Noteikumu 58.1 un 58.2 punkts stājas spēkā 2030. gada 1. janvārī. Operators nodrošina, ka:

94.1. šo noteikumu 56.10 5. apakšpunktā minēto sadzīves atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars apglabāšanai sagatavotajos sadzīves atkritumos laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim nepārsniedz 40 % no kopējās atkritumu poligonā apglabātās atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā;

94.2. šo noteikumu 56.10 5. apakšpunktā minēto sadzīves atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars apglabāšanai sagatavotajos sadzīves atkritumos laikposmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim nepārsniedz 30 % no kopējās atkritumu poligonā apglabātās atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā."

17. Svītrot 2. pielikuma 1. un 4. punktu.

18. Svītrot 4. pielikuma nosaukumā vārdu "apglabāšanas".

19. Aizstāt 4. pielikuma I daļas nosaukumā vārdu "ievesto" ar vārdu "pieņemto".

20. Svītrot 4. pielikuma I daļas tabulas 11. un 12. aili.

21. Papildināt 4. pielikumu ar II1 daļu šādā redakcijā:

"II.1 Atkritumu poligonā apglabāto atkritumu uzskaite

Datums

Atkritumu daudzums

Atkritumu klase*

Atkritumu izcelsme

Atkritumu apglabāšanas vieta atkritumu poligonā

t

m3

     

1

2

3

4

5

6"

22. Svītrot 4. pielikuma III daļas 3. punktā vārdus "un sastāvs".

23. Svītrot 4. pielikuma III daļas 3. punkta tabulas 8. aili.

24. Papildināt 4. pielikuma III daļu ar 3.1 punktu un piezīmēm šādā redakcijā:

"3.1 Atkritumu sastāva mērījumi

Nr.

p. k.

Mērījumu veikšanas datums

Atkritumu sastāvs (vidējais procentuālais īpatsvars no atkritumu poligonā apglabāto atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā)*

Atzīme par apglabāto atkritumu atbilstību šo noteikumu 58.1 punktā noteiktajam**

papīrs un papīru saturoši atkritumi

plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi

stikls un stiklu saturoši atkritumi

metālus saturoši atkritumi

būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

bateriju un akumulatoru atkritumi

tekstila atkritumi

liela izmēra atkritumi

smalkā frakcija

pārējie atkritumi

bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Piezīmes.

1. * Aprēķina atbilstoši šo noteikumu 56.11 punktam.

2. ** Ja bioloģiski noārdāmo un bioloģisko atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars no atkritumu poligonā apglabāto atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā atbilst šo noteikumu 58.1 punktā noteiktajam, attiecīgajā ailē ieraksta vārdu "Atbilst", ja bioloģiski noārdāmo un bioloģisko atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars no atkritumu poligonā apglabāto atkritumu masas neatbilst šo noteikumu 58.1 punktā noteiktajam, attiecīgajā ailē ieraksta vārdu "Neatbilst"."

25. Aizstāt 5. pielikuma 3. punkta ievaddaļā vārdu "izvietojums" ar vārdu "raksturojums".

26. Izteikt 5. pielikuma 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. atkritumu sastāvs

reizi ceturksnī

reizi gadā

-"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 536Pieņemts: 21.08.2018.Stājas spēkā: 25.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.08.2018. OP numurs: 2018/168.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
301203
25.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)