Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 497

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238., 254. nr.; 2016, 194. nr.; 2017, 91., 237. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 5. punktā skaitli un vārdu "1. pielikumu" ar skaitli un vārdu "I pielikumu";

1.2. aizstāt 6.1.1. apakšpunktā skaitli "416" ar skaitli "527";

1.3. aizstāt 6.1.2. apakšpunktā skaitli "139" ar skaitli "28";

1.4. izteikt 6.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.2. iznākuma rādītājs - atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, - 423 komersanti, tai skaitā:";

1.5. aizstāt 6.2.1. apakšpunktā skaitli "398" ar skaitli "402";

1.6. aizstāt 6.2.2. apakšpunktā skaitli "25" ar skaitli "21";

1.7. aizstāt 6.3.1. apakšpunktā skaitli "281" ar skaitli "354";

1.8. aizstāt 6.3.2. apakšpunktā skaitli "94" ar skaitli "21";

1.9. aizstāt 6.4.1. apakšpunktā skaitli "5 343 750" ar skaitli "6 849 699";

1.10. aizstāt 6.4.2. apakšpunktā skaitli "1 781 250" ar skaitli "275 301";

1.11. aizstāt 8.2.1. apakšpunktā skaitli "1 110" ar skaitli "1 208";

1.12. aizstāt 8.2.2. apakšpunktā skaitli "370" ar skaitli "272";

1.13. izteikt 8.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8.3. iznākuma rādītājs - atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, - 1 130 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 1 017 komersanti), tai skaitā:";

1.14. aizstāt 8.3.1. apakšpunktā skaitli "1 048" ar skaitli "1 109";

1.15. aizstāt 8.3.2. apakšpunktā skaitli "82" ar skaitli "21";

1.16. aizstāt 8.5.1. apakšpunktā skaitli "14 250 000" ar skaitli "18 724 699";

1.17. aizstāt 8.5.2. apakšpunktā skaitli "4 750 000" ar skaitli "275 301";

1.18. svītrot 8.7. apakšpunktu;

1.19. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 60 620 418 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 51 527 355 euro, valsts budžeta finansējums - 3 744 783 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - 5 348 280 euro. Projekta iesniegumos pasākumu īstenošanai kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne vairāk kā 56 922 756 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 48 384 341 euro apmērā (rezerves apjoms ir 3 143 014 euro), valsts budžeta finansējumu - 3 516 370 euro apmērā (rezerves apjoms ir 228 413 euro) un privāto, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējumu vismaz 5 022 045 euro apmērā (rezerves apjoms ir 326 235 euro), paredzot iznākuma rādītāju un finanšu rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 6. un 7. punktam. Attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei - 39 964 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 33 969 720 euro, valsts budžeta finansējums - 1 748 081 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - vismaz 4 246 577 euro;

9.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei - 16 958 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 14 414 621 euro, valsts budžeta finansējums - 1 768 289 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums - vismaz 775 468 euro.";

1.20. izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskajās izstādēs, konferencēs vai semināros (tai skaitā tūrisma sektorā);";

1.21. papildināt noteikumus ar 14.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā.";

1.22. papildināt noteikumus ar 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 un 14.5 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās ārvalstu tūrisma izstādes, konferences vai semināri ir atbalstāmi, ja izstādes specifika, konferences vai semināra mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

14.2 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā piecām šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, izņemot ar tūrismu saistītās atbalstāmās darbības.

14.3 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu dalībai ne vairāk kā divās šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajās tirdzniecības misijās, izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētās tirdzniecības misijas.

14.4 Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajā vienā tirdzniecības misijā, izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizēto tirdzniecības misiju, piedalās vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par partneruzņēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 I pielikumam, atbalsts tiek nodrošināts vienam šo noteikumu 5. punktā minētajam gala labuma guvējam.

14.5 Šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētais darījumu tūrisma pasākums Latvijā ir atbalstāms, ja tas ilgst vismaz trīs dienas un tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki - ārzemnieki, kuru ceļojuma mērķis ir darījumu tūrisma pasākums Latvijā. Darījumu tūrisma pasākumu organizē komersants, biedrība vai nodibinājums.";

1.23. aizstāt 15. punktā skaitļus un vārdu "14.2.2., 14.4. un 18.6." ar skaitļiem un vārdu "14.2.2. un 14.4.";

1.24. svītrot 18.3. apakšpunktu;

1.25. svītrot 18.5. un 18.6. apakšpunktu;

1.26. svītrot 19. un 19.1 punktu;

1.27. aizstāt 20.4. apakšpunktā skaitli "32.12." ar skaitli "32.11.";

1.28. papildināt noteikumus ar 20.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.9.1 šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros darījumu tūrisma pasākumu organizētājiem Latvijā - komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) - nodrošina šo noteikumu 38.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;";

1.29. izteikt 20.10. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20.10. šo noteikumu 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8., 20.9. un 20.9.1 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir novērtēta ražotņu vai produktu atbilstība, vai pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde, konference, seminārs, tirdzniecības misija vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte ārvalstī:";

1.30. papildināt noteikumus ar 20.10.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10.1.1 par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, izmaksas apliecinošus dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2018. gada 20. novembrim;";

1.31. izteikt 20.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.1. šo noteikumu 20.6., 20.7. un 20.9. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 36., 37. un 38. punktā minētos nosacījumus;";

1.32. papildināt noteikumus ar 20.11.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.1.1 šo noteikumu 20.8. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 25 procentu apmērā par dalību pašvaldības, plānošanas reģiona, biedrības vai nodibinājuma organizētajā tirdzniecības misijā un 50 procentu apmērā - par dalību šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā tirdzniecības misijā, ievērojot šo noteikumu 38. punktā minētos nosacījumus;";

1.33. svītrot 20.11.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "(izņemot šo noteikumu 32.12. apakšpunktā minētās izmaksas)";

1.34. izteikt 20.11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.3. šo noteikumu 20.9.1 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 10 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 38.1 un 38.2 punktā minētos nosacījumus.";

1.35. svītrot 21.6., 21.6.1 un 21.6.2 apakšpunktu;

1.36. izteikt 21.7. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21.7. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde ārvalstī:";

1.37. izteikt 21.8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8.1. šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētos ceļa (transporta) izdevumus kompensē 50 procentu apmērā;";

1.38. svītrot 21.8.3. un 21.8.4. apakšpunktu;

1.39. svītrot 32.12. apakšpunktu;

1.40. izteikt 37.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes, konferences vai semināra katalogā, izstādes, konferences vai semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju (izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu (izstādes, konferences, semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar izstādi, konferenci vai semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam - ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, - ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, - ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā katram);";

1.41. svītrot 37.3. apakšpunktu;

1.42. izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. dalības maksa, ko noteicis organizators, kas nav tiešās pārvaldes iestāde, par piedalīšanos tirdzniecības misijā (Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs un Ķīnā), tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu (ne vairāk kā 2 000 euro par piedalīšanos vienā tirdzniecības misijā vienam dalībniekam);";

1.43. papildināt noteikumus ar 38.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1.1 dalības maksa, ko noteicis organizators, kas ir šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes organizēšanu (ne vairāk kā 2 000 euro par piedalīšanos vienā tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē vienam dalībniekam);";

1.44. aizstāt 38.2. apakšpunktā skaitli "38.1." ar skaitli "38.1.1";

1.45. papildināt noteikumus ar 38.1 un 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

38.1 1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

38.1 2. ēdināšanas izmaksas;

38.1 3. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma pasākuma norises vietām.

38.2 Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 38.1 punktā minētajām izmaksām vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu šo noteikumu 14.5 punktā minēto darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku - ārzemnieku.";

1.46. svītrot 42., 42.1, 42.2 un 42.3 punktu;

1.47. izteikt 51.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32., 33., 34., 35., 37., 38., 38.1, 39., 40., 41., 43., 44. un 45. punktā;";

1.48. papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

58. Izmaksas par tūrisma sektorā atbalstāmajām darbībām līdz 2018. gada 19. augustam tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā izmaksu rašanās brīdī. Izmaksas par citām atbalstāmajām darbībām tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas ir spēkā izmaksas apliecinošu dokumentu iesniegšanas brīdī."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 20. augustā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 497Pieņemts: 07.08.2018.Stājas spēkā: 20.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 16.08.2018. OP numurs: 2018/162.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
301004
20.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)