Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 485

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 45. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā"

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
62. panta astoto daļu un 129. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 40. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Maksātnespējas administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu (turpmāk - depozīts) iemaksā Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē un izmaksā maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam, personai, kura iemaksā depozītu tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā (turpmāk ­ depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā), vai maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk - administrators) vai ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

3. Papildināt 2. punktu aiz vārda "iesniedzējs" ar vārdiem "vai depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā".

4. Papildināt II nodaļu ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Iemaksājot depozītu par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanu atkārtoti gada laikā, maksājuma rīkojumā norāda tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniedzēja (parādnieka) nosaukumu, reģistrācijas numuru un informāciju par depozīta iemaksātāju tiesiskās aizsardzības procesā.

5.2 Par depozīta iemaksātāju tiesiskās aizsardzības procesā maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

5.2 1. ja depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā ir juridiska persona:

5.2 1.1. firma (nosaukums);

5.2 1.2. reģistrācijas numurs;

5.2 2. ja depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā ir fiziska persona:

5.2 2.1. vārds, uzvārds;

5.2 2.2. personas kods."

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Depozīta izmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam un depozīta iemaksātājam tiesiskās aizsardzības procesā".

6. Papildināt 6. punktu aiz vārda "iesniedzēja" ar vārdiem "vai depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā".

7. Aizstāt 7. punktā vārdus "Kreditors, kurš iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu" ar vārdiem "Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs".

8. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja depozīts iemaksāts, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, un parādniekam tiek pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana, šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (1. pielikums) depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā pēc tiesas nolēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanu spēkā stāšanās.

7.2 Ja, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, depozītu iemaksā vairāki depozīta iemaksātāji tiesiskās aizsardzības procesā, katram izmaksā depozīta daļas apmēru atbilstoši iemaksātajai summai."

9. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Administrators šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (2. pielikums) Maksātnespējas kontroles dienestā iesniedz, ja:

10.1. juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts, pamatojoties uz parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu;

10.2. juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts, pamatojoties uz apstākli, ka attiecībā uz parādnieku gada laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, bet nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana."

10. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos depozītu ieskaita parādnieka kontā, kuru administrators izmanto pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesā."

11. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos iesniegumu par depozīta izmaksu administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā nekavējoties pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas."

12. Aizstāt 14. punktā vārdu "apstrīdēšanas" ar vārdu "pārsūdzības".

13. Aizstāt 22. punktā vārdu "apstrīdēšanas" ar vārdu "pārsūdzības".

14. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pēc šo noteikumu 7. punktā minēto apstākļu iestāšanās, depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā pēc šo noteikumu 7.1 punktā minēto apstākļu iestāšanās vai administrators pēc šo noteikumu 18. punktā minēto apstākļu iestāšanās gada laikā neiesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu par depozīta izmaksu, Maksātnespējas kontroles dienests minēto depozītu pārskaita valsts budžeta ieņēmumos."

15. Aizstāt 24.1. apakšpunktā vārdu "piektajā daļā" ar vārdiem "piektās daļas 1. un 2. punktā".

16. Papildināt noteikumus ar 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. Maksātnespējas likuma 62. panta piektās daļas 4. punktā noteiktā gadījuma iestāšanās."

17. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu fiziskai personai uz šo noteikumu 25. punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu."

18. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz administratora iesniegumu (3. pielikums) un attiecīgu tiesas lēmumu, mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par depozīta izmaksu administratoram šādos gadījumos:

27.1. stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu - pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra;

27.2. stājies spēkā tiesas lēmums par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, - pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra;

27.3. stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru, - Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmērā."

19. Papildināt noteikumus ar 31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Šo noteikumu 7.1 un 7.2 punkts par depozīta iemaksas un izmaksas kārtību tiesiskās aizsardzības procesā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā, attiecināms uz tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

31.2 Grozījumi šo noteikumu 27. punktā par depozīta izmaksas kārtību fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros attiecināmi uz fiziskās personas maksātnespējas procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju."

20. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

21. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

22. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 485

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. februāra
noteikumiem Nr. 88

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja/depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā depozīta izmaksas iesnieguma paraugs

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja/depozīta iemaksātāja tiesiskās aizsardzības procesā
 

(fiziskām personām - vārds, uzvārds,

personas kods; juridiskām personām - firma (nosaukums), reģistrācijas numurs)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar

tiesas

 

(nosaukums)

 

(datums)


lēmumu lietā Nr.

ierosināts

   

(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese/

firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

maksātnespējas process/tiesiskās aizsardzības process.

2. Ar

tiesas

 

(nosaukums)

 

(datums)


nolēmumu lietā Nr.

izbeigta lieta par

   

(vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

maksātnespējas procesu1.

3. Ar

tiesas

 

(nosaukums)

 

(datums)


spriedumu lietā Nr.

parādniekam

(firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process/īstenots tiesiskās aizsardzības process.2

4. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta ceturto daļu/129. panta ceturto daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

5. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs/depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā
 

(fiziskām personām - vārds, uzvārds;

juridiskām personām - firma (nosaukums))


Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods
Banka
Bankas kods
Norēķinu konta numurs

Pielikumā:


Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs/depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā
 

(paraksts, datums3)

Piezīmes.
1 Aizpilda, ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka izbeigta lieta par fiziskās/juridiskās personas maksātnespējas procesu.
2 Aizpilda, ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs pieprasa izmaksāt depozītu, pamatojoties uz to, ka juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem vai kreditori nolēmuši izmantot citu finansēšanas avotu. Depozīta iemaksātājs tiesiskās aizsardzības procesā aizpilda, ja pēc atkārtota tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiek nolemts īstenot tiesiskās aizsardzības procesu.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Tieslietu ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 485

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. februāra
noteikumiem Nr. 88

Maksātnespējas procesa administratora depozīta izmaksas iesnieguma paraugs

Maksātnespējas procesa administratora
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs1,

darbības vietas adrese, tālrunis)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar

tiesas

 

(nosaukums)

 

(datums)


spriedumu/lēmumu lietā Nr.

parādniekam

   

(vārds, uzvārds,

personas kods, dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process.

2. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta otro daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

3. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Parādnieks

(firma (nosaukums),

atrašanās vieta (juridiskā adrese))


Vienotais reģistrācijas numurs
Banka
Bankas kods
Norēķinu konta numurs

Pielikumā:


Maksātnespējas procesa administrators
 

(paraksts, datums2)

Piezīmes.
1 Ja līdz amata apliecības izsniegšanai maksātnespējas procesa administratora amata pienākumu pildīšanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu apliecina sertifikāts, norāda sertifikāta numuru.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Tieslietu ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 485

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. februāra
noteikumiem Nr. 88

Maksātnespējas procesa administratora depozīta izmaksas iesnieguma paraugs

Maksātnespējas procesa administratora
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs1,

darbības vietas adrese, tālrunis)

iesniegums par depozīta izmaksu

1. Ar

tiesas

 

(nosaukums)

 

(datums)


spriedumu/lēmumu lietā Nr.

parādniekam

   

(vārds, uzvārds,

personas kods, dzīvesvietas adrese/firma (nosaukums), reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (juridiskā adrese))

ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeigta vai izbeigta fiziskās personas bankrota procedūra, pasludināta vai izbeigta fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra.2

2. Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 62. panta trešo daļu/129. panta trešo daļu, lūdzu izmaksāt depozītu _________ (__________________) euro apmērā.

3. Piešķirtos naudas līdzekļus lūdzu pārskaitīt uz šādu kontu:

Maksātnespējas procesa administrators
 

(vārds, uzvārds, amata apliecības numurs,

darbības vietas adrese, tālrunis)


Personas kods
Vienotais reģistrācijas numurs
Banka
Bankas kods
Norēķinu konta numurs

4. Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja dati3:

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs
 

(fiziskām personām - vārds, uzvārds;

juridiskām personām - firma (nosaukums))


Vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods
Banka
Bankas kods
Kreditora prasījumā norādītais norēķinu konta numurs

Pielikumā:


Maksātnespējas procesa administrators
 

(paraksts, datums4)

Piezīmes.
1 Ja līdz amata apliecības izsniegšanai maksātnespējas procesa administratora amata pienākumu pildīšanu saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu apliecina sertifikāts, norāda sertifikāta numuru.
2 Attiecībā uz fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu norāda pusi no depozīta apmēra, ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu/lēmums par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, vai norāda pilnu depozīta apmēru, ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru.
3 Aizpilda Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumu Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā" 19. un 20. punktā minētajā gadījumā.
4 Dokumenta rekvizītus "paraksts, datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Tieslietu ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 485Pieņemts: 07.08.2018.Stājas spēkā: 10.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 09.08.2018. OP numurs: 2018/157.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
300854
10.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)