Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr.122

Rīgā 2018.gada 2.augustā

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta trešo daļu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome)

nolemj:

1. Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam (turpmāk - Stratēģija) šādus grozījumus:

1.1. Stratēģijas Pielikuma Nr.3 "Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanas veidlapas" sadaļas "Televīzija" (darbības pamatnosacījumi) 11.punktu izteikt šādā redakcijā "Valoda: Pamatvaloda/-as:; Valodas celiņš/-i:".

1.2. Stratēģijas Pielikuma Nr.4 nosaukumu izteikt šādā redakcijā "Izplatīto radio un televīzijas programmu uzskaites žurnāla formas" un pievienot pielikumam sadaļu "Televīzija".

1.3. Pievienot Stratēģijai Pielikumu Nr.7 "Apliecinājums par patieso labuma guvēju", saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 37.pantu. Pielikumā Nr.7 sniegtā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, kura tiek apstrādāta tikai LR normatīvajos tiesību aktos paredzētajiem mērķiem un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

2. Iesniegt Stratēģijas grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt Stratēģijas pielikumus Nr.3, Nr.4 un Nr.7 (jaunā redakcijā) Padomes mājaslapā internetā.

Pielikumā:

1. Stratēģijas Pielikums Nr.3 "Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanas veidlapas";

2. Stratēģijas Pielikums Nr.4 "Izplatīto radio un televīzijas programmu uzskaites žurnāla formas";

3. Stratēģijas Pielikums Nr.7 "Apliecinājums par patieso labuma guvēju".

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētāja D.Ķezbere

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālās stratēģijas
2018.-2022.gadam
Pielikums Nr.3

Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas

RADIO

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr._____________ Pielikums Nr._____________

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums1 un reģistrācijas numurs  

2.

Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  

3.

Informācija par īpašniekiem  

4.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa2 un aptveršanas zonas3  

5.

Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence4 (MHz), interneta vietne5  

6.

Programmas nosaukums  

7.

Programmas formāts6  

7.1.

Mērķauditorija  

7.2.

Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika) Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

7.3.

Neatkarīgo producentu veidotie raidījumi Līdz 10% nedēļas raidlaika

7.4.

Retranslācija7 Līdz 10% nedēļas raidlaika

8.

Valoda  

9.

Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24.panta trešo daļu - programmas formāts un valoda nav maināmi.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

Padomes priekšsēdētāja/s   Vārds, uzvārds

 

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI
ĪSTERMIŅA RADIO PROGRAMMAS VEIDOŠANAI

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr._____________ Pielikums Nr._____________

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums8 un reģistrācijas numurs  

2.

Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  

3.

Informācija par īpašniekiem  

4.

Raidīšanas vieta (administratīvās vietas nosaukums) un frekvence (MHz)  

5.

Programmas nosaukums  

6.

Pasākums, kas tiks atspoguļots/kura ietvaros tiek veidota programma  

7.

Mērķauditorija  

8.

Dienu skaits, norādot datumu no/līdz  

9.

Valoda  

Saskaņā ar EPLL 24.panta trešo daļu - programmas formāts un valoda nav maināmi.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

Padomes priekšsēdētāja/s   Vārds, uzvārds

 

TELEVĪZIJA

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

APRAIDES ATĻAUJAS Nr._____________ Pielikums Nr._____________

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums9 un reģistrācijas numurs  

2.

Juridiskā adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  

3.

Informācija par īpašniekiem  

4.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc darbības mērķa10 un aptveršanas zonas11  

5.

Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iedalījums pēc izplatīšanas veida12.  

6.

Aptveršanas zona  

7.

Programmas nosaukums  

8.

Raidlaiks h/diennaktī

9.

Saturiskā/tematiskā ievirze  

9.1.

Mērķauditorija  

9.2.

Ziņas (vietējās, lietišķās, sporta, laika) Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

9.3.

Latviešu valodā veidotie raidījumi Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

9.4.

Latvijā svešvalodās veidotie raidījumi Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

9.5.

Neatkarīgo producentu veidotie raidījumi Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

9.6.

Citu EPL veidoto raidījumu iekļaušana, to formāts, apjoms Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

9.7.

Retranslācija Vismaz/Līdz % nedēļas raidlaika

10.

Eiropas audiovizuālie darbi Vismaz 51% nedēļas raidlaika

11.

Valoda Pamatvaloda/-as:

Valodas celiņš/-i:

12.

Cita svarīga informācija  

Saskaņā ar EPLL 24.panta trešo daļu - programmas formāts un valoda nav maināmi.

APSTIPRINĀTS
Ar Padomes _________.gada ____._____________ lēmumu Nr.____

Padomes priekšsēdētāja/s   Vārds, uzvārds

 

PAKALPOJUMI PĒC PIEPRASĪJUMA

PAZIŅOJUMS
par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu

DARBĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Nr.p.k.

Sadaļa

Informācija

1.

Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja nosaukums13 un reģistrācijas numurs/personas kods  

2.

Juridiskā/dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (telefona Nr., e-pasts), atbildīgā amatpersona  

3.

Kataloga nosaukums  

4.

Pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēja iedalījums pēc darbības mērķa14  

5.

Kataloga formāts15  

6.

Elektronisko sakaru tīkls16, kurā pakalpojums tiek izplatīts, interneta vietne  

7.

Citas svarīgas ziņas  

Iesniedzot šo paziņojumu, pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējs apņemas ievērot visas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības attiecībā uz kataloga veidošanas nosacījumiem.

     

Datums

Iesniedzējs:      
 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums1 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

2 Komerciāls, nekomerciāls, sabiedriskais.

3 Vietējais, reģionālais, nacionālais, pārrobežu.

4 Tīkla gadījumā - visu frekvenču uzskaitījums.

5 Interneta vietni norāda gadījumā, ja radio programma ir pieejama internetā.

6 Formāti definēti Stratēģijas pielikuma Nr.1 17.punktā.

7 Retranslācijas nosacījumi definēti Stratēģijas pielikuma Nr.1 18.2.punktā.

8 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

9 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

10 Komerciāls, nekomerciāls, sabiedriskais.

11 Vietējais, reģionālais, nacionālais, pārrobežu.

12 Zemes apraide, kabeļi, satelīts, internets u.c.

13 AS, SIA, IK, biedrība, personu apvienība, fiziskai personai - vārds, uzvārds.

14 Komerciāls, nekomerciāls, sabiedriskais.

15 Kataloga struktūra (žanri, alfabēta secība), satura veids.

16 Kabeļtelevīzija, satelīttelevīzija, internets.

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālās stratēģijas
2018.-2022.gadam
Pielikums Nr.4

Izplatīto radio un televīzijas programmu uzskaites žurnāla formas

RADIO

   

izplatītās radio programmas

 

uzskaites žurnāls par

   
 

(Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums)

 

(Programmas nosaukums)

 

(laika posms)

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr. nos.

Raid. nos.

Raid laiks (no-līdz)

Raid. klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audiovizuālie komerc. paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti

Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

Raidījuma autors

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

                     

12.1.
Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums) (Atzīmēt ar "x")

12.2.
Neatkarīgā producenta (arī cita PL) veidots raidījums (Norādīt producenta vai EPL nosaukumu)

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas
2. Datums
3. Programmas nosaukums
4. Raidījuma nosaukums
5. Raidījuma laiks (no-līdz)
6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem
7. Raidījums ilgums minūtēs
8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs
9. Raidījuma valoda
10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti
11. Raidījuma sponsori
12. Raidījuma autors
12.1. Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums)
12.2. Neatkarīgā producenta vai cita EPL raidījumi

TELEVĪZIJA

   

izplatītās televīzijas programmas

 

uzskaites žurnāls par

   
 

(Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukums)

 

(Programmas nosaukums)

 

(laika posms)

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr. nos.

Raid. nos.

Raid laiks (no-līdz)

Raid. klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audiovizuālie komerc. paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti

Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

EAVD (Eiropas audiovizuālie darbi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

                     

12.1.
darba ilgums minūtēs

12.2.
Lat. val. veidoto EAVD ilgums minūtēs

12.3.
Neatkarīgo producentu veidotie EAVD

12.4.
EAVD izlaiduma gads

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas
2. Datums
3. Programmas nosaukums
4. Raidījuma nosaukums
5. Raidījuma laiks (no-līdz)
6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem
7. Raidījums ilgums minūtēs
8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs
9. Raidījuma valoda
10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti
11. Raidījuma sponsori
12. Eiropas audiovizuālie darbi
12.1. Darba ilgums minūtēs
12.2. Latviešu valodā veidoto Eiropas audiovizuālo darbu ilgums minūtēs
12.3. Neatkarīgo producentu veidotie Eiropas audiovizuālie darbi
12.4. Eiropas audiovizuālo darbu izlaiduma gads

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālās stratēģijas
2018.-2022.gadam
Pielikums Nr.7

Apliecinājums par patieso labuma guvēju

1. Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa informācija:

1.1. nosaukums un reģistrācijas numurs:

2. Informācija par Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa patieso/-jiem labuma guvēju/-jiem (norādīt visus) (atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 1.panta 14.1 punkta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta nosacījumiem):

2.1. Informācija par personu
Vārds, Uzvārds      
personas kods
(ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, derīgu termiņš, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi)
     
valstspiederība      
pastāvīgās dzīvesvietas valsts      
2.2. Veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu (atbilstošu aizpildīt):
2.2.1. caur statusu juridiskajā personā:
(dalībnieks, akcionārs);
     
2.2.2. kā biedrs;      
2.2.3. kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;      
2.2.4. kā atsevišķa persona, kas kontrolē
(ja patiesais labuma guvējs netiešā veidā kontrolē dibinātāju, izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvjus:

- uz pilnvarojuma līguma pamata;

- uz īpašumtiesību pamata;

- uz darījuma attiecību pamata);

     
2.2.5. cits
(brīvs teksta lauks ar iespēju ierakstīt nedefinētu veidu)
     

2.3. Informācija par personu ar kuras starpniecību tiek īstenota kontrole (norāda, ja tiek norādīts kāds no 2.2.4. vai 2.5.apakšpunktā minētajiem veidiem, kādā tiek īstenota kontrole)
Vārds, Uzvārds    
personas kods
(ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, derīgu termiņš, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi)
   

* Patiesais labuma guvējs - ir fiziskā persona: 1) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% (divdesmit pieci procenti) no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; 2) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 % (divdesmit pieci procenti) no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība; 3) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; 4) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

Cita svarīga informācija:

Ar savu parakstu apliecinu, ka apliecinājumā norādītā informācija ir pilnīga, patiesa un izsmeļoša. Esmu informēts/-ta, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā var iestāties likumā paredzētās sekas.

     

(datums)

 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Veids: lēmums Numurs: 122Pieņemts: 02.08.2018.Stājas spēkā: 07.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 06.08.2018. OP numurs: 2018/154.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
300742
07.08.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)