Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 57., 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Atlases kārtas ietvaros tiek sniegts šāds komercdarbības atbalsts:

1.1 1. ieguldījumu atbalsts energoefektīvai centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 46. pantu;

1.1 2. valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem tiem komersantiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi."

2. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai - 40 %, bet tā nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. panta 6. punktā noteikto ierobežojumu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem projekta iesniedzējs var būt centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kuram uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

11.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, tas ar pašvaldību noslēdz līgumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu. Līgumā norāda:

11.2 1. pakalpojumu - centralizētās siltumapgādes pakalpojums;

11.2 2. prasību uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu šo noteikumu 11.2 1. apakšpunktā minētā pakalpojuma izpildi atbilstoši noteiktajām prasībām;

11.2 3. darbības laiku līgumam vai pašvaldības lēmumam, ka projekta iesniedzējam tiek uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadus;

11.2 4. centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

11.2 5. centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības, ja tādas paredzētas;

11.2 6. iespējas saņemt atlīdzības jeb kompensācijas maksājumus - investīcijas centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas infrastruktūrā - un nosacījumus kompensācijas aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī kompensācijas pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

11.2 7. atsauci uz Eiropas Komisijas lēmumu (2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2012/21/ES)."

4. Izteikt 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu, projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:".

5. Izteikt 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu, atlases kārtas ietvaros projektā būvdarbus var sākt ar dienu, kad sadarbības iestādē ir saņemts projekta iesniegums. Būvdarbu sākums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajiem nosacījumiem.

29. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu un darbu projektā, kurā tiek veikti ieguldījumi centralizētās siltumapgādes ražošanas avotā, projekta iesniedzējs uzsācis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas ar projektu saistītās izmaksas, izņemot šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.6.2. un 23.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ir neattiecināmas.

30. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu un darbu projektā, kurā tiek veikti ieguldījumi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, projekta iesniedzējs uzsācis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas ar projektu saistītās izmaksas, izņemot šo noteikumu 23.1., 23.2. un 23.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ir neattiecināmas."

6. Papildināt noteikumus ar 35.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.7. tiek ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaite par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības."

7. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Projekta iesniedzējs, kurš ir centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam, iesniedz sadarbības iestādē šādus dokumentus:

35.1 1. iesniegumu par valsts atbalsta shēmas pārskatīšanu;

35.1 2. ar pašvaldību noslēgtu līgumu vai pašvaldības lēmumu, ka projekta iesniedzējam tiek uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kura darbības laiks nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadus;

35.1 3. apliecinājumu, ka pilnvarojuma laikā kompensācija par pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 000 000 euro vidēji gadā."

8. Papildināt noteikumus ar 50.1 un 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Šo noteikumu 40., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 50. punktā ietvertās prasības neattiecas uz projektiem, kuros projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs.

50.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros:

50.2 1. nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;

50.2 2. drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, kas sniegts kā kompensācija sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %."

9. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas glabāšanu un pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas:

51.1. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam, ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu;

51.2. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013."

10. Papildināt noteikumus ar 51.1 un 51.2 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, tas pilnvarojuma periodā un vismaz 10 gadus pēc pilnvarojuma perioda beigām saglabā pieejamu visu nepieciešamo informāciju par projektu un sniegto kompensāciju.

51.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde informāciju glabā un nodrošina tās pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas."

11. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu, sadarbības iestāde nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam."

12. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Ja atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu, pārvades un sadales sistēmā veikto investīciju atbilstības uzraudzību Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. panta 6. punkta nosacījumiem vienu reizi projekta dzīves cikla beigās nodrošina sadarbības iestāde."

13. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

57. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, tas var lūgt sadarbības iestādi līdz 2018. gada 31. decembrim pārkvalificēt atlases kārtas ietvaros sniegto valsts atbalsta shēmu."

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 449Pieņemts: 24.07.2018.Stājas spēkā: 31.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 30.07.2018. OP numurs: 2018/149.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
300630
31.07.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)