Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 429

Rīgā 2018. gada 17. jūlijā (prot. Nr. 33 35. §)
Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiālus, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus.

2. Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 5. pants un kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, kā arī termiņi, kādos šīs sastāvdaļas un materiālus drīkst izmantot, norādīti šo noteikumu pielikumā.

3. Šo noteikumu prasības neierobežo iespēju atkārtoti izmantot transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiālus, kuri jau bijuši tirdzniecībā pirms šo noteikumu pielikumā norādītajiem termiņiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59. nr.; 2007, 16. nr.; 2009, 17. nr.; 2010, 151. nr.; 2011, 162. nr.; 2013, 168. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 265; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 299)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Komisijas 2011. gada 30. marta Direktīvas 2011/37/ES, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

3) Eiropas Komisijas 2013. gada 17. maija Direktīvas 2013/28/ES, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

4) Eiropas Komisijas 2016. gada 18. maija Direktīvas (ES) 2016/774, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

5) Eiropas Komisijas 2017. gada 15. novembra Direktīvas 2017/2096/ES, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

6) Eiropas Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas 2020/362/ES, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem II pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma kā pretkorozijas līdzekļa izmantošanai dzīvojamo autofurgonu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda;

7) Eiropas Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās direktīvas 2020/363/ES, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem II pielikumu groza attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem svina un svina savienojumu izmantošanai detaļās;

8) Eiropas Komisijas 2022. gada 16. decembra Deleģētās direktīvas 2023/544/ES, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/53/EK groza attiecībā uz atbrīvojumiem svina izmantošanai alumīnija sakausējumos mehāniskai apstrādei, vara sakausējumos un dažās akumulatoru baterijās.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 429

(Pielikums MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 299 redakcijā)

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus(1)

Nr.
p. k.

Sastāvdaļas un materiāli

Izņēmuma gadījumi un piemērošanas termiņš

Sastāvdaļas un materiāli, kurus nepieciešams marķēt vai citādi identificēt
(apzīmē ar X)

1.Svins, kas paredzēts materiālu apstrādei
1.1.mehāniskai apstrādei paredzēts tērauds un karsti cinkota tērauda detaļas ar svina saturu līdz 0,35 % no masas  
1.2.vienlaidus karsti cinkota tērauda loksnes ar svina saturu līdz 0,35 % no masastransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas 
1.3.mehāniskai apstrādei paredzēts alumīnijs, kurā svina saturs ir līdz 2 % no masaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005. gada 1. jūlija 
1.4.alumīnijs, kurā svina saturs ir līdz 1,5 % no masaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija 
1.5.mehāniskai apstrādei paredzēti alumīnija sakausējumi, kuros svina saturs ir līdz 0,4 % no masastransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2028. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas 
1.6.citi alumīnija sakausējumi, kuros svina saturs ir līdz 0,4 % no masas(2)  
1.7.vara sakausējumi, kuros svina saturs ir līdz 4 % no masas  
1.8.gultņu ieliktņi un bukseskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija 
1.9.gultņu ieliktņi un bukses motoros, transmisijās un gaisa kondicionēšanas sistēmu kompresoroskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 1. jūlija 
2.Svins un tā savienojumi transportlīdzekļu detaļās
2.1.svins augstsprieguma sistēmu akumulatoru baterijās(3), ko izmanto tikai M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu darbināšanaitransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2019. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

2.2.svins akumulatoru baterijās citos pielietojumos 

X

2.2.1.

svins akumulatoru baterijās:

- kuras izmanto 12 V lietojumiem;

- kuras izmanto 24 V lietojumiem tikai speciālajos transportlīdzekļos, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulas Nr. 2018/858/ES par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK, 3. pantā

 X
2.2.2.svins akumulatoru baterijās, kuras izmanto lietojumiem, kas nav iekļauti 2.1. vai 2.2.1. apakšpunktātransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2024. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļasX
2.3.vibrācijas slāpētājitransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

2.4.vulkanizējošas vielas un elastomēru stabilizatori šļūtenēs, kas paredzētas bremžu, degvielas un gaisa dzesēšanai; šasijā un motora balstam izmantojamas elastomēru un metāla detaļaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005. gada 1. jūlija 
2.5.vulkanizējošas vielas un elastomēru stabilizatori šļūtenēs, kas paredzētas bremžu, degvielas un gaisa dzesēšanai; šasijā un motora balstam izmantojamas elastomēru un metāla detaļas, kurās svina saturs ir līdz 0,5 % no masaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2006. gada 1. jūlija 
2.6.elastomēru saistvielas elektropārvades detaļās, kurās svina saturs ir līdz 0,5 % no masaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2009. gada 1. jūlija 
2.7.svins lodmetālos elektrisko un elektronisko detaļu pielodēšanai uz elektronisko shēmu platēm un svins komponentu izvadu pārklājumu sastāvā, izņemot alumīnija elektrolītiskos kondensatorus, svins detaļu spraudņu un elektronisko shēmu plašu pārklājumu sastāvātransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.8.svins lodmetālos, ko izmanto elektroietaisēs, izņemot lodēšanai uz elektroniskajām shēmas platēm vai stiklatransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2011. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.9.svins alumīnija elektrolītisko kondensatoru izvadu pārklājumu sastāvātransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2013. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.10.svins, ko izmanto lodēšanai uz stikla gaisa caurplūdes sensorostransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2015. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.11.svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu 85 % no masas vai vairāk) 

X

2.12.svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmāstransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.13.svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, izņemot transportlīdzekļa kontaktsaderīgu savienotāju spraudņsavienojumu zonātransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2024. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

2.14.svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajās flip-chip pakotnēstransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2022. gada 1. oktobra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

2.15.svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajās flip-chip pakotnēs, kur elektriskais savienojums sastāv no jebkura šāda elementa:transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts, sākot ar 2022. gada 1. oktobri, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļasX
2.15.1.vismaz 90 nm liels vai lielāks pusvadītāju tehnoloģiju mezgls
2.15.2.vismaz 300 mm2 liela vai lielāka atsevišķa mikroshēma jebkādā pusvadītāju tehnoloģijas mezglā
2.15.3.grēdoto mikroshēmu pakotnes ar vismaz 300 mm2 lielu vai lielāku mikroshēmu vai vismaz 300 mm2 lielu vai lielāku silikona interpozeri
2.16.svins lodmetālā dzesinātāju piestiprināšanai radiatoriem pusvadītāju spēka ierīcēs ar shēmas projekcijas izmēru vismaz 1 cm2 un nominālo strāvas blīvumu vismaz 1 A/mm2 silīcija mikroshēmas virsmastransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un – pēc minētās dienas – šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.17.svins lodmetālos, ko izmanto elektrosavienojumu lodēšanai pie stikla, izņemot laminēto stiklutransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un – pēc minētās dienas – šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.18.svins lodmetālos, ko izmanto lodēšanai pie laminētā stiklatransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2020. gada 1. janvāra, un – pēc minētās dienas – šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X(4)

2.19.sildierīču lodēšana (ar vismaz 0,5 A vai lielāku sildīšanas strāvu attiecīgajam lodsavienojumam) pie laminēta stikla atsevišķām rūtīm, kuru biezums nepārsniedz 2,1 mm. Atbrīvojums neattiecas uz lodēšanu pie starppolimērā iegultiem kontaktiemtransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2024. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļasX4
2.20.vārstu ligzdaskā rezerves daļas pirms 2003. gada 1. jūlija izstrādātiem motoru veidiem 
2.21.

svinu saturoši elektriskie un elektroniskie komponenti, kas satur svinu stikla vai keramikas materiāla sastāvā, elementos, kas integrēti stikla vai keramikas matricās, stiklkeramikas materiālā vai elementos, kas integrēti stiklkeramikas matricās. Šis izņēmums neattiecas uz svina lietošanu:

– spuldžu kolbu stikla un aizdedzes sveču glazūras sastāvā;

– šā pielikuma 2.22., 2.23. un 2.24. apakšpunktā minēto komponentu dielektriskajos materiālos no keramikas

 

X(4)
(detaļas, izņemot pjezoelektriķus motoros)

2.22.svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes, kuri ir integrālshēmu vai diskrēto pusvadītāju ierīču daļa  
2.23.svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kuru nominālais spriegums ir mazāks par 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvaitransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas 
2.24.svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kas paredzēti ultraskaņas akustisko sistēmu sensoru noviržu kompensācijai, kuras saistītas ar temperatūras izmaiņāmtransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un – pēc minētās dienas – šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas 
2.25.pirotehniskie ierosinātājitransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2006. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas 
2.26.svinu saturoši termoelektriski materiāli, ko izmanto automobiļu elektroierīcēm, kas paredzētas CO2 emisiju samazināšanai, rekuperējot izplūdes gāzu siltumenerģijutransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2019. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

3.Sešvērtīgais hroms
3.1.pretkorozijas pārklājumikā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2007. gada 1. jūlija 
3.2.pretkorozijas pārklājumi šasijās lietojamu skrūvju un uzgriežņu blokiemkā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija 
3.3.kā pretkorozijas līdzeklis absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, ja tā saturs nepārsniedz 0,75 % no dzesēšanas šķīduma masas: X
3.3.1.ko paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju, kura vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda <75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļostransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2020. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
3.3.2.ko paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju, kura vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ≥ 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļostransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2026. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
3.3.3.ko paredzēts pilnībā izmantot ar neelektrisku sildītājutransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2026. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas
4.Dzīvsudrabs
4.1.galvenajiem lukturiem paredzētās izlādspuldzestransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

4.2.kontrolmērinstrumentu paneļu displejos izmantojamās fluorescences lampastransportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas

X

5.Kadmijs
5.1.elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru baterijaskā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 31. decembra 

Piezīmes.
(1) Transportlīdzekļu homogēnā materiālā var pieļaut svina, sešvērtīgā hroma un dzīvsudraba saturu līdz 0,1 % no masas, bet kadmija saturu līdz 0,01 % no masas.
(2) Attiecas uz alumīnija sakausējumiem, kur svins nav pievienots ar nolūku, bet ir sakausējuma sastāvā, jo tiek izmantots pārstrādāts alumīnijs.
(3) Sistēmas, kuru līdzstrāvas spriegums ir > 75 V, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvai 2014/35/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās.
(4) Ja, izjaucot sastāvdaļas un materiālus, ir pārsniegta robežvērtība – 60 gramu uz transportlīdzekli (neattiecas uz iekārtām, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas procesā).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 17.07.2018.Stājas spēkā: 20.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 19.07.2018. OP numurs: 2018/142.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300446
{"selected":{"value":"16.06.2023","content":"<font class='s-1'>16.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2023","iso_value":"2023\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2020","iso_value":"2020\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2020.-15.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2018","iso_value":"2018\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2018.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"