Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 340

Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 29 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma
13. panta otro daļu, 17. panta otro daļu
un 21. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 44. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.2. apakšpunktu aiz vārda "atbalstam" ar vārdiem un skaitli "(turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013)".

2. Izteikt 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.2. atbalsta programmā pieteiktā darba ņēmēja apliecinājumu, ka darba attiecību laikā netiks gūti citi ienākumi atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam;".

3. Svītrot 3.1.7. apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 3.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.8. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam. Šī prasība attiecas uz jaunuzņēmumu, kas piesakās uz Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7. pantā minēto atbalsta programmu;".

5. Izteikt 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1. kvalificētā riska kapitāla investora agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījums veikts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. panta 1. punktā vai 10. panta 1.1 daļā noteiktajā apmērā;

3.2.2. šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētais ieguldījums veikts ne vēlāk kā 24 mēnešus pirms jaunuzņēmuma pieteikuma iesniegšanas dalībai atbalsta programmās. Attiecībā uz konvertējamo aizdevumu par ieguldījuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad noslēgts konvertējamā aizdevuma līgums;".

6. Svītrot 3.4. apakšpunktu.

7. Izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka riska kapitāla investors reģistrēts kā alternatīvo ieguldījumu fonds vai fonda pārvaldnieks, ja pieteikumu iesniedz Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktā minētais riska kapitāla investors;".

8. Papildināt noteikumus ar 6.3., 6.4. un 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. apliecinājumu par īstenotajiem trijiem akcelerācijas programmas pasākumiem, ja pieteikumu iesniedz Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktā minētais riska kapitāla investors;

6.4. fiziskās personas komercdarbības pieredzes aprakstu par attiecīgās personas darbību kā kapitālsabiedrības vadītājam vai valdes loceklim, bankas kontu izrakstu, kas apliecina, ka ieguldījumi veikti no investoram piederošiem līdzekļiem, apliecinājumu par dalību starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā un apliecinājuma dokumentus, kas pierāda, ka minētā persona ir kvalificējusies kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts atbalsta programmām riska kapitāla jomā, ja pieteikumu iesniedz Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā minētais riska kapitāla investors. Par investoram piederošiem līdzekļiem nav uzskatāmi saņemtie aizņēmumi;

6.5. investora apliecinājumu, ka investora ieguldījumi vai to attiecīgā investora kapitāla daļu turētāju ieguldījumi, kuriem kopā vai atsevišķi pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu, atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5. panta pirmās daļas 4. punktam, un apliecinājumu, ka ieguldījumi veikti no minētās personas līdzekļiem, apliecinājumu par investora vai tā kapitāla daļu turētāju, kuriem kopā vai atsevišķi pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu, dalību starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā un apliecinājuma dokumentus, kas pierāda, ka minētā persona ir kvalificējusies kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts atbalsta programmām riska kapitāla jomā."

9. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja informācija jaunuzņēmuma vai riska kapitāla investora dokumentos ir nepilnīga vai neprecīza, administrējošā iestāde vai komisija rakstiski pieprasa iesniegt papildu informāciju vai precizēt esošo. Adresāts piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju komisijas sekretariātā."

10. Izteikt 10.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.11. izvērtēt, vai jaunuzņēmums nedarbojas nozarēs vai neveic darbības, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas;".

11. Svītrot 22.2. apakšpunktu.

12. Svītrot 23. punktu.

13. Papildināt 25.2. apakšpunktu aiz vārda "maksājumu" ar vārdiem "un atbalsta programmas ietvaros samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli".

14. Svītrot 25.3. apakšpunktu.

15. Izteikt 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja administrējošā iestāde konstatē, ka jaunuzņēmumam ir nepamatoti izmaksāts atbalsts, tai skaitā pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktais maksimālais de minimis atbalsta apmērs, tā uzdod jaunuzņēmumam nepamatoti izmaksāto atbalstu atmaksāt, kā arī, ja turpmāka atbalsta sniegšana saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 nav iespējama, ierosina atcelt jaunuzņēmuma dalību atbalsta programmā. Jaunuzņēmums 10 darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas administrējošajai iestādei atmaksā nepamatoti izmaksāto atbalstu.

28. Administrējošā iestāde un jaunuzņēmums nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas. Administrējošā iestāde datus par de minimis atbalstu glabā 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam."

16. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

17. Svītrot 2. pielikumu.

18. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 340

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 74

Pieteikuma veidlapa
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajām atbalsta programmām

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

Nr.p.k.

Norādāmā informācija

1.1.

Juridiskas personas nosaukums  

1.2.

Reģistrācijas numurs  

1.3.

Kontaktadrese  

1.4.

Projekta īstenošanas adrese  

1.5.

Mājaslapa  

1.6.

Kontaktpersona  
Vārds, Uzvārds  
Amats  
Tālrunis, e-pasta adrese  

1.7.

Pamatdarbības nozare (NACE 2.red.) Kods:

Nosaukums:

1.8.

Pieteiktās biznesa idejas īstenošanas nozare (NACE 2.red.)

 

 

 

Kods:

Nosaukums:


1.9.

Inovatīvā produkta un biznesa idejas apraksts

Lūdzam sniegt pamatinformāciju par biznesa idejas mērogojamību un izaugsmes potenciālu, tai skaitā aprakstot visas nepieciešamās darbības , kas nepieciešamas jaunā produkta ieviešanai ražošanā, kā arī par uzņēmuma inovatīvo produktu, pamatojot tā augsti, citstarp tehnoloģisko, pievienoto vērtību (līdz 2000 zīmēm).
Ja atbalsts tiek pieprasīts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7.pantā noteiktajai atbalsta programmai, lūdzam norādīt, kāds būs sasniedzamais rezultāts atbalsta saņemšanas periodā jauna produkta izstrādē (līdz 2000 zīmēm).

Komanda

Lūdzam sniegt informāciju par uzņēmuma komandu, norādot darbinieku skaitu, profesionālo pieredzi un kvalifikāciju (līdz 1000 zīmēm).

Tirgus

Lūdzam sniegt informāciju par tirgu un tirgus daļu, kurā tiks pārdots jaunais produkts un to kāds ir tā tirgus potenciāls (līdz 2000 zīmēm).

Konkurence

Lūdzam sniegt informāciju par uzņēmuma konkurentiem un uzņēmuma konkurences priekšrocībām attiecībā pret tiem (līdz 2000 zīmēm).

1.10.

Atbilstība inovācijas pazīmēm

Pazīmes

Norādāmā informācija

a) Pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz objektu, kas ir inovatīva produkta vai pakalpojuma pamatā Informācija par pieteikto inovatīvo produktu, pieteikuma iesniegšanas datums Patentu valdē vai līdzvērtīgā starptautiskā organizācijā vai reģistrētā patenta reģistrācijas numurs, datums. Ja informācija vēl nav publiskota, pievieno dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības.
b) Vismaz 70 procentiem darba ņēmēju ir maģistra grāds vai doktora grāds pieteikuma iesniegšanas brīdī Informācija par darba ņēmēju skaitu kapitālsabiedrībā, identificē darbiniekus, kuriem ir iegūts maģistra vai doktora grāds, pielikumā pievieno darbinieku izglītību apliecinošus dokumentus.
c) Vismaz 50 procenti no jaunuzņēmuma izdevumiem kopš tās reģistrēšanas komercreģistrā ir novirzīti pētniecībai un attīstībai Informācija par novirzītajiem izdevumiem pētniecībai un attīstībai, norādot pozīcijas gada pārskatā vai starpperiodu pārskatā

2. Piesaistītais riska kapitāla investors

Nr.p.k.

Norādāmā informācija

2.1.

Riska kapitāla investora nosaukums / vārds  

2.2.

Reģistrācijas numurs / personas kods  

2.3.

Juridiskā adrese  

2.4.

Mājaslapa  

2.5.

Atbildīgā persona/ kontaktpersona  
Vārds, Uzvārds  
Amats  
Tālrunis, e-pasta adrese  

2.6.

Riska kapitāla investora ieguldījuma apmērs pieteikuma 1.9. punktā aprakstītās jaunuzņēmuma biznesa idejas īstenošanai. __________________ veids

__________________ EUR

__________________ daļas %

__________________.gads


3. Dalība atbalsta programmās

Nr.p.k.

Atbalsta programmas veids

Norādāmā informācija1

3.1.

Atbalsta programmai fiksēta maksājuma veikšanai pieteiktie darba ņēmēji:
3.1.1. darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods Darba ņēmēja ieņemamais amats, darbības joma/kompetence, pienākumu saistība ar pieteiktā projekta mērķa sasniegšanu (norādot konkrēti veicamo darba uzdevumu/risināmo problēmu) un biznesa idejas īstenošanu

3.2.

Atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei:
3.2.1. darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods Darba ņēmēja ieņemamais amats, darbības joma/kompetence, pienākumu saistība ar pieteiktā projekta mērķa sasniegšanu, norādot konkrēti veicamo darba uzdevumu/risināmo problēmu - konkrētas pētnieciskas aktivitātes tehnoloģisku problēmu risināšanā vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādē.

3.3.

Darba ņēmēja iedzīvotāja ienākuma nodokļa atvieglojumi
  3.3.1. darba ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods

Piezīme. 1. Aizpilda par katru darba ņēmēju. Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt.

4. Pieprasītā atbalsta aprēķins

4.1. Pieprasītais atbalsts fiksētam nodokļu maksājumam un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidei1 Pieprasītais atbalsts, euro
4.2. Pieprasītais atbalsts augsti kvalificētu darbinieku iesaistei2 Pieprasītais atbalsts, euro

Piezīmes.
1. (Par katru darba ņēmēju vispārējā nodokļu režīma ietvaros aprēķināmais IIN x mēneši + par katru darba ņēmēju vispārējā nodokļu režīma ietvaros aprēķināmās VSAOI(darba ņēmēja un darba devēja) x mēneši) - fiksētais maksājums x darbinieku skaits x mēneši - atbalsta programmas ietvaros par katru darba ņēmēju faktiski samaksātais IIN* x mēneši = pieprasītais atbalsts, euro
* Ja jaunuzņēmums piesakās iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumam 100% apmērā, faktiski samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 0.
2. Katra pieteiktā darbinieka atalgojuma izmaksas x mēnešu skaits x finansējuma intensitāte 45% = pieprasītais atbalsts, euro

5. Es, pieteikuma iesniedzējs

 

(pieteikuma iesniedzēja nosaukums)

Atbildīgā amatpersona

 

(vārds, uzvārds)

 

(amats)

ar parakstu apliecinu,
ka pieteikuma iesniegšanas dienā
 
 

(dd./mm./gggg.)

5.1. jaunuzņēmuma peļņa kopš tā reģistrēšanas brīža nav bijusi sadalīta dividendēs un tika novirzīta jaunuzņēmuma attīstībai;

5.2. jaunuzņēmums nav reorganizēts, tam nav līdzdalības citā kapitālsabiedrībā, nav notikusi uzņēmuma pāreja Komerclikuma 20. panta izpratnē, jaunuzņēmums nav saistītā persona Komerclikuma 184.1 panta izpratnē, jaunuzņēmuma pamatkapitāla daļas (akcijas) nav atsavinātas tādā apmērā, kas vienam dalībniekam (akcionāram) nodrošina balsstiesību vairākumu, un pieteiktās biznesa idejas īstenošanu nodrošina vismaz viens tāds jaunuzņēmuma dalībnieks (akcionārs), kuram pieder vismaz 10 procenti jaunuzņēmuma pamatkapitāla daļu (akciju);

vienlaikus apliecinu, ka:

5.3. peļņa atbalsta programmu izmantošanas laikā netiks sadalīta dividendēs un tiks novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai;

5.4. atbalsta programmu īstenošanas periodā jaunuzņēmuma __________________ (nosaukums), kā viena vienota uzņēmuma līmenī, tiks ievērots de minimis slieksnis.

Piesakoties atbalsta programmai augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei, apliecinu, ka jaunuzņēmums:

5.5. atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, I pielikumā noteikto uzņēmuma definīciju;

5.6. nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru vai citu Eiropas Savienības fondu administrējošu iestādi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

5.7. īstenojot projektu, nodrošinās atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem;

5.8. jaunuzņēmums atbalsta periodā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas iesniegs pārskatus par pētniecības, attīstības un inovāciju izmaksām Centrālajai statistikas pārvaldei tās noteiktajā formā un termiņā.

Atbildīgā amatpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 

(amats)

 

(dd./mm./gggg.)

Paraksts  
Datums 20____. gada _________. ___________________________
Vieta  

Pieteikuma iesniedzējs:

     

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 340

"3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 74

Pieteikuma veidlapa
riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

1.1.

Juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds  

1.2.

Reģistrācijas numurs/personas kods  

1.3.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

1.4.

Juridiskā forma  

1.5.

Juridiskā adrese/deklarētā adrese  

1.6.

Faktiskā adrese  

1.7.

Mājaslapa  

1.8.

Atbildīgā persona/ kontaktpersona  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis, e-pasta adrese  

1.9.

Informācija par iepriekšējiem pieteikumiem Iesniedz pieteikumu 1.reizi     

Iesniedz pieteikumu atkārtoti  


2. Informācija par veiktajiem ieguldījumiem

Nr.p.k.

Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un datums

Ieguldījuma veids
Lūdzam ar "X" atzīmējiet ieguldījuma veidu

Ieguldījuma apjoms, euro

Kapitāldaļu skaits (%)

Ieguldījuma veikšanas datums

konvertējamais aizdevums1

ieguldījums pamatkapitālā

2.1.

           

2.2.

           

2.3.

           

Piezīme. 1. Konvertējamais aizdevums ir kvazikapitāla ieguldījums, kurš līgumā noteiktā kārtībā paredz iespēju pret ieguldījumu īpašumā saņemt jaunuzņēmuma pamatkapitāla daļas (akcijas) un tiek izsniegts pēc noteikumiem, kas ir labvēlīgāki, nekā noteikumi uz kādiem minēto aizdevumu izsniegtu savstarpēji nesaistīti uzņēmumi, un kura līgumā ir paredzēta iespēja neatmaksāto aizdevuma daļu konvertēt tai atbilstoša skaita jaunuzņēmuma (aizņēmēja) pamatkapitāla daļās (akcijās), līdz konvertācijai veicot aizdevumu procentu un pamatsummas maksājumus. Konvertējamā aizdevuma līgumā paredz kopējo aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, izsniegšanas kārtību, procentu likmi, neatmaksātās aizdevuma daļas konvertēšanas noteikumus (principus), pamatkapitāla daļas (akcijas) konvertācijas cenu vai tās noteikšanas kārtību, atmaksas noteikumus, ja aizdevums netiek konvertēts.

3. Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums

Es, pieteikuma iesniedzēja

 

(pieteikuma iesniedzēja nosaukums/ vārds, uzvārds)

atbildīgā amatpersona

 

(vārds, uzvārds, ja pieteikumu iesniedz juridiska persona)

 

(amats)

ar parakstu apliecinu, ka

 

(dd./mm./gggg.)

3.1. pieteikuma iesniedzējs atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajām kvalificēta riska kapitāla investora prasībām;

3.2. veiktie ieguldījumi nav atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē;

3.3. veikto ieguldījumu avots nav saņemtie aizdevumi;

3.4. pieteikumā norādītā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai.

Atbildīgā amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, amats)

 

(amats)

Datums  
 

(dd./mm./gggg.)

Vieta  
Paraksts  

20____. gada _________. ___________________________

Pieteikuma iesniedzējs:

     

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 340Pieņemts: 19.06.2018.Stājas spēkā: 22.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 21.06.2018. OP numurs: 2018/123.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299789
22.06.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)