Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 241., 254. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 10. punktu.

2. Papildināt 3. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodokļa maksātājs ir apsaimniekotājs, kas noslēdzis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, bet nav izpildījis šā likuma 7., 8. vai 9. panta prasības un apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības attiecībā uz normatīvajos aktos konkrētiem atkritumu veidiem noteiktajiem pārstrādes vai reģenerācijas apjomiem."

3. Izslēgt 4. panta piektās daļas otrajā teikumā vārdus "vai oksonoārdāmās plastmasas".

4. Izteikt 7. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) ir izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu nodokļa maksājuma segšanai (turpmāk - finanšu nodrošinājums) un noslēdzis ar šo iestādi līgumu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgums);

2) ir noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar šo iestādi nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgumu)."

5. 8. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar šo iestādi līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgums);

2) ir noslēdzis ar iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir reģistrēts Valsts vides dienestā, iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar šo iestādi iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgumu).";

papildināt otro daļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) kārtību, kādā slēdz, groza un izbeidz šā panta pirmajā daļā minēto līgumu, un līguma grozīšanas nosacījumus;

12) kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no šā panta pirmajā daļā minētā līguma gadījumos, kad:

a) nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi noslēgtajā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības,

b) nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei šīs daļas 4. un 5. punktā minēto pārskatu vai šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minēto finanšu nodrošinājumu.";

izslēgt vienpadsmito daļu;

aizstāt trīspadsmitās daļas ievaddaļā vārdu "triju" ar vārdu "četru".

6. 9. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar šo iestādi līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgums);

2) ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei finanšu nodrošinājumu un noslēdzis ar šo iestādi videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu).";

papildināt otro daļu ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10) kārtību, kādā slēdz, groza un izbeidz šā panta pirmajā daļā minēto līgumu, un līguma grozīšanas nosacījumus;

11) kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no šā panta pirmajā daļā minētā līguma gadījumos, kad:

a) nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi noslēgtajā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības,

b) nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei šīs daļas 4. un 5. punktā minēto pārskatu vai šā panta 1. un 2. punktā minēto finanšu nodrošinājumu.";

izslēgt devīto daļu;

aizstāt vienpadsmitās daļas ievaddaļā vārdu "triju" ar vārdu "četru".

7. Papildināt likumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1 nodaļa. Finanšu nodrošinājums un tā izmaksas gadījuma iestāšanās

11.1 pants. Finanšu nodrošinājuma mērķis un veids

(1) Finanšu nodrošinājums ir nodokļa maksājuma nodrošinājums, ar kuru pilnībā vai daļēji tiek segts nodoklis par noteikta veida atkritumu apjomu, kas nav pārstrādāts vai reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apsaimniekošanas līgumam konkrētā kalendārajā gadā, kad bija piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai par videi kaitīgām precēm saskaņā ar šā likuma 7., 8. vai 9. pantu.

(2) Finanšu nodrošinājuma mērķis ir radīt papildu garantiju nodokļa maksājuma saistības izpildei, ja nodokļa maksātājs nav izpildījis savas saistības attiecībā uz nodokļa samaksu, lai nepieļautu, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes lēmumā noteiktā nodokļa maksājuma iekasēšana varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

(3) Finanšu nodrošinājuma apmēru aprēķina, ievērojot nodokļa objektu veidus, nodokļa likmes un aprēķināto nodokļa summu finanšu nodrošinājuma spēkā esības periodā.

(4) Par finanšu nodrošinājumu izmanto kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli vai apdrošinātāja izsniegtu apdrošināšanas polisi, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

(5) Ministru kabinets nosaka:

1) finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtību, finanšu nodrošinājuma minimālo un maksimālo summu;

2) kārtību, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu.

11.2 pants. Finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanās

(1) Izbeidzot apsaimniekošanas līgumu šā likuma 7., 8. vai 9. pantā minētajā gadījumā, kā arī gadījumā, kad apsaimniekotājs nav nodrošinājis normatīvajos aktos konkrētiem atkritumu veidiem noteiktos pārstrādes vai reģenerācijas apjomus, bet apsaimniekošanas līguma darbība netiek izbeigta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde:

1) lemj par pienākumu maksāt nodokli un par šo lēmumu rakstveidā:

a) paziņo apsaimniekotājam, norādot kopējo aprēķināto nodokļa summu, finanšu nodrošinājuma summu, maksājuma samaksas termiņu un valsts budžeta kontu, kurā ieskaitāms maksājums, kā arī to aprēķināto nodokļa maksājuma daļu, kuru nesedz finanšu nodrošinājums,

b) paziņo finanšu nodrošinājuma sniedzējam,

c) informē apsaimniekotāja līgumpartnerus un Valsts ieņēmumu dienestu;

2) lemj par finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanos, ja nodokļa maksātājs nav veicis aprēķināto nodokļa maksājumu šā likuma 27. panta 4.1 daļā noteiktajā termiņā, un par šo lēmumu rakstveidā paziņo:

a) finanšu nodrošinājuma sniedzējam, norādot finanšu nodrošinājuma summu, maksājuma samaksas termiņu - viens mēnesis no lēmuma paziņošanas dienas - un valsts budžeta kontu, kurā ieskaitāms finanšu nodrošinājums,

b) nodokļa maksātājam.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai finanšu nodrošinājuma sniedzējs, kura izsniegtā finanšu nodrošinājuma darbības termiņš sakrīt ar periodu, par kuru aprēķināts nodoklis, vai vairāki finanšu nodrošinājuma sniedzēji, ja periodā, par kuru aprēķināts, bet nav samaksāts nodoklis, ir bijuši spēkā vairāki finanšu nodrošinājumi - proporcionāli to darbības termiņam, izmaksā finanšu nodrošinājuma summu līdz finanšu nodrošinājuma termiņa beigām. Izmaksājamo finanšu nodrošinājuma summu pārskaita uz lēmumā norādīto valsts budžeta kontu, norādot maksājuma identifikatoru.

(4) Ja nodoklis nav samaksāts šā likuma 27. panta 4.1 daļā noteiktajā termiņā un pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes pieprasījuma maksājumu nav veicis arī finanšu nodrošinājuma sniedzējs:

1) Valsts ieņēmumu dienests pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes lēmumā norādīto nodokļa summu, par kuru sniegts finanšu nodrošinājums, piedzen no nodrošinājuma sniedzēja bezstrīda kārtībā;

2) ja finanšu nodrošinājums nesedz aprēķināto nodokli pilnā apmērā, Valsts ieņēmumu dienests pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošas iestādes lēmumā norādītās summas nesamaksāto daļu un par maksājuma samaksas termiņa kavējumu aprēķināto nokavējuma naudu piedzen no šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētā nodokļa maksātāja bezstrīda kārtībā.

11.3 pants. Finanšu nodrošinājuma darbības laiks

(1) Apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā pilnā apmērā visu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laiku un vienu gadu pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.

(2) Ja finanšu nodrošinājuma termiņš ir beidzies un apsaimniekotājs nav finanšu nodrošinājumu atjaunojis un iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei, tā aptur atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(3) Pēc finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanās apsaimniekotājam ir jāatjauno finanšu nodrošinājums pilnā apmērā. Ja apsaimniekotājs divu mēnešu laikā pēc finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanās nav finanšu nodrošinājumu atjaunojis un iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei, tā aptur atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(4) Ja apsaimniekotājam ir apturēta atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošana, atbrīvojumu no jauna sāk piemērot pēc finanšu nodrošinājuma atjaunošanas un iesniegšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu."

8. Papildināt 23. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētajam nodokļa maksātājam nodokli par videi kaitīgām precēm aprēķina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde atbilstoši nodokļa likmēm par preču veidiem, kas nav pārstrādāti vai reģenerēti, saskaņā ar šā likuma 6. pielikumu."

9. 24. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētajam nodokļa maksātājam nodokli par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem aprēķina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde atbilstoši šā panta piektajā daļā vai šā likuma 7. pielikumā noteiktajām likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai katru galda trauku vai piederumu materiāla veida svara vienību, kas nav pārstrādāta vai reģenerēta.";

izslēgt trešās daļas 8. punktā vārdus "un oksonoārdāmās plastmasas".

10. 27. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk - pārskats) par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20. janvārim.

(3) Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 23. datumam iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni vienotajā nodokļu kontā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs līdz nākamā gada 20. janvārim aprēķina un līdz 23. janvārim iemaksā nodokli par iepriekšējo gadu vienotajā nodokļu kontā:";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētais nodokļa maksātājs aprēķināto nodokļa maksājumu veic 30 dienu laikā pēc tam, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde pieņēmusi lēmumu par nodokļa maksāšanas pienākuma iestāšanos.";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Nodokļa maksātājs, kas maksā nodokli par nolietotu transportlīdzekļu, izlietota iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai par videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, attiecībā uz kuru piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9. pantam un kurš nav pārstrādāts vai reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam nesniedz."

11. 31. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ja nodokļa maksātājs šā likuma 7., 8. vai 9. pantā minētajā gadījumā apsaimniekotājam sniedzis nepilnīgu informāciju par nodokļa objektu apjomu vai vispār nav to norādījis un rezultātā pārstrāde vai reģenerācija nav veikta atbilstošā apjomā.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījumi šā likuma 1. panta 10. punktā attiecībā uz šā punkta izslēgšanu, 4. panta piektās daļas otrajā teikumā attiecībā uz vārdu "vai oksonoārdāmās plastmasas" izslēgšanu, 24. panta trešās daļas 8. punktā attiecībā uz vārdu "un oksonoārdāmās plastmasas" izslēgšanu, 7. pielikuma tabulas 2. punktā attiecībā uz vārdu "oksonoārdāmās plastmasas" izslēgšanu un tabulas 5. punktā attiecībā uz šā punkta izslēgšanu stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

28. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 11.1 panta piektajā daļā minētos noteikumus.

29. Prasības attiecībā uz finanšu nodrošinājumu apsaimniekotājiem un nodokļa maksātājiem piemērojamas no 2018. gada 1. jūlija. Šā likuma 11.1 pantā noteikto finanšu nodrošinājumu apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi ir noslēdzis līdz 2018. gada 30. jūnijam, tai iesniedz līdz 2018. gada 30. decembrim.

30. Grozījumi šā likuma 27. panta trešajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

31. Izbeidzot apsaimniekošanas līgumu šā likuma 7., 8. vai 9. pantā minētajā gadījumā, kā arī gadījumā, kad apsaimniekotājs nav nodrošinājis normatīvajos aktos konkrētiem atkritumu veidiem noteiktos pārstrādes vai reģenerācijas apjomus, bet apsaimniekošanas līguma darbība netiek izbeigta, attiecībā uz noteikto prasību izpildi par 2017. gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde lemj par pienākumu maksāt nodokli saskaņā ar šā likuma 31. panta trešās daļas nosacījumiem, kas bija spēkā taksācijas periodā, kad pārkāpums izdarīts.

32. Ministru kabinets šā likuma 8. panta otrās daļas 11. un 12. punktā, kā arī 9. panta otrās daļas 10. un 11. punktā paredzētos noteikumus izdod līdz 2018. gada 1. decembrim."

13. Aizstāt 6. pielikuma 3. punkta tabulas 4. punkta iekavās vārdus "visi ārējie izmēri" ar vārdiem "vismaz viens ārējais izmērs".

14. 7. pielikumā:

izslēgt tabulas 2. punktā vārdus "oksonoārdāmās plastmasas";

izslēgt tabulas 5. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 26. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 9. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.04.2018.Stājas spēkā: 23.05.2018.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 09.05.2018. OP numurs: 2018/90.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
298834
23.05.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)