Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84. panta otro daļu
un 104. panta piekto daļu un Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likuma
5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 155. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 184., 243. nr.; 2015, 83. nr.; 2016, 124. nr.; 2017, 5. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē - pārstāvību tiesā civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā - par pilnām trīsdesmit minūtēm.";

1.2. aizstāt 9.2. apakšpunktā skaitli "35" ar skaitli "50";

1.3. aizstāt 9.3. apakšpunktā skaitli "45" ar skaitli "65";

1.4. aizstāt 9.4. apakšpunktā skaitli "55" ar skaitli "80";

1.5. izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. par lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšanu, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus)), - 25 euro;";

1.6. aizstāt 9.7. apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "40";

1.7. aizstāt 28.4. apakšpunktā skaitli "65" ar skaitli "85";

1.8. aizstāt 28.5. apakšpunktā skaitli "75" ar skaitli "100";

1.9. aizstāt 28.8. apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "40";

1.10. izteikt 28.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.10. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) - 20 euro.";

1.11. izteikt 35. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:";

1.12. izteikt 36. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 35. punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 48. vai 49. punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:";

1.13. svītrot 37. punktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 63.3 punktu šādā redakcijā:

"63.3 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2018. gada 31. martam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2018. gada 31. martam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.";

1.15. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās
(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar

.

.

2

0

.

Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs

.

.

2

0

.

Valsts robežsardzes uzaicinājums                    
 

(dd. mm. gggg.)

                     
                       
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)

Dzīvesvieta/atrašanās vieta

Tālrunis (ja ir)

                             
Civillietas/administratīvās lietas/pārrobežu strīdu lietas numurs un strīda būtība                        

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro) (stunda/sējums/

procesuālais dokuments1, 2)

Apjoms

(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1, 2      

20

   
         
         
Procesuāla dokumenta - prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma - sastādīšana  

x

x

50

   
 

x

x

   
 

x

x

   
Apelācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

65

   
Kasācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

80

   
Lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšana, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus))  

x

x

25

   
 

x

x

   
 

x

x

     
Papildinājuma sastādīšana prasības pieteikumam, pieteikumam tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikumam maksātnespējas procesā, pretprasībai, blakus sūdzībai, izlīgumam, apelācijas vai kasācijas sūdzībai  

x

x

25

   
Pārstāvība tiesas sēdē3      

40

   
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā4  

x

x

20

   
Piezīmes.

1 Ja juridiskā konsultācija pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, vai administratīvajā lietā Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegta juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 13. punkts).

2 Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis par neierašanos, samaksu nosaka ne vairāk kā par vienu juridiskās konsultācijas stundu 50 % apmērā (Ministru kabineta noteikumu 19. punkts).

3 Par divu vai vairāku personu pārstāvību tiesas sēdē vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas pārstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 17. punkts).

4 Par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par katru personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 17.1 punkts).

5 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Kopā (bez PVN)

PVN 5

Kopsumma (1)

 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

tiesas/iestādes nosaukums

paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats

tālrunis

paraksts

       
       

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)6

Degvielas patēriņš (litri)

Cena

(1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads            

 

Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 

Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 

Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
Piezīme.

6 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Kopsumma (2)

Pavisam samaksai (1 + 2)

 
 
Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts
Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums:

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību
Pielikumā

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

     

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā
(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju

                     

vārds, uzvārds

personas kods

prakses vietas adrese

tālrunis, e-pasts

              -              

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1

samaksas saņēmējs

(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)

reģistrācijas numurs

PVN maksātāja numurs

kredītiestādes nosaukums

konta numurs

                                                 
Piezīme.
1
Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegtās ziņas.
 

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju

vārds, uzvārds

personas kods

procesuālais statuss

uzaicinājuma pamatojums (likumiskais pamats un tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā norīkojuma datums vai dežūru grafika dežūras datums)

1.             -             Kriminālprocesa likuma 80., 104., 108. pants,

norīkojuma datums

 .  .    .

Kriminālprocesa likuma 81., 104., 108. pants,

dežūras datums

 .  .    .

2.             -            
3.             -            
 

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro)

(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/juridiskā konsultācija)

Apjoms

(stundu/procesuālo dokumentu sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst. līdz plkst.
Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai  

x

x

50

   
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)  

x

x

50

   
 

x

x

   
 

x

x

   
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)  

x

x

25

   
Apelācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

85

   
Kasācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

100

   
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai  

x

x

25

   

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā2

     

30

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē5      

40

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2      

30

   
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)6  

x

x

20

   
  Kopā (bez PVN)
PVN7   
Kopsumma (1)

Piezīmes.

2 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).

3 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.

4 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē - samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.

5 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).

6 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).

7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

 
Datums Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts
   
   
 
 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats)

tālrunis

paraksts

       

Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku

tiesas darbības teritorija

vārds, uzvārds

tālrunis

apstiprināšanas datums

paraksts

 

   

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena (1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
  Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai

(1 + 2)

Piezīme. 8 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).
Pielikumā

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

Datums Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 27.03.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2018. OP numurs: 2018/64.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298046
01.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)