Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 164

Rīgā 2018. gada 15. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu, 31. panta ceturto daļu,
38. panta piekto daļu, 39. panta ceturto daļu un
40. panta trešo daļu un likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10. pielikumu šādā redakcijā:

"10. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts ASCII kods
Ā 181
Č 211
Ē 240
Ģ 242
Ī 215
Ķ 244
Ļ 246
Ņ 252
Š 208
Ū 222
Ž 248

2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa - faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg - pārskata gads;

2.4. mm - pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd - pārskata perioda pēdējā diena;

2.6. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums - ORG_KODS, rādītāja vērtība - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums - DOK_KODS, rādītāja vērtība - attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);

4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums - DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

4.4. labojums (rādītāja apzīmējums - LABOJUMS, rādītāja vērtība - labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums - IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg - gads, mm - mēnesis, dd - diena);

4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums - PERSONA, rādītāja vērtība - izpildītāja vārds, uzvārds);

4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums - TALRUNIS, rādītāja vērtība - izpildītāja tālruņa numurs);

4.8. izpildītāja e-pasta adrese, ja attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumi to paredz (rādītāja apzīmējums - EPASTS, rādītāja vērtība - izpildītāja e-pasta adrese).

5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas noteikumiem. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, sniedz tikai obligātos rādītājus.

III. Pārskatos izmantojamo kodu saraksti

7. Darījuma partnera sektoru kodu saraksts

Darījuma partnera sektors "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods "Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods
Nefinanšu sabiedrības - SK11
Valsts nefinanšu sabiedrības SK111 -
Privātās nefinanšu sabiedrības SK112 -
Centrālās bankas SK121 SK121
Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK122 SK122
Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12201 -
Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus SK12202 -
Naudas tirgus fondi SK123 -
Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi SK124 SK124
Citi finanšu starpnieki SK125 SK125
Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS SK125A -
Centrālie darījuma partneri (CDP) SK1256 -
Finanšu instrumentsabiedrības (FIS) SK1254 -
Finanšu palīgsabiedrības SK126 SK126
Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji SK127 SK127
Apdrošināšanas sabiedrības SK128 SK128
Pensiju fondi SK129 -
Centrālās valdības SK1311 SK1311
Vietējās valdības SK1313 SK1313
Sociālās nodrošināšanas fondi SK1314 SK1314
Mājsaimniecības SK14 SK14
Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos SK14C -
Pašnodarbinātie SK142 -
Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas SK15 SK15
Nav informācijas SK9 -

8. Termiņa veidu kodu saraksts

Termiņa veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Pieprasījuma TV111
Ar noteikto termiņu TV112
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu TV12
Repo darījumi TV13
Reversie repo darījumi TV14
Uz nakti TV15
Ar sākotnējo termiņu TV16

9. Termiņu grupu kodu saraksts

Termiņa grupa "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Uz nakti 00D01D
Pieprasījuma 00M00M
Līdz 3 mēn. 00M03M
Līdz 6 mēn. 00M06M
3-12 mēneši 03M12M
6-12 mēneši 06M12M
Līdz 1 gadam 00M12M
1-2 gadi 01G02G
2-5 gadi 02G05G
Ilgāk par 2 gadiem 02G99G
Ilgāk par 5 gadiem 05G99G
Repo darījumi 00R99R
Reversie repo darījumi 99R00R

10. Instrumentu veidu kodu saraksts

Instrumenta veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods  
Strukturētie noguldījumi IV201  
Pārvedamie noguldījumi IV202  
Nepārvedamie noguldījumi IV203  
Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri IV301  
Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100% IV302  
Sindicētie kredīti IV404  
Kredīti mājokļa iegādei IV405  
Patēriņa kredīti IV406  
Pārējie kredīti IV407 ";

1.2. aizstāt 11. pielikumā vārdu "klasifikatoru" ar vārdiem "kodu sarakstu";

1.3. izteikt 19. pielikumu šādā redakcijā:

"19. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

Vērtspapīru pārskatu formāts

1. Pārskatu failu nosaukumu prefiksi ir šādi:

1.1. pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" - "VIP_D";

1.2. pārskatam "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" - "VIP_BI";

1.3. pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" - "VIP_LIDZD";

1.4. pārskatam "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats" - "VIP_GP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - mēneša skaitlis (no 01 līdz 12) atbilstoši pārskata periodam mēneša pārskatam vai ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam ceturkšņa pārskatam.

3. Pārskatam "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Pārējiem pārskatiem rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "0".

5. Pārskatam "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" ailēs "Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)", "Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)" vērtības norāda veselos skaitļos.

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka vērtspapīru pārskatu sagatavošanas kārtību."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 164Pieņemts: 15.03.2018.Stājas spēkā: 01.09.2018.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
297809
01.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)