Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 101

Rīgā 2018. gada 12. martā (prot. Nr. 14 33. §)
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" sagatavošanas grafiku

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 13.02.2019. rīkojumu Nr. 57)

1. Apstiprināt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" (turpmāk – budžeta likumprojekti) sagatavošanas grafiku (pielikums).

2. Izstrādājot budžeta likumprojektus, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.3 panta otrajai daļai noteikt šādu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu:

2.1. turpināt pilnveidot valsts budžeta politiku šādās jomās: apropriāciju izmaiņas budžeta izpildes procesā, budžeta izpildes analīze, automatizētu datu apstrādes sistēmu plašāka izmantošana budžeta vadības procesos. Uzsākt pilnveidojumu izstrādi izdevumu noteikšanā valsts funkciju izpildei nemainīgā līmenī;

2.2. turpināt pārskatīt no valsts budžeta finansētās funkcijas, lai mazinātu administratīvo slogu un īstenotu valsts funkcijas ekonomiskāk un racionālāk, un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus politikas izmaiņām;

2.3. sniegt izvērtējumu un priekšlikumus valsts budžeta iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai atbilstoši turpmākās darbības plānam valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai (atbalstīts ar Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" izstrādes procesā" (prot. Nr. 41 1. §) (turpmāk – Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdes protokollēmums) 6. punktu);

2.4. saskaņā ar Valsts pārvaldes reformu plānā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr. 701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020") noteiktajiem virzieniem sākt izvērtēt ministriju, to padotībā esošo valsts budžeta iestāžu un citu centrālo valsts iestāžu vajadzībām izmantotos nekustamos īpašumus (administratīvās ēkas) un to apsaimniekošanas izdevumus (2018. gadā izvērtēt nekustamos īpašumus Rīgā) un sagatavot priekšlikumus turpmākajai rīcībai;

2.5. izvērtēt un analizēt datus par nodarbināto skaita un atlīdzības politikas ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem un valsts funkciju izpildi.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdes protokollēmuma 6. punktu, līdz 2018. gada 1. augustam iesniegt Finanšu ministrijai šā rīkojuma 2.3. apakšpunktā minēto izvērtējumu un priekšlikumus par informācijas sistēmu uzturēšanu, centralizētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu plānošanu, vērtēšanu un uzraudzību, kā arī par iepirkuma funkcijas konsolidāciju (centralizāciju), lai tos iekļautu informatīvajā ziņojumā par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumiem šo rezultātu izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesā.

4. Ministrijām saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdes protokollēmuma 29., 35., 37. un 40. punktu līdz 2018. gada 3. septembrim iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus un informāciju, lai to iekļautu informatīvajā ziņojumā par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumiem šo rezultātu izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesā.

5. Lai nodrošinātu izdevumu pārskatīšanu atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam, ministrijām saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā un apjomā sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus vai izvērtējumus.

6. Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu par budžeta likumprojektiem, Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises grafiku.

7. Ministrijām līdz 2018. gada 31. maijam uzsākt diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par attiecīgo nozaru jautājumiem, kuriem ir ietekme uz pašvaldību budžetiem.

8. Ar budžeta likumprojektu sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt:

8.1. Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un Nacionālajā attīstības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos;

8.2. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē, pieaicinot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, finanšu ministra noteiktajos termiņos.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2017. gada 28. marta rīkojumu Nr. 141 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas grafiku" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 66., 143. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 12. marta
rīkojumam Nr. 101
Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" sagatavošanas grafiks

(Pielikums grozīts ar MK 30.01.2019. rīkojumu Nr. 29; MK 13.02.2019. rīkojumu Nr. 57)

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

1.

Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2018. gada 20. marts

2.

Latvijas Stabilitātes programmas 2019.–2021. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2019., 2020. un 2021. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2018. gada 10. aprīlis

3.

Latvijas Stabilitātes programmas 2019.–2021. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2018. gada 13. aprīlis

4.

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2018. gada 27. aprīlis

5.

Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā

Ministrijas

2018. gada 1. augusts

6.

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2018. gada 15. oktobris (ārkārtas sēde)

7.

Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2018. gada 15. oktobris

8.

Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.–2021. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2019. gada
5. februāris

9. Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija 2019. gada
5. februāris
10. Informatīvā ziņojuma "Par ministriju iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem 2019., 2020. un 2021. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija 2019. gada
5. februāris
11. Informatīvā ziņojuma "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" izstrādes procesā" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija 2019. gada
5. februāris
12. Diskusijas un Ministru kabineta galīgā lēmuma pieņemšana par likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2019. gadam" iekļaujamajiem pasākumiem Finanšu ministrija 2019. gada
8. februāris
(ārkārtas sēde)
13. Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma aprēķināšana 2019., 2020. un 2021. gadam un iesniegšana Finanšu ministrijā Ministrijas 2019. gada
11. februāris
14. Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un aprēķinu nosūtīšana ministrijām par ministriju maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2019., 2020. un 2021. gadam Finanšu ministrija 2019. gada
13. februāris
15. Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā Ministrijas 2019. gada
15. februāris
16. Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija 2019. gada
19. februāris
17. Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā Ministrijas 2019. gada
19. februāris,
26. februāris
18. Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijā un Eirogrupā Finanšu ministrija 2019. gada
20. februāris
19. Ministriju valsts budžeta pieprasījumu sagatavošana 2019., 2020. un 2021. gadam un iesniegšana Finanšu ministrijā Ministrijas 2019. gada
22. februāris
20. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē Ministru kabinets 2019. gada
4. marts
21. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam"
(ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija 2019. gada
5. marts
22. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam"
(ar paskaidrojumiem, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā
Ministru kabinets 2019. gada
8. marts
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" sagatavošanas grafiku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 101Pieņemts: 12.03.2018.Stājas spēkā: 12.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2018. OP numurs: 2018/52.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297667
{"selected":{"value":"13.02.2019","content":"<font class='s-1'>13.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.02.2019","iso_value":"2019\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2019","iso_value":"2019\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2019.-12.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2018","iso_value":"2018\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2018.-29.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.02.2019
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)