Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 89

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 107. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pasākuma mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1 sociālie uzņēmumi;";

1.3. papildināt noteikumus ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas atbilstoši noteikumiem par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību.";

1.4. izteikt 17.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.2. pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu reģistra izstrāde un darbības nodrošināšana;";

1.5. papildināt 17.4. apakšpunktu aiz vārdiem "pasākuma dalībnieku" ar vārdiem "sociālo uzņēmumu";

1.6. papildināt 17.5. apakšpunktu aiz vārdiem "atbalsta pilnveidošanai" ar vārdiem "kā arī pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu darbības izvērtēšana";

1.7. aizstāt 19.2. apakšpunkta ievaddaļā vārdus "un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem" ar vārdiem "un sociālajiem uzņēmumiem";

1.8. izteikt 19.2.1., 19.2.2. un 19.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1. finanšu atbalstu piešķir ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām sešus mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā, nepārsniedzot 80 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā. Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu atlīdzības izmaksām šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām mērķa grupām biznesa plāna īstenošanas periodā piešķir jaunu darba vietu izveidei, nepārsniedzot 100 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā;

19.2.2. finanšu atbalsta apmēru pamato biznesa plānā. Minimālais finanšu atbalsta apmērs ir 5 000 euro, maksimālais finanšu atbalsts nepārsniedz:

19.2.2.1. 20 000 euro − pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir mazāks par 12 mēnešiem vai, ja tas ir ilgāks par 12 mēnešiem, saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmo daļu tiem nav iestājies gada pārskata (par pirmo pilno kalendāra gadu) iesniegšanas termiņš;

19.2.2.2. 50 000 euro − pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par 12 mēnešiem, bet mazāks par trim gadiem. Finanšu atbalsta apmēru nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā gada apgrozījuma darbības periodā, vai atbilstoši bilances vērtībai, − darbības perioda vidējo bilances vērtību reizinot ar 1,5. Finanšu atbalsta apmēram izvēlas lielākā aprēķinātā rādītāja vērtību. Ja atbilstoši apgrozījumam vai bilances vērtībai aprēķinātais finanšu atbalsta apmērs ir mazāks par 20 000 euro, bet biznesa plāna īstenošanai ir nepieciešams lielāks finanšu atbalsts, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot 20 000 euro;

19.2.2.3. 200 000 euro − pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par trim gadiem. Finanšu atbalstu nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados, vai atbilstoši bilances vērtībai − pēdējo trīs gadu vidējo bilances vērtību reizinot ar 1,5. Finanšu atbalsta apmēram izvēlas lielākā aprēķinātā rādītāja vērtību. Ja atbilstoši apgrozījumam vai bilances vērtībai aprēķinātais finanšu atbalsta apmērs ir mazāks par 20 000 euro, bet biznesa plāna īstenošanai ir nepieciešams lielāks finanšu atbalsts, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot 20 000 euro;

19.2.3. ja pasākuma dalībnieks vai sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais īpašnieks ir biedrība vai nodibinājums, finanšu atbalsta apmēra noteikšanā ņem vērā biedrības vai nodibinājuma darbības ilgumu un finanšu rādītājus, kas noteikti šo noteikumu 19.2.2.2. vai 19.2.2.3. apakšpunktā;";

1.9. svītrot 19.2.4. apakšpunktu;

1.10. papildināt noteikumus ar 19.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1 šo noteikumu 19.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu piešķir, ievērojot saimnieciskā izdevīguma principu:

19.2.1 1. ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas ietver aprīkojuma, iekārtu un transportlīdzekļu iegādi, nomu un amortizāciju, ja tas nepieciešams biznesa plāna mērķa sasniegšanai;

19.2.1 2. ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem, kas ietver patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju, datorprogrammu iegādes izmaksas;

19.2.1 3. apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ietver izejvielu un materiālu iegādes izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķa sasniegšanai, izņemot atlīdzības, ilgtermiņa materiālo un nemateriālo ieguldījumu, apmācību un konsultāciju izmaksas;";

1.11. aizstāt 20.6. apakšpunktā vārdu "īres" ar vārdu "nomas";

1.12. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Finanšu atbalsta ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu, kā arī izmaksas:

20.1 1. nekustamā īpašuma (ēkas un zemes) iegādei;

20.1 2. visu veidu infrastruktūras uzlabošanai, attīstībai, pārbūvei, kā arī telpu un ēku remontam, ēku un būvju nojaukšanai, restaurācijai, rekonstrukcijai, renovācijai, būvprojektēšanai, būvniecībai, teritorijas labiekārtošanai;

20.1 3. finanšu audita izdevumiem, finanšu līzingiem, finanšu transakcijām, procentu maksājumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumiem un valūtas svārstību radīto zaudējumu segšanai;

20.1 4. naudas sodu, līgumsodu, nokavējuma procentu, tiesāšanās izdevumu segšanai, muitas nodokļu un nodevu maksāšanai (izņemot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā ievērojot šo noteikumu 23. punktā minēto nosacījumu);

20.1 5. par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.";

1.13. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis var būt arī šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas integrācija darba tirgū. Šādā gadījumā pasākuma dalībnieks (ja tas integrē darba tirgū šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas) un sociālais uzņēmums (ja tas integrē darba tirgū šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu) ir darba integrācijas sociālais uzņēmums.";

1.14. papildināt 26.1 punktu aiz vārdiem "nodibinājums vai komersants" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2018. gada 1. martam";

1.15. izteikt 26.2 5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.2 5. tas kā biedrība vai nodibinājums iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus vai vairāk nekā 12 mēnešus, bet saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmo daļu nav iestājies gada pārskata (par pirmo pilno kalendāra gadu) iesniegšanas termiņš, un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. Ja iesniedzējs kā biedrība vai nodibinājums iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus un iepriekšējā kalendāra gada pārskats ir iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, tad:";

1.16. svītrot 26.2 5.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "bet nepārsniedz šo noteikumu 29. punktā minēto apmēru";

1.17. izteikt 26.2 6. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.2 6. tas kā komersants iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus vai vairāk nekā 12 mēnešus, bet saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmo daļu nav iestājies gada pārskata (par pirmo pilno kalendāra gadu) iesniegšanas termiņš, un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. Ja iesniedzējs kā komersants iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus un iepriekšējā kalendāra gada pārskats ir iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, tad:";

1.18. izteikt 26.4 punktu šādā redakcijā:

"26.4 Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var saņemt finanšu atbalstu, ja tie ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam.";

1.19. aizstāt 26.5 punktā skaitli un vārdu "26.2 punktā" ar skaitļiem un vārdiem "26.2, 26.6 un 26.7 punktā";

1.20. papildināt noteikumus ar 26.6 un 26.7 punktu šādā redakcijā:

"26.6 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu, ar kuru atzīst pasākuma dalībnieku par neatbilstošu turpmākai dalībai pasākumā, šādos gadījumos:

26.6 1. saņemts attiecīgs pasākuma dalībnieka iesniegums par dalības pārtraukšanu pasākumā;

26.6 2. atbilstoši komercdarbību vai biedrību un nodibinājumu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem izbeigta pasākuma dalībnieka darbība;

26.6 3. konstatēta neatbilstība šo noteikumu 26., 26.2 (izņemot šo noteikumu 26.2 5. un 26.2 6. apakšpunktā minētos kritērijus) un 26.3 punktā minētajiem kritērijiem.

26.7 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona var pieņemt lēmumu, ar kuru atzīst pasākuma dalībnieku par neatbilstošu turpmākai dalībai pasākumā, ja pasākuma dalībnieks līdz kārtējā gada 1. maijam nav iesniedzis iepriekšējā gada darbības pārskatu:

26.7 1. biznesa plāna īstenošanas laikā - sadarbības partnerim;

26.7 2. šo noteikumu 32.5 punktā minētajā periodā pēc biznesa plāna īstenošanas - finansējuma saņēmējam.";

1.21. svītrot 28., 29., 30. un 31. punktu;

1.22. izteikt 32., 32.1, 32.2 un 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32. Lai pretendētu uz finanšu atbalstu, pasākuma dalībnieki, sociālie uzņēmumi un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji iesniedz sadarbības partnerim finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa plānu. Pasākuma dalībnieki iesniedz finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa plānu līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja tiek pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, sadarbības partneris:

32.1. ar pasākuma dalībnieku vai sociālo uzņēmumu slēdz civiltiesisku līgumu (turpmāk - finanšu atbalsta līgums);

32.2. sociālās uzņēmējdarbības uzsācējam nosūta finanšu atbalsta piedāvājumu. Sociālās uzņēmējdarbības uzsācējs divu mēnešu laikā pēc finanšu atbalsta piedāvājuma saņemšanas iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai.

32.1 Finanšu atbalsta intensitāte ir 90 procenti no biznesa plānā iekļautajām šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot maksimālo finanšu atbalsta apmēru - 200 000 euro, tai skaitā ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus. Sadarbības partneris šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu piešķir pamatotu un dzīvotspējīgu biznesa plānu īstenošanai. Pasākuma dalībnieki un sociālie uzņēmumi biznesa plāna īstenošanai izmanto arī savus resursus vai piesaista ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, vismaz 10 procentu apmērā no biznesa plānā iekļautajām šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

32.2 Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir, ja tie plāno izveidot jaunas darba vietas un uz darba līguma pamata nodarbināt vismaz divus darbiniekus no šo noteikumu 3.3., 3.4. vai 3.5. apakšpunktā minētajām mērķa grupām un to skaits nebūs mazāks par 50 procentiem no ikgadējā vidējā darbinieku skaita.

32.3 Finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai piešķir, ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis nosacījumus, līdz diviem gadiem no finanšu atbalsta līguma noslēgšanas dienas. Sociālais uzņēmums var saņemt finanšu atbalstu vairāk nekā vienu reizi, ja ir iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa plāna īstenošanu un iepriekšējā gada darbības pārskats un pasākuma dalībnieks un sociālais uzņēmums ir izpildījis iepriekšējā finanšu atbalsta līgumā noteiktos biznesa plāna īstenošanas nosacījumus.";

1.23. papildināt noteikumus ar 32.4, 32.5 un 32.6 punktu šādā redakcijā:

"32.4 Šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minētais finanšu atbalsta piedāvājums sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem tiek sagatavots saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem finanšu atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajam uzņēmumam.

32.5 Pasākuma dalībniekam un sociālajam uzņēmumam, tai skaitā arī tam, kas statusu ieguvis atbilstoši Sociālā uzņēmuma likuma 2. panta otrajai daļai, ir pienākums turpināt darbību, ievērojot tam šajos noteikumos un Sociālā uzņēmuma likumā noteiktās prasības:

32.5 1. vismaz divus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām;

32.5 2. vismaz piecus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem.

32.6 Ja pasākuma dalībnieks vai sociālais uzņēmums nepilda šo noteikumu 32.5 punktā noteikto, tam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam saņemto finanšu atbalstu proporcionāli laikposmam, kurā pēc biznesa plāna īstenošanas minētā prasība nav pildīta.";

1.24. papildināt noteikumus ar 36.1.2, 36.1.3, 36.1.4 un 36.1.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1.2 informē sadarbības partneri, ja saskaņā ar šo noteikumu 26.6 un 26.7 punktu ir pieņemts lēmums par pasākuma dalībnieka neatbilstību turpmākai dalībai pasākumā vai ir zaudēts sociālā uzņēmuma statuss;

36.1.3 izvērtē pasākuma dalībnieku darbību atbilstoši iekšējai procedūrai, kā arī izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē pārskata veidlapu un citus darbības izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;

36.1.4 izvērtē sociālo uzņēmumu darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību un uzrauga šo noteikumu 32.5 punktā minēto prasību izpildi, tai skaitā veicot pārbaudes biznesa plāna īstenošanas vietās;

36.1.5 ir tiesīgs pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem sadarbības partnera izmaksāto finanšu atbalstu, ja netiek ievērotas šo noteikumu 32.5 punktā minētās prasības;";

1.25. papildināt 40.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem "pasākuma dalībnieku" ar vārdiem "un sociālo uzņēmumu";

1.26. izteikt 40.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3.2. izstrādāt iekšējo procedūru par finanšu atbalsta piešķiršanu un pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu uzraudzību, ietverot lietderības pārbaudi (atbilstību noteiktam mērķim saskaņā ar biznesa plānā paredzēto), un par finanšu atbalsta piedāvājuma sagatavošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī savā tīmekļvietnē publicēt finanšu atbalsta pieteikuma dokumentus, pārskatu veidlapas, informāciju par biznesa plānu vērtēšanas procesu un nosacījumiem un citus pieteikuma iesniedzējam nepieciešamos dokumentus un informāciju;";

1.27. aizstāt 40.3.3. apakšpunktā vārdus "sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem" ar vārdiem "sociālajiem uzņēmumiem";

1.28. izteikt 40.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4. nodrošināt piešķirtā finanšu atbalsta uzskaiti un uzraudzību biznesa plāna īstenošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 40.3.2. apakšpunktā noteiktajai iekšējai procedūrai par finanšu atbalsta piešķiršanu un uzraudzību;";

1.29. papildināt 40.5. apakšpunktu aiz vārdiem "datus par pasākuma dalībniekiem" ar vārdiem "un sociālajiem uzņēmumiem";

1.30. izteikt 40.6. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40.6. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros biznesa plāna īstenošanas laikā pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem nepamatoti piešķirto un neatbilstoši izmantoto finanšu atbalstu un atmaksāt to finansējuma saņēmējam, izņemot šādus gadījumus:";

1.31. aizstāt 40.6.1. apakšpunktā vārdus "sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju un pasākuma dalībnieku" ar vārdiem "pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu";

1.32. papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Sadarbības partneris šo noteikumu 36.1.5 un 40.6. apakšpunktā minēto atgūto finanšu atbalstu var izmantot šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.";

1.33. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Šo noteikumu 36.1.4 un 36.1.5 apakšpunktā minēto pienākumu pēc projekta īstenošanas nodrošina Labklājības ministrija.";

1.34. papildināt 45. punktu aiz vārdiem "pasākuma dalībnieks" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai sociālais uzņēmums" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.35. papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi

49. Šo noteikumu 3.5., 17.2.2. un 17.5. apakšpunktā, 25., 32., 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 un 32.6 punktā, 36.1.2, 36.1.3, 36.1.4, 36.1.5, 40.3.2. un 40.6. apakšpunktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

50. Šo noteikumu 32.5 un 32.6 punkta nosacījumus piemēro arī līgumiem, kas noslēgti ar pasākuma dalībniekiem līdz 2018. gada 1. martam."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.18., 1.25., 1.27., 1.29., 1.31. un 1.34. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 89Pieņemts: 13.02.2018.Stājas spēkā: 20.02.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 19.02.2018. OP numurs: 2018/35.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297196
20.02.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)