Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 45

Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343. nr.; 2002, 111. nr.; 2003, 45., 180. nr.; 2004, 69., 204. nr.; 2005, 24. nr.; 2009, 102., 179. nr.; 2011, 102. nr.; 2012, 81. nr.; 2014, 67. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.4 punktā skaitli "5" ar skaitli "7";

1.2. papildināt I nodaļu ar 1.5 punktu šādā redakcijā:

"1.5 Parafinizēta dīzeļdegviela ir degviela, kuru iegūst sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu un kuras kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 15940:2016 "Automobiļu degviela. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".";

1.3. izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Bezsvina benzīnu, kura pētnieciskais oktānskaitlis (POS) ir 95 vai lielāks, bet mazāks par 98, un motora oktānskaitlis (MOS) ir 85 vai lielāks, bet mazāks par 89, alkēni (olefīni) nepārsniedz 18 % no kopējā benzīna tilpuma (95. markas benzīns), atļauts realizēt tikai tad, ja tam 4,5-5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma ir pievienots bioetanols, kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību (ja nepieciešams, bioetanolu saturošam benzīnam pievieno stabilizatorus).";

1.4. izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Latvijā atļauts realizēt dīzeļdegvielu, tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu, atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", ja dīzeļdegvielai ir pievienota kāda no šādām degvielām, kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību:

9.1 1. biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas, 4,5-7 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma;

9.1 2. parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, vismaz 4,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.";

1.5. izteikt 9.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2 3. arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4. klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", kura tiek realizēta:

9.2 3.1. mazumtirdzniecībā, ja degvielas mazumtirgotājs realizē no degvielas vairumtirgotāja saņemto degvielu;

9.2 3.2. mazumtirdzniecībā, ja degvielas mazumtirgotājs realizē laikposmā no 1. novembra līdz 15. aprīlim paša importēto vai no Eiropas Savienības dalībvalsts ievesto degvielu;

9.2 3.3. vairumtirdzniecībā, ja laikposmā no 1. novembra līdz 15. aprīlim to realizē komersanti, kuriem ir speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, vai speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai (izņemot realizāciju atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā).";

1.6. izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina atbilstības sertifikāts, kas izsniegts, pamatojoties uz testēšanas pārskatu. Degvielas mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes automātiem) no 1. novembra līdz 15. aprīlim patērētājam labi redzamā vietā norāda dīzeļdegvielas aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija) un degvielas klasi atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".";

1.7. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Degvielas tirgus uzraudzību atbilstoši kompetencei veic Valsts ieņēmumu dienests. Veicot degvielas tirgus uzraudzību, Valsts ieņēmumu dienests ievēro standartā LVS EN 14274:2013 "Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS)" ietvertās prasības.";

1.8. izteikt 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Degvielas atbilstības uzraudzību Valsts ieņēmumu dienests veic atbilstoši testēšanas metodēm, kas noteiktas standartos LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes", LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" un LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi", kā arī šajos noteikumos noteiktajām prasībām.";

1.9. svītrot 16. punktu;

1.10. izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Degvielas importētājs, ražotājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma uzrāda degvielas atbilstību apliecinošus dokumentus.

18. Visus ar degvielas atbilstības uzraudzību saistītos izdevumus sedz no Valsts ieņēmumu dienesta līdzekļiem, bet, ja tiek konstatēts, ka degviela neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, minētos izdevumus sedz attiecīgais degvielas īpašnieks vai valdītājs piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta.";

1.11. svītrot 19. punktu;

1.12. aizstāt 22.1 punktā vārdus "Vides ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

1.13. izteikt 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Katru gadu līdz 1. jūnijam Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Ekonomikas ministrijā degvielas kvalitātes ziņojumu par iepriekšējo gadu. Ekonomikas ministrija šo informāciju līdz 31. augustam iesniedz Eiropas Komisijā.";

1.14. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) Komisijas 2014. gada 10. jūnija Direktīvas 2014/77/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumu, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvas (ES) 2015/1513, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu.";

1.15. izteikt 1. pielikuma piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīmes.
1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes". Pēc vajadzības var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.
2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.
3 Vasaras periods sākas ne vēlāk par 1. jūniju un ilgst vismaz līdz 31. augustam. Tvaika spiediens no 1. septembra līdz 31. maijam nedrīkst pārsniegt 100 kPa.
4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" noteikto.";

1.16. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

Nr.
p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1.

Cetānskaitlis  

51,0

-

2.

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

-

845,0

3.

Destilācija:
- temperatūra, kad iztvaicēts 95 % V/V degvielas

°C

-

360,0

4.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

-

8,0

5.

Sēra saturs

mg/kg

-

10,0

6.

Taukskābju metilestera saturs3

% V/V

-

7,0

7.

No biomasas iegūtas parafinizētas dīzeļdegvielas saturs4

% V/V

4,5

-

Piezīmes.
1 Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" un LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi". Var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta standartu LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi" un LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.
2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.
3 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214+A1:2014 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".
4 Nosaka tikai gadījumos, kad dīzeļdegvielai ir pievienota no biomasas iegūta parafinizēta dīzeļdegviela."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 45Pieņemts: 23.01.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 25.01.2018. OP numurs: 2018/18.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
296656
01.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)