Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/37

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 19.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1 panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu
un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta
trešās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.; 2016, 253.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē";

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē (turpmāk - noteikumi) nosaka:";

1.3. papildināt ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. kārtību, kādā komersants iesniedz informāciju regulatoram, kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņu.";

1.4. izteikt V. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Vispārējās atļaujas un informācijas iesniegšanas noteikumi";

1.5. papildināt ar 23. 1punktu šādā redakcijā:

"23.1 Komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pēc lietotāju vai citu personu pamatota pieprasījuma, ja komersanta finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.";

1.6. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Komersants sniedz regulatoram informāciju saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem un pieprasījumiem. Komersants iesniedz informāciju Regulatoram tā noteiktajā kārtībā.";

1.7. papildināt ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Komersants reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. Informāciju komersants iesniedz par katru tarifa darbības teritoriju.";

1.8. aizstāt 1.pielikumā teikumu "Komersants, kas uzsāk sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par reģistrāciju nosūtīšanas iesniedz regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma, bet līdz nākamā gada 1.februārim - precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu." ar teikumu "Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā.";

1.9. svītrot 1.pielikuma tekstā simbolu "*" un svītrot teikumu: "Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.10. svītrot 2.pielikuma tekstā simbolu "***" un svītrot teikumu: "Piezīme: *** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.11. papildināt ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

Komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Pārskata periods  
 
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa darbības teritorija  
 
Kanalizācijas pakalpojumu tarifa darbības teritorija  
 
Regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

Atskaite par sniegto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām un ieņēmumiem, sniegto pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu [1] [2]

1. Izmaksas un ieņēmumi

1.tabula

Nr.
p.k.

Rādītāji

Ūdensapgādes pakalpojumi pārskata gadā

Kanalizācijas pakalpojumi pārskata gadā

1

2

3

4

1.

Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tarifa darbības teritorijā    

2.

Izmaksas, EUR (tiek grupētas, pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku), tai skaitā:    

2.1.

pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    

2.2.

personāla izmaksas    

2.3.

pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas    

2.4.

pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tai skaitā visu izmaksu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku    

2.4.1.

   

2.4.2.

   

2.5.

nodokļu maksājumi    

2.6.

kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    

2.7.

ieņēmumi, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas    

3.

Izmaksas par m3    

4.

Pārskata gadā saņemtie maksājumi par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem  

5.

Regulējamo aktīvu bāzes vērtība (RAB) [3], tai skaitā:    

5.1.

RAB uz pārskata gada sākumu, EUR    

5.2.

RAB uz pārskata gada beigām, EUR    

6.

Pilnais uz tarifu attiecināto pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [4], EUR    

7.

Kopējās investīcijas ūdenssaimniecības infrastruktūrā, EUR, tai skaitā:    

7.1.

komersanta paša līdzekļi, EUR    

7.2.

aizņemtie līdzekļi, EUR    

7.3.

Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums, EUR    

7.4.

citi avoti (norādīt), EUR    

2. Ūdensapgādes sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

2.tabula

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto ūdensapgādes sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)        

2.

Ūdensapgādes inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:        

2.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto ūdensapgādes inženiertīklu garums, km        

3.

Pieslēgumu skaits (ūdens ievadi) uz pārskata gada 31.decembri        

4.

Elektroenerģijas patēriņš, attiecīgajā ūdensapgādes sistēmā, kWh pārskata gadā        

5.

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (komersanta paša iegūtais ūdens), pārskata gada apjoms, m3        

6.

Pašu iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3        

7.

No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m3        

8.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, no kura tiek iepirkts ūdens pārskata gadā        

9.

Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m3        

10.

Avāriju skaits ūdensapgādes inženiertīklos [5]        
           
Savienoto ūdensapgādes sistēmu raksturojums [6]:
 
 

3. Kanalizācijas sistēmu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

3.tabula

Nr.
p.k.

Nosaukums

Nošķirto kanalizācijas sistēmu raksturojošie rādītāji

1.

Nošķirtas kanalizācijas sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)        

2.

Kanalizācijas pašteces inženiertīklu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:        

2.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto kanalizācijas pašteces inženiertīklu garums, km        

3.

Kanalizācijas spiedvadu garums, km uz pārskata gada 31.decembri, tai skaitā:        

3.1.

kopš 2000.gada ierīkoto un pārbūvēto kanalizācijas spiedvadu garums, km        

4.

Pieslēgumu skaits (notekūdeņu izvadi) uz pārskata gada 31.decembri        

5.

Elektroenerģijas patēriņš attiecīgajā kanalizācijas sistēmā, kWh pārskata gadā        

6.

No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3        

7.

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m3        

8.

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi pārskata gada apjoms, m3        

9.

Kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kuram attīrīšanai tiek nodoti notekūdeņi pārskata gadā        

10.

Avāriju skaits kanalizācijas inženiertīklos [5]        

11.

Avāriju skaits kanalizācijas sūkņu stacijās [5]        
           
Savienoto kanalizācijas sistēmu raksturojums [6]:
 
 

Ja pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, vairāk nekā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējās izmaksas vai vairāk nekā par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi, kā arī pret iepriekšējā pārskata gada atskaitē norādīto par 10% mainās pieslēgumu skaits un ūdenssaimniecības inženiertīklu garumi, ir notikušas būtiskas ūdenssaimniecības tehnoloģiskā procesa izmaiņas, ir izbeigta vai uzsākta jauna saimnieciskā darbība, tad paskaidrojumā ir jānorāda šo izmaiņu iemesli.

Paskaidrojumi:
 

[1] Pārskata gada informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

[2] Atskaites informāciju saskaņā ar 25.1 punktu apkopot nošķirti par katru tarifa darbības teritoriju.

[3] Norādīt, ja spēkā esošais tarifs aprēķināts, izmaksās iekļaujot kapitāla atdevi.

[4] Tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kura tiek samazināta saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas prasībām.

[5] Avāriju skaits ūdensapgādes inženiertīklos pārskata gadā - pārskata gadā konstatēto ūdensapgādes inženiertīklu plīsumu un cita veida būtisku bojājumu skaits.

Avāriju skaits kanalizācijas inženiertīklos pārskata gadā - pārskata gadā konstatēto plīsumu, aizsprostojumu, iebrukumu un cita veida būtisku bojājumu skaits pašteces inženiertīklos un kanalizācijas spiedvados.

Avāriju skaits kanalizācijas sūkņu stacijās pārskata gadā - pārskata gadā konstatēto būtisku bojājumu skaits kanalizācijas sūkņu stacijās, kas ir radījuši traucējumus sūkņu staciju darbībā, izņemot elektroenerģijas piegādes pārtraukumus.

[6] Norādīt, vai kāda no atskaites 2. vai 3.tabulā raksturotajām sistēmām nodrošina centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus vairākās apdzīvotās vietās (norādīt apdzīvoto vietu nosaukumus), vai arī kāda no atsevišķi raksturotajām sistēmām ir savienota ar citu, atsevišķi raksturotu sistēmu. Atsevišķi raksturotu, bet savienotu sistēmu gadījumā skaidrot, kurā no sistēmām atrodas ūdens ražošanas / notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
     

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   

Tālrunis __________________

e-pasts __________________".

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1/14 "Vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/37Pieņemts: 21.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296149
01.01.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)