Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu,
20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu,
20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2, 1.5 un otro daļu,
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu,
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu un
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26., 52. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2, 1.5 un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz ziņojumu par obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, kas veiktas no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām).";

1.3. aizstāt 2. un 3. punktā skaitli un vārdu "1.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem"1.2. un 1.5. apakšpunktā";

1.4. aizstāt 8.4 punktā vārdus "Ja mainās darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods" ar vārdiem "Ja mainās darba ņēmēja profesija (arods, amats, specialitāte)";

1.5. papildināt noteikumus ar 25.17. un 25.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.17. par autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem;

25.18. par profesionāliem sportistiem.";

1.6. papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Izmaksāto autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) darba devēja ziņojumā norāda tajā pārskata mēnesī, kurā autoratlīdzība (autortiesību un blakustiesību atlīdzība) izmaksāta.";

1.7. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem un autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja un autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmēja:

26.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2. aile) un vārdu, uzvārdu (3. aile);

26.2. darba ienākumus un autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) (4. aile);

26.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5. aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi), un aprēķinātās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību vai blakustiesību atlīdzības);

26.4. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).";

1.8. papildināt noteikumus ar 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.2 Darba devējs par profesionāliem sportistiem darba devēja ziņojuma (3. pielikums) tabulas 5. ailē norāda profesionālā sportista obligātās iemaksas atbilstoši likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 14. panta divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā noteiktajam.";

1.9. papildināt noteikumus ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Pārskata mēnesī autoratlīdzības izmaksātājs precizē autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) un obligātās iemaksas par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša. Darba devēja ziņojumā norāda autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) (6. aile) un obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) palielinājumu vai samazinājumu (7. aile).";

1.10. papildināt 31.1 punktu aiz vārdiem "darba devējam ir pienākums iesniegt arī ziņas par darba ņēmēja statusu par pagājušo periodu" ar vārdiem "un iesniegt dokumentu, kas pamato ziņu iesniegšanas kavējuma attaisnojumu";

1.11. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ir ienākumi, kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.";

1.12. svītrot 37. punktu;

1.13. svītrot 39. punktu;

1.14. papildināt 3. pielikumu ar 19. un 20. rindkopu šādā redakcijā:

" autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmēji, par kuriem veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai;

  profesionāls sportists";

1.15. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Personas kods       -      

(vārds un uzvārds)

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām _____. gada __________ ceturksnī

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais - persona ar invaliditāti)

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

 pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vispārējā gadījumā)

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmēja)

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

 ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

pašnodarbinātais, kura ienākums mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un kurš no pašnodarbinātā ienākuma veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai piecu procentu apmērā

Rādītāji Ceturkšņa mēnesis Kopā
     
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts1 (euro)        
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1 (euro)        
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5 %        
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % (euro)        
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5 %2 x x x  
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai 5 % (euro)2 x x x  
 
(vārds, uzvārds un paraksts3)

Datums3 _______________________

Piezīmes.

1 Brīvi izvēlētais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts un attiecīgi aprēķinātās obligātās iemaksas.

2 Aizpilda par iepriekšējo kalendāra gadu.

3 Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
veselības ministre Anda Čakša

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 776Pieņemts: 19.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 21.12.2017. OP numurs: 2017/254.25
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
296026
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"