Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 720

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
4. panta ceturto daļu, 4.1 panta trešo daļu
un Autoceļu lietošanas nodevas likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 89., 190. nr.; 2014, 133. nr.; 2017, 56., 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4. panta ceturto daļu, 4.1 panta trešo daļu un Autoceļu lietošanas nodevas likuma 8. panta pirmo daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmā (turpmāk - sistēma) iekļaujamās informācijas apjomu, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, kārtību, kādā informāciju iekļauj sistēmā un saņem no tās, kā arī sistēmā iekļautās informācijas apstrādes kārtību un tās glabāšanas termiņus."

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Valsts policija pārbauda autopārvadājuma atbilstību attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un par to sastāda kravu pārvadājumu kontroles aktu (1.1 pielikums) vai pasažieru pārvadājumu kontroles aktu (1.2 pielikums) divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru uzglabā Valsts policijā, bet otru eksemplāru izsniedz transportlīdzekļa vadītājam."

4. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, informācijas iekļaušana sistēmā un saņemšana no tās, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, informācijas apstrādes kārtība un glabāšanas termiņi

22. Informāciju, kas norādīta kravu pārvadājumu kontroles aktā, pasažieru pārvadājumu kontroles aktā, bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolā un uzņēmuma kontroles aktā, šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks, kurš sastādījis aktu vai protokolu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iekļauj sistēmā.

23. Sistēmas pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

24. Šo noteikumu 3. punktā minētais kontroles institūcijas darbinieks, kurš sastādījis aktu vai protokolu, atbilstoši kontroles institūcijas tehniskajām iespējām informāciju sistēmā iekļauj tiešsaistes datu pārraides režīmā, ievadot attiecīgo informāciju manuāli, to kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību.

25. Tiesības saņemt informāciju no sistēmas ir:

25.1. operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesām - attiecīgo iestāžu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

25.2. citām valsts un pašvaldību iestādēm - attiecīgās iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem.

26. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina informācijas iekļaušanu sistēmā vai piešķir piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai tiešsaistes datu pārraides režīmā vai citā elektronisko datu pārraides veidā pēc starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma noslēgšanas ar šo noteikumu 3. punktā minēto autopārvadājumus kontrolējošo institūciju vai šo noteikumu 25. punktā minēto informācijas saņēmēju.

27. Informāciju par bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu sistēmas datubāzē glabā piecus gadus. Informāciju par pasažieru pārvadājumu kontroles, kravu pārvadājumu kontroles un uzņēmuma kontroles aktiem sistēmas datubāzē glabā trīs gadus. Pēc minētā termiņa beigām informācija no sistēmas tiek dzēsta un par to sastādīts attiecīgs akts."

5. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

Bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokols Nr. _____________

1. Pārbaudes vieta   2. Datums   3. Laiks  

4. Transportlīdzekļa reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs  

5. Piekabes/puspiekabes reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs  

6. Pārvadātājs/reģistrācijas numurs/ adrese  

7. Transportlīdzekļa vadītājs/vadītāja palīgs
(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)
 

8. Kravas nosūtītājs, adrese, iekraušanas vieta1, 2  

9. Kravas saņēmējs, adrese, izkraušanas vieta1, 2  

10. Bīstamās kravas Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) Nr., kravas nosaukums, bīstamības zīmes, iepakošanas grupa (ja tāda piešķirta), kopējais daudzums transporta vienībā


11. Pārsniegts Eiropas Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (turpmāk - ADR) 1.1.3.6. punktā noteiktais apjoms

12. Pārvadāšanas veids beztaras pārvadājums iepakojumā cisternās
13. Pārvadājuma dokuments pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
14. Rakstiska instrukcija pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
15. Divpusējais/daudzpusējais nolīgums/atļauja iekšzemes pārvadājumiem pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
16. Transportlīdzekļu apstiprinājuma sertifikāts pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
17. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
18. Kravas pārvadāšana atļauta pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
19. Transportlīdzekļa tipam atļautā krava pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
20. Ar pārvadāšanas veidu saistītie noteikumi (beztaras pārvadājums, iepakojumā, cisternās) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
21. Jauktās iekraušanas aizliegums pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
22. Iekraušana, kravas nostiprinājums un izvietojums3 pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
23. Kravas noplūde vai iepakojuma bojājumi3 pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
24. ANO iepakojuma marķējums/cisternu marķējums2, 3 (ADR 6.) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
25. Iepakojuma apzīmējums (piemēram, kravas ANO numurs) un bīstamības zīmes2 (ADR 5.2) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
26. Cisternas/transportlīdzekļa bīstamības zīmes (ADR 5.3.1) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
27. Transportlīdzekļa/transporta vienības apzīmējumi (oranžā plāksne, paaugstināta temperatūra) (ADR 5.3.2-3) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
28. Vispārīgas nozīmes drošības aprīkojums, kas norādīts ADR pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
29. Pārvadājamai kravai atbilstošs aprīkojums pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
30. Cits aprīkojums, kas norādīts rakstiskajā instrukcijā pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
31. Ugunsdzēšanas aparāts(-i) pārbaudīts konstatēts pārkāpums nav nepieciešams
32. Konstatēto pārkāpumu augstākā riska kategorija (ja tādi ir) I kategorija II kategorija III kategorija

33. Piezīmes  
 
 

34. Iestāde/amatpersona, kas veica pārbaudi  

Piezīmes.
1 Aizpilda pārkāpuma gadījumā, ja tas ir nepieciešams.
2 Ieraksta ailē "piezīmes" grupas transporta pārvadājumos.
3 Redzamu pārkāpumu pārbaude."

6. Papildināt noteikumus ar 1.1 un 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

Kravu pārvadājumu kontroles akts Nr. _____________

Kontroles vieta Ceļa kategorija
A______; P______; V______
Datums Plkst.
Transportlīdzekļa (turpmāk - TL) kategorija reģistrācijas valsts valsts Nr. šasijas Nr. pilna masa
Piekabes (puspiekabes) kategorija reģistrācijas valsts valsts Nr. šasijas Nr. pilna masa
TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums Kontroles laikā TL vadīja

TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums
Kravas pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
Komercpārvadājums Pašpārvadājums Privātām vajadzībām
Licences/atļaujas/sertifikāta Nr. Starptautiskās atļaujas Nr.
Maršruts Starptautiskais Iekšzemes

Kravas pavaddokuments
Kravas nosūtītājs, iekraušanas vieta (aizpilda, ja konstatēts pārkāpums)
Kravas saņēmējs, izkraušanas vieta (aizpilda, ja konstatēts pārkāpums)
TL dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Tahogrāfs: digitālais analogais pārskati pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Darba un atpūtas režīms (pārbaudīto dienu skaits) ____________________________________ pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātruma ierobežošanas ierīce pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Kravas pavaddokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Starptautiskās atļaujas pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātri bojājošos kravu pārvadājums pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Faktiskā masa un/vai ass slodze (pievienot čeku) pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Gabarīti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Kravas nostiprināšana pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
TL valsts tehniskā apskate pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Sakabes stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Riepu stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Autoceļu lietošanas nodeva pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Konstatētie pārkāpumi
Piezīmes
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.
Sastādīts bīstamo kravu pārbaudes protokols Nr.
Izņemti dokumenti: nē        Aizliegta TL tālāka kustība: nē      Aizliegta TL vadītāja tālāka braukšana:
TL pārbaudīja/aktu sastādīja

_______________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

TL vadītājs

_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

Pasažieru pārvadājumu kontroles akts Nr. _____________

Kontroles vieta Ceļa kategorija/autoosta
A______; P______; V______/_____________
Datums Plkst.
Transportlīdzekļa (turpmāk - TL) kategorija reģistrācijas valsts valsts Nr. šasijas Nr. pilna masa
vietu skaits
Piekabes (puspiekabes) kategorija reģistrācijas valsts valsts Nr. šasijas Nr. pilna masa
TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums Kontroles laikā TL vadīja

TL vadītāja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums
Pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
Komercpārvadājums Pašpārvadājums Privātām vajadzībām
Licences/atļaujas/sertifikāta Nr. Maršruta atļaujas Nr.
Maršruts Starptautiskais Iekšzemes
Regulārais: tālsatiksmes novada pilsētas speciālais Neregulārais
Brauciena formulāra Nr. Cita dokumenta Nr.
TL dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Tahogrāfs: digitālais analogais pārskati pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Darba un atpūtas režīms (pārbaudīto dienu skaits) ____________________________________ pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Ātruma ierobežošanas ierīce pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Pasažieru pārvadājuma dokumenti pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Starptautiskās atļaujas pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Maršruta zīme pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
TL valsts tehniskā apskate pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Riepu stāvoklis pārbaudīts pārkāpums nav pārbaudīts
Konstatētie pārkāpumi
Piezīmes
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.
Izņemti dokumenti: nē      Aizliegta TL tālāka kustība: nē      Aizliegta TL vadītāja tālāka braukšana:
TL pārbaudīja/aktu sastādīja

_______________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

TL vadītājs

_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 720Pieņemts: 12.12.2017.Stājas spēkā: 15.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 14.12.2017. OP numurs: 2017/248.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295777
15.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)