Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 628

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 51 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr. 1347 "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 3.2 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr. 1347 "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 243. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Izglītības un zinātnes ministrija sniedz Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētos datus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.";

1.2. papildināt I nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu izpratnē deklarētā dzīvesvieta ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai reģistrētās dzīvesvietas adrese, vai norādītās dzīvesvietas adrese pēc pirmuzskaites reģistrācijas datiem Iedzīvotāju reģistrā.";

1.3. aizstāt 6. un 8. punktā skaitli un vārdu "10. punktā" ar skaitli un vārdu "10.1 punktā";

1.4. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Izglītības un zinātnes ministrija, izmantojot tīmekļa pakalpes, sniedz datus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par visām personām no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.";

1.5. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Tiesu administrācija, izmantojot tīmekļa pakalpes, sniedz savietotāja pārzinim informāciju XML formātā šo noteikumu 12. punktā norādītajā apjomā:

10.1 1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz datus par personu, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadiem (neieskaitot), ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kurai vai tās laulātajam deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē kopā ar vismaz trim minētajiem bērniem, kā arī datus par personas (pašas vai kopā ar laulāto) visiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem) vai līdz 24 gadiem (neieskaitot), ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, par kuriem Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par miršanu vai pasīva statusa iegūšanu, neatkarīgi no bērna dzīvesvietas (turpmāk - atlasāmā ģimene). Informāciju sniedz arī par personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē ar personu vai tās laulāto kopā ar vismaz trim minētajiem bērniem;

10.1 2. Tiesu administrācija sniedz datus par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu īpašumā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un to domājamām daļām.";

1.6. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Savietotāja pārzinis, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijas, atlasa informāciju par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta otrajai un trešajai daļai un šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem un attiecīgajai personai piederošajām domājamām daļām.";

1.7. 12. punktā:

1.7.1. izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šādus datus par katru šo noteikumu 10. punktā minēto personu:

12.1.1. personas kods;

12.1.2. vārds un uzvārds;";

1.7.2. papildināt punktu ar 12.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.1 savietotāja pārzinis pieprasa datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētajām personām;";

1.7.3. izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz savietotājam šādus datus par katru atlasāmo ģimeni:

12.2.1. atlasāmās ģimenes identifikators;

12.2.2. atlasāmās ģimenes adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

12.2.3. par katru atlasāmās ģimenes locekli un personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram šo noteikumu 12.2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ir deklarētā dzīvesvieta, sniedz šādu informāciju:

12.2.3.1. personas kods;

12.2.3.2. vārds un uzvārds;

12.2.3.3. deklarētā dzīvesvieta, norādot adresācijas objekta kodu;

12.2.3.4. personas laulātā personas kods, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

12.2.3.5. personas laulātā vārds un uzvārds, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

12.2.3.6. saistītās personas (bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka) personas kods, ja dati tiek sniegti par bērnu;

12.2.3.7. saistītās personas pazīme (vecāks, aizbildnis, audžuvecāks, personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šo noteikumu 12.2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ir deklarētā dzīvesvieta);

12.2.3.8. vecuma grupa, ja tiek sniegti dati par bērnu (vecuma grupas iedalījums - līdz 18 gadu vecumam un no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot));";

1.8. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Savietotāja pārzinis automatizēti savieto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Tiesu administrācijas sniegtos datus un no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datubāzes kopijām atlasītos datus, nosakot nekustamā īpašuma un šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minēto personu atbilstību likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.2 daļas nosacījumiem, un izveido datu kopas:

13.1. nodokļa atlaides piemērošanai, iekļaujot atbilstošo īpašnieku un nekustamo īpašumu datus;

13.2. pašvaldības informēšanai par nodokļa maksātāja - personas, par kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir sniegusi šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētos datus, - atbilstības noteikšanā izmantotajiem valsts informācijas sistēmu datiem, kā arī par iespējamiem atbilstības nenoteikšanas iemesliem (datu nesavietojamība un daļēji savietotie dati).";

1.9. aizstāt 14.5. apakšpunktā skaitli un vārdu "10.1. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "10.1 1. apakšpunktā";

1.10. izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. dati par katru atlasāmās ģimenes locekli un personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējo radinieku, kuram atlasāmās ģimenes adresē ir deklarētā dzīvesvieta:

15.1.1. personas vārds un uzvārds;

15.1.2. personas kods;

15.1.3. personas adrese, norādot adresācijas objekta kodu;

15.1.4. personas laulātā personas kods, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

15.1.5. personas laulātā vārds un uzvārds, ja dati tiek sniegti par personu vai tās laulāto;

15.1.6. saistītās personas (bērna vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka) personas kods, ja dati tiek sniegti par bērnu;

15.1.7. saistītās personas pazīme (vecāks, aizbildnis, audžuvecāks, personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram atlasāmās ģimenes adresē ir deklarētā dzīvesvieta);

15.1.8. vecuma grupa, ja tiek sniegti dati par bērnu (vecuma grupas iedalījums - līdz 18 gadu vecumam un no 18 līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot));

15.1.9. atlasāmās ģimenes identifikators;

15.1.10. atlasāmās ģimenes adrese, norādot adresācijas objekta kodu;";

1.11. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pašvaldība, saņemot šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.4. apakšpunktā minētos datus, papildus izvērtē informāciju par šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto personu īpašumā esošajām domājamām daļām un saimnieciskās darbības veikšanu noteiktajā objektā. Pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakšpunktā sniegto informāciju, kā arī ņemot vērā zemes vienības platību vai saimniecisko darbību objektā, vai būves pārējo telpu grupu lietošanas veidus, var novērtēt šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minēto zemes vienību kā piekritīgo zemi un noteikt piekritīgās zemes platību.";

1.12. 19. punktā:

1.12.1. izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Ja pašvaldība saņem iesniegumu no nodokļa maksātāja, par kuru Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde nav sniegusi šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto informāciju, un šo noteikumu 13. punktā minētajās datu kopās nav informācijas par nodokļa maksātāju un tā bērniem vai ja iesniegums attiecas uz datu kopās ietvertajiem bērniem vai deklarētajām adresēm, pašvaldība elektroniski vienkārša teksta vai atvērtā biroja XML datņu formātā nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nodokļa maksātāja iesnieguma kopiju vai informācijas pieprasījumu datu pārbaudei. Iestāžu datu apmaiņa, aprite un personas atbilstības noteikšana likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu piešķiršanai notiek elektroniski vienkārša teksta vai atvērtā biroja XML datņu formātā šādā kārtībā:";

1.12.2. izteikt 19.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.2. ja sistēmā reģistrētie dati ir kļūdaini vai tie nav nodoti, datus labo un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgās sistēmas aktualizēšanu, un datus par šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētajām personām nosūta Tiesu administrācijai šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajā apjomā;";

1.12.3. izteikt 19.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19.3. Valsts zemes dienests, saņemot Tiesu administrācijas datus, sagatavo informāciju par to nekustamo īpašumu, kas atbilst atlasāmās ģimenes deklarētajai dzīvesvietai, un nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šādus datus:";

1.13. papildināt 20. punktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli un vārdiem "10. punktā vai".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumos Nr. 1347 "Valsts informācijas sistēmu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 628Pieņemts: 17.10.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 24.10.2017. OP numurs: 2017/211.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
294437
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)