Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 618

Rīgā 2017. gada 10. oktobrī (prot. Nr. 50 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu
un zāļu likumīgās aprites kārtību" 3. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 180. nr.; 2009, 75., 187. nr.; 2011, 78. nr.; 2012, 93., 197. nr.; 2013, 98. nr.; 2014, 165. nr.; 2015, 104. nr.; 2016, 82. nr., 2017, 51. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1. pielikumu ar 1.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.6.

U-51754

121279-74-1

2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-acetamīds"

1.2. svītrot 1. pielikuma 1.3. apakšpunktu;

1.3. papildināt 1. pielikumu ar 2.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.7. dihlorpāns 146725-34-0 metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts"

1.4. izteikt 1. pielikuma 2.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.3. Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu"

1.5. izteikt 1. pielikuma 2.5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.9. 1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu"

1.6. papildināt 1. pielikumu ar 2.5.23., 2.5.24. un 2.5.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.23. Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:
• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu, vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

2.5.24. Gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

2.5.25. Acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots"

1.7. izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra
noteikumiem Nr. 847

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
II saraksts

(Ļoti bīstamas narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

1. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1.1. acetilmetadols 509-74-0
1.2. alfentanils 71195-58-9
1.3. allilprodīns 25384-17-2
1.4. alfameprodīns 468-51-9
1.5. alfametadols 17199-54-1
1.6. alfaprodīns 77-20-3
1.7. anileridīns 144-14-9
1.8. benzetidīns 3691-78-9
1.9. benzilmorfīns 14297-87-1
1.10. betacetilmetadols 17199-59-6
1.11. betameprodīns 468-50-8
1.12. betametadols 17199-55-2
1.13. betaprodīns 468-59-7
1.14. bezitramīds 15301-48-1
1.15. dekstromoramīds 357-56-2
1.16. diampromīds 552-25-0
1.17. dietiltiambutēns 86-14-6
1.18. difenoksīns 28782-42-5
1.19. dihidroetorfīns 14357-76-7
1.20. dihidromorfīns 509-60-4
1.21. dimenoksadols 509-78-4
1.22. dimefeptanols 545-90-4
1.23. dimetiltiambutēns 524-84-5
1.24. dioksafetilbutirāts 467-86-7
1.25. difenoksilāts 915-30-0
1.26. dipipanons 467-83-4
1.27. drotebanols 3176-03-2
1.28. ekgonīns, tā esteri un atvasinājumi, kurus var pārvērst par ekgonīnu un kokaīnu 481-37-8
1.29. etilmetiltiambutēns 441-61-2
1.30. etokseridīns 469-82-9
1.31. etonitazēns 911-65-9
1.32. fenadoksons 467-84-5
1.33. fenampromīds 129-83-9
1.34. fenazocīns 127-35-5
1.35. fenomorfāns 468-07-5
1.36. fenoperidīns 562-26-5
1.37. fentanils 437-38-7
1.38. furetidīns 2385-81-1
1.39. hidrokodons 125-29-1
1.40. hidromorfinols 2183-56-4
1.41. hidromorfons 466-99-9
1.42. hidroksipetidīns 468-56-4
1.43. izometadons 466-40-0
1.44. ketobemidons 469-79-4
1.45. klonitazēns 3861-76-5
1.46. kodoksīms 7125-76-0
1.47. kokaīns 50-36-2
1.48. levofenacilmorfāns 10061-32-2
1.49. levometorfāns 125-70-2
1.50. levomoramīds 5666-11-5
1.51. levorfanols 77-07-6
1.52. metadons 76-99-3
1.53. metadona starpprodukts 125-79-1
1.54. metazocīns 3734-52-9
1.55. metildezorfīns 16008-36-9
1.56. metildihidromorfīns 509-56-8
1.57. metopons 143-52-2
1.58. moramīda starpprodukts 3626-55-9
1.59. morferidīns 469-81-8
1.60. morfīns 57-27-2
1.61. morfīna metobromīds un citi morfija atvasinājumi, kas satur piecvērtīgo slāpekli 125-23-5
1.62. morfīna-N-oksīds 639-46-3
1.63. mirofīns 467-18-5
1.64. nikomorfīns 639-48-5
1.65. noracimetadols 1477-39-0
1.66. norlevorfanols 1531-12-0
1.67. normetadons 467-85-6
1.68. normorfīns 466-97-7
1.69. norpipanons 561-48-8
1.70. oksikodons 76-42-6
1.71. oksimorfons 76-41-5
1.72. opijs nav noteikts
1.73. petidīns 57-42-1
1.74. petidīna starpprodukts A 3627-62-1
1.75. petidīna starpprodukts B 77-17-8
1.76. petidīna starpprodukts C 3627-48-3
1.77. piminodīns 13495-09-5
1.78. piritramīds 302-41-0
1.79. proheptazīns 77-14-5
1.80. properidīns 561-76-2
1.81. racemetorfāns 510-53-2
1.82. racemoramīds 545-59-5
1.83. racemorfāns 297-90-5
1.84. remifentanils 132875-61-7
1.85. sufentanils 56030-54-7
1.86. tebakons 466-90-0
1.87. tebaīns 115-37-7
1.88. tilidīns 20380-58-9
1.89. trimeperidīns 64-39-1

2. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

2.1. acetildihidrokodeīns 3861-72-1
2.2. dekstropropoksifēns 469-62-5
2.3. dihidrokodeīns 125-28-0
2.4. etilmorfīns 76-58-4
2.5. folkodīns 509-67-1
2.6. kodeīns 76-57-3
2.7. nikokodīns 3688-66-2
2.8. nikodikodīns 808-24-2
2.9. norkodeīns 467-15-2
2.10. propirāms 15686-91-6

3. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

3.1. cipeprols 34758-83-3
3.2. dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti) 1972- 08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols")
3.3. fenciklidīns (PCP) 77-10-1
3.4. fenmetrazīns 134-49-6
3.5. meklokvalons 340-57-8
3.6. metakvalons 72-44-6
3.7. metilfenidāts 113-45-1
3.8. sekobarbitāls 76-73-3
3.9. gammahidroksibutirskābe (GHB) 591-81-1
3.10. metilmorfenāts 231299-92-6

4. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām III sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

4.1. amobarbitāls 57-43-2
4.2. buprenorfīns 52485-79-7
4.3. butalbitāls 77-26-9
4.4. ciklobarbitāls 52-31-3
4.5. flunitrazepāms 1622-62-4
4.6. glutetimīds 77-21-4
4.7. heksobarbitāls 56-29-1
4.8. pentazocīns 359-83-1
4.9. pentobarbitāls 76-74-4

5. Narkotiskā viela, kuras nelegālā aprite un ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

5.1. tapentadols 175591-09-0

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra
noteikumiem Nr. 847

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
III saraksts

(Bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām IV sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1. Allobarbitāls 52-43-7
2. Alprazolams 28981-97-7
3. Amfepramons 90-84-6
4. Aminorekss 2207-50-3
5. Barbitāls 57-44-3
6. Benzfetamīns 156-08-1
7. Bromazepāms 1812-30-2
8. Brotizolams 57801-81-7
9. Butobarbitāls 77-28-1
10. Cefedrīns 67055-59-8
11. Delorazepāms 2894-67-9
12. Diazepāms 439-14-5
13. Efedrīns* 299-42-3
14. Estazolams 29975-16-4
15. Ethlorvinols 113-18-8
16. Etinamāts 126-52-3
17. Etilloflazepāts 29177-84-2
18. Fenatīns 139-68-4
19. Fenazepāms 51753-57-2
20. Fenkamfamīns 1209-98-9
21. Fendimetrazīns 634-03-7
22. Fenobarbitāls 50-06-6
23. Fludiazepāms 3900-31-0
24. Flurazepāms 17617-23-1
25. Halazepāms 23092-17-3
26. Haloksazolams 59128-97-1
27. Hlordiazepoksīds 58-25-3
28. Kamazepāms 36104-80-0
29. Ketazolams 27223-35-4
30. Klobazāms 22316-47-8
31. Kloksazolāms 24166-13-0
32. Klonazepāms 1622-61-3
33. Klorazepāts 23887-31-2
34. Klotiazepāms 33671-46-4
35. Lefetamīns (SPA) 7262-75-1
36. Loprazolāms 61197-73-7
37. Lorazepāms 846-49-1
38. Lormetazepāms 848-75-9
39. Mazindols 22232-71-9
40. Medazepāms 2898-12-6
41. Meprobamāts 57-53-4
42. Metilfenobarbitāls 115-38-8
43. Metiprilons 125-64-4
44. Mezokarbs 34262-84-5
45. Midazolāms 59467-70-8
46. Nimetazepāms 2011-67-8
47. Nitrazepāms 146-22-5
48. Nordazepāms 1088-11-5
49. Oksazepāms 604-75-1
50. Oksazolāms 24143-17-7
51. Pemolīns 2152-34-3
52. Pinazepāms 52463-83-9
53. Pipradrols 467-60-7
54. Pirovalerons 3563-49-3
55. Prazepāms 2955-38-6
56. Propanidīds 1421-14-3
57. Pseidoefedrīns* 90-82-4
58. Sekbutabarbitāls 125-40-6
59. Temazepāms 846-50-4
60. Tetrazepāms 10379-14-3
61. Tofizopāms 22345-47-7
62. Triazolāms 28911-01-5
63. Triheksifenidils 144-11-6
64. Vinilbitāls 2430-49-1
65. Zolpidēms 82626-48-0
66. Zopiklons 43200-80-2
67. Tramadols 27203-92-5
68. Alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājums Nav pieejams
69. Dezhloretizolāms 40054-73-7
70. Metizolāms 40054-68-0
71. Nitrazolāms 28910-99-8
72. Pirazolāms 39243-02-2

Piezīme. * Kontrolē ievēro arī normatīvajos aktos farmācijas jomā noteikto kārtību."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 16. oktobrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 618Pieņemts: 10.10.2017.Stājas spēkā: 16.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 12.10.2017. OP numurs: 2017/203.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
294222
16.10.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)