Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7., 23. nr.; 2000, 14. nr.; 2002, 12., 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2007, 6., 12. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 167., 199. nr.; 2012, 121. nr.; 2013, 38., 92. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 104., 227. nr.; 2016, 31., 71. nr.; 2017, 36., 124. nr.) šādus grozījumus:

2. pielikumā:

papildināt II nodaļas 4. punktu ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) U-51754 121279-74-1 2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-acetamīds 0,1 g 1 g"

izslēgt II nodaļas 6. punktu;

izteikt II nodaļas 7. punkta 4. apakšpunkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) izžāvēts augu maisījums, kas satur 7. punkta 4. apakšpunkta "b" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā 1 g 100 g"

papildināt II nodaļas 7. punkta 4. apakšpunktu ar "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) nežāvēts augu maisījums, kas satur 7. punkta 4. apakšpunkta "a" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā 5 g 1 kg"

papildināt II nodaļas 8.3. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) dihlorpāns 146725-34-0 Metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts 0,2 g 10 g"

izteikt II nodaļas 8.5. punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g 2 g"

izteikt II nodaļas 8.5. punkta 9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9) 1-Arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

0,001 g 1 g"

papildināt II nodaļas 8.5. punktu ar 23., 24. un 25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23) Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:
• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu,

vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

0,001 g 0,002 g
24) Gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

0,003 g 1 g
25) Acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

0,001 g 1 g"

papildināt II nodaļas 8.6. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) vielu maisījums, kas satur 8.5. punkta 25. apakšpunktā minēto vielu jebkurā daudzumā 0,001 g 1 g"

izteikt III nodaļas 10., 11., 12. un 12.1 punktu šādā redakcijā:

"10. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I un II sarakstam un grozījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar 1972. gada Protokolu par grozījumiem 1961. gada 30. marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) acetildihidrokodeīns 3861-72-1 0,2 g 10 g
2) acetilmetadols 509-74-0 0,2 g 10 g
3) alfentanils 71195-58-9 0,2 g 10 g
4) allilprodīns 25384-17-2 0,2 g 10 g
5) alfameprodīns 468-51-9 0,2 g 10 g
6) alfametadols 17199-54-1 0,2 g 10 g
7) alfaprodīns 77-20-3 0,2 g 10 g
8) anileridīns 144-14-9 0,2 g 10 g
9) benzetidīns 3691-78-9 0,2 g 10 g
10) benzilmorfīns 14297-87-1 0,2 g 10 g
11) betacetilmetadols 17199-59-6 0,2 g 10 g
12) betameprodīns 468-50-8 0,2 g 10 g
13) betametadols 17199-55-2 0,2 g 10 g
14) betaprodīns 468-59-7 0,2 g 10 g
15) benzitramīds 15301-48-1 0,2 g 10 g
16) dekstromoramīds 357-56-2 0,2 g 10 g
17) dekstropropoksifēns 469-62-5 0,2 g 10 g
18) diampromīds 552-25-0 0,2 g 10 g
19) dietiltiambutēns 86-14-6 0,2 g 10 g
20) difenoksīns 28782-42-5 0,2 g 10 g
21) dihidrokodeīns 125-28-0 0,2 g 10 g
22) dihidromorfīns 509-60-4 0,2 g 10 g
23) dimenoksadols 509-78-4 0,2 g 10 g
24) dimefeptanols 545-90-4 0,2 g 10 g
25) dimetiltiambutēns 524-84-5 0,2 g 10 g
26) dioksafetilbutirāts 467-86-7 0,2 g 10 g
27) difenoksilāts 915-30-0 0,2 g 10 g
28) dipipanons 467-83-4 0,2 g 10 g
29) drotebanols 3176-03-2 0,2 g 10 g
30) ekgonīns un tā atvasinājumi 481-37-8 0,2 g 10 g
31) etilmetiltiambutēns 441-61-2 0,2 g 10 g
32) etilmorfīns 76-58-4 0,02 g 10 g
33) etokseridīns 469-82-9 0,2 g 10 g
34) etonitazēns 911-65-9 0,2 g 10 g
35) fenadoksons 467-84-5 0,2 g 10 g
36) fenampromīds 129-83-9 0,2 g 10 g
37) fenazocīns 127-35-5 0,2 g 10 g
38) fenomorfāns 468-07-5 0,2 g 10 g
39) fenoperidīns 562-26-5 0,2 g 10 g
40) fentanils 437-38-7 0,001 g 1 g
41) folkodīns 509-67-1 0,2 g 10 g
42) furetidīns 2385-81-1 0,2 g 10 g
43) hidrokodons 125-29-1 0,2 g 10 g
44) hidromorfinols 2183-56-4 0,2 g 10 g
45) hidromorfons 466-99-9 0,2 g 10 g
46) hidroksipetidīns 468-56-4 0,2 g 10 g
47) izometadons 466-40-0 0,2 g 10 g
48) ketobemidons 469-79-4 0,1 g 1 g
49) klonitazēns 3861-76-5 0,2 g 10 g
50) kodeīns 76-57-3 0,2 g 10 g
51) kodoksīms 7125-76-0 0,2 g 10 g
52) kokaīns 50-36-2 0,01 g 5 g
53) levofenacilmorfāns 10061-32-2 0,2 g 10 g
54) levometorfāns 125-70-2 0,1 g 10 g
55) levomoramīds 5666-11-5 0,2 g 10 g
56) levorfanols 77-07-6 0,2 g 10 g
57) metadons 76-99-3 0,01 g 10 g
58) metadona starpprodukts 125-79-1 0,2 g 10 g
59) metazocīns 3734-52-9 0,2 g 10 g
60) metildezorfīns 16008-36-9 0,2 g 10 g
61) metildihidromorfīns 509-56-8 0,2 g 10 g
62) metopons 143-52-2 0,2 g 10 g
63) moramīda starpprodukts 3626-55-9 0,2 g 10 g
64) morferidīns 469-81-8 0,2 g 10 g
65) morfīns 57-27-2 0,01 g 10 g
66) morfīna metobromīds 125-23-5 0,2 g 10 g
67) morfīna-N-oksīds 639-46-3 0,2 g 10 g
68) mirofīns 467-18-5 0,2 g 10 g
69) nikokodīns 3688-66-2 0,2 g 10 g
70) nikodikodīns 808-24-2 0,2 g 10 g
71) nikomorfīns 639-48-5 0,2 g 10 g
72) noracimetadols 1477-39-0 0,2 g 10 g
73) norkodeīns 467-15-2 0,2 g 10 g
74) norlevorfanols 1531-12-0 0,2 g 10 g
75) normetadons 467-85-6 0,2 g 10 g
76) normorfīns 466-97-7 0,2 g 10 g
77) norpipanons 561-48-8 0,2 g 10 g
78) oksikodons 76-42-6 0,2 g 10 g
79) oksimorfons 76-41-5 0,2 g 10 g
80) opijs nav noteikts 0,1 g 10 g
81) petidīns 57-42-1 0,2 g 10 g
82) petidīna starpprodukts A 3627-62-1 0,2 g 10 g
83) petidīna starpprodukts B 77-17-8 0,2 g 10 g
84) petidīna starpprodukts C 3627-48-3 0,2 g 10 g
85) piminodīns 13495-09-5 0,2 g 10 g
86) piritramīds 302-41-0 0,1 g 5 g
87) proheptazīns 77-14-5 0,2 g 10 g
88) properidīns 561-76-2 0,2 g 10 g
89) propirāms 15686-91-6 0,2 g 10 g
90) racemetorfāns 510-53-2 0,2 g 10 g
91) racemoramīds 545-59-5 0,2 g 10 g
92) racemorfāns 297-90-5 0,2 g 10 g
93) sufentanils 56030-54-7 0,001 g 1 g
94) tebakons 466-90-0 0,2 g 10 g
95) tebaīns 115-37-7 0,2 g 10 g
96) tilidīns 20380-58-9 0,2 g 10 g
97) trimeperidīns (promedols) 64-39-1 0,03 g 10 g
98) dihidroetorfīns 14357-76-7 0,2 g 10 g
99) remifentanils 132875-61-7 0,2 g 10 g

11. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstam:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) cipeprols 34758-83-3 0,2 g 10 g
2) fenciklidīns (PCP) 77-10-1 0,001 g 1 g
3) fenmetrazīns 134-49-6 0,1 g 5 g
4) meklokvalons 340-57-8 0,2 g 10 g
5) metakvalons 72-44-6 0,05 g 5 g
6) metilfenidāts 113-45-1 0,2 g 10 g
7) sekobarbitāls 76-73-3 0,2 g 10 g
8) dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti) 1972-08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols") 0,2 g 10 g
9) gammahidroksibutirskābe (GHB) 591-81-1 0,6 g 10 g
10) metilmorfenāts 231299-92-6 0,2 g 10 g

12. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām vielām III sarakstam:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) amobarbitāls 57-43-2 0,1 g 10 g
2) buprenorfīns 52485-79-7 0,001 g 1 g
3) butalbitāls 77-26-9 0,1 g 10 g
4) ciklobarbitāls 52-31-3 0,1 g 10 g
5) heksenāls 505-57-7 (CAS Nr. norādīts vielai "2-heksenāls") 0,1 g 10 g
6) flunitrazepāms 1622-62-4 0,01 g 5 g
7) glutetimīds 77-21-4 1,5 g 15 g
8) pentazocīns 359-83-1 0,03 g 5 g
9) pentobarbitāls 76-74-4 0,1 g 10 g
10) heksobarbitāls 56-29-1 0,1 g 10 g

12.1 Narkotiskā viela, kuras nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) tapentadols 175591-09-0 0,1 g 10 g"

izteikt IV nodaļas 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām vielām IV sarakstam:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) allobarbitāls 52-43-7 0,6 g 10 g
2) alprazolams 28981-97-7 0,001 g 1 g
3) amfepramons 90-84-6 0,1 g 10 g
4) aminorekss 2207-50-3 0,01 g 5 g
5) barbitāls 57-44-3 0,5 g 10 g
6) benzfetamīns 156-08-1 0,6 g 10 g
7) bromazepāms 1812-30-2 0,4 g 10 g
8) brotizolams 57801-81-7 0,01 g 5 g
9) butobarbitāls 77-28-1 0,6 g 10 g
10) cefedrīns 67055-59-8 0,5 g 10 g
11) triheksifenidils 144-11-6 0,01 g 10 g
12) delorazepāms 2894-67-9 0,6 g 10 g
13) diazepāms 439-14-5 0,1 g 10 g
14) efedrīns 299-42-3 0,6 g 10 g
15) estazolams 29975-16-4 0,02 g 10 g
16) ethlorvinols 113-18-8 0,6 g 10 g
17) etinamāts 126-52-3 0,6 g 10 g
18) etilloflazepāts 29177-84-2 0,6 g 10 g
19) fenatīns 139-68-4 0,6 g 10 g
20) fenazepāms 51753-57-2 0,05 g 10 g
21) fenkamfamīns 1209-98-9 0,6 g 10 g
22) fendimetrazīns 634-03-7 0,6 g 10 g
23) fenobarbitāls 50-06-6 0,6 g 10 g
24) fludiazepāms 3900-31-0 0,6 g 10 g
25) flurazepāms 17617-23-1 0,6 g 10 g
26) tofizopāms 22345-47-7 0,6 g 10 g
27) halazepāms 23092-17-3 0,05 g 10 g
28) haloksazolams 59128-97-1 0,6 g 10 g
29) hlordiazepoksīds 58-25-3 0,5 g 10 g
30) kamazepāms 36104-80-0 0,6 g 10 g
31) ketazolams 27223-35-4 0,6 g 10 g
32) klobazāms 22316-47-8 0,6 g 10 g
33) kloksazolāms 24166-13-0 0,6 g 10 g
34) klonazepāms 1622-61-3 0,06 g 5 g
35) klorazepāts 23887-31-2 0,6 g 10 g
36) klotiazepāms 33671-46-4 0,6 g 10 g
37) lefetamīns (SPA) 7262-75-1 0,6 g 10 g
38) loprazolāms 61197-73-7 0,6 g 10 g
39) lorazepāms 846-49-1 0,02 g 5 g
40) lormetazepāms 848-75-9 0,6 g 10 g
41) mazindols 22232-71-9 0,6 g 10 g
42) medazepāms 2898-12-6 0,5 g 5 g
43) meprobamāts 57-53-4 0,6 g 10 g
44) metilfenobarbitāls 115-38-8 0,6 g 10 g
45) metiprilons 125-64-4 0,6 g 10 g
46) mezokarbs 34262-84-5 0,6 g 10 g
47) midazolāms 59467-70-8 0,6 g 10 g
48) nimetazepāms 2011-67-8 0,6 g 10 g
49) nitrazepāms 146-22-5 0,1 g 10 g
50) nordazepāms 1088-11-5 0,6 g 10 g
51) oksazepāms 604-75-1 0,5 g 10 g
52) oksazolāms 24143-17-7 0,6 g 10 g
53) pemolīns 2152-34-3 0,6 g 10 g
54) pinazepāms 52463-83-9 0,6 g 10 g
55) pipradrols 467-60-7 0,6 g 10 g
56) pirovalerons 3563-49-3 0,6 g 10 g
57) prazepāms 2955-38-6 0,6 g 10 g
58) pseidoefedrīns 90-82-4 0,6 g 10 g
59) sekbutabarbitāls 125-40-6 0,6 g 10 g
60) propanidīds 1421-14-3 0,5 g 10 g
61) temazepāms 846-50-4 0,5 g 10 g
62) tetrazepāms 10379-14-3 0,6 g 10 g
63) triazolāms 28911-01-5 0,001 g 1 g
64) vinilbitāls 2430-49-1 0,6 g 10 g
65) zolpidēms 82626-48-0 0,6 g 10 g
66) zopiklons 43200-80-2 0,06 g 5 g
67) tramadols 27203-92-5 0,5 g 6 g
68) alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājums nav pieejams 0,001 g 1 g
69) dezhloretizolāms 40054-73-7 0,01 g 5 g
70) metizolāms 40054-68-0 0,01 g 5 g
71) nitrazolāms 28910-99-8 0,001 g 1 g
72) pirazolāms 39243-02-2 0,001 g 1 g"

izteikt V nodaļas 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"14. Pirmās kategorijas prekursori:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) N-acetilantranilskābe 89-52-1 50 g 1 kg
2) efedrīns 299-42-3 0,6 g 10 g
3) ergometrīns 60-79-7 50 g 1 kg
4) ergotamīns 113-15-5 50 g 1 kg
5) 1-fenil-2-propanons 103-79-7 50 g 1 kg
6) izosafrols (cis + trans) 120-58-1 50 g 1 kg
7) lizergīnskābe 82-58-6 10 g 100 g
8) 3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons 4676-39-5 50 g 1 kg
9) norefedrīns 14838-15-4 0,6 g 10 g
10) piperonāls 120-57-0 50 g 1 kg
11) pseidoefedrīns 90-82-4 0,6 g 10 g
12) safrols 94-59-7 50 g 1 kg
13) alfa-fenilacetoacetonitrils 4468-48-8 10 g 100 g
14) (1R,2S)-(-)-hlorefedrīns 110925-64-9 0,6 g 10 g
15) (1S,2R)-(+)-hlorefedrīns 1384199-95-4 0,6 g 10 g
16) (1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns 73393-61-0 0,6 g 10 g
17) (1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns 771434-80-1 0,6 g 10 g

15. Otrās kategorijas prekursori:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) antranilskābe 118-92-3 1 kg 5 kg
2) etiķskābes anhidrīds 108-24-7 1 kg 5 kg
3) feniletiķskābe 103-82-2 1 kg 5 kg
4) gamma-butirolaktons 96-48-0 1 kg 5 kg
5) kālija permanganāts 7722-64-7 1 kg 5 kg
6) piperidīns 110-89-4 1 kg 5 kg

16. Trešās kategorijas prekursori:

Nr. Vielas nosaukums CAS Nr. Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) acetons 67-64-1 5 kg 20 kg
2) etilēteris 60-29-7 5 kg 20 kg
3) metiletilketons (MEK) 78-93-3 5 kg 20 kg
4) sālsskābe 7647-01-0 5 kg 20 kg
5) sērskābe 7664-93-9 5 kg 20 kg
6) toluols 108-88-3 5 kg 20 kg"

Likums stājas spēkā 2017. gada 16. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.09.2017.Stājas spēkā: 16.10.2017.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 29.09.2017. OP numurs: 2017/194.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
293886
16.10.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)