Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 566

Rīgā 2017. gada 19. septembrī (prot. Nr. 47 18. §)
Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"
36. panta 3. punktu
(Grozīta ar MK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 131)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām (1. pielikums);

1.2. institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās (2. pielikums).

2. Informācijas institūcija attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kas nav minētas šo noteikumu 1. pielikumā, ir nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 176. nr.; 2008, 87., 153. nr.; 2009, 36., 121. nr.; 2010, 33., 120. nr.; 2012, 47. nr.; 2013, 250. nr.);

3.2. Ministru kabineta 2002. gada 16. jūlija noteikumus Nr. 300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 107. nr.; 2003, 63. nr.; 2005, 176. nr.; 2006, 29. nr.; 2008, 153. nr.; 2013, 250. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

(Pielikums MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

Informācijas institūcijas attiecībā uz reglamentētajām profesijām

Nr.

p. k.

Informācijas institūcijaReglamentētā profesija, specialitāte
1.Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrsReglamentētās profesijas jūrniecības jomā
2.Valsts policijaDetektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
3.Zemkopības ministrijaReglamentētās profesijas ciltsdarba jomā
4.Patentu valdeProfesionālais patentpilnvarnieks
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 566

(Pielikums MK 21.05.2024. noteikumu Nr. 299 redakcijā)

Institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
Nr. p. k.Institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijāsReglamentētā profesija vai specialitāte
1.Aizsardzības ministrijaMilitārais paramediķis
2.Biedrība "Latvijas Arhitektu savienība"Arhitekts
3.Biedrība "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība"Ārsta palīgs, ārsta palīga pamatspecialitātes, fizioterapeits, ergoterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, tehniskais ortopēds, audiologopēds (klīniskais logopēds), radiologa asistents, radiogrāfers, biomedicīnas laborants, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kosmētiķis, podologs, uztura speciālists, masieris, mākslas terapeits
4.Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība"Ārsts, ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes, zobārsts, zobārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes
5.Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība"Farmaceits, farmaceita asistents
6.Biedrība "Latvijas Māsu asociācija"Vecmāte, zobu higiēnists
7.Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība"Mērnieks
8.Biedrība "Latvijas Optometristu un optiķu asociācija"Optometrists
9.Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome"Sporta speciālists
10.Biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība"Veterinārārsts
11.Biedrība "Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija"Zvērināts revidents
12.Biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijaBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – inženierizpēte, ēku konstrukciju projektēšana, ceļu projektēšana, tiltu projektēšana, ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība)
13.Biedrības "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība" Sertificēšanas centrsBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, dzelzceļa kontakttīklu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība)
14.Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija" Specializētais sertifikācijas centrsElektroinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu projektēšana), elektrisko iekārtu speciālists (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība)
15.Biedrības "Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija" Vērtētāju sertifikācijas birojsNekustamā īpašuma vērtētājs
16.Biedrības "Latvijas Melioratoru biedrība" Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrsBūvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – meliorācijas sistēmu projektēšana, hidrotehnisko būvju projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība)
17.Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvspeciālistu sertificēšanas centrsNeatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, būvinženieris (reglamentētā profesionālā darbība – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana, saldēšanas sistēmu projektēšana), būvdarbu vadītājs (reglamentētā profesionālā darbība – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība)
18.Būvniecības valsts kontroles birojsArhitekts būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze), būvinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze, ēku ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvprojektu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze, ceļu būvprojektu ekspertīze, tiltu būvprojektu ekspertīze, meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze, saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze, hidrotehnisko būvju ekspertīze, ceļu ekspertīze, tiltu ekspertīze, meliorācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze, pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu ekspertīze, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze, dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze, saldēšanas sistēmu ekspertīze, ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze), elektroinženieris būveksperts (reglamentētā profesionālā darbība – elektroietaišu būvprojektu ekspertīze, elektroietaišu ekspertīze)
19.Dabas aizsardzības pārvaldeSugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts
20.Izglītības un zinātnes ministrijaPedagogs
21.Latvijas Zvērinātu advokātu padomeAdvokāts
22.Lauksaimniecības datu centrsReglamentētās profesijas ciltsdarba jomā
23.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs

Reglamentētās profesijas jūrniecības jomā
24.Valsts policijaDetektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
25.Veselības inspekcijaMāsa (vispārējās aprūpes māsa), māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs), māsas palīgs, zobārsta asistents
26.Patentu valdeProfesionālais patentpilnvarnieks
27.Psihologu sertifikācijas padomePsihologs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 566Pieņemts: 19.09.2017.Stājas spēkā: 22.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 21.09.2017. OP numurs: 2017/188.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
293663
{"selected":{"value":"23.05.2024","content":"<font class='s-1'>23.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2024","iso_value":"2024\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2023","iso_value":"2023\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-22.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2022","iso_value":"2022\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2022.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-20.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2019","iso_value":"2019\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2019.-22.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2017","iso_value":"2017\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2017.-28.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"