Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 544

Rīgā 2017. gada 12. septembrī (prot. Nr. 45 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
4. panta otro daļu un 5. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā, izņemot 8. punktu, vārdus "ārsts eksperts" ar vārdiem "komisijas ārsts".

2. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Lai veiktu prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, persona iesniedz komisijā:

2.1. iesniegumu (var izmantot komisijas tīmekļvietnē (www.vdeavk.gov.lv) ievietoto veidlapu), kurā norāda ziņas par iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, valstspiederības veids, ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu (ja attiecināms)), saziņas veidu un vēlamo lēmuma saņemšanas veidu;

2.2. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta (turpmāk - ārsts) sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu;

2.3. darbnespējas lapu B, ja tāda ir izsniegta.

3. Lai veiktu invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, persona iesniedz komisijā:

3.1. iesniegumu (var izmantot komisijas tīmekļvietnē (www.vdeavk.gov.lv) ievietoto veidlapu), kurā norāda ziņas par iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, valstspiederības veids, ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu (ja attiecināms)), saziņas veidu un vēlamo lēmuma saņemšanas veidu;

3.2. nosūtījumu uz komisiju (veidlapa Nr. 088/u "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju");

3.3. funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma (1. pielikums);

3.4. darbnespējas lapu B, ja tāda ir izsniegta;

3.5. citus dokumentus, ja ārsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepieciešami ekspertīzei."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja, nosakot medicīniskās indikācijas īpašai kopšanai personai no 18 gadu vecuma, ir nepieciešams ikdienā veicamo darbību un vides novērtējums saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 2. punktu, pēc komisijas pieprasījuma to veic pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks vai pašvaldības sociālā dienesta ergoterapeits (2. pielikums)."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Prognozējamas invaliditātes ekspertīzi veic komisijas ārsts bez personas klātbūtnes."

5. Aizstāt 11. punktā vārdus "pirms ekspertīzes veikšanas dienas, tai ir radušies stabili" ar vārdiem "pirms iesnieguma iesniegšanas dienas komisijā, tai ir radušies vai var uzskatīt, ka ir radušies stabili".

6. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Personai, kurai noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums, ir tiesības lūgt atkārtotu invaliditātes un darbspēju ekspertīzi jebkurā laikā, ja personas veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un tā radītais funkcionēšanas ierobežojums ir uzskatāms par stabilu."

7. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja komisijas rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, personas veselības traucējumu un funkcionālo spēju novērtēšanu veic personas klātbūtnē, saskaņojot ar personu novērtēšanas laiku un vietu."

8. Svītrot 16. punktu.

9. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Veicot invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, komisijas ārsts:

17.1. izvērtē šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus;

17.2. novērtē personas veselības traucējumus un funkcionālās spējas saskaņā ar šo noteikumu 4. vai 5. pielikumu;

17.3. pārbauda personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu, ja komisija tādu ir pieprasījusi, un neskaidrību vai pretrunu gadījumā pieprasa papildu informāciju pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam vai pašvaldības sociālā dienesta ergoterapeitam;

17.4. ieraksta personas veselības traucējumu un funkcionālo spēju novērtējumu un secinājumus ekspertīzes aktā informācijas sistēmā."

10. Izteikt 19.2. un 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. "nelaimes gadījums darbā" - pamatojoties uz aktu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību, ja tajā konstatēta darba vides faktoru iedarbība;

19.3. "arodslimība" - pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas atzinumu, kurā konstatēta saslimšana ar arodslimību;".

11. Izteikt 20.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.2. uz periodu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja konstatēti šo noteikumu 7. pielikumā minētie anatomiskie defekti vai veselības traucējumi vai ja, piemērojot šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minēto termiņu, līdz bērna pilngadības sasniegšanai atliktu mazāk nekā 12 mēneši;".

12. Izteikt 21.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.1. par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai personai no viena gada un sešu mēnešu vecuma atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā minētajiem kritērijiem;".

13. Svītrot 21.2.1. apakšpunktu.

14. Svītrot 24.3.1. apakšpunktu.

15. Svītrot 24.3.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 1990. gada 17. septembra".

16. Aizstāt 1. pielikuma II nodaļas 9. punktā vārdus un skaitli "Stāvēšana kājās ilgāku laiku (30 minūtes)" ar vārdiem un skaitli "Atrašanās vertikālā stāvoklī (piemēram, stāvēšana, iešana) ilgāku laiku (30 minūtes)".

17. Izteikt 2. pielikuma 6.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6.2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ)".

18. Izteikt 2. pielikuma 10. nodaļu šādā redakcijā:

"10. APLIECINĀJUMS

Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu patiesumu

Pašvaldības sociālais dienests  
  (nosaukums)
Sociālā darbinieka vai ergoterapeita vārds, uzvārds  
Kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese)  

Paraksts* _____________________________

Vieta, datums _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

19. Izteikt 4. pielikuma II nodaļas piezīmes aiz 3.5. apakšpunkta šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. Šīs nodaļas 1., 2. un 3. punktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs.

2. Šīs nodaļas 3.1. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina ar ADOS (Autism Diagnostice Observation Schedule) testu.

3. Šīs nodaļas 3.2. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs un neirologs.

4. Šīs nodaļas 3.3. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs, saņemts klīniskā psihologa novērtējums.

5. Šīs nodaļas 3.4. apakšpunktā minēto diagnozi apstiprina sertificēts bērnu psihiatrs vai bērnu urologs, vai bērnu proktologs".

20. Izteikt 5. pielikuma II nodaļas ailes "Ierobežojuma pakāpe" nosaukumu šādā redakcijā:

"Ierobežojuma pakāpe

0 - ierobežojuma nav

1 - viegla

2 - mērena

3 - smaga

4 - ļoti smaga".

21. Aizstāt 6. pielikuma 8.2.9.2.2. apakšpunktā vārdus "divus gadus pēc pēdējās operācijas" ar vārdiem un skaitli "divus gadus pēc 8.2.9.2.1. apakšpunktā norādītā termiņa".

22. Aizstāt 6. pielikuma 8.2.9.2.3. apakšpunktā vārdus "trešo gadu pēc pēdējās operācijas un vēlāk" ar vārdiem un skaitli "trīs gadus pēc 8.2.9.2.2. apakšpunktā norādītā termiņa".

23. Izteikt 6. pielikuma 8.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.10. glaukomas gadījumā darbspēju zaudējuma procentuālo apmēru nosaka, ņemot vērā glaukomas stadijas radītos redzes traucējumus: redzes asuma samazinājumu un izmaiņas redzes laukā".

24. Izteikt 6. pielikuma 8.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.13. diabētiska retinopātija

Piezīme. Darbspēju zaudējuma procentuālais apmērs atkarīgs tikai no redzes traucējumiem".

25. Izteikt 8. pielikuma ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

"Personai ar I invaliditātes grupu nepieciešama īpaša kopšana, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) nepieciešama 24 stundu palīdzība un uzraudzība garīgo spēju ierobežojuma dēļ, ja ārstējošais psihiatrs personai ir konstatējis stabilus, ar ārstēšanu nekoriģējamus uzvedības traucējumus, kuru dēļ persona apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību;".

26. Izteikt 9. pielikuma nosaukumu un 1. punktu šādā redakcijā:

"Kritēriji atzinuma sniegšanai par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai

1. Vienas kājas amputācijas stumbrs augšstilba līmenī vai abu kāju amputācijas stumbri augšstilba vai apakšstilba līmenī (neatkarīgi no protezēšanas iespējām)."

27. Izteikt 9. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Gūžas vai ceļa locītavas smaga osteoartroze."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 544Pieņemts: 12.09.2017.Stājas spēkā: 15.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 14.09.2017. OP numurs: 2017/183.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
293494
15.09.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)