Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 527

Rīgā 2017. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Bezdarbnieki ar invaliditāti izvēlas šo noteikumu 163.3 6. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai pakalpojuma sniedzējus no aģentūras piedāvātajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas atbilst šo noteikumu 15.2 punktā minētajām prasībām, atbilstoši pakalpojumu sniedzēju piedāvātajam atbalstam personām ar invaliditāti sadalījumā pa dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem. Aģentūra sedz motivācijas programmas un mentora pakalpojuma izmaksas atbilstoši šo noteikumu 163.13 punktā noteiktajam."

2. Papildināt noteikumus ar 10.5 punktu šādā redakcijā:

"10.5 Īstenojot šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minēto ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, apmācību kuponu metode netiek piemērota."

3. Papildināt 15. punkta ievaddaļu aiz vārda "īstenošanai" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 163.3 6. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu".

4. Izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un ir ievēroti minētā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktie termiņi;".

5. Papildināt noteikumus ar 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.2 Izvērtējot pretendentus šo noteikumu 163.3 6. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai, aģentūra par pasākumu īstenotāju izvēlas pretendentu, kas atbilst šādām prasībām:

15.2 1. pretendents ir reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

15.2 2. pretendenta statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti;

15.2 3. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un ir ievēroti minētā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktie termiņi;

15.2 4. pretendentam ir pasākuma īstenošanai atbilstoša materiāltehniskā bāze;

15.2 5. pretendenta personālam ir konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, un pretendents trijos iepriekšējos gados no šo noteikumu 14. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas dienas ir sniedzis grupu nodarbību pakalpojumus vismaz 20 personām ar invaliditāti (grupā ne mazāk par sešām personām) un individuālās konsultācijas vismaz 10 personām ar invaliditāti;

15.2 6. pretendents nodrošina sociālo mentoru apmācību darbam ar personām ar invaliditāti;

15.2 7. pretendenta piesaistītā sociālā mentora pieredze un izglītība atbilst šādām prasībām:

15.2 7.1. iepriekšējo triju gadu laikā no šo noteikumu 14. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas dienas ir sniedzis vismaz piecas individuālās konsultācijas, nodrošinot personām ar invaliditāti psiholoģisko un sociālo atbalstu;

15.2 7.2. vismaz vidējā izglītība."

6. Papildināt 17. punktu aiz skaitļa "15." ar vārdu un skaitli "un 15.2".

7. Papildināt 3. nodaļu ar 20.7 punktu šādā redakcijā:

"20.7 Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros personām ar invaliditāti izglītības programmu apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām nodrošina surdotulka pakalpojumus. Surdotulka pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 11,60 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam vai proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks iesaistījies apmācībās. Transporta izmaksas surdotulka nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā aģentūra sedz atbilstoši transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti). Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku."

8. Izteikt 34.7 punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās apmācības un šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētās apmācības, kuras aģentūra organizē pēc darba devēja pieprasījuma, īsteno katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 22.00, nepārsniedzot astoņas stundas dienā."

9. Izteikt 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri atbilst kādai no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajām mērķa grupām;".

10. Izteikt 82.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.4. bezdarbniekiem ar invaliditāti nepieciešamos surdotulku un citu speciālistu pakalpojumus. Surdotulka pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti sniedz saskarsmes nodrošināšanai ar kvalificētu darba vadītāju atbilstoši šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētajiem termiņiem."

11. Izteikt 88.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"88.4. surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti;".

12. Aizstāt 109.1 un 109.5 punktā vārdu "sešus" ar vārdu "trīs".

13. Izteikt 109.13 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 4. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumiem praktiskajās apmācībās iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

14. Papildināt 110. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apmācību moduļi elektroniskā formātā pieejami jebkuram interesentam."

15. Izteikt 134.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.5. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

16. Papildināt noteikumus ar 163.3 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3 6. motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus šo noteikumu 163.2 1. un 163.2 2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti."

17. Izteikt 163.4 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.4 3. nogādāšanu no dzīvesvietas vai aģentūras filiāles līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ;".

18. Izteikt 163.5 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.5 5. pēc dalības motivācijas programmā - sociālo mentoru (darbā iekārtošanās asistentu), kurš palīdz bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un sniedz psiholoģisko atbalstu. Viens sociālais mentors vienlaikus pakalpojumu nodrošina ne vairāk kā sešiem šo noteikumu 163.2 1. un 163.2 2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, nepārsniedzot trīs mēnešus pēc motivācijas programmas pabeigšanas vai mazāk, ja bezdarbnieks iekārtojies pastāvīgā darbā."

19. Papildināt 4.1 nodaļu ar 163.13 un 163.14 punktu šādā redakcijā:

"163.13 Šo noteikumu 163.3 6. apakšpunktā minētā pasākuma īstenotājus aģentūra izvēlas atbilstoši šo noteikumu 15.2 punkta prasībām. Izmaksas par viena bezdarbnieka dalību motivācijas programmā ir 900 euro, un tās sedz proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks piedalījies motivācijas programmā. Sociālā mentora pakalpojumu izmaksas ir 7 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbniekiem sniegts sociālā mentora pakalpojums. Motivācijas programmas ilgums ir 80 akadēmiskās stundas. Pasākuma ietvaros bezdarbniekiem nodrošina:

163.13 1. psiholoģisko palīdzību (individuālu un grupās), starpprofesionālās tikšanās, motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai;

163.13 2. motivācijas programmu īstenošanu individuāli vai grupā, ne vairāk kā 12 personu sastāvā. Ja motivācijas programmu īsteno grupā, kurā iesaista personas ar garīga rakstura traucējumiem, to īsteno ne vairāk kā sešu personu sastāvā;

163.13 3. ēdināšanu un, ja nepieciešams, nogādāšanu uz motivācijas programmas īstenošanas vietu un atpakaļ, kā arī izmitināšanu;

163.13 4. sociālo mentoru, kurš motivācijas programmas laikā un pēc motivācijas programmas pabeigšanas palīdz iekārtoties pastāvīgā darbā un sniedz psiholoģisko atbalstu. Viens sociālais mentors vienlaikus pakalpojumu nodrošina ne vairāk kā 12 bezdarbniekiem ar invaliditāti vai ne vairāk kā sešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, ja sociālais mentors pakalpojumu vienlaikus sniedz vismaz trijiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālā mentora pakalpojuma sniegšanas ilgums nepārsniedz septiņus mēnešus, ieskaitot laiku, kurā bezdarbnieks ar invaliditāti piedalās motivācijas programmā, kā arī bezdarbniekam noteikto pārbaudes laiku pēc iekārtošanās darbā;

163.13 5. surdotulka pakalpojumu atbilstoši šo noteikumu 20.7 punktam;

163.13 6. citu speciālistu pakalpojumus, kuru atbalsts nepieciešams bezdarbnieku ar invaliditāti dalībai motivācijas programmā. Speciālistu izmaksas vienam bezdarbniekam motivācijas programmas īstenošanas periodā nepārsniedz 150 euro.

163.14 Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt šo noteikumu 163.3 4. un 163.3 6. apakšpunktā minētajos pasākumos ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajos pasākumos. Šis ierobežojums nav attiecināms, ja dalība pasākumā ir pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika."

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 527Pieņemts: 05.09.2017.Stājas spēkā: 08.09.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 07.09.2017. OP numurs: 2017/178.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293320
08.09.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)