Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2013, 27., 194., 232., 237. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 42., 248., 251. nr.; 2016, 120., 241. nr.; 2017, 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 34. panta desmitajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

2. Aizstāt 59. panta pirmajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

3. Aizstāt 77. pantā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

4. 84. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "143.2 un 143.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantā";

aizstāt vienpadsmitajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

5. 92. panta pirmajā daļā:

aizstāt 6. punktā skaitļus un vārdus "143., 143.1, 143.2 un 143.3 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu";

aizstāt 7. punktā skaitļus un vārdus "142. un 143. pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143. un 143.4 pantu".

6. 97. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "142. un 143.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143. un 143.4 pantu";

aizstāt piektajā daļā skaitļus un vārdus "143., 143.1, 143.2 un 143.3 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu".

7. Aizstāt 109. panta piektās daļas 4. punktā skaitļus un vārdus "143.2 un 143.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantā".

8. 115. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000";

aizstāt piektajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

9. Aizstāt 119. panta otrajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "40 000".

10. 124. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "142. un 143. pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143. un 143.4 pantu";

aizstāt piektajā daļā skaitļus un vārdus "143., 143.1, 143.2 un 143.3 pantu" ar skaitļiem un vārdiem "142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu".

11. Aizstāt 129. panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "143.2 vai 143.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "143.2, 143.3, 143.4 vai 143.5 pantā".

12. Izteikt 142. pantu šādā redakcijā:

"142. pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei

(1) Šā panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir jebkura būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana.

(2) Nodokli par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto kārtību piemēro arī valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kas ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā saskaņā ar šā likuma 55. panta pirmo daļu vai 58. panta pirmo daļu un saņem šā panta ceturtajā daļā minētos būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu.

(4) Šā panta otrajā daļā noteikto kārtību piemēro būvniecības pakalpojumiem.

(5) Sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā iekļauj izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā būvizstrādājumu, konstrukciju vai iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa, vai citu normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzēto iekārtu iegādes un uzstādīšanas vērtību, būvniecības instrumentu, mehānismu vai tehnoloģisko iekārtu nomas vērtību).

(6) Būvniecības pakalpojuma sniedzējs izraksta būvniecības pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa.

(7) Būvniecības pakalpojuma saņēmējs samaksā būvniecības pakalpojuma sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto būvniecības pakalpojuma vērtību.

(8) Šā panta izpratnē būvizstrādājumu piegāde ir ikviena iestrādāšanai būvē paredzēta izstrādājuma un rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas piegāde.

(9) Nodokli par šā panta astotajā daļā minēto būvizstrādājumu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā būvizstrādājumu saņēmējs, ja būvizstrādājumu piegādātājs un būvizstrādājumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(10) Būvizstrādājumu piegādātājs izraksta būvizstrādājumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda piegādāto būvizstrādājumu vērtību bez nodokļa.

(11) Būvizstrādājumu saņēmējs samaksā būvizstrādājumu piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto būvizstrādājumu vērtību.

(12) Būvniecības pakalpojuma saņēmējs par saņemto pakalpojumu un būvizstrādājumu saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

13. 143.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"143.1 pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm";

papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) spēļu konsolēm."

14. Papildināt likumu ar 143.4 un 143.5 pantu šādā redakcijā:

"143.4 pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem

(1) Nodokli par Ministru kabineta noteikto metālizstrādājumu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā metālizstrādājumu saņēmējs, ja metālizstrādājumu piegādātājs un metālizstrādājumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(2) Nodokli par Ministru kabineta noteiktajiem ar metālizstrādājumu piegādi saistītajiem pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(3) Metālizstrādājumu piegādātājs izraksta metālizstrādājumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto metālizstrādājumu vērtību norāda bez nodokļa.

(4) Metālizstrādājumu saņēmējs samaksā metālizstrādājumu piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto metālizstrādājumu vērtību.

(5) Ar metālizstrādājumu piegādi saistīta pakalpojuma sniedzējs izraksta pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā sniegtā pakalpojuma vērtību norāda bez nodokļa.

(6) Ar metālizstrādājumu piegādi saistīta pakalpojuma saņēmējs samaksā pakalpojuma sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību.

(7) Metālizstrādājumu saņēmējs par saņemtajām precēm un ar metālizstrādājumu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs par saņemtajiem pakalpojumiem maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

(8) Ministru kabinets nosaka:

1) to preču piegādes, kuras uzskata par metālizstrādājumiem atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 1987. gada 23. jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos;

2) ar metālizstrādājumu piegādi saistītos pakalpojumus.

143.5 pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei

(1) Nodokli par Ministru kabineta noteikto sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto preču piegādātājs izraksta preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez nodokļa.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto preču saņēmējs samaksā preču piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto preču vērtību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minēto preču saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

(5) Ministru kabinets nosaka preces, kuras uzskata par sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektrisko aparatūru atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 1987. gada 23. jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.07.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 08.08.2017. OP numurs: 2017/156.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
292693
01.01.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)