Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 410

Rīgā 2017. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 13. un 14. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - šo noteikumu izpratnē ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas;".

2. Izteikt 2.9., 2.10. un 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. citi finansētāji - privātā sektora finansētāji (tajā skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības), kas finansējumu sniedz tikai no saviem saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem, kā arī no piesaistītā finansējuma un kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar sabiedrību "Altum" un šī sadarbības līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;

2.10. cita finansētāja finansējums - cita finansētāja aizdevums vai finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;

2.11. pilnvarotā persona - juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par finanšu instrumentu un grantu saņemšanu un izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadītājs vai cits finansētājs, ja tas ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk - pārvaldnieks);".

3. Papildināt noteikumus ar 2.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14. energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs - komersants, kas dzīvokļu īpašniekiem sniedz energoefektivitātes pakalpojumus saskaņā ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu atbilstoši šo noteikumu X1 nodaļai un kas noslēdzis sadarbības līgumu ar sabiedrību "Altum" un šī sadarbības līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai."

4. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 39 698 026 euro apmērā."

5. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 166 462 732 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 141 493 317 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 24 969 415 euro, paredzot iznākuma rādītāju un finanšu rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajam apjomam. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 % no plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. grantu un "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 134 450 909 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 114 387 317 euro un valsts budžeta finansējumu - 20 063 592 euro;

9.2. finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumenta pārvaldības izmaksām plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 011 823 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 27 106 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu - 4 905 823 euro.

10. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumam par projekta īstenošanu un finansēšanas nolīgumam ir 156 308 026 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 132 861 817 euro un valsts budžeta finansējumu - 23 446 209 euro, tai skaitā:

10.1. grantu un "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 126 216 912 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 107 361 817 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu - 18 855 095 euro;

10.2. finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumentu pārvaldības izmaksām pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 30 091 114 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 25 500 000 euro un valsts budžeta finansējumu - 4 591 114 euro."

6. Izteikt 31. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"31. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pretendēt uz atbalstu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:".

7. Svītrot 31.2. apakšpunktu.

8. Svītrot 31.1 punktu.

9. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju vai cits finansētājs ir pārvaldnieks, šo noteikumu 33. punktā minēto izmaksu segšanai no sabiedrības "Altum" dzīvokļu īpašnieki var saņemt atbalstu granta veidā ar pilnvarotās personas starpniecību."

10. Svītrot 37. punktā vārdu un skaitli "un 31.2.".

11. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju, pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas pilnvarotā persona vēršas pie sabiedrības "Altum", lai saņemtu konsultāciju par šo noteikumu 39. punktā minēto dokumentu sagatavošanu un sagatavoto dokumentu kvalitāti, kā arī lai saņemtu atzinumu saskaņā ar šo noteikumu 40. punktu."

12. Svītrot 39.7. apakšpunktu.

13. Svītrot 40.3. apakšpunktu.

14. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju, kā pasūtītāji izvēlas būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citus piegādātājus atbilstoši sabiedrības "Altum" norādījumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

41.1. pilnvarotā persona vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs neatrodas interešu konfliktā ar piegādātāju, t. i., pilnvarotā persona vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, tās dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai pilnvarotās personas prokūrists vai komercpilnvarnieks nav piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs, kā arī pilnvarotā persona vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs nav piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks;

41.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām."

15. Svītrot 42. punktu.

16. Papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, attiecīgā finansējuma daļu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs un šo noteikumu 43. un 44. punktu nepiemēro."

17. Izteikt 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"45. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum" šo noteikumu 50. punktā minēto granta pieteikumu.

46. Sabiedrība "Altum" un cits finansētājs vai energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs vienojas par sadarbības nosacījumiem, kas saistīti ar finansējuma un atbalsta piešķiršanu un sadarbību (ar pilnvarotās personas starpniecību) ar dzīvokļu īpašniekiem, noslēdzot sadarbības līgumu. Citu finansētāju un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju izsniegtajam finansējumam piemērojami šo noteikumu 31. un 33. punkta nosacījumi."

18. Izteikt 50.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2.1. par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt atbalsta pieteikumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī veikt citas ar dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu saistītās darbības, tajā skaitā aizdevuma un granta saņemšanu un norēķinu organizēšanu (ja dzīvokļu īpašnieki lēmuši, tad arī par maksājumiem pilnvarotai personai) un sadarbības nodrošināšanu ar energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju (ja attiecināms);".

19. Papildināt noteikumus ar 50.2.3., 50.2.4., 50.2.5. un 50.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2.3. par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu vai pārbūvi;

50.2.4. par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadītāju izmaksām;

50.2.5. par cita finansētāja noteiktajiem finansējuma izmaksāšanas nosacījumiem (ja attiecināms);

50.2.6. par energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju un tā nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanai un tehniskās dokumentācijas izstrādes un piegādātāju atlases nodrošināšanai (ja attiecināms)."

20. Papildināt noteikumus ar 50.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.7. uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1. pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts."

21. Izteikt 53.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1.3. papildu izmaksas, kas saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu un kas rodas aprēķina periodā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, izņemot veikto darbu apdrošināšanas izmaksas. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, norāda izmaksas, kas rodas dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar pilnvarotās personas un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja līgumu, apjomā, kas pārsniedz pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas plānotās siltumenerģijas izmaksas. Plānotās siltumenerģijas izmaksas nosaka atbilstoši minētajā līgumā norādītajam siltumenerģijas tarifam, piemērojot tam inflācijas koeficientu 1,018 gadā, un atbilstoši norēķinos izmantotajam siltumenerģijas patēriņam;".

22. Izteikt 57. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"57. Granta attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai izvēlēto aizdevuma vai finansējuma izsniedzēju vai energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju:".

23. Izteikt 57.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"57.2. ja finansējumu izsniedz cits finansētājs vai energoefektivitātes pasākumu īstenošanai finansējumu nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, granta attiecināmās izmaksas no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu attiecināmajām izmaksām ir:".

24. Papildināt IX nodaļu ar 61.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs vai cits finansētājs ir pārvaldnieks, grantu izmaksā pēc energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja vai pārvaldnieka finansējuma izmantošanas, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem."

25. Papildināt noteikumus ar X1 un X2 nodaļu šādā redakcijā:

"X1. Energoefektivitātes pakalpojuma sniegšanas nosacījumi

68.1 Dzīvokļu īpašnieki var lemt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu veic energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs.

68.2 Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

68.2 1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanu no saviem līdzekļiem;

68.2 2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādi vai ekspertu piesaisti, kuri izstrādās šos dokumentus. Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādes pilnvarotā persona to iesniedz sabiedrībā "Altum", lai nodrošinātu šo noteikumu 39. punktā minētā atzinuma saņemšanu;

68.2 3. piegādātāju (piemēram, būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu) atlasi, to veicot saskaņā ar šo noteikumu 41. punktu;

68.2 4. līgumu noslēgšanu ar šo noteikumu 68.2 3. apakšpunktā minētajiem piegādātājiem.

68.3 Dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju izvēlas, izvērtējot:

68.3 1. īstenojamo energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sarakstu un ieviešanas plānu;

68.3 2. garantēto enerģijas ietaupījumu, kas jāpanāk, īstenojot līgumā par noteiktu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu noteiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, un tā konstatēšanas termiņu;

68.3 3. noteikumus par panākto garantēto ietaupījumu mērījumiem un to kvalitātes pārbaudēm;

68.4 Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs dzīvokļu īpašniekiem nodrošina ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu.

68.5 Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs ievēro šādus nosacījumus:

68.5 1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs sagatavo dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu atbalsta saņemšanu sabiedrībā "Altum";

68.5 2. energoefektivitātes pakalpojuma izmaksas sedz no tās energoefektivitātes uzlabojuma vai enerģijas ietaupījuma finanšu vērtības daļas, kas radusies, sniedzot energoefektivitātes pakalpojumu;

68.5 3. energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs uzņemas projekta finansiālos, tehniskos un komerciālos riskus;

68.5 4. energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs sedz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu.

68.6 Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona attiecīgo līgumu slēdz uz laiku, kas nepārsniedz 20 gadus.

X2. Nosacījumi pārvaldniekam kā citam finansētājam

68.7 Dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem var piesaistīt konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldnieka līdzekļus.

68.8 Pārvaldnieks energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanai nedrīkst izmantot tā rīcībā esošos valsts vai pašvaldības budžeta vai Eiropas Savienības līdzekļus un finansējumu sniedz tikai no saviem saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem vai piesaistītajiem finanšu līdzekļiem.

68.9 Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldnieka ieguldītie līdzekļi ir jāatmaksā pilnā apmērā, ņemot vērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas un pārvaldnieka piesaistīto finanšu resursu izmaksas (ja attiecināms).

68.10 Pārvaldnieks nodrošina, ka tas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanu negūst peļņu.

68.11 Pārvaldnieks kā cits finansētājs nodrošina finanšu resursu nošķiršanu grāmatvedībā."

26. Papildināt noteikumus ar 70.11., 70.12. un 70.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.11. izstrādāt dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu neatbilstoši veikto izdevumu (turpmāk - izdevumi) atgūšanas kārtību, nosakot, kad izdevumu atgūšana nav iespējama vai to atgūšanas izmaksas nav ekonomiski pamatotas, kā arī nosakot, kā sabiedrība "Altum" informē atbildīgo iestādi par izdevumiem;

70.12. atgūt izdevumus no dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām atbilstoši šo noteikumu 70.11. apakšpunktā noteiktajai kārtībai;

70.13. reizi pusgadā, attiecīgi līdz 1. februārim un 1. augustam, informēt Ekonomikas ministriju par izdevumiem. Ekonomikas ministrija sniedz informāciju Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību."

27. Papildināt noteikumus ar 74.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.5. nodrošināt regulas Nr. 1303/2013 44. panta piemērošanu, izstrādājot jaunas atbalsta programmas vai veicot grozījumus esošajās atbalsta programmās."

28. Izteikt 79., 79.1 un 80. punktu šādā redakcijā:

"79. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

79.1 Par saimniecisko darbību nav uzskatāma daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo:

79.1 1. neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši vienam no šādiem likumiem:

79.1 1.1. "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

79.1 1.2. "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";

79.1 1.3. "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

79.1 2. nedzīvojamo platību iznomāšana vai nodošana lietošanā pašvaldības vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas likumīgu izmantošanu;

79.1 3. nedzīvojamo platību izmantošana pašvaldības vai valsts funkciju nodrošināšanai, tai skaitā, ja funkciju nodrošināšanas ietvaros tiek sniegti maksas pakalpojumi, vai sabiedriskā labuma organizāciju lietošanai, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

80. Piesakoties atbalstam, īpašniekam, kas atbilst šo noteikumu 79. punktam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot sabiedrības "Altum" atbalsta daļu."

29. Papildināt noteikumus ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Ja pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, sabiedrība "Altum" sniedz šo noteikumu 79. punktā minēto dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atbalstam atbilstošo de minimis atbalstu (ja attiecināms)."

30. Svītrot 81.2. apakšpunktu.

31. Papildināt 82.2. apakšpunktu aiz vārda "citu" ar vārdiem "de minimis".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 410Pieņemts: 18.07.2017.Stājas spēkā: 21.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 20.07.2017. OP numurs: 2017/143.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
292336
21.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)