Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.107

Rīgā 2017. gada 28. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 30 2. p.)

Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta
otro daļu, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 14. panta
piekto daļu, Kredītiestāžu likuma 100.1 panta otro daļu, Ieguldījumu
pārvaldes sabiedrību likuma
78.1 panta piekto daļu, Alternatīvo
ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma
82. panta ceturto un
piekto daļu, likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 34. panta otro daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. panta
trešo daļu un 40.1 panta sesto daļu, Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma
37. panta
piekto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 147.3 panta piekto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 212 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.12. punktu šādā redakcijā:

"2.12. katrai maksājumu iestādei maksājumi šādā apmērā:

2.12.1. 7000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas maksājumu iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājuma pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.12.2. 1000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no maksājumu iestādes, kuras darbības sākšanai saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. pantu nav nepieciešama licence un kura ir reģistrēta šā likuma 10. panta trešajā daļā minētajā iestāžu reģistrā (tālāk tekstā - reģistrēta maksājumu iestāde), un kura ir saņēmusi Komisijas atļauju sniegt vienīgi bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu, bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājuma pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.12.3. 3000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no reģistrētas maksājumu iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā, ja maksājumu iestāde ir saņēmusi atļauju sniegt jebkuru vai vairākus no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "e", "f" un "g" apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem;

2.12.4. 1000 euro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta attiecīga atļauja maksājumu iestādes, kas piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, darbībai;"

2. Izteikt 2.13. punktu šādā redakcijā:

"2.13. katrai elektroniskās naudas iestādei maksājumi šādā apmērā:

2.13.1. 7000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas elektroniskās naudas iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un, ja tādi ir, maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.13.2. 1000 euro gadā, ja elektroniskās naudas iestāde, kurai darbības sākšanai saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 pantu nav nepieciešama licence un kura ir reģistrēta šā likuma 10. panta trešajā daļā minētajā iestāžu reģistrā (tālāk tekstā - reģistrēta elektroniskās naudas iestāde), un kura ir saņēmusi atļauju sniegt vienīgi elektroniskās naudas emisijas pakalpojumus, un papildus 1.4 procenti no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus reģistrētā elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.13.3. 2000 euro gadā, ja reģistrēta elektroniskās naudas iestāde ir saņēmusi atļauju sniegt maksājumu pakalpojumus, un papildus 1.4 procenti no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.13.4. 1000 euro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta attiecīga atļauja elektroniskās naudas iestādes, kas piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, darbībai;"

3. Aizstāt 2.14. punktā skaitli "426" ar skaitli "1000".

4. Papildināt noteikumu IV nodaļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījumi šo noteikumu 2.13. un 2.14. punktā attiecībā uz Komisijas darbības finansēšanai veicamo finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru piemērojami, sākot ar 2017. gada 2. ceturksni.

12. Maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un neliela apjoma maksājumu sistēmas, nosakot Komisijas darbības finansēšanai veicamo finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru saskaņā ar noteikumu 2.12., 2.13. un 2.14. punktu, fiksētajām gada maksājuma pastāvīgajām summām piemēro koeficientu 0.75."

5. Izteikt noteikumu 11. pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
Nr. 107

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par licencētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.1. un 12. punktu pēc formulas: 7000 euro x 0.75/3  

2.

Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros  

3.

Maksājuma likme, %  

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)  

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)  

 

Vadītājs /  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

 

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

11.1 pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
Nr. 107

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes, kas sniedz tikai bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu, maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.2. un 12. punktu pēc formulas: 1000 euro x 0.75/3  

2.

Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī bezkonta maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros  

3.

Maksājuma likme, %  

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)  

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)  

 

Vadītājs /  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

 

7. Papildināt noteikumus ar 11.2 pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

11.2 pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
Nr. 107

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.3. un 12. punktu pēc formulas: 3000 euro x 0.75/3  

2.

Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros  

3.

Maksājuma likme, %  

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)  

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)  

 

Vadītājs /  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

 

8. Izteikt noteikumu 12. pielikumu šādā redakcijā:

"Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
Nr. 107

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par licencētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.1. un 12. punktu pēc formulas: 7000 euro x 0.75/3  

2.

Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros  

3.

Maksājuma likme, %  

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)  

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)  

 

Vadītājs /  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

 

9. Papildināt noteikumus ar 12.1 pielikumu šādā redakcijā:

"Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

12.1 pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
Nr. 107

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par reģistrētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.2. un 12. punktu pēc formulas: 1000 euro x 0.75/3  

2.

Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.3. un 12. punktu pēc formulas: 2000 euro x 0.75/3  

3.

Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros (tajā skaitā maksājumu pakalpojumu, ja šāds pakalpojums tiek sniegts)  

4.

Maksājuma likme, %  

5.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (3. pozīcija x 4. pozīcija/100)  

6.

Kopējais maksājums (1. pozīcija vai 2. pozīcija + 5. pozīcija)  

 

Vadītājs /  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 107Pieņemts: 28.06.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 30.06.2017. OP numurs: 2017/129.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
291930
01.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)