Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa
8.2 panta septīto daļu, 9. panta piekto daļu,
10. panta pirmo daļu, 16. panta piekto daļu
un 27. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 99. nr.; 2008, 171. nr.; 2009, 26., 203. nr.; 2012, 173., 194. nr.; 2013, 151. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa" ar skaitli un vārdiem "8.2 panta septīto daļu".

2. Papildināt 1. punktu aiz vārdiem "minimālo pilnvaru apjomu un tam izvirzāmās prasības" ar vārdiem "reģistrācijas kārtību buru jahtām bez īpašuma tiesību reģistrācijas".

3. Papildināt 10.1 2.apakšpunktu aiz vārdiem "komersanta reģistrācijas apliecības kopiju" ar vārdiem "(tikai ārvalsts komersants)".

4. Izteikt 12.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8.1 ja atpūtas kuģis iepriekš nav bijis reģistrēts attiecīgās valsts reģistrācijas iestādē, - pārdevēja (iepriekšējā īpašnieka) - tās valsts rezidenta, kurā konkrētā atpūtas kuģa reģistrācija tā tehnisko parametru vai izmantošanas mērķa (piemēram, kuģošanas rajons ierobežots ar iekšējiem ūdeņiem, netiek izmantots komercdarbībai u. c.) dēļ netiek veikta - apliecinājumu (23. pielikums) par reģistrācijas un apgrūtinājumu neesību;".

5. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 un 12.5 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas, jahtas valdītājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

12.1 1. iesniegumu (24. pielikums);

12.1 2. šo noteikumu 24. pielikuma 5. punktā minētos dokumentus vai šo noteikumu 52. punktā minēto apliecinājumu, ja buru jahta atbilst 52. punkta nosacījumiem;

12.1 3. ja buru jahta ir iepriekš reģistrēta, - dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu.

12.2 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas, jahtas valdītājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

12.2 1. iesniegumu (24. pielikums);

12.2 2. Latvijas Republikā atzītas burāšanas sporta federācijas sertificēta apmērītāja apstiprinātu sporta buru jahtas mērgrāmatu;

12.2 3. šo noteikumu 24. pielikuma 5. punktā minētos dokumentus vai šo noteikumu 52. punktā minēto apliecinājumu, ja buru jahta atbilst 52. punkta nosacījumiem;

12.2 4. ja sporta buru jahta ir iepriekš reģistrēta, - dokumentu par izslēgšanu no iepriekšējā kuģu reģistra vai tam līdzvērtīgu dokumentu.

12.3 Sporta buru jahtu klašu sarakstu veido Jūras administrācija, pamatojoties uz atzītās burāšanas sporta federācijas priekšlikumiem.

12.4 Atzītā burāšanas sporta federācija informē Jūras administrāciju par tās sertificētiem (atzītiem) apmērītājiem, norādot, kad viņi šīs tiesības ir ieguvuši vai kad tās zaudējuši.

12.5 Lai Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas kārtībā reģistrētām buru jahtām reģistrētu īpašumtiesības, jahtas ieguvējs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus, ievērojot šo noteikumu 16.1 punktā minēto kārtību, un nodod buru jahtas tehnisko pasi, ja tāda ir izsniegta."

6. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 10.3., 10.13. un 12.3. apakšpunktā minētie dokumenti apliecina nepārtrauktu secīgu kuģošanas līdzekļa pāreju personai, kura piesaka kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā vai īpašumtiesību reģistrāciju Jūras kodeksa 8.2 panta kārtībā reģistrētiem kuģošanas līdzekļiem:

16.1 1. ja kuģošanas līdzeklis, peldošā konstrukcija vai nostiprinātā iekārta pirms tās reģistrācijas kuģu reģistrā nav bijusi reģistrēta, tās pāreju dokumentāri apstiprina, sākot ar būvētāja apliecinājumā (sertifikātā) norādītā kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas ieguvēju;

16.1 2. ja kuģošanas līdzeklis, peldošā konstrukcija vai nostiprinātā iekārta pirms tās reģistrācijas kuģu reģistrā ir bijusi reģistrēta, tās pāreju dokumentāri apstiprina, sākot no kuģošanas līdzekļa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas pēdējās reģistrācijas valsts attiecīgās reģistrācijas institūcijas izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādītā īpašnieka izslēgšanas brīža.

16.2 Par dokumentāri apstiprinātu pāreju tiek uzskatīta pāreja, kas notikusi, pamatojoties uz Jūras kodeksa 16. panta otrajā daļā noteiktajiem dokumentiem. Ja kāda no secīgās pārejas ķēdē iesaistītām tiesību pārejām tiek apliecināta ar atsavināšanas līgumu vai pārdošanas apliecinājumu, to noformē saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu."

7. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Lai reģistrētu kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas īpašumtiesību maiņu, kā arī berbouta līgumslēdzēju pušu maiņu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz visus šajos noteikumos minētos kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrācijai iesniedzamos dokumentus un iepriekšējam īpašniekam vai berbouta fraktētājam Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības uzskatāmas par nederīgām. Paziņojumā iekļauj šo noteikumu 38. punktā norādīto informāciju."

8. Papildināt noteikumus ar 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Lai reģistrētu menedžmenta līgumslēdzēju pušu maiņu, iesniedz šo noteikumu 10.1., 10.12. un 10.17. apakšpunktā minētos dokumentus."

9. Izteikt 20. punkta ievaddaļu un 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20. Ja kuģi no kuģu reģistra izslēdz saskaņā ar Jūras kodeksa 12. panta pirmo daļu, kuģa īpašnieks vai, ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kartībā, persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu, norādot izslēgšanas iemeslu. Iesniegumu sastāda notariāla akta formā, ja kuģim ir reģistrētas īpašumtiesības, bet, ja kuģis pieder vienai fiziskajai personai, notariālā forma nav nepieciešama. Ja iesniegums sastādīts valstī, kuras normatīvie akti neparedz dokumentu sastādīšanu notariālā akta formā, notārs apliecina īpašnieka tiesībspēju, rīcībspēju, darbības apjomu un pārstāvju pilnvaras. Ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kartībā un iesniegumu iesniedz persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai kā tiesību pārņēmēja, iesniegumā ietver apliecinājumu par tiesību pārņemšanu un norāda pārņemšanas pamatu;"

10. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Pēc Jūras kodeksā paredzēto saistību nokārtošanas Latvijas Kuģu reģistrs izsniedz kuģa īpašniekam, berbouta fraktētājam vai, ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, personai, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējam izslēgšanas apliecību (6. pielikums)."

11. Papildināt noteikumus ar 34.5.1 un 34.5.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.5.1 buru jahtas tehnisko pasi, ja reģistrē Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas (25. pielikums);

34.5.2 sporta buru jahtas uzlīmi, ja reģistrē Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas. Šajā uzlīmē norāda sporta buru jahtas reģistrācijas numuru un uzrakstu "LATVIJAS KUĢU REĢISTRS";".

12. Izteikt 35.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. reģistrācijas apliecībai - divi gadi (izņemot atpūtas kuģa reģistrācijas apliecību, kuras derīguma termiņš ir pieci gadi, kravas un pasažieru kuģa ar bruto tilpību 500 vai lielāku reģistrācijas apliecību un zvejas laivas reģistrācijas apliecību, kuras ir beztermiņa);".

13. Papildināt noteikumus ar 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.6. buru jahtas tehniskajai pasei un sporta buru jahtas uzlīmei - beztermiņa."

14. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Beztermiņa zvejas laivas reģistrācijas apliecība ir derīga, ja ir veikta zvejas laivas ikgadējā apskate un reģistrācijas apliecībā par to ir attiecīgs apliecinājums."

15. Izteikt 38. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu iesniegumu un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka nozaudētie dokumenti uzskatāmi par nederīgiem. Ja kuģis ir reģistrēts Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā kartībā, iesniegumu iesniedz persona, kura ir pieteikusi kuģi reģistrācijai, vai tās tiesību pārņēmējs (iesniegumā ietver apliecinājumu par tiesību pārņemšanu un norāda pārņemšanas pamatu). Paziņojumā norāda:".

16. Papildināt noteikumus ar 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"51. Beztermiņa zvejas laivu reģistrācijas apliecības izdod, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Reģistrācijas apliecības, kas zvejas laivām izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

52. Šo noteikumu 12.1 punktā minētās buru jahtas un 12.2 punktā minētās sporta buru jahtas līdz 2018. gada 1. oktobrim var reģistrēt, neiesniedzot dokumentus, kas apliecina jahtas atbilstību normatīvajos aktos par atpūtas kuģu un ūdensmotociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū noteiktajām prasībām, ja reģistrācijas pieteicējs iesniedz apliecinājumu par to, ka buru jahta ir iegādāta un ekspluatēta Latvijas Republikā līdz 2004. gada 30. aprīlim un atrodas viņa likumīgā valdījumā. "

17. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

18. Papildināt noteikumus ar 24. pielikumu (2. pielikums).

19. Papildināt noteikumus ar 25. pielikumu (3. pielikums).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 339

"16. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 467

Zvejas laivas reģistrācijas apliecības paraugs

AVERSS

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēls

ZVEJAS LAIVAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

REĢ. NR., VĀRDS
REĢISTRĀCIJAS DATUMS
LAIVAS TIPS
BŪVES GADS UN VIETA
KORPUSA MATERIĀLS
ATĻAUTAIS CILVĒKU SKAITS LAIVĀ
LIELĀKAIS GARUMS
LIELĀKAIS PLATUMS
BRĪVSĀNU AUGSTUMS
KRAVNESĪBA
BRUTO TILPĪBA
DZINĒJA TIPS UN JAUDA

REVERSS

KUĢOŠANA ATĻAUTA AR ATTĀLINĀŠANOS NO KRASTA LĪDZ ______ J.J. AR VIĻNU AUGSTUMU LĪDZ ______ M DIENNAKTS GAIŠAJĀ __________________ LAIKĀ.

APRĪKOJUMS

RADIOAPRĪKOJUMS _________, GLĀBŠANAS RIŅĶI _________, GLĀBŠANAS PLOSTI _________, NAVIGĀCIJAS UGUNIS _________, ENKURS _________ KG, TROSES DIAMETRS _________ M, SIGNĀLLĀPAS _________, UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI _________, GLĀBŠANAS VESTES ATBILSTOŠI LAIVĀ ESOŠO CILVĒKU SKAITAM, AVĀRIJAS APRĪKOJUMS.

ĪPAŠNIEKS

 

 

 

 

APLIECĪBA DERĪGA

/MĒNESIS, GADS/

 

 

 

 

  Z.v.

Latvijas Kuģu reģistrators ___________________________

Apliecība izsniegta:
Apliecības numurs:

"

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 339

"24. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 467

Iesniegums buru jahtas reģistrācijai Latvijas Kuģu reģistrā

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS

IESNIEGUMS

BURU JAHTAS REĢISTRĀCIJAI LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ

JAHTAS, KURU REĢISTRĀCIJA PAREDZĒTA JŪRAS KODEKSA 8.2 PANTĀ

 Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 1. punktā minētās buru jahtas

 Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētās sporta buru jahtas

1. Informācija

Jahtas vārds*

 

Tips

 

Pieraksta osta*

 

Kuģošanas rajona kategorija*

 

Iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums

 

Būves gads un vieta

 

2. Valdītājs

Vārds, uzvārds, personas kods

 

 

Pasta adrese, e-pasta adrese

 

 

3. Galvenie tehniskie dati*

Korpusa identifikācijas nr. ____________________________________ Garums __________________ m Platums _______________ m

Dzinējs (iebūvēts/piekarams, benzīna/dīzeļa) ____________________________________ Apzīmējums _____________________

Skaits _________ Jauda _________ kW

4. Aprīkojums*

Apliecinu, ka buru jahta ______________________________________________________ atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu drošību D kategorijas kuģošanai un buru jahtai ir šāds aprīkojums:
1. Glābšanas vestes (peldspēja ≥ 150N) _________ gab. 2. Glābšanas riņķi (ar peldošo līni un gaismas boju) _________ gab.
3. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts _________ gab. 4. Šļakatdroša portatīvā UĪV radiostacija _________ gab.
5. Kompass _________ gab. 6. Pasīvais radara atstarotājs _________ gab.
7. Kokpita nazis _________ gab. 8. Skaņas signāls _________ gab.

5. Atbilstība**

Apliecinu, ka buru jahta _____________________________________________ atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū.

Atbilstības apliecinājumam pievienoju:

Atbilstības deklarācijas kopiju;

Dzinēja atbilstības deklarācijas kopiju;

Atpūtas kuģa specifikācijas datu kopiju no Īpašnieka rokasgrāmatas.

6. Pievienotie dokumenti

 

* Neaizpilda, ja reģistrācijai tiek pieteikta Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas 2. punktā minētā sporta buru jahta
** Atbilstība nav jāapliecina, ja buru jahta iepriekš reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un pieteicējs iesniedz attiecīgās valsts izsniegtu buru jahtas izslēgšanas apliecību, kā arī Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" 52. punktā minētajā gadījumā.

Vieta, datums _____________________________________________

Esmu informēts, ka par apzināti nepatiesu datu sniegšanu iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Valdītājs (paraksts, atšifrējums) _____________________________________________

Aizpilda Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

_________________________________________________________________________________ ir reģistrēta Latvijas Kuģu reģistrā

_________ gada ___________________________ ar reģistrācijas nr. ______________________________, tai piešķirts numurs uz

buras LAT _________ un izsniegta buru jahtas tehniskā pase Nr. _________, sporta buru jahtas uzlīme Nr. _________

Rīgā _________ gada ___________________________

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

"

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 339

"25. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 467

Buru jahtas tehniskās pases paraugs

AVERSS

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazā Latvijas
valsts ģerboņa attēls

BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE

JAHTAS VĀRDS
REĢISTRĀCIJAS NUMURS
NUMURS UZ BURAS
REĢISTRĀCIJAS DATUMS
KUĢOŠANAS RAJONA KATEGORIJA
ATĻAUTAIS CILVĒKU SKAITS UZ JAHTAS
KORPUSA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
LIELĀKAIS GARUMS
LIELĀKAIS PLATUMS
DZINĒJS
TEHNISKĀS PASES IZSNIEGŠANAS DATUMS
TEHNISKĀS PASES NUMURS

REVERSS

BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE NAV UZSKATĀMA PAR ĪPAŠUMTIESĪBAS APLIECINOŠU DOKUMENTU. BURU JAHTAS TEHNISKĀ PASE APLIECINA BURU JAHTAS REĢISTRĀCIJU LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ UN IR DERĪGA KUĢOŠANAI LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠĒJOS ŪDEŅOS, KAS ATRODAS NO JŪRAS KRASTA LĪNIJAS UZ SAUSZEMES PUSI, UN 3000 METRU PLATĀ JOSLĀ NO KRASTA LĪNIJAS UZ JŪRAS PUSI RĪGAS JŪRAS LĪČA UN BALTIJAS JŪRAS LATVIJAS REPUBLIKAS PIEKRASTES DAĻĀ.
JA BURU JAHTA PĀRKĀPJ MINĒTO KUĢOŠANAS RAJONU ROBEŽAS, UZSKATĀMS, KA TĀ NAV REĢISTRĒTA LATVIJAS REPUBLIKAS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z. v.

 

Latvijas Kuģu reģistrators ___________________________

Buru jahtas tehniskās pases izmērs A7."

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 13.06.2017.Stājas spēkā: 29.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 28.06.2017. OP numurs: 2017/127.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291824
29.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva