Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 306

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 48. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma
41.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "minēto iesniegumu" ar vārdiem "uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ja iesniegumu iesniedz personīgi".

2. Svītrot 3.1. apakšpunktu.

3. Svītrot 6. punkta trešajā teikumā vārdus "un attiecīgo komisijas locekli aizstāj cits komisijas loceklis".

4. Izteikt 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.9. starptautiskās tiesības un starptautiskā tiesiskā sadarbība kriminālprocesā un civilprocesā;".

5. Izteikt 11. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Eksāmena mutiskās daļas biļetēs iekļauj piecus teorijas jautājumus, no kuriem četri ir saistīti ar eksāmena programmas sadaļās iekļautajiem jautājumiem šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. un 8.9. apakšpunktā minētajās jomās un viens - ar eksāmena programmas sadaļās iekļautajiem jautājumiem šo noteikumu 8.10., 8.11., 8.12. un 8.13. apakšpunktā minētajās jomās."

6. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. rakstiskajā daļā pārbauda pretendenta zināšanas un argumentācijas prasmes - uzdod pretendentam atrisināt prakses uzdevumu (kāzusu), sagatavot juridisku atzinumu vai procesuāla dokumenta projektu un advokāta lietvedības dokumenta projektu (turpmāk - dokumenta projekts);".

7. Aizstāt 12.2. apakšpunktā vārdu "četrus" ar vārdu "piecus".

8. Aizstāt 23. punktā skaitli "1" ar vārdiem "viena balle".

9. Aizstāt 28. punktā vārdu "četrus" ar vārdu "piecus".

10. Aizstāt 29. punktā skaitli "30" ar skaitli "50".

11. Aizstāt 31. punktā vārdu "piecu" ar skaitli "10".

12. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Pēc eksāmena rakstiskās daļas darbu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena rakstiskās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Pretendenta eksāmena rakstiskās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena rakstiskās daļas darba vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums)."

13. Aizstāt 35. punktā vārdu "trim" ar vārdu "četrām".

14. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta atbildes uz katru eksāmena mutiskās daļas jautājumu, katras atbildes vērtējumu ieraksta eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapā (3. pielikums) un, ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu. Pēc visu atbilžu novērtēšanas komisijas loceklis ieraksta kopējo visu atbilžu vērtējumu, kuru iegūst, summējot visus piecus atbilžu vērtējumus un izdalot ar pieci. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu) un paraksta vērtējuma lapu. Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums)."

15. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Pēc eksāmena mutiskās daļas novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Pretendenta eksāmena mutiskās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos kopējos visu atbilžu vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena mutiskās daļas atbilžu vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums)."

16. Izteikt 38. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Neatkarīgi no eksāmena mutiskajā daļā iegūtā vidējā vērtējuma pretendents eksāmena mutisko daļu nav nokārtojis, ja vismaz trīs komisijas locekļi vairāk nekā divus šīs eksāmena daļas jautājumus ir novērtējuši ar vienu, divām vai trim ballēm."

17. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Galīgo eksāmena atzīmi nosaka, summējot pretendenta eksāmena abu daļu vērtējumus un izdalot ar divi (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz septiņas balles, to neapaļo. Pretendenta eksāmena galīgo vērtējumu ieraksta protokolā."

18. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Eksāmens ir nokārtots, ja nokārtotā eksāmena abu daļu galīgais vērtējums, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 39. un 40. punktu, nav zemāks par septiņām ballēm."

19. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 227

Zvērināta advokāta eksāmena vērtēšanas kritēriji

Nr. p. k. Vērtējums (balles) Skaidrojums Apguves līmenis
1. 10 Zināšanas pārsniedz noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar zvērinātu advokātu profesionālo darbību saistītu problēmjautājumu un darbību regulējošo normu dziļu izpratni Izcili
2. 9 Pilnīga izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot pilnībā vai gandrīz vienmēr to spēj. Ir prasme patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas Teicami
3. 8 Apgūti zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, profesionālās darbības principi un metodes. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot standartsituācijās, taču konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu nepietiekama izpratne Ļoti labi
4. 7 Apgūti zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, profesionālās darbības principi un metodes. Spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne Labi
5. 6 Apmierinoša izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un nespēja iegūtās zināšanas izmantot atsevišķu problēmjautājumu risināšanā Gandrīz labi
6. 5 Kopumā apmierinoša izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču konstatējami būtiski trūkumi spējā izmantot iegūtās zināšanas praksē Viduvēji
7. 4 Apgūtas virspusīgas zināšanas par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču nespēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot Gandrīz viduvēji
8. 3 Virspusīgas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču nav prasmes tās praktiski izmantot Vāji
9. 2 Ļoti vājas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, nav prasmes tās izmantot praktiski Ļoti vāji
10. 1 Nav izpratnes par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm. Nav zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmju Neapmierinoši

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 227

Zvērināta advokāta eksāmena rakstiskās daļas vērtējuma lapa

     
(eksāmena norises vieta)   (datums un laiks)
Vērtētājs    
  (komisijas locekļa vārds, uzvārds)  
Nr. p. k. Pretendenta
vārds, uzvārds
Biļetes
numurs
Vērtējums
(1-10)
Piezīmes
         
         
         
         
         

Vērtētāja paraksts _______________________________

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 227

Zvērināta advokāta eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapa

     
(eksāmena norises vieta)   (datums un laiks)
Vērtētājs    
  (komisijas locekļa vārds, uzvārds)  
Pretendents  
  (vārds, uzvārds)  
Biļetes numurs    
Jautājuma
numurs
Vērtējums
(1-10)
Piezīmes
     
     
     
     
     
Kopējais vērtējums (1-10)  

Vērtētāja paraksts _______________________________".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 "Zvērināta advokāta eksāmena .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 06.06.2017.Stājas spēkā: 09.06.2017.Zaudē spēku: 30.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 08.06.2017. OP numurs: 2017/114.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291322
09.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)