Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 313

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 57. §)
Traktortehnikas, tās piekabes, maināmās velkamās iekārtas un maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
10. panta 1.daļu, 10.panta ceturto daļu un 21. panta trešo daļu
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – aģentūra) reģistrē un noņem no uzskaites traktortehniku, tās piekabi, maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

2. Lai nodrošinātu valsts uzskaiti, aģentūra traktortehnikas, tās piekabes, maināmās velkamās iekārtas vai maināmā tehnoloģiskā agregāta uzskaites tehniskos datus un datus par īpašnieku, turētāju un valdītāju iekļauj valsts informatīvajā sistēmā "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (turpmāk – informatīvā sistēma). Informatīvās sistēmas pārzinis un turētājs ir aģentūra.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

3. Aģentūra atbilstoši normatīvajiem aktiem par informācijas pieprasīšanu no informācijas sistēmas sniedz datus no informatīvās sistēmas citām iestādēm un organizācijām to funkciju vai uzdevumu izpildei, kā arī saņem datus no citu iestāžu un organizāciju informatīvajām sistēmām savu funkciju izpildei.

4. Zemkopības ministrija sadarbībā ar aģentūru iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

5. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

II. Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas dokumenti un valsts reģistrācijas numura zīmes

6. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām grupām un apakšgrupām, aģentūra izsniedz vienu no šādiem traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentiem:

6.1. traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību (2. pielikums);

6.2. traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecību (3. pielikums);

6.3. speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecību (4. pielikums).

7. Ja traktortehnika vai tās piekabe atbilst piemērojamo standartu prasībām, uzskatāms, ka traktortehnika vai tās piekabe atbilst arī šo noteikumu 1. pielikuma prasībām.

8. Traktortehnikas vai tās piekabes un speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecībā (turpmāk – reģistrācijas apliecība), kā arī traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecībā norādītos datus nepapildina un nelabo, izņemot tos datus, kas iekļauti reģistrācijas apliecības otrajā pusē (reversā). Reģistrācijas apliecībā, kā arī traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecībā visas sadaļas un sadaļu rindas ir aizpildītas, izņemot tās sadaļas, kas iekļautas reģistrācijas apliecības otrajā pusē (reversā). Ja datu nav, atbilstošajā sadaļā vai tās rindā norāda divas zvaigznītes. Ja mainās reģistrācijas apliecībā vai traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecībā norādītie dati, izņemot datus, kas iekļauti reģistrācijas apliecības otrajā pusē (reversā), nepieciešama jauna reģistrācijas apliecība vai traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecība.

9. Katrai reģistrētai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma, izņemot gadījumus, kad traktortehnika vai tās piekabe Latvijas Republikā ievesta uz laiku vai arī kad termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings).

10. Katrai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai, to pirmo reizi reģistrējot informatīvajā sistēmā, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk – numura zīme), ko piestiprina traktortehnikas vai tās piekabes aizmugurē. Valsts reģistrācijas numuru piešķir pēc kārtas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Numura zīmi izsniedz aģentūras teritoriālajās vienībās (birojos).

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

11. Numura zīme atbilst vismaz šādām prasībām:

11.1. tā satur arābu ciparus un latīņu alfabēta lielos burtus;

11.2. numura zīmes pamatne ir vismaz 0,8 milimetru bieza nerūsējoša metāla plāksne, kas klāta ar atstarojošo plēvi, kurā izspiesti attiecīgās krāsas simboli;

11.3. numura zīmes simboli ir iestrādāti atstarojoša materiāla plēvē, tie nav atdalāmi vai noņemami, nesabojājot numura zīmi vai tās atstarojošo plēvi;

11.4. atstarojošā materiāla plēve ir redzama visā numura zīmē;

11.5. burtus un ciparus sadalošās svītras un apmales reljefa augstums attiecībā pret numura zīmes virsmu ir viens līdz divi milimetri;

11.6. (svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 298);

11.7. numura zīmes burtiem, cipariem un tās atstarojošā materiāla plēvei jāsaglabājas vismaz piecus gadus, ja numura zīme tiek atbilstoši ekspluatēta un uzglabāta.

12. Ja numura zīme atbilst piemērojamo standartu prasībām, uzskatāms, ka tā atbilst arī šo noteikumu prasībām.

13. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi īpašumā, mainot valsts reģistrācijas numuru vai saņemot numura zīmi zudušas, nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes vietā, var izvēlēties valsts reģistrācijas numuru no attiecīgās aģentūras teritoriālās vienības (biroja) rīcībā esošajām numura zīmēm vai saņemt individuālu valsts reģistrācijas numura zīmi pēc pasūtījuma.

14. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks var saglabāt valsts reģistrācijas numuru citai savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esošas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai, ja viņš līdz traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanai vai vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju maina valsts reģistrācijas numuru un lūdz saglabāt numura zīmi. Saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē gada laikā, bet minētais ierobežojums neattiecas uz individuāla pasūtījuma numuriem. Piešķirto un nomainīto valsts reģistrācijas numuru ir aizliegts nodot tālāk.

15. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks, reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi, var pasūtīt vispārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas numuru ar numura zīmju aprakstam atbilstošu simbolu kombināciju (turpmāk – individuāla numura zīme). Lēmumu par individuālas numura zīmes piešķiršanu pieņem aģentūra. Šādas numura zīmes traktortehnikai vai tās piekabei piešķir, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija:

15.1. nav iepriekš piešķirta citai traktortehnikai vai tās piekabei;

15.2. nav paredzēta piešķiršanai sērijveidā;

15.3. nav latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums;

15.4. neveido nepieklājīgus vai rupjus vārdus;

15.5. neveido iestāžu nosaukumus latviešu vai kādā citā valodā;

15.6. neapgrūtina valsts reģistrācijas numura identifikāciju, kā arī nav citu pamatotu apstākļu šādas numura zīmes neizsniegšanai.

16. Traktortehnikai vai tās piekabei var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

16.1. tranzīta numura zīmi. To izsniedz traktortehnikai vai tās piekabei, ko paredzēts izvest no Latvijas Republikas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī vai kas piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijas Republikā, tai nav derīgas numura zīmes. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmi izsniegta tranzīta numura apliecība;

16.2. tirdzniecības numura zīmi. To izsniedz tikai noteiktā kārtībā aģentūrā reģistrētiem tirdzniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību (turpmāk – komersants). Tirdzniecības numura zīmes piešķiršanu apliecina tirdzniecības numura apliecība;

16.3. speciālās traktortehnikas numura zīmi. To izsniedz traktortehnikai, ko izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

III. Traktortehnikas un tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana

17. Pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona aģentūrā uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai, lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites un tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus vai dokumentus, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

18. Latvijas Republikā reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai var neuzrādīt:

18.1. ja persona (ieguvējs) traktortehniku vai tās piekabi, par kuru aģentūrā pēdējo piecu gadu laikā ir veiktas reģistrācijas darbības vai tehniskā apskate, iegūst tieši no reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka (atsavinātāja) un ir pārliecinājusies par traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem datiem, un no tehnisko datu salīdzināšanas atsakās. Persona (ieguvējs) datu atbilstību un atteikšanos no tehnisko datu salīdzināšanas apliecina ar parakstu iesniegumā;

18.2. ja tirdzniecības numura apliecību un tirdzniecības numura zīmi nepieciešams saņemt zudušas, nozaudētas, nozagtas vai bojātas tirdzniecības numura apliecības un tirdzniecības numura zīmes vietā;

18.3. ja apmaina sabojātu reģistrācijas apliecību vai numura zīmi un attiecīgajai traktortehnikai vai tās piekabei pēdējo piecu gadu laikā ir veikta tehniskā apskate vai reģistrācija;

18.4. ja tiek reģistrēta traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūve.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 298; 18.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.08.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Pirms tehnisko datu salīdzināšanas persona uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (piemēram, reģistrācijas apliecību, ārvalsts tehnisko pasi, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu). Ja komersants dokumentus neuzrāda, izziņā par traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanu izdara atzīmi, ka dokuments nav uzrādīts.

20. Persona, kas uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai, nodrošina, lai identifikācijas numurs ir tīrs un labi salasāms. Identifikācijas numurs nav patvaļīgi iestrādāts vai uzstādīts, bet to ir iestrādājis vai uzstādījis ražotājs, aģentūra vai atbilstības novērtēšanas institūcijas.

21. Aģentūra izziņā par tehnisko datu salīdzināšanu par traktortehniku vai tās piekabi norāda šādu informāciju:

21.1. reģistrācijas numuru;

21.2. reģistrācijas apliecības numuru;

21.3. identifikācijas numuru;

21.4. grupu;

21.5. apakšgrupu;

21.6. marku;

21.7. modeli;

21.8. tipu;

21.9. gaitas iekārtu;

21.10. pamatkrāsu;

21.11. papildkrāsu;

21.12. motorstundu skaitu;

21.13. izlaiduma gadu;

21.14. statusu – jauna vai ekspluatēta;

21.15. pilnu masu (kg) un pašmasu (kg);

21.16. jaudu (kW);

21.17. numura zīmes tipu;

21.18. EK tipa apstiprinājuma numuru;

21.19. motora EK tipa apstiprinājuma numuru;

21.20. ekspluatāciju – piedalās vai nepiedalās ceļu satiksmē;

21.21. pārbūves kategoriju un veidu;

21.22. uzrādītāju (fizisku personu – vārdu, uzvārdu, personas kodu);

21.23. uzrādīšanas datumu, laiku un vietu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

22. Tehnisko datu salīdzināšanā noteiktos datus aģentūras amatpersona izziņā apliecina ar parakstu (norādot paraksta atšifrējumu), kā arī ievada informatīvajā sistēmā. Informatīvajā sistēmā ievadītos datus aģentūra izmanto šajos noteikumos noteiktajām reģistrācijas darbībām.

23. Papildus šo noteikumu 17. punktā noteiktajam aģentūras amatpersona tehniskos datus salīdzina, ja:

23.1. reģistrētajai traktortehnikai vai tās piekabei informatīvajā sistēmā ir mainīts identifikācijas numurs saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu vai tai nav identifikācijas numura;

23.2. tā konstatē datu neatbilstību;

23.3. salīdzināt tehniskos datus vēlas traktortehnikas vai tās piekabes jaunais īpašnieks vai ieguvējs.

24. Izziņu par tehnisko datu salīdzināšanu pēc personas lūguma izsniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izziņa par tehnisko datu salīdzināšanu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai ir derīga pusgadu pēc izsniegšanas.

25. Aģentūra reģistrētajai traktortehnikai un tās piekabei piešķir un iestrādā jaunu unikālu identifikācijas numuru uz rāmja (šasijas) daļas, ja:

25.1. identifikācijas numurs nav skaidri salasāms, jo ir daļēji izdzisis vai bojāts, bet ir iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi;

25.2. ir uzstādīta (nomainīta) tā paša ražotāja saderīgi numurēta agregāta detaļa ar citu identifikācijas numuru un īpašnieks uzrāda īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

26. Aģentūras piešķiramais un iestrādājamais identifikācijas numurs sastāv no astoņiem simboliem, un to iestrādā (iekaļ) traktortehnikas vai tās piekabes nesošajā konstrukcijā vai rāmī. Aģentūra izsniedz izziņu par identifikācijas numura piešķiršanu un iestrādāšanu un tajā iekļautos datus fiksē informatīvajā sistēmā.

IV. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija

27. Šo noteikumu IV, V, VI un VII nodaļā minētos dokumentus aģentūrā iesniedz (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), iesniegumu paraksta, kā arī reģistrācijas apliecību un numura zīmi saņem:

27.1. traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks, valdītājs vai turētājs, kurš ir:

27.1.1. sasniedzis pilngadību;

27.1.2. sasniedzis 16 gadu vecumu – ja īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrē traktortehniku un tās piekabi, kuru atļauts vadīt attiecīgi no 16 gadu vecuma, ar personas vecāku (aizbildņu) piekrišanu;

27.1.3. nepilngadīgs un ir vienīgais transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieks. Šādā gadījumā traktortehniku vai tās piekabi reģistrē šīs personas īpašumā vai valdījumā, norādot datus par tās aizbildni;

27.1.4. tāda persona, pār kuru nodibināta aizgādnība. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni;

27.2. Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās filiāle, Latvijā reģistrēta ārvalsts komersanta vai organizācijas filiāle vai pārstāvniecība, līgumsabiedrība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde (turpmāk – juridiska persona);

27.3. ārvalsts juridiskā persona, kuras atrašanās vieta nav Latvijā, ja par turētāju reģistrē kādu no šo noteikumu 27.1. un 27.2. apakšpunktā minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina ārvalsts juridiskās personas paraksta tiesības;

27.4. traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai ar aģentūru līgumu noslēguša komersanta pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgu pilnvaru, – ja tiek reģistrēta tā izgatavota vai izplatīta traktortehnika vai tās piekabe;

27.5. ķīlas ņēmējs – ja no uzskaites noņem ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, par kuru izdarīta komercķīlas atzīme informatīvajā sistēmā;

27.6. zvērināts tiesu izpildītājs – ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

27.7. tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi, vai viņas pilnvarota persona, – ja traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites noņem, pamatojoties uz izpildu dokumentu.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 550 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

27.1 Ja reģistrācijas darbības veic pilnvarota persona, tā aģentūrā iesniedz attiecīgu rakstisku pilnvarojumu, izņemot gadījumu, ja tiek veikta tehnisko datu salīdzināšana vai šo noteikumu 51., 52.55. un 57. punktā noteiktās reģistrācijas darbības.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 550 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 298)

27.2 Persona, kas sniedz finanšu pakalpojumus un ir noslēgusi līgumu par informatīvās sistēmas datu lietošanu, šo noteikumu 27.punktā minēto rakstveida pilnvarojumu, kā arī īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu iesniedz informatīvajā sistēmā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

28. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes turētāju, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks iesniegumā norāda reģistrācijas apliecības derīguma termiņu (ja tas ir ierobežots), turētāja adresi un:

28.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, ja nav piešķirts personas kods, – fiziskai personai;

28.2. nosaukumu un reģistrācijas numuru – juridiskai personai;

28.3. nosaukumu – tiešās vai netiešās valsts pārvaldes iestādei.

29. (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

29.1 No ārvalsts ievestu traktortehniku vai tās piekabi Latvijā reģistrē pēc traktortehnikas vai tās piekabes datu pārbaudes Šengenas informācijas sistēmā. Minētos datus Šengenas informācijas sistēmā pārbauda, arī noņemot traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, kā arī reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

29.2 Ja Šengenas informācijas sistēmā ir informācija, ka traktortehnika, tās piekabe vai numurētie agregāti tiek meklēti, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka identifikācijas numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, aģentūra rīkojas saskaņā ar aģentūras un Valsts policijas vienošanos.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

30. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas process notiek secīgi, neizlaižot nevienu darbību.

31. Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas par to samaksā atbilstoši aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim.

32. Lai reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

32.1. iesniegumu;

32.2. iepriekš izsniegto traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu, izņemot gadījumu, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna vai to ieved no valsts, kurā neveic traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju, un persona to rakstiski apliecina. Dokuments, kas apliecina, ka traktortehnika vai tās piekabe ir norakstīta vai nav atjaunojama, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu;

32.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

32.4. atbilstību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

32.5. traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu. Traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehnisko datu apliecinājuma dokuments var būt arī rēķins-uzziņa, ko izsniedzis komersants;

32.6. dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, ja traktortehniku vai tās piekabi iegādājas no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

33. Šo noteikumu 32.4. apakšpunktā minēto atbilstības apliecinājuma dokumentu neiesniedz par traktortehniku vai tās piekabi, kas ir bijusi reģistrēta vai ekspluatēta kādā no Eiropas Savienības valstīm.

34. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz tās personas vārda, kura iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā norādīta kā ieguvējs.

35. No ārvalsts ievestas traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tās reģistrācijas Latvijas Republikā, izņemot šādus gadījumus:

35.1. traktortehniku vai tās piekabi kā preci Latvijas Republikā ievedis pats komersants, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību, vai arī cita Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai komersantam;

35.2. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijas Republikā, vēlas atsavināt tai piederošu traktortehniku vai tās piekabi, un šī traktortehnika vai tās piekabe ir reģistrēta ārvalstī.

36. Lai reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, kas bijusi reģistrēta un ir noņemta no uzskaites informatīvajā sistēmā, attiecīgo traktortehniku vai tās piekabi uzrāda tehnisko datu salīdzināšanai. Reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks iesniedz aģentūrā iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

37. Aģentūra šajos noteikumos noteiktajos gadījumos pieņemtos lēmumus paziņo mutiski, un tos var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

38. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku maiņu, ja abas puses – atsavinātājs un ieguvējs – vai to pilnvarotās personas vēršas aģentūrā, reģistrē šādā kārtībā:

38.1. persona aģentūrā iesniedz:

38.1.1. iesniegumu;

38.1.2. reģistrācijas apliecību;

38.2. īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē atsavinātāja un ieguvēja klātbūtnē;

38.3. ja traktortehnika vai tās piekabe ir laulāto kopīga manta, atsavinātājs abpusējā reģistrācijas iesniegumā ar parakstu apliecina, ka laulātajam nav pretenziju pret traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanu.

39. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijai nepieciešama vairāku personu klātbūtne aģentūrā, reģistrācijai nepieciešamos dokumentus var iesniegt dažādās aģentūras teritoriālajās vienībās (birojos) šādā kārtībā:

39.1. atsavinātājs iesniegumu, kurā norādīta informācija par atsavinātāju un ieguvēju (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskai personai – nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs), iesniedz aģentūras teritoriālajā vienībā (birojā);

39.2. aģentūras amatpersona par iesniegtajiem dokumentiem izdara atzīmi informatīvajā sistēmā. Šī atzīme ir derīga 30 dienas vai līdz dienai, kad atsavinātājs ir atsaucis uzsāktās darbības. Atzīmes derīguma termiņu var pagarināt līdz 90 dienām, ja saņemts atsavinātāja iesniegums;

39.3. ieguvējs, ierodoties aģentūras teritoriālajā vienībā (birojā), uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai aģentūras izsniegtu traktortehnikas vadītāja apliecību, vai traktortehnikas braukšanas mācību atļauju un paraksta iesniegumu par traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju;

39.4. reģistrācijas apliecību iesniedz atsavinātājs vai ieguvējs.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550; grozījumi punktā stājas spēkā 01.09.2018., sk. grozījumu 3. punktu)

40. Ja traktortehniku vai tās piekabi nereģistrē šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minētajā termiņā, reģistrācijas procesu pārtrauc. Persona reģistrācijas dokumentus 30 dienu laikā pēc reģistrācijas procesa pārtraukšanas var saņemt attiecīgajā aģentūras teritoriālajā vienībā (birojā). Reģistrācijas dokumentus, kurus persona nav lūgusi atdot, aģentūra glabā vismaz vienu gadu.

41. Reģistrējot no komersanta iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

41.1. iesniegumu;

41.2. reģistrācijas apliecību;

41.3. rēķinu-uzziņu.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

42. Reģistrējot traktortehnikas īpašnieka maiņu, ja tā notiek uz līguma pamata, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

42.1. iesniegumu;

42.2. reģistrācijas apliecību;

42.3. Ceļu satiksmes likuma 12. panta otrās daļas 1. punktā minēto līgumu vai tā kopiju, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

43. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijai uz tiesas sprieduma pamata uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. reģistrācijas apliecību;

43.3. tiesas nolēmuma noraksta kopiju, uzrādot oriģinālu, kurš stājies spēkā un ar kuru ir nodibinātas vai mainītas īpašuma tiesības.

44. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu mantojuma gadījumā, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

44.1. iesniegumu;

44.2. reģistrācijas apliecību;

44.3. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas nolēmuma norakstu par mantošanu).

45. Ja persona aģentūrā iesniedz dokumentus saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta ceturto daļu, aģentūra traktortehniku vai tās piekabi uz valdītāja vārda reģistrē līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās", papildus sniedzot informāciju par mantojuma atstājēju.

46. Apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku maiņu reģistrē, uzrādot traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai, un aģentūrā iesniedz:

46.1. iesniegumu;

46.2. reģistrācijas apliecību. Ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijas Republikā, iesniedz traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja attiecīgie dati ir ievadīti informatīvajā sistēmā). Ja traktortehnika vai tās piekabe ievesta no ārvalsts, iesniedz dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

46.3. dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā vai nodošanu realizācijai (kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu). Minēto dokumentu izsniedz zvērināts tiesu izpildītājs vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, pamatojoties uz izpildu dokumentu par traktortehnikas vai tās piekabes bezstrīdus piedziņu.

47. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, lai izbeigtu traktortehnikas vai tās piekabes kopīpašuma tiesības, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

47.1. iesniegumu;

47.2. reģistrācijas apliecību;

47.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu un traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu vienam īpašniekam. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt aģentūrā visu līdzīpašnieku klātbūtnē vai arī iesniegt Civillikuma 1474. pantā minētās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu;

47.4. ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes iegūšanu kopīpašumā.

48. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu juridiskas personas reorganizācijas gadījumā, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

48.1. iesniegumu;

48.2. reģistrācijas apliecību;

48.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu par reorganizāciju.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

49. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz cita īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta pamata, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

49.1. iesniegumu;

49.2. reģistrācijas apliecību;

49.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

50. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu, kuras pamatā ir akts par Latvijas Republikā reģistrētai juridiskajai personai piederošas aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, aģentūrā iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. reģistrācijas apliecību;

50.3. aktu par Latvijas Republikā reģistrētai juridiskai personai piederošas aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, norādot, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam. Aktā iekļauj ziņas par atsavinātāju un ieguvēju (nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi) un traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, lai identificētu konkrēto traktortehniku vai tās piekabi, un to apliecina ar atbildīgās personas parakstu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

VI. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu maiņas reģistrācija

51. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka, valdītāja vai turētāja vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu, aģentūrā iesniedz:

51.1. iesniegumu;

51.2. reģistrācijas apliecību;

51.3. izmaiņas apliecinošu dokumentu, ja aģentūras rīcībā nav informācijas par šādām izmaiņām.

52. Lai reģistrētu traktortehnikas krāsas maiņu, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

53. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņu, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību;

53.3. izgatavotāja marķēta numurētā agregāta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, izņemot šo noteikumu 25. punktā minētos gadījumus, kad aģentūras amatpersona pieņem lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura piešķiršanu.

54. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību vai dokumentu, kas apliecina, ka piekabe ir noņemta no Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzskaites vai bijusi reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Turcijas transportlīdzekļu reģistrā;

54.3. atzinumu par traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību attiecīgās kategorijas pārbūves prasībām (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

54.4. numurētā agregāta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja pārbūvē maina numurēto agregātu.

VII. Reģistrācijas apliecības un numura zīmes maiņas reģistrācija

55. Lai saņemtu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību zudušas, nozaudētas, nozagtas vai bojātas reģistrācijas apliecības vietā, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

55.1. iesniegumu;

55.2. bojāto reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecību maina, ja bojātais dokuments nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no vienas reģistrācijas apliecības, un tai var noteikt veidlapas numuru;

55.3. policijas izziņu par reģistrācijas apliecības nolaupīšanu vai attiecīgās institūcijas izziņu par reģistrācijas apliecības bojāeju nepārvaramas varas dēļ, ja aģentūras rīcībā nav informācijas par nolaupīta dokumenta atrašanos meklēšanā vai par reģistrācijas apliecības nozaudēšanu vai pazušanu citos apstākļos.

56. Lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, aģentūrā iesniedz:

56.1. iesniegumu;

56.2. reģistrācijas apliecību;

56.3. numura zīmi.

57. Lai saņemtu numura zīmi zudušas, nozaudētas, nozagtas vai bojātas numura zīmes vietā, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

57.1. iesniegumu;

57.2. reģistrācijas apliecību, ja tā nav zudusi reizē ar numura zīmi;

57.3. policijas izziņu par numura zīmes nolaupīšanas faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par numura zīmes bojāeju nepārvaramas varas dēļ, ja aģentūras rīcībā nav informācijas par nolaupītās numura zīmes atrašanos meklēšanā vai arī numura zīme ir nozaudēta vai zudusi citos apstākļos.

58. Ja numura zīme ir zudusi, nozaudēta, nozagta vai bojāta, traktortehnikai vai tās piekabei piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi, bet iepriekšējā numura zīme uzskatāma par nederīgu, un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt ir aizliegts.

59. Ja numura zīme neatbilst šo noteikumu prasībām, jauna valsts reģistrācijas numura saņemšanai uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

59.1. iesniegumu;

59.2. reģistrācijas apliecību;

59.3. numura zīmi.

VIII. Traktortehnikas un tās piekabes noņemšana no uzskaites

60. Pirms traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites. Noņemšana no uzskaites ir iespējama vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju.

60.1 Traktortehnikas un tās piekabes noņemšanu no uzskaites persona var pieteikt zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē https://epakalpojumi.zm.gov.lv/ esošajā informatīvajā sistēmā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

61. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijas Republikā:

61.1. aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību;

61.2. traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības un tranzīta numura apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LV. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas". Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām, izdarot reģistrācijas apliecībā ierakstu "Pagarināts uz 30 dienām";

61.3. speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LV".

62. Lai traktortehniku vai tās piekabi pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām izmantotu ceļu satiksmē, tā ir atkārtoti jāreģistrē un jāsaņem jauna reģistrācijas apliecība.

62.1 Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijas Republikā, informatīvajā sistēmā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā un atļauju piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas pēc noņemšanas no uzskaites. Izdarot atzīmi informatīvajā sistēmā, šo termiņu var pagarināt par 30 dienām. Lai traktortehniku vai tās piekabi pēc norādītā termiņa beigām izmantotu ceļu satiksmē, tā ir atkārtoti jāreģistrē un jāsaņem jauna reģistrācijas apliecība.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

62.2 Lai speciālo traktortehniku noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijas Republikā, informatīvajā sistēmā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

63. Lai traktortehniku vai tās piekabi izvestu no Latvijas Republikas, to noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas un saņem tranzīta numura zīmi šo noteikumu 67. punktā noteiktajā kārtībā, ja ar traktortehniku vai tās piekabi ir paredzēts piedalīties ceļu satiksmē.

64. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās izvešanai no Latvijas Republikas, aģentūrā iesniedz:

64.1. iesniegumu;

64.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecības nav, to saņem šo noteikumu 55. punktā noteiktajā kārtībā un, ja reģistrācijas apliecībā minēts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

64.3. numura zīmi. Ja numura zīmes nav un reģistrācijas apliecībā minēts iepriekšējais īpašnieks, numura zīmi atjauno šo noteikumu 57. punktā noteiktajā kārtībā un vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu, bet, ja īpašnieka maiņa nav nepieciešama, numura zīmi neatjauno un par šo faktu izdara atzīmi iesniegumā;

64.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks.

65. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LV".

66. Lai ar traktortehniku vai tās piekabi, kas noņemta no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, piedalītos ceļu satiksmē, saņem tranzīta numura zīmi šo noteikumu 67. punktā noteiktajā kārtībā.

67. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijas Republikā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, aģentūrā iesniedz:

67.1. iesniegumu;

67.2. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

68. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijas Republikā nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, traktortehniku vai tās piekabi uzrāda tehnisko datu salīdzināšanai un aģentūrā iesniedz:

68.1. iesniegumu;

68.2. dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus;

68.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja dokumentā, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

69. Tranzīta numura zīmes derīguma termiņš ir 30 dienas no tās izsniegšanas dienas. Ja traktortehnika vai tās piekabe šajā termiņā nav izvesta no valsts, pēc atkārtotas tehnisko datu salīdzināšanas tranzīta numura zīmes derīguma termiņu var pagarināt līdz 30 dienām, izsniedzot jaunu reģistrācijas apliecību.

70. Lai ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, kurai informatīvajā sistēmā reģistrēta komercķīlas atzīme, noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā, aģentūrā iesniedz:

70.1. iesniegumu;

70.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību šo noteikumu 50. punktā noteiktajā kārtībā;

70.3. ķīlas līgumu. Ja komercķīlas tiesības ir izlietotas, iesniedz Komercķīlu reģistra lēmumu par komercķīlas tiesību izlietošanas reģistrēšanu.

71. Ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, ja ir beidzies ķīlas līgumā noteiktais samaksas termiņš un ķīlas līgumā norādīts, ka traktortehniku vai tās piekabi ķīlas ņēmējs drīkst pārdot bez īpašnieka piekrišanas par brīvu cenu. Ja šādas tiesības ķīlas ņēmējam nav piešķirtas, traktortehniku vai tās piekabi var pārdot izsolē ar tiesas starpniecību. Šādā gadījumā traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanai no uzskaites papildus iesniedz izsoles aktu vai izsoles akta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja iegūti vairāki īpašuma objekti.

72. Ķīlā ņemto traktortehniku vai tās piekabi nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai komersantam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlātās un neizpirktās traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, iesniedz Civillikuma 1474. pantā minētās personas apliecinājumu. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu paraksta juridiskās personas atbildīgā persona.

73. Noņemot no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LV. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

74. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā, pamatojoties uz izpildu dokumentu, aģentūrā iesniedz:

74.1. iesniegumu;

74.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, traktortehniku vai tās piekabi uzrāda tehnisko datu salīdzināšanai;

74.3. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu kopiju, vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kas vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi) izsniegtu dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrēto izpildu dokumentu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

75. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LV. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

76. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites norakstīšanai, aģentūrā iesniedz:

76.1. iesniegumu;

76.2. reģistrācijas apliecību;

76.3. numura zīmi;

76.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

77. Noņemot traktortehniku no uzskaites norakstīšanai, traktortehnikas īpašnieks ir tiesīgs saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai reģistrēt numurēto agregātu citai viņam piederošai traktortehnikai.

78. Ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme ir nozaudēta, nozagta vai bojāta, īpašnieks, noņemot traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites norakstīšanai, šo faktu norāda iesniegumā.

79. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus, izņemot gadījumu, ja traktortehnika vai tās piekabe ir noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā, izdarot atzīmi informatīvajā sistēmā.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

IX. Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas īpašie gadījumi

80. Lai reģistrētu no ārvalsts uz laiku ievestu traktortehniku vai tās piekabi, aģentūrā iesniedz:

80.1. iesniegumu;

80.2. iepriekš izsniegto traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu. Ārvalsts reģistrācijas dokumentu neiesniedz, ja traktortehniku vai tās piekabi ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā neveic traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju, un persona to rakstiski apliecina;

80.3. traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna un iepriekš nereģistrēta;

80.4. īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja persona ievedusi traktortehniku, kas nav reģistrēta uz šīs personas vārda;

80.5. dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

80.6. nomas līgumu vai pilnvaru traktortehnikas vai tās piekabes lietošanai, ja traktortehnika vai tās piekabe ir turējumā. Ja ārvalstīs reģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes turētājs ir persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, pilnvarojumu apliecina Civillikuma 1474. pantā minētās personas. Juridiskās personas izsniegtu pilnvarojumu paraksta atbildīgā persona;

80.7. numura zīmes, ja tādas ir.

81. Uz laiku reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi, kura pastāvīgi reģistrēta ārvalstī un Latvijā ievesta uz laiku bez nodoma to reģistrēt Latvijā pastāvīgi, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievesta uz laiku", bet sadaļā "Derīga līdz" norāda laiku, uz kādu traktortehnika vai tās piekabe ievesta Latvijā. Traktortehniku vai tās piekabi, kuras pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt Latvijā tikai vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

82. Ja traktortehnikai vai tās piekabei, kas reģistrēta uz laiku, nepieciešams pabeigt atbilstības novērtēšanas procedūru, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku bez atbilstības apliecinājuma".

83. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, tajā birojā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīme, iesniedz šo noteikumu 64. punktā minētos dokumentus, pretim saņemot glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmi.

83.1 Aģentūra noņem no uzskaites traktortehniku vai tās piekabi, ja:

83.1 1. traktortehnika vai tās piekabe ir pastāvīgi reģistrēta ārvalstī vai citā Latvijas transportlīdzekļu reģistrā un par šo faktu ir saņemta informācija no attiecīgā reģistra vai uzrādīts attiecīgā reģistra izsniegts dokuments;

83.1 2. veicot reģistrācijas darbības, valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, aģentūra konstatē, ka traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentos norādītie uzskaites un tehniskie dati neatbilst patiesajam stāvoklim.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

IX1. Maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrācija un noņemšana no uzskaites

(Nodaļa MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.2 Šo noteikumu 27.1 un 27.punktā un III, V, VI, VIII un IX nodaļā minēto kārtību, kādā reģistrē un noņem no uzskaites traktortehniku vai tās piekabi, piemēro maināmajām velkamajām iekārtām un maināmajiem tehnoloģiskajiem agregātiem (turpmāk šajā nodaļā – iekārtas un agregāti), ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.3 Iekārtas un agregātus reģistrē informatīvajā sistēmā īpašumā, valdījumā vai turējumā šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošām personām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.4 Lai reģistrētu iekārtas un agregātus, tos uzrāda tehnisko datu salīdzināšanai un persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, aģentūrā iesniedz:

83.4 1. iesniegumu, kurā norādīti iekārtu un agregātu tehniskie dati – grupa, apakšgrupa, marka, modelis, tips, identifikācijas numurs, izlaiduma gads, krāsa, pilna masa, pašmasa;

83.4 2. īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus vai deklarāciju par iekārtu un agregātu piederību. Deklarāciju sagatavo, ja iekārtas un agregāti ražoti līdz 2021. gada 1. jūlijam. Deklarācijā norāda reģistrācijai nepieciešamos datus par īpašnieku, valdītāju vai turētāju un iekārtu un agregātu tehniskos datus, kā arī sniedz apliecinājumu, ka iekārtas un agregāti ir personas īpašumā, valdījumā vai turējumā un ka tie nav iegūti ar pretlikumīgām darbībām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.5 Aģentūra izstrādā šo noteikumu 83.2. apakšpunktā minētās deklarācijas veidlapu un nodrošina tās pieejamību aģentūras tīmekļvietnē www.vtua.gov.lv datņu formātā, kas nodrošina iespēju veidlapu lejupielādēt no tīmekļvietnes, aizpildīt un saglabāt bez ierobežojumiem.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.6 Iekārtas un agregātus reģistrē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām grupām un apakšgrupām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.7 Pēc iekārtu un agregātu īpašnieka, valdītāja vai turētāja pieprasījuma aģentūra izsniedz informatīvās sistēmas izdruku par iekārtu un agregātu reģistrāciju, kurā iekļauti dati par īpašnieku, valdītāju vai turētāju un tehniskie dati par iekārtām un agregātiem.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.8 Pamatojoties uz iekārtu un agregātu īpašnieka iesniegumu, iekārtas un agregātus var noņemt no uzskaites, kā arī reģistrēt īpašnieku, valdītāju un turētāju un tā datu maiņu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

83.9 Aģentūra saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu iekārtām un agregātiem piešķir un iestrādā identifikācijas numuru, ja to nav piešķīris vai iestrādājis ražotājs.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumus Nr. 435 "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 77. nr.).

85. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 73. panta 3. punktam jaunu traktoru vai piekabi, kuras tipam netika prasīts normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu noteiktais tipa apstiprinājums, turpina reģistrēt līdz 2019. gada 31. decembrim.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

86. Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas dokumentiem, kas izsniegti līdz 2017. gada 30. jūnijam, nav derīguma termiņa ierobežojumu, izņemot gadījumus, kad tas noteikts pašā reģistrācijas dokumentā.

87. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 313
Traktortehnikas un tās piekabju grupas un apakšgrupas

(Pielikums MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 550 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 476)

1. Traktors:

1.1. riteņtraktors;

1.2. kāpurķēžu traktors;

1.3. šasija;

1.4. sedlu sēžas lauksaimniecības un mežsaimniecības visurgājējs (ATV);

1.5. blakussēžas lauksaimniecības un mežsaimniecības visurgājējs.

2. Lauksaimniecības pašgājējmašīna:

2.1. graudaugu kombains;

2.2. lopbarības sagatavošanas pašgājējmašīna;

2.3. tehnisko kultūru novākšanas pašgājējmašīna;

2.4. augu aizsardzības pašgājējmašīna.

3. Meža mašīna:

3.1. pievedējmašīna (forvarders);

3.2. treilēšanas mašīna;

3.3. koku gāšanas-atzarumošanas-sagarumošanas mašīna (harvesters);

3.4. šķeldotājs.

4. Ekskavators.

5. Iekrāvējs:

5.1. frontālais iekrāvējs;

5.2. teleskopiskais iekrāvējs;

5.3. dakšu iekrāvējs.

6. Universālā pašgājējmašīna:

6.1. kompaktiekrāvējs;

6.2. ekskavators iekrāvējs.

7. Buldozers.

8. Ceļubūves mašīna:

8.1. veltnis;

8.2. blietēšanas riteņveltnis;

8.3. ceļu pamatnes stabilizētājs (reciklers);

8.4. skrēpers;

8.5. asfalta frēze;

8.6. asfalta ieklājējs;

8.7. pašizgāzējs (dampers);

8.8. greiders.

9. Komunālā mašīna.

10. Speciālā pašgājējmašīna:

10.1. militārā pašgājējmašīna;

10.2. cauruļu licējs;

10.3. celšanas pašgājējmašīna;

10.4. cita speciālā pašgājējmašīna.

11. Piekabe:

11.1. piekabināma:*

11.1.1. treileris;

11.1.2. kokvedējs;

11.1.3. kokvedējs ar hidromanipulatoru;

11.1.4. cisterna;

11.1.5. izkliedētājs;

11.1.6. savācējpiekabe;

11.1.7. graudu pārkraušanas piekabe;

11.1.8. kravas kaste;

11.1.9. pašizgāzējs;

11.1.10. stabu vedējs;

11.1.11. platforma;

11.1.12. velkamie ratiņi;

11.2. pusuzkarināma:*

11.2.1. treileris;

11.2.2. kokvedējs;

11.2.3. kokvedējs ar hidromanipulatoru;

11.2.4. cisterna;

11.2.5. izkliedētājs;

11.2.6. savācējpiekabe;

11.2.7. graudu pārkraušanas piekabe;

11.2.8. kravas kaste;

11.2.9. pašizgāzējs;

11.2.10. stabu vedējs;

11.2.11. platforma.

12. Maināmā velkamā iekārta:

12.1. piekabināma;

12.2. pusuzkarināma.

13. Maināmais tehnoloģiskais agregāts.

Piezīme. * Apakšgrupas veidu nenorāda, ja piekabe neatbilst nevienam apakšgrupas veidam.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 313
Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

1. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības priekšpusē (aversā) norādīts:

1.1. "Reģistrācijas numurs" – traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numurs;

1.2. "Grupa" – traktortehnikas vai tās piekabes grupa;

1.3. "Apakšgrupa" – traktortehnikas vai tās piekabes apakšgrupa;

1.4. "Marka" – traktortehnikas vai tās piekabes marka;

1.5. "Modelis" – traktortehnikas vai tās piekabes modelis;

1.6. "Tips" – traktortehnikas vai tās piekabes tips;

1.7. "Identifikācijas numurs" – traktortehnikai vai tās piekabei piešķirtais identifikācijas numurs;

1.8. "Izlaiduma gads" – traktortehnikas vai tās piekabes izlaiduma gads;

1.9. "Krāsa" – traktortehnikas vai tās piekabes krāsa;

1.10. "Kategorija"– traktortehnikas vai tās piekabes kategorija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 4. pantu;

1.11. "Tipa apstiprinājuma Nr." – traktortehnikas vai tās piekabes tipa apstiprinājuma numurs;

1.12. "Pilna masa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pilna masa kilogramos;

1.13. "Pašmasa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pašmasa kilogramos;

1.14. "Jauda (kW)"* – traktortehnikas nominālā jauda kilovatos;

1.15. "Turētājs" – turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs ir arī tās turētājs, norāda traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja datus. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos norāda aizbildņa vai aizgādņa datus;

1.16. "Adrese" – traktortehnikas vai tās piekabes turētāja adrese;

1.17. "Īpašnieks/valdītājs" – traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums;

1.18. "1. reģistrācijas datums" – traktortehnikas vai tās piekabes 1. reģistrācijas datums valsts informatīvajā sistēmā "Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma";

1.19. "Reģistrācijas datums" – traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas datums;

1.20. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

1.21. "Izdošanas vieta" – reģistrācijas apliecības izdošanas vieta;

1.22. "Piezīmes" – piezīmes par atsavināšanas aizliegumu vai ierobežojumu, atzīme par valdītāju, aizbildnību un aizgādnību, pārbūves kategoriju un veidu, kā arī cita nepieciešamā informācija;

1.23. augšējā labajā pusē hologramma un apliecības numurs.

2. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības otrā pusē (reversā) norāda atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites un ieraksta attiecīgu datumu (minēto informāciju iestādes amatpersona apliecina ar parakstu, norādot paraksta atšifrējumu).

Piezīme. * Traktortehnikas nominālo jaudu kilovatos (kW) pārrēķina traktortehnikas nominālajā jaudā zirgspēkos (ZS), izmantojot šādu formulu: ZS = kW x 1,3596.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 313
Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

1. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības priekšpusē (aversā) norādīts:

1.1. "Tranzīta numurs" – traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numurs;

1.2. "Grupa" – traktortehnikas vai tās piekabes grupa;

1.3. "Apakšgrupa" – traktortehnikas vai tās piekabes apakšgrupa;

1.4. "Marka" – traktortehnikas vai tās piekabes marka;

1.5. "Modelis" – traktortehnikas vai tās piekabes modelis;

1.6. "Tips" – traktortehnikas vai tās piekabes tips;

1.7. "Identifikācijas numurs" – traktortehnikai vai tās piekabei piešķirtais identifikācijas numurs;

1.8. "Izlaiduma gads" – traktortehnikas vai tās piekabes izlaiduma gads;

1.9. "Krāsa" – traktortehnikas vai tās piekabes krāsa;

1.10. "Kategorija"– traktortehnikas vai tās piekabes kategorija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 4. pantu;

1.11. "Tipa apstiprinājuma Nr." – traktortehnikas vai tās piekabes tipa apstiprinājuma numurs;

1.12. "Pilna masa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pilna masa kilogramos;

1.13. "Pašmasa (kg)" traktortehnikas vai tās piekabes pašmasa kilogramos;

1.14. "Jauda (kW)"* – traktortehnikas nominālā jauda kilovatos;

1.15. "Īpašnieks" – traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vārds un uzvārds vai nosaukums;

1.16. "Adrese" – traktortehnikas vai tās piekabes turētāja adrese;

1.17. "Izvešanas pamatojums" – traktortehnikas vai tās piekabes izvešanas iemesls;

1.18. "Tranzīta maršruta galapunkts" – valsts, uz kurieni tiek nogādāta traktortehnika vai tās piekabe;

1.19. "Izdošanas datums" – tranzīta numura apliecības izdošanas datums;

1.20. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

1.21. "Izdošanas vieta" – reģistrācijas apliecības izdošanas vieta;

1.22. "Piezīmes" – piezīmes par pārbūves kategoriju un veidu, kā arī cita nepieciešamā informācija;

1.23. augšējā labajā pusē hologramma un apliecības numurs.

Piezīme. * Traktortehnikas nominālo jaudu kilovatos (kW) pārrēķina traktortehnikas nominālajā jaudā zirgspēkos (ZS), izmantojot šādu formulu: ZS = kW x 1,3596.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 313
Speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 550)

1. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības priekšpusē (aversā) norādīts:

1.1. "Reģistrācijas numurs" – traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numurs;

1.2. "Grupa" – traktortehnikas vai tās piekabes grupa;

1.3. "Apakšgrupa" – traktortehnikas vai tās piekabes apakšgrupa;

1.4. "Marka" – traktortehnikas vai tās piekabes marka;

1.5. "Modelis" – traktortehnikas vai tās piekabes modelis;

1.6. "Tips" – traktortehnikas vai tās piekabes tips;

1.7. "Identifikācijas numurs" – traktortehnikai vai tās piekabei piešķirtais identifikācijas numurs;

1.8. "Izlaiduma gads" – traktortehnikas vai tās piekabes izlaiduma gads;

1.9. "Krāsa" – traktortehnikas vai tās piekabes krāsa;

1.10. "Kategorija"– traktortehnikas vai tās piekabes kategorija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 4. pantu;

1.11. "Tipa apstiprinājuma Nr." – traktortehnikas vai tās piekabes tipa apstiprinājuma numurs;

1.12. "Pilna masa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pilna masa kilogramos;

1.13. "Pašmasa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pašmasa kilogramos;

1.14. "Jauda (kW)"* – traktortehnikas nominālā jauda kilovatos;

1.15. "Turētājs" – turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs ir arī tās turētājs, norāda traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja datus. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos norāda aizbildņa vai aizgādņa datus;

1.16. "Adrese" – traktortehnikas vai tās piekabes turētāja adrese;

1.17. "Īpašnieks/valdītājs" – traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums;

1.18. "1. reģistrācijas datums" – traktortehnikas vai tās piekabes 1. reģistrācijas datums valsts informatīvajā sistēmā "Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma";

1.19. "Reģistrācijas datums" – traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas datums;

1.20. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

1.21. "Izdošanas vieta" – reģistrācijas apliecības izdošanas vieta;

1.22. "Piezīmes" – piezīmes par atsavināšanas aizliegumu vai ierobežojumu, atzīme par valdītāju, aizbildnību un aizgādnību, pārbūves kategoriju un veidu, kā arī cita nepieciešamā informācija;

1.23. augšējā labajā pusē hologramma un apliecības numurs.

2. Apliecības otra puse (reverss): traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības otrā pusē (reversā) norāda atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites un ieraksta attiecīgu datumu (minēto informāciju iestādes amatpersona apliecina ar parakstu, norādot paraksta atšifrējumu).

Piezīme. * Traktortehnikas nominālo jaudu kilovatos (kW) pārrēķina traktortehnikas nominālajā jaudā zirgspēkos (ZS), izmantojot šādu formulu: ZS = kW x 1,3596.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas, tās piekabes, maināmās velkamās iekārtas un maināmā tehnoloģiskā agregāta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 313Pieņemts: 06.06.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 08.06.2017. OP numurs: 2017/114.21
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
291317
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2019","iso_value":"2019\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2019.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-04.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2018","iso_value":"2018\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2018.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-30.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"