Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 282

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. biedrības, nodibinājumi un komersanti, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības (turpmāk - pasākuma dalībnieki);".

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 6 919 284 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistīti 217 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki."

3. Svītrot 8. punktā vārdus un skaitļus "paredzot sasniegt šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju laikposmā līdz 2018. gada 31. decembrim".

4. Papildināt 17.4. apakšpunktu aiz vārdiem "piemērošana un" ar vārdiem "pasākuma dalībnieku un".

5. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas - finanšu atbalsts (dotācijas veidā) pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros. Iesniedzot finanšu atbalsta pieteikumu un piešķirot finanšu atbalstu, ievēro šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus, kā arī šādus nosacījumus:

19.2.1. finanšu atbalstu piešķir ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām pirmos sešus mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā 80 procentu apmērā no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā. Pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu atlīdzības izmaksām šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajām mērķa grupām biznesa plāna īstenošanas periodā piešķir 100 procentu apmērā no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā;

19.2.2. minimālais finanšu atbalsta apmērs ir 5 000 euro, maksimālais - 200 000 euro. Maksimālo finanšu atbalstu piešķir, ja tas paredzēts sociālās uzņēmējdarbības paplašināšanai. Finanšu atbalsta apmēru nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados, vai atbilstoši bilances vērtībai, − pēdējo trīs gadu vidējo bilances vērtību reizinot ar 1,5. Finanšu atbalsta apmēram izvēlas lielākā aprēķinātā rādītāja vērtību;

19.2.3. pasākuma dalībniekiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par 12 mēnešiem, bet mazāks par trim gadiem, maksimālais finanšu atbalsta apmērs ir 50 000 euro;

19.2.4. pasākuma dalībniekiem, kuri šo noteikumu 26.1 punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus, un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem maksimālais finanšu atbalsta apmērs ir 20 000 euro;".

6. Papildināt 19.3.2. apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļa "šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam īstenošanas personālam" ar vārdiem "un projekta vadītājam".

7. Papildināt noteikumus ar 19.3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3.3.1 projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas iegūšanas izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;".

8. Izteikt 20.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6. darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam."

9. Papildināt noteikumus ar 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 un 26.5 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, biedrība, nodibinājums vai komersants iesniedz finansējuma saņēmējam iesniegumu dalībai pasākumā, kas sagatavots atbilstoši finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē publicētajam iesnieguma veidlapas paraugam un iesnieguma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijām. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē publicē arī iesnieguma vērtēšanas vadlīnijas.

26.2 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu atzīt vai neatzīt iesnieguma iesniedzēju par pasākuma dalībnieku. Iesniedzēju atzīst par pasākuma dalībnieku, ja:

26.2 1. tam statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme;

26.2 2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā biedrība, nodibinājums vai komersants, izņemot individuālo komersantu un personālsabiedrību;

26.2 3. tā saimnieciskā darbība vai darbība nav apturēta, tas nav likvidēts, tam nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

26.2 4. tā dibinātājs, dalībnieks vai biedrs nav publiska persona;

26.2 5. tas kā biedrība vai nodibinājums iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku vai, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus, tad:

26.2 5.1. iepriekšējā kalendāra gadā tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar sociālā mērķa sasniegšanu, ir vismaz 10 procenti, bet nepārsniedz šo noteikumu 29. punktā minēto apmēru;

26.2 5.2. iepriekšējā kalendāra gadā tas ir nodarbinājis vai pēdējos trīs mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas nodarbina vismaz divus darbiniekus uz darba līguma pamata vai pēdējo divu kalendāra gadu laikā ir nodarbinājis vismaz vienu bezdarbnieku uz darba līguma pamata Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām", "Pirmā darba pieredze jaunietim" vai "Apmācība pie darba devēja" ietvaros;

26.2 6. tas kā komersants iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku vai, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus, tad:

26.2 6.1. vismaz 50 procentus no iepriekšējā gada peļņas atlikuma ir izmantojis sociālā mērķa sasniegšanai vai, ja peļņas nav bijis, ir pieņēmis lēmumu par peļņas sadales aizliegumu, paredzot, ka peļņu izmantos sociālā mērķa sasniegšanai;

26.2 6.2. vismaz vienam no izpildinstitūcijas locekļiem vai vadības pārstāvjiem ir viena gada pieredze ar sociālo ietekmi saistītu procesu vadīšanā;

26.2 6.3. iepriekšējā kalendāra gadā ir nodarbinājis un kārtējā gadā nodarbina vismaz divus darbiniekus uz darba līguma pamata.

26.3 Iesnieguma iesniedzējs un pasākuma dalībnieks nedarbojas vai neplāno darboties šādās nozarēs vai jomās:

26.3 1. sistemātisku darījumu veikšana ar vērtspapīriem un nekustamo īpašumu, izņemot telpu iznomāšanu vai izīrēšanu;

26.3 2. finanšu un apdrošināšanas darbības;

26.3 3. sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

26.3 4. alkoholisko dzērienu (izņemot mazajās alkoholisko dzērienu darītavās ražotos) un tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;

26.3 5. azartspēles un derības;

26.3 6. citas jomas, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību.

26.4 Sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus atzīst par pasākuma dalībniekiem, ja tie ir reģistrējušies komercreģistrā kā komersanti, izņemot individuālo komersantu un personālsabiedrību, un atbilst šo noteikumu 26.2 1., 26.2 3. un 26.2 4. apakšpunktā un 26.3 punktā minētajām prasībām, tie plāno peļņu izmantot sociālā mērķa sasniegšanai, kā arī plāno nodarbināt vismaz vienu darbinieku.

26.5 Finansējuma saņēmēja atbildīgās amatpersonas šo noteikumu 26.2 punktā minēto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Labklājības ministrijas valsts sekretāram. Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā."

10. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Lai pretendētu uz finanšu atbalstu, pasākuma dalībnieki un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji iesniedz sadarbības partnerim finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa plānu. Ja tiek pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, sadarbības partneris:

32.1. ar pasākuma dalībnieku slēdz civiltiesisku līgumu (turpmāk - finanšu atbalsta līgums);

32.2. sociālās uzņēmējdarbības uzsācējam nosūta finanšu atbalsta piedāvājumu. Sociālās uzņēmējdarbības uzsācējs divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrējas komercreģistrā kā komersants, izņemot individuālo komersantu vai personālsabiedrību, atbilstoši komercdarbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un iesniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 26.1 punktā minēto iesniegumu."

11. Papildināt noteikumus ar 32.1, 32.2 un 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Finanšu atbalsta intensitāte ir 90 procenti no šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot maksimālo finanšu atbalsta apmēru - 200 000 euro, tai skaitā ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus. Pasākuma dalībnieki un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji biznesa plāna īstenošanai izmanto arī savus resursus vai piesaista ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, vismaz 10 procentu apmērā no sadarbības partnera piešķirtā finanšu atbalsta apmēra.

32.2 Pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir, ja tie uz darba līguma pamata plāno nodarbināt vismaz divus darbiniekus no šo noteikumu 3.3. vai 3.4. apakšpunktā minētajām mērķa grupām un:

32.2 1. ilgstošu bezdarbnieku, gados vecāku bezdarbnieku (vecāku par 54 gadiem), bezdarbnieku, kuriem ir apgādājamie, un personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits nebūs mazāks par 40 procentiem no ikgadējā vidējā darbinieku skaita;

32.2 2. bezdarbnieku ar invaliditāti un personu ar invaliditāti skaits nebūs mazāks par 50 procentiem no ikgadējā vidējā darbinieku skaita.

32.3 Finanšu atbalstu biznesa plānā aprakstītā biznesa projekta īstenošanai piešķir (ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis nosacījumus) līdz diviem gadiem no finanšu atbalsta līguma noslēgšanas dienas. Pasākuma dalībnieks var saņemt finanšu atbalstu vairāk nekā vienu reizi, ja ir iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa projekta īstenošanu un gada pārskats par pilnu gadu pēc šī biznesa projekta pabeigšanas un pasākuma dalībnieks ir izpildījis iepriekš piešķirtā finanšu atbalsta līguma nosacījumus."

12. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju, ja citos ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi."

13. Izteikt 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

40.3.1. izvērtēt sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānus, kas izstrādāti šo noteikumu 17.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, kā arī pasākuma dalībnieku biznesa plānus un to atbilstību de minimis atbalstu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un lemt par finanšu atbalsta piešķiršanu;

40.3.2. izstrādāt iekšējo procedūru par finanšu atbalsta piešķiršanu un uzraudzību pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī savā tīmekļvietnē publicēt finanšu atbalsta pieteikuma dokumentus, pārskatu veidlapas un citus pieteikuma iesniedzējam nepieciešamos dokumentus un informāciju;

40.3.3. sniegt finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalstu;".

14. Aizstāt 40.5. apakšpunktā vārdus "tai skaitā datus" ar vārdiem "ietverot datus".

15. Izteikt 40.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.6. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem nepamatoti piešķirto un neatbilstoši izmantoto finanšu atbalstu un atmaksāt to finansējuma saņēmējam, izņemot šādus gadījumus:

40.6.1. sadarbības partneris dokumentāri pierāda, ka ir veicis pietiekamus un samērīgus pasākumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju un pasākuma dalībnieku uzraudzībai un neatbilstoši izmantotā finanšu atbalsta atgūšanai, taču to nav bijis iespējams atgūt;

40.6.2. neatbilstoši izmantotā finanšu atbalsta atgūšana saskaņā ar sadarbības partnera izstrādātajiem finanšu atbalsta piedziņas noteikumiem, kuri saskaņoti ar Finanšu ministriju un finansējuma saņēmēju, tiek uzskatīta par valsts budžeta neefektīvu izmantošanu, proti, atgūstamā finanšu atbalsta apmērs ir mazāks vai vienāds ar piedziņas procesa izmaksām."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 282Pieņemts: 30.05.2017.Stājas spēkā: 02.06.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 01.06.2017. OP numurs: 2017/107.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291157
02.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)