Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 277

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.1. apakšpunktā vārdus "pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē" ar vārdiem un skaitļiem "pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna specifiskā atbalsta projekta idejas saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. jūnijam".

2. Papildināt 9.2. apakšpunktu aiz vārdiem "investīciju plāna" ar vārdiem "specifiskā atbalsta projekta idejas".

3. Papildināt 9.3. apakšpunktu aiz vārda "pašvaldības" ar vārdiem "attīstības programmas investīciju plāna specifiskā atbalsta".

4. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. ceturtajā atlases kārtā nosūta sadarbības iestāde, ievērojot šo noteikumu 17. punktu, ja šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētajai prasībai atbilstoša pašvaldība divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā lēmuma pieņemšanas ir iesniegusi pašvaldības domes lēmumu, kas pamato vismaz vienas vispārējās izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 44.3. apakšpunktā, 45., 46. un 47. punktā minētajām prasībām, un pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna specifiskā atbalsta projekta idejas koncepts saskaņots Reģionālās attīstības koordinācijas padomē."

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 168 190 881 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 142 962 247 euro (tai skaitā 4 095 434 euro virssaistību finansējums pirmajai atlases kārtai) un nacionālais publiskais līdzfinansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija) - ne mazāks kā 25 228 634 euro."

6. Izteikt 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. pirmās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 73 769 923 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 62 704 434 euro (tai skaitā 4 095 434 euro virssaistību finansējums) un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 11 065 489 euro;

15.2. otrās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 70 700 397 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 60 095 337 euro un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 10 605 060 euro;

15.3. trešās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 17 961 330 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 15 267 130 euro un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 2 694 200 euro;

15.4. ceturtās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 5 759 231 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 4 895 346 euro un nacionālais publiskais finansējums - ne mazāks kā 863 885 euro."

7. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pirmajā atlases kārtā līdz 2018. gada 31. decembrim plāno ne vairāk kā 59 129 562 euro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma (tai skaitā virssaistību finansējums 4 095 434 euro) un ne mazāk kā 10 434 629 euro no nacionālā publiskā finansējuma. Projekta iesniegumā snieguma rezervei noteikto finansējumu 6,1 procenta apmērā projekta iesniedzējs var paredzēt no saviem līdzekļiem. Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par prioritārajam virzienam "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" noteiktā snieguma ietvara izpildi projekta ietvaros palielina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma apmēru."

8. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:

19.1. Daugavpils pilsētas pašvaldība - 4 525 000 euro;

19.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība - 6 696 748 euro;

19.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība - 6 000 000 euro;

19.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldība - 6 471 654 euro;

19.5. Liepājas pilsētas pašvaldība - 8 857 383 euro;

19.6. Rēzeknes pilsētas pašvaldība - 5 527 654 euro;

19.7. Rīgas pilsētas pašvaldība - 15 095 322 euro;

19.8. Valmieras pilsētas pašvaldība - 5 430 673 euro;

19.9. Ventspils pilsētas pašvaldība - 4 100 000 euro."

9. Izteikt 26.2.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.2.2. vispārējās izglītības iestādes ēkas un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, ievērojot šādus nosacījumus:".

10. Papildināt 26.2.2.1. apakšpunktu aiz vārdiem "multifunkcionālu mācību telpu" ar vārdiem "bibliotēku un lasītavu".

11. Izteikt 26.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2.2.3. iekšējo inženiertīklu - iekšējo elektrotīklu, apkures sistēmu, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu - izbūves un pārbūves izmaksas nepārsniedz 25 procentus no šo noteikumu 26.2.2.1. un 26.2.2.2. apakšpunktā minētajām būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Ja projekta īstenošanas rezultātā paredzēta visu projektā atbalstāmās vispārējās izglītības iestādes klašu telpu mācību vides uzlabošana, iekšējo inženiertīklu izbūves un pārbūves izmaksas nepārsniedz 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;".

12. Izteikt 26.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2.8. izglītības iestādes dienesta viesnīcas vai internāta būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas un tās darbības (dzīvojamo un mācību telpu, virtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu) nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādes izmaksas, nepārsniedzot 40 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;".

13. Papildināt 26.2.9. apakšpunktu aiz vārdiem "pārbūves un atjaunošanas" ar vārdiem "un mēbeļu iegādes".

14. Papildināt 26.2.13. apakšpunktu aiz vārdiem "neatkarīgas būvprojekta ekspertīzes" ar vārdiem "un energosertifikācijas".

15. Papildināt 31. punktu aiz vārdiem "vismaz divām izglītības iestādēm" ar vārdiem un skaitļiem "(vai tās apvienotas pēc 2013. gada 1. septembra)".

16. Izteikt 36.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. ja projekta darbību īstenošanas laiks nav pilni gadi, tad par nepilno gadu izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta darbību īstenošanas pilnu mēnešu skaitam."

17. Izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projektu, bet nav minētas šo noteikumu 26. punktā, - būvprojektā norādītās būvniecības izmaksas (tai skaitā teritorijas labiekārtošana, kāpņu telpu, palīgtelpu, ģērbtuvju, administrācijas telpu, jumta, starpkorpusu pārejas, virtuves bloka un ēdamzāles pārbūve un atjaunošana, fasādes siltināšana) šo noteikumu 26.2.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, aprīkojuma iegādes izmaksas, kas nepieciešamas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, un izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 29., 30. vai 31. punktā minētajām prasībām."

18. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā (tai skaitā sporta infrastruktūrā, dienesta viesnīcā (internātā)) papildinošas saimnieciskās darbības veikšana pieļaujama ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgās infrastruktūras gada jaudas platības vai laika, vai finanšu izteiksmē."

19. Papildināt 49. punktu aiz vārdiem "minētās ēkas pārbūves" ar vārdiem "vai atjaunošanas".

20. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Finansējuma saņēmējs būvdarbu veicējam vai piegādātājam var paredzēt avansa maksājumu līdz 30 procentiem no būvdarbu vai piegāžu līgumcenas. Lai saņemtu avansa maksājumu, būvdarbu veicējs vai piegādātājs finansējuma saņēmējam iesniedz Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma avansa atmaksāšanas garantiju, kas ir vienāda ar avansa summu un ir spēkā līdz pilnīgai avansa summas atmaksai."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 30.05.2017.Stājas spēkā: 02.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 01.06.2017. OP numurs: 2017/107.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291151
02.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)