Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 267

Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
57. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69. nr.; 2012, 45. nr.; 2013, 173. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "pilnvarotais pārstāvis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais kravu aģents" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu" ar vārdiem "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personāla sertificēšanu, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus".

2. Izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Valsts civilās aviācijas drošības programmā ietverti aviodrošības pasākumi saskaņā ar Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (turpmāk - regula Nr. 2015/1998), un Komisijas 2011. gada 17. oktobra Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010."

3. Papildināt noteikumus ar 3.9.1 un 3.9.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9.1 sadarbojoties ar trešo valstu civilās aviācijas kompetentajām iestādēm, izvērtēt iespējamo drošības risku Latvijas Republikā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanta lidojumiem uz trešo valstu teritoriju;

3.9.2 saņemot informāciju par paaugstinātu apdraudējumu civilās aviācijas drošībai trešo valstu teritorijā, noteikt gaisa kuģu ekspluatantam pienākumu veikt nepieciešamos papildu aviodrošības pasākumus vai izdot rekomendāciju gaisa kuģa ekspluatantam uz apdraudējuma laiku pārtraukt lidojumus uz (vai caur) konkrēto teritoriju vai veikt lidojumus noteiktā gaisa satiksmes maršrutā."

4. Papildināt 3.10. apakšpunktu aiz vārdiem "gaisa kuģu ekspluatantus" ar vārdiem "aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus".

5. Aizstāt 3.11. apakšpunktā vārdus "regulāri pārbaudīt lidostu, gaisa kuģu ekspluatantu" ar vārdiem "regulāri izvērtēt lidostu, gaisa kuģu ekspluatantu, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju".

6. Papildināt noteikumus ar 3.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11.1 izvērtēt to Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģu ekspluatantu ieviesto preventīvo aviodrošības pasākumu atbilstību Eiropas Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem, kuri veic vai plāno veikt lidojumus uz trešo valstu lidostām;".

7. Papildināt 3.17. apakšpunktu aiz vārdiem "gaisa kuģu ekspluatanti" ar vārdiem "aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji".

8. Papildināt noteikumus ar 3.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.19. uzraudzīt, kā lidostas ekspluatanti, gaisa kuģu ekspluatanti un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina civilās aviācijas darbībai nepieciešamās informācijas un sakaru tehnoloģiju sistēmu un datu aizsardzību pret nesankcionētu iejaukšanos."

9. Papildināt noteikumus ar 4.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.1 pēc Valsts robežsardzes pieprasījuma īpaši uzraugāmajiem pasažieriem un tos pavadošajām amatpersonām veikt drošības pārbaudi atsevišķi no šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajām pārbaudēm;".

10. Svītrot 4.7. apakšpunktu.

11. Izteikt 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. izstrādāt un nodrošināt piemērotas drošības pārbaudes procedūras personām ar invaliditāti, personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, personām ar ierobežotām kustību un pārvietošanās spējām, kā arī šo personu ārstēšanai un funkcionēšanai nepieciešamajiem izstrādājumiem, ierīcēm (piemēram, imobilizācijas līdzekļi, pārvietošanās palīglīdzekļi, autonomie elpošanas aparāti un citi medicīniski palīglīdzekļi) un suņiem - pavadoņiem;".

12. Papildināt noteikumus ar 4.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12.1 nodrošināt šo noteikumu 4.12. apakšpunktā minētajās drošības pārbaudēs iesaistītā lidostas personāla apmācību atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, 11. pantam;".

13. Izteikt 4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. atbilstoši regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 1.3. un 1.4. apakšpunktam nodrošināt to personu drošības pārbaudi, kas nav pasažieri, un transportlīdzekļu pārbaudi pirms iekļūšanas lidostas ierobežotās piekļuves drošības zonas kritiskajā daļā, kā arī to personu un transportlīdzekļu drošības pārbaudi, kas iekļūst lidostas kontrolējamās teritorijas ierobežotas piekļuves zonās;".

14. Papildināt noteikumus ar 4.21. un 4.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.21. saskaņot ar Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu lidostas infrastruktūras attīstības projektu sadaļas, kuras attiecas uz šo dienestu funkciju izpildi;

4.22. ieviest un uzturēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas drošības pārvaldību atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām."

15. Papildināt noteikumus ar 5.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8.1 paziņot Valsts robežsardzei par gaisa kuģī esošajiem īpaši uzraugāmajiem pasažieriem pirms attiecīgā gaisa kuģa nosēšanās Latvijas Republikas lidostā;".

16. Papildināt noteikumus ar 5.11. un 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. nodrošināt aviodrošības pasākumu īstenošanā iesaistītā gaisa kuģa ekspluatanta un tā nolīgto apakšuzņēmēju personāla sākotnējo un kvalifikācijas uzturēšanas apmācību saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātām civilās aviācijas drošības mācību programmām;

5.12. ieviest un uzturēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas drošības pārvaldību atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām."

17. Aizstāt 6. punkta ievaddaļā vārdus "Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme"" ar vārdiem "Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem".

18. Papildināt 6.5. apakšpunktu aiz vārdiem "aviodrošības programmu" ar vārdiem "iesniegt to saskaņošanai Civilās aviācijas aģentūrā".

19. Papildināt noteikumus ar 6.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8. ieviest un uzturēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas drošības pārvaldību atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām."

20. Papildināt noteikumus ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. ne vēlāk kā 24 stundas pirms gaisa kuģa plānotā lidojuma informēt gaisa kuģa ekspluatantu par īpaši uzraugāmajiem pasažieriem, iesniedzot regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 4.3.2. apakšpunktā norādīto informāciju;".

21. Papildināt noteikumus ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. informēt gaisa kuģa ekspluatantu par īpaši uzraugāmajiem pasažieriem, iesniedzot regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 4.3.2. apakšpunktā norādīto informāciju šādos termiņos:

10.3.1. par ārzemnieku, attiecībā uz kuru lidostas robežšķērsošanas vietā pieņemts lēmums atteikt ieceļošanu Latvijas Republikā, - nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas;

10.3.2. par citiem īpaši uzraugāmajiem pasažieriem - ne vēlāk kā 24 stundas pirms gaisa kuģa plānotā lidojuma."

22. Papildināt noteikumus ar 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. izvērtēt lidostu infrastruktūras attīstības projektu atbilstību robežpārbaudes pasākumu īstenošanai."

23. Papildināt noteikumus ar 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. izvērtēt lidostu infrastruktūras attīstības projektu piemērotību efektīvai muitas kontroles pasākumu īstenošanai."

24. Aizstāt 14.1. apakšpunktā vārdus "lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, lidostas krājumiem, uzkopšanas līdzekļiem un tirdzniecībai paredzētajām precēm" ar vārdiem "savām telpām".

25. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Tiesību subjektiem, kas ir apstiprināti lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja, lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmā piegādātāja un lidostas krājumu zināmā piegādātāja statusā, papildus šo noteikumu 14. punktā minētajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

14.1 1. ievērot drošības prasības atbilstoši lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja, lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmā piegādātāja un lidostas krājumu zināmā piegādātāja drošības programmai;

14.1 2. nepieļaut nesankcionētu piekļūšanu lidojuma laikā patērējamiem krājumiem un lidostas krājumiem;

14.1 3. norīkot par drošību atbildīgo personu, kas sertificēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personāla sertificēšanu, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus.

14.2 Tiesību subjekts, kas veic komercdarbību lidostas atklātajā teritorijā, izpilda uz viņu attiecināmās lidostas drošības programmas prasības."

26. Papildināt noteikumus ar 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"17. Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē lidostu infrastruktūras attīstības projektu piemērotību Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārās, fitosanitārās, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroles pasākumu efektīvai īstenošanai.

18. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas (turpmāk - sistēma) drošības pārvaldībai lidosta, gaisa kuģu ekspluatants un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs:

18.1. ievieš Latvijas standartu LVS ISO/IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas" vai nodrošina sistēmas drošības pārvaldības atbilstību Latvijas standartā LVS ISO/IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas" norādītajiem kritērijiem un vērtēšanas metodēm;

18.2. norīko atbildīgo personu, kuras pienākumos ir nodrošināt sistēmas pastāvīgu aizsardzību pret nesankcionētu iejaukšanos, kā arī iestādes nepārtrauktai un drošai darbībai nepieciešamo datu un informācijas aizsardzību. Minētās personas kvalifikācija atbilst vismaz informācijas sistēmas drošības speciālista profesijas standartā noteiktajiem kritērijiem.

19. Šo noteikumu 3.19., 4.22., 5.12. un 6.8. apakšpunkts un 18. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par Valsts civilās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 23.05.2017.Stājas spēkā: 27.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 26.05.2017. OP numurs: 2017/103.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291009
27.05.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)