Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2013, 27., 194., 232., 237. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 42., 248., 251. nr.; 2016, 120., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "renovācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "atjaunošana" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "rekonstrukcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārbūve" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 1. panta 12. punkta "f" apakšpunktā vārdus "renovē, rekonstruē" ar vārdiem "atjauno, pārbūvē".

4. Izteikt 9. panta otrās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) jauns transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts citā dalībvalstī, kurā tas ir iegādāts;".

5. 50. pantā:

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Nodokļa 0 procentu likmi piemēro tieši:

1) preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā atzīta Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus, Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, nosacījumiem un ierobežojumiem;

2) degvielas piegādēm iekšzemē Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam.";

papildināt astoto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) kārtību, kādā nodokļa 0 procentu likme piemērojama:

a) preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā atzīta Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus, Sabiedroto spēku štāba veikalā,

b) degvielas piegādēm iekšzemē Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam."

6.  52. pantā:

izslēgt pirmās daļas 8. punktu;

izteikt pirmās daļas 23. punktu šādā redakcijā:

"23) azartspēles, izlozes un loterijas, tai skaitā azartspēles un izlozes, kuru organizēšana notiek ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;".

7.  61. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Citas dalībvalsts nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tas muitas noliktavā vai brīvajā zonā veic tikai preču piegādes darījumus ar precēm, kas ir Savienības preces Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu izpratnē (turpmāk - Savienības preces), kurām uzsākta preču eksporta procedūra, kā arī ar precēm, kas šīs regulas izpratnē ir ārpussavienības preces (turpmāk - ārpussavienības preces).";

aizstāt trešajā daļā vārdus "preces, kas nav Kopienas preces, kā arī tādas Kopienas preces" ar vārdiem "ārpussavienības preces, kā arī tādas Savienības preces";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Citas dalībvalsts nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus iekšzemē tikai Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam."

8.  63. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "ar precēm, kas nav Kopienas preces, kā arī ar tādām Kopienas precēm" ar vārdiem "ar ārpussavienības precēm, kā arī ar tādām Savienības precēm";

aizstāt trešajā daļā vārdus "preces, kas nav Kopienas preces, kā arī tādas Kopienas preces" ar vārdiem "ārpussavienības preces, kā arī tādas Savienības preces";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus iekšzemē tikai Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam."

9. Izteikt 85. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja, veicot preču importu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā muitas parāds jānodrošina ar muitas galvojumu, tad persona, kas ir atbildīga par muitas parāda samaksu, bet nav saņēmusi atļauju piemērot īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos, iesniedz galvojumu par nodokļa parādu."

10. Izteikt 97. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam, ja šajā likumā nav noteikts citādi."

11. Aizstāt 102. panta desmitajā daļā vārdus "rekonstruētam, renovētam" ar vārdiem "pārbūvētam, atjaunotam".

12. Papildināt 105. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) šā panta pirmās daļas 2. punkta nosacījums īstenojas, ja triju gadu laikā no parāda rašanās brīža:

1) ir iesniegts prasības pieteikums tiesā par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja - attiecībā uz šā panta trešajā daļā minēto gadījumu;

2) uzsākta preču vai pakalpojumu saņēmēja bankrota procedūra - attiecībā uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu;

3) uzsākta preču vai pakalpojumu saņēmēja maksātnespējas procedūra - attiecībā uz šā panta piektajā daļā minēto gadījumu."

13. Izteikt 109. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts ieņēmumu dienests šā panta trešajā daļā minēto pārmaksu atmaksā reģistrētā nodokļa maksātāja norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu, ir apstiprinājis taksācijas gada pēdējā taksācijas periodā deklarēto pārmaksāto nodokļa summu."

14. 123. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja, ievedot preces iekšzemē, piemēro muitas procedūru "pagaidu ievešana", saskaņā ar kuru ievedamās preces ir daļēji atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa maksāšanas, nodokli triju procentu apmērā par katru mēnesi vai mēneša daļu no nodokļa summas, kas būtu bijusi maksājama par minētajām precēm, ja tās būtu laistas brīvā apgrozībā dienā, kad tās nodotas muitas procedūrā "pagaidu ievešana", iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja preces atrodas pagaidu uzglabāšanā vai tām piemēro muitas procedūru (izņemot muitas procedūru "laišana brīvā apgrozībā") saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, nodokli aprēķina un iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams ievedmuitas nodokļa parāds."

15. 142. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas atjaunošanai, vienkāršotai atjaunošanai, pārbūvei, restaurācijai, konservācijai vai nojaukšanai, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana.";

izslēgt ceturtās daļas 3. punktu.

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Grozījumi šā likuma 50. pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar 7.1 daļu un astotās daļas papildināšanu ar 4. punktu, kā arī grozījumi 61. pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar astoto daļu un 63. pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar sesto daļu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Padomes 2016. gada 25. maija direktīvas (ES) 2016/856, ar ko direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 20. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 10. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.04.2017.Stājas spēkā: 01.06.2017.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 10.05.2017. OP numurs: 2017/90.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290619
01.06.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)