Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 204

Rīgā 2017. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 19 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.1.1. un 11.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.1. transporta noma, kas nepārsniedz 150 euro mēnesī;

11.1.2. degvielas izmaksas;".

2. Papildināt noteikumus ar 11.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.2.1 darbiniekam piederoša un saskaņā ar darba līgumu darba vajadzībām izmantota personiskā transportlīdzekļa amortizācijas izmaksas, bet ne vairāk kā 0,04 euro par katru nobraukto kilometru;".

3. Izteikt 11.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.5. maksa par transporta pakalpojumiem;".

4. Izteikt 11.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.4. izdevumi par reprezentācijas priekšmetiem, arī par apģērba ar nepieciešamajiem vizuālajiem elementiem iegādi šo noteikumu 7. punktā minētajām personām vietējās rīcības grupas atpazīstamības veicināšanai, kura izgatavošanā ievērota attiecīgā publicitāte. To izmaksas nepārsniedz vienu procentu no publiskā finansējuma, kas piešķirts vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai;".

5. Izteikt 11.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.7. sakaru pakalpojumu, tajā skaitā telekomunikāciju un interneta, izmaksas, kas nepārsniedz 1100 euro kalendāra gadā;".

6. Papildināt noteikumus ar 11.2.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.14. pasta izmaksas."

7. Izteikt 11.6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6.1. informatīvu izdales materiālu, videomateriālu, audiomateriālu un informatīvu plakātu, vietējās rīcības grupas logotipa un vietējās rīcības grupas darbības vietā izvietojamās informatīvās plāksnes izgatavošanas izmaksas;".

8. Izteikt 11.7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.7.7. kafijas pauzes izmaksas, bet ne vairāk kā 3 euro vienam dalībniekam vienā reizē. Ja pasākums ir ilgāks par sešām stundām, rīko ne vairāk kā divas kafijas pauzes."

9. Izteikt 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpētes un ar to saistīto datu iegūšanas izmaksas, kā arī publicitātes pakalpojuma izmaksas, kas pārsniedz 1500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), ja tās nav saskaņotas ar Lauku atbalsta dienestu;".

10. Izteikt 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8. izdevumi par dāvanu un apģērbu iegādi, izņemot šo noteikumu 11.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas;".

11. Papildināt noteikumus ar 12.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.11.1 būvniecības un telpu remonta izmaksas, kā arī izdevumi par būvmateriālu iegādi;".

12. Izteikt 12.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.13. šo noteikumu 11.1. un 11.3. apakšpunktā minētās izmaksas, ja netiek ievērots šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētais nosacījums;".

13. Papildināt noteikumus ar 12.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.13.1 izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī nepabeigtu darbu izmaksas, ja darbības rezultātā nav radusies auditējamā vērtība;".

14. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. maršruta lapu (2. pielikums), kurā norādīts maršruta mērķis un tā saistība ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību. Ja vietējā rīcības grupa nodrošina vietējās attīstības stratēģijas projekta saturisko uzraudzību, norāda arī projekta iesnieguma reģistrācijas numuru Lauku atbalsta dienestā;".

15. Izteikt 14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus:

14.6.1. ja līgumā par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpēti un ar to saistīto datu iegūšanu, kā arī publicitātes pakalpojumu paredzēto izmaksu summa pārsniedz 1500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), - divus derīgus piedāvājumus, kuru pieteikuma iesniegšanas termiņš nav īsāks par 10 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ievērojot normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu;

14.6.2. ja līgumā par jebkuru iegādi paredzēto izmaksu summa ir no 700 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), - brīvas formas aprakstu par vismaz divu piedāvājumu salīdzināšanu katrai iegādei, informāciju par aptaujātajiem komersantiem un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Iegādājoties paredzēto pakalpojumu, aprīkojumu un tehniku, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena."

16. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. par šo noteikumu 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minētajām darbībām, ja pasākumā ir paredzēta dalības maksa vai pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī:

15.3.1. pasākuma organizatora ielūgumu vai dalības apstiprinājumu, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

15.3.2. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģēšanu;

15.3.3. pasākuma darba kārtību;

15.3.4. pārskatu par pasākumu (3. pielikums);".

17. Izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. par šo noteikumu 6.2.1. apakšpunktā minēto darbību - informatīvo materiālu, publikāciju, ja nav iespējams iesniegt informatīvo materiālu, vai fotofiksāciju, ja informatīvais materiāls ir liela formāta, kā arī vienu videomateriāla eksemplāru un informāciju par to, kur un kad nodrošināta tā pārraidīšana;".

18. Izteikt 20.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1. 10 darbdienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas iesniedz saskaņošanai Lauku atbalsta dienestā iepirkuma procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju. Lauku atbalsta dienests pēc visas nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšanas piecu darbdienu laikā to izvērtē un dod saskaņojumu;".

19. Papildināt noteikumus ar 20.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1 attiecībā uz šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minēto iepirkuma procedūru, ja tiek slēgti regulāri pakalpojumu līgumi vai noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:

20.1.1 1. līgumiem ar noteiktu termiņu:

20.1.1 1.1. ja termiņš nav ilgāks par 12 mēnešiem, - kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā;

20.1.1 1.2. ja termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, - kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;

20.1.1 2. beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kam nevar noteikt termiņu, - kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 12."

20. Izteikt 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. piecas darbdienas pirms šo noteikumu 6.1.2., 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas Lauku atbalsta dienestam nosūta pasākuma darba kārtību, ja pasākumā ir plānotas organizatoriskās izmaksas, ir paredzēta dalības maksa vai tas notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;".

21. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Lauku atbalsta dienests ar novērotāja tiesībām var piedalīties vietējās rīcības grupas organizētajos pasākumos, kas ir saistīti ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību."

22. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Projektā iegādāto pamatlīdzekļu uzraudzības periods ir pieci gadi pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā."

23. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 769

Pārbaudes ziņojums

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
vai
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"

Vietējā rīcības grupa _________________________________________________________

Pārbaudes datums ______________

Projekta nosaukums  
Projekta reģistrācijas Nr.  
Plānotās aktivitātes  
Projekta īstenošanas adrese  
Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds)   Tālruņa Nr.  

Pārbaudes rezultāti

Projekts ir īstenots Jā [ ] Nē [ ]
Projekta mērķa sasniegšana  
Projekta plānoto rezultātu sasniegšana  
Publicitātes nodrošināšana  
Komentāri  
Vietējās rīcības grupas pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)  
Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 204Pieņemts: 11.04.2017.Stājas spēkā: 14.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 13.04.2017. OP numurs: 2017/76.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290133
14.04.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)