Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149

Rīgā 2017. gada 14. martā (prot. Nr. 12 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 76., 105. nr.; 2016, 54. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas regulai (ES) 2016/669, ar ko Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 808/2014 groza attiecībā uz lauku attīstības programmu grozīšanu un saturu, šo programmu publicitāti un konversijas likmēm pārrēķināšanai nosacītajās mājlopu vienībās (turpmāk - regula Nr. 2016/669).";

1.2. svītrot 6.1. apakšpunktā vārdus "lauksaimnieciskās darbības kritērijus un";

1.3. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja atbalsta pretendents regulas Nr. 1306/2013 2. panta 2. punktā minētās nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ daļēji vai pilnībā nav izpildījis kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tostarp saistības, ko tas uzņēmies, atbalsta pretendents par to informē Lauku atbalsta dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.";

1.4. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 47. panta 1. punktu daudzgadu saistību periodā saistību platība gadu no gada šo noteikumu 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē neatšķiras vairāk kā par 10 procentiem no pirmajā saistību gadā apstiprinātās saistību platības, bet šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē - no kopējās apstiprinātās saistību platības vai apstiprinātās saistību platības lauku bloka līmenī, uzskatāms, ka saistību platība nemainās.";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.2 un 14.3 punktu šādā redakcijā:

"14.2 Atbalsta pretendents daudzgadu saistību laikā visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu var nodot citai personai, un attiecīgā persona to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām, ne vēlāk kā mēneša laikā informējot par to Lauku atbalsta dienestu.

14.3 Persona, kas pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu. Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 47. panta 2. punktam pārņēmējs saņemto atbalstu neatmaksā, ja ne vēlāk kā mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas par to informē Lauku atbalsta dienestu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajās aktivitātēs var nodot un pārņemt tikai vienas aktivitātes ietvaros, neierobežojot šo noteikumu 14.3 apakšpunktā minētās tiesības.

16.2 Šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības jāizpilda katram atbalsta pretendentam. Saistību pārņemšanas gadījumā šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības katram saistību pārņēmējam jāizpilda līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada. Ja saistību pārņēmējs šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības noteiktajā termiņā nav izpildījis, tam piemēro sankciju saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu līdz brīdim, kamēr tas ir izpildījis minētās prasības.";

1.7. izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, tam sākas jauns daudzgadu saistību periods šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē;

17.2. ja saistību pārņēmējs, kam ir daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, saistības turpinās par visu uz tām attiecināmo platību, bet netiek pagarināts daudzgadu saistību periods.

18. Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem, daudzgadu saistības pārņem no vienas personas, saistības turpinās līdz pārņemto daudzgadu saistību perioda beigām;

18.2. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem, daudzgadu saistības pārņem no vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā pārņemto daudzgadu saistību perioda beigām;

18.3. ja saistību pārņēmējs, kam ir daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā daudzgadu saistību perioda beigām.";

1.8. izteikt 21. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja 2014.-2020. gada plānošanas periodā mainās atbalsta saņemšanas nosacījumi vai pamatprasības attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm, vai saistību periods pārsniedz plānošanas perioda ilgumu, atbalsta saņēmējs nodrošina saimniecības atbilstību attiecīgajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.";

1.9. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz viens hektārs, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kuri ir kartogrāfiski identificēti Lauku atbalsta dienesta lauku bloku identifikācijas sistēmā, un vienas atbalsta likmes ietvaros kopējā pieteiktā atbalsttiesīgā platība laukā nav mazāka par 0,3 hektāriem.";

1.10. papildināt 27.2.1. apakšpunktu aiz vārda "zālāju" ar vārdiem "vai putnu dzīvotni";

1.11. papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto platību nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē.";

1.12. izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. lauksaimniecības zemi, kurā tiek audzētas ābeles, bumbieres, saldie un skābie ķirši, plūmes, krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, kā arī citi augļu koki, ogulāji un ilggadīgie stādījumi, no kā iegūst ēdamus augļus, kā arī zemenes, kartupeļi vai dažādi dārzeņi (izņemot lopbarībai paredzētos kāpostus, zirņus, pupas vai kukurūzu);";

1.13. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību, izmantojot vidi saudzējošas dārzkopības metodes, atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vispārīgajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.";

1.14. papildināt noteikumus ar 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums).";

1.15. svītrot 31.2. apakšpunktu;

1.16. papildināt noteikumus ar 31.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. konkrētajā laukā izmantot vidi saudzējošās metodes dārzkopībā atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vispārīgajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.";

1.17. izteikt 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. 229 euro - par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus;";

1.18. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 10 hektāri, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kurus aizņem šo noteikumu 33. punktā minētie kultūraugi.";

1.19. izteikt 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.3 Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildījis atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteikta vismaz vienu hektāru liela atbalsttiesīgā platība, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kurus aizņem šo noteikumu 37.1 punktā minētie kultūraugi.";

1.20. izteikt 37.4 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.4 4. atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus, bet nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15. septembrim atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai;";

1.21. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) vismaz vienu hektāru lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas saskaņā ar regulas Nr. 834/2007 28. panta prasībām iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.";

1.22. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Pēc šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minēto saistību perioda beigām, ja ir izpildīta šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētā prasība, atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, nepārsniedzot atbalsttiesīgo platību pēdējā saistību gadā.";

1.23. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Lai izpildītu šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minēto prasību, atbalsta pretendents (fiziska vai juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot dalībai profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos citu fizisku personu, kas ir saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.";

1.24. svītrot 46. punktu;

1.25. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Atbalstu par aramzemē sētu garšaugu un ārstniecības augu platību var saņemt, ja audzē kumelītes, kliņģerītes, cigoriņu, piparmētru, pupumētru, vērmeles, lofantu, naktssveces, deviņvīru spēku, ābolmētras, citronmelisu, topinambūrus, tauksaknes, ehināciju, ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri, ārstniecības gurķeni, fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, sierāboliņu, anīsu, majorānu, raudeni, salviju vai izopu.";

1.26. izteikt 49.1. un 49.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. 97 euro - par ilggadīgo zālāju (tai skaitā par zālāju platību, kurā ievāc savvaļas ārstniecības augus), aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (tai skaitā proteīnaugu) maisījumu aizņemtu platību, kā arī papuves platību;

49.2. 117 euro - par laukaugu (tai skaitā tehnisko kultūru) un pārējo kultūru aramzemes platību (tai skaitā par sinepēm, mārdadžiem, ķimenēm, sējas koriandru, arī par dažādiem kultūraugiem nelielā aramzemes platībā vai vairākiem kultūraugiem, kas audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no tiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 hektāriem), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei), tauriņziežu (tai skaitā tīrsējā sētu lopbarības pākšaugu) un nektāraugu aizņemtu platību;";

1.27. izteikt 49.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.5. 485 euro - par augļu koku, ogulāju un tādu ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus.";

1.28. papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja atbalsta pretendenta saimniecībā papuves platība aizņem vairāk nekā 25 procentus no kopējās saimniecības aramzemes platības, atbalstu piešķir par to platības daļu, kas nepārsniedz 25 procentus no kopējās aramzemes platības.";

1.29. aizstāt 50. punkta ievaddaļā skaitli "20" ar skaitli "20,01";

1.30. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Papildus šo noteikumu 50. punktā minētajām prasībām bišu saimju īpašnieks bišu stropus marķē, norādot Lauksaimniecības datu centra piešķirto ganāmpulka numuru, un ganību sezonā informē Lauksaimniecības datu centru par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.";

1.31. izteikt 53.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. saimniecībā tiek veikta bioloģiski sertificēta ārstniecības augu pārstrāde;";

1.32. papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Ja atbalsta pretendents atbilst šo noteikumu 53. punktā minētajām prasībām, tad atbalsttiesīgajai platībai, kurā ievāc nekultivētos ārstniecības augus tējām, bet ne vairāk kā par 50 hektāriem nepiemēro šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minēto prasību.";

1.33. izteikt 54. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"54. Par platību, ko apsaimnieko atbalsta pretendents, kurš atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistra datiem ir zinātniskā institūcija, kontroles institūcija apliecina, ka:";

1.34. izteikt 58. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"58. Atbalstu var saņemt, ja atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz viens hektārs, ko veido vismaz 0,1 hektāru lieli lauki un viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā ir vismaz 0,1 hektārs, un minētie lauki ir kartogrāfiski identificējami un iekļauti Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un tajos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:";

1.35. izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Meža zemes platību, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu, nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra datiem un ņemot vērā Dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrēto informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Ja konstatē atšķirību starp deklarēto platību un minēto reģistru datiem, atbalstu piešķir par mazāko noteikto platību. Meža zemes platībās, kurās ir vairāki saimnieciskās darbības ierobežojumi, to pārklāšanās gadījumā ņem vērā stingrāko ierobežojumu.";

1.36. svītrot 61.1. apakšpunktu;

1.37. papildināt noteikumus ar 61.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.2.3. kārtējā gadā nav pieteikts atbalsts kā par lauksaimniecības platību, ko aizņem 4. ražības klases zālāji (2. pielikums);";

1.38. aizstāt 61.3. apakšpunktā vārdu "aprīlim" ar vārdu "martam";

1.39. izteikt 61.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.5. atbilstoši Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā atbalsta pretendents:

61.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 54., 54.1, 57., 57.1, 57.2, 57.3, 58., 66., 66.2, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 un 81. pantu, un ir atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus, ja tādi nodarīti viņa vainas dēļ attiecīgajos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantos paredzēto pārkāpumu rezultātā un viņam noteikts pienākums tos atlīdzināt;

61.5.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts saskaņā ar Krimināllikuma 109. pantu;";

1.40. izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

62.1. 160 euro - aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

62.2. 120 euro - aizliegta galvenā cirte;

62.3. 45 euro - aizliegta kailcirte.";

1.41. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz vienoto iesniegumu un to paskaidrojošo informāciju saistībā ar atbalstu šo noteikumu 2. punktā minētajiem pasākumiem vai groza iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.";

1.42. papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents nodrošina regulā Nr. 834/2007 un normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību noteikto prasību izpildi. Ja pretendents nenodrošina regulā Nr. 834/2007 noteikto prasību izpildi, atbalstu atsaka vai pilnībā vai daļēji atsauc atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam.";

1.43. papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 2. punktā minēto pasākumu atbalsta administrēšanā izmanto integrēto administrācijas un kontroles sistēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.";

1.44. papildināt noteikumus ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā kārtējā gadā ir palielinājis pieteikto platību virs šo noteikumu 12. punktā minētā apjoma, Lauku atbalsta dienests to samazina līdz pieļaujamam palielinājumam.";

1.45. aizstāt 77. punktā skaitli "85" ar skaitli "75";

1.46. papildināt noteikumus ar 95.1 un 95.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.1 2017. gadā šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

95.2 2017. gadā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā:

95.2 1. atbalsta pretendents, kuram jau ir saistības, nav tiesīgs tās paplašināt;

95.2 2. atbalsta pretendents, kurš 2016. gadā pirmo reizi tika iekļauts Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, bet nepieteicās uz atbalstu šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības atbilstoši platībai, kas tika sertificēta 2016. gadā, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.2 3. atbalsta pretendents, kurš 2017. gadā pirmo reizi iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, lai izpildītu darījumdarbības plānā noteiktos saimniecības attīstības mērķus, un saņem valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" vai apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" ietvaros, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.2 4. atbalsta pretendents, kurš saskaņā ar šo noteikumu 14.1 2. apakšpunktu pilnībā pārveido esošas saistības par saistībām kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji. Jaunās saistības uzņemas par platību, kas nav lielāka par iepriekšējo daudzgadu saistību platību;

95.2 5. pārējie atbalsta pretendenti var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji.";

1.47. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171

Eiropas Savienības nozīmes biotopi un to ražības klases
aktivitātē ar pasākumu kodu 10.1.1.

Zālāja ražības klase Zālāja veids pēc tā ražības Biotopu kodi
1. Lauku blokos esošs zālājs auglīgā augsnē un putnu dzīvotnēs 6450_2;
6510_1; 6510_2;
6450_1; 6430_1; 6430_2;
6270*_1;
putnu dzīvotne
2. Lauku blokos esošs zālājs mēreni auglīgā augsnē 6270*_2; 6270*_3;
6450_3
3. Lauku blokos esošs zālājs nabadzīgā augsnē 1630*_1; 4030_3; 2330_2; 2320_3; 2190_2; 2130*_4;
5130*_3;
6110*_3;
6120*_1; 6120*_2; 6120*_3;
6210_1; 6210_2; 6210_3; 6210_4; 7230_3;
6230*_1; 6230*_2; 6230*_3;
6410_1; 6410_2; 6410_3; 6410_4;
6530*_1; 6530*_2
4. Ārpus lauku blokiem esošie ES aizsargājamie biotopi 1630*_2;
6100; 6110*_1; 6110*_2;
6230*_4;
2130*_1; 2130*_2; 2130*_3;
2190_1; 6410_5;
2320_1; 2320_2;
2330_1;
4010_1; 4010_2;
4030_1; 4030_2;
5130*_1; 5130*_2;
6530*_3; 6450_4;
7230_1; 7230_2

Piezīme. * Latvijā sastopamā Eiropas Savienības prioritārā suga un biotops.";

1.48. izteikt 3. pielikuma 2. nodaļu šādā redakcijā:

"2. Pārrēķiniem piemērojamais koeficients (k)
atkarībā no dzīvnieku veida

Nr.
p. k.
Dzīvnieks Koeficients (k) Aktivitātes kods, kam izmanto atbilstošo koeficientu (k)
10.1.1. 11.1., 11.2., 13.2., 13.3.
1. Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par 24 mēn., un zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par 6 mēn. 1,000* x x
2. Liellopi vecumā no 6 līdz 24 mēn. 0,600* x x
3. Liellopi, kas nav vecāki par 6 mēn. 0,400* x x
4. Aitas (t. sk. mufloni) un kazas 0,150* x x
5. Vaislas sivēnmātes (> 50 kg) 0,500* - x
6. Citas cūkas 0,300* - x
7. Dējējvistas 0,014* - x
8. Citi mājputni 0,030* - x
9. Truši 0,030** - x
10. Brieži (staltbrieži) 0,610** x x
11. Dambrieži 0,300** x x
12. Ziemeļamerikas brieži (baltastes un melnastes brieži) 0,400** x x
13. Stirnas 0,130** x x

Piezīmes.

1. * Koeficients atbilstoši regulas Nr. 808/2014 9. panta 1. un 2. punktā un II pielikumā noteiktajam.

2. ** Koeficients, ņemot vērā zinātniskus datus un konkrētos apstākļus, saskaņā ar regulas Nr. 2016/669 1. panta 2. punktu un II pielikumā noteikto.";

1.49. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171

Vidi saudzējošās metodes dārzkopībā
aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2.

1. Metodes

Nr.
p. k.
Metodes, kas nodrošina samazinātu augu aizsardzības līdzekļu (herbicīdu, insekticīdu un fungicīdu) un minerālmēslu lietošanu
1. Augļkopības saimniecībā:
1.1. augļu kokus un ogulājus stāda optimālā biezībā saskaņā ar šā pielikuma 2. nodaļu
1.2. ja augļu vai ogu dārzs robežojas ar valsts nozīmes autoceļu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem un aizsargjoslām ierīko aizsargstādījumu (turpmāk - aizsargstādījums), izmantojot augu sugas, kas nav Latvijā konstatēto karantīnas organismu saimniekaugi, un aizsargstādījumos novieto putnu būrīšus vai laktas (vismaz 10 gab./ha)
1.3. augļu kokiem, avenēm un kazenēm ierīko balstu sistēmas
1.4. avenes un zemenes nedrīkst stādīt pēc verticiārās vītes saimniekaugiem - kartupeļiem, tomātiem vai liniem
1.5. zemeņu apdobes mulčē ar salmiem vai citu piemērotu mulčas materiālu, lai ierobežotu nezāļu izplatību un uzlabotu ogu kvalitāti
1.6. rindstarpās uztur melno papuvi (ogulājiem) vai izveido zālāju, kas aizņem pusi līdz divas trešdaļas no kopējās augļu dārza platības, ko vairākas reizes sezonā appļauj, lai zāle nebūtu garāka par 30 centimetriem
1.7. jaunajiem augļu kokiem apdobes mulčē līdz piecu gadu vecumam, jaunajiem krūmogulāju stādījumiem - līdz triju gadu vecumam, ievērojot, ka apdobēs nedrīkst dominēt apaugums (nezāles)
1.8. dzērveņu un krūmmelleņu stādījumus mulčē, katru gadu apgriež dzērveņu stīgas, ķemmē un nopļauj ogulājus, kā arī ravē nezāles, bet krūmmelleņu krūmus retina un vismaz reizi sezonā izgriež bojātos zarus, galvenokārt jaunos rudens dzinumus
1.9. koku vainagus kopj, nodrošinot slimību un kaitēkļu bojāto zaru izgriešanu, izvākšanu no dārza un iznīcināšanu, kā arī bojāto, sapuvušo un mumificēto augļu utilizēšanu
1.10. dzērveņu un krūmmelleņu audzētājs mēslošanas plānu izstrādā, pamatojoties uz agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datiem, kas balstīti uz augšņu vai augu lapu audu analīžu rezultātiem, kuri nav vecāki par vienu gadu
2. Dārzeņkopības saimniecībā:
2.1. dārzeņus audzē optimālā biezībā saskaņā ar šā pielikuma 3. nodaļu
2.2. kartupeļus stāda optimālā biezībā saskaņā ar šā pielikuma 4. nodaļu
2.3. pirms integrētās audzēšanas uzsākšanas audzētājs dārzeņu un kartupeļu platībām sagatavo kultūraugu maiņas plānu vismaz trijiem gadiem, tajā norādot lauka numuru un kultūraugu sugu (jaunu plānu sagatavo pēc iepriekšējā plāna termiņa beigām vai agrāk pēc audzētāja iniciatīvas)
2.4. kultūraugu atliekas utilizē (kompostē, izved uz izgāztuvi, iestrādā augsnē), taču, ja ievēroti labi higiēnas prakses nosacījumi, ir pieļaujama īslaicīga kultūraugu atlieku uzkrāšana saimniecībā
2.5. ja lauks ir lielāks par 10 hektāriem, apkārt laukam atstāj divus metrus platu joslu, kurā neizmanto minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus, - tas var būt arī ceļš apkārt laukam, grāvis vai grāvmala, ežmala vai tehnikas apgriešanās josla

2. Augļu koku un ogulāju stādīšanas optimālā biezība

Nr.
p. k.
Kultūraugs Stādīšanas attālums (m) Augu daudzums (gab.)
uz 1 ha uz 1 m2 uz rindas 1 m
1. Ābeles 4-8 x 1-6 200-2500    
2. Bumbieres 4-8 x 2,5-6 200-1000    
3. Saldie ķirši 4-6 x 2,5-5 300-1000    
4. Skābie ķirši 4-6 x 1,5-4 400-1700    
5. Plūmes 4-7 x 2,5-4 350-1000    
6. Aveņu un kazeņu dzinumi   5000-7000 0,5-10 1-20
7. Upenes 3-4 x 0,6-1 2500-5000    
8. Jāņogas 3-4 x 0,5-1,2 2000-6000    
9. Ērkšķogas un citi krūmogulāji 3-4 x 0,5-1,5 1500-6000    
10. Aronijas 3-5 x 1,5-2      
11. Dārza pīlādži Pundurauguma šķirnes:
3-5 x 1,5-2;
dabiskos puspundurus:
4-6 x 3-4;
lielā auguma šķirnes:
4-8 x 4-6
     
12. Krūmcidonijas 3-4 x 0,5-2,5 1500-5500    
13. Krūmmellenes 3-4 x 0,5-1,2 2000-5500    
14. Dzērveņu vertikālie dzinumi ar ziediem     2000-6000  
15. Zemenes 0,7-1,2 x 0,2-0,3 25 000-50 000 3-5 3-5
16. Smiltsērkšķi 2 x 3-4 1250-1650    
17. Vīnogas 1,5 x 3 1000-2000    
18. Persiki 3 x 5      
19. Aprikozes 3-4 x 5      
20. Plūškoki (ēdamo augļu šķirnes) 3,5-4 x 5-6 417-570    
21. Irbenes 3 x 4      
22. Korintes 0,5-1 x 3-5      
23. Sausserži (ēdamo augļu šķirnes) 1,5-2 x 2,5-3      
24. Kizili 1,5-2 x 4      
25. Aktinīdijas 2-3 x 4-5 400-500    
26. Citronliānas 1-2 x 4      
27. Lazdas (ēdamo augļu šķirnes) 4 x 4
3 x 3
4 x 6
     
28. Vienlaidu platībā augoši dažādi augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes) Audzē laukā, neveidojot atvērumus, kas ir lielāki par 0,1 ha, un šo atvērumu kopējā platība ir mazāka par 10 % no ha
29. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi Audzē laukā, neveidojot atvērumus, kas ir lielāki par 0,1 ha, un šo atvērumu kopējā platība ir mazāka par 10 % no ha

3. Dārzeņu audzēšanas optimālā biezība

Nr.
p. k.
Kultūraugs Augu skaits,
1000 gab./ha
1. Galviņkāposti (baltie un sarkanie):  
1.1. agrīnas šķirnes (veģetācijas periods** īsāks par 60 dienām) 50-70
1.2. vidēji agrīnas šķirnes (veģetācijas periods 60-70 dienu) 50-60
1.3. vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes svaigam patēriņam un uzglabāšanai (veģetācijas periods 90-150 un vairāk dienu) 30-40
1.4. vidēji agrīnas, vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes pārstrādei (galviņas svars 6-12 kg) 25-30
1.5. ātri augošas šķirnes uzglabāšanai (veģetācijas periods 100-110 dienu, galviņas svars 2-4 kg) 30-40
2. Ziedkāposti 24-30
3. Brokoļi 24-30
4. Pekinas kāposti 50-70
5. Burkāni:  
5.1. Parīzes tipa šķirnes 15 000-25 000
5.2. miniatūrie burkāni 15 000-25 000
5.3. Amsterdamas un Imperator tipa šķirnes 4000-7000
5.4. Nantes un Nantes/Berlikum tipa šķirnes 1200-1500
5.5. Šantenē, Berlikum un Flakē tipa šķirnes 800
6. Galda bietes 500-700
7. Sīpoli:  
7.1. sīpoli no sīksīpoliem 750
7.2. sīpoli no sēklas 750-1000
8. Ķiploki 150-160
9. Gurķi (lauka) 25-30
10. Gurķi (segtās platības) 17-30
11. Kolrābji 40-70
12. Kāļi 400-800
13. Dilles 500-700
14. Pastinaki 400-800
15. Rutki 400-800
16. Rāceņi 400-800
17. Turnepši 400-800
18. Sakņu selerijas 25-60
19. Kātu selerijas 70-80
20. Lapu selerijas 70-80
21. Sakņu pētersīļi 400-800
22. Lapu pētersīļi 70-80
23. Puravi 140-200
24. Salāti:  
24.1. lapu salāti 80-120
24.2. mīkstie galviņsalāti un batāvijas 80-120
24.3. kraukšķīgie salāti (iceberg tipa šķirnes) 60-80
24.4. salātlapiņas (baby-leaf) 10 000-12 000
24.5. romiešu salāti (Cos, Kos) 80-200
24.6. salātu cigoriņi (Radičio un Cukerhut tipa šķirnes) 80-120
25. Spināti 1200-2000
26. Kabači (arī cukini un patisoni), melone 12-15
27. Ķirbji, arbūzi 10-14
28. Mangolds 30-50
29. Cukurkukurūza 50-60
30. Redīsi 1500-3000
31. Japānas rutki (daikoni) 12-20
32. Zirņi 800-1200
33. Pupiņas 70-100
34. Dārza pupas 60-80
35. Sīpolloki 600-3000
36. Rabarberi 10-12
37. Topinambūri 50-70
38. Skābenes 200-300
39. Sparģeļi 14-17
40. Virziņkāposti (Savojas kāposti) 30-60
41. Rožu kāposti (Briseles kāposti) 30-45
42. Ķīnas kāposti (pakčoi, tatsoi un līdzīgi) 50-70
43. Paprika 25-30
44. Baklažāni 35-40
45. Tomāti (lauka) 30-50
46. Tomāti (segtās platības) 22-40
47. Mārrutki 35-50
48. Vienlaidu platībā augošas dažādas dārzeņu kultūraugu sugas Audzē laukā, neveidojot atvērumus, kas ir lielāki par 0,1 ha, un šo atvērumu kopējā platība ir mazāka par 10 % no ha

4. Pārtikai un pārstrādei paredzēto kartupeļu stādīšanas biezība

Nr.
p. k.
Sēklas kartupeļu frakcija (mm) Augu skaits uz ha (gab.)***
1. 28-35 50 000-60 000
2. 35-45 25 000-40 000
3. 45-55 25 000-40 000

Piezīmes.

1. * Attiecībā uz kultūraugiem, kas nav iekļauti šajā pielikumā, atbalsta pretendents saimniecībā īsteno agrotehniskos pasākumus, ievērojot vispārpieņemtās agronomiskās izsējas un stādīšanas normas.

2. ** Veģetācijas periods - dienu skaits no dēstu izstādīšanas dienas (sējamiem kultūraugiem - no uzdīgšanas dienas) līdz dienai, kad raža ir gatava novākšanai.

3. *** Stādīšanas biezība var mainīties atkarībā no izvēlētās šķirnes īpašībām.

4. Neveido atvērumus, kas ir lielāki par 0,1 ha, un šo atvērumu kopējā platība ir mazāka par 10 % no ha, audzējot dažādus kultūraugus nelielā aramzemes platībā vai audzējot vairākus kultūraugus vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha.";

1.50. svītrot 5. pielikumu;

1.51. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinums

Kontroles institūcijas Nr.

 
Iesnieguma numurs  
Klienta reģistrācijas numurs
Personas kods vai reģistrācijas numurs
Komercdarbības (uzņēmējdarbības) forma
Komersanta firma (uzņēmuma nosaukums)
Vārds, uzvārds
Klienta pārstāvis

Kopējais atzinums par saimniecību augkopības, lopkopības, biškopības jomā (atbilstošo atzīmē ar X):

  Atbilst prasībām - neatbilstības nav konstatētas (ieraksta tikai 2. tabulā prasīto informāciju)
  Atbilst prasībām - ir konstatētas dažas neatbilstības (ieraksta 1. tabulā prasīto informāciju par to lauku, kurā konstatēta kāda no neatbilstībām, un 2. tabulā prasīto informāciju)

1. tabula

Nr.
p. k.
Pretendenta dati
(aizpilda LAD)
Konstatētie dati
(aizpilda kontroles institūcija)
bloka Nr. lauka Nr. platība (ha) kultūras kods platība (ha) kultūras kods norāde par platības atbilstību vai neatbilstību piezīmes
(norāda neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību)
   
   

2. tabula

Nr.
p. k.
Konstatētie dati (aizpilda kontroles institūcija)
pārbaudītā prasība konstatējums atbilstošo atzīmē ar X
1. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ietverta(-as) visas saimnieciskās vienības  
daļa saimnieciskās vienības - tikai visa saimniecības zeme  
daļa saimnieciskās vienības - daļa saimniecības zemes  
2. Atbalsta pretendents ir savvaļas ārstniecības augu pārstrādātājs  
biškopis, kam ir vairāk par 20 bišu saimēm  
valsts zinātniskā institūcija  
pārējie  
3. Atbalsta pretendents pirmo reizi sāk izmantot bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes atbilst aktivitātei ar pasākuma kodu 11.1. (BLAJ)  
Atbalsta pretendents ir guvis iepriekšēju pieredzi bioloģiskās lauksaimniecības prakses un metožu izmantošanā atbilst aktivitātei ar pasākuma kodu 11.2. (BLAV)  
4. Konstatēta neatbilstība, kas noteikta normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, izņemot neatbilstību, kas radusies trešās personas rīcības dēļ Brīdinājums: Padomes Regulas Nr. 834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunkts  
izteikts vismaz viens cits brīdinājums vai norāde par nepieciešamību veikt korektīvās darbības  
Atkārtots pārejas periods nozarei/jomai:  
Anulēts sertifikāts nozarei/jomai:  
Anulēts sertifikāts uzņēmumam/saimniecībai:

"

1.52. izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171

Atbilstošie Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" punkti, kuros noteiktas atbalsta pretendentam izpildāmās atbalsta prasības katrā aktivitātē

1. Prasības un par pārkāpumiem piemērojamās sankcijas

Izpildāmās prasības pēc to veida sadalījumā pa Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" punktiem (apakšpunktiem) un pārkāpumiem atbilstošās sankcijas

Aktivitātes kods
10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 11.1. 11.2. 12.2. 13.2. 13.3.
Noteikti lauku attīstības programmā atbilstības kritēriji noteikumu punkts, apakšpunkts 22.,
23.,
24.*
28., 29., 30.1., 30.2., 30.3.* 33., 34., 35.* 37.1*, 37.2, 37.3 38., 39., 40.* 38., 39., 40.* 56., 57., 58., 61. 63., 64., 65.1. 63., 64., 65.2.
sankcija 1) Saistības neuzņemas.

2) Ja pārkāpumu konstatē kādā no daudzgadu saistību gadiem, atbalstu pilnībā atsauc.

Piezīme. * Attiecībā uz lauksaimnieciskās darbības kritērijiem tiek piemērotas atbilstošas specifiskās sankcijas, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

saistības noteikumu punkts, apakšpunkts 26.1., 26.2., 26.3.*, 26.4.* 31. 36. 37.4 1., 37.4 2.*, 37.4 3.*, 37.4 4., 37.4 5., 37.4 6.* 44.1.*, 44.2.*, 44.3.* 44.2.*, 44.3.* nav 66.* 66.*
sankcija 1) Kārtējā gadā par attiecīgo vienību atbalstu pilnībā atsaka.

2) Ja daudzgadu saistību periodā pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divus gadus pēc kārtas, tad daudzgadu saistības pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu.

Piezīme. * Tiek piemērotas atbilstošas specifiskās sankcijas, kas noteiktas šā pielikuma 2. nodaļā

citi pienākumi aktivitātē noteikumu punkts 11. Nav
sankcija Daudzgadu saistības pilnībā atsauc, un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo lauku iepriekš saņemto atbalstu
Citi pienākumi aktivitātē, kuri noteikti valsts normatīvajos aktos noteikumu punkts Nav 55. 55. Nav
sankcija Kārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsaka Kārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsaka
Valsts atbalsta prasības noteikumu punkts Nav 61.6. Nav
sankcija Atbalstu atsaka
Citas

obligātās prasības

savstarpējās atbilstības prasības noteikumu apakšpunkts 6.1.
sankcija Kārtējā gadā piemēro administratīvo sankciju atbilstoši šo noteikumu 72. punktam*

Piezīme. * Tiek piemērots 11. un 13. pasākumam. Pārējiem pasākumiem - atbilstoši to specifiskajām prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības noteikumu apakšpunkts, pielikums 6.2. apakšpunkts un 1. pielikums
sankcija Kārtējā gadā piemēro administratīvo sankciju atbilstoši šo noteikumu 72. punktam*

Piezīme. * Tiek piemērots 11. un 13. pasākumam. Pārējiem pasākumiem - atbilstoši to specifiskajām prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

2. Atbalsta administrēšanas gaitā konstatētās citas neatbilstības un tām atbilstošās sankcijas

2.1. Visām aktivitātēm piemērojamās sankcijas

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta pretendents vai saņēmējs ir iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem, vai nav iesniegti visi vai daļa no papildus pieprasītajiem dokumentiem Atbalstu pilnībā atsaka par to maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija.

Konstatējot atkārtotu pārkāpumu atbalsta saņēmējam ar daudzgadu saistībām, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

2. Atbalsta saņēmējs daudzgadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka.

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc, izņemot gadījumu, kad atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma ir rakstiski apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un lielumu, un kārtējā gadā:

1) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm;

2) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati;

3) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja daudzgadu saistību periodā tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

3. Atbalsta saņēmējs daudzgadu saistību periodā ir iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu, bet tajā nav atzīmējis atbalstu kādā no pasākumiem Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka.

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc, izņemot gadījumu, kad pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma atbalsta saņēmējs ir rakstiski apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un lielumu, un:

1) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm;

2) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati;

3) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja attiecīgajam pasākumam piesakās pēc Lauku atbalsta dienesta atgādinājuma, uzskatāms, ka atbalsta saņēmējs šim pasākumam ir pieteicies 15. jūnijā, un atbalsta apmēru daļēji atsaka saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 13. pantu.

Ja daudzgadu saistību periodā tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

4. Atbalsta saņēmējs kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību nav izpildījis specifiskos lauksaimnieciskās darbības kritērijus atbilstošajā apjomā Kārtējā gadā par konkrēto platību atbalstu pilnībā atsaka

2.2. Aktivitātes kods 10.1.1.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta saņēmējs nav izveidojis vai neuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam par visiem īstenotajiem pasākumiem Kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsaka par 1 %
2. Atbalsttiesīgās platības augsnes virskārta nav kultivēta zālāja atjaunošanai, lai novērstu bojājumus, ko izraisījis(-usi):

1) meža dzīvnieks (piemēram, mežacūka);

2) trešā persona, kas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu objekta ekspluatācijas aizsargjoslā ir īstenojusi tās izveidošanas mērķim atbilstošos pasākumus

Kārtējā gadā par konkrēto lauku atbalstu pilnībā atsaka.

Ja gada laikā pretendents nav īstenojis zālāja atjaunošanas pasākumus, atbalstu par attiecīgo platību pilnībā atsauc

3. Aktivitātē:

1) atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursus;

2) saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursus līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada

Kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 %, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti.

Ja kursi ir apmeklēti, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē, tad kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti

2.3. Aktivitātes kods 10.1.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta saņēmējs nav ievērojis normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību noteiktos integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un prasības Kārtējā gadā atbalstu par konkrēto lauku pilnībā atsaka

2.4. Aktivitātes kods 10.1.3.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta saņēmējs precizē (aizstāj) kādu no atbalstam pieteiktajiem laukiem, norādot citu platību Sankciju par pārkāpumu nepiemēro pirms Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas.

Pēc Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas, ja tās laikā ir konstatēti pārkāpumi, kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par jauno platību, ar kuru aizstāta sākotnējā platība, un saistības par platību turpinās

2.5. Aktivitātes kods 10.1.4.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta saņēmējs nav izveidojis vai neuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam par visiem īstenotajiem pasākumiem Kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsaka par 1 %
2. Strops nav marķēts atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram Kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsaka par 50 %
3. Atbalsttiesīgie augi laukā nav konstatējami, jo iestrādāti augsnē pirms 15. septembra, bet platība nav sagatavota ziemāju sējai Kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē pilnībā atsaka
4. Visas bišu saimes (vai daļa no tām), ar kurām pildītas daudzgadu saistības, atrodas tālāk par 200 metriem no atbalsttiesīgās platības robežas tās ziedēšanas fāzē Ja bišu saimes no atbalsttiesīgās platības robežas atrodas ne tālāk par 400 metriem, kārtējā gadā atbalstu par lauku atsaka par 50 %.

Ja bišu saimes no atbalsttiesīgās platības robežas atrodas tālāk par 400 metriem, kārtējā gadā atbalstu par lauku pilnībā atsaka

2.6. Aktivitātes kods 11.1. un 11.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta pretendents ganību sezonā nav aktualizējis Lauksaimniecības datu centrā datus par bišu saimju faktisko stāvokli saimniecībā, tāpēc to skaits atšķiras no Lauku atbalsta dienesta pārbaudē uz vietas konstatētā bišu saimju skaita Aprēķinot atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm, Lauku atbalsta dienests veic Lauksaimniecības datu centrā iesniegto datu pārrēķinu, ņemot vērā pārbaudē uz vietas konstatēto. Ja vidējais bišu saimju skaits pēc pārrēķina ir:

1) lielāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauksaimniecības datu centra datus, nepiemērojot administratīvo sodu;

2) mazāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauku atbalsta dienesta datus, vienlaikus piemērojot administratīvo sodu par pārdeklarāciju saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 31. pantu

2. Aktivitātē 11.1.:

1) atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursus;

2) saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursus līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada

Kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 %, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti.

Ja kursi ir apmeklēti, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē, tad kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo apmācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti

3. Atbalsta saņēmējs ganību sezonā nav nodrošinājis, ka dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju hektāru Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to platības daļu, par kuru saistības nav izpildītas
4. Atbalsta saņēmējam konstatētas citas neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību Ja izteikts brīdinājums par to, ka nav ievēroti regulas Nr. 834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību:

1) kārtējā gadā atbalsta atteikumu nepiemēro;

2) ja daudzgadu saistību periodā pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divas reizes, atbalstu atsaka par 10 %;

3) ja daudzgadu saistību periodā pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas trīs reizes un vairāk, atbalstu atsaka par 25 %.

Ja izteikts brīdinājums vai norāde par nepieciešamību veikt korektīvās darbības, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5 %.

Ja nozarei/jomai noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 10 %.

Ja nozarei/jomai ir anulēts sertifikāts, atbalstu kārtējā gadā pilnībā atsaka, bet, ja pārkāpums ir atkārtots, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu.

Ja uzņēmumam/saimniecībai ir anulēts sertifikāts, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu

2.7. Aktivitātes kods 12.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta pretendents 2017. gadā netīši pieteicis atbalstam platību, par kuru nevar saņemt atbalstu 12.2. aktivitātē starpiestāžu ģeometrisko datu sapludināšanas dēļ Lauku atbalsta dienests manuāli precizē starpiestāžu datus, koriģējot atbalsttiesīgo platību, un noraida izveidojušos kļūdu pretendenta pieteikumā bez proporcionālas atbalsta atteikšanas
2. Atbalsta pretendents vienu un to pašu platību pieteicis atbalstam gan 2.2. aktivitātē, gan 10.1.1. aktivitātē Pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma vienu no atbalsta pieteikumiem atsauc

2.8. Aktivitātes kods 13.2. un 13.3.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība Piemērojamā sankcija
1. Atbalsta saņēmējs ganību sezonā nav nodrošinājis, ka dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju hektāru Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to platības daļu, par kuru nav izpildītas saistības

3. Citu obligāto prasību ievērošana

Aktivitātes kods Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība -
neizpildīts noteiktais darbības minimums
Piemērojamā sankcija
10.1.1. 1. Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (turpmāk - noteikumi Nr. 126) 76.1. apakšpunkts Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to lauku, kur konstatēta neizpilde.

Ja pārkāpums atkārtojas, atbalstu atsauc par to lauku, kur konstatēta neizpilde"

2. Noteikumu Nr. 126 5. pielikuma 1. nodaļas 2. punkts
3. Noteikumu Nr. 126 5. pielikuma 1. nodaļas 3. punkts
4. Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (turpmāk - noteikumi Nr. 171) 1. pielikumu
5. Noteikumu Nr. 126 66. punkts
6. Noteikumu Nr. 126 104. punkts
10.1.2. 7. Noteikumu Nr. 126 76.1. apakšpunkts
8. Noteikumu Nr. 126 5. pielikuma 1. nodaļas 2. punkts
9. Noteikumu Nr. 126 5. pielikuma 2. nodaļas 10. punkts
10. Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171 1. pielikumu
11. Noteikumu Nr. 126 65. punkts
10.1.3. 12. Noteikumu Nr. 126 76.4. apakšpunkts
13. Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171 1. pielikumu
14. Noteikumu Nr. 126 65. punkts
10.1.4. 15. Noteikumu Nr. 126 76.1. apakšpunkts
16. Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171 1. pielikumu
17. Noteikumu Nr. 126 65. punkts
11.1.,

11.2.

18. Noteikumu Nr. 126 66. punkts
19. Noteikumu Nr. 126 65. punkts

2. Šo noteikumu 1.15., 1.16. un 1.50. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 14.03.2017.Stājas spēkā: 28.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 27.03.2017. OP numurs: 2017/63.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289653
28.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)