Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 148

Rīgā 2017. gada 14. martā (prot. Nr. 12 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
11. panta pirmo daļu un trešās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 90. nr.; 2010, 90. nr.; 2011, 134. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 147., 240. nr.; 2014, 169. nr.; 2016, 107. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 12.4 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4 2. tauriņziežus kā galveno kultūraugu vai pasējā, tostarp zem graudaugiem (arī griķiem), sinepēm, vai facēlijas, ieskaitot tauriņziežus zālājā, tauriņziežus maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, audzē platībā, kas aizņem vismaz 20 procentu no saimniecības aramzemes. Šajā platībā var ieskaitīt tauriņziežus, kas iesēti ilggadīgo stādījumu rindstarpās, ja rindstarpās paredzēta ilggadīgo stādījumu atjaunošana;";

1.2. aizstāt 12.4 5. apakšpunktā vārdu "dārzeņus" ar vārdiem "vienas dzimtas dārzeņus";

1.3. svītrot 12.4 6. apakšpunktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 12.4 7. un 12.4 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4 7. augļkopības saimniecībā:

12.4 7.1. ierīkojot jaunus augļu koku un ogulāju stādījumus, tos stāda šo noteikumu 1.2 pielikumā norādītajā optimālajā biezībā atkarībā no izvēlētās šķirnes īpašībām, audzēšanas veida (vienlaidus, jaukti stādījumi slejās vai grupās), kā arī saimniecībā izmantotās kopšanas tehnikas;

12.4 7.2. augļu dārzā var būt papuve vai zālājs, ko regulāri pļauj, un zāli sasmalcina vai nogana;

12.4 7.3. jaunajiem augļu kokiem apdobes mulčē;

12.4 7.4. ja nepieciešams, ir ierīkoti aizsargstādījumi, kuros kaitīgo organismu ienaidnieku savairošanai izvietoti vismaz 10 putnu būrīši vai laktas uz augļu dārza hektāru;

12.4 7.5. koku vainagus un ogulājus kopj, slimību un kaitēkļu bojātos zarus izgriež, kā arī bojātos augļus izvāc no dārza un iznīcina;

12.4 8. audzējot dārzeņus, ievēro izsējas un stādīšanas normas atbilstoši šo noteikumu 1.2 pielikumam.";

1.5. papildināt 12.5 4. apakšpunktu aiz vārda "datums" ar vārdiem "izsējas norma vai izstādīšanas biezība";

1.6. papildināt noteikumus ar 12.6 un 12.7 punktu šādā redakcijā:

"12.6 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā izvirzītos mērķus par tādu augstas kvalitātes dažādu pārtikas produktu un citu lauksaimniecības produktu ražošanu, kuri atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, operators, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu:

12.6 1. savā lauksaimnieciskajā darbībā gūst vismaz 200 euro lielus ieņēmumus no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības hektāra, izņemot šo noteikumu 12.7 punktā minētās platības. Šajos ieņēmumos netiek ieskaitīti saražoto preču krājumu atlikumi un saņemtais atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību, par valsts atbalstu lauksaimniecībai un par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai;

12.6 2. katru gadu sagatavo un ikgadējās pārbaudes laikā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par šo noteikumu 12.6 1. apakšpunktā minētajiem ieņēmumiem atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam atbilstoši pielikumiem par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu, kā arī par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada, ja tas nepieciešams, ievērojot šo noteikumu 58.1 punktā minēto prasību.

12.7 Šo noteikumu 12.6 punktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

12.7 1. atmatai;

12.7 2. ilggadīgajam stādījumam līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;

12.7 3. ja operators ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā;

12.7 4. platībai, kurā kultūraugi ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem operators 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai.";

1.7. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Operators kopā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai par pārejas perioda saīsināšanu platībai kontroles institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

17.1 1. informāciju, kas apliecina, ka iepriekšējā platības izmantošanas gadā to aizņēma ilggadīgie zālāji, ganības un pļavas vai ka tās bija savvaļas platības;

17.1 2. apliecinājumu no iepriekšējā zemes lietotāja par to, ka zemesgabali vismaz trīs gadus nav apstrādāti ar līdzekļiem, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā;

17.1 3. zemes platības robežplānus;

17.1 4. lauka vēsturi vismaz par pēdējiem trim gadiem;

17.1 5. zemesgabalu lietošanas tiesību apliecinājumu.";

1.8. svītrot IV1 nodaļu;

1.9. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja saimniecībā nav vairāk par 50 slaucamām govīm vai 20 zīdītājgovīm, var izmantot Komisijas Regulas Nr. 889/2008 39. pantā noteikto atkāpi un govis turēt piesietas.";

1.10. papildināt noteikumus ar 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Lauksaimniecības dzīvniekiem atgremotājiem ir atļauts papildus dot tādus sintētiskos A, D un E vitamīnus, kas ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem, lai tiem barībā nodrošinātu šo vitamīnu vajadzīgo daudzumu un izmantotu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 VI pielikuma 3. punkta "a" iedaļā doto atļauju.";

1.11. izteikt 32.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1.2. vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī atklātā lauka dārzeņiem - 5. februāris;";

1.12. papildināt noteikumus ar 32.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1.2.1 kartupeļiem - 5. aprīlis;";

1.13. svītrot 38.6. un 38.7. apakšpunktu;

1.14. aizstāt 39.1.2. apakšpunktā vārdu "aprīlim" ar vārdu "jūnijam";

1.15. aizstāt 39.1.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "30. jūlijam" ar skaitli un vārdu "20. augustam";

1.16. aizstāt 39.1.4. apakšpunktā vārdu "septembrim" ar vārdu "oktobrim";

1.17. papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Kontroles institūcija izvērtē, vai gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada ir bijuši attiecīgie ieņēmumi, ja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu liecina, ka operators nav nodrošinājis šo noteikumu 12.6 punktā minētos minimālos ieņēmumus.";

1.18. aizstāt 60.1 3. apakšpunktā skaitli "11.5." ar skaitli "11.2.4.";

1.19. papildināt noteikumus ar 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Šo noteikumu 12.6 1. apakšpunktā minētie ieņēmumi no savas lauksaimnieciskās darbības pirms 2017. gada ir vismaz 170 euro no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības hektāra.";

1.20. izteikt 1.1 pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5.

Regulas 834/2007 12. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 3. panta 1. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiem Nejaušs piesārņojums - trešās personas darbības dēļ Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
Izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi (izņemot slāpekli saturošus līdzekļus) 1 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
2 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai
3 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai
Izmantoti neatļauti slāpekļa mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai"

1.21. izteikt 1.1 pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8.

Regulas 834/2007

12. panta 1. punkta "h" apakšpunkts;

Regulas 889/2008

5. pants

Piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības, tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļiem

Nejaušs piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības, tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļiem augkopībā

  Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 

Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš ir informēta kontroles institūcija

  Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš nav informēta kontroles institūcija 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

  2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai"

1.22. izteikt 1.1 pielikuma 11. punktu šādā redakcijā:

"11.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "i" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 45. panta 1. punkta "b" apakšpunkts un 2. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības līdzekļiem, nav ievērotas prasības

Izmantots konvencionālas izcelsmes sēklas materiāls bez Valsts augu aizsardzības dienesta atļaujas vai iesēti dīgstoši graudi, vai iestādīti kartupeļi, kas nav iegūti pašu saimniecībā, izņemot gadījumus, ja graudi ir izmantoti zaļbarībai vai zaļmēslojumam savā saimniecībā 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu  
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantots sēklas materiāls

 
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
4 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam"

1.23. izteikt 1.1 pielikuma 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"16.

Regulas 889/2008

25. n, 25. r un 25. s pants

Nav īstenoti profilaktiskie pasākumi Audzēšanas prasību neievērošana attiecībā uz gliemju audzēšanas apgabalu un austeru kultivēšanu 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

17.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "b" apakšpunkts un
15. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
10., 11., 12., 14., 15., 18., 25. f, 25. g, 25. h un 32. a pants

Nav īstenoti profilaktiskie pasākumi Dzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku, labturības prasību - minimālās platības, dzīvnieku blīvuma/ha, turēšanas apstākļu - neievērošana 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai"

1.24. izteikt 1.1 pielikuma 21. punktu šādā redakcijā:

"21.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "e" apakšpunkts un
15. panta 1. punkta "f" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
23., 24., 25. un 25. t pants

Piesārņojums ar neatļautiem ārstniecības līdzekļiem vai nav izpildītas prasības.

Dzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku un bišu saimju, neatbilstoša ārstēšana vai karences laika neievērošana, neatbilstošas darbības vai turēšanas apstākļi

Dzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku un bišu saimju, neatbilstoša ārstēšana vai karences laika neievērošana 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē;

1 x - karences laika neievērošana

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu lopkopības jomai

 
2 x - karences laika neievērošana Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu nozarei
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

3 x - karences laika neievērošana

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam"

1.25. izteikt 1.1 pielikuma 24. punktu šādā redakcijā:

"24.

Regulas 834/2007
23. un 24. pants
Patērētāju maldināšana Nav ievēroti marķēšanas noteikumi 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā   Anulēt sertifikātu nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība
Nebioloģiskā produkcija realizēta kā bioloģiskā     Anulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai"

1.26. papildināt 1.1 pielikumu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1

Noteikumu Nr. 485 12.6 punkts3 Nav iesniegta informācija   1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi   Anulēt sertifikātu uzņēmumam
Nav ievērotas prasības   konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu

"

1.27. izteikt 1.1 pielikuma 30. punktu šādā redakcijā:

"30.

Noteikumu Nr. 485 16., 16.1 un 18. punkts3 Nav nodrošināta produktu izsekojamība   1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi   Anulēt sertifikātu uzņēmumam"

1.28. izteikt 1.1 pielikuma 32. punktu šādā redakcijā:

"32.

Noteikumu Nr. 485 12.4 punkts3 Nav ievērotas prasības Netiek ievērota prasība celt augsnes auglību vai netiek ievērotas augļkopības un dārzeņkopības prasības konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu

"

1.29. papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 485

Kultūraugu stādīšanas un izsējas optimālā biezība

1. tabula

Augļu koku un ogulāju stādīšanas optimālā biezība

Nr.
p. k.

Kultūraugs

Stādīšanas attālums (m)

Augu daudzums (gab.)

uz 1 ha

uz 1 m2

uz rindas 1 m

1.

Ābeles

4-8 x 1-6

200-2500

   

2.

Bumbieres

4-8 x 2,5-6

200-1000

   

3.

Saldie ķirši

4-6 x 2,5-5

300-1000

   

4.

Skābie ķirši

4-6 x 1,5-4

400-1700

   

5.

Plūmes

4-7 x 2,5-4

350-1000

   

6.

Aveņu un kazeņu dzinumi  

5000-7000

0,5-10

1-20

7.

Upenes

3-4 x 0,6-1

2500-5000

   

8.

Jāņogas

3-4 x 0,5-1,2

2000-6000

   

9.

Ērkšķogas un citi krūmogulāji

3-4 x 0,5-1,5

1500-6000

   

10.

Krūmcidonijas

3-4 x 0,5-2,5

1500-5500

   

11.

Krūmmellenes

3-4 x 0,5-1,2

2000-5500

   

12.

Dzērveņu vertikālie dzinumi ar ziediem    

2000-6000

 

13.

Zemenes

0,7-1,2 x 0,2-0,3

25 000-50 000

3-5

3-5

14.

Smiltsērkšķi

2 x 3-4

1250-1650

   

15.

Aronijas

3-5 x 1,5-2

     

16.

Dārza pīlādži

pundurauguma šķirnes 3-5 x 1,5-2;

dabiskie puspunduri 4-6 x 3-4;

lielā auguma šķirnes 4-8 x 4-6

     

17.

Vīnogulāji

1,5 x 3

     

18.

Persiki

3 x 5

     

19.

Aprikozes

3-4 x 5

     

20.

Plūškoki (ēdamo augļu šķirnes)

3,5-4 x 5-6

417-570

   

21.

Irbenes

3 x 4

     

22.

Korintes

0,5-1 x 3-5

     

23.

Sausserži (ēdamo augļu šķirnes)

1,5-2 x 2,5-3

     

24.

Kizili

1,5-2 x 4

     

25.

Aktinīdijas

2-3 x 4-5

400-500

   

26.

Citronliānas

1-2 x 4

     

27.

Lazdas (ēdamo augļu šķirnes)

4 x 4;

3 x 3;

4 x 6

     

28.

Valrieksti

12 x 10

     

29.

Zīdkoki

5 x 6

     

30.

Eiropas ciedru priede (stādījumos, no kuriem iegūst ēdamos riekstus)

4 x 4

     

31.

Sibīrijas ciedru priede (stādījumos, no kuriem iegūst ēdamos riekstus)

5 x 6

     

32.

Nevienmērīgi jaukti ogulāju un augļukoku stādījumi

Audzē, laukā neveidojot atvērumus, kas lielāki par 0,1 ha

2. tabula

Dārzeņu izsējas un stādīšanas normas

Nr.

p. k.

Kultūraugs

Augu skaits, 1000 gab./ha

1. Galviņkāposti (baltie un sarkanie)  
1.1. agrīnas šķirnes (veģetācijas periods īsāks par 60 dienām)

50-70

1.2. vidēji agrīnas šķirnes (veģetācijas periods - 60-70 dienu)

50-60

1.3. vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes svaigam patēriņam un uzglabāšanai (veģetācijas periods - 90-150 un vairāk dienu)

30-40

1.4. vidēji agrīnas, vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes pārstrādei (galviņas svars - 6-12 kg)

25-30

1.5. ātri augošas šķirnes uzglabāšanai (veģetācijas periods - 100-110 dienu, galviņas svars - 2-4 kg)

30-40

2. Ziedkāposti

24-30

3. Brokoļi

24-30

4. Pekinas kāposti

50-70

5.1. Parīzes tipa šķirnes

15 000-25 000

5.2. miniatūrie burkāni

15 000-25 000

5.3. Amsterdamas un Imperator tipa šķirnes

4000-7000

5.4. Nantes un Nantes/Berlikum tipa šķirnes

1200-1500

5.5. Šantenē, Berlikum un Flakē tipa šķirnes

800

6. Galda bietes

500-700

7. Sīpoli  
7.1. sīpoli no sīksīpoliem

750

7.2. sīpoli no sēklas

750-1000

8. Ķiploki

150-160

9. Lauka gurķi

25-30

10. Siltumnīcas gurķi

17-30

11. Kolrābji

40-70

12. Kāļi

400-800

13. Dilles

500-700

14. Pastinaki

400-800

15. Rutki

400-800

16. Rāceņi

400-800

17. Turnepši

400-800

18. Sakņu selerijas

25-60

19. Kātu selerijas

70-80

20. Lapu selerijas

70-80

21. Sakņu pētersīļi

400-800

22. Lapu pētersīļi

70-80

23. Puravi

140-200

24. Salāti  
24.1. lapu salāti

80-120

24.2. mīkstie galviņsalāti un batāvijas

80-120

24.3. kraukšķīgie salāti (iceberg tipa šķirnes)

60-80

24.4. salātlapiņas (baby-leaf)

10 000-12 000

24.5. romiešu salāti (Cos, Kos)

80-200

24.6. salātu cigoriņi (Radičio un Cukerhut tipa šķirnes)

80-120

25. Spināti

1200-2000

26. Kabači (arī cukini un patisoni)

5-15

27. Ķirbji

3-12

28. Mangolds

30-50

29. Cukurkukurūza

50-60

30. Redīsi

1500-3000

31. Japānas rutki (daikoni)

12-20

32. Zirņi

800-1200

33. Pupiņas

70-100

34. Dārza pupas

60-80

35. Sīpolloki

600-3000

36. Rabarberi

10-12

37. Topinambūri

50-70

38. Skābenes

200-300

39. Sparģeļi

14-17

40. Virziņkāposti (Savojas kāposti)

30-60

41. Rožu kāposti (Briseles kāposti)

30-45

42. Ķīnas kāposti (pakčoi, tatsoi un līdzīgi)

50-70

43. Paprika

25-30

44. Baklažāni

35-40

45. Tomāti (lauka)

30-50

46. Tomāti (siltumnīcas)

22-40

47. Mārrutki

35-50"

1.30. svītrot 4. un 5. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 148Pieņemts: 14.03.2017.Stājas spēkā: 25.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 24.03.2017. OP numurs: 2017/62.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289607
25.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)